SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.10/12 R.48 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

MATERIAŁY Henryk B i e r ł a - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego "Hydrobudowa" w latach 1952-1977. A n e k s: Dyrekcja Przedsiębiorstwa; Działacze społeazni .5

Zbigniew D w o r e c k i Część pierwsza

Rada Ludowa na miasto Poznań 1918-1919.

.25

Ewa S e r a fi n o w s k a - S ł o m k o w a (9-13 V 1973 r.).

I Biennale Sztuki dla Dziecka

.35

Aleksandra C z a r n e c k a - Zieleń Poznania w dokumencie archiwalnym 41

Seweryna K w i l e c k a - Funkcje społeczno- kulturalne Teatru Polskiego w latach 1870-1918. Dokończenie. An e k s: Klasyka w repertuarze Teatru Polskiego (1870 -1916); Repertuar teatrów ludowych za dyrekcji Edmunda Rygiera (1896 - 1908). .53

KRONIKA

Jubileusze

Marian S t r e n k - Obchody stulecia komunikacji miejskiej (1879 - 1980).

A n e k s : Pracownicy odznaczeni z okazji jubileuszu 63

Sprawozdania

Marian G e n ó w e fi ak - Wykonanie Planu Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Poznania i budżetu za rok 1979. (Sesja Miejskiej Rady Narodowej) A n e k s : Informacja o realizacji postulatów i wniosków zgłoszonych w toku kampanii wyborczej do rad narodowych stopnia podstawowego w 1978 r.; Działalność ogniw samorządu mieszkańców w latach 1978 - 1980 79»

Marian G e n ó we fi a k - Węzłowe problemy ochrony środowiska człowieka (Sesja Miejskiej Rady Narodowej). .81

Spis treści

Wydarzenia w Poznaniu w 1980 roku. Część pierwsza 50 lat temu w "Kronice Miasta Poznania".

.85 .- . 11 3

ZDJĘCIA Andrzeja Bilskiego, Wiesława Gąsiorka, Jacka Kulma, Tadeusza Lejczaka, Zdzisława Nowickiego, Kazimierza Przychodzkiego, Mariana Strenka, Grażyny Wyszomirskiej.

RYSUNKI

Mieczysława Bręgiera, Franciszka Burkiewicza 1 Józefa N eubauera

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.10/12 R.48 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry