REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.01/03 R.48 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Andrzej Goćwinski (przewodniczący) Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji)

Adres redakcji: 60-967 P o z n a ń, Plac Kolegiacki 17 tel. 523-43

PRENUMERATA Prenumeratę na kraj przyjmują Oddziały RSW "Prasa-KsiążkaRuch" oraz urzędy pocztowe i doręczyciele w terminach: do dnia 15 listopada na I półrocze roku następnego i na cały rok następny; do dnia 10 czerwca na II półrocze roku bieżącego. Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje, organizacje i wszelkiego rodzaju zakłady pracy zamawiają prenumeratę w miejscowych Oddziałach RSW "Prasa- Książka- Ruch", w miejscowościach zaś, w których nie ma Oddziałów RSW - w urzędach pocztowych. Czytelnicy indywidualni opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych i u doręczycieli. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, przyjmuje RSW "Prasa- Książka- Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28 00-958 Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie nr 1153 - 201 045 - 139 - 11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę jest droższa od prenumeraty krajowej o 5Jló dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zleceniodawców instytucji i zakładów pracy. Cena prenumeraty półrocznej 14,- zł; rocznej 28,- zł.

Egzemplarze zeszytów zdeaktualizowanych można nabyć w RSW "Prasa-Książka-Ruch" Przedsiębiorstwie Upowszechniania Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta 1221-6-NBP IV OjM.

Do nabycia w stałych punktach sprzedaży: Księgarnia Naukowa w Poznaniu, ul. Czerwonej Armii 69 i Księgarnia im. A. Mickiewicza przy ul. Lampego.

Okładkę projektowała Maria Dolna Zdjęcie na okładce Stanisława Laskowskiego Obwolutę projektował Zbigniew Kaja

Zdjęcia na Zbigniewaobwolucie /f\ 5 t? /\ 1 Y StaszYszyna

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAN 19ffi Wydanie I. Nak'ad 1600+ 100 egz. Ark. wyd 12,6; ark. druk. 8,75. (11,6-Ą). Oddano do składania 8 II 19ffi.-. Podpisano do druku 29 V 1980 r Druk ukończono w CzelWcu 1980 r. Papier druk sat ki. V, 70 g, 70X100. Zam, nr 76(79 T-18 110;246 Cena zl 7,DRUKARNIA UNIWERSYTffictfJ ADAMA MICKIEWICZA W POZNAt

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-0196-3

Bib!. I ! Aft

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1980.01/03 R.48 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry