REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.07/09 R.47 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Andrzej Goćwmski (przewodniczący) Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji)

Adres redakcji: 60-967 p o z n a ń, Plac Kolegiacki 17 tel. 523 - 43

PRENUMERATA

Prenumeratę przyjmują oddziały RSW "Prasa-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe i doręczyciele w terminach: od dnia 25 listopada na styczeń, I kwartał, I półrocze i cały rok 1979; od dnia 10 każdego miesiąca (z wyjątkiem grudnia) poprzedzającego okres prenumeraty. Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje społeczno-polityczne oraz wszelkiego rodzaju inne zakłady pracy składają zamówienia w miejscowYCh Oddziałach RSW "prasaKsiążka-Ruch". Zakłady pracy w miejscowościach, w których nie ma oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch" oraz prenumeratorzy łndywidualni zamawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczycieli. Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 211 831, RSW "Prasa-Książka-Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki, Poznań, ul. Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł; rocznej - 28 zł. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, która jest o 50'!6 droższa od prenumeraty krajowej, przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych RSW "Prasa-Książka-Ruch", ul. Wronia 23, 00-958 Warszawa. Egzemplarze zeszytów zdeaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa-Książka-Ruch" Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. 2ydowska 2/3, .Nr konta 1221 - 6 - NBP IV O/M

Do nabycia w stałym punkcie sprzedaży: Księgarnia Naukowa w Poznaniu, ul. Czerwonej Armil 69

Okładkę projektowała Maria Dolna

Zdjęcie na okładce Stanislawa Laskowskiego

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAŃ 1979

Wydanie I. Nakład 2300+100 egz. Ark. wyd. 21,4, ark. druk. 11,5.

Oddano do składania 13 III 1979 11". Podpisano do drulku 15 XI 1979 'r.

Druk ukończono w listopad.zie 1979 r. PBiPielr druk.-sat. !kI. V, 70 g, 70Xl00. Zam. m- 478/169 L 10 Cena zł 7,DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-0096-7

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.07/09 R.47 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry