SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.07/09 R.46 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Tadeusz Ś w i t a ł a - Inauguracyjna sesja Miejskiej Rady Narodowej (13 lutego 1978 r.). An e k s: Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z wyborów radnych sporządzony dnia 6 lutego 1978 r.; Wykaz radnych Miejskiej Rady Narodowej (kadencja 1978 - 1982). .5

ARTYKUŁY

Józef Ł o p a c z y k - Miejska Rada Narodowa i jej organy w latach 1975 - 1977 23 Jan W ę c ł a w s k i i Antoni Z y d roń - Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu w latach 1971 - 1975. A n e k s: S truktura organizacyjna 31

MATERIAŁY

Edmund G r a b k o w s k i - VII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im.

Henryka Wieniawskiego (12-27 XI 1977). An e k s: Komitet honorowy; Komitet organizacyjny; Jury; Uczestnicy. 37 Florian Krzyżaniak - Budowa trasy wylotowej Poznań-Katowice w latach 1974-1977. An e k s: Rada budowy; Kierownicy budowy, Spis obiektów inżynierskich 57 Lech Ł a w i c k i - Powszechna Wystawa Krajowa w 1929 roku. Architektura.

Część czwarta 75 Wojciech We i s s - Stowarzyszenie Elektryków Polskich (1928 - 1978). Dokończenie. A n e k s: Władze oddziału poznańskiego w kadencji jubileuszowej 1975- 1978; Spis członków zarządu oddziału poznańskiego (1928- 1974); Wykaz członków oddziału poznańskiego pełniących funkcje we władzach centralnych Stowarzyszenia Elektryków Polskich; Wykaz członków oddziału poznańskiego pełniących funkcje we władzach Naczelnej Organizacji Technicznej; Spisy członków w latach 1927 i 1939; Wykaz kół zakładowych (na dzień 31 XII 1977).

KRONIKA

Laureaci Nagród

Jerzy Mańkowski i Tadeusz Orlik - Laureaci Nagród Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1976 (Janusz Dzięcioł, Antonina Gantkowska-Jasińska, Dzierżymir Jankowski, Adam Kochanowski, Edmund Łubowski, Marian Olszewski, Emilia Skalska) . 125

Z żałobnej karty Ireneusz S o kół - Feliks Tychowski

.137

Spis treści

Sprawozdania

Lech T a l a r c z y k - Kronika budowy Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". Rok 1974. A n e k s: Numery robocze i adresowe obiektów oddanych do użytku w latach 1973 - 1974. Kronikarz -. Wydarzenia w Poznaniu w 1977 roku. Część czwarta.

Kronikarz - 50 lat temu w Kronice Miasta Poznania

.140 . 1 6 l 217

ZDJĘCIA

Leszka Adamczewskiego, Krzysztofa Deszczyńskiego, Teresy Fitzner, Wery J akubik, Henryka Kamzy, Janusza Korpala, Jacka Kulma, Andrzeja Kupidury , Dany Matuszewskiej, Jerzego Miecznikowskiego, Maksymiliana Myszkowskiego, Stanisława Ossowskiego, Krzysztofa Paszkowskiego, Andrzeja Prendkego, Kazimierza Przychodzkiego, Witolda Rosińskiego, Zbigniewa Staszyszyna, J erzego Unierzyskiego, Stanisława Wiktora, Grażyny Wyszomirskiej, Stefana Zubczewskiego.

RYSUNKI

Mieczysława Bręgiera, Edwarda Kowalskiego 1 Józefa N eubauera.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.07/09 R.46 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry