POZNAŃ W ROKU 1945

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.01/03 R.53 Nr1

Czas czytania: ok. 60 min.

Pałac Działyńskich

(Część czwarta)

1.10. Politechnika Poznańska, jako pierwsza z uczelni wyższych, zainaugurowała rok akademicki 1983/1984. Do auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przybyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Maciej Olejniczak, prezydent Poznania Andrzej Wituski, wicewojewoda Stanisław Piotrowicz oraz wiceminister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki prof. dr hab. inż. Czesław Królikowski. Po odśpiewaniu hymnu państwowego przez Chór Męski Politechniki Poznańskiej i przemówieniu powitalnym rektora prof. dra Wiktora Jankowskiego, odbyło się ślubowanie. Wykład inauguracyjny na temat wibroakustycznej diagnostyki maszyn wygłosił dr hab. Czesław Cempel. Weszła w życie uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej, wprowadzająca na obszarze woj. poznańskiego obowiązek wykonywania pracy przez osoby uchylające się od tego. Wieczorem, w auli uniwersyteckiej wykonano Niemieckie Requiem Jana Brahmsa w międzynarodowej obsadzie: grała orkiestra Filharmonii Poznańskiej, z towarzyszeniem Hanowerskiego Chóru Oratoryjnego. Soliści: Kumko Oshika (Japonia) i Helmut Guhl (Republika Federalna Niemiec). Całością dyrygował Hans « H. J oeris.

W Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" rozpoczęły się "Dni Seniora".

W sali Domu Kultury " Stomil" odbyła się uroczystość jubileuszutrzydziestopięciolecia Poznańskich Zakładów Wyrobów Korkowych.

Dyrektorem Państwowego Przedsiębiorstwa "Dom Książki" został Maciej Fraj tak.

Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, udał się w podróż artystyczną do Czechosłowacji. 2.10. Przybyła kilkunastoosobowa grupa członków Radzieckiego Komitetu Weteranów Wojny Towarzystwa Przyjaźni Radziecko- Polskiej. W jej skład wchodzili kombatanci, którzy w lu tym 1945 r. walczyli o wyzwolenie Poznania. N a czele grupy stał płk Iwan Jakowlew. Z okazji czterdziestolecia Ludowego Wojska Polskiego, wyróżniający się racjonalizatorzy i wynalazcy z Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" zostali zaproszeni przez Dowództwo Wojsk Lotniczych na przelot samolotem nad Poznaniem.

Wydarzenia w

(2 - 3.10.)

W Poznańskim Teatrze Lalki i Aktora - Scena "Marcinek" odbyła się premiera sztuki Stefana Themersona pl. PrzYgody Pędrka Wyrzutka, w adaptacji i reżyserii oraz z muzyką Andrzeja Bieżana, a scenografii Elżbiety Szymańskiej i Sylwii Bieżan. W premierowej obsadzie grali: Teresa Gąsiorowska (Pędrek) , Jan Harenda (Subiekt, Uczony, Mały Zafrasowany Człowieczek, Kapitan Metaferejn), Andrzej Marciniak (Profesor Wielbłąd, Uczony, Wilk), Marcin Lejman (Karabinier, Premier, Pani Kapitanowa), Henryk Dąbrowski '(Żona Karabiniera, Monna Antymagatta, Archilides, Radca- Doradca), Aleksander Radzewski (Muzyk). W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbyły się XIII Fryzjerskie Mistrzostwa Polski i Ogólnopolski Konkurs Kosmetyczny. 3.10. Inauguracja Dni Kultury Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Sali Białej Urzędu Miejskiego. Otwarcia dokonali prezydent Poznania Andrzej Wituski i radca ambasady Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Warszawie Eberhardt Miihlmann. Z koncertem smyczkowym wystąpił "Krauss Quartett" z Drezna. W klubie osiedlowym "Jagiellonka" oklaskiwano piosenkarkę Barbarę Kellerbauer, a w kinie "Muza" rozpoczął się przegląd filmów kinematografii Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Otwarto wystawy: w Pałacu Kultury - Osiągnięcia NRD po X zjeździe Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności i Twórczość artystyczna dziecka i dla dziecka w NRD; w Eupiku Malarstwo, rysunek i fotografia do inscenizacji "Faustal/ Goethego, a w M uzeum Historii Ruchu Robotniczego Sztuka za drutami (twórczość artystyczna więźniów w Sachsenhausen) oraz Plakat i grafika NRD 1981 - 1982.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zainaugurował nowy rok akademicki. Przybyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Maciej Olejniczak i Andrzej Gąszczołowski, prezes

Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, prezydent Poznania Andrzej Wituski. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwan Tkaczenko. Przybyłych powitał prorektor prof. dr hab. Andrzej Kwilecki. Po immatrykulacji studentów pierwszego roku, wykład inauguracyjny pl. Polskich pozytywistów polityka własna wygłosił prof. dr hab. Edward Pieścikowski. Dyplom doktora honoris causa otrzymał dr hab. Rajmund Galon, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W auli Akademii Ekonomicznej odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego. Wzięli w niej udział m.in. minister do spraw cen prof. dr hab. Zdzisław Krasiński, a także wiceminister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki prof. dr hab. inż. Czesław Królikowski. Gości powitał rektor prof. dr hab. Janusz Piasny. Po immatrykulacji wręczono Nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Nagrody I stopnia otrzymali m.in.: prof. dr hab. Zbigniew Czerwiński, prof. dr hab. Ryszard Domański i prof. dr Aleksander Lempka. Wykład inauguracyjny pl. Polityka kształtowania ryn >u i jej uwarunkowania wygłosiła prof. dr hab. Halina Szulce. Inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się również w

Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych.

Odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Stowarzyszenia Leśników i Drzewiarzy Naczelnej Organizacji Technicznej, poświęcona organizacji zaplecza naukowo- badawczego leśnictwa i przemysłu drzewnego. W godzinach rannych, grupa kombatantów radzieckich zwiedziła Park-Pomnik Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli i złożyła wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów. Następnie goście odwiedzili w grupach Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", Fabrykę Maszyn Żniwnych i Fabrykę Obrabiarek Specjalnych "Ponar- Wiepofama". W godzinach popołudniowych uczestniczyli w spotkaniach środowiskowych. W Teatrze Nowym odbyło się spotkanie przedstawicieli teatrów województwa poznańskiego i władz kulturalnych z delegacją grupy inicjatywnej nowego Związku Artystów Scen Polskich. Obecny był m.in. główny inicjator powołania odrodzonego Związku - Henryk Szletyński.

U dostępni ono (po raz pierwszy) wypożyczalnię lektur szkolnych z księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego (ul. Czerwonej Armii 65). W fotoplastikonie przy ul. Czerwonej Armii 53 premiera programu Wycieczki po Polsce - Białystok i Puszcza Białowieska. W Klubie Wojsk Lotniczych odbyło się spotkanie z działaczami byłych Komitetów Frontu Jedności Narodu. Obecni byli m.in.: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Gąszczołowski, prezes W ojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz 7 aiac, przewodniczący wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Aloi"'y Brvl. przewodni*' czący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Augustyn Kogut, dowódca Wojsk Lotniczych gen. bryg. pilot Tytus Krawczyc. Spotkanie to zakończyło działalność Frontu J ed

Y1T

ności Narodu w województwie poznańskim. Zasłużeni działacze - Frontu udekorowani zostali odznaczeniami państwowymi. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Józef Buczkowski, Zdzisław Czajka, Zbigniew Kmieciak i Tadeusz MateIski. Krzyże Oficerskie: Józef Dawid, Leon Jaskólski, Kajetan Kolanowski, Teofil Grzelczak. 4.10. Inauguracja roku akademickiego na Akademii Rolniczej odbyła się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Obecni byli m.in.: sekretarz Komitetu W ojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zygmunt Kyc, przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej prof. dr Tadeusz Czwojdrak, .prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Mirosław Kopiński, wicewojewoda poznański Jan Tomaszewski, wiceprezydent Poznania Zbigniew Habel. Rektor, prof. dr hab. Włodzimierz Fiszer, złożył sprawozdanie z działalności uczelni w roku ubiegłym. Wykład inauguracyjny pl. Sadownictwo nowy kierunek produkcji w Wielkopolsce wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Hołubowicz. W auli Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej rektor, doc.

Waldemar Andrzejewski, obwieścił rozpoczęcie roku akademickiego. Wykład inauguracyjny pl. Ryszard Wagner - - w stulecie śmierci wygłosił doc. Witold Kandulski. Na inaugurację nowego roku akademickiego w Akademii Wychowania Fizycznego przybyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bronisław Stępłowski, wicewojewoda Zofia Dąbrowska, prezydent Poznania Andrzej Wituski, dyrektor Departamentu Kadr i Kształcenia Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Graczyk. Wykład inauguracyjny pl. Programowanie ruchów dowolnych wygłosił doc. dr hab. med. Kazimierz Grottel. W trzecim dniu pobytu kombatantów radzieckich, goście odwiedzili niektóre szkoły poznańskie..

Wydarzenia zu Poznaniu (4 - 5.10.) , Siff.lMl -n .c$$< Vf p p\w\9f\ n n PIP II S n »8« OIBTITB'n B I B itumi

W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie z władzami politycznymi i administracyjnymi. Uczestniczył członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego - Stanisław Kałkus. Przemawiał płk Iwan Jakowlew. Przyjechała do Poznania delegacja fińskiego miasta Jyvaskyla, pod przewodnictwem prezydenta J aakko Lovena.

W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich odbył się recital gitarowy Aldo Rodrigueza (Kuba). W Muzeum Narodowym otwarto wystawę malarstwa i rzeźby doby baroku, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Początek nowej edycji "Rockolekcji" w sali sportowo-widowiskowej "Arena". Wystąpiły dwie poznańskie grupy: "Lombard" i "Turbo" oraz - gościnnie - "City" z Niemieckiej Republiki Demokra tycznej. Świadkami sensacyjnego wydarzenia kulturalnego byli przechodnie, których na zaplecze "Moulin Rouge" ściągnęły dobiegające stamtąd dźwięki muzyki. Właśnie tam - w naturalnej scenerii podwórza (dachy, ściany, śmietnik) , odbył się spektakl Teatru Osmego Dnia - Raport Z oblężo

Fragment przedstawienia pl. Raport Z oblężonego miasta

n ego miasta. Spektakl był zrealizowany i pokazany po raz pierwszy na Międzynarodowych Spotkaniach Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze. 5.10. Zakończenie Dni Kultury »Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Sali Kominkowej Pałacu Kultury. Przybyli goście z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, świata kultury. Przemówienia wygłosili radca ambasady Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Warszawie Eberhardt Miihlmann oraz sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maciej Olejniczak. Dyrektor naczelny Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" wręczył publicyście "Głosu Wielkopolskiego" Markowi Przybylskiemu Nagrodę Dziennikarską im. Hipolita Cegielskiego za całokształt osiągnięć w dziedzinie publicystyki gospodarczej w roku 1982.

Inauguracja nowego roku akademickiego na Akademii Medycznej odbyła się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przybyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maciej Olejniczak, przewodniczący W ojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, wicewojewoda Zofia Dąbrowska, wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej prof.

dr hab. Janusz Jeliaszewicz. Wykład inauguracyjny o współczesnych kierunkach rozwoju stomatologii wygłosił prof. dr Stefan Włoch.

W klubie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego im. II Armii Wojska Polskiego odbyło się uroczyste plenum Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z udziałem członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisława Kałkusa, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Andrzeja Gąszczołowskiego, przedstawicieli władz partyjnych dzielnicy Wilda, a także Dowództwa Wojsk Lotniczych. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwan Tkaczenko. I sekretarz Komitetu Zakładowego Stefan Antkowiak przedstawił rozmaite formy współpracy, jakie łączą robotników i żołnierzy. W imieniu uczestników posiedzenia plenarnego delegacja robotników i żołnierzy złożyła wiązankę biało-czerwonych goździków pod obeliskiem, upamiętniającym stulecie Zakładów. Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją. W drugim dniu pobytu w Poznaniu, delegacja miasta Jyvaskyla spotkała się w Uniwersytecie na. Adama Mickiewicza z członkami Kolegium Rektorów. 6.10. W gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza otwarto wystawę ok. czte

rystu publikacji Państwowego Wydawnictwa Naukowego, wydanych w ostatnich dwóch latach. W ramach obchodów czterdziestolecia Ludowego Wojska Polskiego, odbyło się spotkanie dzienni karzy środowiska poznańskiego z dowództwem Wojsk Lotniczych i dziennikarzami prasy wojskowej. Na spotkanie przybyli: dowódca Wojsk Lotniczych gen. bryg. pilot Tytus Krawczyc, zastępca dowódcy do spraw polityczno-wychowawczych płk dr Jan Celek, komendant garnizonu poznańskiego płk Stefan Olęderek. Z okazji trzydziestej dziewiątej rocznicy powołania Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeń - stwa, na placu apelowym Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych oraz nominacj i na wyższe stopnie oficerskie i podoficerskie. W uroczystości udział wzięli m.in.: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego

9 Kronifca miasta Poznania 1;85

Bronisław Stęplowski, przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak, przewodniczący Miejskiej Rady N arodowej Stanisław Antczak, dowódca Wojsk Lotniczych gen. bryg. pilot Tytus Krawczyc, wicewojewoda Stanisław Piotrowicz. W Domu Technika rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna na temat skutków chemizacji w ogrodnictwie. Posiedzenie plenarne Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto poświęcone metodom pracy partyjnej w miejscu zamieszkania. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Dzielnicowego J erzy Mikosz, a referat Egzekutywy wygłosił sekretarz Komitetu Dzielnicowego Romuald Łukaszewski.

W wieku pięćdziesięciu dziewięciu lat zmarł artysta-plastyk Zbigniew Kaja, wybitny grafik, współtwórca "Kroniki Miasta Poznania", udekorowany Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 7.10. Plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. Obrady prowadził przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Alojzy BryI. Tematem posiedzenia była ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego w Poznaniu. W hali nr 17 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto Krajową Wystawę Ogrodniczą. Otwarcia dokonał wicewojewoda Jan

Wydarzenia w Poznaniu (7 - 8.10.)

Tomaszewski. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zygmunt Kyc. W alei kiermaszowej odbywała się sprzedaż płodów ogrodniczych, materiału szkółkarskiego, torfu, nasion i innych środków produkcji, poszukiwanych przez działkowiczów. Goście z Jyvaskyla (Finlandia) złożyli wizytę wojewodzie poznańskiemu Marianowi Królowi. Byli też podejmowani przez kierownictwo Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkariowei.

W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski' odbyła się akademia z okazji czterdziestolecia Ludowego Wojska Polskiego. Przybyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, członkowie wojewódzkich władz partyjnych i administracyjnych - z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Bronisławem Stęplowskim i wicewojewodą Stanisławem Piotrowiczem, przedstawiciele Wojska Polskiego - a wśród nich gen.

dyw. pilot Tadeusz Krepski, dowódca Wojsk Lotniczych gen. bryg. pilot Tytus Krawczyc oraz komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego gen. bryg.

Zdzisław Głuszczyk. Po powitaniu zebranych przez I sekretarza Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzeja Komosińskiego, referat okolicznościowy wygłosił szef Klubu Oficerów Rezerwy, ppłk J anusz Mayron.

W Pałacu Kultury otwarto ekspozycję dwusetnego Przeglądu N 0wości Wydawniczych. Zaprezentowano dotąd 70 tys. książek. W Klubie Wojsk Lotniczych odbyło się sympozjum zorganizowane przez Zarząd Wojewódzki Związku Bojowników o Wolność i Demokrację pod hasłem: ,,40 lat

Ludowego Wojska Polskiego ofiarnej walki o niepodległą i soCjcuAliczną foiskę .

Odbyło się kolejne zebranie Społecznego Komitetu Budowy Centrum Rehabilitacji Dzieci 1 Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu.

8.10. W sali Teatru Wielkiego uroczyste dyplomatorium Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej. Po pięćdziesięciu latach pracy zawodowej odnowione dyplomy lekarza medycyny otrzymali: Kazimierz Bandych (Poznań), Walerian R. Bogusławski (Gdańsk), Franciszek Borzyszkowski (Kościerzyna), Adam Burda (Poznań), Józef B.

Buzek (Racibórz), Władysław Gałczvnski (ŁóAź), Witold Górny (Warszawa), Franciszek Jaroszew - ski (Poznań), Kazimierz Jerzykowski (Poznań), Witold J. Kaouściński (Wrocław), Antoni Kotkowski (Poznań), Maria Kiedacz- Rodecka (Sosnowiec), Zofia Kozłowska (Lublin), Maksymilian May (Poznań), Maria Płokarz (Warszawa), Florian Smykowski (Cieszyn), Emanuel Starzycki (Łódź), Florian Sztuba (Ostrów Wlkp.), Zenon Szymański (Łódź), Maria Swiderska (Łódź) i Zenon Włoch (Poznań) .

Otwarcie sezonu kameralnego w Teatrze Wielkim na scenie przy ul. Gołębiej. Dano operę buffo Georga F. Telemanna Pimpinone.

Gościem inauguracji był Jerzy Waldorff.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 199 Koncert Poznański. Uczestniczyła orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją GiJlseppe Garbariniego (Włochy). Spiewał Paulos Raptis (tenor). N a strzelnicy garnizonowej rozpoczęły się I Wojewódzkie Manewry Techniczno-Obronne. Ostatni dzień pobytu delegacji

Jyvaskyla w Poznaniu. Goście oraz wojewoda Marian Król i prezydent Poznania Andrzej Wituski złożyli oświadczenia o celowości rozwijania i pogłębiania wzajemnych kontaktów. W sto dziesiątą rocznicę śmierci Pawła Strzeleckiego, w Szkole Podstawowej Nr 53 w Głuszynie odbyła się uroczysta akademia. 9.10. Przybyła trzyosobowa delegacja okręgu Suhl (Niemiecka Republika Demokratyczna), w którym lato spędziła blisko trzytysięczna grupa chłopców i dziewcząt z Poznańskiego. / Przebywający w Polsce minister rolnictwa Austrii Gunter Hajden zwiedził kombinat ogrodniczy w N aramowicach.

Zamknięcie Krajowej Wystawy Ogrodniczej.

N a strzelnicy garnizonowej zakończono I Wojewódzkie Manewry Techniczno-Obronne. Wzięło w nich udział blisko stu zawodni% ków, reprezentujących dwadzieścia dwie szkoły średnie Poznania i województwa. 10.10. Przywrócenie normalnego ruchu tramwajowego wzdłuż ul. 23 Lutego. Inauguracja nowego roku szkolenia partyjnego 1983/1984 w Domu Kultury Poznańskich Zakładów Opon Samochodowych "Stomil". Przemawiał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Gąszczołowski. Obecny był członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus. W części ideologiczno-teoretycznej zebrani wysłuchali referatów prof. dr. hab. Tadeusza Jaroszewskiego na temat uwarunkowań społeczno-politycznych procesu kształtowania świadomości społecznej oraz dr. Antoniego Szczucińskiego na temat szkolenia partyjnego jako elementu procesu kształtowania świadomości społeczno-politycznej członków partii. Jubileusz pięćdziesięciolecia ob* chodziła Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Henryka Sucharskiego.

Otwarto wystawę osiągnięć uczniów i pedagogów. W ramach obchodów czterdziestolecia Ludowego Wojska Polskiego, na posiedzeniu plenarnym

] 3 1

zebrał się Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju. Okolicznościowy referat wygłosił wiceprezes Zarządu płk Roman Pusteiski. W sali posiedzeń Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyła się sesja naukowa poświęcona omówieniu - z okazji sześćdziesiątej rocznicy śmierci - · wszechstronnego dorobku naukowego założyciela Uniwersytetu Poznańskiego Heliodora SwięciPoznańskiego Heliodora Swięcisytetu Poznańskiego przedstawił prof. dr Mieczysław Stański, natomiast prof. dr Zbigniew Słomko omówił osiągnięcia profesora w dziedzinie ginekologii i położnictwa. 11.10. W przeddzień czterdziestej rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego odbyła się w Teatrze Wielkim uroczysta akademia.

Przybyli na nią członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, przedstawiciele woj ewódzkich władz politycznych, państwowych i administracyjnych, organizacji społecznych, kombatanckich i młodzieżowych. Obecni byli żołnierze garnizonu poznańskiego, przedstawiciele Dowództwa Wojsk Lotniczych, z dowódcą gen. dyw. pilotem Tytusem Krawczycem i gen. dyw. - pilotem Tadeuszem Krepskim. Przybyła również delegacja Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Po odegraniu hymnu państwowego, głos zabrał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Gąszczołowski. W imieniu Społecznego Komitetu Obchodów Czterdziestolecia Ludowego Wojska Polskiego, przekazał on pozdrowienia jubilatom -żołnierzom wszystkich stopni. Serdeczne pozdrowienia żołnierzom polsHm przekazał też przedstawiciel Północnej Grupy W oisk Armii Radzieckiej gen. mir-pilot Władysław Lubimow. Podczas akademii grupa oficerów Woiska Polskiego uhonorowana została Odznakami Honorowymi "Za zasługi w rozwoiu województwa poznańskiego", Odznakami Honorowymi Miasta Poznania i Złotymi Honorowymi Odznakami Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzie

Wydarzenia w Poznaniu (11 - 12.10.)

ckiej. Akademię zakończył koncert artystów scen poznańskich i Poznańskiego Chóru Chłopięcego, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego.

W galerii 'Biura Wystaw Artystycznych w "Arsenale" otwarto IV Biennale Małych Form Rzeźbiarskich. "Grand Prix" przyznano Tadeuszowi Markiewiczowi z Warszawy za rzeźbę pl. Raj. Złoty Medal i Nagroda Prezydenta Poznania przypadły Krzysztofowi Nitschowi z Krakowa za zestaw prac rzeźbiarskich. Nagrodę Wojewody Poznańskiego w postaci zakupu zdobył Antoni Grabowski z Zakopanego za dzieło pl. Turyści. Nagrodę ufundowaną przez Międzynarodowe Targi Poznańskie jurorzy przyznali Józefowi Kaliszanowi z Poznania za pracę pl. Forma A. Nagrodę poznańskiego Biura Wystaw Artystycznych w postaci zakupu otrzymał decyzją jury Piotr Ożerski z Warszawy za rzeźbę Gimnastyk. Wśród dziesięciu artystów, którzy zdobyli Medal Biennale, zaprojektowany przez Józefa Kopczyńskiego, znalazła się Mariola Kalicka- Krolczyk. W Sali Tradycji Wojsk Lotniczych odbyło się spotkanie zasłużonych oficerów, chorążych, podoficerów i pracowników cywilnych lotnictwa. W spotkaniu uczestniczył gen. dyw.-pilot Tytus Krawczyc. W późnych godzinach popołudniowych, ulicami śródmieścia przeszedł capstrzyk wojskowy garnizonu poznańskiego. 12.10. Bawiąca w Wielkopolsce delegacja Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji, pod przewodnictwem kierownika Wydziału Kultury Mirosława Muellera, spotkała się w Sali Renesansowej Ratusza z aktywem politycznym i kulturalnym miasta. W czterdziestą rocznicę powstania Ludowego Wojska Polskiego,

Kompania honorowa Wojska Polskiego prezentuje broń, pochyliły się sztandary.. .

oddano hołd wszystkim, którzy polegli na frontach II wojny światowej. Pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli wieńce i wiązanki kwiatów złożyły delegacje: Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicze*z członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisławem Kałkusem - Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego, rad narodowych, władz administracyjnych województwa i miasta, organizacji społecznych, kombatanckich i młodzieżowych, Wojska Polskiego i Milicji Obywatelskiej. Obecna była również delegacja Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu - z konsulem Piotrem Pietraszynem - Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej - z gen. mjr. -pilotem Władysławem Lubimowem - oraz delegacja Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji -. z Mirosławem Muellerem. Honory oddała kompania honorowa Woiska Polskiego. O godz. 12 przed Pomnikiem Armii "Poznań" odbyła się odprawa wart garnizonu poznańskiego. Oddano dwadzieścia cztery salwy artyleryjskie. Uroczystość zakończyła defilada wojskowa. Wieńce i wiązanki kwiatów zło ono pod pomnikiem Karola Swierczewskiego. W Wielkopolskim Muzeum Wojskowym otwarto wystawę Ludowe Wojsko Polskie w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego 1943 - 1983. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbył się koncert z udziałem Alicji Majewskiej, Grażyny Łobaszewskiej, Zbigniewa Wodeckiego, Janusza Hojana i zespołu "Turbo" oraz orkiestry Rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu, pod dyrekcją Zbigniewa Górnego.

Wieczorem powrócił z podróży artystycznej po Czechosłowacji Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Chór wystąpił na międzynarodowych festiwalach muzycznych w Brnie i Bratysławie. 13.10. Obradowali eksperci Polskiej Akademii Nauk zajmujący się zagadnieniami urbanistyki i planowania przestrzennego oraz ochroną środowiska. N a domu wybudowanym przy ul. Hożej przez Akademicką Spółdzielnię Mieszkaniową "Traf zawieszono wiechę. Z tej okazji na plac budowy przybyli: sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Waldemar Swirgoń, przewodniczący Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich Cezary Droszcz, przedstawiciele wojewódzkich władz partyjnych i administracyjnych. Pierwsza w Polsce spółdzielnia akademicka, której członkami są tylko studenci, lokalizację na budowę otrzymała tf w marcu 1982 r. Odbyła się ogólnopolska sesja dziennikarzy na terna t: Firmy polonijne: mity i rzecZ)lwistąść. U czestriczył zastępca sekretarza generalnego "In ter- Polcom" Jerzy

Więckowski 1 dyrektor oddziału zachodniego Polsko- Polonijnej Izby Przemysłowo- Handlowej "In ter- Polcom" Maciej Bombicki.

Problemom mechanizacji wykonania instalacji sanitarnych i przemysłowych poświęcona była II Krajowa Konferencja Naukowo- Techniczna. Firma "Ridgid" (Belgia) przedstawiła swoje narzędzia i obrabiarki. W sali Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego odbyła się narada prezesów, sekretarzy i aktywu wojewódzkiego. Uczestniczyli wiceprezes Naczelnego Komitetu Jerzy Szymanek oraz członek Prezydium Dominik Ludwiczak.

W wieku sześćdziesięciu trzech lat zmarł artysta-plastyk Henryk Derwich, współpracownik czasopism poznańskich. Jego satyryczne rysunki od 1947 r. ukazywały się na pierwszej kolumnie "Expressu Poznańskiego" . Był dziennikarzem z temperamentu i zamiłowania, był artystą z talentu i i wykształcenia. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 14.10. Woiewoda pozrański powołał Komitet Organizacyjny XI Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w Poznaniu, na czele którego stanął prezydent Poznania Andrzej Wituski.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Solistą był

Wydarzenia w Poznaniu (14-16.10.)amerykański Auer.

pianista

Edward

W wieku siedemdziesięciu lat zmarł dr med. Atanazy Czapiewski, naczelny lekarz przychodni lekarskiej przy Izbie Rzemieślniczej od 1953 r., udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W sali Urzędu Wojewódzkiego dokonano wpisu nazwisk wyróżniających się nauczycieli do Księgi Pamiątkowej Zasłużonych dla Oświaty i Wychowania.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie nauczycieli, uczniów, absolwentów, rodziców i przyjaciół szkoły z okazji trzydziestopięciolecia IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji N arodowej. Przy ul. Czechosłowackiej otwarto kompleks dyAaktyczno-techniczny Ośrodka Szkolenia Zawodowego Kierowców Ligi Obrony Kraju. Obecny był I wiceprezes Zarządu Głównego płk Wacław Bąk. Z udziałem przedstawicieli Kuratorium Oświaty i Wychowania, dyrekcji Państwowej Filharmonii oraz licznie przybyłych wychowawców i młodzieży odbyła się w Sali im. Lubrańskiego Collegium Minus irauguracia XVI sezonu działalności Młodzieżowego Ruchu Miłośników Muzyki "Pro Sinforńka" . W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka (ul. Kramarska 2) otwarto wystawę z oka-Hi piątej roczricv wyboru Karola kardynała Woityły na Stolicę Piotrowa (książM - medalierstwo - znaczki pocztowe).

Na placyku przed Młodzieżowym Domem Kultury przy ul. Bema odbyła się II Wystawa Psów Nierasowych.

W Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Jarochowskiego podsumowano ogłoszony przez Kuratorium Oświaty i Wychowania - konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pl. 40-lecie L WP - tradycje i współczesność. Decyzją Wydziału Handlu U rzędu Wojewódzkiego odtąd we wszystkie wolne soboty sklepy mięsne są otwarte, zamknięte natomiast -. w poniedziałki.

16.10. Przybyła delegacja Okręgowego Komitetu Bułgarskiej Partii Komunistycznej w Plowdiw, z sekretarzem Jordanem Bajczewem na czele. Z bułgarską delegacją partyjną spotkał się sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjedroczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek.

W Teatrze Nowym odbyła się premiera kabaretu dla dzieci Andrzeja Lajborka pl. Jacek i Wacek, w aranżacji Pawła Hadyńskiego i Andrzeja Lajborka oraz scenografii Andrzeja Piątka. Muzykę napisał Andrzej Lajborek, a opracował Michał Piotrowski. W premierowej obsadzie grali: Paweł Hadyrski (Jacek), Andrzej Lajborek (Wacek), Hanna Sobolewska (Krysia), Rajmund J akubowicz (Góral), Kazimiera Nogaj ówna (Góralka), Bolesław I A ziak (Obcokrajowiec), Zbigniew Grochal (Taternik), Michał Grudziński (Ornitolog) i Edward Warzecha (Aktor). W bazylice archikatedralnej odbył się kor cert z cyklu "Musica Sacra". Wystąpiły: Chór Żeński Akademii E Aoronicznej, pod dyrekcją Krystyny Domańskiej-Maćkowiak i Poznański Chór Ka tedralny, pod dyrekcią AS. Zdzisława Bernata, a taAże Elżbieta Karolak (organy). Program otworzyło słynne dzieło Gawle Mater Polonia, a zakończyło Tu es Petrus Wacława Gieburowskiego. Słucha

no równIe z poezji Karola Wojtyły, w wykonaniu Michała Frydrycha, Sławy Kwaśniewskiej, J aniny Jankowskiej, Lecha Łotockiego, Wiesława Komasy i Stanisława Raczkiewicza. Wybór tekstów i reżyseria Krystyny Tyszarski ej - S kołu by. ° godz. 13.25 na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego i al. Wielkopolskiej motorniczy "jedenastki" rie udzielił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z "dziesiątką", a następnie z fiatem 126p. W wyniku kolizji dwanaście osób doznało obrażeń ciała, jednak wszyscy po opatrzeniu ran zwolnieni zostali do d .. "1 0 ' o . w. 17.10. Groźny pożar wybuchł w godzinach popołudniowych w Fabryce Papieru "Malta". W gaszeniu ognia brało udział dziewięć sekcji zawodowej straży pożarnej. Spłoręło porad 1 tys. m 2 dachu jednej hali. Blisko dwugodzinna akcia strażaków zapobiegła rozprzestrzenieniu się pożaru na przyległe obiekty.

W Pałacu Działyńskich odbyło się spotkanie z autorem książki Przechadzki po Poznaniu lat międzywojennych prof. dr. Zbigniewem Zakrzewskim. Na "Scenie na Piętrze" wznowiono przedstawienia węgierskiej sztuki Loleh Belona Czwartkowe damy, Z Mirosławą Dubrawską, Elżbietą Kępińską i Anną Seniuk.

18.10. W Sali Błękitnej Pałacu Kultury * obradował Nadzwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

Tadeusz Szantruczek zaprosił

na spotkanie w Poznańskim Salonie Muzycznym z holenderskim reżyserem i śpiewakiem Ceesem Stapsel11, któremu akompaniowała Ewa Cwieczkowska.

Na Cmentarzu Junikowskim odbył się pogrzeb Henryka Derwicha, autora stałej rubryki A 'Propos w "Expressie Poznańskim". Znanego artystę - grafika żegnały tłumy przyjaciół i wielbicieli jego talentu. W ostatniej drodze towarzyszyła mu kompania honorowa Wojska Polskiego, poczty sztandarowe. Nad mogiłą w imieniu zespołu redakcyjnego pożegnał zmarłego redaktor naczelny Maciej Gryfin-Gałązkiewicz, przypominając jego zasługi i sylwetkę twórczą. W momercie opuszczania trumny do grobu zabrzmiał sygnał "Służba wartownicza" oraz r07 legły się trzy salwy honorowe. Mogiłę w Alei Zasłużonych pokryły wieńce i wiązanki kwiatów. 19.10. W Politechnice Poznańskiej wiceminister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki prof. dr Czesław Królikowski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maciej Olejniczak oraz wiceprzewodni - czący Wojewódzkiej Rady Narodowej Stefan Krzakiewicz udekorowali prof. dra inż. Witolda Kręglewskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a dwadzieścia osób - Krzyżarni Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Spotkanie aktywu okręgów lasów państwowych zachodniej Polski z miristrem leśnictwa i przemysłu drzewnego Waldemarem Kozłowskim.

Posiedzenie plenarne Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. Spotkanie pracowników oddziałów Dyrekcji Okręgowej Kraiowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej z członkiem Biura PolitvczAego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisławem Kałkusem i sekretarzem Komitetu Woiewódzkiego Bronisławem Stęplowskim. W salonie "Empiku" otwarto wvstawe rzeźby Zygmunta Łąkowskiego.

Wydarzenia w

(29 - 21.10.)

Świadkami niecodziennego wypadku byli przechodnie na ul. Gwardii Ludowej. Ok. godz. 10.30 od jadącego w kierunku Wildy wielkiego ciężarowego samochodu marki kamaz urwała się niewiele mniejsza przyczepa i. . . wjechała na chodnik. Zmiażdżyła niemai doszczętnie samochód osobowy fiat 126p, potrąciła drugi. Potrącone zostały też stojące w kolejce do sklepu cztery kobiety. Dwie musiały pozostać w szpitalu.

N a Cmentarzu Junikowskim odbył się pogrzeb Stanisława Kaczmarka, działacza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wykładowcy Szkoły Partyjnej (1950- 1959), sekretarza Komitetu Dzielnicowego Grunwald, udekorowanego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Żył sześćdziesiąt trzy lata. 20.10. Studium Podyplomowe Technologii Kształcenia Partyjnego powstało przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W małej auli U niwersytetu odbyła się inauguracja zajęć. Życzenia pomyślności oraz intelektualnej satysfakcji z uczestnictwa w pracach studium przekazali słuchaczom prorektor prof. dr hab. Andrzej Kwilecki i kurator oświaty i wychowania dr Ireneusz Kró l.

Rozpoczął się Tydzień Kultury Libijskiej. Z tej okazji przybyła do Poznania delegacja pod przewodnictwem ambasadora Libii w Polsce Ramadana Mohameda Abdulaziza. Inauguracja jubileuszu dwudziestopięciolecia Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych". W Domu Przyjaźni "Trojka" otwarto wystawę osiągnięć Spółdzielni. 21.10. Bawiąca w Polsce dziewięcioosobowa delegacja Państwowego Komitetu Nauki i Techniki 7wiązku Socjalistycznych Republik Radzieckich, pod przewodnictwem Michaiła Krugłowa, przybyła do Poznania i zwiedziła m.in. Poznańską Fabrykę Łożysk Tocznych.

W Urzędzie Wojewódzkim, kie

rownicza kadra administracji państwowej województwa, po złożeniu ślubowania, otrzymała akty nominacyjne na zajmowane dotychczas stanowiska. Obecni byli: przewodniczący Wojewódzkiej Rady narodowej Tadeusz Czwojdrak, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając i sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Mirosław Kopiński. Akty nominacyjne wręczył wojewoda poznański Marian Król.

Jubileusz pięćdziesięciolecia uzyskania doktoratu nauk filozoficznych i pięćdziesięciopięciolecia pracy naukowej obchodził prof. dr Wiktor Steffen. Odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu. Z okazji czterdziestolecia Wojska Polskiego odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego z wyróżniają cymi się instruktorami Harcerskich Kręgów Instruktorskich, działają cych przy jednostkach wojsk lotniczych całego kraju. W spotkaniu uczestniczyli także gen. dyw.-pilot Tytus Krawczyc oraz naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Ryszard W osiński. Dziewięciu instruktorów odznaczono Harcerskimi Krzyżami Zasługi. W Sali Tradycji Ruchu Młodzie

żowego poznańskiego Pałacu Kultury, z okazji Tygodnia Kul tury Libijskiej, ambasador Libii w Polsce Ramadan Mohamed Abdulaziz dokonał otwarcia wystawy folkloru i rzemiosła libijskiego. Libijscy goście złożyli wizyty woj ewodzie poznańskiemu Marianowi Królowi i prezydentowi Poznania Andrzejowi Wituskiemu. Dwudziestopięciolecie Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych". W Pałacu Kultury wyróżnieni zostali odznaczeniami państwowymi działacze samorządu mieszkańców i pracownicy zarządu Spółdzielni. Obecni byli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bronisław Stęplowski, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, prezydent Poznania Andrzej Wituski oraz przewodniczący Rady Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Zdzisław Błażejewski.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Solistami byli: Artorina Kowtunow (sopran) i Andrzej Tatarski (fortepian). Wykoraro utwory Floriana Dąbrowskiego: Muzyka uroczysta, I Koncert fortepianowy, Litania do Marii Panny. 22.10. Odbyło się nadanie imienia harcmistrza Tadeusza Zielińskiego Szczepowi Drużyn Zuchowych i Harcerskich przy Szkole Podstawowej Nr 84. Na ścianie Szkoły wmurowana została tablica pamiątkowa, której odsłonięcia dokonała wdowa po Tadeuszu Zielińskim - Maria Zielińska. Otwarta została wystawa pamiątek IX Hufca. Imprezę zakończyły spotkanie harcerek i harcerzy hufca dębieckiego i tradycyjny harcerski kominek. Jubileusz trzydziestolecia Poznańskiej Fabryki Maszyn Żniwnych. Na akademię w Domu Kultury ..Stomil" przybyli m.i". wicepremier Roman Malinowski, wice Meister hut-irtwa i pr?emysłu maszynowego Eugeniusz Szatkowski, sekretarz Ko nitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bronisław Stęplow

ski, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, wojewoda poznański Marian Król. Zasłużeni dla Fabryki pracownicy udekorowani zostali odznaczeniami państwowymi. W parku na Cytadeli zebrali się aktywiści Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej -. z przewodniczącą Zarządu Wojewódzkiego Marią Rynkiewicz działacze partyjni - z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janem Mielcarkiem - młodzież szkolna, żołnierze. Przybyli także wraz z rodzinami pracownicy Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu - z konsulem generalnym Iwanem Tkaczenką - a także delegacja pracowników naukowo- technicznych ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, przebywająca w Poznaniu. Dla uczczenia zbliżającej się rocznicy Rewolucji Październikowej posadzono blisko tysiąc drzew. W gmachu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej rozpoczęły się zajęcia dwuletniego studium zaocznego Wieczorowego Uniwersytetu Marksiz nu-Leninizmu. Wykład inauguracyjny, na temat genezy kryzysu lat 1980 -1981 w Polsce, wygłosił prof. dr Antoni Czubiński. Z okazji jubileuszu siedemdziesięciopięciolecia "Goplany", w Teatrze Wielkim odbyła się okolicznościowa uroczystość, podczas której zasłużeni pracownicy przedsiębiorstwa udekorowani zostali odznaczeniami państwowymi. Początek dwudniowego ogólnopolskiego spotkania aktywu nauki i oświaty Związku Młodzieży Wiejskiej. W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej odbyło się spotkanie dyskusyjne na temat: "Prasa, radio i telewizja wobec problemów miasta Poznania i województwa poznańskiego". Uczestniczyli przewodniczący rad Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, delegaci poznańscy na I Kongres Ruchu oraz dziennikarze. Przybyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Par

Wydarzenia w Poznaniu (22- 23.1 O.)

tii Robotniczej Andrzej Gąszczołowski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Wprowadzenia do dyskusji wygłosili: Piotr Borowicz (" Głos Wielkopolski"), Grzegorz Ro .narowski (rozgłośnia poznańska Polskiego Radia) oraz prezes oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL Leonard Wąchaiski.

Wielkopolska Konferencja Kulturalna obradowała w Sali Błękitnej Pałacu Kultury. Prezesem Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego wybrany został Stanisław Słopień. Odbyło się spotkanie działaczy związkowych z przedstawicielami władz. Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej reprezertował kierownik Wydziału Społeczno-Zawodowego Stanisław Cłabrieiski, zaś władze województwa: sekretarz Komitetu Wojewóizkiego Jan Mielcarek i przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak.

N a spotkaniu obecny był członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Starisław Kałkus. Z okazu stulecia Szkoły Podstawowej Nr 63 im. Ksawerego Zakrzewskiego przy ul. Starołęckiej odbyły się uroczystości jubileuszowe. M.in. otwarto wystawę obrazującą przeszłość i teraźniejszość Szkoły.

Na Osiedlu im. Związku Walki Młodych !Mowa Dzipl-ica Mieszkaniowa , .Rataie") obchodząca iubileusz dwndziestopięciolecia Spółdzielnia MieszYaniowa ..Osiedle Mlodvch" ufundowała tablicę pamiątkową. Odsłonięcia tablicy dokonała działaczka Związku Wal

ki Młodych Zofia Mosiężna-Andrzejewska. W auli Akademii Wychowania Fizycznego odbyła się uroczystość jubileuszowa pięćdziesięciolecia Jachtklubu Wielkopolski. Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne *od I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotric:'ej Edwarda Łukasika, prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego oraz zespołową Odznakę Hororową Miasta Poznania. Wręczono im także liczne odznaki indywidualne. Odbył się IX Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Wybrano nowe władze wojewódzkie, na czele których stanął ponownie Marian Stróżyk. Po wakacyjnej przerwie, w sali sportowo -widowiskowej "Arena" wznowiono giełdę rzeczy używanych, z której dochód przeznaczono dla pacjentów-dzieci z sanatorium w Kiekrzu. Prezydent Poznania Andrzej Wituski dokonał otwarcia XVII Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Obecny był sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Kynologicznej Edmond Defraiteur. 23.10. Zakończenie Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Prezesem Zarządu Głównego został ponownie doc. dr hab. Walde nar Pfeiffer. Z okazji zjazdu odbyło się sympozjum na temat: "Koncepcje kształcenia językowego w Polsce i na świecie". Zakończenie XVII Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych. Tytuł najpiękniejszego zdobył du- · ży pudel z Danii, a na drugim miejscu uplasował się maleńki yorkshire z Republiki Federalnej Niemiec.

Na scenie w malarni Teatru Polfkiego odbyła się premiera sztuki Stanisława I. Witkiewicza Wariat i Zakonnica, w reżyserii Jacka Pazdry i scerografii Mariara Iwanowicza. W premierowej obsadzie grali: Janusz Łagodziński (Mieczysław Walpurg). Dorota Włodek (Siostra Awa), Janina Jankowska f Siostra Barbara), J arosław Pilarski (Dr Jan Purdygiel) . Piotr TawadzM (Dr Efrain Grun), Włodzimierz Kłopocki

(Prof. Ernest Walldorff), Bogdan Kochanowski i Mieczysław Ostroróg (Alfred i Pafnucy - Posługacze).

Dorota Włodek (Siostra Anna) i Janusz Łagodziński (Mieczysław Walpurg) 24.10. W ośrodku szkoleniowym w Kiekrzu rozpoczęło się posiedzenie Sekcji IV Transportu Samochodowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Stałej Komisji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej do spraw Współpracy w Dziedzinie Transportu.

W obecności przedstawicieli władz kulturalnych, w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto VIII Międzynarodowy Salon Fotografii Arystystycznej "Foto- Expo 83". Wystawa obejmowała 183 fotogramy spośród 1200 radesłanych ra konkurs z dwudziestu sześciu krajów świata. Jury wybrało do prezentacji zdjęcia dziewięćdziesięciu ośmiu autorów z dwud-iestu kraiów. Autorzy wypowiedzieli się na temat: "Kim jesteś młody człowieku". Podczas 'otwarcia nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu , Foto-Expo 83" oraz rozdacie nagród tym wvróżrioAvm autorom, którzy przybyli do Poznania.

(23-26.10.)

W Klubie Księgarza obradował walny zjazd delegatów okręgu poznańskiego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Wybrano delegatów na zjazd krajowy. Prezesem zarządu został Stefan Karpiński z Piły. Na gotowym już odcinku nowej trasy, od j ej zbiegu z ul. S tarołęcką w kierunku Jedności Słowiańskiej rozpoczęły kursowanie tramwaje wahadłowe oznaczone literą "W". 25.10. W godzinach przedpołudniowych przybyła do Pozi.ania delegacja pisarzy - kombatartów radzieckich, goszcząca w Polsce od dnia 19 pc.zuzicrr.ika. ISia czele delegacji stał poeta i prozaik Anatolij A. Ananiew. Na lotnisku delegację powitali: dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw.-pilot Tytus Krawczyc, sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek i Maciej Olejniczak, wicewojewoda poznański Stanisław Piotrowicz oraz sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Bogdan Siciarz. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwan Tkaczenko. W imieniu poznańskiego środowiska literackiego gości powitał Ryszard Danecki. W godzinach popołudniowych pisarze odwiedzili niektóre poznańskie szkoły, gdzie min. zapoznali się z ekspozycjami szkolnych izb pamięci narodowej i tradycji oraz spotkali się z młodzieżą. Czteroosobowa grupa pisarzy przybyła do Fabryki Obrabiarek Soecialnych "Ponar- Wiepofama". Wieczorem delegacja zwiedziła Pałac Kultury. Nad Poznaniem latał śmigłowiec, a jego pasażerami bAli lustAatorzv z Komisu Porządku i Czystości, furkcjonariusze Milicji Obywatelskiej oraz mieiski geodeta. Loty ujawniły na obrzeżach miasta "dziH e" wysypiska śmieci. W kilku przypadkach śmigłowiec lądował. Na gorącym uczynku przyłapano sprawców wyrzucania śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych. ..10. Pisarze radzieccy w godzinach rannych udali się do Szczecina. OAbvlo się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej.

Wydarzenia w Poznaniu (26- 28.1 O.)

W sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbyło się zebranie, na którym podjęto uchwałę o rozwiązaniu Dzielnicowego Komitetu Frontu Jedności Narodu Stare Miasto. Działaczom Frontu podziękowanie za społeczną pracę złożyli: I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Mikosz, a w imieniu byłych władz wojewódzkich Frontu - Edmund Rejek. Rozpoczęła się dwudniowa konferencja przedstawicieli firm projektujących, produkujących i eksploatujących tabor komunikacji miejskiej. W obradach wzięli też udział przedstawiciele Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Ministerstwa Administracji i Gospodarki Przestrzennej, a także delegacje odpowiednich resortów z Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Węgier.

Zakończyło się I Zgromadzenie Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Cukrowniczego. Uchwalono statut i wybrano zarząd, przewodniczącym został Leszek Komorowski z Cukrowni "Pelpin" w woj. gdańskim. Przybyła do Poznania delegacja Stowarzyszenia Wychowania Polityczno-Wojskowego Republiki Kuby, z płk. Aroido Castro Mesa na czele. W godzirach południowych delegację przyjął sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Gąszczołowski, a następnie spotkała się ona z wojewódzkim aktywem Ligi Obrony Kraju.

W Towarzystwie Miłośników Miasta Pozrania odbyło się spotkanie poświęcone Stanisławowi Strugarkowi. Teksty w gwarze poznańskiej wygłaszał aktor Marian Pogasz.

27.10. Posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, na którym zatwierdzono podstawowe materiały na konferencję wojewódzką. Spotkanie aktywu ideologicznego z podstawowych organizacji i instancji partyjnych w sali konferencyjnej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, poświęcone tematowi: Reforma gospodarcza a polityka cen. Wprowadzenia do dyskusji dokonał Zygmunt Szeliga. Uroczysta sesja Rady N adzorczej Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mleczarskich z okazji stulecia działalności. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak udekorował sztandar Związku Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego".

Jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin obchodził działacz ruchu robotniczego Kazimierz Ozór. Zakończyła pobyt w Poznaniu delegacja S towarzyszenia Wychowania Patriotyczno-Wojskowego Republiki Kuby.

28.10. Instytut Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej był organizatorem i gospodarzem dwudniowego ogólr opolskiego sympozjum na temat ultrasonografii w położnictwie i ginekologii. W godz. od 13.30 do 14 w centrum miasta, na skutek braku prądu, stanęły wszystkie tramwaje.

29.10. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wicepremier Mieczysław Rakowski spotkał się z aktywem politycznym województwa poznańskiego. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbyły się eliminacje do VIII Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej.

Ad Matrem Mikołaja H. Góreckiego.

Scena zbiorowa

W Teatrze Wielkim, z okazji dziesięciolecia działalności Polskiego Teatru Tańca, odbyła się premiera wieczoru baletowego, w choreografii Konrada Drzewieckiego. W programie: Ad Ma trem , z muzyką Mikołaja H. Góreckiego; Psalm - tegoż kompozytora; Etiuda b-moll (Chopinowska) Karola Szymanowskiego i Cztery tanga Jerzego Miliana. W premierowej obsadzie Ad Matrem i Psalmu (scenografia i kostiumy - Krzysztof Pankiewicz) tańczyli: Dominika Antkowiak, Marta Arseniuk, Katarzyna Babula, Mariola Hendrykowska, Grażyna Jackowska Violetta Jankowiak, Roma Jusz kat, Ewa Kozłowska, Jolanta Latarowicz, Ewa Mostowiec, Hanna Paluszkiewicz, Katarzyna Ślusarska, Barbara Wacławik, Małgorzata Walkowiak, Barbara Żelazny, Krzysztof Cybe, Andrzej Hajducki, Władysław Janicki, Stanisław J anuszewski, Paweł Kromolicki, J acek Miszczak, Ireneusz Muchalski, Mirosław Ogórski, Krzysztof Raczs kowski, Ireneusz Rubiecki, Tadeusz Wasilewski, Ryszard Węgrzynek, Lech Wołczyk. Nagranie Orkiestry i Chóru Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie, pod dyrekcją Antoniego Wita, z udziałem Jerzego Artysza (baryton) i

Etiuda b-moll Karola Szymanowskiego. Mariola Hendrykowska i Tadeusz Wasilewski Jadwigi Gadulanki (sopran). W Etiudzie b-mol (Chopinowskiej) (scenografia i kostiumy - Konrad Drzewiecki) wystąpili: Mariola Hendrykowska, Stanisław J anuszewski, Jolanta Latanowicz , Ireneusz Rubiecki, Tadeusz Wasilewski i Barbara Żelazny. N agranie Wielkiej Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie, pod dyrekcją Szymona Kawalli (opracowanie orkiestrowe Grzegorza Fitelberga). W Czterech tangach (scenografia i kostiumy -.

Cztery tanga Jerzego Miliana. Na pierwszym planie Hanna Paluszkiewicz i Ryszard Węgrzynek

Krzysztof Pankiewicz): Dominika Antkowiak, Marta Arseniuk, Katarzyna Babula, Krzysztof Cybe, Andrzej Hajducki, Mariola Hendrykowska, Grażyna Jackowska,

Wydarzenia w Poznaniu (29.10. - 3.11.)

Władysław Janicki, Violetta Janko wiak, Stanisław Januszewski, Ewa Kozłowska, Paweł Kromolicki, Jolanta Latanowicz, Jacek Miszczak, Ewa Mostowiec, Ireneusz Muchaiski, Jerzy Nowak, Mirosław Ogórski, Hanna Paluszkiewicz, Krzysztof Raczkowski Ireneusz Rubiecki, Katarzyna Slusarska, Barbara Wacławik, Małgorzata Walkowiak, Tadeusz Wasilewski, Ryszard Węgrzynek, Lech Wołczyk i Barbara Żelazny.

Prezydent Poznania Andrzej Wituski dekoruje Konrada Drzewieckiego

W Sali Białej Urzędu Miejskiego, w obecności sekretarza Ko.nitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Macieja Olejniczaka, prezydent Poznania Andrzej Wituski udekorował Konrada Drzewieckiego · - założyciela i dyrektora Polskiego Teatru Tańca Orderem Sztandaru Pracy I klasy. Z okazji jubileuszu dziesięciolecia Teatru, scenograf Krzysztof Pankiewicz i pracownik techniczny Edmund Borowczyk udekorowani zostali Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski.

30.10. Na Moście Dworcowym pojawiły się tramwaje i samochody osobowe. Jedynym ograriczeriem dla pojazdów był ich ciężar. Nie mógł on przekraczać 1 tony. 1.11. Dziesiątki tysięcy osób odwiedziły poznańskie cmentarze, oddając hołd pamięci bliskich. Znicze płonęły także na grobach żołnierzy, którzy polegli w walkach o wolność Polski i wyzwolenie Poznania w 1945 r. 2.11. Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół N auk im. Komisji Edukacji N arodowej w Zespole Szkół Elektrycznych zainaugurowało dwunasty rok pracy. Za dotychczasową działalność Wojewódzka Rada Postępu Pedagogicznego odznaczyła Towarzystwo Medalem im. Ewarysta Estkowskiego. W Sali Tradycji Wojsk Lotniczych odbyło się zakończenie pierwszego etapu konkursu "Wojsko w moich oczach", ogłoszonego z okazji czterdziestolecia Ludowego Wojska Polskiego. W hali Międzynarodowych Targów Poznańskich Nr 14 otwarto kiermasz mebli. W rocznicę urodzin Marcina Kasprzaka przy ul. Za Bramką, pod tablicą upamiętniającą postać rewolucjonisty, kwiaty i wieńce złożyły delegacje M uzeum Historii Ruchu Robotniczego i III Liceum Ogólnokształcącego placówek noszących imię tego działacza robotniczego. W parku Kasprzaka, u stóp pomnika poświęconego jego pamięci, kwiaty złożyła młodzież uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego oraz Medycznego Studium Zawodowego, natomiast w Klubie Międzyrarodowej Prasy i Książki przy ul. Ratajczaka otwarto wystawę przedstawiającą sylwetkę Marcina Kasprzaka. Pod pomnikiem swego patrona oddała hołd jego pamięci również grupa drukarzy z Poznańskich Zakładów Graficznych. 3.11. Podczas rozmów prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego z J anem Cisowskim - przewodniczą-' cym Głównego Komitetu Turystyki podjęto decyzję o przystąpieniu do prac związanych z remontem . .Bazaru".

W hotelu "Poznań" odbyło się spotkanie pracowników poznańskiego Przedsiębiorstwa "Orbis", obchodzącego swe sześćdziesięciolecie. Uczestniczyli m.in. Jan Mielcarek - sekretarz Ko"nitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Andrzej Wituski - prezydent Poznania. Obecny był Iwan Tkaczenko - konsul generalny Konsulatu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu. W Sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarto wystawę radzieckiego plakatu filmowego.

W klubie "Empiku" odbył się wernisaż wystawy malarstwa Feliksa M. Nowowiejskiego. W nocy z czwartku na piątek członek' Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus złożył niezapowiedzianą wizytą w zakładzie S-3 Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul. Fortecznej. Towarzyszyli mu dyrektor Przedsiębiorstwa Andrzej Rejmoriak i I sekretarz Komitetu Zakładowego Partii Bogdan Grycza. Obchody 66 rocznicy Rewolucji Październikowej zapoczątkowała wieczornica w Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Wśród gości obecni byli m.in. Stanisław Kałkus -. członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Jan Mielcarek - sekretarz Komitetu Wojewódzkiego. Przybył Piotr Pietraszyn - przedstawiciel konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu.

Dzieje Rewolucji Październikowej przypomniał sekretarz Komitetu Zakładowego Marian Plesiur. Zasłużonym pracownikom Zakładów wręczono odznaczenia państwowe, resortowe i regionalne. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Galikan Łuczkowski i Waldemar Stroiński. W części artvstycAnei wystąpiły szkolne zespoły artystyczne. W sali im. Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zebrał się na X plenarnym posiedzeniu Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej . Uczestniczyli m.in. czło« nek Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Hieronim Andrzejewski i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Maciej Olejniczak.

Klub Dziennikarzy Młodzieżowych przy Zarządzie Wojewódz

kim Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej zorganizował w Pałacu Kultury roczne seminarium dziennikarskie. .11. Z okazji 66 rocznicy Rewolucji Październikowej, kierownictwo Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu wydało w Pałacu Kultury okolicznościowe przyjęcie. Konsul generalny Iwan Tkaczenko powitał przybyłych członków Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Tadeusza Porębskiego i Stanisława Kałkusa, kierownictwa polityczno-administracyjne województw: jeleniogórskiego, kaliskiego, konińskiego , legnickiego, lesiczyńskiego, opolskiego, poznańskiego, sieradzkiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego. Obecni byli przedstawiciele władz Poznania, Wojska Polskiego, Milicji Obywatelskiej, zakładów pracy i organizacji społecznych. Szczególnie serdecznie witano Edwarda Stokowskiego - uczestnika Rewolucji Październikowej. W okolicznościowym wystąpieniu Iwan Tkaczenko omówił dorobek Kraju Rad i wspólnoty socjalistycznej, walkę o sprawiedliwość społeczną i światowy po v ój. Złożył ludziom pracy socjalistycznej Polski życzenia wszelkiej po nyślności. Pracownikom Konsulatu Generalnego i całemu narodowi radzieckiemu życzenia dalszych sukcesów w budowie lepszego jutra składał Tadeusz Porębski - członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza zorganizowano spotkanie z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej . Uczestniczyli w nim pracownicy nauki i studenci oraz Maciej Olejniczak - sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Michaił Mogilatow - wicekonsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu. W trakcie tego okolicznościowego spotkania referat pl. Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa a niepodległość Polski wygłosił doc. dr Artur Kijas. W auli Uniwersytetu im. Adama

Wydarzenia w Poznaniu (4-6.11.)fl HHHH

Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego, obchodzącego dwudziestopięciolecie pracy art y - stycznej. Solistami byli: radziecki pianista Eugeniusz Mogilewski, Delfina Ambroziak (sopran), Maria Olkisz (alt), Henryk Grychnik (tenor), Leonard A. Mróz (bas). W siedzibie Zjednoczonego S tronnictwa Ludowego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiego Komitetu, poświęcone omówieriu dokumentów przygotowywanych na XV Zjazd Wojewódzki. 5.11. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Ro

botniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, z udziałem Prezydium Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia

Narodowego. Z działalnością programowo-organizacyjną Ruchu w województwie poznańskim zapoznał zebranych Augustyn Kogut - przewodniczący Rady Wojewódzkiej. W Klubie Osiedlowym "Wierzbak" uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego dla młodzieży szkolnej "O laur Wierzbaka ". Szkoła Podstawowa Nr 19 na Osiedlu Oświecenia otrzymała imię Stanisława Staszica.' Na budynku Szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową. 6.11. Odbyła się uroczysta przysięga kadetów i podchorążych w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego. Przybyli na nią sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek, przedstawiciele poznańskich zakładów pracy, rodziny podchorążych i kadetów oraz kadra oficerska Szkoły. Aktu zaprzysiężenia dokonał komendant Szkoły gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk. W Teatrze Polskim premiera dramatu Augusta Strindberga Mistrz Olof, w reżyserii Jerzego

Od lewej: Wojciech Siedlecki (Mistrz Olof), Aleksander Błaszyk (Gert)

Kreczmara, scenografii Zbigniewa Bednarowicza, z muzyką Jana A.

P. Kaczmarka. W premierowej obsadzie grali: Wojciech Siedlecki (Mistrz Olof), Aleksander Błaszyk (Gert-drukarz), Zbigniew Pudzianowski (Gustaw Eriksson Waza; Oberżysta), Wiesław Zwoliński (Hans Brask-biskup), Piotr Wypart (Mons Sommer-biskup), Wojciech Kalinowski (Lars Sigesson-marszałek), Marek Sikora (Laurents Petri-brat Olofa), Mariusz Szaforz (Szyper Hans Windrank), Andrzej Szczytko (N iemiec), Michał Frydrych (Duńczyk), Henryk Olszewski (Zakonnik Morten), Sławomir Pietraszewski (Zakonnik Nils), Adam Krajewicz (Knipperdolink; Służący), Józef Jachowicz (Kościelny), Stanisław Raczkiewicz (Mieszczanin; Wilhelm), Irena Maślińska (Matka Olofa), Grzegorz Mrówczyński (Magnat), Elżbieta Anusik (Krystyna - córka Gerta), Renata Husarek (Ladacznica), Irena Grzonka (Żona Kościelnego), Olga Dorosz (Przeorysza).

Zainaugurowane zostały dwa krajowe konkursy muzyczne, organizowane już po raz trzeci przez Towaizystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego i Akademię Muzyczną im. Ignacego Paderewskiego: III Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelistów im. Dezyderiusza Danczowskiego oraz III Ogólnopolski Konkurs Kontrabasistów im. Adama B. Ciechańskiego. Do udziału w konkursach zgłosiło się blisko 50 osób, głównie studentów akademii i wyższych szkół muzycznych ze wszystkich ośrodków w kraju: dwie trzecie stanowili wiolonczeliści. Honorowym przewodniczącym obydwu imprez był nestor polskich artystów-muzyków, znakomity wiolonczelista, dyrygent i pedagog - prof. Kazimierz Wiłkomirski. Obowiązki przewodniczącego jury powierzono doc. J adwidze Kaliszewskiej z poznańskiej Akademii Muzycznej. 7.11. Uroczystości 66 rocznicy wybuchu Rewolucji Październikowej. O « godz. 12 pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli zgromadzili się przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych oraz delegacie zakładów pracy. Obecna była orkiestra oraz kompania honorowa Wojsk Lotniczych. Przy dźwię

kach werbli wieniec złożyła delegacja władz partyjnych, z członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisławem Kałkusem oraz sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego J anem Mielcarkiem. Kwiaty złożyła także delegacja Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, z konsulem generalnym Iwanem Tkaczenką, Wojewódzkiej i Miejskiej Rady Narodowej, z przewodniczącymi Tadeuszem Czwojdrakiem i Stanisławem Antczakiem, Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miejskiego, z wicewojewodami Zofią Dąbrowską i Stanisławem Piotrowiczem oraz prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Hołd bohaterom oddali reprezentanci stronnictw politycznych, Wojska Polskiego, Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, Rady W ojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, organizacji kombatanckich, społecznych i młodzieżowych oraz delegacje zakładów pracy. Na zakończenie uroczystości orkiestra wojskowa odegrała MiędzYnarodówkę. Przedstawiciele społeczeństwa, załóg robotniczych oraz młodzieży złożyli wieńce i kwiaty ,Pod pomnikiem gen. Karola Swierczewskiego. Tradycyjny charakter miało spotkanie w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przedstawicieli władz

partyjnych z zasłużonymi weteranami ruchu robotniczego. Przybyli ra nie: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus, sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek i Bronisław Stęplowski oraz konsui gereralny Związku Socialistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwan Tkaczenko. Obecna była przewodnicząca Za

10 Kronika miasta Poznania 1;85

Wydarzenia w Poznaniu (7 - 8. UJ

rządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Maria Rynkiewicz. Szczególnie serdecznie powitano uczestnika Rewolucji Październikowej Edwarda Stokowskiego. Zasłużonym weteranom ruchu robotniczego wręczono odznaczenia państwowe. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Irena Wojnarska, Marian Jędrzejczak, Marcin Kaczor, Michał Mierzwicki, Stanisław Wróblewski iKonstanty Zawadzki. Głos zabrał przewodniczący Wojewódzkiej Komisji do spraw Historii Partii i Działaczy Ruchu Robotniczego Stanisław Rutkowski. Przemawiał także Iwan Tkaczenko. Mówca przekazał najlepsze życzenia i pozdrowienia wszystkim weteranom ruchu robotniczego przed laty aktywnym członkom Polskiej Partii Robotniczej, a później wieloletnim działaczom Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. O swych doświadczeniach i przeżyciach mówili następnie uczestnicy spotkania.

Centralnym punktem obchodów 66 rocznicy Rewolucji Październikowej była uroczysta akademia w Pałacu Kultury. Obecni byli członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, reprezentanci Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi i Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Dominik Ludwiczak, przedstawiciele Konsulatu Generalnego Związku Socialistycznvch Republik Radzieckich w Poznaniu, z konsulem generalnym Iwanem Tkaczenką, wojewoda poznański Marian Król, prezydent Poznania Andrzej Wi tuski oraz delegacie Wojska Polskiego, z dowódcą Wojsk Lotniczych gen. dyw.-pilotem Tytusem Krawczycem. Wśród zaproszonych gości znajdowali się członkowie delegacji kinematografii radzieckiej, działacze Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej,

organizacji kombatanckich, młodzieżowych i społecznych. Po powitaniu zebranych, sekretarz Korni tetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek nawiązał do historyczrfego znaczenia Rewolucji Październikowej oraz do udziału narodów radzieckich w walce o zachowanie pokoju na świecie. Mówca przekazał szczególnie serdeczne pozdrowienia mieszkańcom współpracującego z Poznaniem Charkowa. Głos zabrał następnie konsul generalny Iwan Tkaczenko. Po zakończeniu części oficjalnej i odegraniu Międzynarodówki, odbyła się część artystyczna. Wystąpiła w niej m.in. odznaczona podczas tej uroczystości Złotą Odznaką Honorową Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Wielkopolska Orkiestra Symfoniczna im. Karola Kurpińskiego, śpiewaczki Mirosława Kowalak, Elżbieta Igras, Joanna Rawik, Bogdana Zagórska, a także aktorzy: Zbigniew Grochal, Andrzej Lajborek i Leszek Łotocki. W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto wystawę pl. Ruch rewolucyjny w Bułgarii. Obecny był radca ambasady bułgarskiej w Warszawie Boczo Markowski. Odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze poznańskiego oddziału Klubu Dziennikarzy Sportowych. Wybrano nowe władze. Prezesem zarządu został red. Andrzej Kuczyński.

W auli Akademii Muzycznej rozpoczął się pierwszy etap Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wiolonczelistów im. DezvderiusAa Danczowskiego. Przystąpiło dwudziestu sześciu młodych muzyków. Przybyła delegacja kinematografli radzieckiej: Lidia Fiedosiejewa-Szukszyna i Irina Gubanowa; reżyserzy - Aleksander Mitta i Jurij I wańczuk, a towarzyszył im przedstawiciel ,. Sovexportfilmu" w Polsce Władysław Zeldin. Przed południem goście spotkali się z dziennikarzami poznańskiej prasy i radia. 8.11. Konstvtucyjne zebranie Rady Przedsiębiorstwa w Zakładach Prz<=mvsłu Metalowego "H. Cegielski". Przewodniczącym Rady wybrany został inż. Władysław Gluza.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego odbyło się spotkanie z artystą-grafikiem Konstantym M. Sopocką. W pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęła się ogólnopolska giełda obuwnicza. Orkiestra Rozrywkowa Pałacu Kultury, pod dyrekcją Antoniego Grefa, wyjechała do Płowidw (Bułgaria). Wraz z nią udali się soliści z Teatru Muzycznego Krystyna Konopacka i Stanisław Meus, Mieczysław Milkowski z T eatru Wielkiego i piosenkarka Krystyna Zawadzka. 9.11. Rozpoczęło się trzydniowe sympozjum na temat czynników wpływających szkodliwie na środowisko i organizm ludzki. Przybyli naj wybitniej si naukowcy interesujący się tymi problemami z Holandii, Republiki Federalnej Niemiec i Finlandii. W auli Akademii Muzycznej rozpoczął się pierwszy etap Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Kontrabasistów im. Adama Ciechańskiego. Przystąpiło piętnastu młodych muzyków. Zakończył się pierwszy etap Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wiolonczelistów im. Dezyderiusza Danczowskiego. Jury, pod przewodnictwem doc. Jadwigi Kaliszewskiej, zakwalifikowało do drugiego etapu siedemnastu wiolonczelistów. W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł Edward Chmielewski,dowych Nr 3 im. mjra Henryka Sucharskiego ) w latach 1964 - 1972, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W wieku siedemdziesięciu pięciu lat zmarł Jan Steca, założyciel Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" i przewodniczący zarządu (1957 -1963) oraz dyrektor Zakładu Usług Inwestycyjnych Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego (1963- 1968) udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku siedemdziesięciu dwóch lat zmarł dr med. Dionizy S. Płaczkowski, senior poznańskiej chirurgii dziecięcej, organizator i kierownik Specjalistycznej Poradni Chirurgii Dziecięcej przy ul. Mickiewicza (do 1980 r.).

dyrektor Zasadniczej Szkoły Samochodowej (Zespół Szkół Zawo

10»

Wydarzenia w Poznaniu (9 - 11.11.)

Jubileusz stulecia Poznańskiej Spółdzielni Mleczarskiej. W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej zasłużeni pracownicy otrzymali odznaczenia państwowe i medale pamiątkowe. W części artystycznej koncertowała Kapela Podwórkowa z Nowego Tomyśla. Na wniosek grupy radnych z dzielnicy Nowe Miasto, powołano Społeczny Zespół do spraw Budowy Szpitala na N owym Mieście. Pod przewodnictwem Stefana Krzakiewicza, wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej, odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu z udziałem przedstawicieli inwestorów, wykonawców i Ekspozytury Nowe Miasto. j 0.11. W Pałacu Kultury obradowała XII Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej.

Obecni byli zaproszeni goście, m.

in. członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej * Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Gąszczołowski, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, wicewojewoda poznański Stanisław Piotrowicz, sekretarz Zarządu Głównego Towarzystwa Stanisław Lewandowski. Przybył konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwan Tkaczenko. Zasłużonym działaczom wręczono odznaczenia regionalne oraz Złote Honorowe Odznaki Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. N a konferencji przyjęto program działania na lata 1983 -1987. Wybrano nowy Zarząd. Przewodniczącą została ponownie Maria Rynkiewicz. W auli Akademii Muzycznej rozpoczęły się przesłuchania drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wiolonczelistów im. Dezyderiusza Danczowskiego. Przystąpiło siedemnastu wiolon - czelistów. W wieku siedemdziesięciu czterech lat zmarł Marian Jaśkowski, działacz Polskiego Związku Zachodniego, dziennikarz, współpra

cownik gazet poznańskich, publicysta - niemcoznawca. .11. W Poznaniu bawił ambasador Kanady w Polsce - Alan Pittman Mc Laine. Gość spotkał się z wojewodą poznańskim Marianem Królem i wiceprezydentem Poznania Łucjanem Majewskim oraz złożył wieniec pod pomnikiem żołnierzy alianckich na cmentarzu na Cytadeli.

W Urzędzie Wojewódzkim, wojewoda Marian Król wręczył wielodzietnym matkom z woj. poznańskiego Złote Krzyże Zasługi. Rocznica odzyskania niepodległości. Pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 delegacje władz partyjnych i państwowych miasta i województwa, organizacji młodzieżowych, kombatantów, młodzieży i mieszkańców miasta złożyły wieńce. W małej auli Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. dr Antoni Czubiński wygłosił wykład na temat powstania niepodległego państwa polskiego. W Collegium Novum odczyt na temat II Rzeczpospolita prymat sprawy niepodległości wygłosił doc. dr Jan Holder. W auli Akademii Muzycznej rozpoczęły się przesłuchania drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Kontrabasistów im. Adama B. CiechańsMego. zakwalifikowało się do niego dziewięciu muzyków. W godzinach popołudniowych zakończyły się przesłuchania drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wiolonczelistów im. Dezyderiusza Danczowskiego.

W Pałacu Kultury otwarto wystawę pl. Młodzież polska w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne w latach II wojny światowej. Jednocześnie rozpoczął się w kinie "Pałacowym" przegląd filmów dokumentalnych i fabularnych poświęconych tej tematyce. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Krzysztofa Dziewięckiego. Solistą był oman Jabłoński (wiolonczela). 12.11. Swięto rzemiosła skórzanego. W Izbie Rzemieślniczej odbyła się akademia, w czasie której Cech Rzemiosł Skórzanych otrzymał nowy sztandar. W salonie Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto wystawę malarstwa Kiejstuta BereźRYTUALNY Nnickiego (Sopot) oraz wystawę pl. Pojedynek rytualny Rolanda Mont yne (Belgia) i Antoniego Zydronla. W auli Akademii Muzycznej przesłuchania trzeciego etapu Ogólnopolskich Konkursów Wiolonczelistów i Kontrabasistów. U czestniczyło dziewięciu wiolon - czelistów i sześciu kontrabasistów. Poznański Chór Chłopięcy, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego, udał się w podróż artystyczną do Holandii, Belgii i Republiki Federalnej Niemiec. 13.11. W Ośrodku Kultury "Wierzbak" nastąpiła inauguracja nowego sezonu Dziecięcej Akademii TeatralneJ. Ogłoszeniem werdyktu jury 1 * koncertem laureatów zakończyły się Ogólnopolskie Konkursy Wiolonczelistów im. Dezyderiusza Danczowskiego oraz Kontrabasistów im. Adama B. Ciechańskiego. Jury, pod przewodnictwem

doc. Jadwigi Kaliszewskiej, w konkursie wiolonczelowym przyznało "Grand Prix" Andrzejowi Bauerowi (Łódź). Laureatem pierwszej nagrody został Piotr Janosik (Warszawa). We współzawodnictwie kontrabasistów pierwszej nagrody nie przyznano. Równorzędne drugie otrzymali: Piotr Kurzawa i Krzysztof Tarasiuk (Bydgoszcz). W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbył się koncert kameralny duetu "Arco Duo" (fortepian) z Republiki Federalnej Niemiec.

14.11. Koło Ligi Kobiet Polskich przy Fabryce Kosmetyków "Pollena-Lechia" otrzymało imię ppor. Stanisławy Nadstawek. N a uroczystości nadania imienia obecni byli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek oraz siostra Stanisławy Nadstawek - Helena Wojtysiak. Przybyli także przedstawiciele władz administracyjnych i politycznych dzielnicy Nowe Miasto oraz Dowództwa Wojsk Lotniczych.

N a "Scenie na Piętrze" odbyła się premiera sztuki szwedzkiego dramaturga Pera O. Enquista Z życia dżdżownic, w reżyserii Filipa Bajona. Wystąpili: Maja Komorowska, Irena Maślińska, Henryk Machalica i Michał Bajor. 15.11. Obrady Wojewódzkiej Rady N arodowej poświęcone problemom ochrony środowiska i analizie stanu uzbrojenia komunalnego. W Muzeum Rzemiosł Artystycznych otwarto wystawę zbiorów starożytności z zasobów Muzeum Narodowego.

Początek gościnnych występów zespołu warszawskiego Teatru Polskiego na scenie Teatru Polskiego. Dano "naukową sztukę ze śpiewkami w trzech aktach" Szewcy S tanisława I. Witkiewicza, w reżyserii Jerzego Krasowskiego i scenografii Krzysztofa Pankiewicza. Udział wzięli m.in.: Anna Seniuk, Bogdan Baer, Damian Damięcki, Wieńczysław Gliński i Stanisław Niwiński.

16.11. W Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich odbyło się zgromadzenie ogólne członków oddziału poznańskiego Polskiej Akademii Nauk. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjedno

Wydarzenia w Poznaniu (16 - 17.11.)czonej Partii Robotniczej Maciej Olejniczak. Referat nt. Innowacje w kulturze i nauce wygłosił prof. dr Gerard Labuda. Dokonano wyboru władz oddziału. Prezesem został ponownie prof. dr Władysław Węgorek. W skład prezydium weszli profesorowie". Witold Michałkiewicz, Jerzy Pawełkiewicz, Jan Stankowski i Jerzy Topolski. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego zainaugurowano nowy rok szkolenia politycznego. Odczyt inauguracyjny wygłosił członek Prezydium Naczelnego Komitetu Witold Lipski.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza centralna akademia z okazji jubileuszu stu osiemdziesięciu lat ubezpieczeń w Polsce. Przybyli m.in. wiceminister finansów Kazimierz Olesiak i dyrektor naczelny Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Anatol Adamski. Obecni byli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych Poznańskiego, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bronisławem Stęplowskim i wojewodą Marianem Królem. Salon wystawowy Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego przy ul. Paderewskiego 7 udostępniony został w godz. od 10 do 19 dla

wszystkich, którzy chcieli zaprezentować publicznie swoje zdjęcia. Każdy uczestnik "III Salonu dla

Poznaniaków" sam mógł pOWIeSIC swoje zdjęcia w wybranym przez siebie miejscu. W sali wykładowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego zainaugurowano nowy rok U niwersytetu III Wieku.

W wieku siedemdziesięciu jeden lat zmarł Franciszek Walter, długoletni prezes Wydziału Sędziowskiego Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej i sędzia honorowy Związku, sędzia piłkarski klasy międzynarodowej, zasłużony działacz kultury fizycznej, zastępca dyrektora do spraw administracyjnych Zespołu Szkół Łączności. 17.11. Posiedzenie plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poświę

KIlffiiilHilllmi" <W;i< I B I r I e ;

cone omówieniu zadań ideologicznych wojewódzkiej organizacji partyjnej w świetle uchwał XII i XIII Plenum Komitetu Centralnego. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Uczestniczyli członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus oraz sekretarz Komitetu Centralnego Jan Główczyk. Referat wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Gąszczołowski.

Z okazji dziesięciolecia Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych, wizytę złożył w nim wojewoda poznański Marian Król i udekorował dyrektora Ośrodka Jerzego Nawrockiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zespół Teatru Polskiego z Warszawy zakończył gościnne występy w Poznaniu. Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska" udał się w podróż artystyczną do Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

18.11. W Komendzie Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego odbyło się spotkanie z władzami Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Jubileusz dwudziestopięciolecia Spółdzielni Mieszkaniowej "H. Cegielski". W "Domu Technika" odbyło się spotkanie działaczy i pracowników z władzami polityczno-administracyjnymi. Działalność Spółdzielni przedstawił prezes zarządu - Jerzy Łangowski. Jeden z założycieli - Stanisław Pawlak udekorowany został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Spółdzielnia wyróżniona została zbiorową Odznaką Honorową Miasta Poznania.

W wieku pięćdziesięciu pięciu lat zmarł dr Stanisław Kaminiarz- Rostocki, działacz ruchu młodzie, żowego, współautor monografii Związek Młodzieży Socjalistycznej w Wielkopolsce (Poznań 1976), udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

19.11. W Teatrze Wielkim odbyła siępremiera opery Giuseppe Verdiego Tra via ta, w reżyserii Sławomira Zerdzickiego, scenografii Xymeny Zaniewskiej i choreografii Marty Bochenek. Kierownictwo muzycz

Antonina Kowtunow w partii tytułowej ne Adama Pałki, chóry przygotowała Jolanta Dota- Komorowska. W premierowej obsadzie śpiewali: Antonina Kowtunow (Violetta Valery), Ewa Werka (Flora), Joanna Kozłowska (Annina), Marek Bieniaszewski (Alfred), Jan Czekay (George Germont), Michał Marzec (Gaston), Jerzy Fechner (Baron Douphal), Marcin Bednarek (Markiz d' Obigny), Piotr Liszkowski (Doktor Grenvil).

20.11. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbył się Drużynowy Turniej Tańca Towarzyskiego. W łącznej punktacji' zwyciężyła ekipa studenckiego Klubu Tańca "Dziupla" . W bazylice archikatedralnej kolejny koncert z cyklu "Musica Sacra", z udziałem Chóru Mieszanego Politechniki Gliwickiej pod dyrekcją Jerzego Szulca, Chóru Mieszanego im. Stanisława Moniuszki Spółdzielczości Pracy, Zespołu Instrumentalnego Studentów poznańskiej Akademii Muzycznej pod dyrekcją Antoniego GrochowaIskiego oraz solistów: Joanny Kozłowskiej, Ryszarda Wróblewskiego, Zdzisława Szanieckiego oraz Stefana Sibilskiego (organy).

Wydarzenia w Poznaniu (20- 22.11.)

Z podróży artystycznej do Okręgu Suhl (Niemiecka Republika Demokratyczna) powrócił Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska", pod kierownictwem Romana Matysiaka. 21.11. Inauguracja VIII Poznańskich Dni Jakości. Otwarcia dokonał w "Domu Technika" przewodniczący Rady Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej Wojciech Weiss. W czasie spotkania, wyróżnIaJącym się działaczom N aczelnej Organizacji Technicznej prezydent Poznania Andrzej Wituski wręczył odznaczenia państwowe i regionalne. Ponadto kilkunastu osobom przyznano Złote i Srebrne Odznaczenia Honorowe Naczelnej Organizacji Technicznej. Inauguracji VIII Pozaiańskich Dni Jakości towarzyszyło otwarcie ekspozycji wyrobów Swarzędzkich Fabryk Mebli, wrzesińskiego "Tonsilu" oraz Fabryki Silników Okrętowych Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

W Muzeum Archeologicznym rozpoczął się XVII " Tydzień Archeologii" . W Pałacu Działyńskich odbyło się spotkanie z Jerzym Waldorffem. W Poznańskim Salonie Muzycznym, Tadeusz Szantruczek urządził wieczór poświęcony Arturowi Rubinsteinowi. Wyświetlono film dokumentalny Byłem zawsze szczęśliwym człowiekiem, (reżyseria Ludwika Perskiego). Projekcję uzupełnił prelekcją autor scenariusza filmowego - Zdzisław Sierpiński. Utwory Karola Szymanowskiego i Igora Strawińskiego wykonał J arosław Drzewiecki (fortepian).

Brygady Poznańskiego Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal" rozpoczęły demortaż wieży targowej. Foto Andrzeja Szozdy. ·

Wieża targowa częściowo zdemontowana

W pawilonie Nr 26 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto giełdy przemysłu włókienniczego, lniarskiego i bawełnianego. W pawilonie Nr 10 rozpoczął się kiermasz towarów Biura Zbytu Sprzętu Pomiarowo- Kontrolnego "Merazet" . 22.11. Obradowała XXII Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. Wśród delegatów obecny był I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik.

W konferencji uczestniczył też członek Komitetu Centralnego Hieronim Andrzejewski. Konferencja wybrała ponownie I sekretarzem Komitetu Zakładowego Stefana Antkowiaka.

W Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych zorganizowano spotkanie człorków Komitetu Założycielskiego Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Metalowego i Elektromaszynowe

go z Edwardem Łukoszem - ministrem hutnictwa 1 przemysłu metalowego. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Wojewódzkiej i Miejskiej Rad Narodowych oraz Prezydium Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego. W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maciej Olejniczak, wojewoda poznański Marian Król, wicewojewodowie Stanisław Piotrowicz i Jan Tomaszewski, prezydent Poznania Andrzej Wituski. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak przedstawił zebranym informację o najważniejszych dokonaniach Wojewódzkiej Rady Narodowej w obecnej kadencji. Przewodniczący Prezydium Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut mówił o zadaniach Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w związku z przygotowaniami do wyborów do rad narodowych. W Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza odbyło się zebranie organizacyjne Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Przybył wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Jerzy Wal do rff. Prezydent Poznania Andrzej Wituski mówił o rychłym podjęciu generalnego remontu hotelu "Bazar" i o potrzebie kompleksowego rozwiązania sprawy opieki nad poznańskim Starym Miastem. Wybrano 7arząd Oddziału, którego przewodniczącym został prof. dr Witold Maisel. Rozpoczęły się doroczne Targi Filmowe, z udziałem dystrybutorów z krajów socjalistycznych: Bułgarii, Czechosłowacii, Niemieckiei Republiki Demokratycznej, Polski, Rumunii, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik RadńecWch. Oferta polskiej kinematografii składała się z piętnastu długometrażowych filmów fabularnych. W Urzędzie Wojewódzkim od.- było się posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy wojewodzie poznańskim, zamykające jej roczną działalność. Zgodnie z regulaminem, wybrano nowego przewodniczącego Rady, którym

został prof. dr hab. Andrzej K wilecki. Przybyli na posiedzenie przedstawiciele Towarzystwa "Bazar" przedstawili koncepcję zorganizowania w Poznaniu w 1989 r. II Powszechnej Wystawy Krajowej. Zakończył się "III Salon dla Poznaniaków" - impreza zorganizowana przez Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne. Wzbudziła ona spodziewane zainteresowanie amatorów. Przyniesiono do "Salonu" ponad 800 rozmaitych zdjęć. Pochodziły one od 110 autorów i dotyczyły różnej tematyki. Jury przyznało nagrody dziesięciu autorom. Pierwszą zdobył Piotr Jagodziński z Nowego Tomyśla. Ponadto zwiedzający przyznalj nagrodę Leszkowi Wesołowskiemu z Poznania. Na Cmentarzu Komunalnym na Junikowie odbył się pogrzeb zasłużonego weterana ruchu robotniczego Jana Kiziorka, udekorowanego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Żył siedemdziesiąt osiem lat. 23.11. Wojewoda poznański Marian Kroi spotkał się z Prezydium Rady i Zarządem Wojewódzkim Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Spółdzielcy zaproponowali bezpośrednie "wejście" na rynek poznański ze swymi płodami rolniczymi i ogrodniczymi oraz ich

Wydarzenia w Poznaniu (23 - 25.11.)

przetworami. Wojewoda zobowiązał Wydział Handlu oraz Urząd Miejski do przeznaczenia w trybie pilnym odpowiednich pomieszczeń handlowych umożliwiających realizację tej korzystnej dla mieszkańców miasta propozycji. W Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano kolejne spotkanie dyskusyjne poświęcone konsultacjom społecznym. Przewodniczył przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Augustyn Kogut.

W sali konferencyjnej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło

warzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Stanisław Piotrowicz, sekretarz Zarządu Głównego Towarzystwa - Tadeusz Orłów. Referat o głównych aspektach polityki zagranicznej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich wygłosił konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwan Tkaczenko. Ostatnia w 1983 r. sesja Miejskiej Rady Narodowej, poświęcona sprawom zapewnienia ładu i bezpieczeństwa publicznego w mieście. Miejska Rada Narodowa uchwaliła reaktywowanie Nagród Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki. W poznańskim węźle Polskich Kolei Państwowych odbyło się spotkanie pracowników z urzędnikami Sądu Rejonowego, poświęcone walce z plagą kradzieży na kolejach. W Sali Malinowej Pałacu Mielżyńskich zorganizowano "kominek bazarowy" poświęcony Grekom w Polsce oraz Konstantemu ŻupańsHemu pt. Poezja i pieśni arecHe. U dział wzięli: Nikos Chadzinikola u, Krystyna i Błażej Filipowscy. W Pałacu Kultury otwarto X jubileuszowy Przegląd Twórczości Plastyków Amatorów. 1108 prac

SIę spotkanie aktywu ideologicznego z zakładów pracy i gmin województwa poznańskiego. Wprowadzenie do dyskusji na temat zadań podstawowych organizacji partyjnych w świetle uchwał XII i XIII Plenum Komitetu Centralnego wygłosił członek Biura Politycznego Stanisław Kałkus. .24.11. Obradował III Wojewódzki Zjazd Delegatów Banków Spółdzielczych, z udziałem wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Banków Gospodarki Żywnościowej Stanisława Śwista oraz prezesa Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej J anusza Cichosza. Dokonano wyboru dwudziestopięcioosobowej Rady Woj ewódzkiej.

Odbyło się seminarium poświęcone omówieniu stosunków polsko-radzieckich w aktualnej sytuacji zagrożenia międzynarodowego. U dział wzięli aktywiści T owarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, działacze partyjni, lektorzy, na uczyciele z ośmiu województw: bydgoskiego, kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, poznańskiego, pilskiego, toruńskiego i włocławskiego. Przybyli także: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, wiceprzewodni - czący Zarządu Wojewódzkiego To

: jj> l -'L * .

. ,

Asm*@*? v>1 ,: -iII» Si 'i fl[M n.SI} 1:Ii

25.11.

nadesłało dwustu czterech autorów . Jury, pod kierownictwem Barbary Kamyszek-Gieburowskiej, zakwalifikowało na wystawę 468 prac. Zakładowa Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na węźle kolejowym. Na obrady przybył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. I sekretarzem Komitetu Zakładowego wybrany został ponownie Marek Miński.

Jubileusz dwudziestopięciolecia Spółdzielni Mieszkaniowej "J eżyce" . Na spotkanie z tej okazji przybyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bronisław Stę

plowski i wicewojewoda poznański Stanisław Piotrowicz. Obecny był także przewodniczący Rady Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Zdzisław Błażejewski. Dzieje spółdzielni przedstawił Witold Paw łowski. Brygady Poznańskiego Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal" osadziły w godzinach południowych górną część konstrukcji wieży targowej. 26.11. Z wojewódzkim aktywem partyjnym i administracji państwowej oraz dziennikarzami spotkał się szef U rzędu Rady Ministrów gen. dyw. Michał Janiszewski. Spotkanie prowadził I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się dwusetny "Koncert Poznański". U dział wzięli: orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego, Chór Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz soliści: Asa Konishi-Jankowska (skrzypce), Krystyna Kujawińska (sopran), Ewa Werka (sopran), Marian Kouba (tenor) i Jerzy Kulczycki (bas). Na "Scenie na Piętrze" wznowiono przedstawienia sztuki Wiliama Gibsona Dwoje na huśtawce, z Grażyną Barszczewską i Romanem Wilhelmim. 27.11. W wieku pięćdziesięciu sześciu lat zmarł inż. Zenon Kalemba, dyrektor Biura Projektowo-Badaw

. "mA*czego Budownictwa Ogólnego "Miastoproj ekt " (od 1 V 1973 r.).

członek-założyciel Krajowego Zrzeszenia Państwowych Biur Proj ektów Budownictwa Ogólnego, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

28.11. Podchorążowie I roku studiów poznańskiej Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka oraz żołnierze służby zasadniczej złożyli uroczystą przysięgę wojskową. Odebrał ją pełniący obowiązki komendanta płk Mieczysław Bartczak. Także w poznańskiej Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego przysięgę złożyli żołnierze odbywający w tej uczelni służbę zasadniczą. Jubileusz osiemdziesiątej piątej rocznicy urodzin obchodził wybitny działacz ruchu robotniczego Andrzej Sternal.

W Bibliotece Głównej U niwersytetu im. Adama Mickiewicza otwarto wystawę ok. czterystu eksponatów i stu fotografii ukazujących działalność Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919 - 1939.

Jubileusz ćwierćwiecza istnienia Zespołu Szkół Samochodowych im.

Marcelego Nowotki.

W Wojewódzkim Archiwum Państwowym odbyła się konferencja, na której zaprezentowano ok. dwustu tematów prac magisterskich z różnych dziedzin nauk społeczno- historycznych, prawniczych i ekonomicznych, związanych z regionem wielkopolskim. Wojewódzki Zespół Poselski zajmował się oceną programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego w województwie poznańskim. Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, wyjechał w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec i Belgii.

29.11. Rozpoczęła się konferencja naukowa poświęcona doskonaleniu produkcji w warunkach reformowanej gospodarki. Przybyli przedstawiciele przemysłu budowy maszyn i elektrotechnicznego oraz budownictwa, pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej, a także goście z Czechosłowacii i Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Wydarzenia w Poznaniu (29-30.11.)

W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie z okazji dwustulecia sceny zawodowej w Poznaniu. Witając przybyłych artystów scen poznańskich, prezydent Poznania Andrzej Wituski podkreślił wkład teatrów poznańskich w dorobek kultury polskiej. Zasłużonym artystom wręczono specjalnie wybite medale. W Muzeum Archeologicznym otwarto wystawę pl. Wielkopolska i Ruś - kontakty w epoce Piastów.

30.11. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie aktywu robotniczego. Przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Informację o sytuacji polityczno-gospodarczej województwa przedstawił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bronisław Stęplowski.

Spotkanie lektorów i kierowników rejonowych ośrodków propagandy partyjnej w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wygłoszone zostały dwa referaty: na temat polityki militarnej NATO i zagrożenia z jej strony dla pokoju (Marian Borsukiewicz) oraz na temat sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie poznańskim i zadań wynikających dla instancji i organizacji partyjnych po XIV Plenum Komitetu Centralnego (Marek Piechocki) .

W Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza uczelnianej organizacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W obradach uczestniczyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik oraz kierownik Wydziału Nauki, Oświaty i Kultury Komitetu Wojewódzkiego Mirosław Słowiński. Obecni byli przedstawiciele władz uczelni, z rektorem prof. dr. Zbigniewem Radwańskim. Referat sprawozda

wczy wygłosił I sekretarz Komitetu Zakładowego dr Antoni Szczuciński. Podczas konferencji dokonano wyboru nowych władz uczelnianej organizacji partyjnej. I sekretarzem został ponownie dr* Antoni Szczuciński. Z okazji dwudziestopięciolecia honorowego krwiodawstwa odbyło się okolicznościowe spotkanie, na które przybyli przedstawiciele Krajowej Rady Klubu Honorowych Dawców Krwi, Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, władz administracyjnych województwa i miasta, członkowie organizacji społecznych, honorowi dawcy krwi. Grupa zasłużonych dawców i działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża została wyróżniona odznaczeniami państwowymi i honorowymi. Wojewoda poznański Marian Król spotkał się z przebywającą w Poznaniu, na zaproszenie Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Spożywców "Społem", delegacją handlowców z Rumunii. Podczas spotkania prezes Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywczej z Oradei Begrutiu Dorinel poinformował wojewodę o podpisanej umowie o wymianie towarów w 1984 r. pomiędzy województwem poznańskim a województwem Bihor w Rumunii.

JnJn

A:il$iiV 5

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się nadzwyczajny koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej oraz Chóru Chłopięcego i Męskiego, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Solistami byli: Antonina Kowtunow (sopran), Krzysztof Szmyt (tenor) i Piotr Liszkowski (bas). Wykonano oratorium Stworzenie świata Józefa Haydna. W hali Nr 5 Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęła

się II Ogólnopolska Giełda Wczasów, z udziałem 105 biur podróży i 415 zakładów pracy. Na zaproszenie władz miejskich, poznańscy posłowie na Sejm zapoznali się ze stanem robót na kilku największych placach budowy osiedli mieszkaniowych. W Akademii Ekonomicznej rozpoczęła się konferencja naukowa poświęcona polityce kadrowej. W Pałacu Kultury otwarto wystawę rękodzieła artystycznego seniorów. Na lotnisku na Ławicy wylądował Ił-76 - samolot radzieckich linii lotniczych "Aeroflot" - unoszący kilkanaście ton ładunku. 1.12. W Pałacu Kultury rozpoczął się I Krajowy Zjazd Delegatów Federacji Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Przemysłu Metalowego i Elektromaszynowego - Metalowcy, reprezentujących 408 organizacji związkowych z całej Polski, skupiających ok. 140 tys. członków. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę fotograficzną Ryszarda Galowskiego pl. Ojciec Sw. Jan Pawel II w Poznaniu i w Polsce.

W salonie "Empiku" otwarto wystawę rysunków satyrycznych Tadeusza Donarskiego, współpra* cownika "Gazety Poznańskiej" .

Na Cmentarzu Komunalnym na Junikowie odbył się pogrzeb działacza ruchu robotniczego Franciszka Krzymienia, udekorowanego Krzyżem Kawalerskim Orderu Od

J 57

rodzenia Polski. Żył siedemdziesiąt lat.

W wieku siedemdziesięciu lat zmarł prof. dr Jan Aleksander Bartz, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kierownik Pracowni Polimerów, kierownik Katedry Chemii Organicznej (w latach 1959 - 1968), dziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego (w latach 1965 -1968), udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 2.12. Włodzimierz Lubański czterdziestopięcioletni technik z Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Tychach został wybrany przewodniczącym Federacji Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Przemysłu Metalowego i Elektromaszynowego Metalowcy. Wśród gości zjazdu byli m.in. członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicznej Stanisław Kałkus, minister hutnictwa i przemysłu maszynowego Edward Łukosz; przybył także wicepremier Mieczysław Rakowski.

W Domu Prasy odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL. Oddział Wielkopolski skupia ok. trzystu dziennikarzy. Referat wprowadzający wygłosił Leonard Wąchaiski. Obecni byli: Andrzej Gąszczołowski - sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Florian Dłużak - wiceprzewodniczący Zar?ądu Głównego Stowarzyszenia. Dokonano wy

Wydarzenia w Poznaniu (2 - 5.12.)

boru władz Oddziału. Przewodniczącym zarządu został ponownie Leonard Wąchaiski ("Gazeta Poznańska"), wiceprzewodniczącymi: Zdzisław J anos ("Wiraże") i Tadeusz Kaczmarek (" Głos Wielkopolski"), sekretarzem - Zbigniew Kubiak (Polskie Radio), a skarbnikiem -. Danuta Marcinkowska (" Głos Wielkopolski").

Zakończyła się II Ogólnopolska Giełda Wczasów. Uczestniczyło ok.

pięciuset czterdziestu przedsiębiorstw, zakładów turystycznych i biur podróży. Podczas giełdy zaoferowano 145 tys. miejsc wczasowych do sprzedaży lub wymiany. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył sięN koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Solistą był pianista Bernard Ringeisen (Francja) Zespół T eatru Lalki i Aktora, pod kierownictwem Mieczysława Kończala, wyjechał na gościnne występy do Francji i Belgii. 3.12. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa "Hydrobudowa" obchodziło trzydziestolecie istnienia. Z tej okazji, w Klubie Wojsk Lotniczych odbyło się spotkanie jubileuszowe, w którym obok pracowników "Hydrobudowy" wzięli udział przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych spółdzielni mieszkaniowych i zakładów pracy. Długoletnich i zasłużonych pracowników uhonorowano wysokimi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Odbyła się XX Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza wildeckiej organizacji Polskiej Zjednoc70nej Partii Robotniczej. Udział wzięli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus oraz I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. W czasie konferencji dokonano wyboru nowego Komitetu Dzielnicowego. I sekretarzem ponownie został Eugeniusz Łomiński. Jubileusz trzydziestolecia pracy artystycznej Mariana Koubv w Teatrze Wielkim. Jubilat wystąpił w partii Kalafa w operze Pucciniego Turandot. Oficjalna uroczystość odbyła się w antrakcie. Odczytano gratulacje nadesłane m.inprzez ministra kul tury 1 sztuki Kazimierza Zygulskiego.

W Teatrze "Maya" przy ul. Stalingradzkiej odbyła się, pod kierownictwem Kazimierza Grochmalskiego, premiera przygotowanego zbiorowo widowiska pl. Państwo śmiechu, opartego na tekstach literackich. Reżyserował Kazimierz Grochmalski, a muzykę skomponował Przemysław Mikołajczak. W Domu Kultury Kolejarza otwarto wystawę ptaków egzotycznych. 4.12. W sali sportowo -widowiskowej Arena" koncertowała orkiestra " Glenna Millera, z udziałem wokalistów Margaret Taylor i Josepha Sutkowskiego.

5.12. Obradowała Konferencja Spra,wozdawczo-Wyborcza Komitetu Srodowiskowego Kultury Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W obradach uczestniczyli m.in. sekretarz Komitetu Centralnego Waldemar Swirgoń oraz sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Maciej Olejniczak. Referat wygłosił Franciszek Łozowski. Wybrano nowe władze. I sekretarzem został ponownie Franciszek Łozowski. W pierwszą rocznicę śmierci działacza sportowego Jana Linetty'ego, który przez dwadzieścia pięć lat pełnił funkcję sekretarza Klubu Sportowego "Energetyk", na kręgielni klubu odsłonięto tablicę pOswIęconą jego pamięci, a obiekt otrzymał jego ImIę. W "Arsenale" rozpoczęły się spotkania i imprezy z okazji prezentacji Polski na Międzynarodowym Quadriennale Scenografii i Architektury Teatralnej w Pradze. Cyklowi imprez nadano wspólną nazwę "Wokół sztuki teatru". Otwarto wystawę będącą powtórzeniem polskiej ekspozycji w Pradze. Złożyły się na nią koncepcje teatralne i scenograficzne Jana Berdyszaka, Wiesława Karolaka, Leszka Mądzika i Ryszarda Winiarskiego oraz projekty i realizacje architektury teatralnej Józefa Chmielą, Wiktora J ackiewicza i Daniela Olędzkiego. Wieczorem w Ośrodku Kultury Teatralnej "Maski" odbył się gościnny występ warszawskiej "Akademii Ruchu", która przedstawiła Inne tańce, a w "Arsenale" Scena Plastyczna Katolickiego U niwersytetu Lubelskiego zaprezentowała widowisko pt. Brzeg. Kilka minut przed godz. 6, Straż Pożarna wezwana została do Zakładu Histologii Aka,demii Medycznej przy ul. Swięcickiego. Akcja gaszenia pożaru przebiegała w trudnych warunkach. Co chwilę wybuchały znajdujące się w laboratorium pojemniki z różnymi odczynnikami chemicznymi, które w czasie spalania wydzielały ogromne ilości dymów toksycznych. Nie dopuszczono jednak do rozprzestrzenienia się ognia i zlokalizowano go w ciągu półtorej godziny. Przybyli lektorzy Komitetu Wojewódzkiego Komunistycznej Partii Czechosłowacji z Brna.

Piętrowa willa przy ul. Saperskiej została zaadaptowana na przedszkole. Oddano je pięćdziesięciu pięciu maluchom w wieku od trzech do pięciu lat. 12. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik spotkał się z przedstawicielami oddziału poznańskiego Polskiej Akademii Nauk. W spotkaniu udział wzięli: wiceprezes Polskiej Akademi Nauk prof. dr hab. Maciej Wiewiórkowski, prezes oddziału poznańskiego prof. dr hab. Władysław Węgorek oraz nowo wybrani członkowie A korespondenci

JSC'

Polskiej Akademii N a uk z poznańskich placówek naukowo-badawczych. W Pałacu Kultury rozpoczęła się dwudniowa sesja popularnonaukowa zorganizowana z okazji jubi1euszu trzydziestopięciolecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. N a otwarcie przybyli m.in.: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, dyrektor Departamentu Bibliotek, Domów Kultury i Działalności Społeczno- Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Sztuki Janusz Nowicki, przedstawiciele poznańskich władz administracyjnych, stronnictw politycznych, towarzystw kul turalnych, bibliotekarze z sąsiednich województw. W "Arsenale" odbyła się inauguracja cyklu spotkań i dyskusji o współczesnych tendencjach w architekturze teatralnej i scenografii oraz teatrze pt. Wokół sztuki teatru. W Klubie "Maski" "Akademia Ruchu" zaprezentowała English Lesson, a następnie Janusz Bałdyga dał pokaz pt. Użycie siły.

7.12. W gmachu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zebrała się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Komitetu Dzielnicowego Jeżyce. W obradach wziął udział I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Wybrano nowe władze partyjne. I sekretarzem Komitetu ponownie został Janusz Zwoździak. V Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Opieki Społecznej. Prezesem wybrany został ponownie dr Witold J eske. , i.12. Rozpoczęło się dwudniowe spotkanie delegacji państwowych organów turystyki Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Polski. Przewodniczyli wiceminister komunikacji Niemieckiej Republiki Demokratycznej Herbert Gerber i przewodniczący Głównego Komitetu Turystyki Jan Cisowski. Delegacia niemiecka zapoznała się z turystycznymi walorami miasta i woj. poznańskiego, została także przyjęta przez prezydenta Poznania Andrzeia Wituskiego. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie wiceprezydenta Poznania Łucjana Majewskiego z gro

Wydarzenia w Poznaniu (8 - 12.12.)nem osób, które wyróżniły się troską o polepszenie stanu sanitarno-porządkowego i estetycznego miasta. Szesnaście osób otrzymało Odznaki Honorowe Miasta Poznania.

W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego zorganizowano naradę szkoleniową przewodniczących rad pracowniczych z 230 zakładów pracy województwa. W podróż artystyczną do Holandii i Republiki Federalnej Niemiec wyjechał Chór Męski Pałacu Kultury "Arion", pod dyrekcją Leszka Bajona. 'S.12. Jubileusz piętnastolecia Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych. Przybyli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zygmuntem Kycem. Działalność przedsiębiorstwa przedstawił dyrektor Włodzi.nierz Madajewski. Podczas spotkania Jan Długosz udekorowany został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Obchody siedemdziesięciolecia 2 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im.

Kazimierza Wielkiego ze Sródki.

Przy pomniku harcerzy nad Maltą odbył się apel poległych w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 i w czasie walk o Poznań w 1945 r. Z okazji jubileuszu w "Orlim Grieździe" otwarto wystawę historyczną. Rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w walce o zdrowie pracowników i zwiększanie efektywności pracy" . W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbył się koncert zespołu "Targerire Dream" z Berlina Zachodniego (trzech muzyków obsłu

gujących syntezatory, komputerowe urządzenia rytmiczne i sekwansery) . W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Akademii Muzycznej, pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego. Solistką była Ewa Podleś (alt). 10.12. Dotarł z Danii do Poznania transport leków i sprzętu medycznego przeznaczonego dla poznańskich szpitali. Inicjatorką a jednocześnie osobą koordynującą tę akcję pomocy, trwającą od 1979 r., jest Małgorzata J akobsen - Kępińska, poznanianka mieszkająca w Kopenhadze. W hali Nr 7 Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczął się przedświąteczny kiermasz artykułów spożywczych, kosmetyków, mebli, zabawek, ozdób choinkowych i sztucznej biżuterii. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 201 "Koncert Poznański", z udziałem Zespołu Muzyki Cerkiewnej, pod dyrekcją Jerzego Szubraka. 11.12. Awaria sieci ciepłowniczej na Dębcu (pękła rura o przekroju 200 mm). Niedziela upłynęła przy zimnych kaloryferach. 12.12. Plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego obradowało pod kierowrictwem przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Alojzego Bryla. Rozpatrywano założenia planu społeczno-gospodarczego województwa na 1984 r. Walne zebranie Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia". Prezesem zarządu wybrany dostał ponownie płk Stanisław Konieczny. W Urzędzie Wojewódzkim zostały wręczone nagrody laureatom XIX edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze nowe i zmodernizowane budynki w zagrodach wiejskich pod nazwą "Złota Wiecha" .

W Domu Kultury "Kolejarz" ekipa filmowców rozpoczęła skup staroci - rekwizytów do serialu telewizyjnego Republika ostrowska. W Domu Technika odbyło się spotkanie, w czasie którego przewodniczący Rady Wojewódzkiej N aczelnej Organizacji Technicznej

Wojciech Weiss wręczył dziennikarzom doroczne nagrody za popularyzację problematyki technicznej i ruchu stowarzyszeniowego. Po dwutygodniowym tournee zagranicznym powrócił wieczorem do Poznania Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Chór koncertował w kilku miastach Republiki Federalnej Niemiec oraz Belgii.

13.12. W N aramowicach zakończył się dwudniowy Zjazd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Drobiarskiego. Przewodniczącym prezydium Federacji został Leszek Tomkowiak. W siedzibie Urzędu Miejskiego prezydent Poznania Andrzej Wituski i komendant Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego Andrzej Simon podpisali porozumienie, na mocy którego harcerze objęli patronat nad Cmentarzem Zasłużonych na Wzgórzu św. Wojciecha oraz pomnikiem Armii "Poznań".

Obradował Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Spółdzielni Mleczarskich.

W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich odbył się recital fortepianowy Marii Janowskiej - Bukowski ej . Na Cmentarzu Komunalnym na J unikowie odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 4 grudnia Jana Perkowskiego, działacza ruchu robotniczego, udekorowanego Orderem Sztandaru Pracy II klasy. Żył siedemdziesiąt siedem lat. 14.12. W godzinach przedpołudniowych, w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego rozpoczął obrady Wojewódzki Zjazd Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Otworzył je prezes Wojewódzkiego Komitetu Tadeusz Zając. Przybyli m.in. prezes N aczelnego Komitetu, wicepremier Roman Malinowski oraz minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej Stanisław Zięba. W Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza odbyło się zebranie sprawozdawcze oddziału Towarzy* stwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia". Uczestniczył sekretarz Rady Naczelnej Kazimierz Setlak.

W salonie "Empiku" na Ratajach otwarto pokonkursową ogolił Kronika miasta Poznania 1;85

\0\

nopolską wystawę rysunków dziecięcych. Obecny był wiceminister kultury i sztuki Edward Gołębiowski. W małej auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu filozofii w zakresie geografii prof. dr Marii Czekańskiej. W Galerii N owej, z okazji dziesięciolecia działalności placówki, otwarto wystawę obrazów Włodzimierza Dudkowiaka i Lecha Rataj czyka.

15.12. W świetlicy Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyło się spotkanie z ministrem do spraw cen Zdzisławem Krasińskim.

Konferencja Sprawozda wczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald, z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Edwarda Łukasika. I sekretarzem Komitetu Dzielnicowego wybrany został ponownie Kazimierz Jasiński. Bawiący w Poznaniu minister sprawiedliwości Lech Domeracki spotkał się z prezesami sądów rejonowych i Sądu Wojewódzkiego oraz kierownikami państwowych biur notarialnych. Odbyła się ostatnia w roku sesja Wojewódzkiej Rady N arodowej. Głównym tematem były zadania społeczno-wychowawcze szkół oraz kierunki rozwoju oświaty do 1990 r. W sesji uczestniczyli też zaproszeni goście: dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych wszystkich typów. Przybyli także sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maciej Olejniczak i dyrektor generalny Ministerstwa Oświaty i Wychowania Alfred Andrys. Z okazji trzydziestej piątej rocznicy zjednoczenia polskiego ruchu robotniczego oraz powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, pod pomnikiem zamordowanego przez okupanta kierownictwa Polskiej Partii Robotniczej delegacja władz partyjnych, z członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisławem Kałkusem, złożyła wieniec.

Pierwszy numer "Ga7ety Poznańskiej" ukazał się tr7ydzieści pięć lat temu - w drugim dniu

Wydarzenia w Poznaniu (15 - 16.12.)

>W<jnwiw>mwgwTweHMWDWMcic»i«m

GAZE pą, !! ą!!P "

obrad Kongresu Zjednoczeniowego polskich partii robotniczych. Z okazji jubileuszu, odbyło się w siedzibie Wielkopolskiego Wydawnictwa Prasowego spotkanie Rady Redakcyjnej z zespołem dziennikarskim. Dzieje gazety przedstawił red. Tadeusz Pasikowski, autor jej monografii.

M · I III I .

W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego otwarto wystawę p"t. Droga do zjednoczenia (w 35 rocznicę powstania Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej). Po otwarciu, wręczono nagrody laureatom konkursu na pamiątki działaczy ruchu robotniczego. W "Arsenale" otwarto wystawę monograficzną Jonasza S terna (Warszawa).

W następstwie nieszczęśliwego wypadku samochodowego, zmarł w wieku trzydziestu ośmiu lat Andrzej Bieżan, dyrektor art y - styczny Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora "Marcinek" .

W wieku siedemdziesięciu dwóch lat zmarł dyplomowany kustosz Jan Waliński, założyciel i dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Medycznej (w latach 1952 - 1977).

16.12. W trzydziestą piątą rocznicę ukazania się pierwszego numeru "Gazety Poznańskiej" odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli wojewoda poznański Marian Król i prezydent Poznania Andrzej Wituski, przedstawiciele władz województw kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego i pilskiego. Obecni byli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Gąszczołowski, przedstawiciel Wydziału Prasy, Radia i Telewizji Komitetu Centralnego Zbigniew Rygaiski · - który przekazał pismo gratulacyjne od zastępcy członka Biura Politycznego, sekretarza Komitetu Centralnego Jana Główczyka. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Tadeusz Pasikowski; Krzyżami Oficerskimi: Feliks Biłoś, Stefan Chudzik,; Tadeusz Dolata i Bogdan Dohnke.

pnain*« wttwsr'i nticw« wiawMCTCIESIĘt

GAZETA__.

Bawiąca w Poznaniu delegacja organizacji pionierów z Brna (Czechosłowacja), z Jaroslavem Hlonskiem, przyjęta została przez sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jana Mielcarka.

Obradował V Wojewódzki Zjazd Polskiego Komitetu Opieki Społecznej. Prezesem Zarządu Wojewódzkiego został Marian Cybulski. Obrady IX Wojewódzkiego Zjazdu Związku Bojowników o Wolność i Demokracj ę, z udziałem ok. 250 delegatów. Przybyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając i przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi oraz wojewoda poznański Marian Król. Władze naczelne Związku reprezentował sekretarz Zarządu Głównego Józef Szkuta.

Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującym władzom i wybrał nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński, a także pięćdziesięciu jeden delegatów na VII Kongres Związku. Nowy Zarząd Wojewódzki wybrał ponownie na swego prezesa Mariana Jakubowicza. lz*

W wieku sześćdziesięciu jeden lat zmarł artysta-plastyk Alfons Gielniak, docent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, kierownik pracowni rysunku, udekorowany Krzyżem Kawalerskim 'Orderu Odrodzenia Polski.

W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza zakończyła dwudniowe plenarne posiedzenie Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższegou*

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją Tomasza Michalaka. Solistką była Jadwiga Kaliszewska (skrzypce). 17.12. Odbyła się dzielnicowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto. W obradach uczestniczyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Albin Siwak i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek. Dokonano wyboru nowych władz. I sekretarzem Komitetu Dzielnicowego został ponownie Edmund Bruch. W gmachu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zorganizowano spotkanie poznańskiego aktywu ideologicznego z prof. drem Antonim Czubińskim. Mówił on o genezie Polski Ludowej.

W Domu Kultury Kolejarza otwarto, z okazji Dnia Pszczelarza, wystawę sprzętu pasiecznego. Pasowano nowych pszczelarzy.

Urządzono kiermasz produktów pasiecznych. W auli Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 odbył się koncert ku czci Mieczysława Karłowicza. 18.12. W Teatrze Nowym premiera komedii Michała Bałuckiego Dom otwarty, w reżyserii Janusza Nyczaka i scenografii Michała Kowarskiego. Opracowanie muzyczne - Andrzej Głowiński, choreografia - Henryk Konwiński. W premierowej obsadzie grali: Lech Łotocki (Władysław Żelski) , Maria Rybarczyk (Janina, jego żona), Hanna Kulina (Kamila), Wojciech Standełło (Telesfor), Waldemar Szczepaniak (Adolf), Wiesław Komasa (Alfons Fikaiski), Michał Grudziński (Wicherkowski), Maria Maj (Pulcheria), Krystyna Feldman (Ciuciumkiewicz), Jerzy Stasiuk (Katarzyna), Sława Kwaśniewska (Munia), Kazimiera Nogajówna (Mięcia), Wanda Ostrowska (Tecia), Hanna Krupianka (Lola), Zbigniew Grochal (Wróblewski), Janusz Michałowski (Fujarkiewicz), Paweł Hadyński (Malinowski), Andrzej Lajborek (Bagatelka), Andrzej Saar (franciszek), Edward Warzecha (Slasikowski),

Wydarzenia w Poznaniu (18-20.12.)

Michał Grudziński (Wicherkowski)

Rajmund Jakubowicz (Piernikiewicz), Eleonora Stachecka-J ankowska (Fifikowska), Teresa Chodziak- Einbacher (Pieprzyńska), Czesław Ciszewski (Gość).

Z podróży artystycznej po Republice Federalnej Niemiec i Holandii powrócił Chór Męski "Arion" przy Pałacu Kultury, pod kierownictwem Leszka Bajona. 19.12. W sali sesyjnej Wojewódzkiej Rady Narodowej odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Komisji do spraw Samorządu Mieszkańców Miast. W sali konferencyjnej hotelu "Polonez" rozpoczęły się obrady I Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów Federacji Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Przedsiębiorstw Produkcji Leśnej "Las".

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto.

U dział w niej wziął I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Dokonano wyboru nowych władz partyjnych. I sekretarzem Komitetu Dzielnicowego został Andrzej Rakowski. W palarni Teatru Wielkiego odbył się recital wokalny Aleksandra Burandta.

Estrada chóralna Cantionum Civitas Posnaniensis przygotowała występ Chóru Mieszanego Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej, pod dyrekcją Janusza Dzięcioła oraz Zespołu Żeńskiego tego Wydziału, pod dyrekcją Krystyny Domańskiej-Maćkowiak. Akompaniowały Lucyna Poradowska i Hanna Bukowska.

20.12. Z okazji trzydziestej piątej rocznicy zjednoczenia polskiego ruchu robotniczego, zorganizowano w siedzibie Komitetu Wojewódzkiegov" Si: BllttlillKHli 1i::Y- *, p"", ., '.' s .r , * * ] * * * " fi" " l -1 l , -

, Jfi«r ŁB*P STITBH B fi

*faiiiiini

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej spotkanie weteranów partii i działaczy ruchu robotniczego. Zebranych powitał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek. Szczególnie serdeczne słowa skierował on do uczestników Kongresu Zjednoczeniowego z grudnia 1948 r.: Wiktorii Hetmańskiej, Melanii Kalutowej, Czesława Bartczaka i Adama Filipiaka. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza uczcił pamięć trzech swoich absolwentów: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zegalskiego, którzy odkryli tajemnicę kodowania niemieckiej maszyny szyfrującej zwanej "Enigmą" . Podczas spotkania prof. dr Czesław Łuczak przedstawił historię rozwiązania tajemnicy "Enigmy", natomiast prof. dr Andrzej Alexiewicz podkreślił, iż do grona najwybitniejszych absolwentów poznańskiej Almae Matris zaliczono ludzi, którzy nie mieli nawet stopni doktorskich, jednak ich dzieło, przyczyniając się do pokonania III Rzeszy Adolfa Hitlera, miało ogromne znaczenie W towarzystwie rektora, prof. dra Zbigniewa Radwańskiego, tablicę pamiątkową odsłoniła siostra Henryka Zegalskiego - Monika Kruś. Pod tablicą złożono wiązanki kwiatów. W Poznaniu przebywała radziecka delegacja rządowa, pod przewodnictwem Zui Nurijewa. Wraz z gośćmi przybyli przedstawiciele rządu: wicepremier Roman Malinowski oraz minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej Stanisław Zięba. Specjalne samochody ciężarowe przywiozły paczki z upominkami i słodyczami od dzieci z Charkowa, m.in. dla pensjonariuszy Państwowego Domu Dziecka na Wildzie. 21.12. W Klubie "Rondo" odbył się mały festiwal teatrów dziecięcych spółdzielni mieszkaniowych. W wieku sześćdziesięciu la t zmarł Stanisław Banaszkiewicz , były długoletni przewodniczący Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Rolnych, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

22.12. Plenarne posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poświęcone problemom nauki. Uczestniczyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus, sekretarz Komitetu Centralnego Henryk Bednarski, ludzie nauki związani ze szkołami wyższymi poznańskiego środowiska, z Polską Akademią Nauk, zapleczem naukowo-badawczym. Obecni byli

także przedstawiciele władz administracyjnych i zasłużeni robotnicy. Przewodniczył obradom I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik.

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych płk Henryk Wieloch przekazał proboszczowi cerkwi pod wezwaniem św. Mikołaja, ks. Włodzimierzowi Jakubowskiemu zabytkowe ikony zrabowane w nocy z 20 na 21 stycznia 1983 r. 23.12. Zbliżającą się sześćdziesiątą piątą rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego uczciła młodzież ze S7koły Podstawowej Nr 75 im.

Powstańców Wielkopolskich. W auli szkolnej odbył się apel. W części artystycznej uczniowie zklasy Vlllb wystawili fragmenty dramatu Gerarda Górnickiego Poszli ci, którzY powinni. O godz. 17 nastąpiła awaria wodociągu w Czapurach, wskutek czego zmniejszyły się dostawy wody dla miasta. Zakończono roboty w ul. 28Czerwca 1956 r. Komunikacja do Dębca została wznowiona.

24.12. W godzinach porannych z podróży artystycznej do Francji i Belgii powrócił zespół Teatru Lalki i Aktora, pod kierownictwem Mieczysława Kończala. Prezentowano Betlejem Polskie Lucjana Rydla.

Późnym popołudniem powrócił z podróży artystycznej do Holandii, Belgii i Republiki Federalnej Niemiec Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją J erzego Kurczew skiego. Od 13 listopada Chór koncertował w sumie trzydzieści trzy razy, dokonał nagrań dla radia belgijskiego, wystąpił w galowym koncercie na rzecz UNICEF w Hadze, ośmiokrotnie zaprezentował się w różnych miastach i miejscowościach belgijskich. W wieku osiemdziesięciu trzech lat zmarł Edward Stokowski - uczestnik Rewolucji Październikowej, zasłużony weteran ruchu robotniczego, delegat na Kongres Zjednoczeniowy, sekretarz Komi

Edward Stokowski. Fotografia młodzieńcza z 1917 r.

tetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Socjalistycznej, sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej N owe Miasto (1956 -1958). Uczestnik kampanii wrześniowej i obrony

Wydarzenia w Poznaniu (24-27.12.)

Warszawy w 1939 r. Brał też udział w Powstaniu Warszawskim jako dowódca kompanii. W latach 1944 - 1945 żołnierz I Armii Wojska Polskiego. Zastępca komendan ta woj ewódzkiego Milicji Obywatelskiej (1945 - 1947) i przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (1948 - 1950). U dekorowany Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi z Mieczami, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim i innymi odznaczeniami polskimi. Ponadto odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy i trzema medalami radzieckimi. 27.12. Obchody sześćdziesiątej piątej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. W Muzeum N arodowym przedstawiciele władz spotkali się z grupą weteranów Powstania. Serdecznie powitano przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego, członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Kałkusa, władze partyjne i administracyjne województwa poznańskiego, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem i wojewodą Marianem Królem. Po przemówieniu prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Mariana Jakubowicza,

Fragment ekspozycji

Henryk Jabłoński dekoruje Michała Lorkiewiczagłos zabrał Henryk Jabłoński. Krzyże Komandorskie Orderu Odrodzenia Polski wręczono byłym powstańcom: Antoniemu Dutkiewiczowi, Michałowi Lorkiewiczowi i Marianowi Spychalskiemu; Krzyże Oficerskie - kilkudziesięciu innym osobom. Z rozkazu ministra obrony narodowej, nominację na stopień kapitana otrzymał porucznik Bernard Łuczewski. W imieniu odznaczonych podziękował były dowódca kompanii powstańczej -. Michał Lorkiewicz. Po uroczystości dekoracji, w Muzeum Narodowym otwarto wystawę pl. Bośmy wszyscy dziećmi jednej matki Polski... (Wielkopolanie w powstaniach narodowych 1794 - 1918/1919), według koncepcji i scenariusza Tadeusza J. J akubiaka. Punktem kulmiracyjnym uroczystości rocznicowych była akademia w Teatrze Wielkim. Po jej zagajeniu przez przewodniczącego Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusza Czwojdraka, głos zabrał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik który omówił historyczne znacz nie tego jedynego zwycięskiego powstania w dziejach narodu pol

skiego. Podniosłym momentem akademii było udekorowanie sztandaru Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Powstańców Wielkopolskich 1918/ /1919 - przez przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego - Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Uczestnicy spotkania uchwalili także apel w sprawie pokoju. W części artystycznej akademii wystąpili harcerze oraz Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopoiska". Pod pomnikami upamiętniającymi wydarzenia sprzed sześćdziesięciu pięciu lat złożono kwiaty. Pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1918/1919, w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lotniczych, pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich i harcerskich, wieńce złożyły delegacje władz partyjnych, z członkiem Biura Politycznego Stanisławem Kałkusem oraz sekretarzami Komitetu Wojewódzkiego Andrzejem Gąszczołowskim i Janem Mielcarkiem, Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, z Augustynem Kogutem, Wojewódzkich Komitetów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, władz administracyjnych miasta i województwa. W hotelu "Bazar" spotkała się na uroczystym posiedzeniu, w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopoiskiego, Rada Hufca 7wiązkju Harcerstwa Polskiego "Piast" im.

Powstańców Wielkopolskich ze Starego Miasta wraz z Radą Przyjaciół Harcerstwa. Przybyli również goście: uczestnik Powstania Wielkopolskiego -. wówczas harcerz, dzisiaj społeczny instruktor 7wiązku Harcerstwa Polskiego - Tadeusz Wesołowski i senior poznańskiego harcerstwa Antoni N owak. Gawędę prowadził prof. dr Edward Serwański.

Rano ok. godz. 9.30 dyzurny IV Komisariatu Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Poznaniu powiadomiony został przez Pogotowie Ratunkowe, że w biurze targowiska na Rynku Bernardyń - skim wydarzyła się tragedia. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon trzech mężczyzn, natomiast

czwartego w ciężkim stanie przewieziono do szpitala. Wszyscy oni pracowali na targowisku przy ustawianiu straganów. 28.12. Spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika i sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Andrzeja Gąszczołowskiego z czołowym aktywem dziennikarskim.

W wieku siedemdziesięciu czterech lat zmarł doc. mgr inż. arch. Jarosław Ulatowski, były rektor Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu (1950-1952), prezes Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej (1949 -1952), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 29.12. W Pałacu Kultury organizatorzy konkursu "Poznań - moje życie" spotkali się z jego laureatami. Wpłynęło pięćdziesiąt prac, z których dwadzieścia jeden wyróżniono. Sądowi Konkursowemu przewodniczył prof. dr Witold J akóbczyk. Dwie równorzędne nagrody otrzymały Maria Franke z Poznania i Pelagia Piechocka z Wioski k. Nowego Tomyśla. Wyróżniono prace Stanisławy Bittner, Heleny Gordziej, Izabeli Kozłowskiej, Zdzisława Korzeniewskiego, Jana Siejkowskiego, Edwarda J. Szumana, Ka7imierza Tronowicza, Hieronima WrocińsMego.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonamu Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poz"ańskiei, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza.

Wydarzenia w Poznaniu (29 - 30.12.)

Zakończył się XVI Ogólnokrajowy Konkurs Oszczędności Paliw i Energii. Z tej okazji Rada Wojewódzka Naczelnej Organizacji Technicznej wręczyła dyplomy i nagrody autorom najwartościowszych rozwiązań oszczędnościowych z terenu województwa poznańskiego. Sąd Konkursowy, pod przewodnictwem doc. dra inż. Jozefa Pientki z Politechniki Poznańskiej, przyznał cztery nagrody wojewódzkie I stopnia.

pańskiego na Cmentarzu Zasłużonych na Wzgórzu św. Wojciecha złożono wiązankę kwiatów. W ramach VIII Poznańskich Dni Jakości odbyła się konferencja poświęcona możliwościom udoskonalenia elementów produkowanych przez poznański "Metalpiast" dla budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. W Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej, konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Michał Mogiłatow przekazał małym pacjentom podarki od dzieci z Charkowa. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto Ogólnopolską Wystawę Fotografii Przyrodniczej.

Na Cmentarzu Komunalnym na Junikowie odbył się pogrzeb Edwarda Stokowskiego. W uroczystościach żałobnych, obok najbliższej rodziny, uczestniczył członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkuso Kompania honorowa Wojska Polskiego oddała salwę, a grób pokryły kwiaty. 3012. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego zebrał się, pod przewodnictwem prezesa Wojewódzkiego Komitetu Tadeusza Zająca, aktyw Stronnictwaie»poj*»MiŁi

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego, w setną rocznicę śmierci Jana K. Żupańskiego zorganizowano spotkanie poświęcone temu wybitnemu księgarzowi i · wydawcy poznańskiemu. Postać Żupańskiego i jego działalność przypomniał prof. dr Witold Jakóbczyk. Na grobie Żu

Zakończył się XXV Plebiscyt "Expressu Poznańskiego" na naj - lepszego sportowca Wielkopolski. W 1983 r. został nim Zdzisław Kwaśny - miotacz z poznańskiej "Olimpii"" brązowy medalista Mistrzostw Swiata w Helsinkach w rzucie młotem. Na kolejnych miejscach znaleźli się: Stefan Makne i Ireneusz Cieślak - zdobywcy Pucharu Gordon-Benneta, członkowie Aeroklubu Poznańskiego - Mirosław Okoński, Eugeniusz Kijewski, Ryszard Ostrowski, Tadeusz Krawczyk, Roman Jankowski, Elżbieta Grześczyk, Henryk Blaszka oraz Hieronim Barczak.

Za najlepszych trenerów Wielkopolski uznani zostali: Wojciech Krajewski (koszykówka), Ignacy Krzewiński (lekka atletyka), Czesław Kur Uudo), Wojciech Łazarek (piłka nożna), Grzegorz Nowak (lekka atletyka), Ryszard Pawlak (kolarstwo), Zenon Ryszewski (szermierka), Stanisław Sochacki (sport motocyklowy), JóAef Ślusarek (akrobatyka), Bernard Woźniak (lekka atletyka).

Zebrał: Kronikarz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.01/03 R.53 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry