SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.07/09 R.51 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Tadeusz Ś w i t a ł a - 60 lat w służbie Poznania. A n e k s y: Spis członków Komitetów Redakcyjnych "Kroniki" w latach 1923 - 1983; Spis autorów "Kroniki" w latach 1923 - 1983; Zestawienie tytułów wydanych nakładem "Biblioteki Kroniki Miasta Poznania" w latach 1925 - 1982 5 Stanisław N a w r o c ki - N a sześćdziesięciolecie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. An e k s: Prezesi Towarzystwa w latach 1922-1983. 35

MATKKIAŁY

Ludwik KI u c k - Początki drugiej wojny światowej w Poznaniu . 45 Walentyna D ej a - Ogrody działkowe Poznania na tle warunków przyrodniczych miasta. A n e k s: Ogrody działkowe w Poznaniu do 1939 r. 57 Tadeusz Ś w i t a ł a - Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa LokatorskoWłasnościowa "H. Cegielski" 1958 - 1983. Część druga. Lata 1971 - 1983. 63

KRONIKA

Laureaci Nagród

Tadeusz O r 1 i k - Nagrody Województwa Poznańskiego za rok d979. Część druga. (Grzegorz Cwojdziński, Wa1eria Czabajska, Lech A. Dębski, Włodzimierz Dreszer , Franciszek Frąckowiak, Bożena Hilczer, Krzysztof Jakubowski, Jan Kępiński, Zdzisława Kowalińska, Zbigniew Kraśnicki, Helena Krzyształowska, Irena Lehmann, Jerzy Małecki, Witold Milewski, Czesław N owak, Zofia Ostrowska- Kębłowska, Wojciech Owsianowski, Jerzy Pudełko, Stanisław Rólski, Zygmunt Skupniewicz, Lech Sterna1, Jan Strycharz, Kazimierz Szulc, Krystyna Wierzchowiecka, Wincenty Więckowski, Krystian Witaszak, Zdzisław Ziemnicki). .115

Z żałobnej karty

Bohdan G r u c h m a n - Profesor d r Seweryn Kruszczyński .

Sprawozdania

M a r i a n G e n o w e f i ak - Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona budownictwu miejskiemu .147 Kro n i kar z - Wydarzenia w Poznaniu w 1982 r. Część trzecia 157 Kro n i kar z - 5 O lat temu w "Kronice Miasta Poznania" 201 Raptularz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania .207

Sp is treści

ZDJĘCIA

Ryszarda Galowskiego, Rafała Jasionowicza, Jacka Kulma, Adama Łukawskiego, Romualda Świątkowskiego, Stanisława Wiktora, Grażyny Wyszomirskiej i Romualda Żelazka

RYSUNKI

Mieczysława Bręgdela, Franciszka Burkiewicza, Hanny Cegielskiej, Tadeusza Donarskiego, IZbigniewa Kajil, Haliny Kaźmierczak-<Maik, Izabelli Klimaszewskiej i Józefa Neubauera

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.07/09 R.51 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry