SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.01/03 R.46 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

I r e n e u s z S o l i ń s ki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza udekorowany Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski .5 Tadeusz B a r t k o w i a k - N owe materiały z walk o Poznań w 1945 r. . 27 Gertruda O l s z e w s k a - Akademia Wychowania Fizycznego w latach 1971-1975 w służbie kultury fizycznej. An e k s: Instytuty i jednostki pozainstytutowe. .41

MATERIAŁY

Czesław N a w r o c k i - Zespół Osiedli Mieszkaniowych Piątkowo - N aramowice. An e k s: Konkurs Stowarzyszenia Architektów Polskich Nr 512 49 Jerzy L u t o m s ki - Dorobek Instytutu Przemysłu Zielarskiego (1947 -1977) 71 Jan G r u n wal d - Przebulowa ulic Małe Garbary-Solna. An e k s: Inwestorzy, proj ektanci i budowniczowie; Rada Budowy. .81 Tadeusz Ś w i t a ł a - Zapiski z działalności Rady Miejskiej w latach 1919- 1921 (Część II). .95 Jerzy Kra wulsk i -Stefan Brzeziński (1902-1963). .105

ŻYCIE KULTURALNE

Andrzej S a t u r n a - Opera Poznańska w sezonie artystycznym 1975/1976.

An e k s: Opera Poznańska we Włoszech (24 II - 3 III 1976); Wykaz premier w Operze Poznańskiej w latach 1972 - 1976. .111

KRONIKA

Marian G e n o w e f i ak - Kierunki rozwoju usług w latach 1976 - 1980.

Sesja Miejskiej Rady Narodowej. A n e k s: Kierunki rozwoju usług dla ludności Poznania na lata 1976 - 1980. .123

Spis treści

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1977. Część druga Kronikarz - 50 lat temu "Kronika" pisała

.131 .. 179

ZDJĘCIA Krystyny Andrzejak, Tadeusza Bartkowiaka, Jędrzeja Borowczyka, Centralnej Agencji Fotograficznej, Teresy Fitzner, Teresy Grzybowskiej, Henryka Kamzy, Tomasza Koebscha, Jacka Kulma, Tadeusza Lejczaka, Dany Matuszewskiej, Stanisława Ossowskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Spółdzielni "Fotos", Jerzego Unierzyskiego, Stanisława Wiktora, Grażyny Wyszomirskiej, Zbigniewa Żoka

RYSUNKI

Mieczysława Bręgiera, Józefa N eubauera, Elżbiety Ostrowickiej, Jerzego Szałan - kiewicza

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.01/03 R.46 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry