R o c Z N I K XLVII . NR 4 . 1979 PAŹDZIERNIK. LISTO P AD. GR U DZIEŃ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.10/12 R.47 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Ukazuje się od 31 slł}cznia 1923 roku

KRONIKA MIASTA POZNANIA

KWARTALNIK POŚWIĘCONY PROBLEMATYCE WSPÓŁCZESNEGO POZNANIA

ODZNA KA HONOROWA MIASTA POZNANI-łł nadana S1 X 1961 roku

POZNA N 1980 URZ.\D MIEJSKI W POZNANIU

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.10/12 R.47 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry