ROCZN.IK XLVII. NR 3 . 19?9 LIPIEC. SIERPIEŃ. WRZESIEŃ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.07/09 R.47 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Ukazuje się od 31 slNcznia 1923 roku

KRONIKA

MIAST A POZNAN1A

KW ART ALNIK POŚWIĘCONY PROBLEMATYCE WSPOŁCZESNEGO POZNANIA

ODZNARA HONOROW.A MIASTA POZNANIA nadana 31 X 1963 raku

POZNA 1979 URZĄD MIEJSKI W POZN AN lU

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.07/09 R.47 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry