RAH

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.10/12 R.53 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

W dniu 24 stycznia 1985 r. prezes zarządu Towarzystwa nawiązał kontakt z mgrem inż. Stanisławem Radomskim, dyrektorem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Poligrafii i Opakowań. S. Radomski w szczególnie przychylny sposób przyczynił się do zaopatrzenia Towarzystwa w druki legitymacji dla szkolnych kół Towarzystwa. Zadeklarował także przystąpienie zakładu do Towarzystwa jako członka wspierającego. Tegoż dnia odbyły się rozmowy z dyrektorem Poznańskiego Przedsiębiorstwa Zieleni Bolesławem Szałkiem. Omawiano sprawy związane z terenami zielonymi w mieście oraz estetyki. Rozważano możliwości włączenia do pracy młodzieży szkolnej i harcerskiej poprzez wspólne kontakty z Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Chorągwią Związku Harcerstwa Polskiego; omawiano sposoby zagospodarowania miejsca po pomniku Adama Mickiewicza obok kościoła Sw. Marcina i placu przed p'ywalnia miejską przy ul. Wronieckiej, a także rewaloryzacji Al. Marcinkowskiego i al. Stalingradzkiej, jak też bardziej estetycznego urządzenia pi. Wolności. Postanowiono zając się wspólnie "fontanną lwów" przy Pałacu Kultury, która niefortunnie jest zasłonięta, a mogłaby być przed. . . , mIotem zaInteresowanIa turystow.

30 WYKŁADÓW O POZNANIU W 1984 R.

Komisja Wykładów i Niedzielnych Przechadzek po Poznaniu zorganizowała w 1984 r. 30 wykładów, które odbywały się w każdy ponIedziałek od godz. 18. Udział w nich wzięło 1851 osób. Jesienny cykl wykładów rozpoczęto uroczystym koncertem Chóru Nauczycieli Emerytów. W koncercie wzięły udział 152 osoby.

Niedzielnych przechadzek po Poznaniu odbyło się 11, w których uczestniczyły 84 osoby. Komisja Nazewnictwa Ulic wzięła udział w czterech posiedzeniach Komisji Opiniodawczej Nazewnictwa Ulic przy Miejskiej Radzie Narodowej.

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI MŁODZIEŻOWEJ W I KWARTALE 1985 R.

Począwszy od stycznia 1985 f., wszystkie prace Komisji Młodzieżowej były kontynuacją programu obchodów czterdziestolecia PRL. Rocznicy tej poświęcane były spotkania, przechadzki i konkurs międzyszkolny, cieszące się wielką frekwencją i zaangażowaniem uczniów i nauczycieli z Poznania i województwa poznańskiego. 12 I 1985 Czterdziestolecie Instytutu Zachodniego. Spotkanie z dyrektorem Instytutu Zachodniego prof. drem hab. Antonim Czubińskim w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich. Profesor przedstawił młodzieży okoliczności powstania i działalność Instytutu Zachodniego, jego rolę i zasługi dla

13

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.10/12 R.53 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry