WYDARZENIA W POZNANIU W 1978 ROKU Część pIerwsza

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.10/12 R.46 Nr4

Czas czytania: ok. 48 min.

Za dwie minuty rok 1978

1.1. W czterech szpitalach położniczych (przy ulicach Jarochowskiego, Mickiewicza, Lutyckiej i Polnej) od północy dnia 31 grudnia do północy dnia l stycznia urodziło się łącznie trzydzieści jeden dziewczynek i chłopców. Pierwszym dzieckiem urodzonym w Poznaniu w 1978 r. była Sylwia, córka montera Mariana i pracowniczki Spółdzielni Pracy Usług Pralniczo-Farbiarskich "Świt", Elżbiety Kostrzewów z Krosinka k. Mosiny. Urodziła się ona w dwudziestej siódmej minucie nowego roku w Klinice Położniczej przy ul. Polnej. Przy ul. Kolejowej 23 rozpoczęło działalność Pomocnicze Przedsiębiorstwo U sługowe Kolei. Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa jest m. in. czyszczenie i wagonów osobowych i taboru kolejowego. W siedzibie Izby Rzemieślniczej przy ul.

Marchlewskiego 108/112 rozpoczął działal

ność Krajowy Ośrodek Rzemiosł Artystycznych. U ruchomiono telefoniczne połączenie automatyczne z Lublinem (881) i Szamotułami (8668)., 2.1. Linia tramwajowa nr 5 z Górczyna przedłużona została do Zawad przez pętlę na Ratajach. Połowę taboru "piątek" stanowią "przegubowce" typu 102N. Dom Usług przy ul. Ściegiennego 64 uruchomił "salon uroczystości rodzinnych", oddając do dyspozycji pomieszczenia o łącznej powierzchni 283 m 2 , w tym sale bankietowe 87 m 2 . Użytkownicy mają możność samodzielnego przyrządzania potraw. Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe wprowadziło nową formę usług - taksówki zbiorowe. Do służby wyjechały trzy pierwsze taksówki spośród dziesięciu: Nr 4W z kierowcą Janem Sepiołem, Nr 410 z kierowcą Sylwestrem Urbaniakiem i Nr 411 z kierowcą Janem Olejniczakiem.

Kierowca taksówki zbiorowej nr 410 Sylwester U rbaniak zaprasza klientów

3.1. Roboty przy kłacice nad ul. Słowiańską posunęły się tak dalece, iż autobusy miejskie linii 69, 71, 74 mogły wrócić na swoją trasę. Rozpoczął się cykl robót związanych z modernizacją ul. Marchlewskiego. Do pracy przystąpiły brygady Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych.

Wydarzenia w Poznaniu (3 - 7.1.)

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych pt. "Malarstwo i rysunek".

W Domu Kultury "Pod Lipami" otwarto wystawę Franciszka Pawęskiego pn. "Kompozycje kwiatowe".

Poznański Teatr Lalki i Aktora wyjechał w podróż artystyczną do Francji. 4.1. W salonach Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto pokaz prac dyplomowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych.

W salonie Empiku otwarto wystawę rzeźb niewidomego artysty-malarza Antoniego Dobrowolskiego.

-JOJ.

Klub Dziennikarzy Sportowych ufundował puchar przeznaczony dla trenera, który w roku 1977 wykazał się największymi osiągnięciami w swojej pracy. Puchar przyznano Jerzemu Kopie, trenerowi zespołu piłkarskiego Kolejowego Klubu Sportowego "Lech" . Uroczystość wręczenia pucharu odbyła się w Poznańskim Wydawnictwie Prasowym.

Z powodu złych warunków atmosferycznych na warszawskim lotnisku Okęcie o godz. 9.00 w powrotnym rejsie z Nowego Jorku wylądował w Ławicy samolot Ił-62 "Sienkiewicz" . Na pokładzie znajdowało się siedemdziesiąt dziewięć osób. 5.1. Obrady plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pod przewodnictwem I sekretarza Jerzego Zasady. Zatwierdzono materiały na Wojewódzką Konferencję SprSwozdawczo- Wyborczą. W hallu Urzędu Wojewódzkiego otwarto wystawę fotogramów będących plonem pozaeuropejskich wypraw pracowników naukowych i studentów Katedry Etnografii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Inauguracja "Bajkowego korowodu" - imprezy noworocznej dla dzieci w Pałacu Kultury. Scenariusz opracowała Danuta Koziełło wspólnie z Marianem Matysiakiem (reżyseria). Muzykę skomponował Antoni Gref, a scenografię projektował Waldemar Idzikowski.

W sali Zarządu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego przy ul. N oskowskiego 25, kierownictwo produkcji filmu Strachy skupowało kostiumy i rekwizyty z lat 1920 - 1930, m. in.: meloniki, spodnie sztuczkowe, kamizelki, surduty, lakierki, koszule frakowe, kołnierzyki sztywne, dyplomatki, strojne suknie, pióra, lisy, boa, woalki, ozdobne kołnierzyki, szklaną biżuterię, dewizki, parasolki, wydawnictwa ilustrowane oraz przedmioty wyposażenia mieszkań, biur i osobistego użytku. 6.1. W Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" wręczono siedemdziesiąt siedem kluczy do mieszkań w drugiej "desce" na Osiedlu Lecha. Otwarcie stacji obsługi samochodów osobowych przy ul. Jackowskiego 49. Stację uruchomiła Wojewódzka Motoryzacyjna Spółdzielnia Pracy "Polmot" . W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Wykonano suitę Rimskiego- Korsakowa Szeherezada. Opracowanie literackie J erzego Jaroszewicza. Recytował Tadeusz Wojtych. Partię solową wykonał Zbigniew Słowik (skrzypce). 7.1. W Urzędzje Miejskim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Jarmarku Swiętojańskiego-78. Na czele Komitetu stanął I wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski.

W Operze Poznańskiej odbyła się premiera prasowa opery Benjamina Brittena Sen nocy letnie) pod kierownictwem muzyeznym Agnieszki Duczmal. W obsadzie wieczoru śpiewali: Sławomir Żerdzicki (Oberon), Antonina Kowtunow (Tytania), , ". Roman Kurniczak (Puk), Andrzej Kizewetter (Tezeusz), Zofia Baranowicz (Hipolita), Aleksander Burandt (Lizander), Władysław Wdowicki (Demetriusz), Ewa Werka (Hermia), Stefania Kondella (Helena), Wiesław Bednarek (Spodek), Marek Gasztecki (Pigwa), Adam Wiśniewski (Duda), Henryk Łukaszek (Spój), J erzy Walczak (Ryjek), Danuta Każmierska (Pajęczynka), Danuta Smyła (Groszek), Krystyna Kolasińska (Gorczyczka), Bożena Woch (Cma).

W salonach hotelu "Polonez" odbył się bal sportowców zorganizowany przez "Express Poznański"; podczas balu redaktor naczelny Maciej Gałązkiewicz i dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego Jerzy Kiszyński wręczyli nagrody laureatom plebiscytu na najlepszego sportowca i trenera roku 1977 oraz II konkursu dla dziennikarzy sportowych o "Srebrne pióra" . W Domu Kultury na "Skarpie" odbyła się giełda używanego sprzętu do zabaw na lodzie i śniegu. W wieku czterdziestu dziwięciu lat zmarł tragicznie Henryk Zieliński, wicedyrektor Biura Organizacyjnego- Prawnego i Kadr Urzędu Wojewódzkiego, pracownik Prezydium Rady Narodowej m. Poznania i U rzędu Miejskiego od 1958 r.; w latach 1975 - 1976 dyrektor Wydziału Budżetowo-Gospodarczego Urzędu Miejskiego. Przez szereg lat pełnił funkcję sekretarza Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Za działalność społeczną i zawodową udekorowany był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 8.1. W godzinach popołudniowych opuściła Poznań osiemdziesięcioosobowa delegacja województwa poznańskiego, udająca się pod przewodnictwem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady na obrady II Krajowej Konferencji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

'.

*W świetlicy Poznańskiego Wydawnictwa Prasowego wręczono nagrody VII Konkursu im. Karola Hoffmanna, organizowanego przez Okręgowy Związek Lekki ej Atletyki, redakcję "Gazety Zachodniej" i Szkolny Związek Sportowy. W kategorii juniorek zwyciężyła Hansa Szajek z Klubu Sportowego "Olimpia". 9.1. W lokalach przy Al. Marcinkowskiego 21 Zespół Opieki Zdrowotnej Stafe Miasto uruchomił pracownię stomatologiczną. Do nowej siedziby przy ul. Zielonej 8 wprowadziło się Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Rolniczego. Turniej recytatorski o laur "Wierzbowego liścia" w salonie Empiku. Uczestniczył aktor Andrzej Bieniasz.

10.1. W auli I Liceum Ogólnokształcącego, z udziałem przedstawicieli władz politycznych i administracyjnych, odbyło się uroczyste przyrzeczenie harcerskie. Małgorzata Hypś otrzymała legitymację Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Grunwald z numerem 10 000. Inauguracja obchodów trzydziestolecia Filharmonii Poznańskiej. Delegacja pracowników złożyła kwiaty na grobie założyciela Filharmonii A kompozytora Tadeusza Szeligowskiego. W serdecznej atmosferze przyjmowano w Oddziale II Państwowej Komunikacji Samochodowej ponad trzydziestosobową grupę transportowców ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę pokonkursową "Interfoto" 76 i 77 klubów fotograficznych Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Polski.

11.1. Na plenarnym posiedzeniu Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego uchwalono program działania do roku 1980. 12.1. W studenckim klubie "Cicibór" przy ul.

Obornickiej rozpoczął się cykl spotkań z piosenką, zatytułowany "Maciej Zembaty przedstawia". W "Arsenale" otwarto dwie wystawy: na parterze - dzieła powstałe podczas

Wydarzenia w Poznaniu (12 - 16.1.)

Międzynarodowego Pleneru Malarskiego "Zielone Zagłębie"; na piętrze - obrazów i rysunków Norberta Skupniewiczanornsr

13.1. Obradowała Konferencja Samorządu Robotniczego Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", podczas której zatwierdzono plan przedsiębiorstwa na rok 1978. W obradach uczestniczył wiceminister przemysłu maszyn ciężkich i rolniczych Czesław Brózda. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się narada I sekretarzy komitetów gminnych, miejsko-gminnydh, miejskich i dzielnicowych, na której omówiono aktualne zadania wojewódzkiej organizacji partyjnej, wynikające z II Krajowej Konferencji Partyjnej. Przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada.

W Dqmu Kultury "Pod Lipami" otwarto wystawę akwarel Wandy Boguszewskiej. Inauguracja koncertów symfonicznych z okazji trzydziestolecia Filharmonii Poznańskiej. Orkiestrą symfoniczną dyrygował gościnnie Stanisław Wisłocki. Wykonano: Tadeusza Szeligowskiego Epitafium na śmierć Karola Szymanowskiego; Mieczysława Karłowicza Stanisław i Anna

T I I

Pr*»* \i

Zakończenie koncertu inauguracyjnego. Na podium Stanisław Wisłocki

Ośiuiecimoioie; Jana Brahmsa I Symfonią c-moll. W hallu auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza nastąpiło otwarcie wystawy prezentującej najważniejsze wydarzenia w trzydziestoleciu Filharmonii Poznańskiej. Po koncercie założyciele

Orkiestry Symfonicznej Stanisław Wisłocki i Zdzisław Śliwiński oraz pracownicy związani z nią od trzydziestu - *lat otrzymali medale pamiątkowe i dyplomy. 14.1. Z dworca głównego wyruszył do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (Moskwa-Leningrad-Mińsk) "Pociąg Przyjaźni", którym wyjechało ponad trzystu aktywistów organizacji młodzieżowych. 15.1. W Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych odbyło się spotkanie seniorów-budowniczych dróg wielkopolskich. W "Arsenale" odbyło się noworoczne spotkanie współpracowników i sympatyków poznańskiego Biura Wystaw Artystycznych. Doroczną nagrodę w "Konkursie wytrwałości w zwiedzaniu wysław przez szkoły" zdobyło Liceum Ogólnokształcące Nr 6. Nagrodą był obraz poznańskiego artysty-malarza Zenona Kaczmarkiewicza.

Ostatni dzień sprawdzania spisów wyborców. W klubie "Raszyn" przy ul. Rynarzewskiej odbyła się giełda sportowego sprzętu zimowego. W Domu Kultury Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej na Osiedlu Piastowskim odbyły się eliminacje do II Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenek.

16.1. Przybyła pięcioosobowa delegacja młodzieży chilijskiej reprezentująca te ugrupowania polityczne, które za rządów prezydenta Salvadore Allende tworzyły w Chile Front Jedności Ludowej. Delegację przyjął sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj. W godzinach południowych delegacja spotkała się z aktywem organizacji młodzieżowych województwa poznańskiego. Odbyło się także spotkanie z dziennikarzami w siedzibie Poznańskiego Wydawnictwa Prasowego.

Współczesnym międzynarodowym problemom gospodarczym poświęcone było seminarium naukowe, zorganizowane przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Oddział Obrotu Artykułami Wyposażenia Mieszkań Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego uruchomił sprzedaż mebli w mieszkaniu typu M-4 użyczonym przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Osiedle Młodych" na Osiedlu Czecha.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w ramach cyklu imprez jubi1euszowych Filharmonii Poznańskiej, odbył się koncert Poznańskiego Zespołu Perkusyjnego Jerzego Zgodzińskiego.

W auli Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej odbył się koncert poświęcony pamięci kompozytora Stefana B. Poradowskiego. 17.1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zawarł porozumienie o współpracy z Dowództwem Wojsk Lotniczych. Przewiduje ono m. in. wymianę informacji naukowych i wydawnictw oraz podejmowanie problematyki lotniczej w pracach magisterskich i przewodach doktorskich absolwentów Uniwersytetu. W" Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" otwarto ekspozycję prac artysty-malarza Zenona Kaczmarkiewicza.

18.1. W Pałacu Działyńskich odbyła się akademia z okazji trzydziestolecia podpisania konwencji kulturalnej między Polską a Węgrami. W Domu Kultury Kolejarza około stu dawnych członków Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej poznańskiego węzła kolejowego uczestniczyło w spotkaniu z władzami partyjnymi.

W salonie Empiku otwarto wystawę ilustracji Maji Berezowskiej, m. in. do tomików poezji Lecha Konopińskiego. W wieku sześćdziesięciu ośmiu lat zmarł Henryk Petliński, kierownik techniczny

Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego "Rzeźba i stolarstwo artystyczne", laureat Zespołowej Nagrody Budownictwa i Architektury Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Setny koncert Grupy Estradowej "Synkopa" przy Młodzieżowym Domu Kultury Wilda i Szkole Podstawowej Nr 39 odbył się pod kierownictwem Jerzego Każmierczaka. 19.1. Obrady Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo- Wyborczej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyły się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, z udziałem trzystu dwudziestu delegatów. Na obrady przybyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego, minister obrony narodowej, generał armii Wojciech Jaruzelski, kierownicy Wydziałów Komitetu Centralnego: Rolnego i Gospodarki Żywnościowej Jerzy Wojtecki; Kultury Bogdan Gawroński; zespołu Doradców I sekretarza Komitetu Centralnego Paweł Bożyk oraz minister handlu wewnętrznego i usług Adam Kowalik;

Moment otwarcia Konferencji. Za stołem prezydialnym członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, minister obrony narodowej, generał armii Wojciech Jaruzelski i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada

Wydarzenia w Poznaniu (19- 20.1.)

prezesi Wojewódzkich Komitetów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Walenty Kołodziejczyk i Stronnictwa Demokratycznego Zbigniew Kmieciak. Przewodnictwo obrad powierzono Bogdanowi Tyneckiemu. Referat Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego wygłosił Jerzy Zasada.

Konferencja nakreśliła program pracy partyjnej na najbliższe lata oraz dokonała wyboru nowego Komitetu Wojewódzkiego, który na pierwszym posiedzeniu wybrał do Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego: Józefa Cichowlasa, Czesława Gałgana, Janinę Hirsch. Kazimierza Jankowskiego, Czesława Kończala, Tadeusza Kurasia, Zbigniewa Mikę, Jana Mikołajczyka, Benona Miśkiewieza, Franciszka Nowaka, Marię Rynkiewicz, Józefa Scibisza, Józefa Świtają. Bogdana Tyneckiego. Bogdana Waligórskiego, Jerzego Zasadę i Henryka Zaszkiewicza. Sekreta

Członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej, minister obrony narodowej, generał armii Wojciech Jaruzelski wręcza legitymację kandydacką Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczejriat Komitetu Wojewódzkiego stanowią: Jerzy Zasada (I sekretarz); Czesław,Gałgan, ,Maria Rynkiewicz, Józef Scibisz, J ózef Switaj, Bogdan Waligórski (sekretarze); Franciszek N owak (przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej), Stanisław Komorniczak (kierownik Wydziału Organizacyjnego).

W przerwie obrad Konferencji, w gabinecie rektora Uniwersytetu im. AdamaMickiewicza odbyło się wręczenie legitymacji Polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej pięćdziesięciu studentom poznańskich uczelni. Wręczenia dokonali: członek Biura Politycznego KomitetuCentralnego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej, minister obrony narodowej, generał armii Wojciech Jaruzelski i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego J eTty Zasada. W imieniu nowo przyjętych członków partii przemawiał student U niwersytetu im. Adama Mickiewicza, Roman Jagodziński. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego, w ramach "Czwartków Literackich" spotkał się ze swoimi czytelnikami publicysta i autor licznych reportaży Krzysztof Kąkolewski. Międzypaństwowe spotkanie w piłce ręcznej mężczyzn Polska-Jugosławia w sali sportowo-widowiskowej "Arena", zakończone zostało wynikiem 15 :15 (7: 6). W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł Stefan Stępczak, działacz międzynarodowego ruchu robotniczego, b. członek Komunistycznej Partii Francji. W latach okupacji żołnierz francuskiego ruchu oporu, po wyzwoleniu od 1945 r, "członek Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, funkcjonariusz Komitetu Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej biorący udział w utrwalaniu władzy ludowej. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 20.1. W siedzibie Oddziału Polskiej Akademii N auk podpisano porozumienie o wymianie wykładowców języków obcych, publikacji i informacji naukowej miedzy Polskim Towarzystwem Neofilologicznym a Komitetem do Spraw Nauczania J ęzyków Obcych Niemieckiej Republiki Demokra tycznej. Richard T. Davies, ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Polsce złożył wizyty przewodniczącemu Wojewódzkiej Rady Narodowej Jerzemu Zasadzie, wojewodzie poznańskiemu Stanisławowi Cozasiowi i prezydentowi Poznania Władysławowi Slebodzie. Ambasadorowi towarzyszył konsul amerykański w Poznaniu Patrick K. Flood.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygował gościnnie Zdzisław Szostak. Solistą wieczoru był Andrzej Ratasiński (fortepian).

Ogłoszenie wyników ankiety "Głosu Wielkopolskiego" na najlepszego piłkarza Wielkopolski. Plebiscyt wygrał Piotr Mowlik, bramkarz drużyny piłkarskiej Kolejowego Klubu Sportowego "Lech".

W wieku czterdziestu ośmiu lat zmarła Maria Sobkowiak, w latach 1965 - 1978 dyrektor Szkoły Podstawowej w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Głuchych, udekorowana złotym Krzyżem Zasługi.

21.1. ,Z okazji pięćdziesiątej dziewiątej rocznicy zdobycia lotniska Ławica w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, odbyło sią w klubie Wojsk Lotniczych spotkanie członków Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Poznańskim z dowódcą Wojsk Lotniczych gen. dyw. pil. Tadeuszem Krepskim, który dokonał dekoracji . zasłużonych członków Klubu medalami "Za zasługi dla obronności kraju" i "Za zasługi dla lotnictwa", białą bronią boczną oraz pamiątkowymi medalami. Centralna akademia zorganizowana z okazji sześćdziesięciolecia Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Wicewojewoda poznański Zofia Dąbrowska wręczyła najaktywniejszym działaczom Odznaki Honorowe "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Dzień Babci. Uroczystości odbyły się w wielu przedszkolach, klubach, świetlicach i domach kultury. Starannie przygotowała spotkanie z babciami z dzielnicy Grunwald młodzież ze Związku Sojcjalistycznej Młodzieży Polskiej i harcerze. Były kwiaty, upominki, rozmowy i · słuchanie "wspomnień.

W rewanżowym meczu piłki ręcznej w sali sportowo-widowiskowej "Arena" Polska pokonała Jugosławię 18 : 17 (11 : 9).

22.1. ..Na torze doświadczalnym w Ławicy Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Automobilklubu Wielkopolskiego zorganizowała szkołę bezpiecznej jazdy. Przybyło ponad stu właścicieli samochodów. Recital organowy Leszka Wernera w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 23.1. W Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych U niwersytetu im.

Adama Mickiewicza rozpoczęła się ogólnopolska sesja naukowa na temat wychowania patriotycznego i internacjonalistycznego w ramach przedmiotów humanistycznych. · "Piosenka w teatrze". Taką nazwę nadano cyklowi koncertów organizowanych

przez poznański ośrodek Kultury Studenckiej "Od N owa". Pierwsza z imprez odbyła się w Teatrze Polskim.

IIIIUltuHlTH TITTr A

Basntila:

Odbyła się konferencja naukowa na temat zarządzania rolnictwem w gminie. Wzięli w niej udział naczelnicy i kierownicy gminnej służby rolnej z województw: kaliskiego, konińskiego, koszalińskiego, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego i zielonogórskiego. W gmachu Opery Poznańskiej odbyło się spotkanie z Antoniną Kawecką, zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Opery. Rozpoczęły się ferie zimowe dla młodzieży szkół podstawowych. Poznański Zespół Perkusyjny pod kierownictwem Jerzego Zgodzińskiego wyjechał w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec. 24.1. Spotkanie kandydatów na radnych do Miejskiej Rady Narodowej z wyborcami na Starym Mieście. Prowadził je przewodniczący Dzielnicowego Komitetu Frontu Jedności Narodu prof. dr Jerzy Lutomski. Uczestniczyli kandydaci do Miejskiej Rady Narodowej, m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J ózef Świtaj i I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Stare Miasto Włodzimierz Kowalski. Obecny był również prezydent Poznania Władysław Sleboda.

W Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli spotkało się cztery tysiące uczniów szkół podstawowych spędzających wakacje w mieście. Komendant "Akcji Zima-78" Zygmunt Olszak złożył wicewojewodzie poznańskiemu Romualdowi Zysnarskiemu raport o gotowości do zimowych zabaw i wycieczek. Uczniowie złożyli kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów. Na zakończenie barwny pochód z pochodniami przy U Iziale orkiestr harcerskich przemaszerował ulicami Poznania. Z inicjatywy Centralnego Związku Kółek Rolniczych rozpoczęło się trzydniowe spotkanie kierowników Podyplomowych

Wydarzenia w Poznaniu (24 - 28.1.)

Studiów Ekonomiki i Organizacji U sług w Rolnictwie przy siedmiu Akademiach Rolniczych w kraju.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę Bronisławy Bąk (Katowice) pt. "Akt i pejzaż".

W wieku sześćdziesięciu siedmiu lat zmarł nagle wybitny historyk sztuki, prof. dr Zdzisław Kępiński, od wczesnej młodości związany z Poznaniem, w latach 1956 - 1%6 dyrektor Muzeum N arodowego. Odznaczony był orderem Sztandaru Pracy II klasy. 25.1. W małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa wybitnemu archeologowi radzieckiemu, akademikowi Aleksiejowi Okładnikowi, autorowi ponad sześciuset prac związanych z badaniem dziejów najstarszych społeczeństw zamieszkujących Syberię. Wytwórnia Filmów Fabularnych skupowała w sali Domu Drukarza rekwizyty .1. la t 1940 - 1945 do filmu Umarli rzucają cień. Obok odzieży z tego okresu kupowano: torebki, parasolki, walizki, drobiazgi osobiste (grzebienie, zegarki, okulary itp.) oraz przedmioty gospodarstwa domowego. 26.1. Zakończyła się dwudniowa konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut N auk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Poznańskiej poświęcona metodom budowy regionalnych programów rozwoju gospodarki mieszkaniowej. Wzięli w niej udział przedstawiciele krajowych ośrodków badawczych zajmujących się tą tematyką. Spotkanie literatów poznańskich z kierowniczym aktywem Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Modena". Poznański Zespół Perkusyjny pod kie

rownictwem Jerzego Zgodzińskiego powrócił z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec. Zespół koncertował w Hanowerze. 27.1. w Komitecie Wojewódzkim Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie władz partyjnych z przodującymi pracownikami handlu. Uczestniczyli w nim m.in. sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski i Czesław Gałgan oraz prezydent Poznania Władysław Sleboda.

Z udziałem wicewojewody poznańskiego Ryszarda Ćmielewskiego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Czynów Społecznych. Przedstawiono zamierzenia obejmujące porządkowanie miasta przed jubileuszem pięćdziesiątych. Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne otrzymało trzy nowe wagony tramwajowe typu 105N. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Poznańskiej Orkiestry Kameralnej pod kierownictwem artystycznym Zbigniewa Słowika. Solistą wieczoru był Mieczysław Koczorowski (obój). 28.1. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego otwarto wystawę prezentującą sześćdziesięcioletni dorobek pisarski Arkadego Fiedlera. Podczas otwarcia ekspozycji kierownik Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński przekazał Jubilatowi list gratulacyjny od I sekretarza Komitetu Centralnego Edwarda Gierka. Wojewoda poz

Stoją od lewej: wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski, Bogdan Gawroński, Arkady Fiedler, Eugeniusz Paukszta, Stanisław Cozaśnański Stanisław Cozaś wręczył Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, a prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego Eugeniusz Paukszta - Główną Nagrodę T owarzystwa za rok 1977. W uroczystości uczestniczyli liczni przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych, a wśród nich: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego

Józef Scibisz i wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. Wystawę przygotowali: Adam Kochanowski, Stefania i Zbigniew Kajowie.

N a uroczystej akademii zebrali się w sali Opery Poznańskiej pracownicy Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem". W dowód uznania za wysiłki na rzecz poprawy obsługi konsumentów najofiarniejszym wręczono odznaczenia państwowe i regionalne. Aktu dekoracji dokonali: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski, wicewojewoda Ryszard Cmielewski oraz wiceprezydent Poznania Łucjan Majewski. Bogdan Waligórski przekazał przyznaną Spółdzielni "Społem" przez Wojewódzką Radę N arodową zbiorową Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego ". W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się ,,150 Koncert Poznański", jubileuszowy program wypełniła muzyka Rossiniego, Mozarta, Gliera, Borodina i J. Straussa. Śpiewała Bogna Sokorska i Chór Akademicki Uniwersytetu

Śpiewa Bogna Sokorska

im. Adama Mickiewicza pod kierownictwem artystycznym Stanisława Kulczyńskiego. Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygował Renard CzajI kowski. W przerwie koncertu przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Czesław Kończai złożył filharmonikom gratulacje, zwłaszcza tym,

którzy pracują w Filharmonii Poznańskiej nieprzerwanie od momentu jej powstania: Henrykowi Beimcikowi, Aleksandrowi Janczarskiemu, Feliksowi Gilce, Edmundowi Rybickiemu, Stanisławowi Fajferowi i Janowi Dzierukowi.

W Teatrze N owym odbyła się premiera przedstawienia Czerwony kogut leci wprost do nieba opartego na powieści pisarza jugosłowiańskiego Miodraga Bu

Janusz Michałowski (Ilja), Paweł Hadyński (Kajisa, Pan Młody)latovicia, w reżyserii Janusza Nyczaka i scenografii Jerzego Kowarskiego. Muzykę skomponował Jerzy Satanowski, a choreografię przygotował Henryk Konwiński. Rzecz wystawiona była w przekładzie Marii Krukowskiej zaadaptowanym przez Janusza Nyczaka. IW premierowej obsadzie wystąpili: Elżbieta J arosik (Mara wariatka), Wiesław Komasa (Ismet), Tadeusz Drzewiecki (Srećko). Michał Grudziński (Petar), Wojciech Standełło (Iovan), Lech Łotocki (Muharem), Janusz Michałowski (Ilja), Paweł Hadyński (Kajisa, pan młody), Wanda Ostrowska (Andzielija, jego matka), Maria Robaszkiewicz (Iwanka, panna młoda).

Zbigniew Grochal (Mrkoje), Leszek Dąbrowski (Spira) , Rajmund J akubowicz (Cira), Żywiła Pietrzak (Kulaska), Urszula Lorenz (Zła), Sława Kwaśniewska (Harda Buda), Bożena Janiszewska (Hiena), Janina Marisówna (Wilczyca), Hanna Kulina (Dzieciobójczyni), Barbara Drogorob (Rozpustna), Stefan Czyżewski (Wesoły),

Wydarzenia w Poznaniu (28.1. - 1.2,)

Henryk Abbe (Lubieżnik), Andrzej Lajborek (Sąsiad), Marian Nowakowski (Garbus), Edmund Pietryk (Poganiacz bydła). N a przedstawieniu był obecny kierownik Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński. Przybyła , także delegacja jugosłowiańska z Miodragiem Bulatoviciem oraz dyrektorem teatru w Titogradzie Vladimiren! Popoviciem. 29.1. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie załogi Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego; wyróżniającym się pracownikom przedsiębiorstwa wręczono odznaczenia państwowe, odznaki honorowe i resortowe. Odbyło się pasowanie absolwentów zasadniczych szkół zawodowych: młodzież złożyła przyrzeczenie. W spotkaniu uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Czesław Gałgan.

W Pałacu Kultury zakończył się turniej wojewódzki XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, połączony z koncertem laureatów. Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska" pod kierownictwem Romana Matysiaka udał się w podróż artystyczną do Fin1andii.

30.1. W Klubie Dowództwa Wojsk Lotniczych odbyło się seminarium poświęcone sześćdziesiątej rocznicy Armii Radzieckiej. Seminarium zagaił wicewojewoda poznański, prezes Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju Romuald Zysnarski. W seminarium uczestniczyli również: konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Fozndu Gennadij Podlipniak oraz przedstawiciele Armii Radzieckiej. Referaty wygłosili: płk Borys Kostamarow - reprezentujący Północną Grupę Wojsk Armii Radzieckiej, doc. dr płk. Marian J ędrzejko zastępca komendanta Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych im.

Stefana Czarnieckiego.

Z okazji odbywającej się w Poznaniu XV Ogólnopolskiej Narady Czytelniczej Związku Socjalistycznego Młodzieży Polskiej, w Sali Renesansowej Ratusza poznańskiego odbyła się dekoracja wysokimi odznaczeniami państwowymi zasłużonych działaczy Związku. N a zakończenie odbył się koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. Zakończyły się dwudniowe eliminacje okręgowe VII Olimpiady Biologicznej. Trzy czołowe lokaty wywalczyli licealiści z Poznania: Henryk Nikicicz, Hanna Bacon i Jarosław Kraśnik.

Kohcert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Solistką wieczoru była Urszula Mazurek (harfa). W wieku sześćdziesięciu czterech lat zmarł prof. dr med. mgr filozofii Edward Howorka. Od dnia l I 1957 r. dyrektor Szpitala Położniczo-Ginekologicznego przy ul. Jarochowskiego, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

31.1. Na placu budowy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego przy ul. Obodrzyckiej zakończono montaż konstrukcji stalowej hali głównej (obiekt nr l). 1.2. W Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacyjnym odbyła się uroczystość, podczas której gratulacje od przedstawicieli dyrekcji przyjął pięćdziesięciotysięczny abonent telefoniczny mgr inż. Janusz Stokłosa - mieszkaniec Osiedla Przyjaźni, i Otrzymał on w prezencie aparat typu "tulipan" z pamiątkową plakietką. ffq W Pałacu Kultury otwarto wystawor"Symbole i pamiątki wielkopolskich ado ganizacji młodzieżowych w Połsce Lur wej" . >Czę Przy ul. Czerwonej Armii 22 rozpoakao rozbiórkę budynku dawnej drukarni "Kuriera Poznańskiego" Romana Leitgebra.

Budynek drukarni w dniu 14 II 1978 r.

Do Muzemu Narodowego nadszedł transport zawierający skarb srebrny Funduszu Obrony Narodowej (1939), który do 1977 r.

zdeponowany był w jednym z banków we Francji. Pracownicy Muzeum rozpoczęli inwentaryzację skarbu. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbyło się uroczyste zakończenie ferii zimowych w województwie poznańskim. Dyrektorem Muzeum Narodowego mianowany został dr Henryk Kondziela, docent oddziału architektury Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł Stefan Spiżewski, międzynarodowy sędzia lekkoatletyczny.

2.2. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego J erzego Zasady, odbyło się posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego do spraw jubi1euszu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przewodniczący Zespołu, prezydent Poznania Władysław Sleboda, przedstawił potrzeby l stan robót modernizacyjnych miasta przed jubileuszem Targów.

Z okazji pięćdziesięciolecia pracy artystycznej Jerzego Młodziejowskiego odbył się koncert w Sali Białej Urzędu Miej

11 Kronika Miasta Poznania 4;78skiego. Soliści oraz Chór Męski "Echo" i Poznańskie Kwartet Smyczkowy wykonali utwory Jubilata i jego ulubionych kompozytorów. Podczas koncertu, na którym obecni byli przedstawiciele władz partyjnych, administracyjnych i kulturalnych wręczono Jubilatowi m.in. Odznakę Honorową Miasta Poznania i listy gratulacyjne od I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady oraz od wiceministra kultury i sztuki Aleksandra Syczewskiego. Z udziałem naukowców z krajowych ośrodków akademickich, przedstawicieli rolnictwa i przemysłu oraz służby ochrony roślin, rozpoczęła się międzynarodowa sesja naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Przybyli specjaliści z Czechosłowacji, Francji, Japonii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec, Szwajcarii, Włoch i Węgier.

W Muzeum Narodowym otwarto wystawę dzieł wybitnego twórcy węgierskiego Mihaly'ego Munkaesy'ego (1844- 1SOO), przygotowaną przez budapeszteńską Magyar N emzeti Galeria. N a otwarciu obecny był dyrektor Narodowej Galeri Węgierskiej Gabor Pogany. W salonie Empiku otwarto wystawę malarstwa Krystyny Skupin.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Jerzego Katlewlcza. Udział wzięli: Poznański Chór Chłopięcy oraz soliści: węgierski wiolonczelista Scaba Onczay, Ewa Ignatowicz (sopran), Maria Olkisz (alt), Pola Lipińska (alt), Paulos Raptis (tenor) , Włodzimierz Zalewski (bas).

"Tłusty czwartek". Jak obliczyła popularna popołudniówka "Express Poznański", poznaniacy zjedli tego dnia 17 ton pączków. 3.2. Początek spotkania konsultacyjnego dyrektorów młodzieżowych biur podróży z krajów socjalistycznych. N a budowie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego przy ul. Obodrzyckiej rozpoczęto wykopy pod budynek gospodarki transportowej. Dwaj aktorzy poznańscy Leszek Dąbrowski i Rajmund J akubowicz ujęli, wraz z łupem, dwóch złoczyńców, którzy

Wydarzenia w Poznaniu (3 - 8.2.)na Osiedlu Przyjaźni obrabowali jedno z mieszkań. , 4.2. Doroczny Bal Prasy %/ salach hotelu "Polonez" .

5.2. Wybory do rad narodowych w Poznananiu. Lista osób upoważnionych do głosowania wynosiła 416 689. W wyborach wzięło udział 4W ffi4 osób. Głosów ważnych oddano 4W 333. Liczba głosów nieważnych wynosi 271. N a kandydatów Frontu Jedności Narodu oddano 406 616 głosów. Do Miejskiej Rady Narodowej wybrano stu pięćdziesięciu radnych. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital organowy Marietty Kruzel- Sawa. 6.2. W Ośrodku Tradycji Ruchu Młodzieżowego podsumowano wyniki współzawodnictwa pod hasłem "Mój sukces socjalistycznej ojczyźnie". Nagrody, dyplomy i proporczyki wręczył najlepszym uczestnikom przewodniczący Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Tadeusz Kuraś.

W salach "Arsenału" otwarto wystawę malarstwa, rysunku i rzeźby w szkle Jana Berdyszaka. Równolegle otwarto wystawę Anny Bednarczuk (tkaniny), Izabelli Gustowskiej (malarstwo i grafika) oraz Krystyny Piotrowskiej (rysunek).

Reprodukcja z katalogu Krystyny Piotrowskiej

W Galerii N owej (ul. Dąbrowskiego 5) odbył się koncert poetycko-muzyczny krakowskiej grupy poetyckiej "Ty licz". Rozstrzygnięcie konkursu na nazwy poznańskich sklepów. Wpłynęło ponad pięć tysięcy propozycji. 7.2. W Wielkopolskich Zakładach Teleelektronicznych "Telkom- Teletra" podczas spotkania działaczy Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej z dzielnicy Grunwald,

sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J ózef Scibisz i I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Józef Cichowlas przekazali sztandar władzom dzielnicowej organizacji. N a budowie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego przy ul. Obodrzyckiej rozpoczęto montaż konstrukcji żelbetowej na budynku głównej stacji zasilania. Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza wyjechał w podróż artystyczną do N iemieckiej Republiki Demokratycznej.

W Poznańskiej Fabryce Pomocy N aukowych odbyła się uroczystość pośmiertnej dekoracji Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski dyrektora naczelnego Fabryki inż. Eugeniusza Ługowskiego, zmarłego w dniu 10 XII 1977 r. W imieniu Rady Państwa dekoracji dokonał wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Józef Cichowlas, wręczając Order wdowie - Franciszce Ługowskiej. 8.2. W sali Pałacu Działyńskich odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie ogólne członków poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. W obradach uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj i prezydent Poznania Władysław Sleboda. Władze Polskiej Akademii Nauk reprezentowali: prof. dr hab. Szczepan Pieniążek oraz sekretarz naukowy prof. dr hab. Jan Kaczmarek. Wybrano nowe władze oddziału. Prezesem został ponownie prof. dr Gerard Labuda, wiceprezesem prof. dr Władysław Węgorek, sekretarzem naukowym prof. dr Maciej Wiewiórowski, zastępcą sekretarza prof. dr hab. Witold Michałkiewicz. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie władz Polskiej Akademii Nauk oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Józefem Switajem oraz prezydentem Poznania Władysławem Slebodą.

Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego wyjechał w podróż artystyczną do Francji i Belgii.

9.2. W przeddzień l Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, w Sali Białej Urzędu Miejskiego grupa działaczy młodzieżowych udekorowana została odznaczeniami państwowymi, regionalnymi i młodzieżowymi, w uroczystości uczestniczyli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj, prezydent Poznania Władysław Sleboda, sekretarz Zarządu Głównego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Andrzej Macenowicz.

Odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej Partii i Stronnictw Politycznych z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady, prezesa Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Walentego Kołodziejczyka i przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Zbigniewa Kmieciaka. Dokonano oceny przebiegu kampanii wyborczej do rad narodowych stopnia podstawowego w województwie oraz omówiono sprawy związane z przygotowaniem do inauguracyjnych sesji nowo wybranych rad narodowych. Posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego do spraw Jubileuszu Międzynarodowych Targów Poznańskich pod przewodnictwem prezydenta miasta Władysława Slebody. W Politechnice Poznańskiej odbyło się spotkanie, podczas którego minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusjew wręczył pracownikowi naukowemu Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Konradowi Domkę nagrodę zdobytą w konkursie wiedzy o Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, ogłoszonym przez pismo "Moscow News" z okazji 60 rocznicy Rewolucji Październikowej. Rektor uczelni prof. dr hab. inż. Bolesław Wojciechowicz oraz prorektor prof. dr hab. Czesław Królikowski otrzymali dyplomy i medale z okazji trzydziestolecia współpracy naukowo-technicznej Polski i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W Izbie Rzemieślniczej odbyło się jubileuszowe spotkanie członków Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu Złotników i Zegarmistrzów, na którym najbardziej zasłużonych wyróżniono honorowymi odznaczeniami rzemieślniczymi. W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka (ul. Kramarska 2) otwarto wystawę medalierstwa i malarstwa Mieczysława Chojnackiego. W hali nr 8 Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczął się kiermasz wio

11*senny zorganizowany przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego.

1.2. Obradowała I Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Przybył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Józef Scibisz oraz sekretarz Zarządu Głównego Związku Andrzej Macenowicz. Referat sprawozdawczy wygło- . sił Tadeusz Kuraś. Delegaci wybrali nowe władze wojewódzkiej organizacji Związku. Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego został ponownie Tadeusz Kuraś, a wiceprzewodniczącymi: Kazimierz Kowalik, Andrzej Nawrot, Piotr Sobański i Marek S torc.

Oddanie do użytku stołówki dla studen - tów Akademii Wychowania Fizycznego przy ul. Serafitek. W hali nr 7 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto wystawę ptactwa Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. Zaprezentowano ok.

1200 sztuk gołębi, okazy bażantów złocistych, perlic, kaczek piżmowych oraz dużą kolekcję kur ozdobnych. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod gościnną dyrekcją Juozasa Domarkasa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). Solistką była Ayla Erduran (Turcj a).

Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej pod kierownictwem Stefana Stuligrosza powrócił z podróży artystycznej do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. .2. Jury Ogólnopolskiego Konkursu na Piosenkę Wiosny 78 pod przewodnictwem Andrzeja Tylczyńskiego ogłosiło wyniki.

Nie przyznano I i II Nagrody. III N agrodę ex aequo przyznano Zbigniewowi Piszczkowi (muzyka) i Edmundowi Lazarewiczowi (tekst) za piosenkę Co ma jeszcze sens w tym życiu oraz Zbigniewowi Górnemu (muzyka) i Andrzejowi Sobczakowi (słowa) za piosenkę Może za jakiś czas. Wyróżnienia otrzymały piosenki: Trzeba byto Juliusza Borzyma (muzyka) i Renaty Maklakiewicz (tekst) oraz Mnie tam żadna dal nie woła Jerzego Wilanowskiego (muzyka) i Stanisława Kamińskiego (tekst). W Galerii Gigierda N owaka przy ul.

Fredry otwarto wystawę pn. "Trochę dobrej grafiki". Eksponowano prace Urszuli Bąk, Józefa Drążkiewicza, Andrzeja Fasieckiego, Izabeli Gustowskiej, Marka Janickiego, Grzegorza Marszałka, Wojciecha Mullera, Grzegorza Nowickiego,

Wydarzenia w Poznaniu (11 - 13.2.)

Jacka Rybczyńskiego i Andrzeja Załeckiego. W wieku osiemdziesięciu czterech lat zmarł wybitny polski uczony prof. dr hab. Zygmunt Szweykowski; w latach 1945 - 1964 kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, autor licznych rozpraw naukowych i monografii, inspirator i organizator edycji bibliografii tzw. Nowego Korbuta, udekorowany Krzyżami Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia P o Iski. · 12.2. Harcerski Chór Kameralny "Schola Cantorum" pod kierownictwem Jadwigi Gałęskiej wyjechał w podróż artystyczną do Czechosłowacji.

Schola Cantorum

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę Antoniego Ruta pn. "Wspomnienia z Azji Środkowej" .

Zespól Pieśni i Tańca "Wielkopolska" pod kierownictwem Romana Matysiaka powrócił z podróży artystycznej do Fin1andii.

13.2. W sali sesyjnej Wojewódzkiej Rady N arodowej przy ul. Stalingradzkiej odbyła się inuguracyjna sesja Miejskiej Rady N arodowej wybranej w wyborach do rad narodowych w dniu 5 lutego 1978 r. Na sesję przybyło stu czterdziestu dwóch radnych. Obecni byli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Jerzy Zasada, wojewoda poznański Stanisław Cozaś, prezydent Poznania Władysław Sleboda, przedstawiciele wojewódzkich komitetów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, wiceprezydenci: Łucjan Majewski Zbigniew Kmieciak, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności N arodu Franciszek Szczerbal, posłowie na Sejm: Józef Drzewiecki, Krystyna Franiak, Roman Góral i Edward Sieradzki, przedstawiciele organizacji społecznych i młodzieżowych. Sesja rozpoczęła lię odśpiewaniem hymnu państwowego.

Jako pierwszy złożył ślubowanie przewodniczący inauguracyjnej sesji Józef Buczkowski, a następnie radni wywoływani w porządku alfabetycznym przez naj młodszą wiekiełn Barbarę Paluszkiewicz. N owa Rada liczy stu pięćdziesięciu radnych. Jerzy Zasada zaproponował na przewodniczącego Rady dotychczasowego jej przewodniczącego, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Józefa świtają; na zastępców: Hannę Skalisz - lekarza, kierownika sekcji w Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa, bezpartyjną, pełniącą mandat radnego po raz drugi, Mirona Kolasińskiego kierownika Wydziału Budownictwa i Gospodarki Miejskiej Komitetu Wojewódzkiego; Stanisława Antczaka - zastępcę prokuratora rejonowego Grunwald i J eżyce, przewodniczącego Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, w poprzedniej kadencji zastępcę przewodniczącego Rady. W głosowaniu jawnym Rada dokonała wyboru przewodniczącego i zastępców. Józef Buczkowski przekazał przewodnictwo obrad w ręce Józefa Świtają. Po podjęciu uchwały w sprawie liczby i rodzajów oraz składu komisji Rada wybrała przewodniczącymi stałych komisji radnych: Antoniego Pietrzykowskiego (Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzenego) ; Józefa Dobosza (Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności); Irenę Kanonowicz (Zaopatrzenia Ludności, Usług i Rolnictwa) ; Mieczysława W ojtowicza (Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony środowiska); Kazimierza Mielca (Wychowania, Oświaty i Kultury); Jerzego Baumę (Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego). Podczas sesji Jerzy Zasada udekorował długoletnich działaczy Rad Narodowych. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Zdzisław Liburski, Eugenia Ryglewicz; Złotym Krzyżem Zasługi: Wiesław Hołowiecki, Janina Niedośplał, Helena Tomaszewska; Srebrnym Krzyżem Zasługi: Danuta Śliwińska; Brązowym Krzyżem Zasługi: J ózefa Dul, Józefa Kulczyk, wiktoria Paszak, Tadeusz Szafrański. W kilku halach Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęły się giełdy bawełny, lnu i jedwabiu. Zamknięcie Trasy Chwaliszewskiej od ronda na Sródce do ul. Panny Marii, wywołane koniecznością dokonania kapitalnego remontu nawierzchni. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu pod dyrekcją Agnieszki Duczmal wyjechała w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec.

14.2. W Sali Marmurowej Pałacu Kultury odbyło się spotkanie działaczy kultury i przedstawicieli środowisk twórczych z władzami politycznymi i administraeyj

Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewiez gratuluje prezesowi Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego Eugeniuszowi Paukszcie

Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj wręcza Odznakę Honorową Miasta Poznania prezesowi Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego Eugeniuszowi Paukszcie. Pośrodku sekretarz Towarzystwa Stanisław Słopień

nymi województwa z okazji piętnastolecia Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewiez odczytała list I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady skierowany do Towarzystwa z podziękowaniami i gratulacjami. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego i przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Józef Świtaj udekorował Towarzystwo Odznaką Honorową Miasta Poznania. Podczas spotkania liczni twórcy i działacze wyróżnieni zostali odznakami Zasłużonego Działacza Kultury i Odznakami Honorowymi Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Wręczono również zbiorowe i-indywidualne dyplomy honorowe ministra kultury i sztuki, zgromadzeni goście obejrzeli wystawę "Karykatur ludzi kultury", na której zebrano sto osiemdziesiąt pięć prac Stanisława Mrowińskiego.

W Collegium Novum Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza otwarto wystawę pL "Austriacy na emigracji 1934 - 1945" przygotowaną przez Archiwum Dokumentacji Austriackiego Ruchu Oporu.

Opublikowano listę rzemieślników wielkopolskich obdarzonych w drodze konkursu tytułami Mistrzów Dobrej Roboty: Łucja Zamojska z Kalisza (rzemieślnik-artysta w ceramice), Bogusław Ciesielski z Poznania (producent pomocy szkolnych dla dzieci), Antoni Schneider z Poznania (odlewnik, z jego warsztatu wychodzą stylizowane zamki, okucia, kołatki ozdobne), Witold Wendland (lakiernik). Laureaci konkursu otrzymali w Izbie Rzemieślniczej dyplomy i pamiątkowe puchary. 15.2. W salonie Empiku otwarto wystawę tkaniny artystycznej Reginy Wasilewskiej.

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę plakatów Waldemara Idzikowskiego. 16.2. Do Poznania przybyli przebywający w Polsce ministrowie lotnictwa cywilnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Borys Bugajew i przemysłu lotniczego Wasilij Kazakow. Towarzyszył im minister przemysłu maszynowego Aleksander Kopeć.

Wydarzenia w Poznaniu (16 - 20.2.)

W studenckim klubie "Od nowa" wręczone zostały doroczne nagrody konkursu "Złota pyra 77". W pierwszej kategorii zwycięzcą został Klub Akademii Rolniczej "Nv-rt", drugie miejsce przyznano klubowi "Agora" z Politechniki Poznańskiej. W kategorii małych klubów zwycięzcą został klub Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza "Bratniak". Harcerski chór Kameralny "Schoła Cantorum" pod kierownictwem Jadwigi Gałęskiej powrócił z podróży artystycznej do Czechosłowacji. 17.2. z udziałem członka Biura Politycznego, sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Babiucha i I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady obradowała VI Konf erenc j aSprawozda wczo- Wy borcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wojsk Lotniczych. Uczestniczyli: "wiceminister obrony narodowej, główny inspektor szkolenia gen. broni Tadeusz Molczyk oraz dowódca wojsk lotniczych gen. dyw. pilot Tadeusz Krepski. W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego, z udziałem zastępcy kierownika Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janusza Dembskiegoodbyła się narada, zorganizowana przez Wydział Kultury i Sztuki, poświęcona programowi imprez kulturalnych w roku 1978.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego, poświęcony twórczości Aleksandra Tansmana. Solistką była Magdalena Sołtysińska (fortepian) . 18.2. Podyplomowe Studium Dziennikarskie utworzone w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wznowiło działalność. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Andrzej K wilecki.

W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie władz partyjnych, administracyjnych i sportowych województwa poznańskiego z mistrzem świata w bojerach Bogdanem Kramerem.

Koszykarki Akademickiego Związku Sportowego zdobyły tytuł Mistrza Polski.

Przyjęte zostały przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasadę, który złożył im gratulacje. 19.2. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbył się recital chopinowski Janusza Olejniczaka. Korespondencje Chopina recytował Stanisław Zaczyk.

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia

i Telewizji w Poznaniu pod kierownictwem Agnieszki Duczmal powrócifei z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec. W Hamburgu i Ahrensburgu orkiestra wykonała dzieła Haendla, Telemana i kompozytorów polskich. Towarzyszyli artyści Opery Poznańskiej Antonina Kowtunow (sopran), Marian Kondella (baryton) i Włodzimierz Żurawski (altówka).

.2. Uroczystości związane z rocznicą wyzwolenia Poznania oraz sześćdziesiątą rocznicą powstania Armii Radzieckiej. W Klubie Wojsk Lotniczych przedstawiciele władz spotkali się z delegacjami Armii Radzieckiej, Ludowego Wojska Polskiego oraz z Cytadelowcami. W spotkaniu wzięli udział minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusjew oraz przedstawiciele Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. W czasie spotkania gościom radzieckim wręczono pamiątkowe medale "Za udział w walkach o poznańską Cytadelę". W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się uroczysty koncert, na który przybyli m. in. dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. pilot Tadeusz Krepski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiekiewicz, prezydent Poznania Władysław Sleboda. Obecny był minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusjew oraz delegacja Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej.

Kilkudziesięciu działaczy oraz członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej uczestniczyło w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w uroczystym spotkaniu, zorganizowanym w trzydziestą drugą rocznicę powołania tej organizacji. Przemawiał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski. Powołano Radę Społeczną Akademii Rolniczej, w skład której weszli przedstawiciele sześciu województw: gorzowskiego, kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego, władz uczelni, resortów rolnictwa, przemysłu spożywczego i skupu oraz instytucji i organizacji związanych z rolnictwem. Na czele Rady stanął I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koninie Tadeusz Grabski.

W Domu Technika zakończyła się ogólnopolska konferencja naukowa na temat teorii i praktyki podejmowania decyzji oraz podnoszenia kwalifikacji kadr kie

rowniczych. Przybyło około trzystu przedstawicieli zjednoczeń i przedsiębiorstw z całego kraju.

Rozpoczęły się obrady ekspertów Stałej Komisji Transportu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej pod przewodnic - twem Michaiła Grigorienki, poświęcone ujednoliceniu zasad i przepisów ruchu drogowego. W kawiarni "Literackiej" odbył się VI Turniej Wierszy o Poznaniu i Wielkopolsce, w którym udział wzięło dwudziestu trzech autorów prezentujących trzydzieści tekstów. I nagrodę zdobył Mariusz Rosiak; II - Jan W. Kaczmarek; III - Barbara Goerke i Stanisław Łowiński.

W Pałacu Kultury rozpoczęły się eliminacje do XVII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej. Spotkanie koszykarek Akademickiego Związku Sportowego z władzami Poznania. Prezydent miasta Władysław Śleboda złożył na ręce prezesa zarządu Akademickiego Związku Sportowego prof. dra Mieczysława W ojtowicza serdeczne gratulacje z okazji zdobycia przez koszykarki tytułu mistrza Polski. Trener zespołu Bronisław Wiśniewski, kapitan drużyny Maria Jergen, koszykarki Maria Wiśniewska, Ewa Haber i Elżbieta Gumowska wyróżnione zostały Odznakami Honorowymi Miasta Poznania.

Po przerwie wakacyjnej rozpoczęły się zajęcia w szkołach średnich. Pelagia Karwacka (ul. Cisowa 4) obchodziła 102 rocznicę urodzin. Sędziwa jubilatka sama prowadzi swoje gospodarstwo domowe. 21.2. W Fabryce Obrabiarek Specjalnych "Ponar- Wiepofama" wręczono legitymacje Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pięciuset młodym aktywistom organizacji młodzieżowych i wyróżniaj ącym się w pracy robotnikom. W imieniu nowych członków partii zabrał głos Stanisław Wojdyło. Jemu właśnie wręczono dziesięciotysięczną legitymację Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dzielnicy Jeżyce. Delegacja złożyła kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli. W Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka odbył się zjazd oficerów Wojska Pol* skiego - absolwentów radzieckich uczelni wojskowych kwatermistrzowskich i technicznych. Uczestnicy Zjazdu zapoznali

\(jjsię z dorobkiem naukowym uczelni zwiedzili gabinety dydaktyczne. Po południu odbyła się akademia z okazji sześćdziesiątej rocznicy powstania Armii Radzieckiej. Goście radzieccy złożyli wiązanki kwiatów na Cmentarzu Bohaterów, zwiedzili też Park - Pomnik Braterstwa Broni i Przyj aźni Polsko- Radzieckiej.

W Sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego dwadzieścia sześć par małżeńskich obchodziło jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczeni zostali: Gertruda i Stefan Błaszczykowie, Michalina i Stanisława Czerpińscy, J ózefa i Franciszek Dopierałowie , Jadwiga i Stanisław Gohlowie, Franciszka i Ludwik Graczowie, Zofia i Feliks Grześkowiakowie, Pelagia i Edward Hamczewscy, Augusta i Brunon Hennigowie, Maria i Jan Jakubowscy, Helena i Stanisław Kaganowie, Jadwiga i Franciszek Kobielowie, Anna i Franciszek Konopowie, Helena i Władysław Kosiccy, Helena i Jan Masztalerzowie, Eugenia i Jan Nahotkowie, Maria i Kazimierz Niklausowie, Kazimiera i Wacław Nowiccy, Katarzyna i Antoni Olkiewiczowie, Helena i Franciszek Radziszewscy, Kazimiera i Wacław Roszakowie, Eleonora i Stanisław Skrzypińscy, Józefa i Stefan Sztutowie, Władysława i Alojzy U rbaniakowie, Maria i Stanisław Wiatrowie, Aniela i Wacław Witkowscy, Pelagia i Leon Zielińscy.

Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane "Zremb" wyróżnione zostało Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego", którą wręczył przedstawicielom załogi sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski. W Domu Drukarza obradowała Konferencja Samorządu Robotniczego Poznańskich zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka. W czasie obrad I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J eżyce Wiesław Siwiński wręczył legitymacje partyjne trzydziestu trzem członkom załogi. W salonie Empiku odbyło się spotkanie z reżyserem filmowym Bohdanem Porębą, kierownikiem Zespołu "Profil", w którym powstaje film o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919.

Wydarzenia w Poznaniu (21 - 22.2.)

W studenckim Klubie "Od N owa" zainaugurowano Dni Kultury Skandynawskiej. Dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw.

pilut Tadeusz Krepski spotkał się z kierownictwami organizacji kombatanckich. W Pałacu Kultury otwarto poplenerową wystawę prac członków Ognisk plastycznych w Opolu pn. "Wrażenia z Poznania" . 22.2. Z okazji rocznicy wyzwolenia Poznania, w Urzędzie Wojewódzkim ludzie szczególnie zasłużeni zostali udekorowani wysokimi odznaczeniami państwowymi. W uroczystości wzięli udział członkowie Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Jerzym Zasadą, przedstawiciele kierownictw stronnictw politycznych, Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Obecny byl minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusjew oraz delegacja Północnej Grupy Wojsk Armii Radziec

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada dekoruje sztandar Poznańskich Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka Orderem Sztandaru Pracy II kikiej z generałem-majorem Gennadijem Fastuchowskim. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada udekorował Poznańskie Zakłady Graficzne im. Marcina Kasprzaka Orderem Sztandaru Pracy II klasy. Krzyżami Komandorskimi z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Edward Stokowski i Czesław Swinarski, a Krzyżami Komandorskimi Orderu Odrodzenia Polski Stefan Kaczorowski, Stanisław Latosi i Jan N owak. Kilkudziesięciu z uczestników walk o Cytadelę oraz pracowników Poznańskich Zakładów Graficznych otrzymało odznaczenia regionalne. Delegacje Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, stronnictw politycznych, Frontu Jedności Narodu, rad narodowych, Ludowego Wojska Polskiego, Konsulatu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, Armii Radzieckiej i innych poznańskich placówek złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikami Bohaterów Polskiej Partii Robotniczej oraz Związku Walki Młodych. Wiązanki kwiatów złożono także w innych miejscach miasta upamiętnionych walkami patriotów o wyzwolenie narodowe i społeczne naszego kraju.

Uroczystość składania wieńców pod Pomnikiem Bohaterów na wzgórzu Cytadeli. N a planie kierownictwo Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej W godzinach popołudniowych w Pałacu Kultury odbył się uroczysty koncert, na który przybyli przedstawiciele władz partyjnych i państwowych. Obecni byli reprezentanci poznańskich placówek konsularnych, a także bawiąca w Poznaniu delegacja Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Przemówienie okolicznościowe wygłosił prezydent Władysław Slebcda, serdecznie pozdrowienia mieszkańcom Poznania przekazał w imieniu żołnterzy i oficerów radzieckich gen. mjr Gennadij Pastuchowski. W części artystycznej wystąpili: Orkiestra Opery Poznańskiej pod dyrekcją Mieczysława Dondajewskiego, Chór Dziewczęcy Pałacu Kultury "Skowronki" pod dyrekcją Mirosławy Wróblewskiej, Chór Męski "Arion", soliści śpiewacy: Antonina Kowtunow, Józef Kolesiński, Mirosława Kowalak, Krzysztof Krawczyk, Hanna Ostrowska oraz aktorzy Teatrów: Polskiego i Nowego: Sidonia Błasińska, Andrzej Bogusz, Aleksander Błaszyk, Leszek Dąbrowski, Janusz Greber, Marzena Trybała i Wiesław Zwoliński. W godzinach wieczornych na ulicach miasta zorganizowano capstrzyk. Uroczysta inauguracja obchodów młodzieżowych rocznic historycznych z udziałem sekretarza Rady Głównej Federacji Socjalistycznych związków Młodzieży Polskiej Wiesława Weitza. Działacze b.

Związku Walki Młodych otrzymali Odznaczenia im. Janka Krasickiego. Delegacja młodzieży złożyła wieńce pod pomnikiem Związku Walki Młodych na Cytadeli. W Muzeum Archeologicznym odbyły się.

eliminacje okręgowe do Olimpiady Artystycznej. Z okazji trzydziestej trzeciej rocznicy wyzwolenia miasta odbył się wieczorny bieg sztafetowy z pochodniami. Start do biegu nastąpił o godz. 18.00, a uroczystego otwarcia dokonał prorektor Politechniki Poznańskiej prof. dr Zbigniew Głowacki.

Trasa biegu prowadziła wokół gmachu Politechniki; pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918/1919; ulicą Ratajczaka ku Pomnikowi Bohaterów na Cytadeli.

"Wieczór wspomnień" w sali Ratusza.

Poznańskiego zorganizowany przez Muzeum Narodowe i popularną popołudniówkę "Express Poznański". Do zebranych przemawiał dyrektor Muzeum Henryk Kondziela. Uczestnicy spotkania mieli okazję po raz pierwszy obejrzeć film z walk o wyzwolenie Poznania zmontowany z dokumentalnych zdjęć sprawozdawców wojennych Armii Radzieckiej oraz podzielić się własnymi wspomnieniami.

W środku grupy fotoreporter-dokumentalista tamtych dni - Zbigniew Zielonacki

23.2. W Ośrodku Tradycji Ruchu Młodzieżowego wręczorao legitymacje partyjne grupie poznańskich studentów. W uroczystości uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Józef świtaj. Wieczorem w auli Uniwersytetu im. Adama Mic'kiewicza odbył się uroczysty koncert, na którym wystąpiły studenckie zespoły artystyczne.

Zespół Szkół Rolniczych otrzymał imię Michała Drzymały. W uroczystości uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj.

Szczep Harcerski im. Cytadelowców przy Zespole Szkół Rolniczych otrzymał tego dnia sztandar

Zakończenie obrad ekspertów Stałej Komisji Transportu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Eksperci byli także gośćmi Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych, zapoznali się z przebudowanymi arteriami Poznania, z samochodowym torem wyścigowym na Woli, Okręgowym Laboratorium Drogowym. Wizytowali oni także Instytut Automatyki Politechniki Poznańskiej.

Turniej recytatorski o nagrodę "Wierzbowego Liścia" w Empiku poświęcony był utworom poetyckim związanym z Wielkopolską. Najwięcej głosów publiczności i symboliczny "Wierzbowy Liść" otrzymał Waldemar Szczepaniak z XI Liceum Ogólnokształcącego. Gościem spotkania była aktorka filmowa Elżbieta Kępińska. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę pięćdziesięciu trzech prac jedenastu członków Okręgu Wielkopolskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.

Wydarzenia w Poznaniu (23 - 25.2.)

W Szkole Podstawowej Nr 13, noszącej imię Cytadelowców, historyczne dni 1945 roku przypomniał montaż poetycki i film dokumentalny. Rozpoczęła się Giełda Programowa Klubów Studenckich. Wpłynęło dwieście jeden scenariuszy. 24.2. Obrady III Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Na konferencję przybyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. Uczestniczyła delegacja Socjalistycznego Związku Młodzieży z Brna. Wybrano nowe władze wojewódzkiej organizacji Związku. Przewodniczącym został ponownie Józef Januszewski, wiceprzewodniczącymi: Mirosława Bąkiewicz i Mirosław Słowiński, a sekretarzem Jerzy Adamczak. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się posiedzenie Społecznego Komitetu Budowy Parku- Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. U czestniczył m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski. Obecny był konsul Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Gennadij Podlipniak. Składając serdeczne podziękowanie dotychczasowemu przewodniczącemu gen. dyw. pilot. Henrykowi Michałowskiemu, komitet wybrał przewodniczącym prezydenta Poznania, Władysława Slebodę. Na posiedzeniu zaakceptowano plan działania na rok 1978. Setne przedstawienie komedii Jarosława Abramowa Derby w pałacu w Teatrze Polskim. Wykonawców obdarowano koszami kwiatów. Po spektaklu odbyło się spotkanie zespołu z autorem sztuki. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital fortepianowy Piotra Palecznego.

J5.2. W Wojewódzkim Sztabie Wojskowym odbyła się dekoracja odznaczeniami wietnamskimi członków Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Indochinach. Dekoracji "Medalem Przyjaźni" i "Medalem Wyzwolenia" I klasy dokonał szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, gen.

bryg. Witold Wereszczyński. Z okazji sześćdziesiątej rocznicy powstania Armii Radzieckiej odbyło się w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego uroczyste spotkanie, na które przybył m. in. minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w poznaniu Nikołaj Gusjew, oficerowie Armii Radzieckiej oraz grupa

kombatantów mieszkających w województwie poznańskim, b. żołnierzy AnnM Radzieckiej. Goście zwiedzili Salę Tradycji i Braterstwa Broni, zapoznali się także z bazą dydaktyczną oraz metodami szkolenia słuchaczy. Spotkanie zakończył wspólny żołnierski obiad.

Jubileusz półwiecza pracy na działce na terenie Miejskich Ogródków Działkowych im. Maksymiliana Jackowskiego obchodził ślusarz Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego Leon Gawarecki. Wytrwałego ogrodnika uhonorowano podczas posiedzenia Zarządu Pracowniczych Ogródków Działkowych. Jury.III Ogólnopolskiej Giełdy Programowej Klubów Studenckich ogłosiło wyniki. Grand Prix nie przyznano. Pierwszą nagrodę otrzymali ex aequo: Ewa Marcinkówna i Wojciech Pasternak z Krakowa za Salon Melpomeny i Człowiek wobec śmierci. Wśród laureatów znalazł się również Krzysztof Magowski z Poznania, który za scenariusz pt. Kamień na Kamieniu zdobył trzecią nagrodę. ' W wieku sześćdziesięciu sześciu lat zmarł olimpijczyk, b. trener kadry narodowej w gimnastyce, Bernard Radojewski.

W przedstawieniu Traviaty Verdiego w T Operze Poznańskiej wystąpił gościnnie w roli Alfreda tenor czechosłowacki Jan V setecka.

W Nowej siedzibie kabaretu "Tey" przy ul. Woźnej 44 odbyła się premiera programu pn. "Zbiórka czyli z rolnictwem na Tey" według scenariusza Zenona Laskowika.

28.2. Odbyły się biegi przełajowe o puchar magazynu ilustrowanego "Tydzień"; puchar zdobyli na własność zawodnicy Ludowego Zespołu Sportowego "Orkan" , którzy zwyciężyli po raz trzeci w tej imprezie. Odbył się X Marsz Szlakami Walk o Cytadelę Poznańską. U czestniczyło ok. zawodników w drużynach trzyosobowych. 212. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się narada aktywu partyjno-gospodarczego, której tematem była ocena "wykonania zadań społeczno-gospodarczych w roku 1977. Obradom przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski. Referat wygłosił kierownik Wydziału Przemysłu i Handlu Komitetu Wojewódzkiego Leon Orlikowski.

Przy modernizacji torowiska tramwajowego w ul. Winogrady nowe tory doprowadzono na odcinku między ulicami Murawa i Armii Poznań. W Domu Technika odbyła się konferencja na temat postępu technicznego w ciepłownictwie. Otwarcie "Wystawy młodych elektroni - oków", zorganizowanej przez uczniów i pedagogów zespołu Szkół Łączności przy ul. N aramowickiej 4. w Pałacu Kultury odbyła się trzecia

edycja Młodzieżowego Forum Muzycznego. 28.2. W godzinach popołudniowych do Poznania przybyła delegacja Komitetu Centralnego Związku Komunistów - J ugosławii: członek Prezydium, sekretarz Komitetu Wykonawczego Komitetu Centralnego Związku Komunistów Jugosławii Stanę Dolane; przewodniczący Komisji Historycznej Komitetu Centralnego Bosko Selegovic, kierownik Wydziału Stosunków Międzynarodowych Komitetu Centralnego Wladislav Obradovic, szef gabinetu Andrej Zeleznik i ambasador Socjalistycznej Federacji Republik Jugosławii w Polsce Michailo Svabic. Delegacji towarzyszył członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Babiuch. N a poznańskim dworcu gości jugosłowiańskich powitali członkowie Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Jerzym Zasadą, przedstawiciele władz administracyjnych województwa i miasta, młodzież oraz delegacja zakładów pracy. Obrady plenarne Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W Collegium Minus Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza odbyła się sesja naukowa poświęcona nauce języków obcych na wyższych uczelniach. Zbiegła się ona z dwudziestą piątą rocznicą założenia Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Konferencja naukowo-wdrożeniowa w Akademii Rolniczej poświęcona strukturze gleby i wpływom nawożenia na czystość wód. W kinie "Kosmos" rozpoczął się czterodniowy przegląd filmów szwedzkich. W Izbie Rzemieślniczej odbyło się spotkanie przedstawicieli wojewódzkich spółdzielni ogrodniczo-pszczelarskich z całego kraju. W Galerii N owej otwarto pokaz malarstwa Aleksandry Hoffmann- Walerych. Podczas wernisażu prozę poetycką malarki recytował Paweł Hadyński. W Pałacu Kultury odbył się Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Instrumentalnych i Wokalnych. O miano naj

Wydarzenia w Poznaniu (28.2. - 2.3.)

lepszych ubiegało się pięć orkiestr dętych, dwadzieścia zespołów ze szkół podstawowych i siedemnaście ze szkół ponadpodstawowych województwa poznańskiego. Laureatami pierwszych miejsc w poszczególnych grupach zostali: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Domu Kultury przy Hucie Szkła "Warta" w Sierakowie, zespoły: wokalny z VI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu; Zbiorczej Szkoły Gminnej w N owym Mieście nad Wartą; Akordeonistów Zespołu Szkół Rolniczych w Poznaniu; wokalno-instrumentalny z Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach i wokalny "Koniczynki" ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Poznaniu. Ostatni seans w kinie " Warta" przy ul.

27 Grudnia. Wyświetlano film produkcji polskiej Granica. Kino zakończyło służbę rozpoczętą w dniu 10 lipca 1945 r. (jako trzecie w wyzwolonym Poznaniu). Budynek kina przeznaczony został do rozbiórki.

Kino "Warta" w rozbiórce. Stan w dniu 14 kwietnia 1978 r.

W Domu Kultury Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej na Osiedlu Piastowskim otwarto galerię fotografii "Oko". Wystawy w galerii zainaugurował Aleksander Tomaszewski prezentacją swoich prac pn. "Wspomnienia". 1.3. W drugim dniu wizyty w Poznaniu delegacja Komitetu Centralnego Związku Komunistów Jugosławii, w towarzystwie członka Biura Politycznego, sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Babiucha i I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady zwiedziła Muzeum Wyzwolenia Miasta na wzgórzu Cytadeli. Następnie, serdecznie witani przez załogę, goście przybyli do Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", gdzie m.in. odbyło się spotkanie z Egzekutywą Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W godzinach południowych goście zwiedzili osiedla mieszkaniowe w N owej Dzielnicy Mieszkaniowej " Rataj e " .

W salonie Empiku otwarto wystawę akwareli i obrazów olejnych Heleny* Mindak - Michałowskiej.

W salonie' Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę zbiorową artystek-plastyków poznańskich pn. "Kwiat dla Ewy".

2.3. W godzinach rannych delegacja Komitetu Centralnego Związku Komunistów Jugosławii wraz z towarzyszącym jej członkiem Biura Politycznego, sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Babiuchem udała się do Warszawy.

Przebywała w Poznaniu trzydziestosześcioosobowa grupa pracowników Zakładów Budowy Maszyn z Zaporoza (Związek Socjalistycznym Republik Radzieckich). W Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych gości podejmowali działacze Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Zapoznali gości m.in. z planami przebudowy poznańskich tras komunikacyjnych. W Domu Technika odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono program Targów Lipskich.

Kierownictwo filmu Feliks DzierryńsM skupowało w Domu Drukarza przy ul. Inżynierskiej kostiumy i rekwizyty z lat 1900-1920 m.in.: ubrania" peleryny, suknie, meloniki, cylindry, chusty, krawaty, sztywne kołnierzyki, parasole, wachlarze, sztuczne kwiaty, torebki, biżuterię itp. Mgła nad miastem sparaliżowała komunikację. Odwołano kilka kursów autobusów Państwowej Komunikacji Samochodowej. Aktyw polityczny i gospodarczy dzielnicy Stare Miasto omówił program zamierzeń przed jubileuszem Międzynarodowych Targów Poznańskich. Naradzie przewodniczył I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Włodzimierz Kowalski. Konferencja naukowo-wdrożeniowa w Akademii Rolniczej, poświęcona zastosowaniu drożdży z parafin ropy naftowej jako źródła białka dla zwierząt. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego odbyło się spotkanie z okazji sześćdziesięciolecia pracy twórczej Arkadego Fiedlera. U czestniczący w spotkaniu sekretarz Centralnej Rady Związków Zawodowych Stanisław' Lewandowski wręczył pisarzowi list gratulacyjny oraz nagrodę Centralnej Rady Związków Zawodowych.

Około godz. 14.30 u zbiegu ulic Dzierżyńskiego z Hetmańską motorniczy tramwaju linii 10 (mimo czerwonego światła) wjechał na skrzyżowanie i doprowadził do zderzenia z tramwajem linii nr 3. Szesnastu pasażerów doznało obrażeń ciała. Na budowie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego przy ul. Obodrzyckiej zakończono montaż konstrukcji żelbetowej sprężarki (obiekt nr 3). 3.3. Załoga Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr l pod kierownictwem mgr inż. Jerzego Młochowskiego, budująca Zakłady Sprzętu Komunikacyjnego przy ul. Obodrzyckiej rozpoczęła wykopy pod budynek gospodarki transportowej (obiekt nr 4). W Teatrze Polskim odbyła się prapremiera polska sztuki jugosłowiańskiego autora Miodraga Zalicy Hotel z widokiem na potwora, w reżyserii Romana Kordzińskiego, przy współpracy scenografa Zbigniewa Bednarowicza. Oprawę muzyczną skomponował Andrzej Wincenciak. W premierowej obsadzie wystąpili: Włodzimierz Kłopocki (Teofil Plesas), Wiesław Zwoliński (Ganić Plesas), Gabriela Sarnecka (Popi Plesas), Piotr Binder (Dżoker), Józef Jachowicz (Dario), Krystyna Feldman (Marion), Zdzisław Zachariusz (Człowiek z Bejrutu), Janusz Greber (Apo), Aleksander Błaszyk (Nikolas), Anna Musiałówna (Krystyna), Marzena Trybała (Zaza), Jacek Dzisiewicz (Piżon), Jacek Flur (Pierwszy agent), Lech Michalski

(Drugi agent), Piotr Wypart (Trzeci agent), Stanisław Owoc (Ostatni). Postacie występujące w scenach miłosnych: Jacek Dzisiewicz (Rycerz J ergewaid; Sierżant; Mąż), Marzena Trybała (Gertruda; Madame de Rock; Żona), Jarosław Jordan (Rycerz I, Sierżant I), Janusz Greber (Ślusarz; Napoleon; Kochanek), Irena Grzonka (Krystyna).

Gabriela Sarnecka (Popi Plesas) i Włodzimierz Kłopocki (Teofil Plesas)

Z powodu gęstej mgły nad Warszawą lądowały na lotnisku w Ławicy trzy samolotyobsługujące linie lotnicze z Bangkoku, Kolonii (Republika Federalna Niemiec) i Berlina (Niemiecka Republika Demokratyczna). Razem 330 pasażerów.

W "Arsenale" otwarto wystawę malarstwa Andrzeja Jeziorkowskiego. W wieku lat dziewięćdziesięciu zmarł Bronisław Biedowicz, działacz Zarządu Głównego Patriotów Polskich w Moskwie, wiceminister oświaty w latach 1944 - 1946, kurator Okręgu Szkolnego Poznańskiego w latach 1946 -1949, współorganizator Oddziału Państwowego Wydawnictwa N aukowego, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ifcre

Wydarzenia w Poznaniu (3 - 5.3.)

W «uli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod gościnną dyrekcją Krzysztofa Missony. Solistą koncertu był pianista John Hendrickson (Kanada).

4.3. Impreza filmowo-rozrywkowa w Pałacu Kultury pt. Rodzina w Kinie, przeznaczona dla tych rodziców, którzy rzadko mają okazją chodzić do kina z dziećmi. Studenci zorganizowali Dni Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Mgła nad Warszawą w dalszym ciągu uniemożliwiała bezpieczne lądowanie samolotów pasażerskich. N a lotnisku w Ławicy lądowały trzy dalsze samoloty z Pragi, Wiednia i Brukseli. Razem - 125 pasażerów. Premiera komedii Muzycznej Michała Bałuckiego Klub Kawalerów w Teatrze Muzycznym, w reżyserii Henryka Olszewskiego, w scenografii Małgorzaty Treutler, choreografii Zygmunta Kamińskiego; kierownictwo muzyczne Stefana Rudko. W premierowej obsadzie udział wzięli: Ada Jarysz (Mirska), Katarzyna Góralczyk (Marynia), Jadwiga Kurzewska (Jadwiga Ochotnicka), Maria Tomaszewska (Pelagia Dziudzilińska), Jan Rowiński (Sobieniewski) , Jerzy Golfert (Wygodnicki), Henryk Olszewski (Nieśmiałowski), Sławomir Pietraszewski (Możyliński), Tadeusz Wojtych (Piorunowicz), Jarosław Stempowski (Władysław Topolnicki), Bo

Jarosław Stępowski (Topolnicki) i Jerzy Golfert (Wygodnicki)żena Scharf (Nina), Mieczysław J ózefiak (Ignacy), Stanisław Prałat (Antoś), pierzy Bandei (Karol).

Otwarcie wystawy "Czego to ludzie nie zbierają" w Sali Marmurowej Pałacu Kultury.

Fragment ekspozycji

5.3. Rada Wydziałowa Socjalistycznego Związku Studentów Polskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zorganizowała w sali Collegium Minus spotkanie władz Wydziału, przedstawicieli organizacji studenckiej i słuchaczy pierwszego roku studiów prawno-administracyjnych z kandydatami na ten kierunek studiów. W ramach tradycyjnych już "Niedziel w teatrze" dla pracowników Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Scena Propozycji "Próby" wystawiła w Teatrze Polskim Najlepszy dzień - tamta noc Miodraga Źalicy, w reżyserii J anusza Grebera. Wystąpili: Marzena Trybała (Lola) i Janusz Greber (Haris). Scenografię projektował Jacek Zagajewski. Wystawiono również monodram jugosłowiańskiego autora Jeosipa Pejakovica Oj, żywocie, w .wykonaniu Jarosława J ordana. Mgła nad Warszawą rozeszła się. Samoloty pasażerskiej przebywające od 3 marca na lotnisku w Ławicy odleciały do Warszawy.

W Pałacu Kultury rozpoczęły się IV Poznańskie Targi Różności. Przybyli wystawcy z Warszawy, Łodzi, Jeleniej Góry, Zgorzelca. Niektóre z eksponatów (tuż po otwarciu) zakupili przedstawiciele poznańskiego Muzeum Narodowego. Gościny występ tancerzy rumuńskich w Operze Poznańskiej w balecie Ludwika Minkusa Don Kichot. Isabella Agulettu tańczyła partię Kltri, a George Motpan - Basiłia.

W Domu Kultury "Trojka" odbył się III Wiosenny Turniej Tańca Towarzyskiego, organizowany przez Amatorski

Taniec pokazowy. Tango argentyńskie tańczą Jerzy Helle i Anna Przewoźniak

Klub Tańca "Blues" przy Osiedlowym Domu Kultury "Na Skarpie" Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych". Wzięło w nim udział 48 par w klasie E i D, z wielu miast kraju oraz z klubów poznańskich. Czołowe nagrody i puchary zdobyli: w kI. D - Janusz Stelmach i Iwona Łoskot z Warszawy, a w kI. E - Krzysztof Kasperowicz i Karolina Felska z Olsztyna. 6.3. Konferencja naukowo-wdrozeniowa w Akademii Rolniczej poświęcona zoohigienie jako profilaktyce w hodowli zwierząt oraz patologii we współczesnym wielkostadnym chowie inwentarza. Zarządy wojewódzkie Ligi Kobiet i Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej zorganizowały sesję poświęconą roli i udziałowi organizacji społecznych w kształtowaniu socjalistycznej świadomości. W siedzibie Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem" odbyło się posiedzenie Zarządu Zakładowego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej z udziałem ministra pełnomocnego, konsula generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Niko

łaja Gusjewa. Podczas posiedzenia ogłoszono wyniki konkursu na prace plastyczne, tematycznie związane z sześćdziesiątą rocznicą powstania Armii Radzieckiej i trzydziestą trzecią rocznicą wyzwolenia Poznania. Autorzy wyróżnionych prac otrzymali nagrody. Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego powrócił z podróży artystycznej do Francji i Belgii. 7.3. W sali "In ter klubu" przy ul. Głogowskiej podczas spotkania działaczek Ligi Kobiet zastępca przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej Hanna Skalisz wręczyła wyróżniającym się w pracy zawodowej i społecznej kobietom Odznaki Honorowe Miasta Poznania.

N a budowie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego przy ul. Obodrzyckiej zakończono montaż żelbetowej konstrukcji budynku stacji zasilania. Z okazji sześćdziesiątej rocznicy Powstania Armii Radzieckiej, w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego odbyło się spotkanie oficerów Ludowego Wojska Polskiego - absolwentów wyższych wojskowych uczelni radzieckich z dowódcami i wykładowcami radzieckimi: płk. Borysem Biełowem z Leningradu i płk. Wiktorem Kajuszynem z Moskwy. Obecni byli przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych miasta oraz minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusjew. W odpowiedzi na apel żołnierzy l. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki, w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka odbyło się spotkanie kadry oficerskiej, podchorążych, kadetów, żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i pracowników cywilnych uczelni. Zgłosili oni swój udział w powszechnym żołnierskim czynie dla uczczenia trzydziestej piątej rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Poznańskiej Orkiestry Kameralnej pod kierownictwem Zbigniewa Słowika. Solistką była Maria Szmyd-Dormus (fortepian).

W Galerii Olgierda N owaka przy ul.

Fredry otwarto wystawę tkaniny artystycznej Katarzyny Piątkowskiej. 8.3. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie wyróżniających się w pracy zawodowej i społecznej kobiet z Sekretariatem Komitetu Wojewódzkiego. Uczestniczki spotkania udekorowane zosta

Wydarzenia w Poznaniu (8 - 12.3.)

Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj dokonuje dekoracji t

ły Odznakami Honorowymi Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę międzynarodową pn. "Małe formaty - 76". Przy ul. Lemierzyckiej (Smochowice) otwarto pierwszy w Poznaniu sklep ajencyjny (pasmanteria-galanteria), podlegający Oddziałowi Obrotu Ubiorami Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego "Otex". W wieku sześćdziesięciu pięciu lat zmarł aktor Karol R. Koszela, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia P o Iski.

9.3. W Domu Technika rozpoczęła się konferencja naukowo-techniczna na temat "Postęp naukowo-techniczny w energetyce i przemyśle elektronicznym - źródłem oszczędności energii i materiałów". Udział wzięli także pracownicy naukowi Politechniki w Charkowie (Związck Socjalistycznych Republik Radzieckich) i Wyższej Szkoły Technicznej w Lipsku (Niemiecka Republika Demokratyczna).

Inauguracja Dekady Kultury Szkół Artystycznych. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert galowy. Przez estradę auli przewinęło się kilkuset wykonawców. W hallu urządzono wystawę prac uczniów Liceum Sztuk Plastycznych.

10.3. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Marczyka. Solistką była hiszpańska pianistka Leonora Mila. 11.3. W Sali Kominkowej Pałacu Kultury odbyła się uroczystość z okazji trzydziestolecia Towarzystwa Planowania Rodziny. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" wystąpił mozambijski piosenkarz Afric Simone.

W wieku pięćdziesięciu pięciu lat zmarł prof. dr hab. Eugeniusz Talejko, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kierownik Zakładu Psychologii Pracy.

12.3. W Sali Błękitnej Pałacu Kultury odbyły się eliminacje wojewódzkie do XVII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej, w których startowało dwudziestu siedmiu uczestników i pięć zespołów wokalnych. Jury pod przewodnictwem Benona Hardego przyznało pierwsze miejsce ex aequo Grażynie Budniak (Gniezno) i Grażynie Krajewskiej (Poznań). Dzień "otwartych drzwi" na Akademii Ekonomicznej.

W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbył się recital w sto pięćdziesiątą rocznicę śmierci Franciszka Schuberta. Wystąpił tenor Hanno Blaschke (Republika Federalna Niemiec) przy akompaniamencie Bogny Hałacz. Prelekcję wygłosił Bogusław Kaczyński.

W sali sportowej przy ul. Chwiałkowskiego odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar rektora Politechniki Poznańskiej. W klasie B zwyciężyli i puchar zdobyli aktualni mistrzowie Polski Michał Zdun i Aleksandra Pludro, w klasie C - Jerzy Słomka i Grażyna Szymańska (Poznań).

13.3. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich rozpoczęły się krajowe giełdy handlowe "Wiosna-78*' będące podstawą kontraktacji na drugie półrocze 1978 r. Bozpoczęło się międzynarodowe seminarium pn. "Udział młodzieży w tworzeniu postępu naukowo-technicznego". Uczestniczyły delegacje: z Bułgarii, Czechosłowacji, Kuby, Mongolii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Rumunii, Węgier, Socjalistycznej Republiki Wietnamu i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Obecni byli kierownik Wydziału Organizacyjnego Ko mitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjedno czonej Partii Robotniczej Stanisław Ko morniczak i sekretarz Zarządu Główneg Związku Socjalistycznej Młodzieży Pol skiej Andrzej Pi łat. Galowy koncert laureatów festiwal' piosenki dziecięcej w Pałacu Kultury.

14.3. W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej odbyły się obrady plenarne Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet. Uczestniczyli sekretarz Zarządu Głównego Teresa Elmerych i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Scibisz. Plenum przyjęło rezygnację Marii Rynkiewicz, .dotychczasowej przewodniczącej Zarządu Wojewódzkiego. Przewodniczącą Zarządu Wojewódzkiego wybrano Krystynę Bereśniewiez, sekretarza Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznańskich Zakładach Odzieżowych "Modena" .

W salonie Empiku otwarto wystawę Zenona Kaczmarkiewicza pt. "Kobiety i kwiaty" .

12 Kronika Miasta Poznania 4;78

5.3. Członkowie Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich gościli w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", gdzie zwiedzili Fabrykę W-2, bibliotekę związkową oraz Muzeum Zakładowe. W godzinach popołudniowych odbyły się spotkania literatów z pracownikami Zakładów. Przygotowano na tę okazję ekspozycję ukazującą dorobek wielkopolskiego środowiska pisarskiego. Impreza zakończyła się "Biesiadą Literacką". W Ośrodku Kultury Studenckiej "Od nowa" odbyła się Wiosenna Giełda Piosenki, będąca przeglądem wykonań poznańskich piosenkarzy oraz eliminacją do XV Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie.

W Osiedlowym Domu Kultury "Orbita" odbył się koncert zespołu Krzysztofa Sadowskiego z udziałem solistki Liliany Urbańskiej.

Na budowie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego przy ul. Obodrzyckiej brygady Poznańskiego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal" przystąpiły do robót instalacyjnych w hali głównej (obiekt nr l). i.3. Przebywał w poznaniu minister handlu wewnętrznego i usług Adam Kowalik, który zapoznał się z ofertą przemysłu i przebiegiem kontraktacji na giełdach handlowych "Wiosna-78". W Zakładach Przemysłu Metalowego "H.

Cegielski" odbyła się narada aktywu propagandowego z dwunastu województw oraz większych zakładów pracy województwa poznańskiego. Spotkaniu przewodniczyła sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria Rynkiewicz, a w naradzie uczestniczyła zastępca kierownika Wydziału Pracy Ideowo- Wychowawczej Komitetu Centralnego Jadwiga Tkacz. Po zwiedzeniu zakładowego muzeum i Fabryki Silników Okrętowych rozpoczęła się dyskusja, którą zapoczątkował sekretarz propagandy Komitetu Zakładowego Jerzy Krzyśka.

Na zakończenie seminarium pn. .JUdział młodzieży w tworzeniu postępu naukowc-technicznego" jego uczestnicy spotkali się w gmachu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Bogdanem Waligórskim, a w sali Ośrodtóa Tradycji Ruchu Młodzieżowego w Pałacu Kultury z przewodniczącym Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Tadeuszem Kurasiem.

Rozstrzygnięto wyniki zeszłorocznego współzawodnictwa zakładów budowlano-remontowych spółdzielni mieszkaniowych

Wydarzenia w Poznaniu (16 - 18.3.)

Poznańskiego. Komisja Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przyznała pierwsze miejsce Zakładowi Budowlano- Remontowemu Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych". W Muzeum Archeologicznym w pałacu Górków otwarto wystawę grecko-iberyjskIch skarbów z Jugosławii, zorganizowaną dzięki udostępnieniu eksponatów przez Muzeum Narodowe w Belgradziej-jjŁ,,'

17.3. N a Międzynarodowych Targach Poznańskich zakończyła się krajowa giełda handlowa "Wlosna-78". Odbyła się ona bez udziału publiczności, co potwierdza jej roboczy charakter. Kontraktacja towarów na drugie półrocze 1978 r. obejmowała m.in. odzież, wyroby dziewiarskie, obuwie, galanterię skórzaną, zabawki, wyroby chemii gospodarczej oraz z tworzyw sztucznych. "Lubisz kwiaty na balkonie - zadzwoń do nas dzisiaj w godzinach od 14.00 do 16.00". Tak zapraszała swoich czytelników do telefonicznej poradni dla działkowiczów oraz osób hodujących kwiaty balkonowe l pokojowe popularna popołudniówka "Express Poznański". Przy telefonie dyżur pełnili specjaliści Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo- Pszezelarskiej oraz Wojewódzkiego Zarządu Pracowniczych Ogrodów Działkowych. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod gościnną dyrekcją Juozasa Domarkasa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). Solistą koncertu był Roman Jabłoński (wiolonczela).

11.3. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się jubileusz dwudzIestopięciolecia Technikum Poligraficzno- Księgarskiego. Placówka ta wykształciła ponad dwa tysiące specjalistów. Szkołę odznaczono Medalem Komisji Edukacji N arodowej. Przy ul. Prądzyńskiego otwarto żłobek dla siedemdzIesięciorga pięciorga dzieci,

któremu nadano imię Misia Uszatka. Kierownictwo placówki objęła Właijysława Seroka.

Dzień patronki Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Modrzejewskiej. Odbył się uroczysty apel. W czasie akademii mgr Eugenia Łęgosz- Brodnicka otrzymała za osiągnięcia wychowawcze Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania II stopnia. "Złote Tarcze" wręczono uczniom: Jadwidze Bernardczyk, Małgorzacie J oachimiak, Tomaszowi Staredze i Iwonie Zurkowskiej. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" rozpoczął się V Międzynarodowy Turniej Gimnastyki Artystycznej "Turniej Wiosny" o Puchar Prezydenta Miasta; uczestniczyły reprezentacje dziesięciu państw. Barw Polski broniły dwie poznanianki: Lucyna Czerwińska i -Sławomira Sobkowska, obie z Klubu Sportowego "Energetyk" . W salonie T owarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę miniatur Janusza Lityńskiego. W Pałacu Kultury odbył się Przegląd Amatorskiej Twórczości Filmowej "P A TF- 78".

W Sali Błękitnej Pałacu Kultury Henryk Boukołowski przedstawił monodram Promethldlon według tekstów Cypriana Kamila Norwida.

Jubileusz pięćdziesięciolecia pracy zawodowej obchodził mistrz "czarnej sztuki" Czesław Białkowski, metrampaż w

Drukarni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Rozpoczął prace w dniu 18 marca 1928 f. W Drukarni U niwersyteckiej. Jednocześnie Czesław BinłkowsVi obchodził jubileusz trzydziestolecia pracy jako przewodnik miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Jubileusz sześćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego obchodzili małżonko "7!" Władysław (Uf. 28 I 1891 r.) i Maria Cur 4 IX 1894 f.) Rutkowscy, zamieszkali nrzy ul. Chełmońskiego 212. Władysław Rutkowski jest podporucznikiem Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Doczekali się trzech synów, sześciu wnuków i prawnuka. 19.3. Dzień Liceum Sztuk Plastycznych.

W sali sportowo-widowiskowej "Arena" zakończył się "Turniej Wiosny" w gimnastyce artystycznej o Puchar Prezydenta Miasta. Zwyciężyły: w wieloboju: l. Irina Dierjugina, 2. Renata Urbanik, 3. Sławomira Sobkowska; Układ ze skakanką: 1. Irina Dierjugina, 2. Irina Barinowa, 3.

Sławomira Sobkowska; Układ z piłką: l.

Irina Dierjugina, 2. Renata Urbanik, 3.

Susanne Ebert; Układ ze wstążką: 1. Irina Dierjugina, Sławomira Sobkowska, 3. Renata Urbanik.

Sławomira Sobkowska

Od godzin porannych brygady Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych" Energopol-T' pracowały przy montażu budowy plastycznej ciepłociągu nad ul. Marchlewskiego. Pod fachowym określeniem "obudowa plastyczna" kryją się metalowe płyty, ułożone od dołu oraz podświetlone tablice, wskazujące kierowcom drogę do Warszawy i centrum Poznania. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 152 "Koncert Poznański", w którym udział wzięła orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskie] pod

12*gościnną dyrekcją Juuozasa Domarkasa oraz pianistka Elżbieta Karaś- Krasztel. Z podróży artystycznej do Francji powrócił Poznański Teatr Lalki i Aktora, Wystawiał siedemdziesiąt osiem razy w dziewiętnastu miastach operę dziecięcą Lajkonik Jerzego Kurczewskiego, w reżyserii Wojciecha Wieczorkiewicza i scenografii Leokadii Serafinowicz. 20.3. Osiemset pięćdziesięciu fachowców reprezentujących wszystkie sektory rolnictwa poznańskiego, przedsiębiorstwa i instytucje z nim współpracujące, naukę rolniczą i handel wiejski spotkało się na naradzie w auli Uniwersytetu łm. Adama Mickiewicza z kierownictwem politycznym i administracyjnym województwa. Tematem narady były zadania stojące przed polskim rolnictwem, nakreślone na XI Plenum Komitetu Centralnego Polskie] Zjednoczonej Partii Robotnicze] . N aradzie przewodniczy} sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski. Referat wygłosił wojewoda poznański Stanisław Cozaś.

Odbyło się sympozjum na temat sytuacji prawnej rodziny studąnckiej, zorganizowane przez Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zakłócenia w pracy poznańskiego portu lotniczego, spowodowane kaprysami aury. 2aden samolot nie startował i nie lądował na Ławicy. Wieczór baletowy w Operze im. Stanisława Moniuszki w wykonaniu uczniów Średnie] Szkoły Baletowej zakończył Dekadę Kultury Szkół Artystycznych. W Muzemu Narodowym otwarto wystawę malarstwa Stanisława Szczepańskiego (1895 -1973), b. profesora poznańskiej uczelni plastycznej. N a wystawie zaprezentowano siedemdziesiąt pięć Jego obrazów olejnych (martwe natury, portrety, pejzaże) oraz rysunki. W salonie Biura Wystaw Artystycznych wiceprezydent Poznania Andrze] Wituski dokonał otwarcia wystawy fotogramów fotoreportera magazynu ilustrowanego "Tydzień" Jerzego Unierzyskiego pn. "W tonacji d-moll", będących impresjami z VII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Koncertem galowym w Teatrze N owym rozpoczął się zorganizowany po raz drugi przez studencki Klub "Od nowa" ogólnopolski "Folk Blues 78". W inauguracyjnej imprezie wzięli udział: Hanna Banaszak, Jan Izbiński, Czesław Wilczyński oraz zespoły: "Sami swoi", "Saloon" , "Spirituals and Gospels Singers", "Wolna Grupa Bukowina"; razem stu trzydsieetti wykonawców.

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 25.3.)

W auli Uniwersytetu im, Adama Mickiewicza odbył się recital fortepianowy Krystiana Zimermana.

21.3. Z udziałem wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia oraz wiceministra przemysłu chemicznego Jerzego Kopytowskiego rozpoczęły się obrady II Środowiskowej Konferencji Chemików. Przybyło ponad pięciuset przedstawicieli wielkopolskiego środowiska chemicznego, prezen< tujących najnowsze rezultaty badań naukowych oraz aktualne problemy tej gałęzi przemysłu w regionie. Odbyła się narada aktywu partyjnego i gospodarczego budownictwa. Uczestniczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski i wicewojewoda poznański Hyszard Cmielewski. Zadania budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego na lata 1976 -1980 przedstawił dyrektor Poznańskiego Zjednoczenia Budownictwa Alojzy Łuczak. Przed recitalem Krystiana Zimermana w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wręczono doroczne Nagrody Wielki e " Pro - S inf o niki" 1978. Otrzymali je: artyści-muzycy - Danuta Kaźmierska, Ewa Werka, Krystian Zimerman; pedagodzy - Mirosława Bobrowska i Maria Frąckowiak -Jaroszyk; działacze kulturalni - Krzysztof Kostyrko, Emilia Skalska i Władysława Stróżyk oraz przedstawiciele Poznańskich Zakładów Graficznych - Henryk Stęsik i Zdzisław Wroński.

W galerii Olgierda N owaka przy ul. Fre- dry otwarto wystawę malarstwa Małgorzaty Konwerskiej. 22.3. Odbyło się X Plenum Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, poświęcone omówieniu realizacji programu rozwoju usług i rzemiosła w województwie poznańskim. Obradami kierował przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Zbigniew Kmieciak. Referat wygłosił sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Kazimierz Nowakowski. Obrady jeżyckiej dzielnicowej konferencji sprawozdawczo-wyborczej Towarzystwa Przyjaźni Folsko- Radzieckiej. Przewodniczącym Zarządu Dzielnicowego wybrany został Jerzy Kujawski. Gościem konferencji był minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusjew.

W auli Akademii Ekonomicznej odbyło się wspólne posiedzenie zarządów wojewódzkich Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i Socjalistycznego Zwlązt.. ku Studentńw Polskich. -<:: .:...W siedzibie oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich otwarto wystawęfotograficzną " Nowoczesna architektura Ameryki" .

23.3. W Pałacu Działyńskich odbyło się walne zebranie członków Instytutu Zachodniego. Wysłuchano sprawozdania z działalności władz Instytutu w roku 1977 oraz dokonano wyboru nowych członków tej placówki.

ag ,jg*i

Plenarne posiedzenie Rady Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych, poświęcone ocenie działalności gospodarczej spółdzielni kółek rolniczych za rok 1977. Rzemieślniczy aktyw województwa poznańskiego spotkał się na naradzie, która odbyła się z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Wallgórskiego oraz wicewojewody poznańskiego Ryszarda Cmielewskiego.

W galerii Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto wystawę "Poezja materii, światła i ruchu. Obiekt w twórczości dwudziestu siedmiu artystów z Republiki Federalnej Niemiec". N a wystawie zaprezentowano różnego rodzaju obiekty kinetyczne, rzeźby świetlne i maszyny grające, nawiązujące m. in. do słynnych "Mobili" Caldera. 24.3. Brygady Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 5 pod kierownictwem inż. Barbary Mulowskiej rozpoczęły montaż zbrojenia fundamentu płytowo-żebrowego wysokościowca - nowego budynku dla Akademii Ekonomicznej (ul. Powstańców Wielkopolskich). Fundament płytowo-żebrowy składa się z IW m' betonu i 180 ton stali. Międzynarodowe spotkanie w rugby pomiędzy młodzieżową reprezentacją Poznania a angielską drużyną East London Football- Rugby Club zakończyło się wynikiem 21 : O (4 : O). 25.3. Urząd Stanu Cywilnego udzielił pięćdziesięciu sześciu ślubów, co uznać można za liczbą rekordową.

'W związku z układaniem ciepłociągu o godz. 8.00 zamknięto dla ruchu kołowego ul. Marchlewskiego na odcinku od ul. Niezłomnych do Powstańców Wielkopolskich.

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę krakowskiego artysty-plastyka Janusza Lityńskiego. 27.3. W salonie Polskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto międzynarodową wystawę "Venus-73". 29.3. Projekt planu społeczno-gospodarczego rozwoju miasta i budżetu na rok 1978 był głównym tematem sesji Miejskiej Hady Narodowej, której ob ady prowadził jej przewodniczący Józef Switaj. Najważniejsze zadania gospodarcze konieczne dla zapewnienia poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkańców przedstawił prezydent miasta Władysław Sleboda. Senat Politechniki Poznańskiej na zebraniu protestacyjnym uchwalił rezolucję przeciwko próbom rozpowszechniania bomby neutronowej. W godzinach rannych wyjechał z Poznania do Sarajewa (Jugosławia) zespół Teatru Polskiego pod kierownictwem Romana Kordzińsklego. Gościnny występ Tadeusza Wierzbickiego w partii Don Basilia w operze Cyrulik sewilski Rossiniego w Operze Poznańskiej. W auli Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej odbył się koncert poświęcony twórczości Stefana B. Poradowskiego. W kawiarni "Literackiej" odbył się wieczór autorski Tadeusza Chudego (Warszawa). Na Osiedlu Wielkiego Października zanotowano temperaturę +23°C w cieniu. 30.3. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H.

Cegielski" odbyło się spotkanie zasłużonych w pracy zawodowej i społecznej członków załogi. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski wręczył odznaczenia państwowe za zasługi w produkcji dwuczłonowej lokomotywy elektrycznej 203E. Zastępca dyrektora do spraw technicznych Zakładów Ryszard G6tz udekorowany został Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski. O sprawach współdziałania samorządów mieszkańców z Ochotniczą Rezerwą Milicji Obywatelskiej mówiono podczas wojewódzkiej narady z udziałem przedstawicieli władz partyjnych i administracyjnych Poznania i województwa, Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.

Obrady zgromadzenia przedstawicieli Spółdzielni Spożywców "Społem". Sprawozdanie składał prezes Telesfor Tycner. Uczestniczył kierownik Wydziału Przemysłu i Handlu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Leon Orlikowski.

W Operze Poznańskiej gościnny występ Tadeusza Wierzbickiego w partii Filipa w operze Don Carlos Verdiego. Jubileusz trzydziestolecia pracy scenicznej obchodził tenor Opery Poznańskiej Stanisław Romański. Jubilat wystąpił w partii tytułowej w operze Don Carlos Verdiego.

31.3. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie aktywu poznańskich metalowców z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Jerzym zasadą, sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Bogdanem Waligórskim i przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Czesławem Kończalem. W wieku sześćdziesięciu szeSClU lat zmarł Marian Bandurski, długoletni dyrektor Rejonowego Urzędu Telekomunikacyjnego, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

o głównych kierunkach rozwoju socjalistycznego współzawodnictwa pracy oraz racjonalizacji i wynalazczości pracowniczej w zakładach pracy województwa poznańskiego mówiono na plenarnym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych. W obradach, prowadzonych przez przewodniczącego Rady Czesława Kończala, uczestniczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Ścibisz oraz wicewojewoda poznański Zofia Dąbrowska. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister peł

nomocny Nikołaj Gusjew. Grupie przodowników pracy wręczył on radzieckie odznaki "Zwycięzca socjalistycznego współzawodnictwa pracy". Senat Akademii Rolniczej uchwalił rezolucję potępiającą amerykańskie plany produkcji i wprowadzenia broni neutronowej do arsenałów w Europie Zachodniej. Przedszkole Nr 51 (ul. Głogowska 40) im.

Karola Świerczewskiego otrzymało sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Zebrał: Kronikarz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.10/12 R.46 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry