TOWARZYSTWA MIŁOSNIKOW MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.10/12 R.51 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

MARIAN PALUSZKIEWICZ (1902 - 1983)

Dnia 24 czerwca 1983 r. odszedł od nas dr Marian Paluszkiewicz, jeden z tych miłośników Poznania, którzy sercem i umysłem wrośli w Ziemię Wielkopolską i prastary Gród Przemysława. Długoletni wiceprezes naszego Towarzystwa, wielce ceniony wychowawca młodych pokoleń, wspaniały polonista, który wychowywał młodych ludzi w duchu gorącej miłości do drogiego mu Poznania, Wielkopolski i kraju. Z pochodzenia Wielkopolanin, wywodził się z rodziny nauczycielskiej Antoniego i Marii z Paluszkiewiczów. Urodził się dnia 2 sierpnia 1 2 r. w miejscowości Węgierskie kó"ło Środy Wlkp.

Działalność polityczno-społeczną rozpoczął wcześnie. Już jako uczeń Gimnazjum im. Augusty Wiktorii (dzisiaj - Karola Marcinkowskiego) pracował w 1915 r. w tajnym związku samokształceniowym polskich gimnazjalistów "Kościuszko". Uczył młodszych kolegów języka polskiego i historii Polski, m. in. późniejszego zasłużonego dla Poznania architekta Zbigniewa Zielińskiego. Pod koniec I wojny światowej uczestniczył z innymi konspiratorami w ćwiczeniach wojskowych. Jako szesnastoletni młodzieniec, wziął udział w Powstaniu Wielkopolskim. Wstąpił do kompanii łączności, pod dowództwem por. Jana Kaczmarka.

W 1»33 r. ukończył Wydział Filozofii Uniwersytetu Poznańskiego, a w 1932 r. obronił

U Kr-nika m. Poznania 4/t3

pracę doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. Romana Pollaka. Był pedagogiem - świetnym polonistą.

Pracę nauczycielską rozpoczął w 1923 r" po ukończeniu studiów, w Wyższej Szkole Budowy Maszyn w charakterze wykładowcy. Przepracował tam rok. W latach 1924 -1925 był nauczycielem w Państwowym Gimnazjum w Wągrowcu. Przez następne dwa lata uczył w Szamotułach, w tamtejszym Gimnazjum. W 1927 r. został przeniesiony do Państwowego Gimnazjum im. Gotthilfa Bergera, w którym pracował jako nauczyciel do wybuchu wojny w 1939 r. W okresie okupacji hitlerowskiej zamieszkał w Ostrowcu, gdzie przebywał tylko rok.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.10/12 R.51 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry