ROCZNIK XLVII. NR 1 . 1979 STYCZEŃ. LUTY. MARZEC

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.01/03 R.47 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

Ukazuje się od 31 sl})cznia 1923 roku

KRO.NIKAl\lIAST A POZNANIL\

KW ARTALNIK POŚWIĘCONY PROBLEMATYCE WSPÓŁCZESNEGO POZNANIA

ODZNARA HONOROWA MIASTA POZNANIA nadana 31 X 1963 roku

.. POZNA 1979 URZĄD MIEJ SKI W POZN AN lU

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.01/03 R.47 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry