SAETTJIAPZwybitnych architektów włoskich w Wielkopolsce" ufundowana przez Towarzystwo dla uczniów - wytrwałych uczestników sobotnich spotkań i przechadzek w roku szkolnym 1983/1984. Prelegentem na trasie był dr Ludwik Gomolec. 9 czerwca Wycieczka "Szlakiem Muzeów Wielkopolskich" ufundowana przez Towarzystwo dla nauczycieli, którzy w roku szkolnym 1983/1984 współpracowali z Komisją Młodzieżową, z podziękowaniem za ich całoroczny trud opieki nad młodymi miłośnikami Poznania. Trąsą wycieczki, która prowadziła przez Poznań - Kórnik - Koszuty - Srodę - Jarocin - Pleszew - Gołuchów - J edlec - Gołuchów - Pleszew - Jarocin - , - Mieszków - Książ - Srem - Kórnik - Poznań, objęto również obiekty powstałe w okresie czterdziestolecia Polski. Prelegentem był dr Ludwik Gomolec. W roku szkolnym 1983/1984 Komisja Młodzieżowa zorganizowała osiemnaście przechadzek, spotkań i wycieczek dla młodzieży szkolnej, w których wzięły udział 3034 osoby, w tym 102 nauczycieli. W ramach prac społecznych zorganizowanych przez Komisję Młodzieżową, młodzież i nauczyciele przepracowali 2442 godziny. Wartość wykonanej pracy Sekretariat Komisji Czynów Społecznych oszacował na sumę 146 620 zł.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.01/03 R.53 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

W lutym 1984 r., w 39 rocznicę wyzwolenia Poznania, dobiegł końca II etap konkursu "Moje miasto - moja wieś - w Polsce Odrodzonej", ogłoszonego przez Komisję Młodzieżową z pomocą Kuratorium Oświaty i Wychowania. II etap nosił hasło: "Moje miasto - moja wieś - w latach drugiej wojny światowej i okupacji hitlerowskiej 1939 - 1945". Jego organizatorzy pragnęli ukazać wielki, ogólnonarodowy zryw w obronie niepodległego - po stu pięćdziesięciu latach niewoli odzyskanego - państwa polskiego, nieugiętą wolę walki z najeźdźcą aż do całkowitego zwycięstwa, eksterminacyjną politykę hitlerowską wobec Polaków, koszmar okupacji i bezmiar cierpień, strat i ofiar, ruch oporu w Poznaniu i Wielkopolsce, udział Wielkopolan w walce zbrojnej na frontach II wojny światowej, wyzwolenie spod okupacji oraz trwałą, serdeczną pamięć o wydarzeniach i o ludziach tego okresu, których świadectwem są miejsca pamięci narodowej. Konkurs składał się z dwóch części: 1. Opracowania wybranego w jego ramach tematu; 2. Quizu międzyszkolnego obejmującego tematykę lat 1918 -1945.

Konkurs spełnił oczekiwania organizatorów. Nadesłano 220 prac z trzydziestu sześciu szkół z Poznania i województwa. Wzięło w nim udział 350 uczniów - autorów prac, które eksponowane były na wystawie w ąalonie Towarzystwa, w dniach od 25 lutego do 6 marca 1984 r. W quizie międzyszkolnym, w grupie szkół podstawowych punktowane miejsca zajęły: I - Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Milicji Obywatelskiej, II - Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, III - Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej ze Sremu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.01/03 R.53 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry