REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.04/06 R.51 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Andrzej Goćwinski (przewodniczący) Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji)

Adres Redakcji: 60-967 P o z n ań, Plac Kolegiacki 17 tel. 523 - 43

PRENUMERATA

Prenumeratę przyjmują oddziały RSW "Prasa- Książka- Ruch" oraz urzędy pocztowe i doręczyciele w terminach: do dnia 25 listopada na styczeń, I kwartał, l półrocze i cały rok 1984; do dnia 10 każdego miesiąca (z wyjątkiem grudnia) poprzedzającego okres prenumeraty. Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje społeczno-polityczne oraz wszelkiego rodzaju inne zakłady pracy składają zamówienia w miejscowych oddziałach RSW "PrasaKsiążka - Ruch". Zakłady pracy w miejscowościach, w których nie ma oddziałów RSW "Prasa- Książka- Ruch" oraz prenumeratorzy indywidualni zamawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczycieli. Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 132-6 211831, RSW "Prasa-KsiążkaRuch", Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki, Poznań, ul. Zwierzyniecka 9. Cena egzemplarza 25 zł; prenumeraty półrocznej - 50 zł, rocznej - 100 zł. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, która jest o 5)14 droższa od prenumeraty krajowej, przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych RSW "Prasa- Książka- Ruch", ul. Wronia 23, 00-958 Warszawa. Egzemplarze zeszytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa- Książka- Ruch" Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta 1221 - 6 - N B P IV O/M..

Okładkę projektował

Zbigniew Kaja

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE

POZNAŃ 1983

Wyd. I. Nakład 2650+100 egz. Ark. wyd. 14,5, ark. druk. 10,625. Oddano do składania 31 III 1983 r. Podpisano do druku 5 IX 1983 r. Druk ukończono we wrześniu 1983 r. Papier druk. sat. ki. III, 71 g, 10X100. Zam. nr 12/83. E-16. Zam. nr 224/221. Cena zł 25,

DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3592

ISBN 83-210-0437-7

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.04/06 R.51 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry