SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.01/03 R.49 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

ARTYKUŁY

Tadeusz B e c e l a - Pięćdziesiąta rocznica powstania Osiedla Szczepankowo (1931 - 1981) S

MATERIAŁY

Antoni Janus - Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu (1947 -1977). A n e k s: Najważniejsze nagrody, dyplomy i wyr6żniel1ia 17

Zbigniew D w o r e c k i - Rada Ludowa na miasto Poznań 1918 - 1919. Dokończenie. A n e k s: Rady Ludowe na miasto Poznań na dzień 11 XI 1918 r. po ujawnieniu Komitetu Obywatelskiego i wybraniu w dniu 26 XI 1918 r. 29

Ewa S e r a f i n o w s k a - S ł o m k o wal Biennale Sztuki dla Dziecka (9 - 13 V 1973 r.). Dokończenie. A n e k s: Przebieg I Biennale; Nagrody i wyróżnienia

ZYCIE KULTURALNE

Bogdan C i s z e w s k i - Sezon artystyczny Teatru Wielkiego 1979/1980 51

KRONIKA

Rektorzy poznańskich uczelni Tadeusz S w i t a ł a - Doc. Antoni Zydroń - rektor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. A n e k s: Wystawy indywidualne; Ważniejsze realizacje; Udział w ważniejszych wystawach zagranicznych 59

Kronikarz - Wydarzenia w Poznaniu w 1980 roku. Część druga 65 Kronikarz - 50 lat temu w "Kronice Miasta Poznania" 101

ZDJĘCIA Tadeusza Beceli, Henryka Drygasa, Czesławy Kłose, Aleksandry Konarskiej, Jacka Kulma, Stanisława Mizernego, Maksymiliana Myszkowskiego, Zdzisława Nowickiego, Henryki Serafin, Mariana Strenka, Andrzeja Szozdy, Tomasza Tomaszewskiego, Jerzego Unierzyskiego, Dobiesława Wielińskiego i Grażyny Wyszomirskiej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.01/03 R.49 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry