SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.04/06 R.54 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

ARTYKUŁY

Grzegorz D z i a m s ki - Poznańskie instytucje artystyczne w latach 1945-1980 (część pierwsza). .5»

MATERIAŁY

Tadeusz Ś w i t a ł a - Kwiecień 1945 r. w Poznaniu .21 Franciszek Z y g m a n o w s ki - Dzieje starań o politechnikę w Poznaniu.

A me iks- Memoriał w sprawie założeniia politechniki w Foiznaiiiiu 51 Eugeniusz C o f t a - Amatorski Klub Fotograficzny "Pryzmat" w latach 1964-1984. A n e k s: Spis członków Klubu (na dzień 1 VII 1984) 63

Z TEKI POŚMIERTNEJ

Zdzisław G r o t - Wspomnienia z poznańskiego Archiwum

ZYCIE KULTURALNE

Olgierd B ł a ż e w i c z - Teatr Polski w Poznaniu w latach 1981 - 1982. Dyrekcja Mikołaja Grabowskiego. .83"

KRONIKA

Sprawozdania Marian Genowefiak - VIII Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Aneks: Perspektywy zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w Poznaniu (fragmenty) 89 Iwona L u d w i c z ak - Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na rozwiązanie urbanistyczne węzła Kaponiera. A n e k s: Pozostałe prace konkursowe (omówienie). .108

Kro n i kar z - Wydarzenia w Poznaniu w 1984 r. Część czwarta 119 Kro n i kar z-50 lat temu w "Kronice", .173 - 40 lat temu w "Kronice". .179

Raptularz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 191

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.04/06 R.54 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry