REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.01/03 R.51 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Andrzej Goćwinskii (przewodniczący) Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji)

Adres redakcji: 60- 67 P o z n a ń, Plac Kolegiacki 17 tel. 533-43

PRENUMERATA Prenumeratę przyjmują oddziały RSW "Prasa- Książka- Ruch" oraz urzędy pocztowe i doręczyciele w terminach: do dnia 25 listopada na styczeń, I kwartał, I półrocze i cały rok 1984; do dnia »0 każdego miesiąca (z wyjątkiem grudnia) poprzedzającego okres prenumeraty. Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje społeczno-polityczne oraz wszelkiego rodzaju inne zakłady pracy składają zamówienia w miejscowych oddziałach RSW "PrasaKsiążka-Ruch". Zakłady pracy w miejscowościach, w których nie ma oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch" oraz prenumeratorzy indywidualni zamawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczycieli. Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 211831, RSW "Prasa-KsiążkaRuch", Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki, Poznań, ul. Zwierzyniecka 9. Cena egzemplarza 25 zł; prenumeraty półrocznej - 50 zł, rocznej - lm zł. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, która jest o 5:%:< drCższa od prenumeraty krajowej, przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych RSW "Prasa-iKsiążka-Ruch", ul. Wronia 23, 00-958 Warszawa. Egzemplarze zeszytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa-Książka_Ruch" Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta 1221 - 6 - NBP IV OjM.

Okładkę projektował Zbigniew Kaja

Wydano na zlecenie Wyjdjzialu Kultury Urzędu Mt"'tUiedb w Poznaniu

Sztuki

WYDAWNICTWO POSi£AJ !ŚK*IE

POZNAŃ 198

Wyd. I Nakład 1800+lCO egz. Ark. wyd. 15,2; ark. druk. 9 b 75. Oddano do składania l II 1983 r. Podpisano do dTUku 18 V 1983 r, ruk ukończono w maju 1983 r. Papier druk. sat. ki. III, 71 g, 70Xl100. Zam. nr 12/83. E-17. Zam. nr 8O/2CXi Cena zł 25,DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADIAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-0425-3

BJbl. (JAM ID

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.01/03 R.51 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry