REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.01/03 R.47 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

A'!1idl'zej GoÓwinski (,przewodllT1azący) Tade.usz Switała (sekretarz redakcji)

Adres redakcji: 60-967 Po z n a ń, Plac Kolegiacki 17 tel. 523 - 43

PRENUMERATA

Prenumeratę przyjmują oddziały RSW "Prasa-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe i doręczyciele w terminach: od dnia 25 listopada na styczeń, I kwartał, 1- półrocze i cały rok 1979; od dnia 10 każdego miesiąca (z wyjątkiem grudnia) poprzedzającego okres prenumeraty. .Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje społeczno-polityczne oraz wszelkiego rodzaju inne zakłady pracy składają zamówienia w miejscoWych Oddziałach RSW "PrasaKsiążka-Ruch". Zakłady pracy w miejscowościach, w których nie ma oddziałów RSW "prasa-Książka-Ruch" oraz prenumeratorzy indywidualni zamawiają prenumeratę w Urzędach pocztowych lub u doręczycieli. Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 211 831, RSW "Prasa-Książka-Ruch", przedsięiborstwo upowszechnienia Prasy i Książki, Poznań, ul. Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł; rocznej - 28 zł. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, która jest o 50% droższa od prenumeraty krajowej, przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych RSW "prasa-Książka-Ruch", ul. Wronia 23. 00-958 Warszawa. Egzemplarze zeszytów zdeaktualizowanych można nabywać w RSW "prasa-Książka-Ruch" PrzedsiębiorstWie upowszechnienia PrabY i Książki, Oddział RejonoWy poznań-Wschód, ul. Zydowska 2/3, Nr konta 1221 - 6 - NBP IV O/M

Do nabycia w stalym pUnkcie sprzedaży: Księgarnia Naukowej w Poznaniu, ul. Czerwonej Armii 69

Okładkę projektowała Maria Dolna

/JQ

-J 17

I'

Zdjęcie na okładce StanislaV?a Laskowskiego

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury t Sztuki Urzędu Miejskiego w poznaniu

WYD,AWNICTWO POZNANSKIE - POZNAN 197 9 Wydanie I. Nakład 2120+100 egz. Ark. wyd. 14.0, ark. druk. 9,125.

Oddano do składania 23 IX 1978 r. Podpisano do druku 10 IV 1979 r.

Druk ukończono w kWietniu 1979 r. Papier druk. sat. kI. V, 70 g, 70X100. Zam. nr 655/132. L-18. Cena zł 7,

DRUKARNIA UNIWERSYTETU W

ADAMA MICKIEWICZA

PL ISSN

BN 83-210-0056-8

Bib!, 'rAM'

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.01/03 R.47 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry