SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.10/12 R.53 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Aleksander We s o ł o w s ki - Sytuacja ekonomiczno-społeczna młodych małżeństw a ich postawy prokrea*jyne. (Na podstawie sondażu w Poznani u w 1983 r.). .5

MATERIAŁY

Bogusław P o l a k - Mieczysław Paluch (1888-1942). An e k s: Zamach na Ratusz. .19 Małgorzata Hendrykowska - Miejsce kina w życiu kulturalnym Poznania (1919-1927). .39 Czesław K n o II - Ochrona pomników walki i męczeństwa w Poznaniu w lat a c h 1945-1985. A n e k s y: Miejsca pamięci narodowej w Poznaniu (na dzień 9 V 1085 r.); Szkolne izby pamięci narodowej oraz izby tradycji i perspektyw. .53

KRONIKA

Laureaci Nagród Grażyna Banaszkiewicz i Tadeusz Świtała - Nagrody Miasta Pozn a n i a w dziedzinie kul tury i sztuki za rok 1S84. Dokończenie (Jan Berdyszak, Marian Kouba, Kazimierz Młynarz, Maria Trzeciakowska, Lech Trzeciakowski, Marian Walczak i Zygmunt Warczygłowa) 7 3

Jubileusze T a d e u s z M u l c z y ń s ki 150 lat służb zieleni miejskiej w Poznaniu U834-1984). .93 Z żałobnej karty Barbara de M e z e r - Wspomnienie o Zenonie Kalembie (1928 - 1983) 101 Sprawozdania M a r i a n G e n o w e f i a k - Sesja budżetowa Miejskiej Rady Narodowej.

A n e k s: Uchwały Miejskiej Rady Narodowej w sprawie Planu Społeczno-gospodarczego i budżetu miasta .103 Kro n i kar z - Wydarzenia w Poznaniu w 1984 roku. Część druga 127

Kro n i kar z - 5 O lat temu w "Kronice Miasta Poznania" - 40 lat temu w Poznaniu

Raptularz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania .187 .193

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.10/12 R.53 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry