KRONIKA MIASTA POZNANIA 60-967 POZNAN, pi. KOLEGIACKI 17 lei. 785-455 KOMITET REDAKCYJNY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.04/06 R.53 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Andrzej Wituski 'przewodniczący) Andrzej Gocwiński, Władysława Klawiter , Stanisław Kłys, Józef Lopaczyk, Marian Olszewski, Hanna Rubas, Tideusz Świtała, Lech Trzeciakowski, Magdalena Warkoczewska, Zbigniew Zakrzewski, Jerzy Ziółek

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Andrzej Gocwiński (przewodniczący), Stanisław Kłys, Józef Łopaczyk, Marian Olszewski, Tadeusz Świtała i Magdalena Warkoczewskai' Dlblioteki \ Hlnhrer»ytet-al V ruBtA J

REDAKTOR Tadeusz Świtała

WAHUNKIPRENUMERATY Instytucje i zakłady pracy w miastach, w których znajdują się siedziby Oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch", zamawiają prenumeratą w tych Oddziałach; instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie ma Oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch" i na terenach wiejskich, opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli. Czytelnicy w Poznaniu np. zamawiają prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122-6-211 831. RSW "Prasa-Książka-Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki, Poznań, ul.

Zwierzyniecka 9.

Cena egzemplarza 25 zł; prenumeraty półrocznej - 50 zł, rocznej - 100 zł., Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW "Prasa-Książka-Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie Nr 1153-201 045-139-111. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę, pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty krajowej o 50* dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zlecających instytucji i zakładów pracy. Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj i za granicę: do dnia 10 listopada na I kwartał, I półrocze roku następnego oraz cały rok następny. Egzemplarze zeszytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa-Książka-Ruch" Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Żydowska 2/3.

Okładkę projektował

AO>&

Zbigniew

Kajaydano na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu

Printed in Poland

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAŃ 1965

Wydanie I. Nakład 2900+ 100 egz. Ark. wyd. 15,1; ark. druk. 12,75.

Druk ukończono w czerwcu 1985 r. Zam. nr 133/97. S-15.

DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-CW7-7

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.04/06 R.53 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry