SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.07/09 R.47 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

MATERIAŁY

Piotr L i t e w k a - Powszechna Wystawa Krajowa (16 maja - 30 wrzesma 1929). Część druga. A n e k s: Umow zawarta między Towarzystwem "Powszechna Wystawa Krajowa w roku 1929" a Magistratem m. Poznania; Struktura dyrekcji Wystawy 5 Czesław N a w r o c k i - Budowa Hotelu Orbis "Poznań" (1974 - 1978).

A n e k s: Wykonawcy inwestycji 25

ZYCIE KULTURALNE

Tadeusz Ś w i t a ł a - Opera Poznańska w latach 1969 - 1979. Dokończenie.

Dyrekcja Jana Kulaszewicza H6 X 1972 - 31 III 1978). Dyrekcja Mieczysława Dondajewskiego (1 IV 1978). A n e k s: Gościnne występy tancerzy; zespołów operowych; podróże artystyczne zespołów operowych; III Fe stiwal Oper i Baletów Polskich (18 - 25 X 1969) . 47

KRONIKA

Laureaci Nagród

Tadeusz O r l i k - Nagrody Województwa Poznańskiego za rok 1977. Część druga (Zdzisław Brudka, Maria Cyrankowska, Jerzy Dobryszycki, Edward Fedder, Stanisław Foć, Halina Gólska, Henryk Górecki, Włodzimierz Kałek, Ryszard Kanewski, Marian Kasprzyk, Jerzy Kwaśnik, Henryk Łapiński. Edward Olech, Janina Paprzycka, Marian Piotrowski, Jadwiga Sobkowiak, Aleksander Stanisławski, Ryszard Szłapka, Zbigniew Urbaniak, Eugeniusz Woiniak 107

Jubileusze

Jan W ą s i c k i - Czterdziestolecie pracy naukowej prof. dra Alfonsa Klafkowskiego 122 Zbigniew K a l i s z - Stupięćdziesięciolecie Biblioteki Kórnickiej. A n e k s: Komitet Honorowy. 127 Włodzimierz B ł a s z c. z y k Studwudziestolecie Muzeum Archeologicznego (1857 - 1977) 132

Z żałobnej karty

Jerzy M ę c z y ń s k i - Wspomnienie o Czesławie Kończalu Ferdynand W ó j t o w s k i - Prof. dr hab. Jerzy Zwo1iński 144

Spzs treści

Sprawozdania

Marhin G e n o w e f i a k Plan Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Poznania i budżet miasta na rok 1979. (Sesja Miejskiej Rady Narodowej). A n e k s; Informacja o realizacji wniosków i postulatów zgłoszonrch w kampanii wyborczej do rad narodowych w roku 1978 i 1979 (fragmenty) 148 Eugeniusz C o f t a - Poznańskie Towa.rzystwo Fotogmficzne w latach 1977- 1978. A n e k s: Wystawy w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego 165 Kronikarz - Wydarzenia w Poznaniu w roku 1978. Część czwarta 171 Kronikarz - 50 lat temu w "Kronice Miasta Poznania" 225

ZDJĘCIA

Piotra Barącza, Witolda Czarneckiego, Henryka Ignora, Czesławy Kłose, Janusza Korpala, Romualda Królaka, Klaudyny Kucharskiej, Jacka Kulmy, Dany Matuszewskiej, Zdzisława Nowakowskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Stanisława Ossowskiego, Henryki Serafin, Zbigniewa Staszyszyna, Jerzego Unierzyskiego, Stanisława Wiktora, Wojewódzkiego Archiwum Państwowego, Grażyny Wyszomirskiej, Ryszarda Zielewicza.

Rysunki Mieczysława Bręgiera, Franciszka Burkiewicza, Józefa Neubauera

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.07/09 R.47 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry