SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.04/06 R.46 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Henryk Si t a rek - Międzynarodowe Targi Poznańskie (1921-1978) Włodzimierz F i s z e r - Akademia Rolnicza gospodarce narodowej w latach 1971-1976. An e k s: Instytuty Akademii Rolniczej.

.17

MATERIAŁY

Wojciech We i s s - Stowarzyszenie Elektryków Polskich (1928 - 1978). .

Ireneusz R u t k o w s ki -. Struktura zatrudnienia ludności Poznania w latach 1950 -1970. .55

Andrzej Kor z e n i o w s k i -. Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej w Poznaniu (1967 - 1977). .71 Lech Ł a w i c k i - Powszechna Wystawa Krajowa w 1929 roku. Architektura.

Część trzecia .77 Tadeusz Ś w i t a ł a - Zapiski z działalności Rady Miejskiej w latach 1919- 1921. Dokończenie. .83

KRONIKA

Sprawozdania

Marian G e n o w e f i ak - Ochrona zdrowia ludności Poznania. (XVIII Sesja Miejskiej Rady Narodowej). An e k s: Program ochrony zdrowia ludności do 1980 r. (fragmenty). Marian G e n o w e fi ak - Ostatnia Sesja Miejskiej Rady Narodowej w kadencji 1975-1977. An e k s: Informacja prezydenta Poznania o działalności społeczno-gospodarczej (fragmenty); Fragment Uchwały Miejskiej Rady Narodowej w sprawie działalności Rady i jej organów w latach 1975 - 1977 oraz ustalenia głównych kierunków działania tej Rady na okres nowej kadencji

.93

Kronikarz

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1977. Część trzecia

.103 111 .141

Kronikarz - 50 lat temu "Kronika" pisała

ZDJĘCIA

Andrzeja Bereszyńskiego , Juliana J aranowskiego, Janusza Korpala, Tadeusza Lejczaka, Dany Matuszewskiej, Mariana Mielcarskiego, Urszuli Myszkowskiej, Stanisława Ossowskiego, Kazimierza Przycłiodzkiego, Łucjana Rosochowicza, Zbigniewa Staszyszyna, Mariana SzukaIskiego, Stanisława Wiktora i Grażyny Wyszomirskiej

RYSUNKI

Mieczysława Bręgiera i Józefa N eubauera

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.04/06 R.46 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry