ANEKS

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1982.07/12 R.50 Nr3/4

Czas czytania: ok. 2 min.

WYKAZ ZADAŃ UJĘTYCH W PLANIE NA ROK 1982 (WG ZESTAWIENIA W "RAPORCIE O AK1VALNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ POZNANIA") (w milionach złotych)

Nazwa zadania

Spodziewane efekty

Lp. I l I

Wartość I kosztorysowa 3 I

Planowane nakłady na 1982 r.

KONTYNUOWANE

Przemysł Kontynuacja budowy słodowni w Kobylempołu dla Kombinatu Piwowarsko-Słodowniczego

2 Kontynuacja budowy zakładu pomp wtryskowych i rozdzielaczowych przy ul. Obodrzyckiej

Handel i usługi 3 Osiedle Rusa - pawilon 24a (pawilon handlowy - spożywczy o powierzchni 1300 m 2 )

4 Osiedle Lecha - pawilon 24b - powierzchnia 1355 m 2 (bar kawowy, warzywa-owoce, punkt naprawy, pralniczy i zakład kuśnierski oraz"Praktyczna Pani")

S Osiedle Mikołaja Kopernika - pawiłon 42 (placówki handlowo-gastronomiczne i usługowe na powierzchni 868 m 2 , sklep spożywczy bar m]eczny, zakład złot:1iczo-jubiłerski)

6 Osiedle Bolesława Chrobrego - pawilon li O/li o powierzchni ok. 2800 m 2 (sklep z artykułami papierniczymi, mięsno-wędliniarskimi, bar mleczny, sklep spożywczy, punkt pralniczy, zakład fryzjerski i krawiecki oraz, ,Praktyczna Pani")

7 Osiedle Bolesława Chrobrego - pawilon 101/15 o powier.<chni 2400 m 2 (sklep ogólnospożywczy , warzywa-owoce, rybny. pasmanteryjno-galp <1teryjny, punkty: pralniczy i obuwniCZY, napraw, zakład krawiectwa lekkiego i dziecięcego)

8 Osiedle Jana III Sobieskiego - pawilon 103/9 o powierzchni 2300 m 2 (supersam spożywczy ze stoiskiem mięsno-wędliniarskim, bar gastronomiczny, pasmantt::ria, sklep drogeryjny i farbiarski. zakłady usługowe: obuwnicze, napraw)

1012,0

2467,0

11,5

34,0

17,4

41,9

30,6

51,7

210,0

300,0

20,S

10,0

Uzyskanie zakładanej produkcji w ilo';ci 50000 ton słodu rocznie

Osiągnięcie docelowej produkcji 120000 sztuk rocznie pomp wtryskowych i rozdzielacz owych

4,1

Poprawa obslugi mieszkańców

6,6

8,6

5,0

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1982.07/12 R.50 Nr3/4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry