W OKOŁO PLACU WOLNOŚCUma decydowała poniekąd- o wyglądzie placu. Z pojęciem wolności wiążą się pojęcia przestrzeni, światła, słońca. Niedość przeto było znieść pomniki, usunąć armaty itr., potrzebna była ponadto zasadnicza zmiana charakteru placn. Zadanie to nie przedstawiało rozwiązania łatwego, bo 1) plac miał rozmiary ograniczone i bądź eo bądź szczupłe i kształt niezbyt szczęśliwy (długość 170 m., szerokość części zachodniej 56 a wschodniej 50 m), 2) ze wszech stron otoczony jest domami o architekturze przypadkowej i 3) z trzech '. tron okrążony jest ulicami-, i których każda ma inny poziom i inny pioiił podłużny. Dla uświadomienia trudności terenowych dość jest zaznaczyć, że różnice wysokości terenów w kierunku podłużnym dochodziły do '.'> m. a w poprzecznym do dwuch. Jeżeli s'ę przytem weźmie pod uwagę skrupuły o charakterze materjalnym, które stawają naprzeciw wszelkiemu śmielszemu polotowi myśli i hamują twórczość, natenczas zrozumiałą będzie rozbieżność zdań, jak*, panowała wśród techników na temat przemiany placu. Obecnie prace są ukończone i plac oddany do użytku publicznego. Miasto starało się uczynić zadość wymaganiom estety< znym obywatelstwa, nie zaniedbując jednocześnie strony praktycznej, Plac Wolności ma być wielkim salonem miej-kim dla wszystkich zawsze dostępnym. Tutaj odbywać się mają koncerty publi czne, może gromadzić się obywatelstwo itp. Z tych względów plunie jest ani zabudowany ani zbytnio ścieśniony roślinnością. Przy przemianie odłączono od placu te tereny, które ze względów komunikacyjnych należały się ulicom sąsiednim. Nie stanęły też żadne pomniki. Równa powierzchnia, pokryta żółtym żwirem, i morze promieni słonecznych - oto najlepsze upiększenie placul. Ponadto, sto-ując się do upodobań społeczeństwa, upiększono plac trawnikami, krzewami i drzewami. Dla pamięci pozostawiono kilka . ,prastary eh" platan. Po bliższe informacje co do szkiców, profilów i obliczeń odsyłamy inti resowanych do akt wydziałów podziemnego i naziemnego Magistratu.

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.05.31 R.1 Nr5/6

Czas czytania: ok. 2 min.

I n ż. D r o z" d o w i c z.

KRONIKA MIESIĘCZNA.

(Maj 1923.) 29. kwietnia do 5. maja. Trzeci Targ Poznański. Otwarcia dokonał Prezydent miasta w obecności licznie zgromadzonych gości. Targ obesłany był przez ok. 2200 wystawców i stanowił nowy krok w

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.05.31 R.1 Nr5/6 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry