ISO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.10/12 R.46 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Jarmarki Świętojańskie

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Centrala Rybna", ul. Szyperska 20 Przedsiębiorstwo Przemysłu Gastronomicznego ul. Lampego 7 Regionalne Biuro Sprzedaży Związku Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego "Cepelia", ul. Ptasia 2 Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa - Książka - Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki Poznań - Wschód, ul. Żydowska 2/8 Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Handlu Ul. Kolejowa 19/21 Spółdzielcze Zrzeszenie Rękodzieła Ludowego i Artystycznego 27 Grudnia 6 Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Artystycznego "Forma" St. Rynek 52b Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Artystycznego" Rytosztuka" Wielkopolska Spółdzielnia Ogrodnicza i Pszczelarska ul. Druskiennicka 9 Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska ul. Dzierżyńskiego 382 Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodnicza i Pszczelarska Zakład w Poznaniu, ul. Druskiennicka 9 Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem" Oddział w Poznaniu, ul. Czerwonej Armii 40 Zakład Handlu Detalicznego "Południe" ul. 27 Grudnia 13 Zakład Handlu Detalicznego "Północ" ul. Czerwonej Armii 40 Zakład Restauracji i Kawiarni ul. Kramarska 1 Zakład Barów, Stołówek i Garmażerii ul. Wielka 26 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego Oddział Obrotu Ubiorami "Otex" pi. Wolności 3 Oddział Obrotu Artykułami Wyposażenia Mieszkań ul. Czerwonej Armii 46/50 * Oddział Obrotu Artykułami Sportowymi, Turystycznymi i Wypoczynku pi. Wolności 3 Wojewódzkie Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług ul. Zwierzyniecka 9 Związek Polskich Artystów Plastyków Zakłady Artystyczne ART, St. Rynek 85

2 I 3 m - x x - x x x x - x x x x x x x x - - x - x x x - x - x - x - x - x

- x - x x x - x

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.10/12 R.46 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry