SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.07/09 R.48 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

ARTYKUŁY

Lech S ł o w i ń s ki: Hipolit Cegielski jako filolog i pedagog. An e k s: Wystawa poświęcona Hipolitowi Cegielskiemu (Janusz Padalak) . MATERIAŁY Tadeusz B a r t k o w i ak: Towrzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej w Poznaniu (1970 - 1980). An e k s: Członkowie Zarządu Wojewódzkiego 13 Seweryna K w i l e c k a: Funkcje społeczno-kulturalne Teatru Polskiego w latach 1870-1918. .27 Eugeniusz B o b e ir: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Grunwald" w latach 19)57- 1977 na tle rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej w Poznaniu. Część druga .35

KRONIKA

Rektorzy poznańskich uczelni

Tadeusz Ś w i t a ł a: Prof. dr hab. Janusz Piasny

.51

Z żałobnej karty

Maria Plewińska: Prof, dr Antoni T. Jurasz (1882-1961) .

Sprawozdania

Marian G e n o w e f i a k: Plan Społeczoo-Gospodarczego Rozwoju Poznania i budżet miasta ma .rok 1980 (XII Sesja Miejskiej Rady Narodowej). A n e k s : Perspektywy rozwoju sieci telekomunikacyjnej 5 8 Lech T a l a r c z y k - Kronika budowy iN owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". Rok 1977. A n e k s: Nulmery robocze i adresowe budynków mieszkalnych i socjaino- usługowych oddanych do użytku w 1977 r. 71

Spis treści

Krionifcarz - Wydarzania w Poznaniu w roku 1979. Część czwarta Kronikarz - 50 lat temu w "Kr.onice" pisano.

.127

ZDJĘCIA Marii Herkt, Henryka Kamzy, Jacka KuAma, Bogdana Kurpiosa, Tadeusza Lejczaika, Dany Matuszewskiej, Zdzisława Nowickiego, Stanisława Ossowskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Zbigniewa Staszyszyna, Dobiesława Wielińskiego, Andrzeja Wilaka, Grażyny Wyszomirskiej i Zbigniewa Żdka

RYSUNKI

Mieczysława Bręgiera 1 Józefa N euba uera

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.07/09 R.48 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry