1Yń 11/:L, -vv.. tri po 3/4 ROCZNIK L. NR 3--4. 1982 ( op-y-OJvv) o _1.,.1 './ LIPIEC. SIERPIEŃ. WRZESIEŃ v fVW Oo.A,JfI\)\/'I'IA-€.J PAŹDZIERNIK. LISTOPAD. GRUDZIEŃ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1982.07/12 R.50 Nr3/4

Czas czytania: ok. 1 min.

Ukazule się od 31 stycznia 1923 roku

KRONIKA MIASTA POZNANIA

KWARTALNIK POŚWIĘCONY PROBLEMATYCE WSPÓŁCZESNEGO POZNANIA

ODZNAKA HONOROWA MIASTA POZNANIA nadana 31 X 1963 roku

POZNAŃ 1983 URZĄD MIEJSKI W POZNANIU

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1982.07/12 R.50 Nr3/4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry