SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.01/03 R.48 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Tadeusz B a r t k o w i a k (Część druga).

Nowe materiały z walk o Poznań w 1945 r.

MATERIAŁY

Eugeniusz S k o t n i c ki - Naczelna Organizacja Techniczna w Poznaniu (1947 -1977). .13 Magdalena War k o c z e w s k a - Muzeum Historii Miasta Poznania (1954-1979). An e k s: Wykaz ofiarodawców w latach 1954-1979; Wystawy organizowane w Muzeum (1956 - 1979). .29 Małgorzata H e n d ryk o w s k a · - Czasopiśmiennictwo filmowe w Poznaniu w latach 1918 - 1939. .41

KRONIKA

Jubileusze

Stanisław B u g o w s ki - Zawodowa Straż Pożarna w Poznaniu (1878 - 1978).

A n e k s: Lista odznaczonych .5 5

Z żałobnej karty

Urszula R a d w a ń s k a - Wspomnienie pośmiertne o Teodorze Rafińskim 64 Zygmunt Z a gór s ki - Prof. dr hab. Mikołaj Rudnicki (1881 - 1978) 67

Sprawozdań ia

Marian G e n o w e fi a k - Stan budownictwa mieszkaniowego. (Sesja Miejskiej Rady Narodowej). .70 Lech T a l a r c z y k - Kronika budowy N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataie" . Rok 1976. An e k s: Numery robocze i adresowe budynków mieszkalnych i socjalno-usługowych oddanych do użytku w 1976 r. 79 Kronikarz Wydarzenia w Poznaniu w 1975 roku (Część druga) 93 Kronikarz - 50 lat temu w "Kronice Miasta Poznania". .135

Spis treści

ZDJĘCIA

Leszka Adamczewskiego, Centralnej Agencji Fotograficznej, Zygmunta Ceglarka, Barbary Drzewieckiej, Aleksandry Konarskiej, Romualda Królaka, Jacka Kulmy, Tadeusza Lejczaka, Macieja Mańkowskiego, Dany Matuszewskiej, Muzeum N arodowego, Zdzisława Nowickiego, Stanisława Ossowskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Zygfryda Ratajczaka, Zbigniewa Staszyszyna, Stanisława Wiktora, Grażyny Wyszomirskiej i ze zbiorów Tadeusza Bartkowiaka

RYSUNKI

Mieczysława Bręgiera, Franciszka Burkiewicza 1 Józefa N eubauera

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.01/03 R.48 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry