BIII'-I

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

KHONnC\ MIASTA l'OZNANIA.

kuśnierza Benedykta z kurtką i posądzono go wraz z innymi o kradzież. Uwięziono wówczas kuśnierzy Piotra z Gdańska, Mikołaja z Elbląga, Leoarda ze Lwowa, Henryka de Russia i Benedykta ze Wschowy 18). Wykazali oni jednakże swą niewinność. Rada rozstrzygnęła. że nie maj'ą być uważani w bractwie za nieuczciwych ludzi. Zdaniem mojem byli to sami czeladnicy kuśnierscy, inaczej nie byliby w cechu poznańskim. I Zestawienie ich wykazuje. z jak dalekich okolic napływali na praktykę do Poznania czeladnicy kuśniers':y. Interesy kuśnierzy poznańskich wybiegały daleko poza stosunki innych rzemio&ł. Najstarszy ze znanych kuśnier,zy, Andrzej Poniecki. już w 14 wi.eku samych sporów ze szlachtą ma w grodzie poznańskim szereg długi. zwykle o należności za dostawy. Adwersarzami jego są: Michał Lubicki, Pakosław z Kołaczkowa. Jost, Luliński. Skora, Mikołaj Brodzki, KIcmens Szopa z Lutomia. NB.stka z Rogowa. Wojdech z Kobylina.

Grabski, Mirosław Prusimski z Tulc, Iwan z Komorowa. Jaśko i Bodzanta Sołaccy, Mikołaj Świekocki i wielu innych zamożn.ej szlachty. Rzadziej plwesują się rówieśnicy Ponieckiegu. Henryk ze Starołęki i Piotr Fio kuśnierze poznańscy. W ciągu 15 wieku mają kuśnierze poznańscy (do 1470) stosunki handlow: '. miastami' Gnieznem, Toruniem (Więrzbięta z Stefanem Ha:u z T.; Piotr Rewaker z Hermonitem - 60 kop -j z Scholczem33 kopy -; Mikołaj Bem z Augustem messersmed - 85Y grz. -), z Gdańskiem (Rewaker z Grubinem i F eIthas.em -. 30 zł. węg. - oraz z Cynwaldem Wrigem - 45 kop), z Sandomierzem (Rewaker), z Radomiem (Rewaker), z Starogard£m (Czepel), ze Lwowem (Rewaker). z Brunświkiem (Rewaker ręczy za Wernera Grossa z Br.). z Głogowem. z Wrocławiem, z Norymbergą (Rewaker i Krystl:k z Poznania - Storchowie i Scho. sterowie z Norymbergi). Z Wrocławiem handlował Rewaker.. i to z Markiem beckensloer (1436 spór o 200 grz.) i z sławnym kupcem Jan.em Hesse, który miał stosunki z FIandrją, dalej Tomasz kuśnierz (z Mikułajem Janyerem). Przy końcu wieku kupili kuśnierze poznańs.:y od najwiękslego kupca wrocławskiegQ Cuncza Sauermanna 4000 skór. Kuśnierze tkwili więc silnemi korz.£niami nawet w międzynarodowych stosunkach handlowych. Z innej strony oświetlają stosunki kuśnierzy niektóre

\IlR) K. A. n. 111'. j1::.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry