SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.10/12 R.46 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Ireneusz S o 1 i ń s k i - Miejska Rada Narodowa w Poznaniu. A n e k s: Komisje Miejskiej Rady Narodowej. .5 Stefan S t u 1 i g r o s z - Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna kulturze narodowej w latach 1971-1975. An e k s: Struktura organizacyjna 13

MATERIAŁY

Zbigniew D w o r e c ki - Fakty i wydarzenia z walk o niepodległość w latach 1918 - 1919 w Poznaniu. Część pierwsza \9 Andrzej K w i 1 e c ki - Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (1920 - 1978). A n e k s: Struktura organizacyjna 29 Marian T r o c h o w s ki - Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym (1921 - 1939). 39 Edmund G r a b k o w s ki - Międzynarodowe Konkursy im. Henryka Wieniawskiego w latach 1976-1977. An e k s: Jury IV Konkursu Kompozytorskiego i V Konkursu Lutniczego. 53 Jerzy J. P a r y s e k - Kształtowanie się poznańskiego węzła komunikacyjnego 63

KRONIKA

Laureaci Nagród Jerzy Mańkowski i Tadeusz Orlik - Laureaci Nagród Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechnienia kultury za rok 1976. Dokończenie. (Czesław Chruszczewski, Izabella Cywińska, Agnieszka Duczma1-Jaroszewska, Jerzy P. Łomnicki, Jerzy Rybarczyk). .75

Z żałobnej karty Henryk K o n d z i e 1 a - Prof. dr Kazimierz Malinowski (1907 - 1977) .

Sprawozdania

Marian G e n o w e fi ak - Miejska Rada Narodowa uchwaliła Plan Społeczno- Gospodarczego Rozwoju oraz budżet miasta na rok 1978. A n e k s: U chwała Miejskiej Rady Narodowej w sprawie budżetu na rok 1978; Ulice w pełnej nazwie z imieniem patrona .87 Lech T a 1 a r c z y k - Kronika budowy N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". Rok 1975. An e k s: Numery robocze i adresowe budynków mieszkalnych i socjalno-usługowych oddanych do użytku w 1975 r. 104

Spis treści

Tadeusz Orlik - Jarmarki Świętojańskie w latach 1976-1977. Aneks: Komitety organizacyjne; Jednostki organizacyjne uczestniczące w części handlowej. Kronikarz - Wydarzenia w Poznaniu w roku 1978. Część pierwsza Kronikarz - 50 lat temu w "Kronice Miasta Poznania" pisano .

.119 151 . 1 8 1

ZDJĘCIA Zygmunta Ceglarka, Teresy Fitzner, Wery Jakubik, Henryka Kamzy, Eugeniusza Kitzmanna, Jacka Kulma, Dany Matuszewskiej, Stanisława Ossowskiego, Krzysztofa Paszkowskiego, Kazimierza- Przychodzkiego, Andrzeja Skowrońskiego, Spółdzielni Pracy "Fotos", Jerzego Unierzyskiego, Stanisława Wiktora, Grażyny Wyszomirskiej

RYSUNKI

Mieczysława Bręgiera, Franciszka Burkiewicza 1 Józefa N eubauera

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.10/12 R.46 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry