KRONIKA TA POZN

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.07.31 R.1 Nr7

Czas czytania: ok. 1 min.

MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY SPRAWOM KTJLTIJRALNYM STÓŁ. M. POZNAŃ TA (OROAN TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MIASTA POZNANIA.) REUAKOJjA: ZYOMCNT ZALEWSKI - KAZIMIERZ RT<U.\SKI nu. ktfbftz& WO.ITKOWSKI

Rok I.

Pomań, dnia 31. lipca 1923.

Nr. 7

DZIAŁ IIIKTORYCZNY.

IMiOTOKH.Y RADY MIEJSKIE,! W POZNANA) O DE. KAROLU MAR(!l>TKOWSIvIM.

31. października 183P>. "Der Doktor Maicinkowski soli biunen kurzeni die iluh zuerkannt" Er-stungssfrafe erleiden und nach Seaweidnitz abgefiihrt werdeii. Da nun jedoeh zur Zeit vieie von ilmi bebandelt werdenden Arinsnkranke Y orhanden, auch zu befurchteii steld. da-- di;' Zahl derselben sieli im !>evorslehenden Wini T nocn bedeul nul verriiehv.en wird. so ersuehen wir Kim-n Wbhlłobłichen MagEirat ergebenst, an des kdnifis Majestat eine V orstelhuig der Art zu forinuieren. da>s dem Dr. Marcinkowski das Erleiden seiner Strafe bis zum 1. J.uni kiinftigon J ahreś gestundet wefden m6ge*; stełlen es aber aucli Wohld(uns(dben anheim, "mr niOglieben Erreićhung unscres Wunsehes einen anderWeitigen VVeg einzuselilagen und bilten demnachst, uns gefalłigsl da von in Kennłnis setzen zu wołlen." (Podpisało 1,> NJemeów i 1 Polaków.) O odpowiedz- na powyższą uchwalę niema wzmianki w protokułacli. 20. czerwca lMl wprowadzenie i zobowiązanie Dr. Karola Marcinkowskiego jako radnego miejskiego. 5. lipca 184:] wybór Marcinkowskiego na zastępcę prezesa Rady Miejskiej (Prezesem wybrano radcę sprawiedliwości Ogrodowicza). Dnia Ki stycznia 1844 wybrano Marcinkowskiego do komisji opracowującej projekt i statut budować się mającej szkoły realnej: Ki kwietnia 1844 do komisji, opracowującej projekt

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.07.31 R.1 Nr7 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry