WYDARZENIA W POZNANIU W 1979 ROKU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.01/03 R.48 Nr1

Czas czytania: ok. 65 min.

Część

lA. Odbył się VIII Wojewódzki Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w którym uczestniczył prezes Zarządu Głównego Waldemar WinkeI. Zarząd Wojewódzki udekorowany został Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Prezesem Zarządu Wojewódzkiego wybrany został ponownie Marian Stróżyk. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach Poznańskiej wiosny Muzycznej odbył się koncert symfoniczny Orkiestry Filharmonii Śląskiej w Katowicach pod dyrekcją Jerzego Salwarowskiego z udziałem Stefanii Woytowicz (sopran).

W auli Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej odbył się koncert kameralny, w którym wystąpili: Kazimierz Moszyński (flet), Ewa Wolak-Moszyńska (fortepian), Stefan Czermak (skrzypce), Alicja Faryniarz (fortepian) , Kwintet Kontrabasów i Kwartet Smyczkowy " V arsovia" .

Dowcipy primaaprilisowe z poznańskich gazet. "Głos Wielkopolski" zapowiedział kursowanie tramwaju wodnego na Warcie: "Na wprowadzeniu tramwaju wodnego skorzystają więc m. in. załogi "Rometu", Zakładów Mięsnych, fabryk Nowego Miasta, "Stomila" i Poznańskiej Fabryki Maszyn Żniwnych. Przewidziano bowiem pięć przystanków: na Winogradach, w rejonie ul. Ugory; na Garbarach (skąd kiedyś wypływała w rejsy spacerowe do Puszczykowa "Dziwożona"), przy mostach Chrobrego i Marchlewskiego oraz na Dębinie. Czas przejazdu tą trasą potrwa 20 minut, podczas gdy obecnie autobusem lub zwykłym tramwajem jedzie się przez śródmieście ok. godziny. Linię obs'ugiwać będzie zmodernizowany wodolot starszego typu "Śmieszek", który może rozwijać prędkość do 40 km na godzinę, w porcie na Garbarach od nie* dzieli rozpocznie się sprzedaż karnetów miesięcznych i ulgowych biletów dla młodzieży". "Rewelacyjna" była takżeruga

"informacja" o odkryciu źródeł wody leczniczej w Suchym Lesie. "Gazeta Zachodnia" zaprosiła natomiast poznaniaków na przystań Akademickiego Klubu Sportowego, gdzie miał się odbyć popis "ludzi-ptaków", latających bez po-, mocy skrzydeł.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital fortepianowy Eugeniusza Knapika.

Chór dziewczęcy ze Szkoły Podstawowej Nr 77 pod kierownictwem Bogny Thomas powrócił z podróży artystycznej do Czechosłowacji. W wieku czterdziestu sześciu lat zmarła Aniela Wachowiak-Czechlewska, b. reprezentantka Polski w gimnastyce. Karierę sportową rozpoczęła w 1948 r.

zdobywając w barwach Klubu Sportowego "Warta" tytuł mistrzyni Polski III ki. Startowała na Akademickich Mistrzostwach Świata w Budapeszcie (1949). W barwach Klubu Sportowego

Wydarzenia w Poznaniu (1 - 3.4.)

"Kolejarz" reprezentowała polską gimnastykę w Czechosłowacji, Francji, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (1948 - 1953). 2.4. Podczas spotkania grupy aktywu Naczelnej Organizacji Technicznej i Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, w którym uczestniczyli konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gujsew oraz sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Bogdan Siciarz, zainaugurowano Dni Radzieckiej N auki i Techniki. O współpracy między środowiskami naukowo-technicznymi Polski i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich mówił Eugeniusz Skotnicki.

W hali Nr 22 Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczął się kiermasz towarów rolno-spożywczych, produkowanych przez Kombinaty Państwowych Gospodarstw Rolnych N aramowice i Owińska oraz zakłady Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem", Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej i Rzemieślniczy Dom Towarowy . Wydarzeniem Poznańskiej Wiosny Muzycznej był recital amerykańskiego skrzypka Ruggiero Ricci w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wirtuoz wykonał utwory Bacha, Bartoka i dwanaście kaprysów Paganiniego. W tej samej sali odbył się drugi koncert kameralny poznańskich solistów-instrumentalistów. Wystąpili: Jerzy Tuszewski (klarnet), Stefan Sibilski (organy), Marta Ptaszyńska i Michał Szmańda (perkusja) oraz Kwartet Wilanowski.

Wieczorem w sali Teatru Nowego Warszawska Opera Kameralna przedstawiła monodram operowy Bernadetty Matuszczak Pamiętnik wariata (według Mikołaja Gogola). W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert laureatów eliminacji wojewódzkich XVIII Ogólnopolskiego

Konkursu Piosenki Radzieckiej, w drugiej części z recitalem pieśni radzieckich wystąpiła Sława Przybylska. Rozpoczął się Poznański Tydzień Porządku, zorganizowany przez Urząd Miejski.

Inauguracja Miesiąca Kultury Zdrowotnej. Stuletnie urodziny obchodził mieszkaniec O. Kosmonautów 19 m. 119 Franciszek Radolak. Przedstawiciele władz miejskich przekazali jubilatowi serdeczne gratulacje. W wieku siedemdziesięciu pięciu lat zmarł Leonard Kościełski, działacz sportu motorowego od 1920 r., honorowy członek (od 1959 r.) i honorowy prezes zarządu Motoklubu "Unia" (od 1978 r.). U dekorowany wieloma odznaczeniami sportowymi i honorowymi.

3.4. Dwa spotkania w ramach Poznańskiej Wiosny Muzycznej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: trzeci koncert kameralny, w którym wystąpiły: Poznańska Orkiestra Kameralna i zespoły kameralne pod dyrekcją Piotra Warzechy (Andrzej Dutkiewicz - fortepian) oraz recital Tomasza Stańki. N a budowie wieżowca Akademii Ekonomicznej przy ul. Powstańców Wielkopolskich brygady Zjednoczenia Budownictwa Obiektów Użyteczności Publicznej "Budopol" rozpoczęły betonowanie trzonu żelbetowego trzeciej kondygnacji. W kawiarni "Italia" odbyła się d e lIc j a d a (pokaz i degustacja deserów) przygotowana przez cukierników poznańskich i szczecińskich. Spośród stu siedemnastu przedstawionych do oceny de

serów I nagrodę zdobył deser przygotowany przez Edmunda Szymańskiego z baru kawowego "Brzdąc". W Akademii Ekonomicznej odbył się finał VI uczelnianej edycji "Politykusa " Polrka nasza przyszłość. 4.4. Poznańska Wiosna M uzyczna. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się finałowy koncert w wykonaniu Chóru i Orkiestry Filharmonii Łódzkiej pod batutą Henryka Czyża z udziałem solistów: Kaja Danczowska (skrzypce), Delfina Ambroziak (sopran), Kr>styna Szostek- Radkowa (mezzosopran) i Jerzy S. Adamczewski (baryton). Na koncert przybył zastępca kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Eugeniusz Mielcarek. Jury XIX Poznańskiej Wiosny Muzycznej przyznało Medale Polihymnii za najlepsze kreacje artystyczne festiwalu: Kai Danczowskiej za wykonanie partii solowej w Koncercie Skrzypcowym Krzysztofa Pendereckiego oraz Kwartetowi "Varsovia" za interpretację Wariacji w formie ronda Tadeusza Bairda. Do Poznania przybyła delegacja Związku Studentów Uniwersytetu w Jyvaeskylae (Finlandia). Goście spotkali się m. in. z władzami administracyjnymi województwa poznańskiego i miasta oraz Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, jak również ze studentami poznańskich uczelni. Podpisano umowę o współpracy i wymianie między organizacjami studentów Poznania i Jyvaeskylae na rok 1979.

Zakończyło się VII Seminarium Polsko-Słowackie, zorganizowane przez Koło Naukowe Studentów Etnografii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Tematem obrad była etnografia dziecka. 5.4. Z okazji święta pracowników służby zdrowia przedstawiciele lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek przyjęci zostali przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasadę oraz wojewodę poznańskiego Stanisława Cozasia. Jerzy Zasada w imieniu władz politycznych i administracyjnych województwa złożył pracownikom służby zdrowia wyrazy podziękowania i życzenia. Ogłoszono wyniki VI Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Spychalskiego. Jury pod przewodnictwem Stefana Gierowskiego zakwalifikowało na wystawę pokonkursową 126 obrazów osiemdziesięciu ośmiu autorów. I nagrodę zdobył Piotr Kasprzak (Warszawa), dwie drugie - Wiesław Markowski (Gdańsk) i Jerzy Piotrowicz (Poznań), trzy trzecie - Aleksander Kozyrski (Warszawa), Jacek Kowalski (Toruń), Piotr Szemiński (Warszawa). "Czwartek Literacki" w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego. Gościem był poeta, prozaik i dramaturg Ernest Bryll. Polski Teatr Tańca - Balet Poznański pod kierownictwem Konrada Drzewieckiego powrócił z podróży artystycznej do Moskwy. 6.4. Posiedzenie plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poświęcone ocenie realizacji założeń planu pięcioletniego w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym wojewódzlwa poznańskiego oraz wytyczeniu głównych zadań na lata 1979 - 1980. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada. U czestniczył kierownik Wydziału Rolnego i Gospodarki Żywnościowej Komitetu Centralnego Jerzy Wojtecki. Referat wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Czesław Gałgan. Posiedzenie plenarne Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, na którym wręczono sztandar ufundowany przez geodetów poznańskich. Brali w nim udział kierownik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Mieszkaniowej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Miron Kolasiński i prezydent Poznania Władysław Sleboda, którzy udekorowani zostali Odznakami Honorowymi Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Na spotkaniu przedstawiono dorobek sześćdziesięcioletniej działalności organizacji społecznej geodetów w naszym kraju. Wyróżnono również szczególnie zasłużonych pracowników geodezji. Otrzymali oni przyznane im przez Wojewódzką i Miejską Radę Narodową Honorowe Odznaki "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" i Odznaki Honorowe Miasta Poznania oraz odznaki Stowarzyszenia. Przybył dziewięćdziesięcioosobowy chór Ludowej Akademii Śpiewu z Hanoveru (Republika Federalna Niemiec) pod dyrekcją Wilfrieda Garbersa. 7.4. Finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Jana Spychalskiego. W salach Biura Wystaw Artystycznych przy Starym Rynku otwarto wystawę obrazów osiemdziesięciu siedmiu autorów wyróżnionych przez jury. Jednocześnie otwarta została ekspozycja malarstwa Andrzeja Szatana- Nowackiego (Bydgoszcz). Zakończyły się Dni Radzieckiej Nauki i Techniki.

Wydarzenia w Poznaniu (7 - 10.4)

W hali targowej Nr 14 Oddział Obrotu Artykułami Wyposażenia Mieszkań Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego uradził kiermasz mebli i zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego po cenach obniżonych.

Premiera musicalu Małgorzaty Komorowskiej Co kto chce czyli siedem · przygód Centka w Poznańskim Teatrze Lalki i Aktora (Scena Marcinek). Reżyseria - Teresa Gąsiorowska, scenografia - Andrzej Popiak, muzyka - Małgorzata Komorowska. Obsada: Bożena Tychanicz (Nika), Jan Harenda (Król), Krzysztof Deszczyński (Centek) , Maciej Lejman (Dozorca; Pan Kaczorowski), Wojciech Rum (Chłopiec z pitką), Al3k Zwierzyński (Pan Marczewski), Ter sa Gąsiorowska i Violetta Boko;a (Dwie Bardzo Grzeczne Panienki), Ewa Darulewska (Ciocia), Teresa Gąsiorowska (S ąsiadka ) .

W wieku siedemdziesięciu ośmiu lat zmarł wadysław Wolny, senior lotnictwa wielkopolskiego, podporucznik Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Rozpoczęły się XIII Akademickie Mistrzostwa Polski w Tańcu Turniejowym oraz V Otwarty Turniej Tańca. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert chóru Ludowej Akademii Śpiewu (Volkssingakademie) z Hanoveru (Republika Fedaralna Niemiec) pod dyrekcją Wilfrieda Garbersa. Soliści: Rotrant Stephan (sopran), Peter Sefcik (tenor), Dietrich Stephan (bas), Michael Vogelpohe (organy l fortepian) . 8.4. W auli Akademii Ekonomicznej odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Głównego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Obradom przewodniczył Stanislaw Gabrielski. Uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J-ózef Scibisz i wicewojewoda Romuald Zysnarski.

Złota niedziela.

W sali sportowo-widowiskowej "Arena" zakończyły się XIII Akademickie Mistrzostwa Polski w Tańcu Turniejowym i V Otwarty Turniej Tańca. W auli Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej odbył się koncert chóru mieszanego (Skive Gymnasium Kor) ze Skive (Dania).

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Marka Pijanowskiego wyjechała w podróż artystyczną do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

9.4. Rozpoczęło się I Ogólnopolskie Sympozjum poświęcone termografii medycznej. Przybyli specjaliści z kraju oraz z Czechosłowacji, Francji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Włoch i Zwią?ku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Otwarto wystawę specjalistycznego sprzętu, produkowanego przez firmy szwedzkie i francuskie. W Pałacu Kultury rozpoczął się III "Folk-blues meeting". W koncercie galowym uczestniczyli: Zbigniew Jakubowski, Marek Śnieć oraz Harry Cohen (Dania), a także grupy "Kasa Chorych Blues" i "Wolna Grupa Bukowina".

Z podróży artystycznej do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich powrócił Zespół Collegium Musicorum Posnaniensium pod kierownictwem Włodzimierza Kamińskiego. Zespół koncertował trzykrotnie w Moskwie oraz Mińsku i Leningradzie. 10.4. W Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej odbyło się seminarium poświęcone trzydziestej czwartej rocznicy podpisania układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Pod przewodnictwem prezydenta miasta Władysława Slebody odbyła sie narada dyrektorów kilku przedsiębiorstw i służb miejskich oraz kierowników delegatur dzielnicowych, poświęcona porządkowaniu miasta pod hasłem "Poznań musi być zawsze czysty". W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie delegatów Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej na II Ogólnopolskie Forum Aktywu z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego J ózefem Scibiszem. Obecny był komendant Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego Ryszard W osiński. Rozpoczęły się Dni Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W gmachu Instytutu przy ul. Szamarzewskiego otwarto wystawę dorobku naukowo-badawczego i dydaktycznego oraz twórczości studenckiej. Zmarł nagle w wieku pięćdziesięciu pięciu lat prof. dr hab. Mieczysław Wojtowicz, radny, członek Prezydium Miejskiej Rady Narodowej oraz przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska, prorektor Akademii Medycznej, kierownik II Kliniki Chirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

11.4. Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej wystawili w Operze Poznańskiej operę Rossiniego Cyrulik s?u)ilsłci. Młodym wykonawcom towarzyszyła orkiestra i chór Opery Poznańskiej pod dyrekcją Mieczysława Dondajewskiego. 12.4. W Pałacu Kultury odbyło się posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Podstawą do dyskusji stał się referat przewodniczącego Komisji Kultury Jana Szajka. W posiedzeniu uczestniczył konstil generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew. W

7 Kronika m. Poznania 1;1)

godzinach popołudniowych sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Maria Rynkiewicz spotkała się z delegatami na X Zjazd Towarzystwa.

W sali sportowo-widowiskowej "Arena" występował belgijski zespół "Dream Express" .

Chór Chłopięcy i Męski oraz orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod kierownictwem Stefana Stuligrosza udali się na XI Festiwal Muzyczny (Wielkanocny) do Lourdes (Francja). Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Marka Pijanowskiego powróciła z podróży artystycznej do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Koncertowała trzykrotnie, m. in. w Wilnie i Kownie. 13.4. w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę fotogramów Antoniego Ruta pt. "Żyją wśród nas".

W Muzeum Archeologicznym otwarto wystawę Barbary Hulanickiej pn. "Motyw historyczny w tkaninie artystycznej" . 15.4. W nocy (z soboty na niedzielę) w ul.

Głogowskiej (w pobliżu Hubnera) miała miejsce awaria wodociągu. Wskutek uszkodzenia rur, szybko zapadła się jezdnia, podmyte zostały tory tramwajowe. Do pracy przystąpiły brygady Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Dzięki poświęceniu pracowników brygady, awaria, którą normalnie usuwano by czterdzieści osiem godzin, została zlikwidowana w niedzielę przed północą. 17.4. w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego bawił I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. Odwiedził wydział napraw silników soalinowych, kuźnię i resorownię. Podczas posiedzenia egzekutywy Komitetu Zakładowego Jerzy Zasada podziękował załodze za dobre wyniki produkcyjne oraz przedstawił zadania stojące przed przemysłem województwa poznańskiego w 1979 r. 18.4. W Domu Technika otwarto wystawę opracowań naukowych "Politar-79". Zaprezentjwr.no 115 naj nowszych prac. W p A driż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec, Belgii i Francji wyjechał Poznański Chór Chłopięcy pod clyiekcją Jerzego Kurczewskiego.

Wydarzenia w Poznaniu (18 - 20.4)

W sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarto wystawę pt. "Dziecko w kolekcjonerstwie". Na ekspozycję złożyły się zbiory dwudziestu siedmiu wystawców, głównie członków Wielkopolskiego Klubu Hobbystów.

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę malarstwa Krzysztofa Panufnika. 19.4. Powołano ponad stuosobowy Wojewódzki Komitet Obchodów Święta l Maja. N a jego czele stanął I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada.

Zakończyło się dwudniowe seminarium na temat doskonalenia form opieki nad zdrowiem dziecka szkolnego.

-s

W wieku pięćdziesięciu pięciu lat zmarł prof. dr hab. Tadeusz Kowal, kierownik Zakładu Botaniki Farmaceutycź nej Instytutu Leku Akademii Medycznej; przewodniczący poznańskiego oddzla'u Polskiego Towarzystwa Botanicznego w latach 1%5 - 1968, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Kształtowanie marksistowskiego światopoglądu i upowszechnianie humanistycznych wartości w środowisku inżynieryjno-technicznym było tematem ogólnopolskiej sesji popularno-naukowej, jaka odbyła się w Wielkopolskich Zakładach Teleelektronicinych "Telkom - Tele.ra".

W Pałacu Działyńskich rozpoczęła się XII Ogólnopolska Aukcja Książki Antykwarycznej. Jeden z bibliofilów kupił za 14 (XX) zł wydaną w okresie międzywojennym Księgę Jizcly Polskiej. 20.4. W Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele wszystkich miast i wsi województwa poznańskiego składali na ręce przewodniczącego prezydium Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Franciszka Szczerbala meldunki o zobowiązaniu do czynów społecznych dla uczczenia 35-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Podczas pobytu na Ziemi Poznańskiej członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Babiuch z towarzyszącymi mu osobami odwiedzili kombinat ogrodniczy N aramowice. Wyjaśnień udzielali dyrektor Zjednoczenia Państwowych Gospodarstw Rolnych Jerzy Małecki i dyrektor Kombinatu Marian Mikołajczyk. N a zakończenie wizyty Edward Babiuch spotkał się z Sekretariatem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej odbyło się pożegnanie delegacji na X Krajowy Zjazd Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli, delegacja udała się do Warszawy. W Domu Kultury "Trojka" odbyło się spotkanie prezesów zarządów regionalnych towarzystw kulturalnych z województwa poznańskiego. Zastępca dyrektora Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" Henryk Wrześniacki zaooznał zebranych z programem im irez organizowanych dla dzieci zamieszkujących osiedla spółdzielcze. W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" o'warto wystawę malarstwa Ludomira Gałdowskiego.

Koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu pod dyrekcją Agnieszki Duczmal w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Solistą był Janusz Olejniczak (fortepian). Orkiestra Filharmonii Poznańskiej i Chór Chłopięcy i Maski pod dyrekcją Stefana Stuligrosza powróciła z podróży artystycznej do Francji. 21.4. Dzień czynu obywatelskiego dla uczczenia trzydziestopięciolecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. N a Dębcu oddano do wstępnej eksploatacji drugą w Poznaniu centralę telefoniczną E-lO, przeznaczoną do obsługi aboientów miejskich i strefy podmiej - skiej (Luboń, Mosina, Puszczykowo ).

,..... .

.

Janina Guttnerówna (Helena) W Teatrze Muzycznym odbyła się premiera operetki Oskara N edbala Polska krew pod kierownictwem muzycznym Stefana Rudko, w reżyserii Józefa Słotwińskiego. Scenografia Liliany J ankowskiej, choreografia Barbary Bittnerówny. W premierowej obsadzie wystąpili: Antoni UrDdn (Jan Zaremba), Janina Guttnerówna (Helena), Jerzy Dzianysz (Bolo Barański), Jerzy Golfert (Baron Popiel), Czesława Urban (Putzi), Irena

7*

Szulc- Kruk (Mutzi), Marian Pokrzycki (Mirski) , Władysław Mielcarek (Górski), Aleksander Harbul (Siemiński), Jacek Flur (Woliński), Barbara Biskupska (Drygalska), Hanka Dobrzanka (Hrabina Napolska), Mieczysław Józefiak (Kamerdyner), Wacław Kędziora (Komornik). Zakończenie obchodów jubileuszu 175-lecia ubezpieczeń na ziemiach polskich.

W siedzibie oddziału wojewódzkiego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń odbyło się spotkanie z pracownikami Zakładu. Zasłużeni dla Zakładu udakorowani zostali odznaczeniami państwowymi. W sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się jubileusz sześćdziesięciolecia Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta. Szko.a otrzymała Odznakę Honorową Miasta Poznania i zbiorową Odznakę Polskiego Czerwonego Krzyża. W kinie "Bałtyk" rozpoczęły się filmowe "Konfrontacje-79". 22.4. Tysiące mieszkańców Poznania przystąpiło do Obywatelskiego Czynu 35-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wartość "wykonanych prac oszacowano na kilka milionów złotych. Przybyło kilka kilometrów nowych dróg i chodników, uporządkowano miejskie parki i zi2leńce, estetyczny wygląd zyskało otoczenie zakładów pracy, instytucji i szkół. W dzielnicy N owe Miasto pracowało prawie dwa tysiące osób, załogi Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych i in. porządkowały Trasę Katowicką. Pracownicy Foznańskiej Fabryki Maszyn Żniwnych spędzili kilka godzin przy zakładaniu zieleńców na skrzyżowaniu Trasy Hetmańskiej z ul. Starołęcką. Ekipy Elektrociepłowni Karolin urządzały pętlę autobusową przy ul. Gdyńskiej. Stare Miasto - osiemset osób porządkowało osiedla winogradzkie. Do prac w parku na Cytadeli przybyło kilkuset żołnierzy, członków Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i Związku Harcerstwa Polskiego. Wilda - piace społeczne wykonywane były na błoniach i Łęgach Dębińskich. Posadzono tam wiele krzewów oraz założono trawniki i zieleńce. J eżyce - dwieście pięćdziesiąt osób pracowało w parku Sołackim, który najbardziej ucierpiał podczas ostatniej zimy. Grunwald - słuchacze Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Kwatermistrzowskich porządkowali park górczyński. Zakończyły się dwudniowe finały II Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiej. Wzięło w nich udział trzydziestu crz-?ch finalistów, którzy wyłonieni "'ostali spośród 2800 uczestników eliminacji szkolnych i okręgowych. Zwycięzcą Olimpiady została uczennica X

Wydarzenia w Poznaniu (22 - 23.4.)

Liceum Ogólnokształcącego Anna Sławicz. W salonie Empiku odbył się Wojewódzki Przegląd "Teatrów przy kawie". Jury pod przewodnictwem Tomasza Szymańskiego zakwalifikowało do prz3 glądu międzywojewódzkiego teatr z klubu w Smochowicaeh.

W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbyły się zawody sprzedawców o tytuł mistrza w swoim zawodzie. Osiemdziesięcioczteroosobowa grupa zawodniczek i zawodników spotkała się w hali łuczniczej obok "Areny" na XI Fryzjerskich Mistrzostwach Polski i IV Ogólnopolskim Konkursie Kosmetycznym. 23.4. Dni Leśnika i Drzewiarza. Przedstawiciele tych zawodów spotkali się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J e rzym Zasadą.

Odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności N arodu pod przewodnictwem Franciszka Szczerbala poświęcone ocenie pracy i działalności Frontu Jedności Narodu w roku 1978 oraz omówieniu zadań, które stawiają sobie działacze Frontu Jedności N arodu w roku 1979.

Moment przed wręczeniem sztandaru.

W sali Teatru Nowego odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru j eżyckiej organizacji Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Do Poznania przybył przedstawiciel dy

rekcji przedsiębiorstwa "N ovotel" Daniel Angenard z Paryża, by wręczyć personelowi novotelu przy ul. Warszawskiej nagrodę za zajęcie I miejsca w 1978 r. wśród podobnych obiektów w Europie wschodniej. Specjalnie wybity na tę okazję medal przekazał na ręce dyrektor Kaliny Dąbrowskiej. W uroczystości wziął u ział wicewojewoda poznański Ryszard Cmielewski. Do Poznania przybyła delegacja Partii Ludowej Awangardy Kostaryki: Arnoldo F. Segure oraz Mario S. Porrasa. Gości przyjął przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj.

Rozpoczęła się konferencja poświęcona problemom funkcjonowania polskiej gospodarki lat osiemdziesiątych. Udział brali ekonomiści z Bydgoszczy, Gdańska, Łodzi, Poznania, Szczecina i Torunia.

Maraton muzyczny w Klubie Plastyka urządzony w dziesiątą rocznicę śmierci Krzysztofa Komedy- Trzcińskisgo. O znakomitym muzyku opowiadały: jego matka Zenobia Trzcińska i siostra - Irena Orłowska.

W Teatrze Polskim (Scena Próby) odbyła się premiera przedstawienia Romana Bratnego Trzech w linii prostej (adaptacja Zygmunta Hubnera) w reżyserii Janusza Grebera; scenografia Jacka Zagajewskiego. W premierowej obsadzie grali: Włodzimierz Kłopocki (J erzman I - Ojciec), Wiesław Zwoliński (Jerzman II), Bogusław Czarnul (J erzman III - Tomasz), Józef Jachowicz (Szymon - Reżyser), Aleksander Błaszyk (Sandomierski), Janusz Greber (Redaktor), Zdzisław Zachariusz (Aktor).

Zdzisław Zachariusz (Aktor)

24.4. Rozpoczęło się piąte światowe seminarium na temat promocji handlu, marketingu i stosunków handlowych między Wschodem a Zachodem, zorganizowane przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych przy współpracy Polskiej Izby Handlu Zagranicznego. W spotkaniu uczestniczyło dziewiętnaście krajów europejskich oraz Kanada i Stany Zjednoczone Ameryki Płn.

N a terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęła się międzyresortowa giełda materiałowo-maszynowa. z okazji miesiąca pamięci narodowej odbyło się spotkanie członków kierownictwa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z przedstawicielami około dwutysięcznej rzeszy b. więźniów hitlerowskich obozów zagłady. Przybyłych witał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada. W Akademii Ekonomicznej rozpoczęło się trzecie kolokwium francusko-polskie poświęcone problemom planowania regionalnego, ekonomiki kształcenia i zatrudnienia oraz metod ilościowych w ekonomii. W Domu Technika rozpoezęła się czterodniowa międzynarodowa konferencja poświęcona radiowej i mikrofalowej spektroskopii zorganizowana przez Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk. W czytelni Biblioteki Głównej U niwersytetu im. Adama Mickiewicza otwarto wystawę książek naukowych wydawców angielskich. 25.4. W Zespole Szkół Rolniczych w Golęcinie odbyła się wojewódzka inauguracja młodzieżowych obchodów trzydziestopięciolecia Polski Ludowej. Przybyli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J ózef Scibisz, przewodniczący Rady wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Tadeusz Kuraś, wicedyrektor Departamentu N auki i Oświaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa Marian Dobkowicz. Zespół Szkół Rolniczych otrzymał od swych zakładów opiekuńczych sztandar, który udekorowany został Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" . W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru organizacji partyjnej Politechniki Poznańskiej ufundowanego przez Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Aktu wręczenia sztandaru dokonali: zastępca kie

JQ1

Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj wręcza sztandar I sekretarzowi Komitetu Uczelnianego Janowi Gronowiczowi

równika Wydziału Nauki Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Henryk Frąckowiak oraz sekretarz Komitetu Wojewódzkiego J ózef Świtaj. Obecni byli przedstawiciele świata naukowego, wicewojewoda Ryszard Cmielewski, wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. Przybył konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew. Dorobek organizacji partyjnej w Politechnice Poznańskiej omówił I sekretarz Komitetu Uczelnianego Jan Gronowicz. Osiemdziesięciu osobom wręczono legitymacje kandydackie i członkowskie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W Białej Sali Urzędu Miejskiego odbył się koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza dla członków seminarium Organizacji Narodów Zjednoczonych. W sali Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego przy ul. Swiętosławskiej odbył się koncert Estrady Kameralnej. Wyko

Wydarzenia w Poznaniu (25 - 26.4)nawcami byli pedagodzy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej: Krystyna Kordvl-Buda (flet), Kazimiera Łabędzka (fortepian), Zdzisław N owak (klarnet), Alojzy Drzewiecki (fortepian).

W Domu Przyjaźni "Trojka" odbyło się podsumowanie wyników Ogólnopolskiego Konkursu "Zakład pracy pomaga szkole". Pierwsze miejsce i prawo udziału w elminacjach centralnych przyznano Poznańskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych współpracującemu od dwudziestu lat ze Szkołą Podstawową Nr 38.

Budowa Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego przy ul. Obodrzyckiej. Montaż konstrukcji żelbetowej ośmiokondygnacyjnego budynku zaplecza technicznego (obiekt nr 6) przez brygadę Zygmunta Fabisiaka z Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 1. Na planie (przed żurawiem wieżowym) plac produkcji poligonowej ram żelbetowych typu "H"

Budowa Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego. Montaż konstrukcji stalowej budynku stołówki (obiekt nr 2c) przez brygadę montażową Jerzego Majdzińskiego z Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 1. Po lewej - hala główna nr l; po prawej - budynek produkcyjny nr 2

Zgromadzenie Ogólne Oddziału Polskiej Akademii Nauk. O zasobach wodnych Wielkopolski mówili: dyrektor poznańskiego oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prof. dr Zbigniew Pasławski oraz dyrektor wrocławskiego oddziału Instytutu prof. dr Seweryn Gołowin. W obradach uczestniczył sekretarz Wydziału VII Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk prof. dr Zdzisław Kaczmarek.

Gościnny występ Ewy Podleś w partii Rozyny w onerze Cyrulik sewilski Rossiniego w Operze Poznańskiej. Pod hasłem "Polska naszą ojczyzną, Polska nasza przyszłość" odbyły się eliminacje środowiskowe Studenckiego Turnieju wiedzy Politycznej "Politykus" . Zwyciężyła drużyna Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza w składzie: Krzysztof Menesiak, Bogdan Nawrot, Jan Staszczuk. Miejsca drugie i trzecie zajęły drużyny Politechniki Poznańskiej i Akademii Medycznej. W Klubie Wojsk Lotniczych przy ul.

N iezłomnych otwarto wystawę exlibrisów ze zbiorów Jana Seroki pn. "Motyw wojskowy w exlibrisie polskim". 26.4. Akademia pierwszomajowa w Fabryce Kosmetyków "Pollena- Lechia", podczas której organizacji zakładowej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wręczono sztandar. Dokonał tego sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski. Dwudziestu pięciu kandydatów otrzymało legitymacje partyjne. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Zofia Czubała, Łucja Leszyk, Edmund Sytniejewski, Edward Zajchert. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert "Po dobrej pracy - dobra rozrywka" zorganizowany dla przodujących drogowców. Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, podczas którego podsumowano wyniki współzawodnictwa kół Związku.

Rozpoczęła się młodzieżowa wiosna czynów. Jako pierwsi przystąpili do prac członkowie Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Zakładów Metalurgicznych "Pomet" i Poznańskiej Fabryki Łożysk T ocznych.

W Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych odbyło się sympozjum na temat mechanizacji usuwania kamieni z gleb uprawnych. Uczestniczyli przedstawiciele Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Czechosłowacji. Demonstrowano pracę udoskonalonej maszyny do zbioru

kamieni konstrukcji poznańskiego Instytutu. W siedzibie Uczelnianego Centrum Kultury przy ul. Obornickiej rozpoczęły się Wiosenne Prezentacje "Cicibora".

O godz. 6.45 przy ul. Strzeleckiej zderzyły się tramwaje linii 2 i 13. Dwudziestu jeden pasażerów zostało rannych. Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych i poznański Rejon Budowy Dróg i Mostów otrzymały sztandary przechodnie Ministra Komunikacji i Zarządu Głównego Związku Zawodowego Transportowców i Drogowców. Wręczenie sztandarów nastąpiło podczas spotkania w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych z przedstawicielami władz wojewódzkich oraz resortowych. Sztandary wręczyli wiceminister komunikacji Stanisław Mroczek i przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Transportowców i Drogowców Zenon Kadziński.

Dyrektor naczelny Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych Eugeniusz Kwiatkowski odbiera sztandar. Stoją od lewej: przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Transportowców i Drogowców Zenon Kadziński, wiceminister komunikacji Stanisław Mroczek, wicedyrektor Centralnego Zarządu Dróg Publicznych Stefan Respond

27.4. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się uroczystość dekoracji wysokimi odznaczeniami państwowymi wybitnych działaczy partyjnych i społecznych oraz

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dekoruje Orderem Sztandaru Pracy Kazimierza Ozora. Z prawej Wacław Grześkowiak i Sylwester Kamiński. Z lewej: Andrzej Sternalludzi wzorowej pracy zawodowej. W spotkaniu uczestniczyło kierownictwo Komitetu Wojewódzkiego z I sekretarzem Jerzym Zasadą, który złożył odznaczonym serdeczne podziękowanie za trud, rzetelną pracę i obywatelską postawę, życząc dalszych osiągnięć w pracy i życiu prywatnym. Orderem Sztandaru Pracy I klasy udekorowano Andrzeia Sternala. Order Sztandaru Pracy II klasy wręczono Kazimierzowi Ozorowi. Krzyże Komandorskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Wacław Grześkowiak, Sylwester Kamiński, Andrzej Książkiewicz i Władysław Łuczak. Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski wręczono: Stanisławowi Bratkowskiemu, Mieczysławowi Czempińskiemu, Ireneuszowi Hamrolowi i Wacławowi Łukaszewiczowi. Krzvze Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Regi la Branicka, Zygmunt Ciszak, Henryk Cyplik, Helena Forycka, Maria Gorzeniak, Henryk Gęstwa, Ludomila Gorzan, Tadeusz Gremplewski, Henryk Hołubowski, Zenon Haremza, Teodor Janowski, Stanisława Kanikowska, Wincenty Kaźmierski, Józef Kmieciak, Mieczysław Kowal, Zbigniew Mielcarek, Helena N owak, Stefan Nawrocki, Wacław Olbryś, Janina Piniecka, R szard Pawlik, Stanisław Stachowiak, Zenon Stelmaszyk, Antoni Strzelczyk, Zdzisław Słupiński, Jadwiga Tomaszewska, Ryszard Wysota i Józef Zagórski. W imieniu odznaczonych po

Wydarzenia w Poznaniu (2Z4.)

dziękował Wacław Grześkowiak zapewniaj ąc, że nadal poświęcać oni będą wszystkie siły dla dalszego rozwoju socjalistycznej Ojczyzny. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się uroczystość wręczenia honorowych dyplomów pięćdziesięciodziewięcloosobowej grupie mieszkańców województwa poznańskiego, których nazwiska wpisano do Księgi Wybitnych Przodowników Pracy Socjalistycznej. Dyplomy otrzymali: prof. dr hab. Ryszard Babicki - dyrektor naczelny Instytutu Technologii Drewna; Władysława Bąkowska - pracownica Wielkopolskich Zakładów Obuwia w Gnieźnie; Zdzisław Barteckl - dowódca sekcji w Zawodowej Straży Pożarnej w Szamotułach; Władysław Bartkowiak - rolnik w Chrzypsku Wielkim; Janusz Bociański - kontroler jakości w Zakładach Elementów Wyposażenia Budownictwa "Metalplast" ; Józef Cichowlas - sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald; Czesław Chruszczewski - prezes oddziału poznańskiego Związku Literatów Polskich; Józef Ciesielski elektromonter- brygadzista w Wielkopolskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu; Romuald Ciszyński - prezes zarządu Spółdzielni Inwalidów "Jedność"; Antoni Czekała - rolnik w Bródkach; Maria Drozda - naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych; Jerzy Drynkowski - stolarz w Swarzędzu; Stanisław Duszczak - starszy mistrz w Zakładzie Metalowy Przemysłu Gumowego "Stomil" w Srodzie; Edward Dworczak - robotnik w Odlewni Żeliwa Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" w Śremie; Henryk Galas - rolnik w Opalenicy; Edmund Goćwiński - działacz społeczny, członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację; prof. dr hab. Zdzisław Grot z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Aleksandra Imalska - solistka Opery im. Stanisława Moniuszki; Rozalia Jakubowska - robotnica w Kombinacie Państwowego Gospodarstwa Rolnego Chocicza; Tadeusz Jankowski - rolnik w Gotęczewie; Tadeusz J ankowiak - monter w Poziańskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego "Hydrobudowa"; Józefa Jarosz - kierowniczka sklepu w Nowym Tomyślu; Janina Jeżewska - chl"'wmistrzyni w Rolniczym Kombinacie Spółdzielczym w Gorzuchowie; Teresa Kaczmarek - pracownica Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej

w Mszczynie; Jerzy Karolewski - rolnik w Rzegnowie; Janina Kierze 1 -. monter w Zakładach Wytwórczych Głośników "Tonsil" we Wrześni; Brunon Kiona - konstruktor w Instytucie Obróbki Plastycznej; Jadwiga Klawa - położna rejonowa w Kwilczu; Jan Kleczew - ski - mistrz w Wojewódzkim Przedsięstwie Wodociągów i Kanalizacji; Hilary Korzeniewski - dyrektor Kombinatu Państwowego Gospodarstwa Rolnego Sokołowo; Stefan Krzakiewicz - dyrektor Zjednoczonych Zakładów Elektrochemicznych "Centra"; Tadeusz Kujawa - rolnik w Sulęcinie; Eugeniusz Kwiatkowski dyrektor Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych; Józef Łagoda - kierownik sklepu; Hipolit Małyszczyk - oborowy w Rolniczym Kombinacie Spółdzielczym w Łubnicy; Tadeusz MateIski - dyrektor Fabryki Aparatury i Urządzeń Komunalnych "Powogaz"; Zbigniew Mika - redaktor naczelny "Gazety Zachodniej"; Alojzy Murawa - dyrektor Państwowego Przedsiębiorstwa "Dom Książki"; Włodzimierz Neneman - rolnik w Wełnicach; Maria Nowicka - kasjerka na stacji kolejowej poznańGlówny; Józef Nowicki - rolnik w Markowicach; doc. dr Marian Olszewski - kierownik Zakładu Badania Dziejów Okupacji Hitlerowskiej w Instytucie Zachodnim; Alojzy Paech - mistrz w betoniarni Obrzycko; Henryk Pajor - brygadzista w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"; Irena Patalas - kierownik Domu Małych Dzieci; Jan Pierzgaiski - kierowca w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym; Maria Piotrowska - nauczycielka w Szkole Podstawowej Nr 101; pułkownik Alfred Plewa - zastępca komendanta do soraw politycznych w Wyższej Oficerskiej Szkole Służb Kwatermistrzowskich; Wiesław Porzycki - redaktor naczelny "Głosu Wielkopolskiego"; Leon Przybysz - kombajnista w Spółdzielczym Kombinacie Rolnym w Kostrzynie; Janina Pszeniczka - brakarz w Zakładzie Odzieżowo- Bieliźniarskim "Moda" w Buku; Krystyna Rzepczyk - księgowa w Gminnej Spółdzielni w Skokach; Jan Smufa - mistrz rybacki w Państwowym Gospodarstwie Rybackim w Lu'omiu; Kazimierz S traśko naczelnik M' asta i Gminy Mosina; Edmund Szymanek - sędzia Sądu Wojewódzkiego; Maria Topolańska - starszy inspektor w Wyd?iale Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego; Irena Ulanowska dyrektorka Zbiorczej Siikoły Gminnej w Tarnowie Podgórnym; Edmund Warguła - brygadzista w Państwowych Zakładach Motoryzacyjnych; pułkownik Henryk Zaszkiawicz - komendant Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada złożył wszystkim wyróżnionym serdeczna gra. ulacje. W imieniu wpisanych do Księgi podziękował za wyróżnienie Czesław Chruszczewski. W sali sesyjnej Wojewódzkiej Rady N arodowej odbyła sesja Miejskiej Rady N arodowej poświęcona debacie nad sprawozdaniem z wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu Poznania za ro k 1978. Podczas akademii pierwszomajowej w Wielkopolskich Zakładach Gazownictwa i Górnictwa N afty i Gazu załoga otrzymała za osiągnięcia we współzawodnictwie pracy sztandar przechodni Ministra Górnictwa i przewodniczącego Zarządu G ównego Związku Zawodowego Energetyków. Wręczenia dokonał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Switaj. W Muzeum Narodowym otwarto wystawę czterdziestu portretów wybitnych przodowników pracy, którzy zostali wpisani do Księgi Wybitnych Przodów lików Pracy Socjalistycznej w 1978 r. Przybyła sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz. Obecna była konsul Anastazja Dworecka z konsulatu generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu. Plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Kontroli Społecznej. Członkowie Komitetu wysłuchali szczegó'owych informacji o sposobach przeciwdziałania sprzedaży protekcyjnej w handlu państwowym i spółdzielczym. Zakończenie konferencji naukowej fizyków "Ramis 79" poświęconej spektroskopii radiowej i mikrofalowej. U czestniczyli naukowcy z Grecji, Jugosławii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Norwegii, Reoubliki Federalnej Niemiec, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" rozpoczął się IX Turniej Recytatorski "Czerwony mak" . W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod gościnną dyrekcją Zygmunta Latoszewskiego obchodzącego jubileusz pięćdziesięciolecia pracy artystycznej. Solistą był Kazimierz Morski (fortepian). W Domu Kultury Związku Socjalistycz

nej Młodzieży Polskiej na Osiedlu Piastowskim, w galerii "Oko" otwarto wystawę fotogramów Tomasza Koebscha pt. "Sport bliżej". W Klubie Wojsk Lotniczych przy ul.

Niezłomnych l otwarto wystawę czterdziestu prac graficznych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych: Danuty Koniewskiej, Tomasza Siwińskiego, Marka Wilczyńskiego i Lucjana Wlekłego. W . wieku siedemdziesięciu pięciu lat zmarł działacz Polskiego Związku Piłki Nożnej, sędzia piłkarski Wacław Cerba.

W sali Izby Rzemieślniczej otwarto pokaz wybranych wyrobów rzemiosła artystycznego w brązownictwie, płatnerstwie oraz broni historycznej. Wystawiono dwieście prac trzydziestu dziewięciu brązowników. Niecodzienny ślub w Ratuszu. Pobrała się para tancerzy z Zespołu Pieśni i Tańca Akademii Rolniczej "Łany" Czesław Muzyka i Wacława Janiakówna.

Młoda para przybyła na Stary Rynek drabiniastym wozem w towarzystwie druhen i drużbów w strojach ludowych

Wychodzących z Ratusza małżonków Wacławę i Czesława Muzyków ludowym zwyczajem powitano ziarnem owsa

Wydarzenia w Poznaniu (27 - 30.4.)

szamotuiskich. W czasie ceremonii ślubnej zespół "Łany" tańczył przed ratuszem Taniec Szamotuiski "Poniewierany" . 28.4. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się wspólne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej poświęcone ocenie wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego w roku 1978 oraz realizacji postulatów i wniosków wyborców. W lokomotywowni węzła kolejowego, w obecności przedstawicieli władz wojewódzkich i dzielnicowych z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J ózefem Scibiszem odbyła się dekoracja grupy pracowników kolejowych odznaczeniami państwowymi i odznakami regionalnymi; wręczono także odznaki "Przodownika pracy socjalistycznej".

Pięćdziesięciu kolejarzy przyjęto w poczet kandydatów i członków partii. Oddanie do użytku fragmentu ul. J edności Słowiańskiej w N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje" na odcinku od ul. Majakowskiego do Ostrowskiej.

Spotkanie aktywu partyjnego dzielnicy Grunwald z egzekutywą Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dwadzieścia dwie osoby wpisane zostały do Księgi Zasłużonych Przodowników Pracy. W klubie "Pod Bankiem" przy Czerwonej Armii 81, studenci Akademii Ekonomicznej i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych zorganizowali giełdę swych prac. N a torach "Czarnej kuli" rozpoczął się jubileuszowy X Turniej Kręglarski o Puchar Poznania. Udział wzięli kręglarze Austrii, Czechosłowacji, Jugosławii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Rumunii, Szwecji i Węgier (ok. 140 osób). W uroczystym otwarciu brał udział prezvdAnt Międzynarodowej Federacji Kręglarskiej Josef Schillein.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę zbiorową Sekcji Artystycznej Towarzystwa.

29.4. Niedziela czynu społecznego kobiet. W dzielnicy J eżyce do pracy zgłosiło się 1500 osób. Porządkowały one m. in. Park Sołacki. Pomagały uczennice i uczniowie szkół przyzakładowych oraz stu sześćdziesięciu mieszkańców domu studenckiego Akademii Medycznej "Wawrzynek" . Zakończenie IX Turnieju Recytatorskiego "Czerwony mak" pn. "Strofy o naszej Ojczyźnie" w Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". I nagrodę w kategorii pierwszej jury pod przewodnictwem Jolanty Wasilewskie] przyznało Joannie Tymaczkowskiej z Mielna. W kategorii drugiej dwie równorzędne pierwsze nagrody zdobyli Mariusz Pyrka z Radomia oraz Ewa Skokowska z Poznania. Galowy koncert laureatów odbył się w sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego. Nagrody puBliczności (stylizowane "Poznańskie Koziołki") zdobyły Marzena Kiełbasa z Mielca i Urszula Kocaba z Gliwic. W Pałacu Kultury odbył się finał eliminacji wojewódzkich X Turnieju Wiedzy Obywatelskiej pod hasłem "Dzieciom uśmiech - światu pokój". Zwyciężył zespół XI Drużyny Harcerskiej im. Karola Świerczewskiego w Kórniku. Tłoczno było we wszystkich parkach.

Dopisała pogoda i wielu poznaniaków spędzało niedzielę na świeżym powietrzu. Dodatkową zachętą był bogaty kalendarz imprez. Na polanie nadwarciańskiej, w parku na Cytadeli i licznych zaimprowizowanych estradach występowali artyści scen poznańskich oraz zespoły amatorskie. W parku Kasprzaka oglądano występy Zespołu Pieśni i Tańca "Wielkopolska". Potem koncertowała Orkiestra Rozrywkowa Pałacu Kultury z udziałem solistów Opery Poznańskiej: Ewy werki, Edwina Borkowskiego i Władysława Wdowicklego.

30.4. W przededniu święta I Maja, członkowie sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i kierownicy wydziałów odwiedzili poznańskie zakłady pracy i instytucje. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego J erzy Zasada spo 'kal się z załogą Fabryki N arzędzi i Kuźni Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"

N a placu Mickiewicza otwarto kiermasz książki. Obecna była sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz. W obecności przedstawicieli władz wojewódzkich i miejskich nastąpiło w salonie Biura Wystaw Artystycznych na Starym Rynku otwarcie dwóch ekspozycji: 110 fotogramów Zbigniewa Staszyszyna pt. "Dzieci świata" i kilkudziesięciu prac Józefa Stasińskiego pod wspólnym tytułem "Dziecko w medalu". Po trzydziestu czterech latach służby zamilkł ostatni w Poznaniu radiowęzeł. Liczba abonentów zmalała na początku roku 1979 do czterystu. W Galerii N owej otwarto wystawę malarstwa Małgorzaty Peredy (Gdańsk). N a Osiedlu Przyjaźni otwarto dwukondygnacyjny Ośrodek Rozrywki "Słońce" przystosowany do nowych celów z dawnego klubu "Tip-top". l.5. Dwugodzinny pochód mieszkańców Poznania przeszedł przed trybuną przy pi. Mickiewicza. N a trybunie honorowej miejsca zajęli gospodarze miasta i województwa z I sekretarzem Komitetu Woj wódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą na czele. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew. Pochód otwierała załoga Zakładów Przemysłu Metalowego "H.

Cegielski" .

Na torach "Czarnej Kuli" zakończył się jubileuszowy (dziesiąty) Turniej Kręglarski o Puchar Poznania. Impreza zgromadziła obok zawodników polskich siedem par zagranicznych, w głównej konkurencji - par mieszanych, zwyciężyli Jugosłowianie: Stefiea Kristof i Mirko Rako; drugie miejsce przypadło parze rumuńskiej - Elena Pana i Juliu Bice; trzecie zdobyli reprezentanci Niemieckiej Republiki Demokratycznej Heidrich Riemer i Ingolf Okrusch. W konkurencji indywidualnej pań zwyciężyła Heidrich Riemer (Niemiecka Republika Demokratyczna). Wśród mężczyzn najlepszym okazał się Mirko Rako (Jugosławia). Pogoda była chłodna. Mimo to odbyło się wiele imprez artystycznych. Nad Rusałką koncertował Wokalny Zespół Domu Pielęgniarek "Malakach" l Orkiestra Dęta Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego; w amfiteatrze na Cytadeli - Regionalny ZesDół Pieśni i Tańca "Cepelia"; na Łęgach Dębińskich - Orkiestra Dęta Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"; w muszlikoncertowej parku Marcina Kasprzaka - zespoły z Państwowych Gospodarstw Rolnych.

2.5. W Galerii Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto wystawę współczesnego malarstwa francuskiego (1956 -1976) pn. "Ecole de Paris". W salonie "Empiku" otwarto wystawę prac obrazów prymitywisty Zygmunta Warczygłowy.

3.5. Inauguracja Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy połączona z jubileuszem stupięćdziesięciolecia Miejskiej Bibliote

N a uroczystość przybywają (od lewej na planie): sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Łukaszewicz, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada. W głębi: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Maria Rynkiawicz ki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego w auli Muzeum Narodowego. Uczestniczyli: zastępca członka Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Łukaszewicz, kierownik Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Bogdan Gawroński, minister kultury i sztuki Zygmunt N ajdowski, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada, wojewoda poznański Stanisław Cozaś, prezydent Poznania Władysław Sleboda. Obecny był również konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew. W czasie inau

Wydarzenia w Poznaniu (3 - 4.5.)

Jerzy Łukaszewicz dekoruje Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski dyrektora Biblioteki Alfreda Labogę. Obok - Wanda Polaszewska

guracji za zasługi dla kultury narodowej i miasta Poznania Miejska Biblioteka Publiczna im. Edwarda Raczyńskiego otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznakę. Honorową Miasta Poznania. Uchwalą Rady Państwa zasłużeni pracownicy Biblioteki otrzymali wysokie odznaczenia państwowe. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski zostali udekorowani: Kazimierz Ewicz, Halina Kurek, Alfred Laboga i Wanda Polaszewska.

N a zakończenie spotkania wystąpił Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. W gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego otwarto wystawę najcenniejszych zbiorów. Minister kultury i sztuki Zygmunt N ajdowski dokonał aktu odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 150-lacia powstania Biblioteki. Dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie, przewodniczący Zarządu Głównego stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Witold Stankiewicz przekazał gratulacje, a także dary ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Rzemieślnik Marian Walczak przekazał na ręce prezydenta Poznania Władysława Slebody swój zbiór biblioteczny poświęcony Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu. Przemówienie wyg'osu także Jerzy Zasada. N a spotkaniu z pracownikami Biblioteki w Operze Poznańskiej przemawiał wiceminister kultury i sztuki Józef Fajkowski.

Bawiący w Poznaniu zastępca członka Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczo

nej Partii Robotniczej Jerzy Łukaszewicz, kierownik Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Bogdan Gawroński i minister kultury i sztuki Zygmunt Najdowski spotkali się w gmachu Komitetu Wojewódzkiego z działaczami kulturalnymi. Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych pod przewodnictwem Bolesława Szatka, uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Scibisz. W związku z przejściem Iwony Łykowskiej na emeryturę funkcję sekretarza do spraw socjalnych powierzono dotychczasowemu inspektorowi Wojewódzkiej Rady Felicji Fiebig.

W auli Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej odbył się recital wiolonczelowy Milosa Sadło (Czechosłowacja). Akompaniowała przy fortepianie Maja N osowska- Pawłowska.

4.5. W Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie na Osiedlu Przyjaźni odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru szkolnego. Sprzed hotelu "Wielkopolska" przy ul.

Czerwonej Armii wyruszył rano pierwszy autokar z szyldem: Z "Przemysławem" i "Głosem Wielkopolskim" po Poznaniu. Uczestnicy nowej formy imprez krajoznawczych podczas trzygodzinnego przejazdu zapoznali się z historią i współczesnością miasta.

W Pałacu Kultury rozpoczęło się IV Biennale Sztuki dla Dziecka, odbywające się pod hasłem: "Między dzieciństwem a młodością - sztuka pomocą w rozumieniu świata i siebie". Udział w inauguracji wzięli m. in. sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz i Józef Świtaj, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, prezydent Poznania Władysław Sleboda. Obecni byli naukowcy, literaci, reżyserzy, kompozytorzy'" filmowcy; dziennikarze z Czechosłowacji, Bułgarii, Niemi3Ckiej Republiki Demokratycznej, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz członkowie Międzynarodowego Kolokwium Pisarzy i Tłumaczy (IBBY). Przybyłych witał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Andrzej Wituski. W koncercie inauguracyjnym w Sali Wielkiej Pałacu Kultury wzięły udział poznańskie zespoły dziecięce i młodzieżowe, m. in. "Parada", "Mała Wielkopolska". Przedstawiono widowisko zrealizowane na podstawie scenariusza Jerzego Hamerskiego w reżyserii Romana Matysiaka, w opracowaniu muzycznym Jerzego Daberta i opracowaniu plastycznym Janusza Matysiaka. N a IV Biennale Sztuki dla Dziecka rozpoczął się VII Przegląd Teatrów dla Dzieci "Konfrontacje 79". Pierwsze wystąpiły teatry lalki i aktora z Opola i Rzeszowa. N a IV Biennale Sztuki dla Dziecka otwarto cztery wystawy dorobku piśmienniczego: "Książki poświęcone problematyce twórczości dla dzieci i młodzieży wydane w Polsce Ludowej"; "Polskie książki dla dzieci i młodzieży"; "Patriotyczne i społeczne treści w czasopismach dla dzieci i młodzieży" oraz wystawa plakatów i wydawnictw filmowych. Wzięło w nich udział osiem wydawnictw. Rozpoczęły się obrady Międzynarodowego Kolokwium Pisarzy i Tłumaczy z Europy, Ameryki Płd. i Australii.

N a IV Biennale Sztuki dla Dziecka ogłoszono wyniki konkursów: literackiego, edytorskiego, graficznego i muzycznego. W konkursie literackim przyznano: Złote Koziołki - Małgorzacie Musierowicz za Szóstą klepkę; Srebrne - Janowi Knothe za z żabiej pe spektywy; Brązowe - Maciejowi Kuczyńskiemu za Ksak. W konkursie muzycznym w kategorii piosenek pierwszej nagrody nie przyznano. II nagrodę otrzyma, ła piosenka Kanon z tekstem i muzyką Lucjana Laprusa (Wrocław), III - piosenka Duży z muzyką Jerzego Bauera

i tekstem Andrzeja Gordona. W kategorii utworów instrumental łych pierwszej nagrody nie przyznano. II nagrodę otrzymał utwór Mieczysława Makowskiego (Poznań) Ballada o poznańskich koziołkach, III nagrodę - dwa utwory: Mały koncert na flet prosty Włodzimierza Dębskiego (Lublin) i Zima Piotra Wolińskiego (Olsztyn). W konkursie edytorskim pierwszą nagrodę - Z ote Koziołki zdobyła Nasza Księgarnia, Srebrne Koziołki przyznano Krajowej Agencji Wydawniczej, a Brązowe Koziołki Państwowemu Wydawnictwu Muzycznemu. Wśród nagród przyznanych za opracowanie graficzne Z':ote Koziołki otrzymał Andrzej Strumiłło, Srebrne - Bohdan Butenko, a Brązowe Andrzej Dudziński. Dyplomy honorowe za dobry poziom wykonania książki przypadły w udziale Łódzkim Zakładom Graficznym, Zakładowi nr 2 oraz Drukarni Wydawniczej z Krakowa. Do Poznania przybył sekretariat Centralnej Rady Związków Zawodowych z przewodniczącym Władysławem Kruczkiem. W towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady Władysław Kruczek udał się do Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", gdzie zwiedził fabryki silników okrętowych i obrabiarek. Sekretarz Centralnej Rady Związków Zawodowych Irena Sroczyńska przebywała w Poznańskich Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Modena" .

W godzinach popołudniowych do Poznania przybyła delegacja Centralnej Rady Związków Zawodowych N iemieckiej Republiki Demokratycznej z przewodiiczącym Harry Tischem. Członkowie sekretariatu Centralnej Rady Związków Zawodowych i goście zwiedzili wystawę portretów przodowników pracy w M uzeum Narodowym oraz wysłuchali koncertu w wykonaniu Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. W Sali Tradycji Ruchu Młodzieżowego w Pałacu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia l3gitymacji kandydackich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej grupie blisko stu działaczy Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Obecni byli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Józef Świtaj, sekretarze organizacji partyjnych Akademii: Ekonomicznej, Medycznej, Rolniczej, Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny

Wydarzenia w Poznaniu (4 - 6.5.)orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Krzysztofa Missony. Solistką była Lidia Grychtołówna (fortepian). W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę plakatów pt. "Organizacje młodzieżowe w służbie narodu w okresie PRL". 5.5. Odbyło się spotkanie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z członkami sekretariatu Centralnej Rady Związków Zawodowych Niemieckiej Republiki Demokra tycznej. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada przedstawił znaczenie województwa poznańskiego dla gospodarki kraju. Następnie odbyły się obrady plenarne delegacji central związkowych Polski i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Inauguracja Dni Kultury Czechosłowackiej w Domu Kultury "Jagiellonka". Otwarcie Międzynarodowej Wiosny Estradowej - konfrontacji sztuki estradowej z ośmiu państw socjalistycznych, którego dokonał wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Przybyli m. in. zastępca kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Eugeniusz Mielcarek, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Sztuki i Polskiej Agencji Artystycznej "Pagart". Przyznano trofea "Wiosny" za największą indywidualność artystyczną. Otrzymali je piosenkarze Krzysztof Krawczyk i kierownik Kaoaretu "Tey" Zenon Laskowik.

Drugi dzień IV Biennale Sztuki dla Dziecka przebiegał pod znakiem widowisk lalkowych (Łódź i Wałbrzych), imprez plenerowych przed Pałacem Kul tury. W Operze Poznańskiej przedstawiono Leśną królewnę. W Pałacu Działyńskich odbyła się ogólnopolska sesja naukowa pt. "Rola bibliotek publicznych w środowisku wielkomiejskim" . W Muzeum Narodowym otwarto wystawę rysunków - plon konkursu Moje wrażenia Z Muzeum. Wpłynęło trzysta rysunków dzieci z dwudziestu szkół poznańskich. Na Stadionie im. 22 Lipca nastąpiło otwarcie I Poznańskiej Olimpiady Mło

dzieży. Uczestniczyło w mej ffiX) uczennic i uczniów.

W Teatrze Polskim (Scena Propozycji "Próby) odbyła się premiera sztuki Brunona Rajcy pt. Ufo-oni w reżyserii Romana Kordzińskiego. Scenografia - Ewa Łaniecka, choreografia - Rajmund Sobissiak, muzyka - Antoni Mleczko. W premierowej obsadzie "wystąpili: Zdzisław Zachariusz (Naczelnik), Janusz Greber (Komendant), Jarosław Pilarski (Nauczyciel), Włodzimierz Kłopocki (Prezes), Irena Grzonka (Naczelnikowa), Maciej Ferlak (Zuzek), Janusz Grenda (Antek), Maria Skowrońska, Anna Tomaszewska (Reporterki), Piotr Binder (Goniec), Aleksander Błaszyk (Urzędnik), Józef Jachowicz, Zdzisław Krauze, Piotr Wypart (Gospodarze), Bogusław Czarnul (Ufonauta), Krystyna Feldman (Ufonauta-Zawiadowca), Maria Skowrońska, Józefina Szałońska, Anna Tomaszewska, Wiesław Zwoliński (Ufonauci).

Przy ul. Klasztornej 3 Lech Pieczora otworzył galerię sztuki. Kolekcja składa się z malarstwa, grafiki, rzeźby, ceramiki, tkanin artystycznych i szkła. Polski Teatr Tańca - Balet Poznański pod kierownictwem Konrada Drzewieckiego udał się w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec. 6.5. U roczyste posiedzenie plenarne Zarządu Woj Awódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z udziałem delegatów poznańskich na VI Kongres Związku. Przybyli przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą i wojewodą poznańskim Stanisławem Cozasiem. Referat wygło

sił szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego gen. bryg. Witold Wereszczyńskł. Kilkudziesięcioosobowa grupa kombatantów udekorowana została wysokimi odznaczeniami państwowymi.

Trzeci dzień IV Biennale Sztuki dla Dziecka upłynął pod znakiem filmu. W obecności przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Andrzeja Wituskiego, przedstawicieli kinematografii z Bułgarii, Czechosłowacji, Węgier, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, filmowców i krytyków polskich, zainaugurowano VI Ogólnopolski Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży. Do konkursu zakwalifikowano trzydzieści siedem filmów. N a czele jury stanęła Maria Kaniewska. Odbył się filmowy wieczór Fiodora Chitruka (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich).

Zakończyły się obrady Międzynarododowego Kolokwium Pisarzy i Tłumaczy Literatury Dziecięcej Polskiego Komitetu Przyjaciół Książki dla Dzieci (IBBY); przewodniczył Wojciech Zukrowski. Międzynarodowe jury Nagrody Literackiej im. Janusza Korczaka, ustanowionej przez Polski Komitet Przyjaciół Książki dla Dzieci (IBBY) pod przewodnictwem Wojciecha żukrowskiego przyznało nagrodę Astrid Lingren (Szwecja) za książkę Broderna L ejon hjarta (Bracia Lwie Serce) i Bohumilovi Riha (Czechosłowacja) za książkę Novy Guliver (Nowy Guliwer).

W konkursie radiowym IV Biennale Sztuki dla Dziecka I nagrodę za słuchowisko pt. "Zycie duże i małe" otrzymały Elżbieta Hartwig i Stanisława Grotowska, II nagrodę za "Niezwykły kapelusz" - Krystyna Broniewska i Zofia Rakowiecka, III Nagrodę za "Zostań z nami" - Hanna Bielawska i Maria Wachowiak. W konkursie na osiedlowy plac zabaw dla Osiedla Tysiąclecia w N owej Dzielnicy Mieszkaniowej " Rataj e" pierwszej nagrody nie przyznano, II otrzymał Sylwester Kluś (Poznań). N a IV Biennale Sztuki dla Dziecka rozpoczęło się trzydniowe sympozjum naukowe. W ośrodku rekreacyjno-sportowym "Winogrady" zakończyły się zawody

Ulstrzeleckie o Srebrną Strzelbę Poznania. Uczestniczyło 3100 osób. Zwyciężył Zdzisław Rozumek, pracownik Przedsiębiorstwa Sprzętowo-Transportowego Budownictwa Rolniczego. Gościnny występ Juanity Porras w partii tytułowej w operze Bizeta Carmen w Operze Poznańskiej. Orkiestrą dyrygował gościnnie Enrico de Mori. W Arsenale" otwarto XIII Ogólnopol" ską Giełdę Plakatów i niewielki pokaz projektów Jerzego Czerniawskiego. 7.5. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się uroczysty koncert dla pracowników nauki i studentów z okazji sześćdziesięciolecia uczelni. W Urzędzie Miejskim oraz w Pałacu Kultury odbyły się spotkania z gośćmi i uczestnikami IV Biennale Sztuki dla Dziecka, podczas których wręczono Odznaki Honorowe Miasta Poznania tym twórcom, naukowcom i działaczom, którzy położyli zasługi dla rozwoju Biennale. Wśród wyróżnionych był Wojciech Z ukrowski.

Otwarcie przychodni lekarskiej dla dzieci przy ul. Newtona na Osiedlu Kopernika. Kierownikiem przychodni mianowana została dr Zofia Wożniak. W Domu Technika otwarto wystawę osiągnięć technologicznych Poznańskiej Fabryki Maszyn Żniwnych.

W Teatrze Polskim odbył się recital radzieckiej piosenkarki Zanny Biczewskiej. W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł Czesław Czub, zasłużony dla miasta dokumentalista, b. kierownik pracowni fotograficznej Muzeum Archeologicznego.

W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie z organizatorami, wykonawcami, obserwatorami i gośćmi Międzynarodowej Wiosny Estradowej.

Przybyli m. In. wiceminister kultury

Wydarzenia w Poznaniu (7 - 8.5.)

i sztuki Władysław Loranz i wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Wiceprezydent miasta Andrzej Wituski wręczył Markowi Grechucie i Aleksandrowi Maliszewskiemu Nagrody Prezydenta Poznania.

Fragment uroczystości. Stoją od lewej: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj; dyrektor administracyjny U niwersytetu Bolesław J ózefowicz, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koninie Tadeusz Grabski, członek egzekutywy "Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koszalinie Józef Bajsarowicz, l sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kaliszu Zbigniew Chodyła, rektor U niwerstytetu im.

Adama Mickiewicza prof. dr hab.

Benon Miśkiewicz, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, sekretarz Komitetu Woj Awódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koszalinie Barbara Polak, minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki prof. dr Janusz Górski B.5. W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza odbyły się główne uroczystości związane z sześćdziesięciołeciem uczelni. Przybyli minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki prof. dr Janusz Górski, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Józef Świtaj, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Kaliszu Zbigniew Chodyła, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Koninie Tadeusz Grabski, sekretarz Komitetu Wo

jewódzkiego w Koszalinie Barbara Polak. Gości powitał rektor Uniwersytetu prof. dr hab. Benon Miśkiewicz. Liczna grupa pracowników Uniwersytetu otrzymała odznaczenia regionalne. Odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu, podczas którego minister Janusz Górski, Zbigniew Chodyła i Tadeusz Grabski otrzymali medale "Za zasługi dla UAM". Uniwersytet odznaczony został Odznakami Honorowymi "Za zasługi w rozwoju województwa kaliskiego i konińskiego" oraz Odznaką Honorową Miasta Poznania. Minister Janusz Górski spotkał się z kadrą dydaktyczną i administracyjną Uniwersytetu. W Muzeum Narodowym otwarto wystawę ponad osiemdziesięciu obrazów, m. in. z Galerii Tretiakowskiej, pn. "Autoportret w sztuce rosyjskiej i radzieckiej". N a otwarcie ekspozycji przybyli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz oraz wicekonsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Anastazja Dworecka. zgromadzonych gości oprowadziła po ekspozycji Ida Hoffman kustosz i konserwator Galerii Tretiakowskiej. Koncert galowy w sali widowiskowo-sportowej "Arena" zakończył Międzynarodową Wiosnę Estradową. Wystąpili m. in. Żanna Biczewska, Kat ja Filipova, Klari Katona, Krzysztof Krawczyk, Pavel Hammel, Maryla Rodowicz, Urszula Sipińska, Kareł Zieh, zespół baletowy Opery Poznańskiej. W imprezach Wiosny uczestniczyło ponad pięciuset wykonawców z ośmiu krajów: Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii, Nie-nieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Rumunii, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W przeddzień Dnia Zwycięstwa oddano hołd polskim żołnierzom poległym na frontach II wojny światowej. N a cmentarzu bohaterów na Cytadeli przy dźwiękach werbli Reprezentacyjnej Orkiestry Wojsk Lotniczych pod pomnikami i płytami pamiątkowymi złożyły wieńce m. in. delegacje Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, stronnictw politycznych, Frontu Jedności Narodu, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Wojska Polskiego, młodzieży i placówek konsularnych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. w Poznaniu. Kwiaty pokryły płyty pod pomnikiem Polskiej Partii Robotniczej; Aliantów i Obeliskiem Cytadelowców.

Delegacje udały się pod pomnik 7. Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich. Wieńce złożono pod tablicą pamiątkową na Domu Żołnierza, pod pomnikiem Karola Świerczewskiego, w Forcie VII, na cmentarzu Miłostowo. Tego dnia wieczorem głównymi ulicami Poznania przeszedł capstrzyk wojskowy.

N a IV Biennale Sztuki dla Dziecka zakończyło się trzydniowe sympozjum naukowe pod hasłem "Między dzieciństwem a młodością - sztuka pomocą w rozumieniu świata i siebie". Brygady Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych Nr 10 pod kierownictwem mgr inż. Leszka Durkiewicza rozpoczęły roboty przy budowie linii tramwajowej Winiarska- Lutycka.

Drugi gościnny występ Juanity Porras w partii tytułowej opery Bizeta Carmen. Orkiestrą Opery Poznańskiej dyrygował gościnnie Enrico de Mori. W sali Zespołu Szkół Muzycznych koncertował sześćdziesięcioosobowy chór kolejarzy bukareszteńskich pod dyrekcją Traiana Buhlea.

9.5. W Dniu Zwycięstwa na Starym Bynku odbyła się honorowa odprawa wart żołnierzy garnizonu poznańskiego.

Zakończenie IV Biennale Sztuki dla Dziecka. W sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza w obecności prezydenta Poznania Władysława Slebody wręczono nagrody. Laureatami VII Przeglądu Tea

Kronika m. Foznanis 1;8)

trów dla Dzieci "Konfrontacje 79" zostali ex aequo: Państwowy Teatr Lalki i Aktora w Lublinie i Państwowy Teatr Lalek "Arlekin" w Łodzi (Srebrne Koziołki). W IV Ogólnopolskim Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży jury przyznało w grupie filmów fabularnych: Srebrne Koziołki Wojciechowi Fiwkowi za film Pogrzeb świerszcza; Brązowe Koziołki (ex aequo) Jadwidze Żukowskiej i Jackowi zuk-żukowskiemu za film Kolorowe male -piórka oraz Jan uszowi Łęskiemu za Imieniny (odcinek serialu telewizyjnego . Rodzina Leśniewskich) , w grupie filmów animowanych Złote Koziołki przyznano Krzysztofowi Kiwerskiemu za film Ufo. Złote Koziołki za twórczość krytyczną otrzymała Halina Skrobiszewska.

10.5. Podczas uroczystego posiedzenia Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzywa tablica wyryto: 1879 - 19D2 prof. dr Kazimierz Nowakowski, naczelny chirurg Szpitala Miejskiego 19D - 1J52, współtwórca chirurgii poznańskiej, powstaniec wielkopolski. W 1939 r. pozcstał w tym Szpitalu z rannymi, aż do uwięzienia przez hitlerowców

Wydarzenia w Poznaniu (10 - 12.5.)stwa Historii Medycyny z okazji setnej rocznicy urodzin prof. dra Kazimierza N owakowskiego w sali wykładowej Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia rektor Akademii Medycznej prof. dr Roman Góral dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej. W Bibliotece Głównej Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza otwarto wystawę Biblioteki Danii. Została ona zorganizowana przez Duński Związek Bibliotek w Kopenhadze. Z udziałem sekretarza Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Krystyny Marszałek odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa poświęcone problemom współczesnej rodziny. Referat wygłosił przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Zbigniew Kmieciak. 11.5. Poznafskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych zwyciężyło we współzawodnictwie pracy za rok 1978. Odbyło się z tej okazji uroczyste wręczenie Przedsiębiorstwu (po raz szósty) sztandaru Ministra Komunikacji i Zarządu Głównego Związku Zawodowego Transportowców i Drogowców. W uroczystości uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski, który jednocześnie dokonał wręczenia załodze sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo. Obecni byli wiceminister komunikacji Andrzej Markowski oraz przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Transportowców i Drogowców Zenon Kadziński. Uroczystość wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej Nr 79 im. Janka Krasickiego. Otwarto też Dzielnicową Izbę Tradycji Ruchu Młodzieżowsgo.

W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się seminarium partyjno-naukowe Funkcje organizacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Obradom przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Józef Scibiszk i seelirij

Odbyła się narada aktywu rolnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego poświęcona realizacji wytycznych Biura

Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej' i Prezydium Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w sprawie dalszego rozwoju pracy oświatowo-wychowawczej na wsi. Przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Czesław Gałgan.

W Domu Technika odbyło się spotkanie z okazji piętnastolecia działalności Sekcji Pojazdów Szynowych przy poznańskim oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników. Sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej poświęcona ocenie wykonania Plami Soołeczno-Gospodarczego i budżetu województwa poznańskiego za 1978 r. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada.

W sali sportowo-widowiskowej ,.Arena" odbył się koncert zorganizowany z okazji trzydziestolecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej . Uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski, wojewoda poznański Stanisław Cozaś oraz prezydent miasta Władysław Sleboda. Wręczono sztandar ufundowany przez Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu. Przedsiębiorstwo udekorowano Odznaką Honorową Miasta Poznania.

W Pałacu Kultury rozpoczął się XXVI Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich 16 mm "OKFA-79".

OKFA79

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Marczyka. Solistą był skrzypek Peter Zazofsky (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.).

W Domu Kultury "Pod Lipami" otwarto wystawę plakatu Waldemara Swierzego. W salonie T owarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę intarsji Floriana Fiedlera (Swarzędz). 12.5. Jubileusz trzydziestolecia Spółdzielni Pracy "Reklamodruk" . W sali Domu Technika wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak udekorował Spółdzielnię Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju "województwa poznańskiego", a zasłużonych pracowników - Odznakami Honorowymi Miasta Poznania.

Pod pomnikiem Karola Świerczewskiego odbyła się manifestacja młodzieży szkolnej. Zakończyła ona wojewódzki zlot, w którym udział brali uczniowie szkół noszących imię Świerczewskiego.

13.5. W Pałacu Kultury rozpoczął się "Tydzień młodzieżowej techniki". Otwarto wystawę osiągnięć pracowni technicznych. Zakończono XXVI Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich 16 mm "OKFA-79". Na konkurs nadesłano sto siedemnaście filmów. W przeglądzie zaprezentowano czterdzieści dziewięć filmów. Jury pod przewodnictwem Jana Budkiewicza przyznało Grand Prix "OKFA-79" filmowi Rozmowa polna Macieja Dejczera (Gdańsk).

Rozpoczął się pierwszy w mieście Światowy Festiwal polki impreza skupiająca miłośników tańca i muzyki w rytmie polki. Uczestniczyły grupy taneczne ze środowisk polonijnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. Rozpoczęcie konkursu pn. "Sprawny uczeń w zawodzie", z udziałem dziewięćdziesięciu siedmiu uczniów z siedemnastu zakładów doskonalenia zawodowego 'w kraju.

W Akademii Rolniczej odbyła się konferencja naukowo-wdrożeniowa na temat

8»wykorzystania prac badawczych przez praktykę gospodarczą. W Księgarni Naukowej Polskiej Akademii Nauk otwarto wystawę czaehosłowackich książek naukowych z wydawnictw w Pradze i Bratysławie. VII Zjazd Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Przewodniczącą zarządu oddziału poznańskiego została Maria Chrościńska. W Domu Studenckim "Wawrzynek" zakończono środowiskowy etap VIII Ogólnopolskiego Konkursu Samorządów Domów Studenckich. Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach zdobyły w Poznaniu rady mieszkańców domów studenckich Akademii Medycznej "Wawrzynek" oraz Rada Osiedla "Poligród". W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital organowy Leszka Wernera.

N a scenie Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora wystąpił gościnnie "The Black Light Theater Company" z Yorku (Wielka Brytania), prezentując w języku angielskim widowisko Totem. 14.5. Na estradzie na Starym Rynku w ramach Światowego Festiwalu polki wystąpiły orkiestry i tancerze z zespołów "Happy Louie and Julcia", "Johnny Haas", "Canadian Fiddlestix", "Steve Adamczyk" oraz zaproszone dodatkowo: Kapela Dudziarzy z Pałacu Kultury, Zespół Pieśni i Tańca "WHlko 001ska", Zespół Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej. N a budowie wieżowca Akademii Ekonomicznej przy ul. Powstańców Wielkopolskich brygady Poznańskiego Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal" zakończyły montaż czwartego segmentu konstrukcji stalowej a brygady Zjednoczenia Budownictwa Obiektów Użyteczności Publicznej "Budopoi " rozpoczęły betonowanie trzonu żelbetowego czwartej kondygnacji.

Polski Teatr Tańca - Balet Poznański pod kierownictwem Konrada Drzewieckiego powrócił z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec.

Wydarzenia w Poznaniu (15 - 18.5.)

15.5. Rozpoczęła się dwudniowa sesja dziennikarska poświęcona dorobkowi Akademii Rolniczej oraz problemom wdrażania osiągnięć nauki do praktyki. W Collegium Novum Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza odbyła się konferencja naukowa na temat "Pojęcia Volk i Nation w historii Niemiec", zorganizowana przez Zakład Historii Niemiec Instytutu Historii.

Koło Związku Bojowników o Wolność i Demokrację "Starówka" otrzymało sztandar ufundowany przez mieszkańców dzielnicy. 16.5. Odbyło się walne zebranie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W sali widowiskowo-sportowej "Arena" odbył się koncert galowy, który zakończył Światowy Festiwal Polki organizowany w "starym kraj u" przez Polonię amerykańską. Uczestniczyły popularne zespoły z Chicago, Filadelfii, Nowej Anglii oraz Toronto grające polkę, a także ok. tysiąca członków klubów tanecznych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. i Kanady. Widowisko reżyserował Stefan Mroczkowski. W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto wystawę pn. "W niewoli Wehrmachtu" zorganizowaną przez Muzeum Martyrologii i Walk J eńców Wojennych w Łambinowicach.

Na budowie zajezdni tramwajowej Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul. Fortecznej rozpoczęto montaż ostatniego obiektu budynku administracyjno-hotelowego. Zdjęcie wykonane w dniu 16 maja 1979 r.

Pięćdziesięciolecie otwarcia Powszechnej Wystawy Krajowej, największej wystawy jaką kiedykolwiek zorganizowano w Polsce. W dyrekcji Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się spotkanie, w czasie którego przypomniano historię Wystawy i rolę, jaką odegrała w odradzającej się Polsce oraz w dzisiejszym Poznaniu. Uczestnicy spotkania złożyli kwiaty pod tablicą organizatora Międzynarodowych Tareów

Poznańskich Jarogniewa Drwęskiego. W spotkaniu udział wzięli prezydent Poznania Władysław Sleboda, wicedyrektor Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Stanisław Laskowski, dyrektor Tadeusz Walczykiewicz z Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, giówny architekt województwa mgr inż. Jerzy Buszkiewicz.

W Izbie Rzemieślniczej otwarto V wystawę najlepszych prac artystów-rzemieślników z województw: konińskiego, leszczyńskiego, poznańskiego i pilskiego. 17.5. Zakończył się XVII centralny konkurs "Sprawny uczeń w zawodzie". Laureatami zostali: ślusarz Wiesław Skłod z Łodzi; malarze - Dieter Kałuża i Dieter Knietsch z Opola; elektrotechnik Roman Nowicki z Wrocławia; stolarz Adam Giza z Gdańska; krawcowa Lucyna Walczak z Warszawy. W wieku siedemdziesięciu dziewięciu lat zmarł artysta-muzyk Opery Poznańskiej Józef Ptaszyński, flecista w Teatrze Miejskim w Toruniu (1922 -1929) i Operze Poznańskiej (1929 -1939, 1945-1966), udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

18.5. Odbyło się posiedzenie Społecznego Komitetu do Walki z Rakiem. Prezesem wybrano wicewojewodzinę Zofię Dąbrowską. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Poznańskiego Zespołu Perkusyjnego pod dyrekcją Jerzego Zgodzińskiego. solistą był J. L.

Valcarel Gregorio (Kuba).

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę zbiorową fotografików austriackich pt. "Krajobraz w fotografii austriackiej".

19.5. W Teatrze Nowym odbyła się premiera Antygony Sofoklesa w reżyserii Wojciecha Szulezyńskiego i scenografii Sławomira Dębosza (muzyka Jerzego Satanowskiego). W premierowej obsadzie grali: Maria Robaszkiewicz (Antygona), Hanna Kulina (Ismena), Wojciech Standełło (Kreon), Leszek Dąbrowski (Strażnik), Wiesław Komasa (Haimon), Henryk Abbe (Terezjasz), Lech Łotocki (Posłaniec), Sława Kwaśniewska (Eurydyka), Bożena Janiszewska i Wanda Ostrowska (Służebnice Eurydyki), Stefan Czyżewski, Rajmund Jakubowicz, Edmund Pietryk (Doradcy Kreona), Andrzej Lajborek (Koryfeusz), Tadeusz Drzewiecki, Zbigniew Grochal, Paweł Hadyński, Michał Kula (Chór).

Od lewej: Hanna Kulina (Ismena) i Maria Robaszkiewicz (Antygona) Na scenie Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora "Marcinek" odbyła się premiera porwania w Tiutiurlistanie wg powieści Wojciecha Zukrowsklego w reżyserii Wiesława Hejno (scenografia Miry Żelechower Aleksium). w premierowej obsadzie grali: Wojciech Wieczorkiewicz (Kapral Marcin Pypeć), Jerzy Goldbeck (Mysibrat Miauczuro), Krystyna Cysewska (Lisica Chytruska) , Maria Korzeniowska (Królewna Violinka), Bogdan J onas (Król Baryłko), Stanisław Słomka- Rakowski (Król Cynamon; Mysiak), Andrzej Marciniak (Cygan Nagniotek), Irena SI °szyńska- Borowicc (Drumla), Henryk Jurczak (Juliusz Trybuszon; I aokon Fular), Bogdan Wąsiel (Makary Hulajnoga; Oficer), Artur Szych

\ \ l

(Węgielek; Sędzia II; Kirkorek) , Henryk Dąbrowski (Sędzia I; Białoksiężaik; ,Muchomor), Teresa Sreberska (Pani Sniadanko; Pchlinella; Muchomor), Grażyna Wydrowska (Biedronka; Papuga; Mysz).

Na placu Wolności odbył się kiermasz towarowy dla młodych małżeństw. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 162 Koncert Poznański, w którym udział wzięła orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Marco Erede (Włochy). Solistką była Ewa Podleś (mezzosopran). 20.5. Dwadzieścia tysięcy sympatyków sportu automobilowego zgromadziło się na torze w Ławicy, by oglądać pierwszą eliminacj ę wyścigowych mistrzostw Polski. Startowało ponad dwustu kierowców. Początek II Wielkopolskiej Dekady Książki Antykwarycznej.

21.5. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pracownika Komunalnego. Uczestniczyli - i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy zasada, wojewoda Stanisław Cozaś i prezydent Poznania Władysław Sleboda. Przy peronie czwartym na Dworcu G ównym uruchomiono w wagonie kolejowym punkt honorowego krwiodawstwa. Ulewa nad miastem. Spadło 16 mm deszczu. Między godziną 21.45 a 23.15 mieszkańcy Głównej i Starołęki pozbawieni byli dopływu energii elektrycznej. Z udziałem wicewojewody Romualda Zysnarskiego odbyła się inauguracja VIII Poznańskich Dni Techniki połączona z wręczeniem Nagród Naczelnej Organizacji Technicznej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki.

22.5. W Urzędzie Wojewódzkim rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa na temat "Dobro dziecka w prawią polskim na tle podstawowych funkcji rodziny" . W Akademii Ekonomicznej rozpoczęło się końcowe posiedzenie międzynarodowego zespołu autorskiego krajów Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej uczestników porozumienia podoisanego przez siedem instytutów naukowo-badawczych z inspiracji Miedzvnarodowgo Instytutu Problemów Ekonomicznych Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w Moskwie.

Wydarzenia w Poznaniu (22 - 24.5.)

Do Poznania przybyła kilkunastoosobowa grupa dziennikarzy z ogólnopolskich dzienników, czasopism i agencji prasowych. Goście spotkali się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą i wojewodą poznańskim Stanisławem Cozasiera.

Z okazji VIII Poznańskich Dni Techniki I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada spotkał się z kierownictwem Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej.

W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" otwarto wystawę poplenerową "Karpacz-79"". W siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej odbyło się podsumowanie wojewódzkich eliminacji konkursów pt. "Wiedza umacnia przyjaźń". Do rywalizacji przystąpiło sto dwadzieścia pięć Klubów Rolnika i ośrodków "Nowoczes-ia Gospodyni" oraz sześćdziesiąt Klubów Prasy i Książki "Ruch". Laureatom konkursu wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe. W spotkaniu uczestniczyli - kierownik Wydziału Rolnego i Gospodarki Żywnościowej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Teodor Jakubowski oraz konsuI Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Giennadij Podlipniak.

Podsumowanie dwunastego w województwie poznańskim Turnieju Młodych Mistrzów Techniki. W grupie projektów-debiutów najwyższą nagrodę zdobyli Jan Działka i Grzegorz Wojciechowski z Politechniki Poznańskiej, zaś w grupie projektów wykonywanych w ramach obowiązków służbowych zwyciężył zespół autorów z Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej.

23.5. W Domu Technika odbyło się sympozjum naukowo- techniczne na temat możliwości szerszego wykorzystania rodzimych włókien naturalnych.

N a budowie Wlezowca Akademii Ekonomicznej przy ul Powstańców Wielko

polskich odbyło się pierwsze zakotwiczenie żurawia "Potain" do konstrukcji budynku na wysokości 27 m. Zasłużeni nauczyciele z województwa poznańskiego spotkali się z przedstawicielami władz politycznych i administracyjnych. Obecni byli wicewojewoda Romuald Zysnarski oraz kierownik Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Filipiak. Kurator Jan Bartkowiak zapoznał uczestników spotkania z programem wdrażania dziesięcioletniej szkoły średniej. W Collegium Minus Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza rozdano dyplomy ukończenia Dziennikarskiego Studium Podyplomowego przy Wydziale Nauk Społecznych.

24.5. Obrady plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poświęcone dalszemu pogłębianiu pracy ideowo-wychowawczej i umacnianiu więzi partii z ludźmi pracy województwa poznańskiego. Referat wygłosiła sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Maria Rynkiewicz. Na zakończenie dyskusji przemawiał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada.

W holu auli Uniwersytetu im Adama Mickiewicza odbyło się pożegnanie Eugeniusza Paukszty. Warty honorowe przy trumnie zaciągnęli przedstawiciele Wojewódzkiego Komitetu Frontu J edności Narodu, wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, przedstawiciele środowisk kulturalnych, literackich, dziennikarskich i wydawnictw, b bliotekarzy, środowisk młodzieżowych. W uroczystości żałobnej uczestniczyli m. in. kierownik Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej zjednoczonej p'artii Robotniczej Bogdan Gawroński, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Maria Rynkiewicz, wiceminister kultury i sztuki Józef Fajkowski. uchwałą Rady Państwa Eugeniusz Paukszta został pośmiertnie udekorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Aktu dekoracji trumny dokonał prezydent Poznania Władysław Sleboda, który też wygłosił przemówienie pożegnalne. W imieniu środowiska pisarskiego pożegnał Eugeniusza Pauksztę prezes poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich Czesław Chruszczewski. Śpiewał Chór Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Ceremonie pogrzebowe odbyły się po południu w Alei Zasłużonych Cmentarza Komunalnego w Junikowie.

Posiedzenie organizacyjne Komitetu Obchodów Dni Morza. Przewodniczącymwybrany został wicewojewoda Romuald Zysnarski.

25.5. W gmachu Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie z okazji Dnia Działacza Kultury. Obecna była sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz oraz wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. Przemówienie wygłosił wicewojewoda Romuald Zysnarski. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Kazimierz Wiliński. W Akademii Ekonomicznej zakończyły się obrady zespołu autorskiego krajów Rady Wzajemnej Pomocy Gos odarczej złożonego z naukowców-ekonomistów Bułgarii, Czechosłowacji, Polski i Węgier, którym kierował doc. dr hab. Marian Guzek - dyrektor Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Akademii Ekonomicznej. Rozważano projekt nowej metodyki okraślania kierunków międzynarodowej specjalizacji.i kooperacji produkcji dla potrzeb organu Rady Wzajemnaj Pomocy Gospodarczej. Po zakończeniu prac podpisano protokół. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Solistą był Andrzej Ratusiński (fortepian).

Z okazji Dnia Matki w Pałacu Ślubów w Wadze Miejskiej odbyło się spotkanie z grupą kobiet z miast i wsi województwa poznańskiego. Kobiety wzorowo wychowujące swe dzieci odznaczono Medalem Matki przyznanym przez Wojewódzki Komitet Frontu J edności Narodu. Obecni byli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polski?] Zjednoczonej Partii Robotniczej J erzv Zasada, sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Maria Rynkiewicz i Józef Scibisz, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Franciszek Szczerbal, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kobiet Maria Roszczakowa. Za wyróżnienia dziękowała Maria Rybska - nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 71. U czestniczki spotkania złożyły kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli. Wieczorem uczestniczyły w koncercie, który odbył się w Teatrze Polskim.

Ekipa filmowa "Poltelu" kręcąca w Poznaniu serial telewizyjny "N ajdłuższa wojna nowoczesnej Europy" w nocy z 24 na 25 maja dokonała zdjęć do sceny "Napad na Bazar"

W wieku pięćdziesięciu szeSClU lat zmarł mgr inż. arch. Z/gmunt Kuczyński, ceniony architekt i urbanista, w latach 1966 -1970 prezes zarządu poznańskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Był laureatem Nagrody Zespołowej Wojewódzkiej Rady Narodowej za rok 1959 w dziedzinie urbanistyki i architektury.

Wydarzenia w Poznaniu (25 - 28.5.)

Odbyło się zebranie przedstawicieli członków Spółdzielni Mieszkaniowej "J eżyce" , podczas którego Spółdzielnia otrzymała Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" . Z podróży artystycznej do Francji, Belgii i Republiki Federalnej Niemiec powrócił Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. Punktem kulminacyjnym podróży były koncerty paryskie: dwa w St. Roch i jeden w Wersalu. 26.5. Jubileusz dwudziestopięciolecia pracy poznańskiego lecznictwa onkologicznego. Specjalistyczny Onkologiczny Zespól Opieki Zdrowotnej wyróżniony został Odznakami Honorowymi Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Odbyła się uroczystość połączona z oddaniem do użytku rozbudowanego i unowocześnionego działu radioterapii, w którym niebawem ma być uruchomiona druga bomba kobaltowa - Gammatron S oraz przyspieszacz liniowy do głębokich naświetlań. Kilkudziesięciu pracownikom wręczono odznaki regionalne, związkowe i dyplomy uznania. W imieniu wojewódzkich władz partyjno-administracyjnych wyrazy uz.iania i podziękowania za trudną i odpowiedzialną pracę złożyła załodze szpitala wicewojewodzina Zofia Dąbrowska. W gmachu Opery Poznańskiej odbyło się galowe przedstawienie opery Verdiego Aida z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy artystycznej dra Zygmunta Latoszewskiego. N a widowni znalazły się osoby pamiętające czasy, gdy przed pół wiekiem Zygmunt Latoszewski stanął po raz pierwszy za pulpitem orkiestry operowej. Przedstawienie grane było w podwójnej a w niektórych partiach nawet w potrójnej obsadzie. Podczas części oficjalnej na ręce Jubilata życzenia złożył dyrektor i kierownik artystyczny Opsry Poznańskiej Mieczysław Dondajewski. Odczytano również list gratulacyjny nestora polskich wokalistów Karola Urbanowicza. Publiczność zgotowała Latoszewskiemu serdeczne owacje.

Przebywała w Poznaniu dwudziestopięcioosobowa grupa kombatantów angielskich, którzy zwiedzili zabytki miasta oraz osiedla mieszkaniowe. Pod Pomnikiem Aliantów na Cytadeli goście złożyli kwiaty. W "Arsenale" otwarto wystawę grafiki z Liege (Belgia) i rzeźby J uriena Strelitskiego (Holandia).

W Białej Sali Urzędu Miejskiego odbył się recital chopinowski Andrzeja Ratusińskiego (fortepian). Fragmenty korespondencji George Sand recytowała Beata Tyszkiewicz.

27.5. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Grunwald" urządziła na boisku Szkoły Podstawowej Nr 80 festyn osiedlowy pn. "Niedziela na Raszynie". W Osiedlowym Domu Kultury "Pod Lipami" odbył się poranek chopinowski w wykonaniu Andrzeja Ratusińskiego i Beaty Tyszkiewicz. Poznański Teatr Lalki i Aktora pod kierownictwem "Wojciecha Wieczorkiewicza udał się na Drezdeński Festiwal Muzyczny (Niemiecka Republika Demokratyczna). Z Drezna część zespołu udała się do Francji. Reprezentacyjny Zespół Kameralny Poznańskiej Komendy Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego "Schola Cantorum" pod kierownictwem Jadwigi Gałęskiej- Tritt udał się do Celje (Jugosławia) na Międzynarodowy Konkurs Chórów.

28.5. W sali Teatru Muzycznego odbyło się wręczenie sztandaru Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych Państwowemu Przedsiębiorstwu "Cukrownie wielkopolskie", które zajęło pierwsze miejsce we współzawodnictwie pracy w kampanii przetwórczej 1978 r. Sztandar wręczyli minister przemysłu spożywczego i skupu Emil Ko'odziej oraz przewodniczący Zarządu G ówn o go Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukrowniczego Zbigniew Warchałowski. Przedsiębiorstwu nadana została Odznaka Honorowa "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Gratulacje składał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Czesław Gatgan.

Z okazji Dnia Drukarza w Domu Drukarza przy ul. Inżynierski?] odbyło się spotkanie aktywu spoteczno-gos :>odarczego zakładów poligraficznych z kierownikiem Wydziału Pracy ideowo- Wychowawczej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Marianem J akubowiczem oraz wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Rady Zwiążków Zawodowych Jerzym Męczyńskim. Wręczono dyplomy i nagrody. N ajlepszym pracownikiem poligrafii za rok 1978 okazał się Wolfgang Kabat z Poznańskich Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka. Załoga Zakładu Graficznego Politechniki Poznańskiej zwyciężyła we wspótzawodnictwie o kulturę i bezpieczeństwo miejsca pracy. Otwarto galerię zasłużonych pracowników poligrafii. Prezesem zarządu środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego został rektor Akademii Rolniczej prof. dr hab. Tadeusz Czwojdrak. Bawiący w Poznaniu minister przemysłu spożywczego i skupu Emil Kołodziej spotkał się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą.

Uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Czesław Gałgan i wicewojewoda poznański Bolesław Stachowiak, w towarzystwie których minister zwiedził znajdujący się w rozruchu produkcyjnym Zakład Drobiarski w Koziegłowach. Rozpoczęło się sympozjum "Endokrynium-78" z udziałem endokrynologów z Halle (Niemiecka Republika Demokratyczna). W Sali Kominkowej Pałacu Kultury odbył się finał IX Turnieju Wierszy o nagrodę Zielonej Wazy. Jury pod przewodnictwem Bogumiły Latawiec przyznało główne trofeum Markowi Brymorze z Kalisza za cykl wierszy.

Nagrodę "Gazety Zachodniej" otrzymała Helena Sperska-Abbe z Poznaniao północy między Rondem Kopernika a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza odbyło się widowisko plastyczno-muzyczne pt. "Miejska sonata" zorganizowane przez Ośrodek Kultury "Krąg" przy Spółdzielni Mieszkaniowej "J eżyce". Widowisko przygotowali Piotr Dehr, Hanka Duda i Henryk Popławski oraz Jerzy Pietrzykowski i Mirosław Ptycia (plastyka), Andrzej Sarbaka (muzyka).

29.5. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego zajęły I miejsce we współzawodnictwie ogólnopolskim w 1978 r. Na spotkaniu w hali Zakładów, na które przybyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni

\2\czej Bogdan Waligórski, wiceminister komunikacji Kazimierz J acukowicz oraz przewodniczący Zarządu G.ówn.-go Związku Zawodowego Kolejarzy Józef Konarzewski, załoga otrzymała sztandar przechodni Prezesa Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych. Z udziałem ponad stu przedstawicieli placówek oświatowych i naukowych, z całego kraju oraz gości z Uniwersytetu w Bratysławie (Czechosłowacja) rozpoczęła się dwudniowa sesja naukowa na temat czytelnictwa i jago znaczenia w kształceniu i wychowaniu szkolnym. W Akademii Rolniczej odbyło się zorganizowane ze szwedzką firmą "Tecator AB" sympozjum poświęcone badaniom jakościowym produktów żywnościowych i pasz, surowców oraz gotowych produktów. W warsztatach "Polmozbytu" przy ul.

Wojciechowskiego ponad pięćdziesięciu reprezentantów z siedemnastu przedsiębiorstw zaczęło zmagania o miano mistrza zawodu. W Klubie Plastyka w Biurze Wystaw Artystycznych odbyła się jam session z udziałem muzyków poznańskich i Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn.: Texas Christian University Jazz Ensemble bigband. W wieku sześćdziesięciu trzech lat zmarła dr Maria Szymańska zasłużona pracownica naukowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, autorka wielu prac, m. in. Bibliografii Historii Poznania.

30.5. Plenarne posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Zjednoczonych Zakładach Elektrochemicznych "Centra". Zaakc30towano przystąpienie Towarzystwa do Konwentu Towarzystw Kultury Kujaw, Pomo

Wydarzenia w Poznaniu (30.5. -1.6.)rza, Wielkopolski l Ziemi Lubuskiej powo'anego w dniu 26 kwietnia 1979 r. Zatwierdzono również program działania Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego na lata 1979 - 1981. Zakończenie XV Alertu Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego - ,.Pamięć- Pokój - Solidarność". PIęćsetosobowa grupa harcerzy pracowała w Parku- Pornniku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli.

Odbyła się narada aktywu polityczno-gospodarczego poświęcona realizacji uchwały XIV Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Obradom przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski. Referat wygłosił wicewojewoda Ryszard Ćmielewski.

Zakończenie II Wielkopolskiej Dekady Antykwarycznej.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert studenckiego zespołu big-bandowego Texas Christian University Jazz Ensamble (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.) pod dyrekcją Curtisa Wilsoia, W wieku pięćdziesięciu lat zmarł zasłużony działacz ruchu soó dzi lczego, wiceprezes zarządu Woj ewódzkiego Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" Jerzy Wiznerowicz.

31.5. W siedzibie "Domu Książki" odbyło się wyjazdowe posiedzenie prezydium Zarządu G ównego Związku Zawodowsgo Pracowników Książki, Prasy, Radia i Telewizji. Tematem obrad, które prowadził przewodniczący Zarządu Głównego Marian Anusiewicz, była ocena pracy podstawowych ogniw związku. W Sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego odbyła się uroczystość wręjzenia Medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie". Dekoracji dwudziestu dwóch par dokonał wiceprezydent Poznania Zbigniew KmieeiaK. Medale otrzymali: Maria i Jan Andrzejewscy, Marła i Franciszek Baczyńscy, Izabela l Ludwik Białkowscy, Marta i Józef Ćwiertniowie , Marianna i Bolesław Dąbrowscy, Marianna i Jan Jakubowscy, Halina i Zygmunt J ęczkowiakowie, Helena i Franciszek Holkowie, Stanisława i Edmund Hsnkelowie, Maria i Czesław Ipczyńscy, Pelagia i Seweryn Konieczni, Helena i Józef Michalscy, Aniela i Marian Michalakowie, Władysława i Jan Paczyńscy, Gertruda i Jan Pawlakowie, Maria i Stanisław Przepiórowie, Franciszka i Stanisław Rydlewscy, Maria i Stefan Szymkowiakowie, Gertruda i Karol Stefańscy, Marianna i Michał Stoińscy, Pelagia i Stanisław Urbaniakowie, Katarzyna l Franciszek Zagrodzcy. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się nadzwyczajny koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej dla młodzieży zbiorczych szkół gminnych. Dyrygował Bohdan J armołowicz. Solistą był Piotr Milewski (skrzypce). Udział wziął Chór Dziewczęcy "Skowronki" pod dyrekcją Mirosławy Wróblewskiej.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert studenckiego zespołu big-bandowego Las Vegas Jazz Ensamble z Uniwersytetu w N evadzie (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.) pod dyrekcją Franka Gagliardi ?go. Z podróży do Niemieckiej Republiki Demokratycznej powrócił Zespół Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora pod kierownictwem Wojciecha Wieczorkiewicza. Brał udział w Drezdeńskim Festiwalu Muzycznym.

1.6. W Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych zakończyło się posiedzenie polsko-szwedzkiej kolejowej komisji promowej.

Delegacje kolei szwedzkich i polskich omówiły sprawy przewozowe towarów kolejowymi promami "Mikołaj Kopernik" i "Jan Heweliusz" oraz prognozy przewozowe na najbliższe lata. Zagraniczni uczestnicy konferencji zapoznali się z osiągnięciami Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, zwiedzili zabytki Poznania. Na Torze "Poznań" odbyły się imprezy z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Polskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją J erzego Maksymiuka. Soliści: Krzysztof Słowiński (fortepian) l Krzysztof J akowicz (skrzypce) .

W sali Klubu Spółdzielczości Pracy "Mozaika" otwarto wystawę fotogramów Zbigniewa Grzegorskiego Dziecko - nasza miłość. 3.6. Reprezentacyjny Zespół Kameralny Poznańskiej Komendy Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego "Schola Cantorum " pod kierownictwem Jadwigi Gałęskiej- Tritt powrócił z podróży artystycznej do Jugosławii. 4.6. Modernizacja ważnego ciągu komunikacyjnego - ul. Marchlewskiego z przedłużeniem do Mostu Dworcowego. W godzinach popołudniowych oddano do użytku północną jezdnię ul. Towarowej (po stronie parku Karola Marcinkowskiego).

Oddany do użytku odcinek jezdni. Samochody zdążają na Most Dworcowy

5.6. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada spotkał się z autorami i wydawcami: prof. dr hab. Antonim Czubińskim, prof. dr Czesławem Łuczakiem, redaktorem naczelnym Wydawnictwa Poznańskiego Jerzym Ziółkiem i dyrektorem oddziału Państwowego Wydawnictwa Naukowego Władysławą Klawiter. Wysoko oceniono dorobek środowiska poznańskiego w dziedzinie opracowania i popularyzacji dziejów Wielkopolski. W Muzeum Narodowym otwarto wystawę rzeźb Olgierda Truszyńskiego, pedagoga Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych.

Poziom wody w Warcie obniżył się do 250 cm, 12 cm poniżej średniego poziomu. 6.6. Poznańskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" zdobyły pierwsze miejsce w kraju we współzawodnictwie w 1978 r. Z tej okazji odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru przechodniego Ministra Przemysłu Chemicznego oraz Zarządu Głównego Związku Zawodowego Chemików. Wyróżniono ponad stu pracowników. W spotkaniu udział wzięli sekre

Wiceminister przemysłu chemicznego Jan Sidorowicz wręcza sztandar dyrektorowi Zakładów Rajmundowi Gożdzierskiemutarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz oraz wiceminister przemysłu chemicznego Jan Sidorowicz. W Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej rozpoczęło się dwudniowe spotkanie naukowe łekarzy-endokrynologów dziecięcych. 7.6. Premiera w Cyrku Wielkim, który rozbił namiot przy Dolnej Wildzie. Na inaugurację dano tzw. program "bułgarski" . W Domu Technika otwarto wystawę bukietów, wiązanek i kompozycji kwiatowych. Czwartek literacki Mariana Orłonia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego. 8.6. Ocena dorobku i aktualne problemy życia kulturalnego były tematem spotkania kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Gawrońskiego z aktywem Komitetu Środowiskowego Kultury. W spotkaniu uczestniczyła sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Maria Rynkiewicz.

Odbyło się s >otkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady i sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Józefa Świtają z przedstawicielami resortowych placówek naukowo-badawczych województwa poznańskiego, mających szczególny dorobek w dziedzinie wdrażania wyników prac badawczych do p rakty ki gosoodarczej. Rozpoczęło się dwudniowe seminarium poświęcone nowoczesnym metodom kon

Wydarzenia w Poznaniu (8 - 9.6.)troli i ochrony środowiska naturalnego, z uwzględnieniem ekologicznych prawidłowości obiegu materii w krajobrazie rolniczym, oraz przeciwdziałaniu zatruciom pestycydami. Seminarium połączone było z pokazem najnowszej aparatury kontrolnej do badania zanieczyszczeń atmosfery. Uczestniczyła firma Beckman Instruments w Monachium (Republika Federalna Niemiec).

Otwarcie mostu powietrznego Poznań-Warszawa. Przewidziano jedenaście rejsów w obie strony w ciągu doby. W Operze Poznańskiej odbyła się premiera baletu Sergiusza Prokofiewa Romeo i Julia pod kierownictwem muzycznym Agnieszki Duczmal, choreografia i inscenizacja - Henryk Konwiński, scenografia - Mariusz Kołodziej. Obsada: Juliusz Stańda (Romeo), Sylwia Zwie

Małgorzata Połyńczuk (Julia)

rzyńska i Jerzy Szalaty (Rodzice Kornea), Rusłan Curujew (Mereutio), Andrzej Łączka (Benvolio), Edward Podolańczuk (Hrabia Parys), Janusz Kołodziejczak (Brat Laurenty), Blandyna Makowiecka, Kornelia Matecka, Elżbieta N owaczyk, Małgorzata Piątkowska, Lucyna Sosnowska (Dziewczęta uliczne), Małgorzata Połyńczuk ( Julia), Eleonora Dondajawska i Władysław Miloi (Rodzice Julii), Edmund Koprucki (Tybald), Lidia Mizgalska (Marta), Danuta Fajfer, Danuta Łodyga, Blandyna Makowiecka, Kornelia Matecka, Lucyna Sos.iowska, Bożena Tomiak (Rówieśnice Julii), Adam

Józefczyk (Eskalus), Maria Czyżak, Ryszard Dłużniewicz, Mariola Dlużniewska, Danuta Fajfer, Małgorzata Grabus, Hanna Grajeta, Grażyna Kobzda, Maria Konieczna, Urszula Kornirska, Elżbieta Krasnowska, Wiesława Malicka, Jadwiga Milczyńska, Beata Milon, Barbara Matuszyńska, Bogumiła Paciorek, Aleksandra Pięterek, Barbara Smialowska, Bożena Tomiak, Jolanta Weber, Józef Zieliński (Mieszkańcy Werony). Udział uczniów Państwowej Szkoły Baletowej. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę pokonkursową XII Wojewódzkiego Przeglądu Fotografii Amatorskisj. W Domu Kultury "Na skarpie" (Osiedle Piastowskie) otwarto wystawę sekcji fotografii krajoznawczo-przyrodniczej Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert dyplomantów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej dyrygował Juliusz Czwakiel (z klasy profesora Witolda Krzemieńskiego), solistą był Bogumił Nowicki (fortepian) z klasy doc. Hanny Kruszewskiej. W wieku osiemdziesięciu jeden lat zmarła Marta Sniegocka, podporucznik Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, działacz Związku Harcerstwa Polski-sgo, udekorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

9.6. Otwarcie Jarmarku Świętojański 2go na Starym Rynku. Serdecznie powitano pochód rajców miejskich z przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej, sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskie} Zjednoczonej Partii Robotniczej J ózefem Switajem. W pochodzie wzięli udziałwicewojewodowie Ryszard Cmielewski i Romuald Zysnarski, prezydent Władysław Sleboda i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, wiceprezydent Andrzej Wituski. N a Rynek wkroczył także korowód rzemieślników, kupców, zespołów artystycznych. Prezydent Władysław Sleboda przekazał klucze miejskie w ręce przedstawicieli rzemiosła. W części artystycznej inauguracji wystąpiły zespoły Pałacu Kultury, włoski zespół banderatorów "Bandieratori di Cosi". Sensacją było lądowanie kosmicznego statku UFO z zielonymi ludzikami na pokładzie. Rozpoczęły się jednocześnie targi staroci.

Za pomoc w rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w Poznaniu Wojewódzka Rada Narodowa przyznała Zjednoczeniu Przemysłu Motoryzacyjnego "Polmo" Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada wręczył Odznakę dyrektorowi generalnemu Zjadnoczenia Ignacemu Maciejewskiemu. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski.

Załoga Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych Nr 10 otrzymała Sztandar Ministra Komunikacji i Zarządu Głównego - Związku Zawodowego Kolejarzy za wyniki współzawodnictwa w 1978 r. U stóp Cytadeli odbyła się promocja

stu trzydziestu kadetów Szkoły Chorążych Pożarnictwa. Obecni byli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Scibisz, prezydent Poznania Władysław Slfboda, zastęoca Komendanta Głównego Straży Pożarnych płk Andrzej Gatlik.

Pierwszy promocję otrzymał prymus Piotr Bartoszewski.

W salach Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych otwarto doroczną wystawę prac studentów. Otwarcia dO' konał rektor doc. Antoni Zydroń w obecności sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józefa Świtają.

N a strzelnicy przy ul. Bałtyckiej (Antoninek) otwarto wystawę Polskiego Związku Łowieckiego ilustrującą osiągnięcia hodowlane, gospodarcze, zagadnienia ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego Związku z województw: bydgoskiego, gorzowskiego, kaliskiego, konińskiego, pilskiego, poznańskiego, toruńskiego, włocławskiego i zielonogórskiego.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego odbyła się uroczysta akademia z okazji sześćdziesięciolecia szkoły. Uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj. Szkoła udekorowana została Odznaką Honorową Miasta Poznania. Profesor Ludwika Wilczyńska udekorowana została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W Teatrze Polskim odbyła się premiera sztuki Wiesława Myśliwskiego Klucznik w reżyserii Zdzisława Wardejna (scenografia - Henryk Regimowicz). W premierowej obsadzie grali: Aleksander Błaszyk (Klucznik), Irena Grzonka (Wanda), Janusz Grenda (Pietrek), Krystyna Feldman (Babka), Stanisław Owoc (Dziadek), Piotr Wypart (Stróż), Wiesław Zwoliński (Jasiek), Józefina Szatańska (Kaśka), Józei Jachowicz (Chłoo I), Wojciech Kalinowski (Chłoo II), Zdzisław Krauze (Milicjant I), Bogusław Czarnul (Milicjant II), Włodzimierz Kłopocki (Hrabia),

Wydarzenia w Poznaniu (9 - 11.6.)

Aleksandra Ford-Sampolska (Hrabianka), Danuta Wi owiez (Hrabina), Zdzisław Zachariusz (Lokaj), Jarosław Pilarski (Lekarz) .

-.,,« :.

Od lewej: Włodzimierz Kłopocki (Hrabia), Aleksander Błaszyk (Klucznik)

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę rzemiosła artystycznego Wielkopolski. N a Cmentarzu Komunalnym w J unikowie odbyła się uroczystość złożenia do grobu prochów Włodzimierza Czepczyńskiego, zmarłego w dniu 22 III 1979 r. w Afr 'ce Płn. Włodzimierz Czepczyński pochodził ze znanej rodziny przemysłowców poznańskich, był żołnierzem Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, członkiem Prezydium b. Izby Przemysłowo- Handlowej. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 10.6. W inauguracji 51 Międzynarodowych Targów Poznańskich udział wzięli członkowie Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stefan Olszowski i wicepremier Mieczysław J agielski oraz członek Sekretariatu, kierownik Wydziału Przemysłu Lekkiego, Handlu i Spożycia Zdzisław Kurowski. Obecne były delegacje rządowe Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Wietnamu, Kuby i Wielkiej Brytanii oraz członkowie korpusu dyplomatycznego. Przybyli przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych województwa poznańskiego. Gości powitał prezydent Poznania Władysław Śleboda. Otwarcia Targów dokonał minister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej Jerzy Olszewski. Na Jarmarku Swiętojańskim - Dzieft Gastronomii. Tym razem dania konkursowe przeznaczone były dla dzieci. N a rynek wtoczył się wesoły pociąg. W Klubie Spółdzielczości Pracy "Mozaika" otwarto wystawę twórczości amatorskiej inwalidów a w sali Izby Rzemieślniczej - wystawę rzemiosła art y - stycznego. W wieku 49 lat zmarł Kazimierz Krotoski, działacz Automobilklubu Poznańskiego, zasłużony dla rozwoju sportu kartingowego, wielokrotny mistrz Polski, członek kadry narodowej w latach. 1%3 - 1972.

11.6. Przybyli do Poznania uczestnicy Polonijnego Forum Gospodarczego 79. Otwarcia Forum dokonał w Izbie Rzemieślniczej wiceprzewodniczący Rady Państwa Tadeusz W. Młyńczak. Obecni byli: wicepremier Tadeusz Pyka, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjjdnoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski, wojewoda poznański Stanisław Cozaś i prezydent Poznania Władysław Sleboda. Pierwszy dzień handlowy 51 Międzynarodowych Targów Poznańskich obchodzono jako dzień Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Z tej okazji w pawilonie radzieckim odbyło się spotkanie, na które przybyli członkowie radzieckiej delegacji rządowej z wicepremierem Tichonem Kisielowem. Ze strony polskiej obecni byli m. in. ministrowie handlu zagranicznego i gospodarki morskiej - Jerzy Olszewski oraz przemysłu maszynowego - Aleksander Kopeć. Odbyły się również spotkania z okazji dnia Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn.

i Danii. W Domu Technika z okazji dwudziestolecia istnienia Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Drzewnego odbyło się spotkanie, na które przybyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj oraz dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych Tytus Rudawski. U dekorowali oni kilkudziesięciu zasłużonych pracowników Ośrodka odznaczeniami państwowymi, regionalnymi, resortowymi. Ośrodkowi Badawczo- Rozwojowemu Przemysłu Drzewnego przyznana została Odznaka Honorowa Miasta Poznania.

Konkurs krasomówczy z udziałem dwudziestu aplikantów sądowych, prokuratorskich i adwokackich. Wśród aplikantów sądowych zwyciężyła Magdalena Manyś, prokuratorskich - Anna Górska, zaś wśród adwokackich - Adam Swoboda. - W Galerii Nowej otwarta została wystawa pn. "Ostatnie dyplomy malarskie z poznańskiej pracowni Tadeusza Brzozowskiego". Obrazy swe eksponowali: Matgoreata Kandziora, Paweł Chawiński i Andrzej Karpiński. Podczas wernisażu teksty o współczesnym malarstwie wygłaszali aktorzy Teatru Nowego - Hanna Kulina, Michał Kula i Paweł Hadyński. W czasie wernisażu wręczono Medal Galerii Nowej (projektu Zuzanny Pawlickiej) przyznany za zasługi dla rozwoju młodej plastyki Poznania wybitnemu malarzowi, długoletniemu, zasłużonemu pedagogowi poznańskiej uczelni plastycznej - Tadeuszowi Brzozowskiemu. Aktu wręczenia medalu dokonali przedstawiciele instytucji patronujących Galerii Nowej: dyrektor Teatru Nowego Izabella Cywińska oraz redaktor naczelny "Głosu Wielkopolskiego" Wiesław Porzycki. 12.6. Międzynarodowe Targi Poznańskie zwiedzili minister rybołóstwa Norwegii Eivind Bolle, wiceministrowie handlu zagranicznego Niemieckiej Republiki Demokratycznej Wilfried Lange i Węgier Jeno Tordaj oraz członkowie sejmowej Komisji Przemysłu Ciężkiego. Odbyły się spotkania z okazji dni wystawców Finlandii, J aponii, Norwegii, Republiki Federalnej Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Jury pod przewodnictwem artysty-rzeźbiarza Adama Smolana przyznało nagrodę II Biennale Małych Form Rzeźbiarskich. Grand Prix Ministra Kultury i Sztuki zdobył Adam Myjak (Warszawa). Złoty medal przyznano Edwardowi Sitkowi (Gdańsk). Medale honorowe (połączone z zakupem wystawionych prac) otrzymali Mariusz Kulpa (Gdańsk), Józef Kopczyński i Józef Petruk (Poznań).

Na dworcu głównym oddano do użytku peron siódmy, przy którym kończą bieg

pociągi z Franowa, Krzyża i Osowej Góry. 13.6. W "Arsenale" otwarto ogólnopolską wystawę II Biennale Małych Form Rzeźbiarskich. N a wystawie pokazano sto dwadzieścia prac sześćdziesięciu pięciu twórców. W otwarciu uczestniczyła sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiswicz. Przewodniczący jury, artysta-rzeżbiarz Adam Smolana wręczył nagrody II Biennale. Międzynarodowe Targi Poznańskie zwiedzili: minister przemysłu Francji Jean-Pierre Prouteau, minister przemysłu cukrowniczego Kuby Marcos Lage Coello, wiceminister handlu zagranicznego Bułgarii Krasu Po iow oraz delegacje z Niemieckiej Republiki Demokratycznej i kupcy belgijscy. 14.6. W Poznańskiej Katedrze uroczystą mszę celebrował sufragan Archidiecezji Poznańskiej, biskup Marian Przykucki. Procesję Bożego Ciała, która przeszła ulicami Starego Miasta prowadził metropolita poznański arcybiskup Jerzy Stroba.

Polonijne Forum Gospodarcze - 79 zakończyło obrady. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyły się dni wystawców z Grecji, Francji i Węgier. Z Lyonu (Francja) powrócił zespół Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora, który uczestniczył w XII Festiwalu Teatrów Dramatycznych dla Dzieci i Młodzieży wystawiając w francuskiej wersji językowej sztukę Krystyny Miłobędzkiej Ptam.

.6. Do najważniejszych imprez i wydarzeń, towarzyszących 51 Międzynarodowym Targom Poznańskim, naleza'o sympozjum nt. "Integracja gospodarcza krajów Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej" zorganizowane z okazji trzydziestolecia utworzenia Rady, jakie odbyło się w małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przybyli: członek Sekretariatu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, kierownik Wydziału Przemysłu, Handlu i spożycia Zdzisław Kurowski, minister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej Jerzy Olszewski, zastępca sekretarza generalnego Rady Acen Wołków, prezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego J anusz Burakiewicz oraz sekretarze, radcy handlowi i ekonomiczni z krajów członkowskich. Władze poznańskie reprezentowali sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski oraz prezydent Poznania Władysław Sleboda.

Wydarzenia w Poznaniu (15 - 16.6.)

W Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się walne zgromadzenie przedstawicieli. W obradach brał udział wojewoda poznański Stanisław Cozaś. Z Poznania wyruszył pierwszy pociąg specjalny z dziećmi wyjeżdżającymi na kolonie w góry. Zakończenie sezonu artystycznego 1978/ /1979 w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej i Chórem Chłopięcym i Męskim dyrygował Stefan Stuligrosz. Soliści: Delfina Ambroziak (sopran), Krystyna Szostek-Radkowa (alt), Henryk Grychnik (tenor), Piotr Liszkowski (bas), Stefan Sibilski (organy). Wykonano Wielką Mszę c-moll KV 427 W. A. Mozarta. Rozpoczęły się IV Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich. Do udziału zgłosiło się dwadzieścia jeden kapel, głównie z Wielkopolski. Jednocześnie odbył się konkurs dla budowniczych instrumentów ludowych.

W muszli Parku im. Marcina Kasprzaka występuje zespół tancerzy im. Jana Sabały z Podhala O wielkim zainteresowaniu Międzynarodowymi Targami Poznańskimi świadczy, iż na dzień 15 czerwca biuro prasowe akredytowało siedmiuset pięćdziesięciu czterech dziennikarzy, wśród nich ok. stu z prasy zagranicznej. Międzynarodowe Targi Poznańskie zwiedził radziecki kosmonauta Jurij G.askow, członek załogi statku kosmicznego "Sojuz 24". 16.6. N a Międzynarodowe Targi Poznańskie przybyła delegacja Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach pod przewodnictwem I sekretarza Zdzisława Grudnia. Ekspozycję targową zwiedził także kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej Komitetu Centralnego Jerzy Wojtecki. Święto "Gazety Zachodniej" na Starym Rynku. ODok wielu imprez rozrywkowych, którymi uprzyjemniono ten dzień

czytelnikom, były też wydarzenia poważniejsze. Czołowym działaczom komitetów osiedlowych i samorządów wiejskich wręczono wyróżnienia za udział w akcji "Ludzie-inicjatywy-działanie". Pałac Górków był natomiast miejscem finałowej rywalizacji uczestników młodzieżowego konkursu wiedzy o prasie. Brali w nim udział członkowie młodzieżowych wszechnic dziennikarskich. Najlepsza okazała się Agnieszka Przybylska z Poznania. Wielką imprezę na Starym Rynku poprzedziło kilka spotkań dziennikarzy "Gazety" z czytelnikami w Poznaniu. W klubie Wytwórni Wyrobów Tytoniowych przy ul. Wojskowej 5 odbyła się uroczystość wręczenia załodze sztandaru Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukrowniczego za zdobycie I miejsca we współzawodnictwie pracy za 1978 r. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie junaków z Hufców Pracy z przedstawicielami zakładów zatrudniających. Wręczono sztandar ufundowany przez zakłady, w których pracowali junacy . Uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj.

Na Jarmarku Świętojańskim - Dzień Spółdzielczości Inwalidzkiej.

Filmowcy-amatorzy z województwa poznańskiego zaprezentowali w Pałacu Kultury swoje filmy kręcone pod hasłem "Człowiek - Praca - Twórczość" . S pośród dwudziestu trzech filmów jury pod przewodnictwem Antoniego Antkowiaka najwyżej oceniło Wielkt' kiermasz Marka Szymańskiego i Włodzimierza Dobrzyńskiego z Amatorskiego Klubu Filmowego "Orbita". Dwie nagrody drugieprzyznano filmom Można i tak Jerzego Jernasa i Krzysztofa Szyszki oraz Tu sobl: jeszcze siedzę Janusza Piwowarskiego. Odbył się Targowy Turniej Tańca Towarzyskiego z udziałem dziewięciu par. Zwyciężyła para Ewa Maciej aszek i Stanisław Hejna (Gdańsk). 17.6. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich przebywała delegacja Wydziału Budownictwa i Przemysłu Ciężkiego Komitetu Centralnego Polskiej Zj ?dnoczonej Partii Robotniczej oraz czternastoosobowa rnisja handlowa z Nigerii. Tradycyjnie przedostatni dzień Międzynarodowych Targów Poznańskich był D iem Polskim. Gospodarze Targów zaprosili do poznańskiego Ratusza przedstawicieli wystawców i handlowców. Obecni byli członkowie kierownictwa Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, władze miasta i województwa poznańskiego. Wręczono pamiątkowe medale i puchary dla krajów obchodzących jubileusze na Targach: Austrii (45 razy), Danii i Holandii (po 40 razy), Jugosławii (35), zaś Brazylii, Niemieckiej Republice Demokratycznej i Norwegii (30). Srebrny jubileusz udziału w Międzynarodowych Targach Poznańskich obchodziła Kanada.

Na Jarmarku Świętojańskim - Dzień Rzemiosła. Odbył się także Dzień Książki pod hasłem "Pisarze - dzieciom". Na Międzynarodowych Targach Poznańskich ogłoszono wyniki konkursu o tytuł "Mister Eksportu". W Dyrekcji Targów wręczono medale targowe za najlepsze wyroby przemysłowe. Wyróżniono trzydzieści artykułów, w tym trzynaście polskich. Wśród odznaczonych złotym medalem znalazł się kombajn do zbioru zielonek z Poznańskiej Fabryki Maszyn Żniwnych.

cpNTAOf

-'-=-.t

Zakończenie IV Ogólnopolskich Konfrontacji Kapel Dudziarskich. Jury najwyżej oceniło zespoły z Babimostu i Krobi oraz kapelę "Cepelii" z Poznania, dudziarzy z Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Czempiniu i poznańskiego Pałacu Kaltury Za najlep

9 Kronika m. Poznania 1;1)szych instrumentalistów solistów uznano: Wacława Łakomego i Tomasza Skupienia grających na koźle, przeprowadzono po raz pierwszy konkurs na budowniczych instrumentów ludowych, który zakończył się przyznaniem dwóch głównych nagród Tomaszowi Skupieniowi i Stanisławowi Grocholskiemu.

N a scenie Opery Poznańskiej odbyła się premiera Polskiego Teatru Tańca pod kierownictwem Konrada Drzewieckiego. Zaprezentowano balet Dramatic story do muzyki Kazimierza Serockiego w choreografii Konrada Drzewieckiego i inscenizacji Krzysztofa Pankiewicza oraz balet Karamita do muzyki Ljubomira Brandjolica w choreografii Igora U rosevica i scenografii Krzysztofa Pankiewicza. W premierowej obsadzie Dramatic story tańczyli: Ewa Aksamitowska, Krzysztof Białek, Maria Chudzicka, J 0lanta Dybuś, Zofia Guzik, Ryszard J anek, Violetta Jankowiak, Stanisław J anuszewski, Marietta Kamińska, Beata Kopczyńska, Elżbieta Klimek, Jolanta Latanowicz, Janina Lisiecka, Zbigniew Łakomy, Tomasz Łukaszyński, Elżbieta Mazurkiewicz, Waldemar Olszówka, Mirosław Pach, Krzysztof Paluch, Irena Polus, Władysława Poźniak, Marek Skarupski, Zbigniew Stróżniak, Zbigniew Szydełko, Tadeusz Wasilewski, Lech Wołczyk. W premierowej obsadzie Karamity tańczyli: Arkadiusz Duch, Bożena Lasota, Anna Staszak i Emil Wesołowski oraz: Maria Chudzicka, Zofia Guzik, Ryszard Janek, Violetta Jankowiak, Stanisław Januszewski, Marietta Kamińska Elżbieta Klimek, Beata Kopczyńska, J anina Lisiecka, J olan'a Latanowicz, Zbigniew Łakomy, Tomasz Łukaszyński. Elżbieta Mazurkiewicz, Waldemar Olszówka, Mirosław Pach. Krzysztof Paluch, Irena Polus, Władysława Poźniak, Marek Skarupski, T .lgniew Stróżniak, Zbigniew Szydełko, radeusz Wasilewski, Lech W ołczyk.

Przed Ratuszem Poznańskim odbył się Koncert Targowy Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza.

Wydarzenia w Poznaniu (17 - 19.6.)

Międzynarodowe wyścigi samochodowe na Torze "Poznań" z udziałem szesnastu polonezów. Odbyła się także pokazowa jazda samochodu Formuły I (Wolf WR 5) prowadzonego przez Andrzeja J aroszewicza. Jaroszewicz jadąc na prostej z szybkością 250 km na godz. ustanowił rekord Toru "Poznań" na 1.36,9 min. Grand Prix Polonez zdobył Włodzimierz Groblewski (Warszawa).

Ostatnie.przedstawienie w Teatrze Polskim w sezonie 1978/1979. Dano Klucznika Wiesława Myśliwskiego.

18.6. Na Międzynarodowe Targi Poznańskie przybył I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robot

I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek zwiedza pawilon polskiego górnictwa w towarzystwie ministra górnictwa Włodzimierza Lejczaka (z prawej).

W głębi - kierownik Wydziału Przemysłu Lekkiego, Handlu i Spożycia Komitetu Centralnego Zdzisław Kurowskiniczej Edward Gierek w towarzystwie przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów Tadeusza Wrzaszczyka, kierownika Wydziału Przemysłu Lekkiego, Handlu i Spożycia Komitetu Centralnego Zdzisława Kurowskiego oraz kierownika zespołu doradców naukowych prof. dra Pawła Bożyka. Po powitaniu gości przez gospodarzy województwa, sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego Bogdana Waligórskiego i Marię Rynkiewicz, wojewodę poznańskiego Stanisława Cozasia i prezydenta Poznania Władysława Ślebodę, jak również przez gospodarza Międzynarodowych Targów Poznańskich, ministra handlu zagranicznego i gospodarki morskiej Jerzego Olszewskiego Edwnrd Gierek rozpoczął zwiedzanie ekspozycji targowej . Na zakończenie pobytu w Poznaniu Edward Gierek spotkał się z egzekutywą Komitetu Wojewódzkiego.

I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek przyjął przebywającego na Międzynarodowych Targach Poznańskich prezesa firmy "Fiat" Giovanniego Ag ne 11 i.

Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę dyplomową uczniów ostatnich klas liceów ekonomicznych. Jury pod przewodnictwem prof. dra hab. Mieczysława Przedpełskiego przyznało I nagrodę Ewie Miłosz z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego. Na konkurs wpłynęło 39 prac. 19.6. Zakończyły się Międzynarodowe Targi Poznańskie. Uczestniczyli w nich producenci z czterdziestu krajów świata. Zawarto ok. dwóch tysięcy kontraktów na ogólną wartość ponad sześć miliardów złotych dewizowych. Targi zwiedziło ponad pół miliona osób. W ostatnim dniu Międzynarodowych Targów Poznańskich z ekspozycją targową zapoznała się delegacja węgierska z wicepremierem J anosem Fazekasem oraz delegacja jugosłowiańska z wiceministrem handlu zagranicznego Andrejem Basicem.

N a budowie wieżowca Akademii Ekonomicznej przy ul. Powstańców Wielkopolskich brygady Zjednoczenia Budownictwa Obiektów Użyteczności Publicznej "Budoeol" rozpoczęły betonowanie trzonu żelbetowego piątej kondygnacji. W Teatrze Muzycznym odbyła się uroczystość -wręczenia załodze Stacji Radiowych i Telewizyjnych Sztandaru Przechodniego Ministra Łączności i Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Łączności za zdobycie I miejsca we współzawodnictwie pracy w latach 1976 - 1978. W Teatrze Nowym na Scenie Nowej odbyła się premiera sztuki Sławomira Mrożka Zabawa w reżyserii Izabe11i Cywińskiej (scenografia - Jerzy Kowarski, muzyka - Jerzy Satanowski), w premierowej obsadzie grali: Janusz Michałowski (Parobek B), Jacek Różański (Parobek S), Michał Grudziński (Parobek N).

W Pałacu Kultury otwarto wystawę pt.

"xx lat Zespołu Pieśni i Tańca Wielkopolska" .

. W Alei Zasłużonych na Cmentarzu Komunalnym w Junikowie odbył się pogrzeb zmarłego w wieku siedemdziesięciu trzech lat Jana Cielasa, zasłużonego działacza ruchu robotniczego w Luboniu, członka b. Komunistycznej Partii Polski, udekorowanego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 20.6. O godz. 21.45 na Starym Rynku zakończył się Jarmark Świętojański. Z wieży ratuszowej rozległ się hejnał. Prezesi - Izby Rzemieślniczej Henryk Hybiak i Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem" - Henryk Tycner zwrócili klucze do rąk wiceprezydenta Andrzeja Wituskiego. Odbyło się ok. sto pięćdziesiąt widowisk, przedstawień, audycji, koncertów i zabaw. Występowało ok. trzech tysięcy artystów i członków zespołów artystycznych. Obroty handlowe przyniosły 56 (XX) (XX) zł wpływów.

21.6. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego odbyło się spotkanie z zasłużonymi działaczami Stronnictwa z okazji czterdziestolecia powołania do życia w Poznaniu Klubu Demokratycznego. Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Zbigniew Kmieciak przypomniał początki działalności Stronnictwa w Wielkopolsce. Zasłużonym działaczom wręczono Medale Czterdziestolecia Stronnictwa Demokratycznego. Z udziałem sekretarza Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Edwarda Dudy i wicewojewodziny Zofii Dąbrowskiej odbyło się plenum Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. OBradom przewodniczył prezes W ojewódzkiego Komitetu Walenty Kołodziejczyk. Trojaczkom z rodziny Domaradzkich na Osiedlu Przyjaźni nadano imiona - Jan, Krzysztof i Grzegorz. Z tej okazji w sali Ośrodka Rozrywki "Słońce" przedstawiciele różnych zakładów pracy zobo

Rodzina Domoradzkich

wiązali się patronować trojaczkom. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa umeblowała pokój dziecięcy oraz wyposażyła mieszkanie w sprzęt mechaniczny. Wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak udekorował Danutę Domaradzką Medalem Matki. Rodzice i honorowi opiekunowie dzieci otrzymali również listy gratulacyjne i wiązanki kwiatów. Na terenach przyległych do ulicy Za Cytadelą zorganizowano wojewódzkie eliminacje najlepszych drużyn sanitarnych. W Ośrodku Tradycji Ruchu Młodzieżowego w Pałacu Kultury czterdziestu sześciu zwycięzców trzeciego etapu plebiscytu otrzymało odznaki "Zasłużony Mistrz, N auczyciel, Wychowawca młodzieży" oraz upominki. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert dyplomantów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygowała Urszula Skrzypczak (z klasy profesora Witolda Krzemieńskiego ), a solistą był Piotr Kostrzewski - skrzypek (z klasy doc. Zbigniewa Słowika). W Biurze Wystaw Artystycznych otwarta została wystawa pt. "Czas zatrzymany" obejmująca sto dwadzieścia prac dwudziestu dwóch artystów polskich, którzy swoje grafiki wykonali pod wpływem naj rozmaitszych technik fotograficznych. Zakończenie sezonu muzycznego estrady kameralnej w Poznańskim Towarzystwie Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego. Wystąpił laureat Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego - Piotr Milewski. Przy fortepianie - Andrzej Tatarski. W studenckiej Galerii Olgierda N owaka przy ul. Fredry 7 otwarto wystawę malarstwa i rysunku łódzkiego plastyka Grzegorza Sztabińskiego "Czas zatrzymany - czas odzyskany". N a Osiedlu Piastowskim oddano do użytku telewizyjną antenę osiedlową, dzięki czemu poprawił się odbiór programu telewizyjnego w budynkach "przesłoniętych" nowo wzniesionymi wieżowcami. 22.6. Wyjątkowo skomplikowane zadanie wykonywali członkowie Poznańskiego Klubu Działalności Podwodnej. Pomoc płetwonurków okazała się niezbędna przy naprawie dna naj starszej w mieście (z roku 1 3) studni zbiorczej wody pitnej.

Płetwonurkowie zeszli w głąb kilkuna

Wydarzenia w Poznaniu (22 - 26.6.)

stometrowej studni, by poddać renowacji metalowe, mocno skorodowane dno. Pięcioosobowa ekipa płetwonurków pod kierunkiem Michała Konarzewskiego z dużą precyzją pracowała pod wodą. Zastosowano pierwszy raz w kraju podwodną telewizję przemysłową skonstruowaną przez członków Klubu - Stefana Orwata i Janusza Reteckiego. Obrady sesji Miejskiej Rady Narodowej poświęcone realizacji programu budownictwa mieszkaniowego, a także rozwojowi rzemiosła oraz prywatnego handlu i usług w mieście. W sesji brali udział wojewoda poznański Stanisław Cozaś i prezydent miasta Władysław Sleboda. Obrady prowadził przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Józef Świtaj. W małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zebrali się przodownicy nauki - absolwenci szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych (olimpijczycy), którzy otrzymali indeksy uczelni bez zdawania egzaminów wstępnych. N a spotkanie przybyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj, przewodniczący kolegium rektorów prof. dr hab. Benon Miśkiewicz, przedstawiciele władz oświatowych, organizacji młodzieżowych, rodzice. Wojewoda poznański Romuald Zysnarski pogratulował młodzieży przodownictwa w nauce. W Akademii Medycznej odbyła się VII konferencja naukowa nt. postępów w chirurgii z udziałem specjalistów z całego kraju oraz z bratnich krajów socjalistycznych.

Obradowało jury VI Międzynarodowego Salonu Fotografii Artystycznej "Foto

- Expo 79" pod przewodnictwem Ludwika Willinga (Austria). Rozpatrywano 1741 prac trzystu osiemdziesięciu dwóch autorów. N a wystawę zakwalifikowano dwieście jeden prac. Jury przyznało Grand Prix Zbigniewowi Staszyszynowi (Polska) za Ojcowskie dłonie; Złoty Medal otrzymał Heinz Dargelis (Niemiecka Republika Demokratyczna) za Hutnika na zmianie (seria sześciu prac); Srebrny Medal - Labarga Fr. J avier (Hiszpania) za zestaw pięciu prac; Brązowy medal - J aroslav No'-o+ny (Czechosłowacja) za Małą letnią zabawą.

Do Poznania przybyła grupa dziennikarzy europejskich krajów socjalistycznych zajmujących się problemami bezpieczeństwa na drogach i formami działalności społecznego komitetu akcji "Stop! Dziecko na drodze".

Odbyła się akademia z okazji trzydziestolecia spółdzielczości inwalidzkiej. Zasłużeni działacze udekorowani zostali odznaczeniami państwowymi. 25.6. W Izbie Rzemieślniczej odbyło sie zebranie założycielskie Usługowej Spółdzielni Pracy "Osiedle", która zamierza znacznie rozszerzyć ofertę świadczonych mieszkańcom Poznania usług. Jubileuszowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Wielkopolska" w Operze Poznańskiej z okazji dwudziestolecia Zespołu. W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę kompozycji kwiatowych Janiny Przybył. 26.6. Plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, poświęcone doskonaleniu pracy politycznej i organizacyjnej Stronnictwa w Poznańskiem. Uczestniczyli m. in.: przewodniczący Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Tadeusz W. Młyńczak, przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych województwa z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdanem Waligórskim, wojewodą poznańskim Stanisławem Cozasiem, przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Franciszkiem Szczerbalem i sekretarzem Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Czesławem Hudowiczem. Poznańskiej organizacji Stronnictwa Demokratycznego wręczono sztandar. Do Poznania przybyła delegacja fińska, w skład której wchodzili: gubernator Centralnej Finlandii Kauko Sipponen oraz prezydent miasta Iyvaskyla -' Iaako Loven.

W Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Franciszka Bartoszka przy

ul. Junikowsklej 33 odbyła się uroczystość wręczenia Szkole sztandaru. W wieku siedemdziesięciu lat zmarł mgr inż. Edward Tyc, architekt zarządu miasta w latach 1948 -1955, naczelnik Wydziału Budownictwa, U rbanistyki i Architektury, naczelny architekt Poznania, w latach 1950 -1954 członek Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, wielce zasłużony przy odbudowie Starego Rynku, placu Młodej Gwardii i wielu ulic śródmieścia; współpracownik Biura Projektów Budownictwa Komunalnego i Biura Projektów Kolejowych.

27.6. Dziewięćdziesięciu pięciu absolwentów Zespołu Szkół Samochodowych Państwowej Komunikacji Samochodowej spotkało się na uroczystym zakończeniu roku szkolnego, połączonym z pasowaniem na pracowników Państwowej Komunikacji Samochodowej. Dokonywał go dyrektor zarządu Przedsiębiorstwa Andrzej Borczyński. Wszyscy absolwenci zostali zaangażowani do pracy z dniem l lipca. O 5.00 zanotowano + 17°. Najwyższa temperatura tego dnia w polskich miastach. 28.6. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego odbyło się podpisanie aktu przekazania Bibliotece 9920 woluminów stanowiących spuściznę po profesorze Zygmuncie Wojciechowskim. U nikalny księgozbiór przekazała na ręce dyrektora Alfreda Labogi żona profesora doc. Maria Wojciechowska. W Domu Technika rozpoczęła się dwudniowa kursokonferencja naukowa na temat nowoczesnych metod sterowania działalnością badawczo-rozwojową i wdrożeniową w zapleczu naukowo-technicznym przemysłu. W restauracji "Adria" odbyło się pasowanie na kucharzy siedemdziesięciu

absolwentów Zespołu Szkół Gastronomicznych. 29.6. Sześćdziesięciolecie Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Z tej okazji odbyło się spotkanie, w którym udział "wzięli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Stefan Kozarski, przedstawiciele placówek bibliotecznych Poznania oraz instytucji kulturalnych.

Dzieje Biblioteki przypomniał prof. dr hab. Stanisław Kubiak. Wojewoda Poznański Stanisław Cozaś i gubernator Centralnej Finlandii Kauko Sipponen podpisali porozumienie o współpracy w najbliższych latach. Jubileusz dziewięćdziesięciolecia obchodziło naj starsze pismo rolnicze w Polsce - "Poradnik Gospodarski", którego pierwszy egzemplarz ukazał się w dniu 5 czerwca 1889 r. W uznaniu zasług przedstawiciel Centralnego Związku Kółek Rolniczych wręczył odznakę "Za zasługi dla kółek rolniczych" oraz Medal Pamiątkowy im. Stanisława Staszica. N a wniosek Kolegium Rektorskiego senat Akademii Rolniczej przyznał "Poradnikowi Gospodarskiemu" najwyższe odznaczenie tej uczelni: "Zasłużony dla Akademii Rolniczej". W gmachu U rzędu Wojewódzkiego na roboczym posiedzeniu z działaczami Okręgowego Związku Piłki Nożnej spotkał się prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej gen. bryg. Marian Ryba.

N a budowie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego brygady Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr l, Poznańskiego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal", Przedsiębiorstwa Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa "Elektromontaż" zakończyły roboty budowlano-montażowe na głównej stacji zasilania (obiekt nr 8). W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę aktu i portretu fotografika Peetera Toomminga (Estonia).

30.6. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie, podczas którego załoga Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim współ

Wydarzenia w Poznaniu (30.6.)

zawodnictwle otrzymała Sztandar Przechodni Rady Ministrów oraz Centralnej Rady Związków Zawodowych a także Sztandar Przechodni Ministra Handlu Wewnętrznego i U sług oraz Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Handlu i Spółdzielczości. Na uroczystość przybyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski, wiceminister Handlu Wewnętrznego i Usług - Tadeusz Bielski, wicewojewoda poznański Ryszard Ćmielewski oraz przewodnicząca Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Handlu i Spółdzielczości - Olga Rewińska. Najbardziej zasłużeni pracownicy: Franciszek Doliński, Józef Jastrzębski, Stanisław Klockiewicz i Maria Zajczyk zostali udekorowani Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Wręczono również Odznaki Honorowe Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Prezydent Poznania Władysław Sleboda 1 prezydent miasta Iyvaskyla (Fin1andia) Iaako Loven podpisali porozumienie o współpracy na lata 1979 -1980. W Domu Kultury Kolejarza odbyła się uroczystość pasowania na kolejarzy absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Polskich Kolei Państwowych; przeważały dziewczęta - wśród dwudziestu pięciu absolwentów był tylko jeden chłopiec. Koncert amerykańskiego chóru studenckiego Harding College Arkansas w parku Marcina Kasprzaka. W auli Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej odbył się koncert chóru dziewczęcego z Mansfield (Wielka Brytania) - The Cantamus Ensemble pod dyrekcją Pameli Cook. W osiedlowym Domu Kultury "Pod Lipami" odbył się finał wojewódzki Lipcowego Turnieju Czytelniczego, w którym uczestniczyło siedemnaście tysięcy osób. Do finału zakwalifikowały się dwadzieścia trzy osoby. I miejsce zdobył Wojciech Putz.

Zebrał: Kronikarz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.01/03 R.48 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry