1ID

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.10/12 R.51 Nr4

Czas czytania: ok. 49 min.

Wydarzenia w Poznaniu (8 - 10.2.)

nych gości byli m. in.: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bronisław Stęplowski, wicewojewoda poznański Stanisław Piotrowicz oraz prezes Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Pracy Wiktor Sielanko.

Komisja Turystyki i Sportu przy poznańskim oddziale Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "polonia" zorganizowała w salach "Adrii" forum dyskusyjne nt. "Tradycje i perspektywy gastronomii wielkopolskiej", w którym uczestniczyli przedstawiciele Spółdzielni Spożywców "Społem", "Samopomocy Chłopskiej", biur podróży i właściciele prywatnych restauracji. Zorganizowano pokaz wyrobów gastronomicznych połączony z aukcją, z której dochód przeznaczono na odbudowę palmiarni. W Sali Malinowej pałacu Działyńskich w cyklu "Estrada Młodych" koncertował Janusz Purzycki <skrzypce), z towarzyszeniem Jolanty Nowakowskiej <fortepian) .

W wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat zmarł Zygmunt Wolniewicz. Był działaczem politycznym «aj pierw Polskiej Partii Socjalistycznej, potempo Kongresie Zjednoczeniowym, w którym uczestniczył jako delegat - Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pełnił funkcje w radach narodowychbył sekretarzem, a następnie wiceprzewodniczącym Prezydium Rady N arodowej Miasta Poznania. Na stanowisku dyrektora Poznańskiego Wydawnictwa Prasowego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa- Książka- Ruch" przepracował dwadzieścia lat (1959 -1979). Przyczynił się wydatnie do rozwoju poznańskiego ośrodka prasowego. Został udekorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

9.2. Przebywający w Poznaniu minister łączności Władysław Majewski spotkał się z przedstawicielami władz województwa: I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem, przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzym Brylem, przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeuszem Czwojdrakiem i wojewodą poznańskim Marianem Królem. Dyrektor Okręgu Poczty i Telekomunikacji Antoni Karwacki przekazał informację o kierunkach rozwoju środków łączności, a przede wszystkim węzła telekomunikacyjnego. Minister Majewski zapoznał się z przebiegiem budowy nowej centrali międzymiastowej. W siedzibie Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego przy ul. Swiętosławskiej, koncertowali pianlscI warszawscy Ewa i Paweł Kamińscy. 10.2. Odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Obrony, któremu przewodniczył wojewoda Marian Król. W obradach uczestniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik.

N ominację na dyrektora naczelnego Poznańskiej Fabryki Maszyn Żniwnych otrzymał mgr inż. Józef Kornecki, który zwyciężył w pierwszym wśród dużych zakładów pracy Poznania konkursie na stanowisko dyrektora naczelnego. W Pałacu Kultury otwarto wystawę fotograficzną Związek Radziecki kraj i ludzie, przygotowaną przez Agencję Prasową TASS. Na otwarcie wystawy przybyli m. in.: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Gąszczołowski, przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Maria Rynkiewicz. Obecni byli także konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Tkaczenko oraz przedstawiciel Agencji Prasowej TAlSS Aleksander Potiomkin. Sesja Miejskiej Rady Narodowej, na której rozpatrywano program budownictwa mieszkaniowego na lata 1963-1985 oraz założenia do roku 1990.

Sąd Wojewódzki w Poznaniu ogłosił wyrok w sprawie Jerzego Łukomskiego oskarżonego o to, że 9 sierpnia 1982 r. dokonał zabójstwa Jerzego D., a także o to, że w tym samym dniu w zamiarze pozbawienia życia poważnie zranił nożem kuchennym trzydziesto

pięcioletnią Irenę R. i jej dziesięcioletnią córkę - Katarzynę. Do tych tragicznych wydarzeń doszło w mieszkaniu przy ul. Strzeleckiej. Sąd uznał J erzego Łukomskiego winnym zarzucanych mu w akcie oskarżenia czynów i skazał go na dwadzieścia pięć lat pozbawienia wolności oraz na utratę praw obywatelskich na lat dziesięć. 11.2. Sesja budżetowa Wojewódzkiej Rady Narodowej. Otwierając posiedzenie, przewodniczący Rady Tadeusz Czwojdrak powitał przedstawicieli władz politycznych: I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika, prezesa Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusza Zająca i przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzego Bryla. Obecni byli również członkowie kierownictwa Urzędu Wojewódzkiego. Założenia planu i budżetu przedstawił wojewoda Marian Król. Rada uchwaliła Plan Społeczno-Gospodarczy i budżet na 1983 r. Wicewojewoda Romuald Zysnarski przedstawił założenia Wojewódzkiego Funduszu Rozwoju Kultury.

Z aktywem propagandowym Stronnictwa Demokratycznego spotkał się redaktor naczelny "Ilustrowanego Kuriera Polskiego" w Bydgoszczy Witold Lassota.

Rozpoczął działalność zarząd oddziału terenowego Stowarzyszenia Oświatowców Polskich. Jego przewodniczącym jest Benon Bromberek. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się plenarne posiedzenie komisji współdziałania wojewódzkich organizacji spbłecznych inwalidów i ludzi niepełnosprawnych przy Wojewódzkim Komitecie Frontu Jedności Narodu.

W salonie parterowym Pałacu Kultury otwarto wystawę haftów Marii Solawy.

12.2. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbyła się Wojewódzka Konferencja Sprawozdawcza Polskiej Zjednoczonej Partii JRobotniczej. Uczestniczyło 428 delegatów. W konferencji brali także udział członkowie Biura Politycznego: sekretarz

Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Czyrek i Stanisław Kałkus oraz Krzysztof Kostyrko - kierownik Wydziału Kultury Komitetu Centralnego, Stanisław Kołodziejczak kierownik sekretariatu Kancelarii Komitetu Centralnego, ministrowie: hutnictwa i przemysłu maszynowego Edward Łukosz, rolnictwa Jerzy Wojtecki i kierownik Urzędu do spraw Wyznań Adam Łopatka, gen. dyw.-pilot Tadeusz Krepski oraz wiceministrowie kilku resortów, a także Tadeusz Zając - prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Alojzy Bryi - przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, Tadeusz Czwojdrak - przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej, przedstawiciele administracji państwowej i organizacji społecznych. Referat wprowadzający do dyskusji nad przedstawionymi delegatom materiałami wygłosił I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik.

11 MIĘDZVNAROPOWY (FESTIWAL CHORpW 1 POZNAN 83

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza nastąpiło rozpoczęcie III Międzynarodowego Festiwalu Chórów Chłopięcych. Otwarcia dokonał wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, witając blisko ośmiuset chórzystów - członków dwunastu zespołów śpiewaczych z Bułgarii, Danii, Holandii, Francji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec, Poznania i Gniezna. Program wypełniły występy: Poznańskiego Chóru Chłopięcego, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego, Poznańskiego Chóru Katedralnego, pod kierownictwem Zdzisława Bernata i Det Danske Drengekor z Kopenhagi, pod dyrekcją Steffena Schimmella. W piwnicy artystycznej "Browar" odbyła się premiera widowiska dla dzieci Nikt w krainie techniki, według tekstów Andrzeja Kosmali i Andrzeja Sobczaka (piosenki Krzysztofa Krawczyka). Udział wzięli: Alicja Kubaszewska <Ania) i Wojciech Siedlecki (Niki) oraz Jacek Flur (Dziadek). Scenografię projektował Wojciech M1iller. Reżyserował Wojciech Deszczyński.

Wydarzenia w Poznaniu (12 - 14.2.)

W sali kameralnej Zespołu Szkół Muzycznych Nr l (ul. Solna 12) odbyły się V Muzyczne spotkania Młodych.

13.2. Następne koncerty w ramach III Międzynarodowego Festiwalu Chórów Chłopięcych. W południe, w Kościele 0.0. Karmelitów Bosych przy ul. Działowej, wystąpił francuski chór La Capella de Roubaix pod dyrekcją Jeana Pierre 'a Pilizera, a po południu - w Kościele

I M I ĘDZVNARO,DOwr FESTIWAL CHORPW CHtPPIĘCrCH POZNAN 83

0.0. Franciszkanów (na Wzgórzu Przemysława) program bachowski wykonał Poznański Zespół Muzyki Dawnej "Camerata" , prowadzony przez Wojciecha Kroloppa.

Koncert galowy w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wystąpili: Augsburger Domsingknaben (Republika Federalna Niemiec), pod dyrekcją Reinharda Kammlera, chór belgijski Cantate Domino z Aalst, pod batutą Michaeli Ghijsa, Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, chór chłopięcy z Warny (Bułgaria), pod dyrekcją Marina Czonewa, Det Danske Drengekor z Kopenhagi, pod batutą Steffena Schimmella, chór belgijski In Dulci Jubllo Sint- Niklaas, pod batutą Marcela von Daele, Knabenchor Halle (Niemiecka Republika Demokratyczna), pod batutą Dorothei Koehler, Knabenchor Hannover (Niemiecka Republika Federalna), pod batutą Heinza Henniga, Poznański Chór Chłopięcy, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego i Poznański Chór Katedralny, pod batutą Zdzisława Bernata. Przybyli przedstawiciele władz polityczno-administracyjnych, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem, wojewodą poznańskim Marianem Królem i prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Po koncercie, w Kiekrzu - gdzie zamieszkiwała większość zagranicznych zespołów odbyło się spotkanie dyrygentów, obserwatorów i dziennikarzy.

"Orbis" uruchomił dodatkowe połączenia z Warszawą, Katowicami i Częstochową. Wyjechał autokar do Katowic. 14.2. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowegoodbyła się narada aktywu, poświęcona działalności w Patriotycznym Ruchu Odrodzenia N arodowego. Uczestniczyli; członek sekretariatu Naczelnego ,Komitetu Stanisław Mieńkowski i przewodniczący Tymczasowej Rady Wojewódzkiej Augustyn Kogut.

Odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy, w którym uczestniczyli m. in.: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bronisław Stęplowski, wojewoda poznański Marian Król, komisarz-pełnomoenik Komitetu Obrony Kraju na województwo poznańskie płk Henryk Szymański, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi oraz prezes Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Pracy Wiktor Sielanko. Podsumowano wyniki pracy spółdzielni zrzeszonych w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Pracy, rady i zarządu w latach 1981 i 1982. Wybrano dziewięciu delegatów na Zjazd Centralnego Związku.

W Sali Białej Urzędu Miejskiego przedstawiciele władz województwa poznańskiego i miasta spotkali się z reprezentantami zespołów zagranicznych, uczestniczących w III Międzynarodowym Festiwalu Chórów Chłopięcych, dyrygentami, muzykologami, krytykami z siedemnastu krajów Europy. Gości powitał prezydent Poznania Andrzej Wituski. Wojewoda poznański Marian Król wręczył Jean Pierrowi van Avermae

1--łM] ĘDZVNAROP,Owr FESTIWAL CHORpW Q-ŁCFIĘOCH POZNAN 83towi, z Centrum do Spraw Kontaktów Kulturalnych "Azymuth" (Belgia), Odznakę "Za zasługi dla kultury polskiej". Tegoż dnia gośćmi prezydenta Poznania byli członkowie Chóru Chłopięcego z Hanoweru miasta utrzymującego partnerskie kontakty z Poznaniem. Podczas spotkania dyrygent Heinz Hennig wyróżniony został Odznaką Honorową Miasta Poznania.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę prac Jana Misiornego Wojaże zagraniczne Chóru Kurczewskiego.

N a popołudniowym koncercie w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wystąpił bułgarski chór chłopięcy z Warny, pod dyrekcją Marina Czonewa.

Wieczorem w kościele Wszystkich Świętych koncertował chór hanowerski, pod batutą Heinza Henniga. Wyruszył "orbisowski" autokar do Warszawy.

Przed rocznicą ukazania się pierwszego "Głosu Wielkopolskiego" zebrało się, pod przewodnictwem Andrzeja Górnego, jury przyznające Medale Młodej Sztuki. Medale przyznano: prozaikowi Tadeuszowi Siejakowi, śpiewaczce Elżbiecie Ardam, aktorce Marii Robaszkieicz (Teatr owy), aktorce Ewie WójcIak (Teatr Osmego Dnia), artyście-plastykowi Andrzejowi Okińczycowi, dziennikarzowi Piotrowi Łuczce oraz działaczowi kulturalnemu Jerzemu Sukiennickiemu (Nowy Tomyśl). Dowództwo Wojsk Lotniczych przekazało lotnictwu sanitarnemu kolejny (trzeci) samolot.

Na cmentarzu komunalnym w Junikowie odbył się pogrzeb Zygmunta Wolniewicza. W Domu Pogrzebowym wartę honorową zaciągnęli współpracownicy zmarłego: działacze partyjni, dziennikarze, wydawcy, drukarze. Kondukt otwierały orkiestra i kompania honorowa Ludowego Wojska Polskiego. N ad otwartą mogiłą oddano salwy honorowe, a orkiestra odegrała Międzynarodówkę. Pożegnalne przemówienia wygłosili: sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald Grzegorz Bartecki, wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak i wiceprezes Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Bronisław Stępień.

15.2. Odbyła się Konferencja Sprawozdawczo- Programowa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wojsk Lotniczych. U czestniczyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, wiceminister obrony narodowej gen. broni Józef Urbanowicz, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, gen. dyw.-pilot Tadeusz Krepski.

Wojewoda poznański Marian Król spotkał się z członkami prezydium Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia", z prezesem zarządu prof. drem Alfonsem Klafkowskim na czele. Wydarzeniem dnia było wykonanie w kościele Wszystkich Świętych oratorium Mesjasz Jerzego F. Haendla. Angielską wersję arcydzieła przedstawili: belgijski chór Cantate Domino z Aalst, soliści-wokalisci: Henryka Januszewska, Robert N akoneczny, Krzysztof Szmyt,

JT MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHORpW OłŁCFIrpa-I POZNAN 83

Piotr Liszkowski oraz orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej. Całością dyrygował szef belgijskiego chóru - Michael Ghijs. Wczesnym popołudniem festiwalowy program prezentował w auli Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej - przed audytorium złożonym z uczniów poznańskich szkół artystycznych - chór chłopięcy z Halle (Niemiecka Republika Demokratyczna) kierowany przez Dorotheę Koehler. '

Siedemnaście par mieszkańców miasta otrzymało w Sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego, z rąk wiceprezydenta Poznania Zbigniewa Kmieciaka medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie". ,Medale otrzymali: Helena i Tomasz Cwiklińscy, Helena i Tomasz Derowie, Marianna i Stanisław Duhrowie, Anna i Antoni Głowaccy, Łucja i Marian Janiszakowie, Maria i Józef Januszowie, Helena i Konrad Kozłowscy, Maria i Julian Lachorowie , Ludwika i Stanisław Lulkowie, Stanisława i Bernard Łusiakowie, Kazimiera l Franciszek Matelowie, Stanisława i Feliks Przewoźni, Marianna i Tomasz Ratajczakowie, Anna i Jan Różyccy, Salomeą i Michał Stronkowie, Stefania i Kazimierz Szymkowiakowie, Katarzyna i Stanisław Wróblewscy. 16.2. W siedzibie arcybiskupów poznańskich odbyło się spotkanie wojewody poznańskiego Mariana Króla z arcybiskupem metropolitą poznańskim Jerzym Strobą - ordynariuszem Archidiecezji Poznańskiej. Odbyło, się plenarne posiedzenie Komitetu Srodowiskowego Kultury Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W obradach uczestniczył m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Maciej Olejniczak. Przyjęto plan pracy do końca sezonu kulturalnego 1982 - 19J3.

Wydarzenia w Poznaniu (16 - 17.2.)

W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu odbyła się narada sekretarzy komitetów dzielnicowych Frontu. N a festiwalowej estradzie zabrzmiały fragmenty Welhnachtsoratorlum Jana S. Bacha oraz Msza Koronacyjna Wolfganga A. Mozarta. Ich wykonawcami byli: chór belgijski In Dulcio Jubilo, pod batutą Marcela van Daele, Capella Bydgostiensis, pod dyrekcją Włodzimie

I MIEDZ YIJ\ODOWY FESTIWAL CHOROW a-ŁrnEPrO-i FOZNAN 83rza Szymańskiego oraz soliści-wokaliści: Wiesława Staniszewska (sopran), Irena Tkaczyk (alt), Andrzej Szweda (tenor) i Jerzy Gruszczyński (bas). Po południu, w kościele Sw. Michała (ul. Stolarska) wystąpił Gnieźnieński Chór Chłopięcy "Szpaki", pod dyrekcją Wiesława Kisera. W redakcji "Głosu Wielkopolskiego" wręczono Medale Młodej Sztuki, przyznane z okazji trzydziestej ósmej rocznicy powstania "Głosu Wielkopolskiego".

W wieku dziewięćdziesięciu szeSClU lat zmarła Kazimiera Iłłakowiczówna od 1947 r. osiadła i tworząca w Poznaniu, udekorowana Wawrzynem Akademii Literatury, doktor honoris causa U niwersytetu im. Adama Mickiewicza.

17.Ł W Poznaniu bawił minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Stanisław Kukuryka. Po spotkaniu z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem, Stanisław Kukuryka udał się w towarzystwie sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Bronisława Stęplowskiego i wicewojewody Stanisława Piotrowicza na place budów Osiedli Lecha i Czecha oraz szpitala w dzielnicy N owe Miasto. W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie ministra z przedstawicielami środowiska budowlanego. Przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Antoni Czubiński i Lech Janicki Wygłosili dwa referaty Dwa państwa niemieckie, a granica na Odrze i Nysie Łużyckiej i Stanowisko prawne Republiki Federalnej Niemiec wobec granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej na zebraniu aktywu partyjnego i studentów U niwersytetu im. Adama Mickiewicza.

N awiązano do oburzających opinię publiczną w Polsce wystąpień federalnega ministra spraw wewnętrznych i innych polityków zachodnioniemieckich. W rezolucji wyrażono zaniepokojenie nasilaniem się w Republice Federalnej Niemiec ataków na polską granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej.

Odbyło się posiedzenie zarządu oddziału wojewódzkiego Towarzystwa Rozwoju Rodziny. Z okazji dwudziestopIęciolecia działalności, zasłużeni działacze otrzymali Odznaki Zasłużonego Działacza Towarzystwa Rozwoju Rodziny. Prof. dr Mikołaj Kozakiewicz, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego, wygłosił prelekcję o sytuacji rodziny europejskiej. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" przebywał konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Tkaczenko. Zapoznał się z warunkami pracy załóg. N astępnie odbyło się spotkanie z aktywem społeczno-politycznym Zakładów. Konsul poinformował zebranych o aktualnych założeniach polityki zagranicznej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Ostatnie akordy III Międzynarodowego Festiwalu Chórów Chłopięcych w auli uniwersyteckiej. Chór Chłopięcy Filharmonii Poznańskiej, pod batutą Stefana Stuligrosza, wykonał oratorium Mesjasz Jerzego F. Haendla, z towarzyszeniem orkiestry filharmonicznej i solistów: Antoniny. Kowtunow (sopran), Wiesławy

1 MIĘDZVNAROPOWY FESTIWAL CHORPW POZNAN 83

Maliszewskiej (alt), lacka Pazoły (tenor), Piotra Llszkowskiego (bas), Ignacego Bienia (trąba), Stefana Sibilskiego (organy), Andrzeja Tatarskiego (Cembalo), Zygmunta Zielińskiego (wiolonczela) i Mariana Wiśniewskiego (kontrabas). Przedostatnim akordem był koncert w kościele. Wszystkich Swiętyck. Wystąpił Katedralny Chór Chłopięcy z Augsburga, wespół z Capellą Bydgostiensis i solistami: Martinem Koetterle (sopran), Thomasem Bauerem (alt), Hartmutem Qoutschalla (tenor) I Ulrichem Streckmannen (bas). Dyrygował Heinhard Kammler.

Teatr "Maja", pod kierownictwem Kazimierza Grochmalskiego, udał się w podróż artystyczną po Republice Federalnej Niemiec, Belgii i Francji.

W wieku siedemdziesięciu siedmiu lat zmarł Stefan l ankowski, założyciel i dyrektor naczelny Przedsiębiorstwa Remontowo- Montażowego Przemysłu Taboru Kolejowego "Taskomont" w latach

1952 -1973, udekorowany Krzyżem Ka walerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku dziewięćdziesięciu dwóch lat zmarł zasłużony działacz kulturalny Szczepan Tabaczka, wyróżniony Honorową Odznaką z Laurem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia (Polski. 18.2. Z okazji sześćdziesiątej piątej rocznicy powstania Armii Radzieckiej, odbyło się w Zarządzie Wojewódzkim Związku Bojowników o Wolność i Demokrację spotkanie Polaków - byłych żołnierzy Armii Czerwonej oraz uczestników szturmu na Cytadelę w 1945 r. Przybyli przedstawiciele władz, z prezesem Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeuszem Zającem, wicewojewodą Stanisławem Piotrowiczem i szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego gen. bryg. Witoldem Wereszczyńskim. Obecny był równlez konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Piotr Pietraszyn. Zakończenie eliminacji krajowych młodych cukierników, ubiegających się o prawo reprezentowania Polski na III Międzynarodowym Przeglądzie Gastronomicznym Krajów Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej "Intergast 83" w Niemieckiej Republice Demokratycznej Sądowi konkursowemu przewodniczyła Teresa Obuchowska. Najwyższe uznanie jury zyskali: Barbara Hzeszuto (Poznań kawiarnia "Regionalna"), Krzysztof Godzien (Poznań - kawiarnia "Radosna"), l anusz Wawrzyniak (Poznań - kawiarnia "Cristal"), Henryk Śliwa i Władysław Synowski (Kraków) oraz Grzegorz Kaim (Szczecin).

W Teatrze Nowym odbyła się premiera widowiska l anusza Wiśniewskiego Koniec Europy, w jego reżyserii i scenografii. Kostiumy przygotowała Irena

Wydarzenia w Poznaniu (18 - 19.2.)

Biegańska, tańce ułożył Emil Wesołowski, a muzykę skomponował Jerzy Satanowski. W premierowej obsadzie grali: Bronisława Frejtażanka (Kuzynka Frieda), Wanda Ostrowska (Kuzynka Rebeka), Bożena Janiszewska (Kuzynki Lilia i Lizelotta), Jacek Różański (Wielki Epsztajn), Leszek Łotocki (Ele Wniebogłośny), Janusz Michałowski (Wywoływacz), Paweł Hadyński (Małpa Kiki), Marian Pogasz (Ojciec), Hanna Krupianka (Matka), Andrzej Saar (Moszełe Helperin) , Tadeusz Drzewiecki (Stryj Izmael), Maria Robaszkiewicz (Mańka), Andrzej Lajborek {Piękny Ambasador), Eleonora Stachecka (Kobieta Słoń), Barbara Drogobór (Nikomu Niepotrzebna Kobieta Czterdziestopięcioletnia), Czesław Ciszewski (Dyplomata), Wojciech Standełło (Tajemniczy Paź), Hanna Kulina (Madame Smoleńskin), Żywiła Pietrzak (Żona Człowieka ze stygmatami), Edward Warzecha (Człowiek ze stygmatami), Wojciech Pastuszko (Murzyn), Bolesław Idziak (Mojżesz Purecki), Rajmund Jakubowicz (Heretyk), Edmund Pietryk (Bezrobotny), Elżbieta Jarosik (Woltyżerka), Jerzy Stasiuk (Pierwszy Jeździec), Zbigniew Grochal (Drugi Jeździec), Wiesław Komasa (I Żołnierz), Jan Sterniński (Stłlke Junior), Michał Grudziński (Nauczyciel - Śmierć), Sława Kwaśniewska (Plugawa Harmonistka), Teresa Chodziak, Eugenia Skotarczak-Ciosańska, Juta Majewska (Kurwy Babilońskie) .

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę fotogramów Willy Wimmera (Republika Federalna Niemiec).

"Express Poznański" w numerze 35, z datą 18-20 lutego 1983 r., opublikował pięćsetny portret, narysowany piórkiem Stanisława Mrowińskiego.

W Pałacu Kultury otwarto wystawę fotograficzną pn. Poznański reportaż. Udział wzięli: Zygmunt Ceglarek, Teresa Fitzner, Aleksandra Konarska, Janusz N owacki, Stanisław Ossowski, Kazimierz Przychodzki, Mariusz Stachowiak, Zbigniew Staszyszyn, Marian Strenk i Stanisław Wiktor. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Szymona Kawalli. Solistą był rumuński pianista Dan Grigore.

W wieku osiemdziesięciu jeden lat zmarła poetka i dziennikarka Jadwiga Popowska. W 1926 r. rozpoczęła pracę dziennikarską w "Gazecie Poznańskiej", a następnie pracowała w "Dzienniku Poznańskim" jako kierownik działu kultury i sztuki. Za tom poezji Przed nocą otrzymała nagrodę poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich (1936). N akładem Wydawnictwa Poznańskiego, ukazał się tom poezji wybranych J adwigi Popowskiej Wołanie (z lat 1937- 1967).

19.2. W II Liceum Ogólnokształcącym odbyły się eliminacje pisemne XIV Olimpiady Języka Rosyjskiego. Przystąpiło czterdziestu dwóch uczniów ze szkól ponadpodstawowych. Eliminacje ustne przeprowadzono w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Jury, pod przewodnictwem dra Antoniego Markunasa, trzy pierwsze miejsca przyznało uczniom liceów poznańskich: Karinie Moryk z XII Liceum Ogólnokształcącego oraz Agnieszce Mazur i Małgorzacie Kowalczuk z IV Liceum Ogólnokształcącego. Odbyło się walne zebranie delegatów stowarzyszeń polsko-węgierskich w Polsce. Podjęto decyzję o przystąpieniu do Tymczasowej Krajowej Rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.

Delegaci wybrali nowe władze. Prezesem Zarządu został Władysław Król z Poznania.

W Domu Kultury "Tramwajarz" działalność oficjalną zainaugurowało Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury. Zorganizowano wieczór artystyczny, zatytułowany Weteranom w stulecie ruchu robotniczego. Wieczór uświetnił prozaik i poeta Tadeusz Becela, który recytował własne wiersze. Członkowie i zastępcy członków Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z województwa poznańskiego, wraz z członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisławem Kałkusem, odwiedzili Instytut Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej przy ul. Polnej. Celem wizyty było zapoznanie się z warunkami pracy Instytutu, którym kieruje członek Komitetu Centralnego prof. dr hab.

Tadeusz Pisarski.

Odbyło się uroczyste pożegnanie zmarłej w dniu 16 lutego poetki Kazimiery Iłłakowiczówny. W Katedrze Poznańskiej odprawiona została msza żałobna, którą celebrował metropolita poznański arcybiskup Jerzy Stroba. Homilię wygłosił biskup Tadeusz Etter. W godzinach południowych trumna ze zwłokami Kazimiery Iłłakowiczówny wystawiona została w Muzeum Narodowym. Pisarkę pożegnali: prezydent Poznania Andrzej Wituski, w imieniu pisarzy środowiska poznańskiego - Egon N aganowski, a w imieniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - prof. dr Jarosław Maciejewski.

.-*

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczął się IV Festiwal Muzyczny, poświęcony w całości Robertowi Schumannowi, w wykonaniu Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego

Radia i Telewizji z Katowic, pod dyrekcją Antoniego Wita. Na koncert inauguracyjny przybyli m. in. wiceminister kultury i sztuki Eugeniusz Mielcarek oraz przedstawiciele władz województwa i miasta, z wojewodą Marianem Królem i prezydentem Andrzejem Wituskim. Wykonano I Symfonią B-dur «Wiosenną» op. 58 i IV Symfonią d-mol op. 120. N a "Scenie na Piętrze" odbyła się premiera sztuki Williama Gibsona Dtooje na huśtawce, w reżyserii Kazimierza Kutza i scenografii Zbigniewa Bednarowicza. Grali Grażyna Barszczewska i Roman Wilhelmi.

W wieku osiemdziesięciu jeden lat zmarł Henryk U mbreit, kierownik apteki w latach 1956 -1970, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 20.2. Przez dwie godziny dzieci przynosiły do Pałacu Kultury swoje rysunki na konkurs "Moje miasto Poznań". W zabawie wzięło udział blisko 100 dzieci, które przedstawiły 120 prac. Najmłodszy uczestnik miał zaledwie trzy i pół roku, najstarszy - piętnaście lat. Głównym tematem rysunków były poznań. skie zabytki. Dwudziestu wyróżnionym wręczono upominki. Rozstrzygnięto turniej piosenki" o Poznaniu. Oprócz równorzędnych nagród dla jedenastu finalistów, przyznano dwa wyróżnienia: Zdzisławowi J ankowskiemu z Zespołu Szkół M uzycznych Nr 2 za wykonanie oraz Klemensowi Waberskiemu z Gnieźnieńskiego Ośrodka Kultury za napisanie trzech piosenek o Poznaniu (słowa i muzyka). Drugi koncert IV Festiwalu Muzycznego w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Antoniego Wita, wykonała Uwerturą "Manfred." op. 115, Koncert wiolonczelowy a-moll op. 120 oraz II Symfonią C-dur op. 61. Solistą był Roman Jabłoński (wiolonczela).

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 22.2.)

XII koncert z cyklu "Musica Sacra" w Katedrze Poznańskiej. Zespół wokalno-instrumentalny studentów Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej, pod dyrekcją Janusza Dzięcioła, i soliści: Jolanta Kajdasz (sopran), Elżbieta Czeluścińska (mezzosopran), Stanisław Meus <tenor) i Jacek Pawelczyk (organy) wykonali Missa brevis D-dur KV 194 Wolfganga A. Mozarta. 21.2. W Sali Malinowej pałacu Działynskich odbyła się zorganizowana przez redakcję tygodnika "Wprost" dyskusja na temat: "Czym powinien i czym może być ruch odrodzenia narodowego?" W dyskusji uczestniczyli m. in.: sekretarz generalny Tymczasowej Bady Krajowej Patriotycznego Kuchu Odrodzenia N arodowego Marian Orzechowski, wiceprzewodniczący Rady Jerzy Ozdowski, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Wit Drapich, przedstawiciele Tymczasowej Rady Wojewódzkiej z Augustynem Kogutem, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik i prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając.

Z okazji trzydziestej siódmej rocznicy powołania Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej z przedstawicielami wojewódzkiego sztabu tej organizacji spotkali się członkowie Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z I sekretarzem Edwardem Łukasikiem. Obecny był również członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus oraz członkowie kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej.

W Pałacu Kultury odbył się z okazji trzydziestej ósmej rocznicy wyzwolenia Poznania XI Turniej Wierszy o Poznaniu i Wielkopolsce. Nagrodę główną jury (pod przewodnictwem Andrzeja Górnego) zdobył Krzysztof Gołębiewski. W sali sesyjnej Wojewódzkiej Rady N arodowej odbyła się narada partyjno-służbowa poświęcona doskonaleniu metod pracy organów administracji państwowej. Uczestniczyli w niej działacze

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i stronnictw politycznych, członkowie rad narodowych oraz pracownicy Urzędy Wojewódzkiego i urzędów szczebla podstawowego województwa poznańskiego. N a naradę przybyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak oraz wojewoda poznański Marian Król.

W salonie "Empiku" otwarto, w ramach Dekady Szkół Artystycznych, wystawę prac uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Franciszka Bartoszka. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert kameralny IV Festiwalu Muzycznego. Trio Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji z Katowic, w składzie: Janusz Skramlik (skrzypce), Paweł Głombik (wiolonczela) i Maria Szwajger- Kułakowska (fortepian), wykonało Fantasiestucke Roberta Schumanna.

"Kwintet Śląski", w składzie: Marek Moś (skrzypce), Arkadiusz Kubica (skrzypce), Witold Serafin (altówka), Józef Gomółka (wiolonczela) i Eugeniusz Knapik (fortepian), wykonał Kxointet Fortepianowy Es-dur op. 44 tego kompozy tora. Ewa Podleś (mezzosopran), przy akompaniamencie Jerzego Marchwińskiego , śpiewała pieśni Schumanna z cyklu Miłość t rycie kobiety op. 42. 22.2. W godzinach popołudniowych w Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się uroczysty koncert z okazji trzydzieste] ósmej rocznicy wyzwolenia Poznania. U czestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, kombatanci, żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, delegacje zakładów pracy. Przybyli konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Tkaczenko oraz delegacja Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Przemawiał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, a po nim przedstawiciel Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej płk Władimir Fiedorów. Grupie kombatantów wręczono "wysokie odznaczenia wojskowe. Jubileusz siedemsetlecia wodociągów miejskich. Na spotkanie z załogą Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Teatrze Wielkim przybyli: wiceminister administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska Bohdan Łysak, wicewojewoda Zofia Dąbrowska i prezydent miasta Andrzej Wituski. Rys historyczny przedsiębiorstwa oraz zamierzenia na najbliższe lata przedstawił dyrektor Jacek Ponicki. Przemawiali: prezydent Poznania Andrzej Wituski i wiceminister Bohdan Łysak. Zasłużeni dla poznańskich wodociągów pracownicy wyróżnieni zostali odznaczeniami państwowymi: Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano Antoniego Polerowicza, Jacka Fonickiego, Władysława Warenika. Prezydent miasta przekazał załodze sztandar. Razem z nim, Przedsiębiorstwo otrzymało Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Na Międzynarodowych Targach Poznańskich rozpoczęły się krajowe giełdy włókiennicze branży bawełnianej, lniarskiej, jedwabniczej, tkanin i artykułów dekoracyjnych oraz częściowo artykułów galanteryjnych.

Finałowy wieczór IV Festiwalu Muzycznego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Pianista ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. Boris Bloch zachwycił błyskotliwą interpretacją Kon* certu fortepianowego a-moll Roberta Schumanna. W drugiej części wieczoru Wielka Orkietra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, podł39batutą Antoniego Wita, wykonała HI Symfonie. »Reńską« Es-dur op. 97.

Obradowała Rada Wojewódzka Naczelnej Organizacji Technicznej. Problemy pracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci były tematem spotkania wojewody poznańskiego Mariana Króla z przedstawicielami Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa. W przeddzień sześćdziesiątej piątej rocznicy powstania Armii Radzieckiej i trzydziestej ósmej rocznicy wyzwolenia Poznania, w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie uczestników waE o Cytadelę i byłych żołnierzy Czerwonej Armii. Wzięli w nim udzdał: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, wojewoda poznański Marian Król, prezydent Poznania Andrzej Wituski, przedstawiciele stronnictw politycznych, kombatanci. Obecni byli także konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny iwan Tkaczenko oraz delegacja Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, z płkiem Władimirem Fiedorowem. Podczas spotkania przypomniano historię walk o miasto w 1945 r., zwłaszcza ciężkie boje o poznańską Cytadelę. O godz. 15.30 kombatanci przybyli na odsłonięcie pamiątkowej tablicy umieszczonej na gmachu Teatru Wielkiego. W lutym 1945 r. w budynku Teatru mieściło się stanowisko dowodzenia gen. mjra Afanasjewa D. Szemienkowa. Stąd

kierował on oddziałami Armii Czerwonej w czasie ostatecznego szturmu na Cytadelę, Odsłonięcia tablicy, w towarzystwie prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego, dokonali: Józef Skorecki - były żołnierz Czerwonej Armii i Jan Rozmiarek - uczestnik walk o Cytadelę. Obecni byli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednpczonej

Partii Robotniczej Edward Łukasik i wojewoda poznański Marian Król. N arada na temat drobnej wytwórczości, z udziałem przedstawicieli województw: gorzowskiego, leszczyńskiego, kaliskiego, pilskiego, poznańskiego, włocławskiego i zielonogórskiego. Stanowiła ona etap przygotowań do wspólnego posiedzenia Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Prezydium Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. W Klubie Wojsk Lotniczych otwarta została wystawa dzieł plastyków Poznań z perspektywy historii. Na wystawie eksponowali swe prace artyści-plastycy środowiska poznańskiego, w większości od dawna związani twórczością z wojskiem - malarze i graficy: Jerzy Rybarczyk, Zbigniew Kaja, Franciszek Burkiewicz, Andrzej Jeziorkowski, Karol J óźwiak, Zenon Kaczmarkiewicz, Eugeniusz Wierzbicki, Edmund Szyfter, Zygmunt Krowicki oraz medalierzy: Józef Stasiński, Edward Smolibowski, Mieczysław Chojnacki, Józef Murlewski. Przybyły na otwarcie wystawy zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych do spraw politycznych, płk dr Jan Celek, złożył artystom podziękowanie i wyrazy uznania na ręce jedynej artystyki malarki wśród wystawiających Ireny Dzisiewskiej.

W Poznaniu mieszka osiem osób, które urodziły się w dniu wyzwolenia miasta - 23 lutego 1945 r. Pięć spośród nich było gośćmi spotkania zorganizowanego w Domu Przyjaźni "Trojka" (Osiedle Manifestu Lipcowego) z okazji trzydziestej ósmej rocznicy wyzwolenia miasta. W spotkaniu udział wzięli m. in. I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto Edmund Bruch i przewodniczący Tymczasowej Rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Poznaniu Augustyn Kogut. Obecni byli także sekretarz konsulatu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Sergiej Bogulubow oraz przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Maria Rynkiewicz. Poznaniakom obchodzącym trzydzieste ósme urodziny wręczono pamiątkowe upominki. W trzydziestą ósmą rocznicę wyzwolenia Poznania spod okupacji hitlerowskiej, mieszkańcy oddali hołd wyzwolicielom. O godz. 12 na stokach Cytadeli wieńce i wiązanki kwiatów złożyły delegacje: Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - z członkiem Biura Poli

tycznego Komitetu Centralnego Stanisławem Kałkusem i członkami Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, władz wojewódzkich - z wojewodą poznańskim Marianem Królem i władz miejskich z prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim, Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", konsulatu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu - z konsulem generalnym, ministrem pełnomocnym Iwanem Tkaczenką. Honory wojskowe oddała kompania honorowa Wojsk Lotniczych. Wieńce i wiązanki kwiatów złożono również pod znajdującymi się na Cytadeli pomnikami Polskiej Partii Robotniczej i aliantów, pod obeliskiem upamiętniającym marsz. Wasyla Czujkowa oraz na płytach pamiątkowych.

W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyto się spotkanie aktywu ideologicznego podstawowych organizacji partyjnych Poznania i województwa. Zebrani wysłuchali wykładu doc. dra hab. Ryszarda N azara pt. Marksizm na tle współczesnych kierunków filozoficznych. W Muzeum Archeologicznym otwarto wystawę obrazującą siedemsetletnią historię wodociągów poznańskich. N a otwarciu ekspozycji obecni byli: wicewojewoda Zofia Dąbrowska i prezydent miasta Andrzej Wituski. Prezentację zbiorów połączono z sympozjum naukowym. Z okazji rocznicy wyzwolenia Poznania koncertował Chór Podstawowej Szkoły M uzycznej Nr 3.

Świadectwo czasu. W byłym pawilonie handlowym konfekcji i dziewiarstwa przy ul. Galileusza, na wniosek Rady Osiedla, otwarto.. . dom chleba.

24.2. W Domu Technika rozpoczęła się konferencja naukowa na temat Problemy motywacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, przygotowana przez naukowców uczelni gdańskich, poznańskich i warszawskich. Przybyło ponad 300 przedstawicieli przedsiębiorstw. Posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu

Obrony poświęcone ocenie sytuacji społeczno-politycznej w szkołach wyższych. Uroczyste otwarcie Gabinetu Mickiewiczowskiego w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza.

25.2. Na cmentarzu komunalnym na Junikowie odbył się pogrzeb Jadwigi Popowskiej. W imieniu poznańskich literatów poetkę pożegnała Łucja Danielewska, a w imieniu zespołu redakcyjnego "Głosu Wielkopolskiego" redaktor naczelny - Wiesław Porzycki. 26.2. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Okręgu Związku Polskich Artystów-Plastyków. N owym przewodniczącym zarządu wybrano Wojciecha Mullera. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie szkoleniowo-dyskusyjne. Prowadził je sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Gąszczołowski, a wykład na temat społecznej doktryny Kościoła katolickiego oraz polityki wyznaniowej w Polsce wygłosił Kazimierz Kąkol.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 195. Koncert Poznański. Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygował Krzysztof Dziewięcki.

, S i W ParkunPomniku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej odbył się II Zimowy Bieg Sprawnościowy zastępów harcerskich, zorganizowany przez Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego "Piast" Stare Miasto.

W Pałacu Kultury odbyły się miejskie eliminacje do XXII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej. U dział wzięło 24 solistów.

Festyn sportowo-rekreacyjny na Mal<de (narciarstwo, saneczkarstwo) oraz skoki ze spadochronem i start balonu Canon.

tomu (24 - 28.2.)

28.2. W sali sportowo-widowskowej "Arena" odbyła się uroczystość absolutoryjna studentów Akademii Rolniczej. W siedzibie Stowarzyszenia PAX zorganizowano otwartą dyskusję nad wstępnym projektem programu działalności Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego w Poznaniu i województwie poznańskim. Przewodniczył Wiktor Pawlak. Treść projektu przedstawiła Halina Ryffert. W Instytucie Technologii Drewna odbyło się spotkanie członków podkomisji do spraw instytutów i placówek zaplecza naukowo-badawczego sejmowej Komisji Nauki i Postępu Technicznego. Członkowie podkomisji zapoznali się z wynikami pracy Instytutu oraz zwiedzili pracownie i laboratorium. Podobne spotkania odbyły się w Instytutach Gospodarki Magazynowej i Przemysłu Zielarskiego.

W sali kameralnej Teatru Wielkiego recital wokalny barytona Krzysztofa Szanieckiego. · Akompaniowała Lucyna Klockiewicz.

W sali "Empiku" odbył się "Wieczór z Chopinem", zorganizowany przez gospodarza Poznańskiego Salonu Muzycznego Tadeusza Szantruczka. Okazją do takiego spotkania była 173. rocznica urodzin kompozytora. Dzieła fortepianowe wykonała Maria Korecka. Wystąpił także aktor warszawski Ryszard Barycz. W auli Akademii Muzycznej zorganizowano koncert w dwudziestą rocznicę śmierci Tadeusza Szeligowskiego. Wykonawcami byli studenci i pedagodzy uczelni; słowo o kompozytorze wygłosiła Barbara Zgodzińska. Koncertem w sali Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej rozpoczęła się VI Dekada Szkół Artystycznych Poznania i województwa poznańskiego. We wczesnych godzinach popołudniowych na najwyższym piętrze budynku Powszechnej Kasy Oszczędności przy pi.

Wolności wybuchł pożar. Zapaliła się drewniana konstrukcja dachu. Skuteczna interwencja straży zapobiegła rozprzestrzenianiu się ognia, jednakże mieszczące się tam prywatne mieszkania spłonęły.

Wydarzenia w Poznaniu (28.2. - 4.3.)

N a cmentarzu miłostowskim odbył się pogrzeb doc. dr hab. Marii Górnej, która w dniu 17 lutego poniosła śmierć w Tatrach na Przełączy Litworowej w rejonie Czerwonych Wierchów. Była pracownikiem naukowym Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej. Żyła pięćdziesiąt trzy lata.

1.3. W Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej odbyły się pierwsze zajęcia Młodzieżowej Wszechnicy Przyjaźni. Wśród zaproszonych gości obecni byli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Gąszczołowski oraz wicekurator Oświaty i Wychowania Stefan Barłóg. Przemawiała przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Maria Rynkiewicz. Linia autobusowa nr 64 przedłużona została o ponad kilometr z Osiedla Kopernika do ul. Kaczej, zaś linia nocna nr 202 z Osiedla Jana III Sobieskiego do głównego dworca kolejowego. W salonie wystawowym "Empiku" w N owej Dzielnicy Mieszkaniowej " Rataj e" otwarto wystawę grafiki Jerzego Hybarczyka z cyklu "Polak z Polakiem". Do godzin przedpołudniowych miasto tonęło we mgle. 2.3. Minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki powierzył z dniem 2 marca 1983 r. pełnienie obowiązków rektora Politechniki Poznańskiej prof. drowi Wiktorowi Jankowskiemu.

W Wojewódzkim Zespole Poselskim odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział posłowie z okręgów wyborczych: Poznań, Gniezno i Szamotuły. 3.3. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego odbyło się posiedzenie Komisji Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, w którym uczestniczył również wojewoda poznański Marian Król.

W sali posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej odbyło się nadzwyczajne plenarne posiedzenie Komitetu Bwdowy Parku- Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. W posiedzeniu uczestniczyli: wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, wiceprezydent miasta Łucjan Majewski i przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Maria Rynkiewicz. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny, Iwan Tkaczenko. Przewodniczący Prezydium Komitetu Edward Stachowiak stwierdził m. in., że mimo trudnej sytuacji w latach 1981 - 1982, budowniczowie Parku wykonali wiele cennych robót. W 1S82 r. przepracowano np. 150 703 godzin. W pracach uczestniczyło 12 557 osób. Wykonano roboty, które oszacowano na przeszło 4,5 min zł. W niektórych środowiskach zawodowych organizowano spotkania związane z sześćdziesiątą piątą rocznicą powstania Armii Czerwonej. W siedzibie Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald odbyło się spotkanie działaczy ruchu robotniczego z Michałem Mogiłatowem, wicekonsulem Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu.

Leczenie cukrzycy było tematem ogólnopolskiej konferencji medyków. Reprezentanci ośrodka poznańskiego przedstawili m. in. osiągnięcia w leczeniu cukrzycy u dzieci. Osobowość prawną uzyskały związki zawodowe pracowników: Zakładów Przemysłu Odzieżowego im. Komuny Paryskiej "Modena", Poznańskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa", Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Lutyckiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Akademii Ekonomicznej.

4.3. W Klubie Wojsk Lotniczych obradował XI Wojewódzki Zjazd Ligi Obrony Kraju. Przybyli przedstawiciele wojewódzkich władz, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasi - kiem oraz organizacji społecznych, z przewodniczącym Tymczasowej Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustynem Kogutem. Obecni byli również szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego gen. bryg. Witold Wereszczyński i komisarz-pełnomocnik Komitetu Obrony Kraju na województwo poznańskie płk Henryk Szymański. Obrady otworzył prezes zarządu wojewódzkiego Ligi Romuald Zysnarski. Grupę aktywnych działaczy Ligi udekorowano medalami i odznakami resortowymi i regionalnymi. Wybrano nowe władze. Prezesem zarządu wojewódzkiego został ponownie wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, a wiceprezesem - płk Roman PusteIski. Wybrano piętnastu delegatów na VIII Krajowy Zjazd.

GAZETA

Inauguracyjne posiedzenie Rady Redakcyjnej "Gazety Poznańskiej". Obradom przewodniczył prof. dr Czesław Mojsiewicz.

W sali Klubu Naczelnej Organizacji Technicznej (Dom Technika) rozpoczęła się seria spotkań z bioenergoterapeutą Franciszkiem Fellmannem.

W studenckim Klubie Akademii Wychowania Fizycznego "Trops" odbył się recital Macieja Zembatego pt. Jest czwarta nad ranem (teksty ballad Leonarda Cohena). N a "Scenie na Piętrze" przy ul. Masztalarskiej rozpoczęły się występy Tadeusza Rossa w programie estradowym Życie przerosło kabaret. U dział wzięli Marlena Drozdowska, Marek Alber i Andrzej Płonczyński.

W salonie Morskiego Biura Podróży otwarto wystawę grafiki marynistycznej Bożeny Hubickiej. W związku z wygórowanymi cenami kwiatfw przed tradycyjnym Dniem Kobiet (U marca), Federacja Konsumentów ogłosiła bojkot kwiatów sprzedawanych po paskarskich cenach. W czasie akcji "Porządek", na Dworcu Głównym znaleziono paczuszkę z zawartością 100 000 zł. W mieszkaniu nr 6, w domu przy ul.

Grunwaldzkiej 28, pozostawione bez opieki dzieci wznieciły pożar. Zanim matka powróciła do mieszkania i sprowadziła pomoc udających się na zajęcia sportowe żołnierzy, jedno dziecko pięcioletnia dziewczynka spłonęło. Sześcioletni brat odwieziony został do szpitala. Pożar zlikwidowano. .3. Dwudziestolecie Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Z tej okazji w Pałacu Kultury spotkali się działacze

14?

WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

Towarzystwa oraz aktyw kulturalny sąsiednich województw. Zebranych powitał prezes zarządu Towarzystwa Jerzy Męczyński, a przemówienie jubileuszowe wygłosił Kazimierz Młynarz. Wręczono doroczne nagrody główne Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, które otrzymali profesorowie: Witold J akóbczyk - za osiągnięcia naukowe oraz popularyzację wiedzy o regionie oraz Zbigniew Zakrzewski - za ukazanie poprzez książki wspomnieniowe tradycji kulturalnych Poznania okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, prezydent Poznania Andrzej Wituski oraz przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Miejskiej Rady N arodowej Kazimiera Szeflerowa wręczyli wyróżniającym się w pracy społecznej Odznaki Zasłużonego Działacza Kultury. Pięćdziesięciu siedmiu osobom wręczono pamiątkowe medale. Kierownik Wydziału Nauki, Oświaty i Kultury Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Mirosław Słowiński przekazał list gratulacyjny od I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego oraz życzenia dalszej owocnej pracy. Życzenia i gratulacje przekazali także działaczom Towarzystwa wicewojewoda Romuald Zysnarski oraz przedstawiciele bratnich towarzystw zrzeszonych w Konwencie Towarzystw Regionalnych Kujaw, Pomorza, Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego, zakończył spotkanie. Pierwszy z serii gościnnych występów Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze", pod kierownictwem Miry Ziemińskiej-Sy gięty ńskiej, w sali sportowo-widowiskowej "Arena". W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę grupową członków Bydgoskiego Towarzystwa Fotograficznego (Bogdana Dąbrowskiego, Witolda Jurkiewicza i Andrzeja. Mazieca).

Wydarzenia w Poznaniu (5 - 7,3.)

W Biurze Wystaw Artystycznych w "Arsenale" Stanisław Mrowiński malował portrety kobiet. Imprezie towarzyszyła wystawa ze zbiorów artysty pt. Kobieta na plakatach, okładkach nut, exlibrisach i pocztówkach. Irena Rychła przedstawiła zbiór monografii znanych kobiet. W hallu parterowym Pałacu Kultury otwarto wystawę Makramy, hafty i koronki Zofii Malik (frywolitki i snutki wielkopolskie), Marii Doerman (hafty tzw. Richelieu), Barbary Latanowicz (haft angielski), Haliny Konopińskiej (makramy) , Elżbiety Scharf (gobeliny i kilimy) oraz Hyginy Olejniczak (koronki - frywolitki). Ekspozycję uzupełniała ceramika Stefana Jarosa.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 196. Koncert Poznański. Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygował Mieczysła Dondajewski. Soliści: Elżbieta Ardam (sopran), Radosław Żukowski (bas). Słowo wiążące: Piotr Nędzyński.

"Gazeta Poznańska" (5-6 III) poparła bojkot kwiatów sprzedawanych po paskarskich cenach, ogłoszony przez Federację Konsumentów. "Uważamy ceny proponowane przez Federację za maksymalne i opłacalne zarówno dla producentów, jak i sprzedających! - czytamy w oświadczeniu redakcyjnym z nagłówkiem Nie dajmy się obdzierać ze skóry W - Wszelkie odstępstwa od nich są niczym innym jak obdzieraniem klientów ze skóry!!! Wzywamy do nie kupowania kwiatów droższych niż: tulipany - 50 zł za szt., goździki i frezje - po 40 zł, zaś gerbery - po 100 zł za szt. [...] . Zbliża się Dzień Kobiet - a więc data szczególna dla kwiatowych biznesmenów. Nie dajmy się wykorzystać zamiast tradycyjnego kwiatka kupmy naszym paniom co innego!!! Proponujemy np. maskotki, wypełniony kupon Toto-Lotka, los Loterii Krajowej czy choćby kilogram jabłek [. .f). Dziś zaczynamy bojkot kwiatów jutro przyjdzie kolej na inne artykuły". 6.3. W Pałacu Kultury odbyły się eliminacje wojewódzkie XXII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej. Wzięło w nich udział dwudziestu trzech wykonawców, w tym siedemnastu solistów, trzy duety i trzy zespoły. Jury, pod przewodnictwem Benona Hardego, na przesłuchania regionalne do Inowrocławia zakwalifikowało: Marka Frąckowiaka, Zdzisława Jankowskiego oraz duet Halinę Bednarz i Zbigniewa Flisa.

N a zaproszenie "Kunst1er- Sekretariat Alber" z Republiki Federalnej Niemiec wyruszył w podróż zagraniczną Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska", pod kierownictwem Romana Matysiaka. 7.3. Członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus spotkał się z pracownikami dydaktycznymi oraz studentami Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, reprezentantki różnych środowisk z województwa poznańskiego podejmowane były przez przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusza Czwojdraka. Wojewoda poznański Marian Król przedstawił sytuację społeczno-gospodarczą województwa, mówił o planach regionu na przyszłość. Życzenia kobietom w dniu ich święta złożyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności N arodu Edmund Rejek oraz przewodniczący Tymczasowej Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Augustyn Kogut. Wręczono także Medale Matki. W sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych Nr l przy ul. Solnej odbyło się zakończenie VI Dekady Szkół Artystycznych Poznania i województwa poznańskiego. W pałacu Działyńskich red. Tadeusz H. Nowak w barwnej prelekcji wspominał pobyt Ludwika Solskiego w powojennym Poznaniu. W Muzeum Wiedzy o Środowisku (ul.

Świerczewskiego 19) otwarto wystawę prac plastyków nieprofesjonalnych pt. Ktuiaty.

"Pochyleni pod naporem wiatru przechodnie, tumany piasku, gnące się w podmuchach drzewa" - to zapisany ręką reportera obraz poznańskich ulic, nad którymi przeszła potężna wichura. J ej nasilenie przypadło na godziny południowe, kiedy wiatr osiągał prędkość 25 m na sekundę. Wichura wyrządziła wiele szkód. 8.3. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", we wczesnych godzinach rannych, członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus przekazał na ręce przewodniczącej Zarządu Zakładowego Ligi Kobiet Polskich życzenia dla wszystkich kobiet zatrudnionych w "Cegielskim". Członkowie kierownictwa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odwiedzili te zakłady przemysłowe, w których większość załóg stanowią kobiety. Do Poznania przybyła delegacja Komitetu Centralnego Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności, pod przewodnictwem Waldemara Pilza. Delegacja spotkała się z członkami Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. U czestniczył zastępca kierownika Wydziału Zagranicznego Komitetu Centralnego Leszek J aszczewski. Bojkot kwiatów powiódł się! Tulipany i frezje sprzedawano po 40 zł za sztukę, róże - od 80 do 100 zł. "Zgodnie z naszymi zapowiedziami - czytamy w "Gazecie Poznańskiej" <9 III) - bojkot kwiatów był próbą generalną przed planowanymi działaniami wymierzonymi w »gangsterstwo cenowe«". 9.3. Na spotkanie z wojewodą poznańskim Marianem Królem przybyli członkowie Konwentu Sołtysów. W naradzie uczestniczył komisarz-pełnomocnik Komitetu Obrony Kraju na województwo poznańskie płk Henryk Szymański. W Domu Prasy odbyło się spotkanie sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzeja Gąszczołowskiego z dziennikarzami. Wojewoda poznański powołał Radę do spraw Młodzieży. Pracami Rady kieruje wicewojewoda Stanisław Piotrowicz. W salonach ekspozycyjnych Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" na Starym Rynku otwarto trzy wystawy malarstwa. Krakowska artystka Danuta Leszczyńska- Kluza wystawiła dwadzieścia osiem dzieł; Edward Dwurnik (Warszawa) przedstawił kilkanaście dzieł; Henryk Mądrawski (Sopot) - 62 obrazy olejne: pejzaże, sceny rodzajowe, barw

1t Kronika m. Poznania 4;&3

ne kompozycje. Podczas otwarcia wystawy, koncertował Poznański Zespół Perkusyjny Jerzego Zgodzińskiego.

10.3. Posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Obrony. Przewodniczył wojewoda poznański Marian Król.

Pięknie odrestaurowana fasada kamienicy narożnej przy pi. Bernardyńskim i ul. Garbary. Zdjęcie Kazimierza Przychodzkiego (" Express Poznański" z 11-13 III 1983 r.) z poetyckim tekstem Tadeusza H. N owaka: "Za to pyszni się urozmaiconą elewacją i, właśnie zakamuflowanymi płaszczyznami, które mogłyby być oknami... a nie są. Czemu to tak, pyta sam siebie? Nic to - grunt, że plac Bernardyński wypiękniał i nabrał rumieńców... starości".

W sali Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyło się posiedzenie inaugurujące działalność Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego dzielnicy Wilda. Uczestniczył wiceprzewodniczący Tymczasowej Rady Wojewódzkiej Jacek Korzeniowski. Obradom przewodniczył Henryk Przybylski.

Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona Planowi Społeezno-GOspodarczerau oraz budżetowi na 1983 r. Odbyło się plenarne posiedzenie Wo

Wydarzenia w Poznaniu (10 - 13.3.)jewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, pOSWlęcone problemom młodego pokolenia. Obradom przewodniczył prezes Wojewódzkiego Komitetu Tadeusz Zając. Obecni byli także: członek Prezydium i sekretarz N aczelnego Komitetu Waldemar Winkiel, wojewoda poznański Marian Król, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej Zbigniew Świtała.

Rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Biologii Rolnej Polskiej Akademii Nauk, poświęcona przyrodniczym podstawom rozwoju rolnictwa i gospodarowania na obszarach wiejskich. W sali Teatru Muzycznego odbył się koncert jubileuszowy Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Poznańskiej. W hallu Teatru otwarto wystawę obrazującą dziesięcioletni dorobek zespołu.

11.3. W sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego obradowała Tymczasowa Rada Wojewódzka Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy wojewodzie poznańskim. Rozpatrywano raport o stanie drobnej wytwórczości w województwie poznańskim, powstały w rezultacie badań przeprowadzonych w Instytucie Ekonomii Politycznej Akademii Ekonomicznej, pod kierunkiem doc. dra Floriana Wiśniewskiego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją łona Baciu (Rumunia). Solistą był Andrzej Stefański (fortepian) . Pracowały brygady Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych. Wykorzystały one zmniejszony ruch i sprzyjającą pogodę, by wywiązać się z kolejnego zadania na budowanej trasie szybkiego tramwaju. Na al. Wielkopolskiej, między ulicami N ad Wierzbakiem i Pułaskiego, wbijano w ziemię potężne pale przy użyciu specjalnego kafara. Ogólnopolska Rada Studenckich Zesp ołów Pieśni i Tańca, zrzeszająca przedstawicieli trzydziestu grup tego typu, zorganizowała seminarium. Przebywający w Poznaniu goście byli świadkami (i biesiadnikami) jedynego w swoim rodzaju wesela: w piątkowe popołudnie na ślubnym kobiercu w zabytkowym budynku Wagi Miejskiej stanęła para studentów-członków Zespołu Pieśni i Tańca "Łany". Wesele odbyło się w stylu ludowym, ze wszystkimi tradycyjnymi obrzędami. Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska", pod kierownictwem Romana Matysiaka, powrócił z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec. 12.3. Z udziałem pięćdziesięciu czterech osób odbyły się pisemne i ustne finały wojewódzkich eliminacji X Konkursu J ęzyka Rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych. I miejsce zajęła uczennica Szkoły Podstawowej Nr 27 Monika Popiel. Finał finałów pod nazwą Sportowy pierwsry Krok, zorganizowany w ramach akcji "Zima na sportowo". Trybuny sali sportowo-widowiskowej "Arena" wypełniły się niemal w całości. Zabawa - przypominająca znane w telewizji konkursy "Pięciu milionów*' potwierdziła, że tego typu imprezy są młodzieży szkolnej niezwykłe potrzebne. W finale startowały szkolne zespoły złożone z dziesięciu dziewczynek i dziesięciu chłopców. W decydującej rozgrywce pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 51.

W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert, na którym - oprócz Zespołu Pieśni i Tańca "Łany" - wystąpił folklorystyczny zespół z Szamotuł, a także zaprezentowały się studenckie grupy pieśni i tańca z zagranicy. 13.3. W Osiedlowym Domu Kultury "Wierzbak" (ul. Wojska Polskiego 6/8) odbył się Festiwal Śpiewających Dzieci. Przesłuchania nastąpiły w dwóch kategoriach wieku: od siedmiu do jedenastu i od jedenastu do piętnastu lat. Występowali w repertuarze dziecięcym soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno - instrumentalne.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza recital organowy Joachima Grubicha.

14.3. Obradował N adzwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Producentów Roślin Okopowych.

W pałacu Działyńskich walne zebra· nie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, na którym dokonano wyboru nowego zarządu Towarzystwa. Na czele stanął prof. dr hab. Stanisław N awrocki.

W Sali Renesansowej Ratusza Poznańskiego zorganizowano uroczystość z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej dra Stanisława Błaszczyka, etnografa i badacza sztuki ludowej i folkloru Wiel* kopoiski, autora licznych publikacji naukowych. Zasługą dra Stanisława Błaszczyka jest założenie stałej ekspozycji

Jt*w Muzeum Etnograficznym przy ul. Grobla 25.

W sali Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbył się I koncert z cyklu "poznańskie Spotkania Chóralne". Wystąpił Chór Męski Politechniki Poznańskiej, pod dyrekcją Janusza Dzięcioła i Jacka Pawełczaka. 15.3. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zorganizowano spotkanie poświęcone analizie obowiązków, którym powinien sprostać nauczyciel-wychowawca i członek partii. Rozpoczęła się dwudniowa ogólnopolska giełda owocowo-warzywna. Kontraktowano owoce i warzywa na rok gospodarczy 1983/1984. 16.3. Posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Obrony, poświęcone ocenie programu budownictwa mieszkaniowego. Obradował VI Miejski Zjazd Ochotniczych Straży Pożarnych. Prezesem związku wybrany został ponownie Zbigniew Standar.

W hotelu "Poznań" rozpoczęła się ogólnopolska giełda wczasów. Do sprzedaży zgłoszono ok. 35 tys. miejsc wczasowych i kolonijnych. W studenckim Klubie "Esculap" wystąpił gościnnie Teatr 77 z Łodzi, z przedstawieniem Tren weselny, opartym na poezji Krzysztofa K. Baczyńskiego. 17.3. W Domu Żołnierza spotkały się reprezentantki różnych środowisk i organizacji kobiecych zaniepokojnych konfliktową sytuacją międzynarodową. Wśród przybyłych gości byli m.in.: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek i przewodnicząca Zarządu Głównego Ligi Kobiet Polskich Jadwiga Biedrzycka. Prelekcję na temat Kobieta w walce o pokój i żYcie przeciwko wyścigowi zbrojeń wygłosił członek Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju Sylwester Szafran. Obrady Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto, poświęcone miejscu podstawowej organizacji partyjnej w życiu partii. Uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Gąszczołowski.

Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Jerzy Mikosz. W Sali Białej Urzędu Miejskiego koncertował Alberti Quartet z Hanoweru (Republika Federalna Niemiec).

Piętnastoletni chłopiec Rafał S. podpalił wagony kolejowe na tzw. wolnych torach. Piroman obserwował akcję gaszenia pożaru z mostu Dworcowego. Straty oszacowano na 5 min zł.

Wydarzenia w Poznaniu (17 - 21.3.)

W wieku dziewięćdziesięciu sześciu lat zmarła Władysława Gintherowa uczestniczka strajku szkolnego z IW? r. 18.3.. W Pałacu Kultury odbyło się spotkanie młodzieżowych działaczy Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego z woj.

poznańskiego. Uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maciej Olejniczak.

W Urzędzie Wojewódzkim robocze spotkanie przedstawicieli kierownictwa Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego z przedstawicielami Komitetu do spraw Młodzieży, Wydziału Sportu i Turystyki Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Komisji Współdziałania Wojewódzkich Organizacji Społecznych Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych przy Wojewódzkim Komitecie Frontu Jedności N arodu oraz Rady do Spraw Młodzieży wojewody poznańskiego. Zakończenie dwudniowej operacji milicyjnej pod kryptonimem "Element", wymierzonej w poznański półświatek. Zakończenie ogólnopolskiej giełdy wczasów w hotelu "Poznań". Uczestniczyło 320 jednostek, w tym 270 zakładów pracy. O godz. 15 nastąpiła zmiana telefonicznych numerów kierunkowych z Poznania do Kalisza (862), Katowic (832), Konina (8631) i Piły <8671).

19.3. PI. Bernardyński był miejscem skomplikowanej operacji technicznej . Na wieżach kościoła 0.0. Franciszkanów (Bernardynów) zostały zawieszone trzy nowe spiżowe dzwony, z których największy waży 1200 kg. Zajęły one miejsce dzwonów pochodzących z 1730 r., które pięć lat temu dzwoniły po raz ostatni. Trudne zadanie wykonali pracownicy Poznańskiego Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal" przy użyciu 65-tonowego dźwigu. N a S tarym Rynku ściągnęli wodze swym rumakom państwo młodzi ze Studenckiego Klubu Jeździeckiego: Renata

Osowska i Tomasz Burzyński. Oryginalny ślub wywołał falę sympatycznego zainteresowania wśród poznaniaków.

20.3. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się inauguracja XXIII Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej (Poznańska Wiosna Muzyczna). Grała orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego. Solistą był Jerzy Kotyczka (obój) .

W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbyła się II Ogólnopolska Giełda Wędkarska.

"Dzień otwartych drzwi" w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego, a także w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka, W Katedrze Poznańskiej, w cyklu "Musica Sacra", odbył się koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu Chóru Żeńskiego Akademii Ekonomicznej, pod dyrekcją Krystyny Domańskiej, oraz Chóru Politechniki Poznańskiej, pod dyrekcją Janusza Dzięcioła. 21.3. Konferencja Programowo-Wyborcza Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arododowego w dzielnicy Wilda. Wybrano osiemnastoosobową Tymczasową Radę Dzielnicową, na czele której stanął Henryk Przybylski. Na temat roli samorządu społecznego w polskim systemie politycznym dyskutowano podczas konferencji naukowej, zorganizowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Poznańskiej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele zaproszonych samorządów pracowniczych. W konferencji wziąt udział sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bronisław Stęplowski.

W świetlicy Fabryki Obrabiarek Specjalnych "Ponar- Wiepofama" odbyło sie. posiedzenie plenarne Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J eżyce, poświęcone problemom kultury robotniczej. Przybyli sekretarz Komitetu Centralnego Waldemar Swirgoń, minister kultury i sztuki Kazimierz Żygulskl oraz sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Maciej Olejniczak. W Klubie Spółdzielczości Pracy "Mozaika" zorganizowano uroczystość w ramach obchodów stulecia Polskiego Ruchu Robotniczego. Osiemdziesiąt działaczek i działaczy spółdzielczych o ponad dwudziestoletnim stażu w Polskiej Zjednoczonej Partii Hobotniczej otrzymało medale pamiątkowe. Gratulacje i życzenia składał wyróżnionym I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Stare Miasto Jerzy Mikosz.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się kolejny koncert w ramach Poznańskiej Wiosny Muzycznej. Wystąpiła Polska Orkiestra Kameralna, pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. W Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 2 im. Heliodora Święcickiego uroczystość przekazania partii darów przywiezionych przez przedstawicieli Związku Polaków "Gromada" z Bremy (Republika Federalna Niemiec). W związku z przebudową skrzyżowania ulic Hetmańska - Starołęcka zamknięto ruch tramwajowy na odcinku od ul. 28 Czerwca 1956 r. do Zamenhofa (linie tramwajowe nr l, 12, 19 i nocna 4). Kłopoty pasażerów łagodziły dwa pociągi wahadłowe, odjeżdżające co 10 minut. 22.3. Na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęły się Giełdy Krajowe "Wiosna-83". Nie było oficjalnego otwarcia, ani udziału publiczności. Wielu wystawców pierwszego już dnia zakończyło pracę, sprzedając "na pniu" wszystkie towary. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie przedstawicieli władz administracyjnych i politycznych z działaczami Frontu Jedności Narodu województwa poznańskiego. Udział wzięli m.in. wicewojewoda poznański Stanisław Piotrowicz oraz przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak. Działaczom Frontu podziękowano za trud włożony w podejmowanie kroków służących idei porozumienia narodowego. Odznakami honorowymi "Zasłużony w realizacji programu FJN w województwie poznańskim" udekorowano siedemdziesiąt osób. W Sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego odbyła się uroczystość nadania imion dwudziestu jeden dzieciom, urodzonym w dniu 23 lutego 1983 r. Koncert kameralny w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wystąpili: "Kwartet Śląski" oraz Roman Lasocki (skrzypce), Ewa Werka (mezzosopran) i Poznański Zespół Perkusyjny.

W auli Akademii Muzycznej o godz.

21 zaprezentowało się Studio Eksperymentalne Polskiego Radia, pod kierownictwem Józefa Patkowskiego. 23.3. Konferencja programowo-wyborcza Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego w dzielnicy Grunwald. Wybrano Tymczasową Radę Dzielnicową, z Włodzimierzem Branieckim na czele. Wybory związkowe w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Przewodniczącym zarządu Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" został Zdzisław Tuszyński.

Ostatnie dwa (spośród ośmiu) festiwalowych koncertów. O godz. 17 rozpoczął się recital fortepianowy Andrzeja Tatarskiego. Wieczorem - finałowy koncert symfoniczny. Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego, wykonała Muzyką na smyczki, trąbką i perkusją Grażyny Bacewicz, utwór Fa.nto.sia Elegiaca na organy i orkiestrą (solo: Józef SercJin), a po przerwie nastąpiło polskie prawykonanie Hymnu do Czarnej Madonny na sopran, chór żeński i orkiestrą Floriana Dąbrowskiego (słowa Romana Brandstaettera). Współwykonawcami byli: Antonina Kowtunow (sopran) oraz Chór Żeński Akademii Muzycznej.

24.3. Bawiąca w Wielkopolsce delegacja górników i działaczy partyjnych wojewódz

Wydarzenia w Poznaniu (24 - 26.3.)twa katowickiego, z członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Romanikiem, zwiedziła w towarzystwie członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisława Kałkusa, m.in. Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" i spotkała się z członkami Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego. W Komitecie Dzielnicowym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto odbyło się spotkanie z młodymi nauczycielami. Uczestniczył kurator oświaty i wychowania Ireneusz Król. Spotkanie wicepremiera Mieczysława F. Rakowskiego z redaktorami naczelnymi prasy, radia i telewizji z województw Polski północno-zachodniej, poświęcone omówieniu roli środków masowego przekazu w realizacji programu antyinflacyjnego i oszczędnościowego rządu. W Domu Technika odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie delegatów poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę fotografii artystycznej Venus'81. Późnym popołudniem, wicepremier Mieczysław F. Rakowski przybył do Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich i następnie przeszedł przez kilka hal i pawilonów targowych, w których trwały już prace likwidacyjne wiosennych giełd. Towarzyszyli wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i dyrektor Zarządu Targów Andrzej Byrt.

W Komisariacie Kolejowym Milicji Obywatelskiej na Dworcu Głównym zwrócono właścicielowi, Arkadiuszowi R. - emerytowi z Zielonej Góry, 100 tys.

zł znalezione podczas akcji "Porządek" w dniu 4 marca. 25.3. Sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej.

Przewodniczący Tadeusz Czwojdrak powitał przybyłych gości: sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zygmunta Kyca, przewodniczącego Tymczasowej Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyna Koguta, komisarza-pełnomocnika Komitetu Obrony Kraju na województwo poznańskie płk. Henryka Szymańskiego. Rada powzięła uchwałę w sprawie stanu i rozwoju gospodarki wodnej w rolnictwie województwa poznańskiego. Przebywali w Poznaniu członkowi« Prezydium Centralnej Komisji Rewizyjnej Stronnictwa Demokratycznego. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego otwarto wystawę pt. Teatry w dawnym Poznontu. Ekspozycję zrealizowali artyści-plastycy Stefania i Zbigniew Kajowie, według scenariusza Michała Witkowskiego i Małgorzaty Czyżmy. Wieczór muzyczno-literacki dla uczczenia setnej rocznicy śmierci Karola Marksa w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki (wspólnie z Ośrodkiem Kultury i Informacji Niemieckiej Republiki Demokratycznej). Gościnnie wystąpili Ingrid Koperk (sopran), J org Knoche (recytacje) oraz Carla Werner (fortepian) .

Walne zgromadzenie sprawozdawozo-wyborcze delegatów kół Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Inauguracja II Osiedlowych Dni Plastyki w N owej Dzielnicy Mieszkaniowej " Ra taj e ". W Osiedlowym Domu Kultury "Na Skarpie" otwarto wystawę malarstwa Mieczysława Chojnackiego. Inauguracja imprez z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. W Sali Kominkowej Pałacu Kultury Krystyna Zbijewska, autorka książki o Stanisławie Wyspiańskim (Orzeł w kurniku), spotkała się z czytelnikami. 26.3. W Domu Technika odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawcze Automobilklubu Wielkopolskiego. Wybrano trzydziestu delegatów na walny zjazd okręgowy Polskiego Związku Motorowego. W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka zorganizowano spotkanie przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych oraz władz administracyjnych i partyjnych z: Gorzowa, Leszna, Konina, Piły, Poznania, Szczecina i Zielonej Góry. Refera t programowy pt. Kultura obszarem porozumienia wygłosił Zbigniew Czaj

"kowski - dyrektor Wydziału Kultury, N au ki i Oświaty Stowarzyszenia PAX.

Prof. dr Andrzej Kwilecki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza mówił o nauce jako czynniku zrozumienia i porozumienia. W Teatrze Polskim odbyła się premiera dramatu Franza Kafki Proces, w reżyserii i adaptacji Lecha Raczaka, scenografii Wojciecha Wołyńskiego, z muzyką Lidii Zielińskiej. W premierowej obsadzie grali: Janusz Łagodziński

Janusz Łagodziński (Józef K.) i Jolanta Łagodzińska (Panna Burstner)

(Józef K.), Zbigniew Pudzianowski (Franciszek), Marek Wander Wróbel (Willem), Irena Grzonka (Pani Gruber), Piotr Zawadzki (Nadzorca; Oprawca I), Jarosław Pilarski (Kolega I; Kierownik kancelarii), Wojciech Oleksiewicz (Kolega II), Jolanta Łagodzińska (Panna Burstner) , Janusz Swierczyński (Sędzia), Mariusz Szaforz (Siepacz; Oprawca II), Maria Maj (Kobieta), Wojciech Siedlecki (Student; Nieznajomy), Wojciech Kalinowski (Woźny), Wiesław Zwoliński (Oskarżony), Dorota Włodek (Urzędniczka), Michał Frydrych (Informator), J ózef Jachowicz (Wuj), Renata Husarek (Leni), Adam Krajewicz (Adwokat), Olga Dorosz (Dziewczynka I), Dorota Włodek (Dziewczynka II), Mariusz PuchaIski (Titorelli), Stanislaw Raczkiewicz <Błock), Aleksander Błaszyk (Ksiądz).

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertowała Halina Kunicka oraz zespół smyczkowy Jerzego Derfla, a w sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbyły się Rockolekcje, czyli występy pięciu młodzieżowych zespołów muzycznych. W przeddzień Międzynarodowego Dnia Teatru, w Pałacu Kultury odbył się koncert Klubu Poezji Śpiewanej pt. Rótotesntkom kameleonom.

Oficjalna premiera przedstawienia pt.

Zęby nam się cftciało jeszcze chcieć w kabarecie "Margines", pod kierownictwem Leszka Dąbrowskiego. W klubie Spółdzielczości Pracy "Mozaika" przy Starym Rynku teatromani starsi i młodsi spotkali się: z lalkami i aktorami Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora. Tego samego dnia w Osiedlowym Domu Kultury "Na Skarpie" (Os. Piastowskie) artysta-plastyk Stanisław Mrowiński rysował sylwetki aktorów scen poznańskich. 27.3. Finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej w Zespole Szkół Rolniczych.

Zwyciężyli Andrzej J urga i Eugeniusz Maćkowiak ze Śremu. Nagrody wręczał wicewojewoda poznański Jan Tomaszewski. W sali Domu Drukarza odbyła się akademia zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko- Węgierskiej z okazji święta narodowego Węgier.

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania zorganizowano aukcję czterech obrazów Karola J óżwiaka, z której dochód autor przeznaczył na odbudowę palmłarni. Konferencja delegatów oraz prezesów kół Polskiego Związku Wędkarskiego z woj. poznańskiego. Niecodzienny sposób uczczenia Dnia

Wydarzenia w Poznaniu (27 - 29.3.)

Teatru wymyślili harcerze. O godz. 11.30 z okolic dworca autobusowego wyruszył tramwaj, który przemierzył miasto, zatrzymując się przed teatrami, aby zabrać zgromadzonych tam artystów poznańskich scen na przedstawienie zorganizowane przez harcerski zespół teatralny "Łejery", według tekstu Wandy Chotomskiej Romeo i Julia.

28.3. VII posiedzenie plenarne Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. Tematem była działalność na rzecz porozumienia narodowego. Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Alojzy Bryi powitał uczestniczących w obradach przedstawicieli naczelnych władz stronnictwa: członka Prezydium, sekretarza Centralnego Komitetu, a zarazem wiceprzewodniczącego Tymczasowej Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Alfreda Beszterdę i kierownika Wydziału Prezydialnego Centralnego Komitetu Piotra Frankowskiego. Wprowadzenie do dyskusji wygłosił sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Mirosław Kopiński. Odbyło się spotkanie przedstawicieli władz politycznych i administracyjnych województwa poznańskiego z reprezentantami trzydziestu związków zawodowych, działających w najważniejszych dla gospodarki zakładach pracy. Wzięli w nim udział Tadeusz Czwojdrak - przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej, wicewojewodowie - Stanisław Piotrowicz, Jan Tomaszewski i Romuald Zysnarski oraz komisarz-pełnomocnik Komitetu Obrony Kraju na województwo poznańskie płk Henryk Szymański.

W Pałacu Kultury otwarto II Ogólnopolską Wystawę Artystów Scen Polskich. Nadesłano 180 prac szesnastu autorów z całego kraju. Do pokazu zakwalifikowano 90 prac. Jury, któremu przewodniczył Zbigniew Kaja, przyznało w kategorii nieprofesjonalistów cztery równorzędne nagrody. Otrzymali je: Wanda Węsław-Idzińska (Wrocław) za zestaw prac ceramicznych, Stefan Szmidt (Warszawa) za olejny autoportret, Józef Strumiński (Poznań) za zestaw akwarel z Armenii oraz Józef Zbiróg (Łódź) za cykl akwarel Lato - kwitnące osty. W

kategorii profesjonalistów jury przymało dwie równorzędne nagrody: Grzegorzowi Kwiecińskiemu (Lublin) za plakaty oraz Krystynie Sienkiewicz (Warszawa) za hafty. Wznowienie komunikacji lotniczej Poznań- Warszawa. W Pałacu Kultury, na "Scenie Amatora", wystąpiły dwa młodzieżowe zespoły teatralne nagrodzone na Ogólnopolskim Forum Teatrów Szkolnych - Poznań 83: Teatr Poezji "Fakt" z Wrześni dał przedstawienie pt. Krucjata, a międzyszkolny Teatr "KADM" z Poznania zaprezentował widowisko zatytułowane Antygona - Państwo - Prawo.

29.3. Odbyły się dwie ostatnie dzielnicowe konferencje Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. W Zespole Opieki Zdrowotnej przy ul. Mickiewicza zebrała się konferencja programowo-wyborcza Tymczasowej Rady Dzielnicowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego J eżyce . Uczestniczył w niej przewodniczący Tymczasowej Rady Wojewódzkiej Augustyn Kogut. Wybrano delegatów na zjazd wojewódzki oraz na Kongres Krajowy: Marię Kudłę, Mieczysława Filasa i Tadeusza Smolińskiego. W siedzibie Państwowego Zakładu Ubezpieczeń przy pi. Młodej Gwardii obradowała konferencja programowo-wyborcza Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Stare Miasto. Wybrano delegatów na Kongres Krajowy: Zbigniewa Jaśkiewicza, Andrzeja Szwarca, J ana Urbana i Izabelę Włoch. Podczas zebrania delegatów osiemnastu stowarzyszeń naukowo-technicznych dokonano wyboru władz Rady Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej. Przewodniczącym Rady został mgr inż. Wojciech Weiss, prezes zarządu oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Piąty wojewódzki zjazd delegatów kół Towarzystwa Trzeźwości Transportowców zebrał się w klubie "Łowiczanka". Działalność Instytutu Zachodniego w latach 1981 - 1982 ocenili jego członkowie, zgromadzeni na walnym zebraniu. Wybrano Kuratorium Instytutu Zachodniego, uchwalono rezolucję wyrażającą sprzeciw wobec rewizjonistycznych wystąpień w Republice Federalnej Niemiec. W obradach uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maciej Olejniczak. Minutą ciszy uczczono pamięć wicedyrektora Instytutu pro%, dra Janusza Sobczaka, który zmarł w czasie podróży służbowej. Po południu rozpoczęła się dwudniowa sesja naukowa

na temat: Faszyzm niemiecki Z perspektywy pięćdziesięciu lat. Wystawę plakatów o treści politycznej otwarto w Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

W uroczystości otwarcia uczestniczyli m.in. Ryszard Czyż przedstawiciel Wydziału Informacji Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Zenon Rubczak - kierownik Wydziału Propagandy i Agitacji Komitetu Wojewódzkiego.

W wieku sześćdziesięciu jeden lat zmarł kierownik Katedry U prawy Roli i Roślin Akademii Rolniczej, były prorektor oraz dziekan i prodziekan Wydziału Rolniczego, prof. dr Kazimierz Piechowiak. Był m.in. przewodniczącym Grupy Ekspertów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, członkiem Komisji Uprawy Roślin Polskiej Akademii Nauk oraz wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Laureat Zespołowej N agrody Rolniczej m. Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1962.

153 A

W wieku sześćdziesięciu dwóch lat zmarł Bartłomiej Kurka - ceniony malarz i grafik, długoletni działacz Związku Polskich Artystów Plastyków, organizator i animator ruchu artystycznego, laureat licznych nagród artystycznych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 30.3. Z dziennikarzami poznańskiej prasy, radia i telewizji spotkało się kierownictwo Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawiciele niektórych urzędów administracji państwowej szczebla podstawowego. Wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski omówił ogólne zasady funkcjonowania urzędów administracji państwowej w województwie. W Poznańskim Salonie Muzycznym gościła pianistka Lidia Grychtołówna. Wykonała m.in. Sonatą księżycową Beethovena. 31.3. Ukazał się setny numer "Biuletynu Informacyjnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej" . Liceum Ogólnokształcące Nr 5 im.

Marii Koszutskiej odwiedziła grupa dwudziestu pięciu pedagogów i gimnazjalistów z Hanoweru (Republika Federalna Niemiec).

Ostatnia "giełda samochodowa" przy ul. Bema.

Zebrał: Kronikarz

LAT TEMU

W KROMCE MIASTA POZNANIA

Ostatni zeszyt (4) roku 1933 otwierał Jarosław Leitgeber drugą CZęSClą monografii Z dziejów handlu i kupiectwa poznańskiego za czasów Prus Południowych i Księstwa Warszawskiego (1793 -1815). Znaczną partię tej części, autor przeznaczył na omówienie sporu między Bractwem Kupieckim a kupcami żydowskimi pomawianymi o nieuczciwą konkurencję. Spór ten zakończył się po siedmiu latach <1803) przed Wyższym Kolegium Rewizyjnym, które wydało orzeczenie korzystne dla Żydów, następującej treści: W sprawie handlu drzewem, skoro apelanci sami oświadczyli, że nie uważają sie&ie za uprawnionych do prowadzenia handlu drzewem, które by wodą sprowadzali, ani w ogóle nie chcą prowadzić handlu drzewem, przYehodzącem drogą wodną, to należy ich przy tym pozostawić, zresztą jednak jak każdemu obywatelowi, trudniącemu się handlem, tak samo Im przYsługuje prawo handlu drzewem budulcowym l opałowym (przychodzącym drogą lądową). Co zaś dotyczy mieszkań, składów t kramów, to apelantów nie tylko w jednej ulicy Żydowskiej, ale w całym obwodzie żydowskim należy pozostawić tak długo, dopóki ze strony władzy policyjnej nie nastąpi inne rozporządzenie. Na wydanie takiego orzeczenia - podkreślał Jarosław Leitgeber - wpłynął straszny pożar, jaki w dniu 15 kwietnia 1803 r. nawiedził Poznań. Zniesiony wtedy został dotychczasowy ,.obręb jydowski". Rząd przekazał dotkniętym pożarem Żydom place budowlane w Innych częściach miasta; uzYskali też Żydzi swobodę zamieszkiwania. Poprawił się teraz - pisze dalej autor - znacznie los Żydów w Poznaniu, zadowoleni byli też Z wyroku, lecz nie uspokoiło stę. Bractwo Kupieckie orzeczeniem wspomnianego Kolegium Rewizyjnego, u;tęc wniosło podanie o rewizję wyroku do Wyższej Tajnej Depuiacn Rewizyjnej w Berlinie. Prawomocny wyrok Z dnia 26 maja 1804 r. rozstrzygnął ostatecwsłe sprawę handlu drzewem na korzYść Bractwa Kupieckiego, mianowicie, że oskarżeni (Zyflui) handlu drzewem budulcowym t opałowym, także drogą lądową przychodzącym, jako też sprzedaży drzewa w mieście zaniechać są zobowiązani. Co do reszty (a więc mieszkań, Kramów) pozostawia się przY tym, jak opiewał wyrok poprzedni. Koszta wyroku ma ponieść każda strona za siebie. Tak, po siedmiu latach, zawiły proces o handel, mieszkania, składy l kramy pomiędzy Bractwem Kupieckim a żydostwem w Poznaniu ostatecznie został ukończony.

Ale perypetie z obrotnymi kupcami żydowskimi nie skończyły się. Chciała Królewska Kamera w 1801 r. przyjść z pomocą potrzebującym i uwolnić ich od lichwiarzy żydowskich, a w tym celu otworzyć w Poznaniu publiczny lombard. Potrzebne kapitały miał dostarczyć Fundusz dla Ubogich Miasta (po 6%). Chodziło tylko o to, aby się znalazł majętny, dobrze znany obywatel, który by się podjął tę użyteczną instytucję na swój rachunek prowadzić i dawał gwarancję za powierzony mu kapitał. Było Bractwo Kupieckie - pisze dalej autor - najpoważniejszą instytucją, liczyło znaczną ilość członków, między tymi byli niektórzy bardzo bogaci. Udał się więc Magistrat do zarządu Bractwa, aby spośród grona współbraci podał odpowiednich reflektantów, którzy by na warunki te się zgodzili i zechcieli lombard otworzyć. Zarząd Bractwa, aby zadanie swe spefnić, obesłał kurendę do konfratrów Z wezwaniem, aby każdy na niej dopisał, co o tym przedsiębiorstwie myśli i czy by na nie reflektował.

50 lat temu

Kurenda nie dała spodziewanego rezultatu, bo po większej części konfratrzy w odpowiedzi zaznaczyli, te nie są po temu urządzeni; Inni, że nie posiadają dostatecznych funduszy na prowadzenie nowego przedsiębiorstwa; inni, ze muszą się wpierw namyślić i na razie nie mogą sie. zdecydować itp. Tak, wobec małego zainteresowania się kuptectwa, myśl Kamery założenia lombardu w''Poznaniu nie przYszła do wykonania. Dopiero w 18« r. założył Magistrat miejski lombard, licząc 12,5% od pożyczek, które później na 10% obniżone zostały. Według A. C. Holschego, ludność miasta - łącznie z przedmieściem Groblą - w latach 1801 -1802 liczyła ogółem 22 %4 dusz, w tym 15 816 chrześcijańskich i 4430 Żydów oraz 2718 wojskowych łącznie z żonami i dziećmi. Mieszkało w Poznaniu wielu zamożnych szlachciców i inteligentów. Miasto nie posiadało jedynie budynku teatralnego. Przedstawienia odbywały się więc w ujeżdżalni Jana Geislera oraz w ogrodzie przy pi. Działyńskich, gdzie później mieścił się gmach głównego dowództwa. Aby temu zaradzić, w 1801 r. zawiązał się Komitet w celu zebrania funduszy na budowę gmachu teatralnego. W przekonaniu, że kupiectwo poznańskie poprze budowę finansowo, udali się przedstawiciele Komitetu do Bractwa Kupieckiego z odezwą takiej treści: W mieście naszym, przy pi. Wllhelmowsklm, na Myszej Górze, ma być wystawiony budynek teatralny, podobnie jak w Królewcu, l ma być tak urządzony, aby równ o czesnze mógł służyć na reduty i bale. Koszta wybudowania mają mniej więcej wynosić 17 000 talarou,. .Va powyższe koszta budowlane 50 procent, a więc połowę, tj. 8500 talarów, daje rząd, jako darowiznę, tak że tylko druga połowa, również 8500 talarów, ma być akcjami pokryta. Każda akcja ma być wydana w wysokości 50 talarów [. . .] Oczywiście należy sobie ŻYCzYć, ażeby taki budynek teatralny jak najprędzej mógł stanąć; że jednakże na rozebranie całkowite wypuszczonych akcji przez obywatelstwo liczyć nie można, dlatego udajemy się przede wszystkim do Szanownego KupIectwa, przekonani, że ono nie odmówi swego poparcia [. . .] pragnęlibyśmy -wiedzieć, jak na tę sprawę zapatruje się ogół Szanownego KupIectwa, czy, pod jakimi warunkami i He podpisano by akcji? W tym celu prosimy Panów Starszych Konfraterni, aby powyższe pismo laskatuie jako kurendę to obieg puścić zechcieli i następnie ją Z podaniem nam zwrócili. Poznań, 7 grudnia 1801. Reprezentanci obywatelstwa: Rose, Berłach, Berger, Eigell. Kupcy-członkowie Konfraterni oświadczyli (na piśmie) w kurendzie: Baumann: Nie mam pieniędzy; Wólffert: Nie mam pieniędzy; Hoffmeister: Na to przedsiębiorstwo nie mam pieniędzy; Bielefeld: Mieszkam na Grobli i obawiam się, że jeżelibym powracał po 10 godzinie Z teatru bez własnej latarki, mógłbym się znaleźć w przYkrym położeniu, dlatego nic nie daję; Berłach: Nie biorę żadnych akcji; Berger: Gdyby budynek teatralny stanął w mieście, nie byłbym od tego, aby kilka akcji podpisać; Altmann: Jeżeli miejsce nie będzie tak bardzo oddalone od mego mieszkania, to gotów jestem wziąć jedną akcję; Adam Wroniecki: Nie mam pieniędzy dla siebie; C. Brosemann: Jest początkującym, więc nie może brać udziału; Miiller: iVic nie daję; Cassius: Nie mam na to przedsiębiorstwo; C. F. Gumprecht: Na ten cel nie ma pieniędzy; S. E. Simon: Nie weźmie akcji; Treppmacher: Na tym świecie nie potrzebuję teatru - natomiast pieniądze są mI potrzebne na wybudowanie miejsca na cmentarzu; Wossidło: Most na Grobli więcej jest potrzebny niż budynek teatralny, dlatego żadnej akcji nie wezmę; Zahm: Sam potrzebuje pieniędzy na budowę; Lubenau: Nie ma pieniędzy; Tobien: Nie chodzę nigdy na komedie i na inne cele pieniądze potrzebję; Lange: Nic o caJej tej spratuie wiedzieć nie chcę; W. Gumprecht: Dyrektor teatrów Doebbele, który posiada przywilej na całą tutejszą prowincję, już też na budowę teatru zbierał podpisy l ma już 31 talarów podpisanych, ja sam zobowiązałem się wobec niego, że wezmę jedną akcję 50-talarową, dlatego zapytuję, co to ma znaczyć, czY może dwa teatry mają być budowane? Stimmig: Nie chcę tu być przedsiębiorcą; Siemler: Ponietuaż Król.feiuskaJ Kamera zastrzegła sobie, że dowolnie, bez oznaczania terminu, wedle okoliczności, będzie mogła akcje skupie, jako też, że budynek teatralny nie będzie własnością akcjonariuszY, dlatego nie mogę się na to pisać; J. G6tte: Handel obecnie nie dorzuca tyle, aby umieszczać pieniądze w akcjach; Tuszyński: Nie tuezmę żadnych akcji; Brandt: Na budowę koszar to wziąłbym 2 do 3 akcji; Weiler: Nie mogę służyć; Gensichen: Na ten cel pieniędzy nie mam; Heitman: Nie mam pieniędzy; Smoliński: Czytałem; Markwitz: Jestem za stary; Kalkowski: Nie mam pieniędzy; Schmadicke: Nie tuezmę żadnych akcji; Krzyżanowski: Nie uczęszczam do teatru Po otrzYmaniu takiej odpowiedzi - komentuje Jarosław Leitgeber - jasne było Królewskiej Kamerze, że nie można liczyć na poparcie obywatelstwa, a szczegółowo kupIectwa poznańskiego dla swego zamiaru, a że dla podniesienia kultury uznała za pożyteczne podtrzymanie teatru w Poznaniu, więc rząd pruski, nie pytając już o nikogo, sam wziął na siebie jego budowę. Tak stanął w r. 1804 przY ówczesnym pi. Wllhelmowsklm, dziś pi. Wolności, kosztem rządu, budynek teatralny, na froncie którego górą złotymi literami położono napis:

"Laborum dulce lenImen " (Po pracy miły spoczYnek). Budynek ten, niezbyt, wielki ani okazały, ofiarował rząd ukazem gabinetowym Z 26 listopada 1825 r. miastu na własność, Z obowiązkiem, że będzie słujył wyłącznie rozrywce l na ogólne publiczne cele. Organizacji kupiectwa poznańskiego w wiekach średnich poświęcił rozprawkę Marian J. Mika, późniejszy redaktor "Kroniki Miasta Poznania". Alfred Brosig, w kolejnym odcinku Materiałów do historii sztuki wielkopolskiej, zajął się obszerniej malarzem Mateuszem Koło (Kossiorem), zmarłym ok. 1598 f., m.in. twórcą ołtarza w Kłecku.

Janusz Staszewski poświęcił rozprawkę gimnazjum poznańskiemu pod rządami księdza Jana Gorczyczewskiego (1809 - 1812), którego "silna ręka" zaprowadziła w "instytucie polskim" porządek, co miało ten skutek, iż liczba uczniów wzrastała. Dla zaprowadzenia pewnego rygoru wśród uczniów gimnazjum - pisze Janusz Staszewski opracoioai GorczYczewski " Prawa, czyli ustawy dla uczniów gimnazjum poznańskiego': przedłożył je 5 września 1810 r. Dozorowi Departamentowemu, który na swych sesjach stale odkładał Ich zatwierdzenie. Ustawy te brzmiały następująco: J WsZyscy uczniowie religii katolickiej, co dzień znajdować sie mają na mszy studenckiej, o xpół do ósmej z rana zaczYnać się mającej. Opóźniających tę powinność, nIerychło przychodzących, lub nieskromnie się w kościele sprawujących cenzorowie do tego Z każdej klasy wyznaczeni donosić będą tychże klas profesorom. II. WsZyscy bez wyjęcia uczniowie powinni być opatrzeni we wszystkie książki, które do Ich nauk w klasach są potrzebne. Nie mający takiej pomocy, do nauk nie będą do szkół przyjętymi. ni. Jedna tylko l to prawdziwa choroba może wymówić studenta od ntebytnoścl na lekcji, dc której nalejy. Żaden zatem pod żadnym pozorem od niej uwalniać się nie może bezkarnie. Gdyby zaś sprawiedliwa jaka przyczyna wymagała uwolnienia go na chwilę niejaką od zabaw szkolnych, tę wprzód rektorowi l nauczycielowi swojemu przełożyć t od nich pozwolenia na to żądać powinien. IV. Skromne zachowanie się w szkole, przyzwoite ochędóstwo, przykładna obyczajowość, pilna na naukę uwaga, winna nauczycielom podległość l uszanowanie, są to najściślejsze obowiązki każdego ucznia. Uchybienie więc w którejkolwiek Z tych powinności w miarę wykroczenia zawsze popadnie karze. V. Będzie dawana Ile możności baczność na obyczaje i moralność ucznlOW za szkołą Wszelkie zatem przeciw obojgu wykroczenia, równie jak mowy n ieprzystojn e, słowa nieuczciwe lub obrażające, czyny gorszące kompanie podejrzane są pod najsurowszymi karami uczniom zakazane. VI. Na redutach, bilardach, kręgielniach l Innych podobnych zabawach odrywających od nauk nie wolno się żadnemu uczniowi znajdować. VII. Zgoda między wszystkich klas uczniami, grzeczne nawzajem ze sobą w katdem miejscu obchodzenie się, wzajemny dla siebie szacunek, zaleca się jak najściślej wszystkim do zachowaniu. VIII. J ak przy zachowaniu wSzYstkich Innych lekcji, tak i przy zaczęciu lekcji religijnej uczniowie równo Z wybiciem godziny wyznaczonej znajdować się powinni w szkole. Tam no klasy podzieleni, każda klasa w przeznaczonym dla siebie miejscu znajdować się zawsze powinna. Przechodzenie się Z miejsca na miejsce podczas lekcji religijnej, tudzież szemrania, zapytywania mniej potrzebne, tylko przeszkodę w nauce czyniące, najsurowiej zakazuje się Cenzorowie każdej klasy zapisywać mają tych, którzyby wykraczali przeciw tym nakazom i po' każdej lekcji przewlnlających i opieszałych podawać swych klas profesorom. IX Ślizganie się na łyżwach pod największa, szkolną karą jest zabronione, a że i kąpanie się w rzece równym niebezpieczeństwem zagraża, nie wolno jest kąpać się w rzece, chyba u największej potrzebie i to pod okiem roztropnego dozorcy. X Prócz zapisu na metrykę szkolną, od którego każdy uczeń do gimnazjum przYchodzący zapłacić winien zł 6 za każdy miesiąc, wSzYscy obowiązani są płacić po tyleż. Termin zapeacenia tej naleiytośct jest w początku, a najdalej przy końcu każdego kwartału. Nie uiszczający się na terminie sami sobie przYpiszą nieprzyjemności, gdy do tego przez egzekucję będą przyciśn len t. Pod koniec zeszytu, Tadeusz Szulc zamieścił artykuł zatytułowany Służba zdrowia i higiena publiczna w mieście Poznaniu, będący swego rodzaju podsumowaniem osiągnięć w tej dziedzinie od 1919 r. Sprawy zdrowia publicznego na obszarze m. Poznania - pisze Tadeusz Szulc - zostały ze czasów polskich Z biegiem lat scentralizowane zupełnie w nowo powołanym do jycia Wydziale Zdrowia Publicznego Magistratu, pod kierownictwem naczelnego lekarza miejskiego.

jako jednego z członków Magistratu. Naczelny lekarz miejski jest z jednej strony funkcjonariuszem samorządowym i decernentem wszystkich urządzeń cZysto sanitarnych samorządu

50 łat temu

Antyseptyczna sala operacyjna w Szpitalu Miejskim (1928)

Miejski Ośrodek Zdrowia przy ul. Słowackiego

159

miejskiego, z drugiej strony pełni Z ramienia prezydenta miasta czynności lekarza powiatowego. W charakterze czynnika samorządowego podlegają mu: a. SzPital Miejski oraz Miejski Zakład Dezynfekcyjny; b. stacje opieki; c. higiena szkolna; d. kodecernat sanitarny opieki społecznej; e. nadzór higieniczny nad zakładami miejskimi oraz f orzecznictwo lekarskie w odniesieniu do funkcjonarIuszów miejskich. SzPital Miejski, w którym pomieszczone są obecnie trzy kliniki uniwersyteckie: Wewnętrzna, Skórno-weneryczna i Psychiatryczna, pozostaje wprawdzie dotąd w jednym gmachu, lecz został on gruntownie odnowiony i wyposażony w najnowsze urządzenia rOzPoznawcze i lecznicze, uległ rozszerzeniu szczególnie dział operacyjny, rentgenologiczny, laboratoryjny, oddział weneryczny, chorób dziecięcych oraz w nowo wybudowanym gmachu na obwodzie miasta został pomieszczony oddział gruźliczy, obejmujący 110 łóżek. SzPitalnictwo w mieście Poznaniu zostało na obszarze miasta od czasu przejęcia administracji przez władze polskie w ogóle poważnie rozszerzone, szczególnie dzięki pou-staniu klinik uniwersyteckich i Innych szpitali, jak kolejowego, kasy chorych Itp., tak że obecnie liczba łóżek cywilnych dochodzi do 2400, podczas gdy w 1980 r. było ich ok. 140. Poza ogólnymi zakładami leczniczemI, są obecnie ze specjalnych: Zakład Ortopedyczny im. Gąslorowsktch, kliniki oczna neurologiczna, kobieco-połoźnicza, dziecięca, dentystyczna oraz otorinolaryngologiczna. Ze stacji opieki, utrzymuje Magistrat obecnie trzy stacje opieki nad płucno-chorymi, sześć opieki nad matką l dzieckiem wraz Z trzema kuchniami mleczneml dla niemowląt, jedną dla jaglicy, jedną dla alkoholików. Poza tym istnieją jeszcze przychodnie Kasy Chorych [. ..l. Na dość szeroką skalę odbywają się w Poznaniu systematyczne szczepienia przeciwgruźlicze u noworodków sposobem Calnatte'a przez uniwersytecką Kltnikę Chorób Dziecięcych, przy współpracy Magistratu - szczepionych jest obecnie dzieci przeszło 4500. We wszystkich szkołach są lekarze szkolni. W szkołach powszechnych l wydziałowych utrzymuje Ich Magistrat; do pomocy dodane zostały higienistki szkolne, uruchomiona zostaje ponadto szkolna opieka dentystyczna; większość szkół uzyskała po wojnie natryski szkolne. Obecnie rOzPoczęto bezPłatne szczepienie zapobiegawcze dzieci szkolnych przeciw płonicy i błonicy. Dożywianie dzieci, zwłaszcza podczas letnich kolonii i półkolonii, dopełnia opiekę nad zdrowiem ubogiej młodzieży szkolnej. Wydział Opieki Społecznej zapewnia wszystkim ubogim miejskim pomoc lekarską ambulatoryjną i szpitalna., ponadto udzielając wsparć w gotówce i naturze umożliwia ubogim rodzinom skromne utrzymanie. Osobny Wydział Opieki nad Młodzieżą ma pieczę nad sierotami i dziećmi nieślubnymi. I w tym wydziale miejskim odgrywa rolę dożywianie dzieci oraz wysyłanie ich na kolonie wakacyjne i zdrowotne. Miasto w celach opieki społecznej podzielone jest na okręgi, do których przydzieleni są lekarze ubogich - na każdy okręg jenen oraz siostry miejskie, które roztaczają opiekę domową nad ubogimi oraz pośredniczą między nimi a administracją miejską i lekarzami. Osobny dział administracji miejskiej stanowi Wydział Wychowania Fizycznego, który pierwotnie przyłączony był do Wydziału Zdrowia, w ostatnich latach jednak został usamodzielniony i poddany pod kierownictwo również lekarza-decernenta. Do kieroumicttua fachowego został powołany osobny miejski dyrektor wychowania fizycznego, któremu powierzono pieczę nad tą tak ważną dziedziną zdrowia publicznego [.. .l Nowo pobudowana za czasów polskich spalarnia śmieci usuwa dawne niedomagania w tym w:(ględzie, sieć kanalizacyjna znacznie została rozszerzona ku peryferiom miasta, tak że mało domostw pozostaje poza nią. Rozszerzone zakłady wodociągów miejskich zapewniają dobrą wodę całemu miastu w dostatecznej ilości, nawet w największe upały. Nowo pobudowana elektrownia miejska umożliwia jak najszerszym warstwom higieniczne oświetlenie mieszkań. Zmechanizowany tabor miejski usuwa nieczystości uliczne, a samochody skraplają ulice szczególnie w porze letniej. Ulice wzorowo Z roku na rok brukowane, ułatwiają odpływ ścieków ulicznych, nadzór zaś budowlany czuwa stale nad higieną dawnych i nowo powstających mieszkań [...l. Wzniesione nad Wartą łaźnie rzeczne wraz z rozległą plażą szczególnie w upalne dni letnie przyciągają nad rzekę tysiące mieszkańców, dają Im i rozrywkę i możność przepędzenia długich godzin letnich w środowisku ożywczym - na powietrzu, słońcu i w wodzie. Nadzór »nad artykułami żywnosclOwymi sprawują Z ramienia prezydenta miasta w poruczonym zakresie czynności rządowych naczelny lekarz miejski, przy pomocy kwalifikowanych kontrolerów żywnościowych, w oparciu o Państwowy Zakład Badania Środków SpoŻywczycK. Wszelkie targi, sklepy spożywcze oraz wszelkie zakłady mające styczność ze sprzedażą żywności, jak restauracje itd., stoją pod jego stałą kontrolą, przy czym szczególną zwraca się uwagę na te środki żywności, które tak ważną grają rolę w odżywianiu ludności, jak mleko.

50 lat temu

Z innych spraw stałemu nadzorowi sanitarnemu podlegają choroby zakaźne, szczególnie ostre, zwłaszcza u dzieci. W tym celu jest miasto podzielone na dwa obwody sanitarne, stojące pod kierownictwem miejskiego lekarza obwodowego. Stosowanie odkażania mieszkań i przedmiotów użytku oraz zapobiegawcze szczepienie, zwłaszcza drogą doustną przY durze brzusznym, są przedmiotem szczególnej troski władzy sanitarno-policyjnej. Jeżeli instancje miejskie w zrozumieniu interesu zdrowotnego mieszkańców m. Poznania dużo, jak się okazuje, poświęcają uwagi stanowi obecnemu, to troska ich o przyszłość wyraża się nadto w nowo opracowanym, na wielką skalę założonym, planie rozbudowy miasta. I tu wzgląd na higienę publiczną odgrywa rolę niepoślednią, a uwidacznia się to dobitnie w racjonalnym planowaniu nowych dzielnie, w tworzeniu wielkich klinów zieleni, przewidywaniu szerokich ulic, placów, ogrodów, boisk sportowych, dziecińców, placów do gier i zabaw, ogrodów działkowych, wreszcie w stosowaniu, gdzie to tylko możliwe i wskazane, systemu niezwartego budowania domostw sposobem willowym, w tym celu, by możliwie jak najwięcej ułatwić dopływ świeżego powietrza i dostęp słońca. W planie tym jest również uwzględniony plan wielkiego centralnego miejskiego cmentarza. W "Kronice ważniejszych wydarzeń" odnotowano: 10-16 września - V Wszechslowiański Kongres Medyków; 12 września -l października - wystawa Przyroda, Zdrowie i Opieka Społeczna; 16 września - Obchód czterdziestolecia Wielkopolskiego Związku Kół Śpiewaczych; 24 września - Zjazd delegatów Związku Muzeów w Polsce; 24 i 25 września - Zjazd przedstawicieli opieki społecznej samorządu terytorialnego; 28 września - Otwarcie II Ogólnopolskich Targów na jęczmień browarniany; l października - przejęcie Rozgłośni Poznańskiej przez Radio Polskie w Warszawie; 13 października - Otwarcie Targu Ogrodniczego; 6 listopada - 100-1ecie istnienia firmy Leitgebera; 16 listopada - wybory do Rady Miejskiej; 16 grudnia - 75-1ecie istnienia Szkoły Wydziałowej im. Działyńskich; 18 grudnia - 60-1ecie istnienia Banku Wzajemnych Ubezpieczeń "Vesta"; 27 grudnia - 15-1ecie Powstania Wielkopolskiego.

Zebrał: Kronikarz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.10/12 R.51 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry