SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.01/03 R.54 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Zygmunt N o w ak - Poznański Szybki Tramwaj jako premetro dla Poznania. An e k s y: Planowanie i projektowanie szybkiego tramwaju; Kronika budowy (1980 - 1984).

MATERIAŁY

Ireneusz R u t k o w s ki - Rynek pracy Poznania w latach 1945 -1949 . 25 Tadeusz Ś w i t a ł a - Marzec 1945 roku w Poznaniu (kalendarium wydarzeń) 55 Wincenty P e z a e k i - Finanse Bractwa Rzeźniczego Poznańskiego na przełomie XVIII i XIX w. (1789-1823). A n e k s y: Odtworzenie listy Bractwa Rzeźniczego Poznańskiego w latach 1789-1823; Starsi Bractwa . 89

ŻYCIE KULTURALNE

Romuald P o ł c z y ń s ki - Turnieje chórów chłopięcych w Poznaniu w latach 1967 - 1983. .1 05

KRONIKA

Laureaci Nagród Zdzisław K a n d z i o r a i Tadeusz Ś w i t a ł a - Laureaci Nagród Miasta Poznania w dziedzin&e kultury i sztuki za rok 1985. Część pierwsza. (Redakcja "Głosu Wielkopolskiego" oraz Jadwiga Kaliszewska, Henryk Kondzie1a, Erwin N owaczyk, Ewa Pasicie1, Tadeusz Peksa i Zenon Szymankiewicz). 141

Jubileusze Daniela Kra u s - B u r z y ń s k a zycznych Nr 2.

Czterdziestolecie Zespołu Szkół Mu

.162

Sprawozdania Marian G e n o w e f i ak - Sprawozdanie z wykonania miejskiego planu rocznego i budżetu Poznania za rok 1984. A n e k s: U chwała Nr VII/39/85 z dnia 25 kwietnia 1985 r., .178

Spis treści

Kro n i kar z - Wydarzenia w Poznaniu w 1984 roku. Część trzecia Kro n i kar z - 5 O lat temu w "Kronice Miasta Poznania" - 4 O lat temu w "Kronice Miasta Poznania" Raptularz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznaniia 231 233 245

ZDJĘCIA

Zygmunta Ceglarka, Piotra Debabowa, Teresy Fitzner, Aleksandra Jałosiińskiego, Rafała Jasionowicza, Tomasza Koebscha, Maksymiliana Myszkowskiego, Zygmunta N owaka, Zdzisława Nowickiego, Stanisława Ossowskiego, Zygfryda Ratajczaka, Zbigniewa Staszyszyna, Romualda Świątkowskiego, Tadeusza Świtały, Piotra Zborowskiego

RYSUNKI

Mieczysława Bręgie1a, Mariana Romały, Jacka Laskowskiego 1 Witolda Spieszalskiego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.01/03 R.54 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry