F AMJIAFZ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.07/09 R.51 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

W dniu 14 marca 1983 r. odbyło się w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Przewodniczy! Jerzy Mądrzak, a sprawozdanie w imieniu ustępującego zarządu wygłosi! pełniący obowiązki prezesa Henryk Kudła. Prezydium Towarzystwa było w ostatnich dwóch latach zdekompletowane z powodu długotrwałej choroby, a potem śmierci prezesa Zygmunta Wolniewicza, jak też z powodu choroby I wiceprezesa prof. Zbigniewa Zakrzewskiego. Henryk Kudła kierował Towarzystwem w ciągu ostatnich kilku miesięcy i przygotował walne zebranie. Mimo trudności organizacyjnych, komisje działające w ramach Towarzystwa - a zwłaszcza Komisja Młodzieżowa - pracowały rytmicznie. Odbywały się zwłaszcza odczyty w Pałacu Działyńskich, a także "Przechadzki po mieście". Regularnie też organizowano wystawy w salonie Towarzystwa. Komisja Zasłużonych i Nazewnictwa spełniała swoje zadania, min. biorąc udział w uporządkowaniu Cmentarza Zasłużonych i wydaniu publikacji na jego temat. Komisja Ochrony Zabytków i Środowiska Naturalnego stale interesowała się zielenią miejską. W wyborach wyłoniono nowy zarząd, wnastępującym składzie: Irena Barełkowska, Czesław Burlaga, Ludwik Gomolec, Helena Gordziej, Zbigniew Graczyk, Tadeusz Jakubiak, Zbigniew Karolczak, Andrzej Majewski, Janusz Markiewicz, Jerzy Mądrzak, Witold Molik, prof. Stanisław Nawrocki, Maria Paszkiewicz, Zofia Pawłowska, Łucjan Rabski, Jan Rych'er, Wiktor Sikorski, Krystyna Srokówna, Edmund Stachowiak, Piotr Szczechowiak, Janina Szczepska, Antoni Szczepański, Teodor Smiełowski, Jan Turski, Witalis Wachowiak, Magdalena Warkoczewska, Marian Weigt, Włodzimierz Wełnicz, Irena Wingerowa i prof. Zbigniew Zakrzewski. Na prezesa wybrano prof. dra hab. Stanisława Nawrockiego. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Zenon Ciechanowski, Kazimierz Jarczyński, Elwira Massalska, Irena Michalak, Józef N iewiedzial. Sąd Koleżeński tworzą: Mirosława Meissnerowa, Krystyna Patelka i Wanda Wąsik. Zgłoszono kilkanaście wniosków, wśród nich w sprawie estetyki w mieście, pomocy w odbudowie palmiarni oraz Kopca Wolności, organizowania "wieczorów wspomnień" i konkursu gawędziarskiego.

ZEBRANIE KONSTYTUUJĄCE ZARZĄDU

W dniu 25 marca 1983 r. odbyło się w siedzibie Towarzystwa pierwsze zebranie zarządu. Do prezydium zarządu wybrano następujące osoby: prezes - prof. Stanisław N awrocki, I wiceprezes - prof. Zbigniew Zakrzewski, II wiceprezes - Magdalena Warkoczewska, III wiceprezes - Teodor Smiełowski, sekretarz Zbigniew Karolczak, skarbnik - Czesław Burlaga. Członkowie: Irena Barełkowska, Ludwik Gomolec, Łucjan Rabski, Jan Turski, Marian Weigt, Irena Wingerowa. N a czele poszczególnych komisji stanęli: Komisja Wykładów i Przechadzek prof.

Zbigniew Zakrzewski Komisja Wystaw - Janina Szczepska Komisja Zasłużonych i Nazewnictwa - Ludwik Gomolec Komisja Zabytków i Środowiska N aturalnego - Zbigniew Graczyk Komisja Wyróżnień i Odznaczeń - Jerzy Mądrzak

Komisja Czynów Społecznych i Współpracy - Irena Barełkowska Komisja Młodzieżowa - Irena Wingerowa Komisja Organizacyjno-Gospodarcza - Łucjan Rabski. Poinformowano też, że na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej J ej członkowie wybrali Józefa Niewiedziała, a Sądu Koleżeńskiego - Mirosławę Meissnerową. Zarząd zajął się też propozycjami co do planu pracy na najbliższy okres. Oprócz tradycyjnych form działania, postanowiono zająć się sprawami muzyki i poezji; zaproponowano założenie kartoteki osób zasłużonych dla miasta; otoczenie opieką miejsc pamięci narodowej (m. in. pomnika 15. Pułku Ułanów Poznańskich) i grobów zasłużonych na poznańskich cmentarzach. Pilną sprawą będzie zadbanie o bardziej funkcjonalne wyposażenie techniczne siedziby Towarzystwa (np. otrzymanie magnetofonu). Zarząd zajmie się tworzeniem nowych kół osiedlowych, zakładowych i środowiskowych.

PREZYDIUM ZARZĄDU

Stanisław Nawrocki prezes

Zbigniew Zakrzewski I wiceprezes

Magdalena Warkoczewska II wiceprezes

Zbigniew Karolczak sekretarz

Teodor Smiełowski III wiceprezes

Czesław Burlaga skarbnik

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.07/09 R.51 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry