SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.01/03 R.53 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

ARTYKUŁY

Andrzej W i t u s ki - Poznań w czterdziestoleciu Polski Ludowej .

MATERIAŁY

Piotr Z a r e m b a - Pierwszy powojenny plan rozwoju Poznania . 1 3 Janusz M a r c i s z e w s ki - Józef Pawłowski - redaktor "Głosu" w 1945 r.

N a czterdziestolecie "Głosu Wielkopolskiego ". .. 3 7 Paweł Z b i t k o w s ki - Zanim powstał Komitet Miejski Polskiej Partii Robotniczej w Poznaniu (wspomnienia). .47 Tadeusz Ś w i t a ł a - Styczeń 1945 r. J ak to się zaczęło? .57

ZYCIE KULTURALNE

Olgierd B ł a ż e w i c z - Teatr Polski w latach 1973-1977

. 105

KRONIKA

Z żałobnej karty Janusz D e m b s k i - Zbigniew Kaja (1924-1983).

Kro n i kar z - Wydarzenia w Poznaniu w 1983 r. Część czwarta 50 lat temu w "Kronice Miasta Poznania".

Raptularz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania

.119 125 .169 .179

ZDJĘCIA

Wojciecha Beszterdy, Sylwii Bieżan, Jana Brygiera, Pawła Ceglarka, Rafała J asionowicza, Przemysława Kai, Henryka Kamzy, Bernarda Malaka, Józefa Myszkowskiego, Stanisława Ossowskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Zygfryda Ratajczaka, Andrzeja Szozdy, Romualda Świątkowskiego, Jerzego Unierzyskiego, Tadeusza Wójcika, Grażyny Wyszomirskiej, Romualda Zielazka

RYSUNKI

Mieczysława Bręgiela, Franciszka Burkiewicza, Tadeusza Donarskiego, Zbigniewa Dydowicza, Józefa N eubauera i Piotra Zaremby

Obwoluta projektu Ireny J arzyńskiej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.01/03 R.53 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry