SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.04/06 R.51 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Tadeusz G a ł e c ki - Plany Poznania bez tajemnic.

.5

MATERIAŁY

Tadeusz Ś w i t a ł a Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa LokatorskoWłasnościowa "H. Cegielski" 1958 - 1983. Część pierwsza. Lata 1958 - 1970.

A n e k s y: Numery robocze i adresowe bloków mieszkalnych na osiedlach dębieckich w latach 1958 - 1970; Protokół nr 1 z posiedzenia Głównej Komisji Przydziału Mieszkań Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Zakładach "H. Cegielski" w Poznaniu w dniu 17 XII 1958 r. 15 Krzysztof W a w r u c h - Drugi poznański konkurs socjologiczny na Życiorys własny robotnika. A n e k s y: Odezwa konkursowa; Życiorys laureata I N agrody spisany własnoręcznie. .59 Marian G o łka - Płace miejskie Poznania (dokończenie). .67

ZYCIK KULTURALNE

Bogdan C i s z e w s ki - Filharmonia Poznańska w sezonie 1979/1980

KRONIKA

Tadeusz O r 1 i k - Laureaci Nagród Województwa Poznańskiego za rok 1979.

Część pierwsza (Stefan Biedroń, Stefan Bosiacki, Wojciech Dyszkiewicz, Henryk Frąckowiak, Franciszek Kaczmarek, Janusz Kaczmarek, Bogusław Koczorowski, Marian Kontek, Zbigniew Koszewski, Jerzy Kozłowski, Zdzisław Kublicki, Kurt Kulesza, Marian Liska, Wojciech Machczyński, Władysław Machowiak, Eugeniusz 01earski, Hubert Orłowski, Marian Remiszewski, Jerzy Sibila, Wojciech Ste1maszczyk, Grzegorz Twardosz, Jan Wellenger, Jan Węglarz, Henryk Wojciechowski i Tadeusz Zalewski) . 85

Sprawozdania

Marian G e n o w e f i a k - Miejska Rada Narodowa wybrała ławników do Sądu Rejonowego i członków Kolegium do spraw Wykroczeń. A n e k s : Węzłowe problemy ochrony środowiska w latach 1981-1990 . 1 1 4 Eugeniusz C o f Jt a - Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne w latach ,1981 - -1982. Aneks: Wystawy w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego w latach 1981-1982. .127 Kro n i kar z - Wydarzenia w Poznaniu w 1982 roku (część druga) 133

Spistreici

ZDJĘCIA Sylwii Bieżan, Bogdana BorowSaka, Zygmunta Ceglarka, Centralnej Agencji · Fotograficznej, Teresy Fitzner, Ryszarda Ga1owskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Jerzego Rybaka, Romualda Świątkowskiego, Stanisława Wiktora, Marii Wołyńskiej

RYSUNKI

Mieczysława Bręgiera, Andrzeja Bzdęgi, Haliny Maik, Józefa N eubauera, Andrzeja Olejniczaka i Marceli Pruskiej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.04/06 R.51 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry