· , , -" L WI ELKOPOLSKIE 1918 1919 . II W- . .

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.04/06 R.47 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

, · -. 1.1 .

....... ;'., .. iI .

......,'.. .. " .,' } , ł" łf ", . ' ..' .. l J "ł ;.,- t . ł . . . ..':y" ,. .,. .. t.t:( , t:OJ . ' :.;.j) .. . /, 'et' . .; . .;;i 'łH ,. ( . . tł "l #1' l . , " '.' ,'. , ';;. .' ../ '." . ,\.. ł ,!'.". . .... . . \ 1 .,., ; if' .' . t fJ . · " ł ' .' .. ,t. v" , I ,i · ::", Uj;'1'1;t. - , In IJ..' ')I .J . I J!' ł... ... ' .. , .

... - i o> " I 1 ", 't . , .... '''';'' N : j ' ", , ' "',-,:.. ," -::t - \. 'J ,y \;. L.\ ł : . _ \'.' ':tI .J . till 'i · ;. : , '

.i" ł",r . Jił :.ł: · I' . f . .. ł , ·ł , ,

-. -

4-ł:=* -. mm . .

. .. . Y'" ." ........... "...... "'''-.-0-._ umo no

" 00 ". Ji ... . oczn ' ..... '. . J " ca .. . .

.. .

.. .. - -.0 n'. ..."C":. :," ':. . ..... .::..;.;;.;:.. . :.".' ... .. '. . ..

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.04/06 R.47 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry