REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.10/12 R.48 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Andrzej Goćwinski (przewodniczący) Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji)

Adres redakcji: 60-967 P o z n a ń, Plac Kolegiacki 17 tel. 523 - 43

P R.E NUMERATA

Prenumeratę przyjmuj ą oddziały RSW "Prasa-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe 4 doręczyciele w terminach: od dnia 25 listopada na styczeń, I kwartał, I półrocze i cały rok 1979; od dnia 10 każdego miesiąca (z wyjątkiem grudnia) poprzedzającego okres prenumeraty. Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucji i organizacje społeczno-poldtyczno oraz wszelkiego rodzaju inne zakłady pracy składają zamówienia w miejscowych Oddziałach RSW "PrasasKiążka- Ruch". Zakłady pracy w miejscowościach, w których nie na oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch" oraz prenumeratorzy indywidualni zamawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczycieli. Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na [conto PKO nr 122-6 211831, RSW "Prasa-Książka- Ruch", Przedsiębdorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki, Poznań, ul. Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł; rocznej - 28 zł. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, Jrtóra jest o 5Jló droższa od prenumeraity krajowej, przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych RSW "Prasa-Książka-Ruch", ul. Wronia 23, 00-958 Warszawa. Egzemplarze zeszytów zdeaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa-Książka-Ruch" Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań"'Wschód, ul. Zydowsika 2/3, Nr konta 1221 - 6 - NBP IV OjM

Do nabycia w stałym punkcie sprzedaży: Księgarnia Naukowa w Poznaniu, ul. Czerwonej Armii 69

Okładkę projektowała Maria Dolna

Zdjęcie na okładce Stanisława Laskowskiego

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury t Sztukt Urzędu Miejskiego w Poznaniu

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAN 1980 Wydanie I. Nakład 1700+100 egz. Ark. wyd. ; ark. druk. 7,75 (10,3 - A). Oddano do składania 9 IX 1980 r. Podpisano do druku 18 XII 1980 r. Druk ukończoon w grudniu 1980 r. Papier druk.-sat.

ki. V, 71 g. 70X100. Zam. nr 82/80 T-14 Zam. nr 563/42 Cena zł 7,DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210'0261-7 "

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.10/12 R.48 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry