SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.10/12 R.51 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

ARTYKUŁY

Lech T r z e c i a k o w s ki - "Kronika" źródłem refleksji nad losami miasta . 5

MATERIAŁY

Antoni C z u b i ń s k i Powstanie Wielkopolskie 1918 -1919 w świetle najnowszych badań ,,".21 Bogusław P o 1 ak - Stanisław Taczak, głównodowodzący Powstania Wie1polskiego (28 XII 1918 - 15 I 1919). .49 Czesław N a w r o c ki - Kronika budowy Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" w latach 1976-,1978. ,67

KRONIKA

Laureaci Nagród Grażyna B a n a s z k i e w i c z, Marian J. S t r e n i k i Tadeusz Ś w i t a ł a Laureaci Nagród Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1980 (Zdzisław Bery t, Włodzimierz Branieoki, Jerzy Foge1, Zygmunt Grornadziński, Zofia Matuszak, Stefan Ndewczyk, Witold Rogal, Marian Zieliński) .83

Z żałobnej karty Kazimierz S z e b i o t k o - Wspomnienie o profesorze Józefie Janickim

Sprawozdania Marian Genowefiak - Miejska Rada Narodowa uchwaliła Plan społeczno-gospodarczy oraz budżet Poznania na rok 1983. Aneks: Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w sprawie Planu społeczno-gospodarczego na 1983 r.; Uchwała w sprawie budżetu Poznania na 1983 r.; Wykaz zadań objętych projektem planu inwestycyjnego w 1983 r. .100

Kronikarz

Wydarzenia w Poznaniu w 1983 roku. Część pierwsza

Kronikarz

5 O lat temu w "Kronice Miasta Poznania"

Raptularz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania

.161

ZDJĘCIA

Rafała Jasionowicza, Romualda Kró1aka, Kazimierza Przychodzkiego, Romualda Świątkowskiego i Marii Wołyńskiej

RYSUNKI

Mieczysława Bręgiera, Franciszka Burkiewicza, Henryka Derwicha, Józefa N eubauera i Stefana Sonnewenda

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.10/12 R.51 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry