TOWARZYSTWA MIŁOSNIKOW MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.04/06 R.53 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU W II KWARTALE 1984 R.

SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI LETNIEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ

W dniu 23 lipca 1984 r. w siedzibie Towarzystwa odbyło się spotkanie z uczestnikami Letniej Szkoły Ekonomicznej, zorganizowanej przez U niwersytet im. Adama Mickiewicza. N a spotkanie przybyło dwanaście osób, w tym trzech profesorów. Wszyscy przyjechali do Poznania ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. Dwie osoby spośród naszych gości miały przodków polskich. Ze strony Zarządu w spotkaniu uczestniczyli: prezes Stanisław Nawrocki, wiceprezes Teodor Smiełowski, kierowniczka sekretariatu Mirosława Meissnerowa oraz dwie tłumaczki. W kameralnej atmosferze, przy herbacie i ciastkach, uczestników spotkania poinformowano o dziejach Towarzystwa i o jego aktualnej roli w wielkim ośrodku miejskim. Szczególną uwagę zwrócono na życie kulturalne oraz na rolę integracyjną między dawnymi mieszkańcami a nowo przybyłymi do wielkich osiedli mieszkaniowych. Udzielono też informacji o aktualnych zagadnieniach miasta i o "Kronice Miasta Poznania"oraz odpowiadano na liczne pytania. Goście podkreślili przydatność spotkania i podziękowali za zaproszenie.

WIZYTA U WICEPREZYDENTA MIASTA BOGDANA ZASTAWNEGO

W dniu 24 lipca 1984 r. prezes Zarządu Stanisław Nawrocki złożył wizytę wiceprezydentowi Poznania Bogdanowi Zastawnemu, który po objęciu swego stanowiska wyraził chęć nawiązania bliższego kontaktuz Towarzystwem, widząc w nim swego sprzymierzeńca. Podczas wizyty obie strony przedstawiły katalog problemów, którymi należy się zająć oraz propozycje sposobów ich rozwiązywania. J ak wiadomo, w mieście jest wiele do zrobienia z punktu widzenia estetyki, porządku i poprawy funkcjonowania służb komunalnych. Wskazano na konkretne sprawy, wymagające pilnego załatwienia, jak np. uporządkowanie Al. Marcinkowskiego, placu przed Pływalnią Miejską przy ul. Wronieckiej, "Fontanny lwów", estetyka tramwajów i autobusów itp. Podkreślono znaczenie oddziaływania wychowawczego na młodzież poprzez szkoły i harcerstwo oraz na starsze pokolenie poprzez prasę, radio i telewizję.

JÓZEF WYBICKI I JAN HENRYK DĄBROWSKI CZEKAJĄ NA ŻYCZLIWĄ PAMIĘĆ POZNANIAKÓW

Jak wiadomo, ani twórca Legionów, ani twórca polskiego hymnu państwowego nie doczekali się dotąd pomników, czy raczej wspólnego pomnika, ponieważ ściśle przecież ze sobą współpracowali. Ze względu na ich bliskie związki z Poznaniem, miasto nasze musi czuć się zobowiązane do właściwego upamiętnienia zasług tych wybitnych mężów stanu oraz bohaterów narodowych. W dniu 30 lipca 1984 r. Towarzystwo nasze zwróciło się pisemnie do prezydenta miasta Andrzeja Wituskiego w sprawie ufundowania w Poznaniu pomnika ku czci Józefa Wybickiego i gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.

ZEBRANIE PREZYDIUM ZARZĄDU

W dniu 5 września 1984 r. odbyło się zebranie Prezydium naszego Towarzystwa. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego w sierpniu wybitnego historyka i długoletniego aktywnego członka naszego Towarzystwa, prof. dra Zdzisława Grota. Podczas zebrania postanowiono zwrócić się do artysty-plastyka Józefa Skoraekiego o zaprojektowanie Odznaki "Młodego Miłośnika Poznania" oraz legitymacji członka zbiorowego dla szkół i zakładów pracy. Do statusu Towarzystwa przygotowana będzie propozycja zmiany, aby obok komisji mogły działać też kluby. Np. Klub im. Stanisława Strugarka - powołany formalnie w kwietniu 1984 r.

Konieczne jest również uporządkowanie dokumentacji działalności Towarzystwa, którą to sprawą zajmuje się Mirosława Meissnerowa. Andrzej Majewski poinformował o działalności Koła Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania przy Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", m. in. o organizowaniu Klubu Towarzystwa na Dębcu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.04/06 R.53 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry