RAPTUIAFZ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.04/06 R.53 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

Sprawozdanie z działalności Komisji Młodzieżowej w trzecim kwartale 1984 r.

Okres ferii letnich upłynął Komisji Młodzieżowej na przygotowaniach organizacyjnych do realizacji programu współpracy ze szkołami miasta i województwa poznańskiego w roku czterdziestolecia Polski Ludowej. Do wszystkich szkół w Okręgu rozesłano programy przechadzek, spotkań, wycieczek i konkursów zaplanowanych na rok szkolny 1984/ /1985. Omówiono je szczegółowo na spotkaniu Komisji Młodzieżowej z nauczycielami - opiekunami Szkolnych Kół Miłośników oraz z nauczycielami zainteresowanymi współpracą z Towarzystwem (19 IX 1984). Szczególną uwagę poświęcono przygotowaniom do trzeciego etapu trzyletniego Konkursu pt. Moje miasto - moja wieś w Polsce Odrodzonej w latach 1945 - 1985 oraz regulaminowi Odznaki "Młody Miłośnik Poznania" dla młodzieży szkolnej. Uczestniczący w tym zebraniu wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania mgr Stanisław Słopień życzył nauczycielom pomyślnej realizacji programu współpracy z Komisją Młodzieżową Towarzystwa i zachęcił do wykorzystania ogromnych wartości wychowawczych tkwiących w poznawaniu historii i dorobku regionu. Dnia 15 września 1984 r. Edmund Nadolski poprowadził "Przechadzkę przez Winiary" . Młodzież poznała dawną i bliską przeszłość tej części Poznania oraz obiekty zbudowane tam po roku 1945. Komisja Młodzieżowa, z pomocą Społecznego Komitetu Budowy Parku-Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, zorganizowała 22 września - jak co roku we wrześniu, w Miesiącu Pamięci Narodowej - czyn społeczny młodych miłośników Poznania. Młodzież uporządkowała wszystkie żołnierskie cmentarze wzdłuż ul. Armii "Poznań". Uczciła pamięć Września 1939 r. i czterdziestą rocznicę wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej - czynem składając hołd poległym w walce o wolność i niepodległość ojczyzny. Wzięły w nim udział delegacje młodzieży z dwudziestu dziewięciu szkół podstawowych i ponadpodstawowych - pod opieką trzydziestu czterech nauczycieli. Razem 633 osoby. Młodych Miłośników Poznania przyjął na wystawie Pamiątki Naczelnego Wodza kustosz Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego mgr Tadeusz Jeziorowski (29 IX). W pięknej, wychowawczej prelekcji ukazał sylwetkę księcia Józefa Poniatowskiego na tle dziejów państwa i narodu polskiego, uwypuklając te cechy jego działalności i charakteru, które w służbie dla ojczyzny ukazały w nim wielkiego Polaka, znakomitego wodza i żołnierza, głęboko, z całą odpowiedzialnością rozumiejącego i pełniącego swe obowiązki wobec ojczyzny.

Przewodnicząca Komisji Młodzieżowej mgr Irena Wingerowa

Wystawy w salonie Towarzystwa w latach 1983 -1984

20 XII 198210 I 1983 15 1-15 II 19 - 2 8 I I

Wystawa akwarel Franciszka Wiśniewskiego

16 XI-30 XII

Malarstwo Łucjana Rabskiego Wystawa pokonkursowa Moje miasto - moja wieś w la* tach 1918 - 1939, zorganizowana staraniem Komisji Młodzieżowej Piórkiem i pędzlem Wandy Burzyńskiej Poznańska Palmiarnia Karola J óźwiaka Pejzaże Edyty Schaefer 70' lat ruchu harcerskiego w Poznaniu (fotogramy), zorganizowana staraniem Komendy Hufca "Piast" Intarsje Sebastiana Roguszczaka Wystawa poświęcona prof. drowi med. Antoniemu Juraszowi Zabytki architektury Poznania Zbigniewa Graczyka Haft ludowy i frywolitki Malarstwo Franciszka Paczkowskiego Wystawa zbiorowa malarstwa Melanii Gatzowej, Teresy Radowicz i Krystyny N owak Pejzaż i architektura Czesława Motylewskiego Pejzaż wielkopolski i marynistyka Karola Jóźwiaka Wystawa zbiorowa malarstwa Teresy i Józefa Tenetów oraz Mieczysława Skibickiego Elegia Listopadowa, zorganizowana staraniem Ireny Barełkowskiej, Leszka Hankiewicza, Jaoka Korpantego i Tomasza Tatarkiewicza Rysunek i malarstwo Alicji M usiał

8 i 14 III 16-31 III l - 15 rv 18 -30 IV

2 - 20 V 21 - 26 Vl - 10 VI 12 VI - 28 VII 30 VII - 5 VIII 8 VI I I - l O IX

19 IX - 5 X 6 - 15 X 17 -28 X

29 X - 15 XI

17 -30 I 1- 15 II 25 I I - 5 I I I

60-lecie Kroniki Miasta Poznania Ceramika (wystawa pokonkursowa) Moje miasto moja wzes w latach wojny i okupacji hitlerowskiej (wystawa pokonkursowa), zorganizowana staraniem Komisji Młodzieżowej Wystawa zbiorowa prac Andrzeja Kołodziejczaka (rzeźba), Katarzyny Kowalskiej (skóra) i Mieczysława Łukaszewskiego (korzenioplastyka) Martyrologia Polaków (w prasie, książce i plakacie), zorganizowana staraniem Muzeum Historii Ruchu Robotniczego Malarstwo (architektura, kwiaty) Teresy Radowicz

7 - 20 I I Il IV - 15 V

21 V - 3 O VI

Bedaguje zespół: mgr Teodor Smiełowslri, mgr Zbigniew Karolczak i prof. dr Stanisław Nawrocki. Winietę projektował Zbigniew Kaja

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.04/06 R.53 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry