SPIS TRESCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.04/06 R.49 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

ARTYKUŁY

Lech S ł o w i ń s ki - Władysław Nehring (1830 - 1909)

MATEiRIAŁY

Małgorzata H e n d ryk o w s k a - Główne tendencje rozwojowe w poznańskiej grafice użytkowej w latach 1945 - 1980 . 15 Andrzej S a r n o w s k i - Zarządzanie gospodarką miejską w latach 1945-1950 ;w świetle protokołów z obrad Miejskiej Rady Narodowej. Aneks: Memoriał w sprawie odbudowy Uniwersytetu Poznańskiego (15 V 1946); Memoriał z dnia 10 XII 1947 w sprawie wywłaszczeń (fragmenty); Wykaz okręgów, dzielnic i obwodów administracyjnych (1948) 29Tadeusz S w i t a ł a - Teatr Muzyczny w Poznaniu (1956 - 1981) 43

2;YCIE KULTUiRALNE

Edmund G r a b k o w s ki - V Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im.

Henryka Wieniawskiego (1980). A n e k s: Zestawienie nadesłanych kompozycji 87

IKRO NIK A

Z żałobnej karty Alojzy J. M ark i e w i c z - Czesław Kelma (1912 - 1980) Jan Grzegorzews ki - Feliks Szmyt (1895-1980) .

95

Sprawozdania Marian G e n o w e f i a k - XV Sesja Miejskiej Rady Narodowej .

Kronikarz - Wydarzenia w Poznaniu w 1980 roku. Część trzecia .

Kronikarz - 50 lat temu w "Kronice" pisano.

111 137

.zDJĘCIA Krzysztofa Deszczyńskiego, Andrzeja Florkowskiego, Ryszarda Galowskiego, Kazimierza Komorowskiego, Romualda Królaka, Jacka KuliIna, Andrzeja K'l1pid1.llrY, Tadeusza Lej czaka, Zenona Maksymowicza, Zdzisława Nowickiego, Pawła Palucha Henryki Serafin, Zbigniewa Staszyszyna, Andrzeja Szozdy, Tomasza Tomaszewskiego, Jerzego Unierzyskiego i -Grażyny Wyszomirskiej

RYSUNK'I

Mieczysława Bręgiera, Franciszka Burkiewicza i Józefa Neubauera

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.04/06 R.49 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry