REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.10/12 R.46 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Andrzej Goćwinski (przewodniczący), Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji)

Adres redakcji: 60-967 P o z n a ń, Plac Kolegiacki 17 tel. 523 - 43

PRENUMERATA

Prenumeratę przyjmują oddziały RSW "Prasa-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe i doręczyciele w terminach: od dnia 25 listopada na styczeń, I kwartał, I półrocze i cały rok 1977; od dnia 10 każdego miesiąca (z wyjątkiem grudnia) poprzedzającego okres prenumeraty. Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje społeczno-polityczne oraz wszelkiego rodzaju inne zakłady pracy składają zamówienia w miejscowych Oddziałach RSW "PrasaKsiążka- Ruch". Zakłady pracy w miejscowościach, w których nie ma oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch" oraz prenumeratorzy indywidualni zamawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczycieli. Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122-6 211831, RSW "Prasa-Książka- Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki, Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł; rocznej - 28 zł. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, która jest o 50% droższa od prenumeraty krajowej, przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych RSW "Prasa-Książka-Ruch", ul. Wronia 23, 00-958 Warszawa. Egzemplarze zeszytów zdeaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa- Książka- Ruch" Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód ul. Żydowska 2/3, Nr konta 1221 - 6 - 228 NBP IV OjM

Do nabycia w stałym punkcie sprzedaży: Księgarni Naukowej w Poznaniu, ul. Czerwonej Armii 69

Okładkę projektowała Maria Dolna

Zdjęcie na okładce Stanisława Laskowskiego

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE

POZNAN 1979

Wydanie I. Nakład 2110+100 egz. Ark. wyd. 19,1, ark. druk. 13,75.

Oddano do składania 15 VI 1978 r. Podpisano do druku 20 XI 1978 r.

Druk ukończono w styczniu 1979 r. Papier druk. sat. ki. V, 70 g, 70X100. Zam. nr 499/116. J-18. Cena zł 7DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 01 37-3552

ISBN 83-210-0000-2

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.10/12 R.46 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry