REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.01/03 R.46 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Andrzej Goćwinski (przewodniczący), Stanisław Kubiak Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji)

Adres redakcji: 60-967 P o z n a ń, plac Kolegiacki 17 tel. 523-43 lub 660-020

PRENUMERATA

Prenumeratę przyjmują oddziały RSW "Prasa-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe i doręczyciele w terminach: od dnia 25 listopada na styczeń, I kwartał, I półrocze i cały rok 1977; od dnia 10 każdego miesiąca (z wyjątkiem grudnia) poprzedającego okres prenumeraty. Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje społeczno-polityczne oraz wszelkiego rodzaju inne zakłady pracy składają zamówienia w miejscowych Oddziałach RSW "PrasaKsiążka- Ruch". Zakłady pracy w miejscowościach, w których nie ma Oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch" oraz prenumeratorzy indywidualni zamawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczycieli. Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211 831, RSW "Prasa-Książka- Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki, Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł; rocznej - 28 zł. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, która jest o 5Jló droższa od prenumeraty krajowej, przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych RSW "Prasa-Książka-Ruch", ul. Wronia 23, 00-958 Warszawa. Egzemplarze zeszytów zdeaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa-Książka-Ruch" Przedsiębiorstwie Upowszechniania Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód ul. Żydowska 2 3, Nr konta 1221 - 6 - 228 NBP IV OjM

Do nabycia w stałym punkcie sprzedaży: Księgarni Naukowej w Poznaniu, ul. Czerwonej Ar

Okładkę projektowała Maria Dolna

U(o.A C

Zdjęcie na okładce Stanisława Laskowskiego

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury i sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE

POZNAN 1973

Wydanie I. Nakład 2050 J lm egz. Ark. wyd. 15,6; ark. druk. 11.875.

Oddano do składania 7 X 1977 r. Podpisano do druku 31 I 1978 r Druk ukończono w lutym 1978 r. Papier drukowy ki. 5, 70 g.

70X100. Zam. nr 630/44 J-5 Cena zł 7,

DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Słk

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1978.01/03 R.46 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry