WYDARZENIA W POZNANIU W ROKU 1977

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1977.10/12 R.45 Nr4

Czas czytania: ok. 43 min.

Część

1.1. o godzinie 2.12 Poznań został połączony z elektrownią Dolna Odra. Nastąpiło to w wyniku oddania do użytku pierwszej linii najwyższego napięcia długości 214 km.

Spółdzielnia Pracy Tapicerów i Meblarska Spółdzielnia Pracy połączyły się w jedno przedsiębiorstwo pod nazwą Meblarska Spółdzielnia Pracy.

3.1. W Pałacu Kultury rozpoczęły się dziecięce imprezy noworoczne, których główną częścią było widowisko p1. Tajemnicze znaki, napisane przez Lecha Konopińskiego i Włodzimierza Scisłowskiego z muzyką Mieczysława J anica.

W salonie wystawowym Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę metaloplastyki Henryka Piotrowskiego. 4.1. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" wystąpił dwukrotnie amerykański zespół estradowy "Manhattan Transfer". 5.1. W godzinach południowych pod pomnikiem zamordowanego przez hitlerowskiego okupanta podziemnego kierownictwa poznańskiej organizacji Polskiej Partii Robotniczej na Cytadeli, delegacje Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację złożyły wiązanki kwiatów z okazji 35 rocznicy powstania Polskiej Partii Robotniczej. W salach Biura Wystaw Artystycznych odbyło się sympozjum p1. "Kształtowanie plastyczne środowiska pracy" , zorganizowane na zakończenie wystawy, obrazującej dorobek poznańskich plastyków w dziedzinie humanizacji pracypIerwsza

W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto wystawę "Konspiracyjne wydawnictwa polskiego ruchu robotniczego".

Pracownicy Politechniki Poznańskiej przybyli do Opery na "premierę z Expressem" - przedstawienie operowe organizowane w tym cyklu przez "Express Poznański". Goście obejrzeli balet Ludwiga Minkusa Don Kichot, przed jego premierą w dniu 8 stycznia. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbył się koncert rozrywkowy pod nazwą "Henryk Debich zaprasza".

7.1. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej kierownictwo wojewódzkiej instancji partyjnej spotkało się z zespołem "Expressu Poznańskiego". Podczas spotkania I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego J erzy Zasada udekorował dziennikarzy i pracowników redakcji wysokimi odznaczeniami państwowymi: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Macieja Gryfina-Gałązkiewicza; Krzyżami Kawalerskimi: Wiktorię Brussy, Henryka Derwicha, Kazimierza Orlewicza, Romualda Połczyńskiego, Irenę Tomiak. Redakcja wyróżniona została zbiorową Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskie

Wydarzenia w Poznaniu (7 - 8.1.)

go". Gratulacje z okazji jubileuszu złożyli zespołowi: przedstawiciel Wydziału Prasy, Radia i Telewizji Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Andrzej J endrych, wiceprezes Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa- Książka- Ruch" Bronisław Stępień i sekretarz generalny Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich - Zbigniew Tempski.

Wieczór tego dnia zespół "Expressu Poznańskiego" i zaproszeni goście spędzili w Operze Poznańskiej na koncercie "Po dobrej pracy - dobra rozrywka". Program wypełnili soliści, chór, orkiestra i balet Opery Poznańskiej pod dyrekcją Jana Kulaszewicza. Program prowadziła Maria Wróblewska. W Poznaniu przebywał kierownik Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J arema Maciszewski, który złożył wizytę m. in. w Politechnice Poznańskiej. Podczas spotkania przedyskutowano koncepcje programów rozwojowych, kształcenia i badań naukowych wyższych uczelni technicznych. Nastąpiło otwarcie uczelnianego Ośrodka Pracy Ideowo- Wychowawczej.

-8.1. Spotkanie zespołu redakcyjnego "Expressu Poznańskiego" ze współpracownikami i przyjaciółmi dziennika, zorganizowane przy współudziale Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem" w restauracji "Adria". Było ono zarazem finałem pierwszego etapu "olimpiady kulinarnej" o tytuł "Kucharza Miesiąca". Przybyli przedstawi

ciele władz partyjnych i administracyjnych, reprezentanci zaprzyjaźnionych redakcji z Czechosłowacji, Rumunii i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dziennikowi-jubilatowi przekazano w czasie spotkania wiele gratulacji i najlepszych życzeń. Tytuł - "Kucharza Roku" zdobyła Teresa Kmiecikowska - szef kuchni gnieźnieńskiej restauracji "Europejska".

Praktyczne bluzeczki ozdobione najtrafniejszymi dowcipami rysunkowymi Henryka Derwicha sprzedawano w sklepach Otexu. Jako modelka wystąpiła piosenkarka Magda Bielecka

Premiera baletu Ludwiga Minkusa Don Kichot w Operze Poznańskiej, w choreografii Barbary Kasprowicz i scenografii Barbary Jankowskiej. Kierownictwo muzyczne Jana Kulaszewicza. W premierowej obsadzie wystąpili: Władysław Milon (Don Kichot), Bogusław Chojnacki (Sanczo Pansa) , Małgorzata Połyńczuk (Kitri), Juliusz Stańda (Basili o ), Teresa Chodziak (J uana) , Józef Zieliński (Lorenzo), Blandyna Makowiecka (Angela), Maria Malinowska (Conchita), Andrzej Górny (Gamache), Blandyna Makowiecka, Maria Malinowska i Jolanta Tukaj (Trzy driady), Danuta Fajfer, Jadwiga Milczyńska, Wiesława Socha i Bożena Tomiak (Cztery driady), Danuta Łodyga (Dulcynea), Edmund Koprucki (Espado), Andrzej Łączka, Roman Kurniczak, Krzysztof Targoński i Lech Wołczyk (Toreądorzy), Barbara Gołaska (Mercedes), Roman Kurniczak (Cygan), Jadwiga Milczyń

ska (Cyganka), Wiesława Socha (Zaklęta królewna), Piotr Piotrowski (Caraculiambro ), Małgorzata Grabska, Grażyna Kobzda, Beata Milon i Jolanta Tukaj (Grand pas), Grażyna Jackowska (Amorek) .

Małgorzata Polyńczuk (Kitri) i Juliusz Stańda (Ba silio)

W salach hotelu "Polonez" odbył się.

tradycyjny Bal Sportowców organizowany przez "Express Poznański". W Teatrze Lalki i Aktora "Marcinek" odbyła się premiera spektaklu Krystyny Miłobędzkiej Ptarn w reżyserii Leokadii Serafinowicz. Scenografię zaprojektował Jan Berdyszak, a muzykę skomponował Franciszek Woźniak. W premierowej obsadzie wystąpili: Teresa Sreberska (Matka), Jan Harenda (Ojciec), Krystyna Cysewska (Ciotka), Andrzej Marciniak (Wuj), Krzysztof Deszczyński (Chłopiec). W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 137 karnawałowy Koncert Poznański, którego program wypełniła orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Przy fortepianie Andrzej Tatarski.

9.1. Początek występów polskiej rewii na lodzie w sali sportowo-widowiskowej "Arena" .

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę pokonkursową pn. "Małe formaty-74"i* 1113TMTM

10.1. W obecności I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady i ministra Przemysłu Maszynowego Aleksan - dra Kopcia wmurowano akt erekcyjny pod przyszłą halę produkcyjną Fabryki Samochodów Rolniczych. Generalnym wykonawcą jest Poznańskie Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu "Energoblok".

Akt erekcyjny w imieniu generalnego wykonawcy podpisuje Stefan Krupa. W głębi od lewej: dyrektor generalny Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego "Polmo" Ignacy Maciejewski, minister Przemysłu Maszynowego Aleksander Kopeć, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada

W Domu Kultury "Łowiczanka" odbył się IV Wojewódzki Zjazd Delegatów Towarzystwa Trzeźwości Transportowców. Uczestnicy obrad podsumowali działalność w latach 1970 - 1976. Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych w Poznaniu zainaugurowała obchody trzydziestolecia swego powstania. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert, w któ

Wydarzenia w Poznaniu (10-13.1.)rym obok Estradowy ra" .

Zespół " Eskadorkiestry wystąpił Wojsk Lotniczych

Orkiestrą Reprezentacyjną Wojsk Lotniczych w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza dyryguje gościnnie Kazimierz Hilla. Śpiewa Katarzyna Rymarczyk

Otwarcie wystawy fotogramów Dany Matuszewskiej, reporterki "Expressu Poznańskiego" odbyło się w salonie Empiku.

Odbyło się. posiedzenie jury pod przewodnictwem Ryszarda Kiełbia (Zielona Góra), które rozdzieliło nagrody za najciekawsze grafiki i rysunki, nadesłane na Konkurs im. Jana Wronieckiego. Wdziedzinie grafiki I Nagrodę przyznano Jerzemu Rybarczykowi za pracę Kostki.

Laureatem I Nagrody w dziale rysunku został Andrzej Fasiecki, który nadesłał na ten konkurs pracę zatytułowaną Niepokój.

W styczniowym turnieju recytatorskim o nagrodę "Wierzbowego Liścia" w Empiku zwyciężył Jacek Pater z Domu Kultury Kolejarza za interpretację utworu Stanisława Grochowiaka Komendantowa. 11.1. W Domu Studenckim "J owita" przy Zwierzynieckiej 7 otwarto wystawę książek naukowych wydawnictwa Springer Verlag. 12.1. Wieczorem z dworca głównego odjechał do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Pociąg Przyjaźni "Poznań-77", wiozący trzystu pięćdziesięciu aktywistów Towarzystwa Przyjaźni PolSko- Radzieckiej . Na dworcu odjeżdżających żegnali m. in.: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Bogdan Gawroński, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Józef Świtaj. Obecny był wicekonsul Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Igor Baszarin.

W podróż do Niemieckiej Republiki Demokratycznej udał się Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. 13.1. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego odbył się "Czwartek literacki", ria którym gościł publicysta, prozaik i eseista Edmund Osmańczyk.

luuiiiiiin

Spiewak bułgarski, solista Opery w Plowdiw, bas J ewstatij A. Dimitrow wystąpił gościnnie na scenie Opery Poznańskiej, wykonując partię Mefistofelesa w Fauście Gounoda. N iepomyślne warunki atmosferyczne spowodowały, że nie wszystkie samoloty mogły lądować na warszawskim lotnisku Okęcie. Niektóre musiały lądować w Ławicy, m. in. samolot Bułgarskich Linii Lotniczych " B alkan" i samolot "Lotu" IŁ-62 "Chopin" lecący z Londynu oraz samolot kursujący na linii Szczecin- Warszawa.

14.1. Odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, w czasie którego omówiono problemy pracy w środowiskach powstańców wielkopolskich w różnych regionach kraju. W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" otwarto wystawę pn. "Polacy i przyjaciele Polski w Austrii" przygotowaną przez lubelskie Centrum Polonijne. Koncert laureatów turnieju miejskiego XXII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego, zorganizowany z okazji dziesięciolecia Chóru Akademickiego Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza. Obok Chóru, którym dyrygował Stanisław Kulczyński, wystąpili soliści: Delfina Ambroziak (sopran), Aleksandra Imaiska (alt), Paulos Raptis (tenor), Marian Kondella (baryton), Andrzej Tatarski (fortepian), Stefan Sibilski (organy).

Orkiestra Kameralna Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego pod dyrekcją Agnieszki Duczmal wyjechała do Hoyerswerda (Niemiecka Republika Demokratyczna).

15.1. Delegacja dziennika-jubilata "Expressu Poznańskiego" złożyła wizytę w Domu Weterana, gdzie na ręce zasłużonej działaczki ruchu robotniczego Wiktorii Hetmańskiej przekazała serdeczne życzenia mieszkańcom Domu i wiązankę składającą się ze stu czterdziestu dziewięciu biało-czerwonych goździków.

Od lewej: zasłużona działaczka ruchu robotniczego Wiktoria Hetmańska, dziennikarze "Expressu Poznańskiego" Olga Kunze i Romuald Połczyński

Z okazji dziesięciolecia Chóru Akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, działającego pod dyrekcją Stanisława Kulczyńskiego, w Sali Lubrańskiego Collegium Minus odbyło się spotkanie przedstawicieli władz politycznych, administracyjnych i kulturalnych województwa poznańskiego i Poznania z członkami chóru. Za rozsławianie uczelni i miasta w kraju i poza granicami złożył podziękowanie oraz życzenia dalszych sukcesów wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Chór udekorowany został zbiorową Odznaką Honorową Miasta Poznania oraz Złotą Honorową Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

W Arsenale otwarto trzy wystawy: plon zorganizowanego w Starym Tomyślu międzynarodowego pleneru "Zielone Zagłębie", malarstwa Andrzeja Kurzawskiego oraz grafiki i plakatów Grzegorza Marszałka. Drugi gościnny występ Jewstatija A.

Dimitrowa w roli Filipa w Don CarlosIe Verdiego w Operze Poznańskiej. 16.1. W sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbył się koncert śpiewaków amerykańskich: Blanche Foreman (alt) i Charlesa Browna (baryton). Akompaniował Andrzej Ferber. "Otwarte drzwi" na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. Groźna kraksa na przejeździe kolejowym przy ul. Lutyckiej. Wypadek spowodował kierowca samochodu ciężarowego skoda, który na oblodzonej jezdni doprowadził do uderzenia ciężarówki w stojące przed_ zamkniętym szlabanem samochody osobowe. Silne uderzenie wypchnęło samochody na jeden z torów; na szczęście - pociąg już przejechał. 17.1. Inauguracja prelekcji o Poznaniu organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania. Tadeusz H. Nowak wspominał kabarety literackie Poz

Wydarzenia w Poznaniu (17 - 23.1.)

Początek "Białego Tygodnia" w sześciu poznańskich sklepach specjalistycznych "Otexu". 18.1. W księgarni Ośrodka Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych "Orpan" przy ul. Mielżyńskiego 27/29, otwarto wystawę pod nazwą "Gospodarka przestrzenna - środowisko człowieka aglomeracj e miej skie". Zgromadzono na niej osiemset książek, głównie angielskich, amerykańskich, francuskich, polskich i radzieckich. Z podróży artystycznej do Niemieckiej Republiki Demokratycznej powrócił Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. W Empiku otwarto wystawę dorobku wydawnictwa Verlag der N ation z Berlina. Otwarcia dokonał wicedyrektor wydawnictwa Hartmut Menard.

W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" otwarto wystawę malarstwa Hieronima Różańskiego. W wieku pięćdziesięciu jeden lat zmarł mgr inż. arch. Henryk Błaszkiewicz, w latach 196) - 1968 zastępca głównego architekta m. Poznania; wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego i Zakładu Architektury przy Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej; b. wiceprezes oddziału poznańskiego Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, udekorowany Złotym Krzyżem Zasługi. M.l. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyła się konferencja Samorządu Robotniczego.

Jury pod przewodnictwem Ryszarda Semka rozstrzygnęło konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej wielofunkcyjnego ośrodka sportowego Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia" w rejonie Niestachowa. Tegoż dnia otwarto wystawę pokonkursową. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert chóralno-organowy z okazji setnej rocznicy urodzin Feliksa Nowowiejskiego. Udział wzięli: Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza i Romuald Sroczyński (organy).

W poznańskim szpitalu zmarł w wieku sześćdziesięciu dwóch lat prezes Polskiego Związku Kolarskiego Włodzimierz Gołębiewski, dziennikarz i działacz sportowy, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizatorów Wyścigów Kolarskich i wiceprezes Międzynarodowego Związku Kolarstwa Amatorskiego. 20.1. Narada prezesów zarządów spółdzielni pracy i spółdzielni inwalidzkich z miasta i województwa oraz sekretarzy podstawowych organizacji partyjnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w sprawie możliwości zwiększenia produkcji na rynek lokalny. Do Ośrodka Informacji Naukowej poznańskiego oddziału Polskiej Akademii N auk przybył dyrektor Ośrodka Informacji Nauk Społecznych i Politycznych w Bukareszcie dr Mircea J oanid. 21.1. Dzień Babci. Imprezy odbywały się przeważnie w przedszkolach. Piekarnie przygotowały ok. 15 (XX) torcików. Niektóre zawierały bony-prezenty, stanowiące zaproszenie na specjalny koncert w Kawiarni W-Z. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Witolda Krzemieńskiego. Solistką była laureatka Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w 1957 r. Ayla Erduran (Turcja).

22.1. Obradowała XV Sesja Miejskiej Rady N arodowej z udziałem wojewody Stanisława Cozasia oraz prezydenta miasta Władysława Slebody. U chwalono Plan Społeczno-Gospodarczego Rozwoju i budżet miasta na rok 1977. W nocy przybył na dworzec główny wracający z podróży do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Pociąg Przyjaźni "Poznań 77" witany przez przedstawicieli władz partyjnych i Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej.

23.1. VII Wojewódzki Zjazd Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

Recital fortepianowy Krystiana Zimermana w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza.

W hali nr 20 Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się międzypaństwowe spotkanie tenisowe Polska-Węgry. Wygrali Węgrzy 3 : O.

24.1. Ogłoszono wyniki zorganizowanego przez oddziały Wojewódzki i Miejski Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego, przy współudziale poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich - konkursu na publikacje prasowe o tematyce antyalkoholowej. Jury przyznało dwie pierwsze nagrody Włodzimierzowi Goszczyńskiemu (Polskie Radio) i Michałowi Łuczakowi ("Głos Wielkopolski") .

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę "Kultura ludowa Afganistanu".

Recital Jerzego Połomskiego w Operze Poznańskiej.

Rozpoczęły się ferie zimowe młodzieży szkół podstawowych. Jarmark różności w hali nr l Międzynarodowych Targów Poznańskich zorganizowany dla dziatwy szkolnej z okazji wakacji "Zima 77". 25.1. Ponad trzy tysiące zuchów i harcerzy uczestniczyło w uroczystości otwarcia akcji '"Zima- 77". Wicekurator Barbara Stefańska życzyła dzieciom udanych wakacji. Odczytany został rozkaz specjalny komendanta Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego do zuchów, harcerzy i instruktorów harcerskich. Uroczystość otwarcia "Zimy-77" zakończył przemarsz harcerzy przez miasto. W Bibliotece Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się sesja naukowa na temat roli bibliotek wielkopolskich w rozwoju nauki i kul

tury. Kilkunastu osobom wręczono Odznaki Honorowe miasta i województwa oraz dyplomy uznania Ministerstwa Kultury i Sztuki. Otwarto także wystawę obrazującą dorobek bibliotek regionu w latach 1945 - 1975. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto VI Doroczną Wystawę Fotografii Klubu ,,6X6" z Pałacu Młodzieży w Warszawie.

26.1. Odbyło się VI posiedzenie plenarne Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. Obradom przewodniczył Tadeusz Kwaśniewski. Referat na temat zwiększenia wkładu wojewódzkiej organizacji Stronnictwa w społeczno-gospodarczy rozwój Poznańskiego w latach 1977 -1980 wygłosił sekretarz Kazimierz Nowakowski. Początek gościnnych występów Emilii Krakowskiej w roli Warwary Michajłowny w sztuce Maksyma Gorkiego Letnicy w Teatrze N owym.

27.1. Rozpoczęła się dwudniowa konferencja na temat "Doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkoleniu przyszłej kadry handlowców" , zorganizowana przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego. N arada aktywu społeczno-gospodarczego Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem". 28.1. Do Poznania przybył polski żeglarz - kapitan Kazimierz Jaworski. Z sympatykami żeglarstwa spotkał się w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki. Koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Kazimierza Morskiego. Solistką była Lidia Grychtołówna (fortepian).

29.1. Na scenie Teatru Polskiego odbyła się premiera dramatu Juliusza Słowackiego Horsztyński. Przedstawienie reżyserował Roman Kordziński, scenografia - Zbigniewa Bednarowicza, muzyka · - Tadeusza Woźniaka. W premierowej obsadzie wystąpili: Andrzej Błaszyk (Ksawery Horsztyński), Marzena Trybała-Dąbrowska (Salomeą), Piotr Wypart (Swiętosz), Andrzej Bogusz (Ojciec Prokop ), Włodzimierz Kłopocki (Szymon Kossakowski), Zbigniew Szczepiński (Szczęsny), Ania J aeger (Michaś), Anna Musiałówna (Amelia), Jarosław Jordan (Ksiński)"

Wydarzenia w Poznaniu (29 - 31.1.)

Anna Musiałówna (Amelia) i Jarosław Jordan (Ksiński) w dramacie Juliusza Słowackiego "Horsztyński"

Stanisław Owoc (Karzeł), Zdzisław Krauze (Sforka), Helena Krauze (Małgorzata), Józef Jachowicz (Sługa), Zinaida Zagner (Maryna), Janusz Greber (Nieznajomy), Piotr Binder (Wyrwik), Jacek Dzisiewicz (Skowicz), Jacek Flur (Garnosz).

-30.1. W Operze Poznańskiej spotkali się na akademii pracownicy oddziału Obrotu Artykułami Wyposażenia Mieszkań Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego. Uczestniczyli przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych miasta i województwa poznańskiego. Oddział otrzymał sztandar, a wyróżniający się w pracy zawodowej i społecznej członkowie załogi - odznaczenia państwowe, regionalne i resortowe. Wiceprezydent Poznania Włodzimierz J uskowiak udekorował Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Bogdana Mydlarza i Czesława Wilczyńskiego. W Technikum Geodezyjno- Drogowym odbył się wojewódzki finał VIII Olimpiady Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Duże zainteresowanie poznaniaków wzbudziły roboty ekip "Energopolu-1" i przedsiębiorstwa "Termoizolacja" na ul. Marchlewskiego. Ponad jezdnią przerzucono ciepłociąg dla budującego się hotelu "Poznań". Roboty podstawowe trwały od godz. 6.00 do 22.00, a potem wykonano jeszcze izolację i usunięto rusztowanie, aby rano tramwaje mogły kursować bez zakłóceń. Na czas robót tramwaje kursowały zmienioną

Ekipy "Energopolu T' i "Termoizolacji" przygotowują rurociąg do "przerzucenia" ponad jezdnią ul. Marchlewskiegotrasą, pozostały ruch kołowy odbywał się tylko po jednej jezdni. 31.1. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się międzywojewódzka narada aktywu polityczno-gospodarczego województw: gorzowskiego, kaliskiego, konińskiego, poznańskiego i zielonogórskiego. Omawiano najważniejsze poczynania po VI Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zmierzające do rozwoju produkcji rolnej. Serdecznymi oklaskami powitano przybyłego na naradę I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka. W obradach uczestniczył kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Komitetu Centralnego Jerzy Wojtecki.

Przemawia I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek

W księgarni " Przyj aźń" zawiązał się Klub Miłośników Książki Radzieckiej.

Gościnne występy Wrocławskiego Teatru Pantomimy pod dyrekcją Henryka Tomaszewskiego na scenie Opery Poznańskiej. Prezentowano naj nowszy program Sceny fantastyczne Z legendy o Panu Twardowskim.

N a ulicach śródmieścia brygady Zarządu Dróg i Mostów przystąpiły do wymiany znaków drogowych, z małych na wielkie.

Zbigniew Mielcarek i Zbigniew Krzysztofiak instalują nowy znak drogowy przy ul. Czerwonej Armii u zbiegu z Kościuszki

1.2. Koncert Poznańskiej Orkiestry Kameralnej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

W sali kina "Grunwald" odbył się koncert naj popularniejszej polskiej grupy rockowej roku 1976 "Budka suflera". 2.2. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyły się seminaria dla aktywistów przed ich wyjazdem w teren w celu udzielenia pomocy działaczom gminnym w przeprowadzaniu zebrań i rozmów z rolnikami.

9 Kronika m. Poznania - 4

Walenty Kowalewski obchodził swe setne urodziny. Z tej okazji odwiedzili go w mieszkaniu przy ul. Woźnej 12 przedstawiciele władz miejskich i dzielnicy Stare Miasto, Frontu Jedności N arodu, organizacji społecznych i Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, z którymi Jubilat związany był przez wiele lat. 3.2. W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej odbyła się jubileuszowa wieczornica dla funkcjonariuszy Zmechanizowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej. Przybyli na nią przedstawiciele władz wojewódzkich z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdanem Gawrońskim, Komendy Głównej i Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. Wzorowym funkcjonariuszom wręczono odznaki "Za zasługi w ochronie porządku publicznego". II Zjazd Delegatów Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych. W hali nr 7 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto Ogólnopolską Wystawę Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

Hodowcy prezentują "Olbrzyma rzymskiego" i "Barwnogłówkę poznańską" hodowane w Poznaniu od ponad czterystu lat

4.2. Koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod gościnną dyrekcją Lucien J. Baptiste (Francja), z udziałem francuskiego skrzypka Jean Fourniera.

5.2. W Pałacu Kultury rozpoczął się Przegląd Amatorskiej Twórczości Filmowej pod hasłem "Człowiek - Praca - Wypoczynek". Główną nagrodę zdobył film p1. Pamiętnik Macieja Olsztyńskiego z Amatorskiego Klubu Filmowego "Syzyf' przy Zakładzie Usług Socjalno-Bytowych Poznańskiego Zjednoczenia Budownictwa. W Teatrze Muzycznym odbyła się premiera wodewilu w stylu retro Ryszarda

"Wydarzenia w Poznaniu (5 - 7.2.)

Ruszkowskiego Wesele Fonsia, na nowo opracowanego przez Jerzego J urandota z piosenkami Jerzego Wasowskiego. Przedstawienie przygotowali: Henryk Olszewski (reżyseria), Jerzy J oachimiak (scenografia), Zygmunt Kamiński (układy taneczne). Jako kierownik muzyczny debiutował Andrzej Kamprowski. W premierowej obsadzie wystąpili: Ada Jarysz (Eufemia Kurnicka), Teresa Bogdanowicz (Wanda), Barbara Biskupska (Anastazja Kurnicka), Katarzyna Góralczyk (Pola), Sławomir Pietraszewski (Kazimierz), Jan Rowiński (Kropski) , Jarosław Stempowski (Alfons zwany Fonsiem), Zdzisław Zachariusz (Mrozik), Henryk Olszewski (Dorowski), Aleksandra Rybacka (Małgosia). W partii Basilia w balecie Minkusa Don Kichot wystąpił pierwszy solista Państwowej Opery Bałtyckiej, Andrzej Bujak. Jego partnerką była Izabela Kwiecień.

Kulig wokół nowego ZOO na Białej Górze zorganizowała dyrekcja Wielkopolskiego Ogrodu Zoologicznego. Bal Prasy w lokalach "Adrii".

6.2. W Sali Błękitnej Pałacu Kultury odbył się walny zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego. Prezesem nowego zarządu wybrano ponownie doc. dra Jerzego Boguckiego. W Klubie Tip-Top na Osiedlu Przyjaźni odbyła się premiera sztuki Wiesława Dymnego A diabłu ogarek, w wykonaniu Estrady Małych Form przy Poznańskim Towarzystwie Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego. Przedstawienie reżyserował Piotr Sowiński (scenografia Henryka Konarzewskiego). Role bohaterów powieści grali: Romuald Grząślewicz, Marian Jurga, Marek Pyś i Piotr Sowiński.

W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł Sylwester Kucharski, weteran ruchu robotniczego, działacz Komunistycznej Partii Polski i Polskiej Partii Robotniczej; od 1945 r. członek Komitetu Dzielnicowego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej J eżyce, udekorowany Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski.

7.2. W godzinach południowych na domu przy alei Wielkopolskiej, w którym żył i tworzył Feliks Nowowiejski, odsłonięto tablicę pamiątkową wykonaną przez Zakłady Metalurgiczne "Pomet" według proj ektu Ryszarda Skupina. Po przemówieniu prezesa poznańskiego oddziału Związku Kompozytorów Polskich - Franciszka Woźniaka, odsłonięcia tablicy dokonał wiceprezydent Miasta Andrzej Wituski. Pod tablicą złożono kwiaty. Pienia wykonał Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki Spółdzielczości Pracy pod dyrekcją Mieczysława Dondajewskiego.

Feliks Nowowiejski. Zdjęcie z roku 1928 lub 1929, kiedy Opera Poznańska wystawiała jego dzieła baletowe

Wieczorem w sali Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbył się koncert ku czci Feliksa Nowowiejskiego, w którym uczestniczyli artyści -śpiewacy: Antonina Kawecka, Józef Kolesiński i Barbara Zagórzanka; przy fortepianie Krystyna Kujawa. Śpiewał Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki Spółdzielczości Pracy pod dyrekcją Mie

czysława Dondajewskiego. Poezje recytował Janusz Greber. Jubileusz pięćdziesięciopięciolecia pracy naukowej obchodził prof. dr Tadeusz Cyprian. Z tej okazji w U niwersytecie im. Adama Mickiewicza odbyła się uroczystość, podczas której wręczono jubilatowi specjalny numer "Kuchu prawniczego, ekonomicznego i socjologicznego" . W Domu Technika odbyła się krajowa narada techniczna poświęcona problemom opakowań szklanych.

Otwarcie wystawy malarstwa Edwarda Dwurnika w Galerii N owej. Zaprezentowano prace artysty z trzech cykli tematycznych: Miasteczka, Sportowcy i Gazety.

8.2. Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową "Osiedle Młodych" a Politechniką poznańską. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital fortepianowy radzieckiej pianistki Diny J offie. 9.2. Na Starym Rynku kręcono sceny do widowiska telewizyjnego Puszkin Michała Bułhakowa w reżyserii Macieja W ojtyszki.

Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej przekazali dyrekcji Muzeum N arodowego skradziony w nocy z 16 na 17 listopada 1976 r. Autoportret Jacka Malczewskiego. 10.2. Około siedmiuset uczestników z kraju i z zagranicy przybyło na sesję naukową poświęconą ochronie roślin. Sesję zorganizował po raz siedemnasty Instytut Ochrony Roślin. W porcie rzecznym rozpoczął się nowy sezon żeglugi. W budynku Wojewódzkiej Federacji Sportu przy ul. Reymonta 35 oddano do dyspozycji sportowców Wojewódzką Przychodnię Sportowo- Lekarską.

W sali sportowo-widowiskowej "Arena" rozpoczął się międzynarodowy turniej piłki ręcznej mężczyzn rozgrywany z okazji rocznicy wyzwolenia Poznania. 11.2. Posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. W obradach uczestniczyli m. in. sekretarz Zarządu Głównego Józef Szkuta, przedstawiciele władz

partyjnych, administracyjnych, organizacji społecznych. Sprawozdanie za rok 1976 złożył prezes Zarządu Wojewódzkiego Marian Jakubowicz. W Ośrodku Tradycji Ruchu Młodzieżowego w Pałacu Kultury wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski oraz Józef Szkuta wręczyli przyznane kombatantom odznaczenia. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Edmund Schwartz; Krzyże Partyzanckie - Ryszard Kall, Józef Krzywania, Bronisława Pierzak, Jan Siarka. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod gościnną dyrekcją Juozasa Domarkasa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). Solistą był Zbigniew Szymonowicz (fortepian).

W kinie "Kosmos" odbył się pokaz filmów baletowych Polskiego Teatru Tańca, do których choreografię przygotował Konrad Drzewiecki.

12.2. Z inicjatywy Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu odbyło się spotkanie z pięćdziesięciu dziewięcioma osobami wyróżniającymi się obywatelską postawą w sytuacjach wymagających odwagi. Wzięli w nim udział przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej i Wojewódzkiej. Serdeczne słowa podziękowania zebranym przekazał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Switaj. Podkreślił rolę, jaką odgrywają ludzie zajmujący czynną postawę wobec przejawów łamania prawa lub w sytuajcach, gdy innym potrzebny jest natychmiastowy ratunek. Józef Świtaj wspólnie z wiceprezydentem Poznania Andrzejem Wituskim wręczyli uczestnikom spotkania upominki oraz listy gratulacyjne. Z okazji stodwudziestej rocznicy powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w sali Pałacu Działyńskich odbyło się zebranie nadzwyczajne. Prezes prof. dr Zdzisław Kaczmarczyk przedstawił historię Towarzystwa. Czterem naukowcom nadano godności członków honorowych Towarzystwa: prof. dr Antoniemu Rorstowi, prof. dr Ge

Wydarzenia w Poznaniu (12-16.2.)

rardowi Labudzie, prof. dr Władysławowi Kuraszkiewiczowi oraz prof. drowi Feliksowi Tychowskiemu. Za długoletnią pracę na polu popularyzacji nauki Towarzystwo otrzymało Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Gościem na zebraniu Towarzystwa był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński.

Fragment uroczystego zgromadzenia w sali Pałacu Działyńskich

12 lutego 1945 r. odbyła się pierwsza lekcja w Szkole Podstawowej Nr 33 przy ul. Jarochowskiego, kiedy w mieście trwały jeszcze walki o Cytadelę. Gmach ten został zamieniony na Młodzieżowy Dom Kultury, ale pamięć o pierwszej czynnej szkole przechowuje Szkoła Podstawowa przy ul. Wyspiańskiego im. Zdobywców Cytadeli. W rocznicę tego wydarzenia odbyła się uroczystość z

udziałem ówczesnych nauczycieli: kierownika Józefa Nawrockiego oraz Izabelli Cynkówny, Marii Dałkowskiej, Heleny Grajek, Lucyny Mroczkowskiej, Jadwigi Wituckiej, ówczesnego inspektora oświaty Leonarda Klóskowskiego. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto XX Doroczną

Wystawę Fotograficzną członków Bydgoskiego Towarzystwa Fotograficznego. 13.2. Kilka tysięcy poznaniaków ściągnął pierwszy dzień Kiermaszu Wiosennego do hali 8 Międzynarodowych Targów Poznańskich. Trzy poznańskie przedsiębiorstwa handlujące artykułami przemysłowymi zgromadziły towarów za ok. 20 min zł, z czego połowę stanowiły meble. 14.2. Obrady sekcji Komitetu Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk.

Początek dostaw nowej partii tramwajów typu 105 N. Tego dnia nadeszły trzy wozy. W Empiku odbył się turniej recytatorski "Wierzbowego liścia", którego gościem była bohaterka serialu telewizyjnego Daleko od szosy Sławomira Łozińska. W turnieju zwyciężyła Izabela Wiedmied z Liceum im. Heleny Modrzejewskiej; laureatka recytowała wiersz Andrzeja Zeylanda.

13.2. W gmachu Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej rozpoczęła się VIII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii żywności Polskiej Akademii Nauk. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego otwarto wystawę pn. Feliks Nowowiejski - w stulecie urodzin. Przybyła czterdziesto osobowa grupa studentów z Białorusi (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). W Arsenale otwarto wystawę pn. IV Ogólnopolskie Spotkania Twórców.

W Domu Technika odbyła się konferencja prasowa dyrektora generalnego Urzędu Targów Lipskich Erharda Hauberta, który poinformował o przygotowaniach do Targów Lipskich "Wiosna- 77".

Otwarcie samu warzywniczego na Osiedlu Manifestu Lipcowego w nie oddanym jeszcze do użytku pawilonie handlowo- usługowym. 16.2. Przy ul. Dąbrowskiego 44 otworzyła podwoje restauracja "Wiedeńska". Wnętrze lokalu urządzonego z parterowego mieszkania projektował Mirosław Stachowiak.

Fragment wnętrza kawiar

Przez Poznań z Rcstocku (Niemiecka Republika Demokratyczna), w drodze do Katowic z ciężkim ładunkiem dla walcowni blach Huty Katowice, przejeżdżał pociąg drogowy złożony z ciągników "Tatra" należący do Oddziału II Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu.

Na zdjęciu: pociąg drogowy na drodze wylotowej z Poznania

17.2.

Na Osiedlu Manifestu Lipcowego oddano do użytku Dom Przyjaźni "Trojka" z salą imprezowa na dwieście miejsc. Kierownictwo placówki powierzono Barbarze Łotockiej.

W Izbie Rzemieślniczej zakończyła się międzywojewódzka rzemieślnicza giełda towarowa. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie wyróżniających się w działalności zawodowej i społecznej pracowników spółdzielni należących do Krajowego Związku Spółdzielni Przemysłu Poligraficznego i Opakowań. U sługowa Spółdzielnia Inwalidów gościła przedstawicieli bratnich organizacji z całego kraju. W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego aktywiści Frontu Jedności Narodu i samorządu mieszkańców spotkali się z przedstawicielami władz politycznych i administracyjnych - sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej Józefem Switajem, prezydentem Poznania Władysławem Slebodą i przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Franciszkiem Szczerbalem. Okazją do tego spotkania było zakończenie powszechnego przeglądu porządku i gospodarności. W Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych odbyło się spotkanie kierownictw zakładów z przedstawicielami Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Za przedterminową realizację zadań społecznych i produkcyjnych roku 1976 przewodniczący Czesław Kończai wręczył proporce i dyplomy uznania przedstawicielom sześćdziesięciu sześciu przedsiębiorstw. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskie] pod gościnną dyrekcją Jerzego Katlewicza. Solistką była Halina Stefańska (fortepian).

W sali Ośrodka Teatralnego "Maski" przy al. Stalingradzkiej odbył się gościnny występ włoskiego zespołu pantomimicznego "La Compagnia I Gesti di Roma" .

O godz. 10.25 wydarzyła się katastrofa kolejowa na stacji Starołęka. Zginął maszynista pociągu osobowego.

Wydarzenia w I iznaniu (19 - 21.2)

N a cmentarzu J unikowskim odbył się pogrzeb red. Alfreda Kaczkowskiego, współpracownika "Gazety Zachodniej". Zginął w wypadku samochodowym w dniu 16 lutego. Żył czterdzieści sześć lat. 20.2. Siedem chórów i trzy orkiestry uczestniczyły w przeglądzie zespołów artystycznych województwa poznańskiego, zorganizowanego w ramach Przeglądu Aktywności Kulturalnej Ludzi Pracy "Człowiek - Praca - Twórczość".

W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych odbyła się przysięga podchorążych Szkoły Oficerów Rezerwy, grupującej absolwentów wyższych uczelni technicznych. Początek seminarium studenckiego poświęconego problemom Republiki Federalnej Niemiec i Polski, zorganizowanego przez studentów Akademii Ekonomicznej. Przybyli studenci z Mannheimu. Poetycki konkurs w kawiarni "Literackiej". Uczestniczyło siedemnastu autorów. Główną nagrodę zdobył Andrzej Mendyk.

W sali kina "Olimpia" z koncertem zorganizowanym z okazji trzydziestej drugiej rocznicy wyzwolenia Poznania oraz piętnastolecia swej działalności wystąpił Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia" .

21.2. Spotkanie Cytadelowców w Klubie Wojsk Lotniczych z przybyłymi oficerami Północnej Grupy Wojsk Radzieckich. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian J akubowicz wręczył podczas spotkania "Medal za udział w walkach o Cytadelę poznańską" majorowi Piotrowi Jaskowcowi, którego ojciec, Iwan, walczył w 1945 r. o wyzwolenie Poznania. Przybyła delegacja Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu Charkowskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Rad Delegatów Pracujących Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Goście zapoznali się z działalnością poznańskich władz sportowych, zwiedzili obiekty sportowe. W salach wystawowych Arsenału otwarto wystawę stu dwudziestu prac nadesłanych na I Biennale Małych Form Rzeźbiarskich. Jury pod przewodnictwem artysty rzeźbiarza Adama Smolana przyznała Grand Prix Annie Kamieńskiej-Łapińskiej (Warszawa) za pracę Stół (aluminium, marmur), a Złoty medal Annie Krzymańskiej (Poznań) za rzeźbę Tryptyk (brąz). W otwarciu wystawy uczestniczyli: wiceminister kultury i sztuki Tadeusz Kaczmarek i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński.

W sali Białej Urzędu Miejskiego spotkali się zwycięzcy współzawodnictwa "O handlowy znak jakości" poznańskich placówek handlowych i gastronicznych. To zaszczytne miano zdobyły zespoły sklepów nr 33, 120, 174, 5fJ9 i 684. Trzydziestu najbardziej zasłużonych pracowników handlu otrzymało Odznaki Honorowe Miasta Poznania. Dyplomy i odznaki wręczył wiceprezydent Andrzej Wituski. W Muzeum Narodowym otwarto wystawę prac absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych zatytułowaną "Młodzi dzisiaj". W styczniu 1977 r. ogłoszony został konkurs na piosenkę przewodnią Międzynarodowej Wiosny Estradowej, związaną z Poznaniem i porą roku, w której ta impreza corocznie się odbywa. N a konkurs nadesłano siedemdziesiąt cztery prace z całego kraju. Jury złożone z kompozytorów i literatów, któremu przewodniczył Janusz Hojan, postanowiło nie przyznać I nagrody. II nagrodę zdobyła piosenka Zbyszka Kruszony (tekst i muzyka) pt. Wiosna Kwitnie muzyką. III nagrodę ex aequozdobyły piosenki Zbigniewa Górnego do tekstu Jana K. Łojana pt. Poznań, wiosna i my oraz Piotra Pibera do tektu Lecha Konopińskiego Poznań to raz - wiosna to dwa. Wyróżniono piosenkę Benona Hardego do tekstu Jadwigi Urbanowicz pt. Zapachniały wsrystkie kwiaty. W Pałacu Kultury odbył się koncert laureatów Poznańskiego Konkursu Recytatorskiego Młodych Miłośników Miasta pn. Słowo o moim mieście. Dyrekcja Teatru Nowego skupowała w hallu Teatru rekwizyty: ryngrafy, naczynia miedziane, kielichy kryształowe, białą broń, stare butelki po winie, szpicruty, pistolety skałkowe i meble, a wśród nich: fotel typu Wolter i stolik dębowy z XVII - XIX w.

Fragment Konkursu Recytatorskiego

22.2. W ramach obchodów trzydziestej drugiej rocznicy wyzwolenia Poznania rozpoczął się I Ogólnopolski Zlot Walterowców. Inauguracja nastąpiła w Sali Wielkiej Pałacu Kultury w obecności sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Gawrońskiego, prezydenta

Powitanie Henryki Tołwińskiej

Poznania Władysława Slebody, wicewojewody Romualda Zysnarskiego. Serdecznie witano przybyłe na zlot siostrę Karola Świerczewskiego Henrykę Tołwińską oraz autorkę książki O człowieku, który sie, kulom nie kłaniał Janinę Broniewską. Uroczystość rozpoczęto odtworzeniem z taśmy magnetofonowej jednego z przemówień generała Waltera. O życiu generała, o jego ideach, mówił prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian Jakubowicz. Uczestnicy Zlotu otrzymali pamiątkowe medale. Spotkanie zakończył koncert zorganizowany przez Pałac Kultury. Wieczorem ulicami miasta przeszedł capstrzyk wojskowy. Na jego czele kroczyła Reprezentacyjna Orkiestra Wojsk Lotniczych oraz poczet sztandarowy Wyższej Oficerskiej Szkoły Służb Kwatermistrzowskich.

W godzinach południowych w Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto wystawę pt. "Karol Swierczewski 1897 - 1847".

KAROL SWIERCZEWSKI 1897 · 1947

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Chóru Chłopięcego Kreuzchor z Drezna (Niemiecka Republika Demokratyczna). Rozstrzygnięcie zamkniętego Konkursu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich na projekty obiektów dla Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Morasku. Jury pod przewodnictwem prof. Jana Węcławskiego nagrodziło pracę architektów warszawskich: Ryszarda Trzaski, Zdzisława J ońca i Janusza Olszewskiego. W Empiku otwarto doroczną wystawę najcenniejszych rysunków i grafik nadesłanych na Konkurs im. Jana Wronieckiego. 23.2. Delegacje Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, organizacji politycznych, Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, organizacji młodzieżowych i społecznych, zakładów pracy, uczestnicy I Ogólnopolskiego Zlotu Walterowców oraz delegacja Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich złożyły wieńce pod pomnikami poległych w walkach o wyzwolenie Poznania w 1945 r.

Wydarzenia w Poznaniu (23.2.)

Delegacja władz partyjnych i administracyjnych Poznania składa wieniec pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli. W drugiej linii od lewej: prezes Wojewódzkiego Zarządu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian J akubowicz, uczestniczki Zlotu Walterowców: Janina Broniewska i Henryka Tołwińska, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński, prezes Wojewódzkiego Komitetu zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Walenty Kołodziejczyk

Spotkanie kierownictwa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z pionierami odbudowy Poznania w roku 1945. Za ich patriotyczną postawę w tamtych dniach i wkład w budowę ludowej ojczyzny w serdecznych słowach podziękował I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, J erzy Zasada. Centralnym punktem uroczystości trzydziestej drugiej rocznicy wyzwolenia miasta był koncert w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przybyli m. in. członkowie kierownictwa wojewódzkiej instancji partyjnej z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą, przedstawiciele stronnictw politycznych, władz administracyjnych z prezydentem Poznania Władysławem Slebodą, działacze Frontu Jedności Narodu, organizacji społecznych i młodzieżowych, uczestnicy I Ogólnopolskiego Zlotu W alterowców.

Obecny był również konsul generalny, minister pełnomocny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Nikołaj Gusjew. Przemówienie wygłosił przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Czesław KończaI. W koncercie wystąpili aktorzy Teatru Polskiego: Aleksander Błaszyk, Jacek Dziesiewicz, Anna Musiał, Marzena Trybała- Dąbrowska i Jarosław Woźniak oraz artyści estradowi: Małgorzata Augustyn, Magda Bielecka, Benon Hardy, Mirosława Kowalak i solista Filharmonii Poznańskiej Zbigniew Słowik, a także Orkiestra Opery Poznańskiej pod dyrekcją Mieczysława Dondajewsklego. Przebywała w Poznaniu minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Maria Milczarek.

Zapoznała się z działalnością gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz administracji terenowej, zwiedziła miasto i nowe wyloty komunikacyjne T. Poznania; odwiedziła Fabrykę Aparatury i Urządzeń Komunalnych "Powogaz" . W godzinach popołudniowych w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z wojewodą poznańskim Stanisławem Cozasiem, sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdanem Waligórskim oraz dyrektorami zjednoczeń, przedsiębiorstw i wydziałów koordynowanych przez resort. Omawiano sprawy rozwoju i modernizacji placówek, zajmujących się gospodarką terenową i ochroną środowiska.

W drugim dniu I Ogólnopolskiego Zlotu Walterowców jego uczestnicy złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Karola Świerczewskiego przy ul. Grochowskiej. W uroczystości uczestniczyli również: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński, wiceminister Oświaty i Wychowania gen. dyw. Jan Huszcza, siostra Generała Henryka Tołwińska, powieściopisarka - Janina Broniewska. W Klubie Wojsk Lotniczych otwartowystawę grafiki, malarstwa i medali plastyków poznańskich.

N arada aktywu robotniczego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej województwa poznańskiego. W zabytkowej kamieniczce przy ul.

Swiętosławskiej narożnik ul. Gołębiej oddano do użytku Dom Aktora, składający się z dwudziestu jeden pokoi umeblowanych. O godz. 17.00, na falach radiowych debiutowała w programie czwartym Orkiestra Rozrywkowa Poznańskiego Radia i Telewizji pod dyrekcję Janusza Hojana.

24.2. Zakończył się I Ogólnopolski Zlot Walterowców, w którym uczestniczyli przedstawiciele czterdziestu siedmiu szkół i pięciu zakładów pracy noszących imię generała Karola Świerczewskiego. Do rodziny Walterowców dołączyły tego dnia Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne "Telkom - Teletra". W uroczystości nadania zakładom imienia Generała Karola Świerczewskiego wzięli udział sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński i Bogdan Waligórski, wiceminister Oświaty i Wychowania gen. dyw. Zygmunt Huszcza, prezydent Poznania - Władysław Sleboda, siostra Karola Świerczewskiego - Henryka Tołwińska, powieściopisarka J anina Broniewska, kombatanci, uczestnicy Zlotu, załoga zakładu. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy, którą zaprojektowała artysta-plastyk Irena Rosińska, dokonała Henryka Tołwińska. Odbyło się sympozjum na temat "Wychowanie patriotyczne i internacjonalistyczne w szkole w oparciu o wzorzec osobowy gen. Karola Świerczewskiego". W sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego piętnaście par otrzymało Medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Wszystkie pary obchodziły jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. Medale otrzymali: Józefa i Andrzej Bielawni. Maria i Bolesław Ciastowscy,

U, (23-24.2.)

Jadwiga i Wojciech Dolińscy, Jadwiga i Antoni Dutkiewiczowie, Maria i Wacław Gintrowscy, Ernestyna i Rafał Gruchmanowie, Jadwiga i Stanisław Herktowie, Zofia i Kazimierz Jesionkowie, Teresa i Stefan Kamińscy, Klara i Antoni Piotrowiczowie , Pelagia i Wacław Rohowscy, Stanisława i Władysław Rzyminiakowie, Irena i Symforian Skrzypczakowie , Pelagia i Jan Stefaniakowie, Magdalena i Michał Walczakowie.

Wręczenie nagród zwycięzcom quizu poświęconego pamięci gen. Karola S'wierczewskiego. Imprezę zorganizował Pałac Kultury. Jedną z trzech pierwszych nagród zbiorowych zdobyła Szkoła Podstawowa Nr 88.

W salonie wystawowym Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę dokumentalną pn. "Poznań 1945 - a dziś".

W Muzeum Archeologicznym w Pałacu Górków otwarto wystawę pn. "Badania wykopaliskowe poznańskiego ośrodka archeologicznego w latach 1975- 1976".

N auczyciele uczestniczący w I Ogólnopolskim Zlocie Walterowców zapoznali się z osiągnięciami pedagogicznymi i dydaktycznymi Szkoły Podstawowej Nr 88.

Obrady plenarne Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego odbył się Czwartek Literacki, podczas którego z czytelnikami spotkał się Bogdan Drozdowski.

Wydarzenia w Poznaniu (25 - 27.2.)

25.2. Z okazji 31 rocznicy powstania Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej wyróżniający się ormowcy spotkali się z władzami politycznymi i administracyjnymi Poznania. Uczestniczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Wojewódzkiego Społecznego Komitetu Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej Bogdan Waligórski, wojewoda poznański - Stanisław Cozaś, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej i Frontu Jedności Narodu.

Rozpoczęły się obrady II Kongresu Studentów Ameryki Łacińskiej studiujących w Polsce. Gościem honorowym Kongresu był ambasador Kolumbii w Polsce, Francisco F. Silva. Obrady toczyły się pod hasłem walki narodów Ameryki Łacińskiej z imperializmem i faszyzmem. W sali Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Szamarzewskiego odbył się wiec solidarnościowy z narodem chilijskim. W Urzędzie Miejskim odbyło się plenarne posiedzenie Społecznego Komitetu Budowy Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej na Cytadeli. W obradach uczestniczyli m. in. prezydent Poznania Władysław Sleboda i wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Obradom przewodniczył generał dyw. pilot Henryk Michałowski. Sprawozdanie z działalności za rok 1976 i program działania na rok bieżący przedstawił wiceprzewodniczący Komi tetu Włodzimierz J uskowiak. Ponad dwieście pięćdziesiąt pozycji z różnych dziedzin nauki i sztuki zaprezentowali w Bibliotece Głównej U niwersytetu im. Adama Mickiewicza wydawcy fińscy. Otwarcia wystawy dokonał attache kulturalny ambasady Fin1andii w Warszawie Ilkka Heiskanen.

N a otwarcie przybyli przedstawiciele poznańskiego środowiska naukowego, przedstawiciele Wydawnictwa Poznańskiego, popularyzującego literaturę fińską w Polsce, oraz Domu Książki. Odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej i Rady Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej. Przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, Bogdan Gawroński, a referat wygłosił przewodniczący Rady Oddziału N aczelnej Organizacji Technicznej inż.

Lechosław Gruszczyński. W czasie obradomówiono program "Dni Radzieckiej Nauki i Techniki".

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod gościnną dyrekcją Krzysztofa Missony. Solistami byli pianiści: Magdalena Sołtysińska i Andrzej Tatarski. Wzorem Warszawy otwarto przy ul.

Wawrzyniaka sklep rzemieślniczy z wyrobami wędliniarskimi. Jest to filia Rzemieślniczego Domu Towarowego.

26.2. Wrocławski Teatr Pantomimy pod dyrekcją Henryka Tomaszewskiego wystąpił w Ośrodku Teatralnym "Maski" przy ul. Stalingradzkiej prezentując Karuzelą oraz monodram Psy.

27.2. Wokół Cytadeli rozegrane zostały - zorganizowane z okazji trzydziestej drugiej rocznicy wyzwolenia Poznania - biegi przełajowe o puchar redakcji magazynu ilustrowanego "Tydzień". Startowało dwustu osiemdziesięciu zawodników. Na poddaszu siedziby Zarządu Wojewódzkiego Socjalistycznego Zwiszku Studentów Polskich przy Fredry 7 otwarto salon prezentacji prac plastycznych młodych twórców pod nazwą "Galeria Olgierda N owaka". Sprawę nazwy wyjaśnił reporter "Expresu Poznańskiego": "Patron galerii Olgierd Nowak - to współczesny «każdy» zwyczajny człowiek. Jego inicjały O.N. są takie same, jak inicjały studenckiego klubu "Od N owa", skąd wyszła inicjatywa powołania galerii.

W Pałacu Kultury odbyły się wojewódzkie eliminacje do XVI Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Ożywiony ruch panował na giełdzie żywego inwentarza przy ul. Alfreda Bema.

28.2. Obrady plenarne Zarządu Wojewódzkiego Socjalistycznego Związku Studen - tów Polskich z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józefa Świtają i przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Tadeusza Kurasia. Na przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego wybrano Józefa Januszewskiego. W Muzeum Narodowym otwarto wystawę pn. "Kossakowie - Juliusz, Wojciech, Jerzy". Obradował VII Walny Zjazd Wojewódzki Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Uczestniczył w nim prezes Zarządu Głównego prof. dr Zygmunt Rybicki.

Zjazd dokonał oceny czteroletniego dorobku oraz wytyczył zadania na najbliższą przyszłość. Wybrano nowe władze. Prezesem Zarządu Wojewódzkiego został ponownie prof. dr Wiktor J aśkiewicz. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza podczas uroczystego koncertu, Rada Prezesów Pro Sinfonica ogłosiła uchwałę o przyznaniu godności członków honorowych kompozytorowi Bogusławowi Schaefferowi oraz muzykologowi Janowi Staszewskiemu. Wielkie Nagrody Pro Sinfoniki na rok 1977 otrzymali: Danuta Gwizdałówna, Wojciech J amroziak, Stefan Kowalski, Teresa Rogozia i Bogumiła Roszak.

W foyer Opery Poznańskiej odbyło się walne zebranie delegatów oddziału poznańskiego Stowarzyszenia Polskich Arytystów Teatru i Filmu. W zebraniu uczestniczył prezes Zarządu Głównego Gustaw Holoubek. Prezesem nowego zarządu oddziału poznańskiego został Stanisław Romański. 1.3. Przy ul. Obotryckiej rozpoczęto wykopy pod słupy fundamentowe hali głównej produkcyjnej Zakładów Pomp Wtryskowych. Zakłady buduje (roboty niwelacyjne rozpoczęto pod koniec 1976 r.) załoga Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr l pod kierownictwem mgra inż. Jerzego Młochowskiego. Rozstrzygnięto konkurs ogłoszony wśród dozorców domów na zbiórkę makulatury. Brało w nim udział stu siedemdziesięciu sześciu dozorców. Zwyciężył Marian Kaczmarek, dozorca posesji przy ul. Konfederackiej, który zebrał 19 794 kg makulatury. W Klubie Miłośników Książki Radzieckiej w Księgarni " Przyj aźń" przy ul. Ratajczaka odbyła się inauguracyjna impreza - spotkanie z przedstawicielem Armii Radzieckiej, majorem Wła

dimirem Nikitinem oraz przewodniczącym Klubu Cytadelowców Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Ludwikiem Pawlakiem. Rozpoczął działalność Zbiorczy U rząd Pocztowy nr 50 dla Winograd w siedzibie przy ul. Serbskiej 4. 2.3. Czołowi niemcoznawcy z całego kraju obradowali na szóstym spotkaniu dyskusyjnym, tym razem poświęconym aktualnemu stanowisku nauki i publicystyki wobec problematyki niemieckiej. Obrady zainaugurował wykład prof. dra Jerzego Krasuskiego z Instytutu Zachodniego pt. Problem niemiecki dziś i w przeszłości. N a zaproszenie Zespołu Poznańskiego Telewizji Polskiej przybyła światowej sławy śpiewaczka Teresa Żylis-Gara. Wzięła udział w przygotowaniu programu z cyklu - "Operowe qui pro guo". Trzecie Spotkanie Chopinowskie w Sali Białej Urzędu Miejskiego przy pi.

Kolegiackim. Wystąpił pianista Piotr Paleczny, laureat Konkursu Chopinowskiego w roku 1970. Fragmenty listów Fryderyka Chopina czytał aktor warszawski Edmund Fetting.

*% 'Tb SPS " . , TSSifi II f « ./\ lU i. ' 1 .

3.3. Ogólnopolska konferencja poświęcona problemom zaplecza technicznego rolnictwa. N a plenarnym posiedzeniu Dzielnicowego Komitetu Frontu Jedności Narodu N owe Miasto dokonano podsumowania wyników pracy społecznie użytecznej wykonanej w 1976 r. Czyny społeczne w tej dzielnicy oszacowano na 19,2 min zł. Wyróżniającym się organizatorom czynów wręczono dyplomy uznania i pamiątkowe patery. Wyróżniono m. in. Zakłady Metalurgiczne "Fomet", Spółdzielnię Mieszkaniową "Osiedle M łodych", Radę Osiedla Lecha i Szkołę Podstawową Nr 55.

Obchody Dnia Kobiet w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

Zapoczątkowała je impreza pn. "Magazyn dla kobiet". Prezentowano sprzęt gospodarstwa domowego, informując jednocześnie, gdzie go kupić i jak się nim posługiwać.

Wydarzenia w Poznaniu (3 - 6.3.)

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę pn.

"Femina mistica" użyczoną przez Warszawskie Towarzystwo Fotograficzne.

Szkoła Podstawowa Nr 57 przy ul. Leśnowolskiej otrzymała imię wybitnego archeologa prof. dra Józefa Kostrzewskiego. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonała córka profesora, Józefa Kostrzewska. Wojewódzki Zarząd Pracowniczych Ogrodów Działkowych wspólnie z Wojewódzką Spółdzielnią Ogrodniczo- Pszczelarską zorganizował wiosenny kiermasz sprzętu dla posiadaczy ogródków działkowych. W wieku pięćdziesięciu lat zmarł mgr inż. Adolf Jurek, ceniony wychowawca, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych, długoletni dyrektor Technikum Energetycznego im. Aleksandra Zawadzkiego, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 4.3. W trzydziestą drugą rocznicę powstania Związku Walki Młodych w Wielkopolsce, przedstawiciele Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu i organizacji młodzieży złożyli wieńce pod obeliskiem na Cytadeli. W Pałacu Kultury odbyła się okolicznościowa wieczornica. Wichura nad miastem powaliła wiele starych drzew tworząc groźne przeszkody w ruchu kołowym, zgłoszono blisko dwieście uszkodzeń sieci elektrycznej. Wiatr złamał siedem słupów energetycznych. Koncert symfoniczny Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Marczyka w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Solistą był Piotr Paleczny (fortepian).

W salonie wystawowym Empiku otwarto wystawę impresji z podróży do Grecji artystyki -plastyka Marii Dolnej.

5.3. Na zaproszenie Spółdzielni Turystycznej "Gromada" przybyło do Poznania kilka tysięcy kobiet z województwa poz

nańskiego. Zorganizowano dla nich szereg atrakcyjnych imprez. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprosiła poznaniaków do spędzenia wolnej soboty w Osiedlowym Domu Kultury "Orbita" oferując o godz. 11.30 - program estradowy dla dzieci szkolnych, który prowadził aktor Andrzej Lajborek; o 15.30 - koncert arii operowych; o 17.00 - Dancing - spektakl poetycko-muzyczny według utworu Marii Jasnorzewskiej - Pawlikowskiej; o 18.00 - kabaret; o 20.30 - koncert jazzowy grupy "Warsztat"; o 22.00 - Jazz i poezja w wykonaniu grupy "Warsztat" i aktorów Teatru Nowego. Giełda staroci odbyła się w klubie Spółdzielni Mieszkaniowej HCP na Dębcu.

6.3. W III Liceum Ogólnokształcącym im.

Marcina Kasprzaka odbyła się uroczystość wręczenia XV Szczepowi Drużyny Harcerskiej im. Floriana Marciniaka sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski. W uroczystości wzięła udział rodzina patrona Szczepu.

Rada Wydziałowa Socjalistycznego Związku Studentów Polskich oraz dziekanat Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zorganizowały o godz. 10.00 w sali im. Floriana Znanieckiego w Collegium Novum spotkanie w ramach "Otwartych drzwi". W Pracowniczych Ogródkach Działkowych "Leśna Polana" odbył się pokaz przycinania drzew prowadzony przez Jerzego Mazura z Akademii Rolniczej.

Jerzy Mazur demonstruje przycinanie drzew owocowych

W wieku pięćdziesięciu jeden lot zmarł nagle Zygmunt Sałata, znany i popularny poznański grafik, laureat konkursów, prezentujący swe dzieła na licznych wystawach. Kilkanaście wielkopolskich szkół zdobią przekazane im w darze grafiki artysty. Przez wiele lat pracował w poznańskim Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki.

7.3. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet członkowie sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem J erzym Zasadą spotkali się z dwustuosobową grupą kobiet województwa poznańskiego. W czasie spotkania siedemdziesiąt kobiet otrzymało legitymacje kandydackie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a osiemdziesiąt pięć kobiet udekorowanych zostało Odznakami Honorowymi Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" .

'.naniu (6 - 8.3.)

Z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Waligórskiego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Czynów Społecznych i Zadrzewiania przy Wojewódzkim Komitecie Frontu Jedności Narodu. Program inicjatyw społecznych do 1980 r. przedstawił wicewojewoda poznański Ryszard Ćmielewski.

N ad zadaniami związków młodzieży w internacj onalistycznym wychowaniu młodego pokolenia dyskutowano na III Plenum Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej.

W sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbył się koncert kameralny Tria im. Brahmsa z Weimaru (Niemiecka Republika Demokratyczna) w składzie: Volkmar Lehmann (fortepian), J 6rg Hofmann (skrzypce), Gerhard Popp (wiolonczela). 8.3. Z okazji Święta Kobiet Komitet Dzielnicowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J eżyce zaprosił aktywistki pracy społeczno-politycznej, przodownice jeżyckich zakładów pracy do Opery Poznańskiej. Przodujące kobiety Grunwaldu zaproszono na spotkanie do Poznańskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa". Po wystąpieniach przedstawicieli władz partyjnych i po dekoracji przodujących kobiet Odznakami Honorowymi Miasta Poznania, uczestniczki spotkania zapoznały się z osiągnięciami Zakładów. Pracownice Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spotkały się na okolicznościowej imprezie W "Domu Tramwajarza".

Tłok przy stoisku z kwiatami u zbiegu ulic Głogowskiej i Berwińskiego

Funkcję dyrektora artystycznego Wielkopolskiej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Kurpińskiego objął Stefan Rachoń. Uprzednio stanowisko to piastował przez szereg lat Zygmunt Mahlik. N adeszły ostatnie dwa wagony tramwaj owe typu N 105 w partii dostaw

Wydarzenia w Poznaniu (8 - 12.3.)

rozpoczętych dnia 14 lutego 1977 r. Razem nadeszło piętnaście wozów. 9.3. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbył się wiec protestacyjny zaiogi, na którym potępiono mnożące się ostatnio w Republice Federalnej Niemiec przejawy kampanii antypolskiej sił rewizjonistycznych. W sali Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyła się uroczystość jubileuszowa siedemdziesięciopięeioleeia urodzin i pięćdziesięciolecia pracy społecznej i naukowej doc. dr Marii Wojciechowskiej. 10.3. Zanotowano 16 stopni ciepła.

W Politechnice Poznańskiej przebywała delegacja Instituto Superior Politechniko im. Jose A. Eccheverria z Hawany (Kuba), której przewodniczył rektor tej uczelni, Orlando Olivera. 11.3. Na Osiedlu Lecha w obecności sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Gawrońskiego i wiceprezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego przekazano do użytku nowe przedszkole dla stu sześćdziesięciu dzieci. Jest to pierwsza placówka przedszkolna zbudowana przez Poznańskie Przedsiębiorstwo Budowlane Nr 2 z wielkich płyt.

W małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z udziałem władz wojewódzkich i miejskich odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej prof. dra hab. Zygmunta Nowakowskiego.

Kilkudziesięciu dziennikarzy z całego kraju spotkało się w gmachu U rzędu Wojewódzkiego z władzami województwa poznańskiego. W Muzeum Narodowym zainaugurowano seanse kina ART, które zajmuje się ukazywaniem przemian zachodzących w architekturze, malarstwie, grafice i sztuce użytkowej. W Biurze Wystaw Artystycznych w Arsenale na Starym Rynku otwarta została wystawa pn. "Polski plakat cyrkowy" obejmująca siedemdziesiąt plakatów około pięćdziesięciu artystów,m. in.: Waldemara Świeżego, Henryka Tomaszewskiego, Jana Młodożeńca.

W Klubie Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej przy Starym Rynku odbyła się .pokonkursowa dyskusja nad projektami zespołu budynków Państwowej Wyższej Szkoły M uzycznej i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, które zbudowane będą w okolicach Moraska. Konkurs wygrali architekci warszawscy: Ryszard Trzaska, Zdzisław J anca i J anusz Olszewski. Koncert Poznańskiej Orkiestry Kameralnej i Poznańskiego Zespołu Perkusyjnego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Partie solowe na skrzypcach wykonali Benon Borowiński i Zbigniew Słowik. W poznańskim Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka odbyła się sesja pt. "Z twórczych tradycji myśli i czynu Wielkopolan" .

12.3. Obrady Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych poświęcone ocenie wykonania zakładowych programów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. W obradach uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski, zastępca głównego inspektora pracy Arwit Hansen oraz przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Czesław KończaI.

Uroczysty apel w Szkole Podstawowej Nr 30 na Osiedlu Przyjaźni, w dwudziestą pierwszą rocznicę śmierci Bolesława Bieruta.

W Teatrze Nowym odbyła się premiera dramatu Stefana Żeromskiego Turoń. Przedstawienie reżyserowała Izabella Cywińska, scenografię przygotował Jerzy Juk-Kowalski, muzykę napisał Zygmunt Konieczny. W premierowej obsadzie wystąpili: Stefan Czyżewski (Krzysztof Cedro), Elżbieta J arosik (Walentyna Chwalibogowa), An

Od lewej: Wiesław Komasa (Staszek) i. Janusz Michałowski (Jakub Szela)

drzej Lajborek (Józef Chwalibóg), J 0anna Orzeszkowa (Weronika), Lech Łotocki (Xawery), Bolesław Idziak (Rafał Olbromski), Michał Grudziński (Hubert), Janusz Michałowski (Jakub Szela), Wiesław Komasa (Staszek), Jacek Różański (Hrabia Leopold Lażansky), Tadeusz Drzewiecki (Jan Chudy), Henryk Abbe (Józwa Dziedzic), Edmund Pietryk (Konica), Wojciech Rajewski (Chłop I), Edward Warzecha (Chłop II), Leszek Dąbrowski (Goniec), Eugeniusz Kotarski (Lokaj).

140 Koncert Poznański w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygował Mirosław Bukowski. Partie solowe wykonali: Antonina Kawecka (sopran) i Henryk Łukaszek (bas) .

13.3. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert pn. "Po dobrej pracy - dobra rozrywka" dla przedstawicieli kilku zakładów pracy zatrudniających przeważnie kobiety. Wykonawcy: Chór Dziewczęcy Pałacu Kultury "Skowronki", Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska" oraz orkiestra rozrywkowa Pałacu Kultury pod kierownictwem Antoniego Grefa. Przez estradę przewinęło się prawie trzystu wykonawców. W przerwie, w pałacowym hallu odbył się pokaz mody, w czasie którego prezentowano efektowne nakrycia wykonane przez Poznańskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Modena".

Fragment pokazu mody

Premiera opery Jakuba Offenbacha Opowieści Hoffmanna pod kierownictwem muzycznym Wojciecha Rajskiego; w inscenizacji i choreografii Henryka Tomaszewskiego; scenografii Władysława Wigury. W premierowej obsadzie wystąpili: Aleksander Burandt (Hoffmann), Juliusz Stańda (Karzeł: Alter

ego Hoffmanna), Władysław Wdowicki (Niklas), Edward Kmieciewicz (Lindorf; Coppelius, Depertutto; Dr Miracle ),. Adam Wiśniewski (Andrzej; Cochenille; Pitichinaccio; Franciszek), Jerzy Walczak (Nataniel), Jacek Sikorowski (Herman), Roman Wasilewski (Luter), Sławomir Żerdzicki (Spalanzani), Aleksandra Kowtunow (Olimpia), Stefania Kondelła (Giulietta), Ewa Werka (Dama do towarzystwa), Lech Koperny (Schlemihl); Jolanta Tukaj (Tancerka), Edward Podolańczuk (Tancerz), Piotr Liszkowski (Crespel), Barbara Zagórzanka (Antonia), Zofia Baranowicz (Matka Antonii; Stella).

W Sali Błękitnej Pałacu Kultury odbyły się eliminacje wojewódzkie do konkursu na piosenkę radziecką. U czestniczyło w nich ponad sześćdziesięciu wykonawców. Jury pod przewodnictwem Eugeniusza Majchrzaka I miejsce przyznało uczennicy gnieźnieńskiego Liceum Medycznego, Alicji Ciężkiej.

Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza i Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego wyjechały do Frankfurtu nad Odrą (Niemiecka Republika Demokratyczna), gdzie koncertowały na zamknięciu międzynarodowego festiwalu muzycznego. 14.3 Dwustu nowych członków Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej z dzielnicy Stare Miasto otrzymało podczas spotkania w Sali Białej Urzędu Miejskiego legitymacje organizacyjne. Otwarcie Krajowych Giełd Wiosennych na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Giełdy odbywały się w czterdziestu pawilonach o łącznej powierzchni 51 (XX) m 2 . Turniej recytatorski o nagrodę "'Wierzbowego Liścia" w Empiku poświęcony liryce miłosnej. Najwięcej głosów publiczności zdobyła Małgorzata Hańczyk na interpretację wiersza Wisławy Szymborskiej Wieża Babel. Drugą część spotkania wypełnił recital poetycki aktorki Teatru Nowego "Urszuli Lorenz-Błażewicz.

W Galerii N owej przy ul. Dąbrowskiego 5 otwarta została wystawa malarstwa Jerzego Pohla.

Wydarzenia w Poznaniu (15 - 20.3)

15.3. Przybyli Arkadij Czerny] i Aleksander Czechmachczew, zastępcy dyrektora instytutu Informacji Naukowe] Akademii N auk Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, goście poznańskiego Zakładu Informacji Naukowej Polskie] Akademii Nauk.

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę Antoniego Wiśniewskiego pn. "Dęby Rogalińskie" . Doroczny maraton muzyczny w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza.

16.3. Wiceprezes Rady Ministrów Tadeusz Pyka zwiedził giełdę towarową "Wiosna 77"; spotkał się z producentami towarów rynkowych oraz z przedstawicielami organizacji handlowych. W Pałacu Działyńskich rozpoczęła się sesja naukowa zorganizowana przez Sekcję Podstaw Technologii Komisji Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, której przewodniczył sekretarz generalny Akademii prof. dr hab. Jan Kaczmarek. W odpowiedzi na apel Polskiego Czerwonego Krzyża, wzywający do pośpieszenia z pomocą ofiarom trzęsienia ziemi w Rumunii, w Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa czterdziestu studentów Politechniki Poznańskie] honorowo oddało krew.

17.3. Od godzin porannych ekipa lekarzy, laborantek i pielęgniarek z Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa zainstalowała aparaturę i podręczne laboratorium w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", w których wielu pracowników postanowiło honorowo oddać krew na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Rumunii. Na spotkaniu w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej organizacja Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskie] Stare Miasto otrzymała sztandar. Sześćdziesięciu wyróżniającym się członkom wręczono legitymacje kandydackie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W Sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego odbył się wieczór poezji Cypriana K. Norwida. Fragmenty utworów poety recytował Daniel Olbrychski. Festiwal polskich filmów przedwojennych w kinie "Apollo" zainaugurowany został wyświetleniem komedii Pani minister tańczy. 18.3. Zakończenie krajowych giełd wiosennych na Międzynarodowych Targaci: Poznańskich.

Ogólnopolska sesja dziennikarzy zajmujących się motoryzacją. W Arsenale otwarto wystawę malarstwa i rysunku Jana Stokfisza. Koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dyrygował Wojciech Rajski. Solistą był Zbigniew Słowik (skrzypce). 19.3. W sali Reprezentacyjne] Izby Rzemieślniczej otwarto wystwę rzemiosła art y - stycznego. Pokazano dzieła witrażowników, kowali artystycznych; meble, ceramikę, hafty, stylowe ramy i lustra, oprawy książek i biżuterię. Dzień patrona - Józefa Kwiatka obchodzili uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 73.

Imprezy z okazji dziesięciolecia Klubu Miłośników Teatru przy Pałacu Kultury.

20.3. W pierwszym dniu "Wiosny Czynów" ogłoszone] przez organizacje młodzieżowe pracowała m.in. dwustuosobowa grupa młodych z Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", która porządkowała tereny fabryczne i malowała urządzenia Stadionu im. 22 Lipca; młodzi z węzła kolejowego pracowali przy modernizacji ul. Dworcowej.

W sali sportowo-widowiskowej "Arena" zakończył się IV Turniej Wiosny w gimnastyce artystycznej. Puchar Prezydenta Poznania zdobyła Irina Dieruginą z Kijowa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). Najlepszą z Polek okazała się Sławomira Sobkowska z poznańskiego Klubu Sportowego" Energetyk", która zdobyła III miejsce. Początek koncertów Maryli Rodowicz w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 21.3. W Muzeum Rzemiosła Artystycznego na Górze Przemysława otwarto wystawę grafik artysty norweskiego Edvarda Muncha oraz rzeźb innego wybitnego Norwega, Gustava Vigelanda. Wystawy przygotowane zostały przez Muzeum "Zbiory Sztuki" w Oslo i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa N orwegii. W Arsenale otwarto wystawę dziel artysty-plastyka Władysława Hasiora, który przedstawił głośne cykle: Sztandary i Tkaniny polskie. Młodzież szkół winogradzkich rozpoczęła kolejny etap prac społecznych w ramach konkursu pod hasłem: "Szkoła - Osiedlu".

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego nastąpiło otwarcie XXII Dorocznej Wystawy Fotograficznej Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

W Pałacu Działyńskich odbyło się spotkanie z okazji dwudziestolecia utworzenia Wielkopolskiego Parku N arodowego. Dalszy ciąg prezentacji dorobku kulturalnego spółdzielni mieszkaniowych Poznania. N a imprezach otwartych mieszkańcy mieli okazję poznać bliżej zespoły artystyczne i kluby zainteresowań Spółdzieli Mieszkaniowej "Osiedle Młodych".

22.3. W Domu Przyjaźni "Trojka" rozpoczęły się imprezy związane ze Światowym Tygodniem Młodzieży. Wystąpiła aktorka Zinaida Zagner recytując monodram Anki Kowalskiej Pestka.

N a pięćdziesiąte jubileuszowe Międzynarodowe Targi Poznańskie Zarząd Targów i oddział Krajowej Agencji Wydawniczej ogłosiły konkurs na plakat. Jury pod przewodnictwem Franciszka

10 Kronika m. Poznania - 4

Burkiewicza przyznało I nagrodę Tadeuszowi Piskorskiemu, a II - Lucjanowi Zachmocowi. 23.3. Do Poznania przybyła pięcioosobowa delegacja Komitetu Centralnego Bułgarskiej Partii Komunistycznej. W skład delegacji wchodzą specjaliści do spraw transportu i komunikacji. Goście spotkali się z przedstawicielami władz Poznania, interesując się osiągnięciami oraz planami rozwoju komunikacji i transportu. W Domu Technika odbył się wojewódzki sejmik działaczy Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej poświęcony problemom spędzania czasu wolnego.

24.3. W Szkole Podstawowej Nr 84 im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Szczepana otwarto izbę pamięci narodowej. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego odbył się "Czwartek literacki" z udziałem prozaika poznańskiego Jerzego Mańkowskiego.

Generalne sprzątanie Parku im. Jana Kasprowicza. W tych społecznych pracach wzięły udział samorządy mieszkańców. Z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego w Sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego medalami za długoletnie pożycie małżeńskie wyróżnieni zostali: Ernestyna i Rafał Gruchmanowie, Józefa i Stanisław Ignasiakowie, Józefa i Stanisław Iwańscy, Joanna i Teobald Kanteccy, Helena i Marian Niewieccy, Stanisława i Jan Otulakowscy , Agnieszka i Władysław Pawelscy, Stanisława i Władysław Rzyminiakowie, Antonina i Jan Strzykałowie, Pelagia i Walenty Wojtysiakowie.

25.3. W obecności władz politycznych i administracyjnych województwa poznańskiego zawarto porozumienie między Ministerstwem Oświaty i Wychowania oraz Akademią Nauk Pedagogicznych Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w działalności pedagogicznej.

Wydarzenia w Poznaniu (25 - 265.)

W Instytucie Chirurgii Akademii Medycznej rozpoczęła się IV krajowa konferencja naukowa na temat chirurgii uładu pokarmowego, ogólnej, serca i naczyń oraz urazowej i urologicznej. Przybyli goście z Belgii, Holandii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec. W Domu Przyjaźni "Trojka" na Osiedlu Manifestu Lipcowego odbył się "Wieczór przy samowarze". Teatr Poezji kierowany przez Janusza Tycnera przedstawił wybrane utwory Sergiusza Jesienina.

Koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dla uczczenia czterdziestej rocznicy śmierci Karola Szymanowskiego. Orkiestrą dyrygował Renard Czajkowski. Soliści: Tadeusz Żmudziński (fortepian), Jadwiga Gadulanka (sopran), Ryszarda Racewicz (alt), Maciej Witkiewicz (baryton). Towarzyszyły Chóry: Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej.

W sali teatralno-kinowej Domu Kultury "Olimpia" przy ul. Grunwaldzkiej wystąpił gościnnie Państwowy Teatr Lalki i Aktora "Kacperek" z Rzeszowa.

Przedstawił widowisko lalkowe dla widzów dorosłych pt. Car Maksymilian w opracowaniu poetyckim Aleksego Remizowa. 26.3. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste spotkanie z przedstawicie

Wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski dekoruje baletmistrza Opery Poznańskiej Władysława Milona Odznaką Honorową i,Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego"lami wszystkich teatrów Poznania, w którym uczestniczyli wiceprezydent Andrzej Wituski i zastępca kierownika Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janusz Dębski. Siedemnastu aktorom i pracownikom teatru wręczono odznaczenia: Zasłużonego Działacza Kultury, Odznaki Honorowe Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Zbiorową odznaką wyróżniony został zespół Teatru Lalki i Aktora "Marcinek". Dla wyróżnionych z recitalem fortepianowym wystąpił Andrzej Tatarski. W Osiedlowym Domu Kultury "Orbita" odbył się Bal Aktora. Najmilszą aktorką wybrana została Sława Kwaśniewska. W Domu Przyjaźni "Trojka" odbyło się seminarium nt. "Szkoła otwarta - szkołą przyszłości" zorganizowane przez Kuratorium Oświaty i Wychowania.

U czestniczył wiceminister Oświaty i Wychowania prof. dr Jerzy Wołczyk.

W Wielkopolskim Domu Łowieckim otwarto wystawę trofeów łowieckich z Węgier, pochodzących ze zbiorów Muzeum Rolnictwa w Budapeszcie. W wieku osiemdziesięciu sześciu lat zmarł nestor Stowarzyszenia Elektryków Polskich, prezes oddziału poznańskiego w latach 1933 - 1938 inż. Wojciech Buławski, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W wieku siedemdziesięciu lat zmarł zasłużony dziennikarz, długoletni pracownik Polskiej Agencji "In te rp re ss", redaktor Lech J eszka, działacz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, prezes Zarządu Oddziału w latach 1956 -1960 i 1%5 - 1967, odznaczony Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

27.3. W Pałacu Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru odbył się koncert "Z kwiatkiem dla aktora" w wykonaniu solistów i Orkiestry Rozrywkowej pod dyrekcją Antoniego Grefa. W Domu Przyjaźni "Trojka" recital aktorski zaprezentowała Emilia Krakowska. W Szkole Podstawowej Nr 88 im. Karola Świerczewskiego odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru organizacyjnego szkolnemu szczepowi harcerskiemu.

Komendant Szczepu Roman Czerniawski przekazuje sztandar w ręce harcerzy

28.3. Doktorat honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza nadano uczonemu jugosłowiańskiemu zajmującemu się stosunkami polsko-jugosłowiańskimi od XVIII w. profesorowi Uniwersytetu w Belgradzie Ljubomirowi Durković-J aksiciovi. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się Koncert Laureatów eliminacji wojewódzkich do XVI Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej.

Rozpoczęły się Dni Kultury Krajów Romańskich. Historia i stan współczesny kultury i sztuki Francji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii i Włoch była tematem spotkań zorganizowanych przez Koło N aukowe Romanistów Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza w studenckim klubie "Akumulatory". Otwarcie Księgarni Dzieł Importowanych przy ul. Czerwonej Armii 39. Pomieszczenia przebudowano i unowocześniono. 29.3. W Wydawnictwie Poznańskim znanemu pisarzowi Bogusławowi Kogutowi, obchodzącemu trzydziestolecie pracy twórczej, dyrektor i redaktor naczelny Wydawnictwa dr Jerzy Ziółek wręczył - w imieniu zespołu redakcyjnego - przygotowany w ozdobnej oprawie egzemplarz ostatnio wydanej książki tego literata pt. Trzy romanse. Ogólnopolska sesja publicystów kulturalnych w Pałacu Kultury. W otwarciu

10«

uczestniczyli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych. Z osiągnięciami regionu w upowszechnianiu kultury na wsi, w miejskich osiedlach mieszkaniowych oraz wśród wielkoprzemysłowej klasy robotniczej zapoznał uczestników sesji wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Jerzy Męczyński.

W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego na Ratajach przebywała grupa nauczycieli z Odessy. Podczas wizyty radzieccy goście zapoznali się z programami zajęć pozalekcyjnych i pracy kół zainteresowań. Na zaproszenie Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej przybyła do Poznania trzyosobowa delegacja komitetu obwodowego Dymitrowskiego Komunistycznego Związku Młodzieży z Plowdiw (Bułgaria).

Przybyła delegacja Związku Studentów Uniwersytetu lyvaskala (Finlandia), Podczas rozmów w Radzie Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej i Zarządzie Wojewódzkim Socjalistycznego Związku Studentów Polskich ustalono formy dalszych kontaktów między młodzieżą akademicką Poznania i lyvaskala. 31.3. W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto wystawę pn. "O Polskę wolną i sprawiedliwą 1939 -1945". Otwarcie zbiegło się z piętnastoleciem działalności Muzeum. Z tej okazji odbyło się posiedzenie Rady Muzealnej, w trakcie którego podsumowano działalność i przedstawiono za

mierzenia rozwojowe. N ajbardziej zasłużeni pracownicy wyróżnieni zostali Odznakami Honorowymi Miasta Poznania oraz "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". W Sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarto wystawę radzieckich książek dla dzieci i młodzieży. Na otwarcie wystawy przybył wicekonsul Związku Socjali

Wydarzenia w Poznaniu (31.3.)

Fragment wystawy

W sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbył się pierwszy koncert w wykonaniu uczniów szkół muzycznych Poznania. W Ośrodku Teatralnym "Maski" wystąpił gościnnie zespół "Theater Manufaktur" z Berlina Zachodniego, prezentując Rok 1848 w reżyserii Otto Zonschnitza. Na będącym w budowie Osiedlu Kopernika otwarto pierwszy sklep ogólnospożywczy o powierzchni 145 m 2 , który będzie służył mieszkańcom do czasu zbudowania dużego pawilonu handlowo- usługowego.

stycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Igor Baszarin. Ekspozycja ukazała osiemset tytułów.

Zebrał: Kronikarz

5 O lAT 1EN4L7 KRONIKA MIASTA POZNANIA PISAŁA. . .

Piąty rok działalności redakcji zakończony został wydaniem obfitego pod względem objętości zeszytu czwartego 1927, otwartego artykułem Andrzeja Wojtkowskiego z okazji siedemdziesięciolecia Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Wszelako autor nie mówił w tym artykule o Towarzystwie, lecz o "próbach zorganizowania towarzystwa naukowego w Poznaniu i Wielkopolsce przed rokiem 1857". Sięgały one roku 1502 i zapoczątkowane zostały przez biskupa poznańskiego Jana Godziembę Lubrańskiego. Następną pozycją był fragment pracy Pawła Grotha wykonanej na seminarium historii średniowiecznej Uniwersytetu Poznańskiego a zatytułowanej Handel Poznania Z Zachodem w wiekach średnich. Autor omówił w nim stosunki handlowe Poznania ze Śląskiem i Czechami; z Marchią, z Niemcami południowymi i innymi miastami niemieckimi w XV wieku. Podsumował zaś swoją rozprawę tak: Na podstawie powYższYch danych o handlu Poznania w czasach średniowiecznych rozróżnić należY dwa jego okresy. Pierwszy to czas do wieku XV, gdy handel miasta da się naszkicować w ogólnym, tylko zarysie, a wylącznie za pomocą dokumentów - często malo mówiących - wysnuć możemy wnioski o stosunkach handlowych. Zupelny brak akt miejskich Z tej doby nie pozwala nam poglębić tematu. Dopiero wiek XV, z którego dochowały się akta radzieckie, pozwala nam szczególowo zająć się powYŻSzYm zagadnieniem. Z chwilą tą też Poznań, dzięki troskliwej pieczolowitości Jagiellonów, staje się powoli - jak to wykazują, akta doniosłym centrum handlowym Polski. Liczba kupców, spieszących Z towarami do grodu Przemyslawa, Z każdym rokiem prawie się zwiększa. Nie gardzą przecież stosunkami handlowymi Z Poznaniem miasta, w których rękach sp o czYwala wielka część handlu zachodnioeuropejskiego. Najmożniejsze rodziny kupieckie często wysylają swych przedstawicieli do Poznania i niejednokrotnie się tutaj na stale nawet osiedlają. Pierwotnie handel poznański prowadzą przeważnie Niemcy; nie garnie się do niego ani szlachcic, ani mieszczanin polski. Dopiero kiedy ludność miejscowa widzi wzbogacających się handlem kupców niemieckich, staje się uczestniczką tej akcji, przyslugując się w ten sposób miastu i państwu. Rozmiary handlu oraz jego stosunki Z innymi miastami przez to jeszcze się wzmagają, osiągając szczYt swój w wieku XVI. Kamil Kantak opublikował przyczynki do dziejów dominikanów poznańskich, zaś Władysław Kultys Stów kilka o zagadnieniu finansowo-skarbowym miast w Polsce ze specjalnym uwzględnieniem kwestii podatkowej miasta Poznania. Artykuł ten - jak można się domyślać, był odpowiedzią na ogólne narzekania mieszczan o niesprawiedliwym rozdziale ciężarów finansowych przez państwo. Z wywodów Władysława Kultysa wynika, że więcej powodów do narzekań miałyby inne miasta, np. Kraków. Natomias* Zygmunt Zaleski w Uwagach w sprawie studiów akademickich w Poznaniu próbuje zdjąć bielmo z oczu entuzjastów i wytłumaczyć (statystycznie), że bilans Uniwersytetu Poznańskiego w odniesieniu do egzaminów końcowych (192111926) jest dotychczas bardzo skromny, że jednakże w ostatnich czasach stosunki zmierzają ku naprawie, przY czym wszakże na wydzialach filologicznych braki są bardzo dotkliwe.

W dziale bieżącym opublikowano komunikat o ustanowieniu Nagrody Literackiej Stołecznego Miasta Poznania. Władze stołecznego miasta Poznania - czytamy w komunikacie - uznając obowiązek wdzięczności narodu dla wielkich i zasłużonych pisarzy polskich, ustanowiły nagrodą literacką stołecznego miasta Poznania, ku uczczeniu pamięci Jana Kasprowicza jego imieniem nazwaną. Statut "Nagrody literackiej stołecznego miasta Poznania im. Jana Kasprowicza" uchwalony ostatecznie przez Radę Miejską w dniu 11 maja 1927 ogłoszony został w "Orędowniku Urzędowym Stołecznego Miasta Poznania", R. 1927, nr 15, poz. 130. Brzmi on jak następuje: Magistrat i Rada Miejska stołecznego miasta Poznania fundują, po wysłuchaniu Związku Zawodowego Literatów Polskich w Poznaniu, stałą nagrodą literacką, nazwaną celem uczczenia pamięci Jana Kasprowicza "Nagrodą Literacką stołecznego miasta Poznania imieniem Jana Kasprowicza ".

9 1. Nagroda Literacka stołecznego miasta Poznania im. Jana Kasprowicza wysokości zł 10 000 przYznawana będzie, poczYnając od r. 1927, co dwa lata jednemu Z Żyjących autorów polskich, odpowiadających postanowieniom 9 2 niniejszego statutu, za całokształt jego działalności na polu literatury (poezji, powieści, dramatu, studiów i krytyki literackiej, piśmiennictwa politycznego i społecznego, popularyzacji wiedzy), albo za jeden utwór Z tych samych dziedzin, ogłoszony drukiem lub wystawiony na scenie w ciągu dwóch lat przed 1 stycznia tego roku, w którym nagroda będzie przYznana. 9 2. Nagroda przyznawana będzie 1. Autorom urodzonym lub mieszkającym na obszarze Zachodniej Polski oraz 2. autorom, których utwory zawierają choćby CZęSClOWO odzwierciedlenie życia lub kultury Poznania wzgl. Polski Zachodniej w przeszłości lub w dobie współczesnej [. . . ] 9 3. Nagroda nie może być dzielona na CZęSCl.

9 4. Nagrodę przyznaje Komitet Nagrody Literackiej stołecznego miasta Poznania im. Jana Kasprowicza, złożony z dziewięciu członków. W skład Komitetu wchodzą: prezydent stołecznego miasta Poznania jako przewodniczący; dwie osoby Z wyboru Rady Miejskiej; jedna Z wyboru Magistratu; profesor lub docent literatury polskiej na Uniwersytecie Poznańskim Z wyboru Senatu tego Uniwersytetu; delegat Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; delegat Syndykatu Dziennikarzy Polskich; delegat Związku Zawodowego Literatów Polskich oraz delegat Związku Publicystów Artystycznych. 9 5. Komitet Nagrody Literackiej stołecznego miasta Poznania im. Jana Kasprowicza rządzi się regulaminem przez siebie ułożonym. Regulamin ustanawia także warunki i czasokres urzędowania członków Komitetu. 9 6. Komitet jest zdolny do uchwał przy obecności najmniej siedmiu członków. Komitet wydaje orzeczenia swe większością głosów i komunikuje je Magistratowi stołecznego miasta Poznania.

9 Z Sumę 10 000 zł wstawia się co dwa łata, poczynając od r. 1927, do budżetu stołecznego miasta Poznania. Poznań, dnia 11 maja 1927 r.

Magistrat

Rada Miejska

Zgodnie z przepisami statutu weszli w skład Komitetu Nagrody Literackiej: jako przewodniczący - prezydent miasta p. - Cyryl Ratajski; z wyboru Magistratu - dyrektor Zygmunt Zaleski; z wyboru Rady Miejskiej - prof. dr Romuald Paczkowski i kanonik Walenty Dymek; z wyboru Senatu Uniwersytetu Poznańskiego - dr Roman Pollak; jako delegat Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr Tadeusz Grabowski; jako delegat Syndykatu Dziennikarzy - red. Przemysław Mączewski; jako delegat Związku Zawodowego Literatów - prof. dr Mikołaj Rudnicki; jako delegat Związku Publicystów Artystycznych - dr Stefan Papee. Zebranie Komitetu odbyło się w dniu 4 listopada 1927 r. w sali Sądowej Ratusza. Obecni byli wszyscy członkowie Komitetu. Zgłoszone zostały kandydatury: Stanisława Przybyszewskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Weyssenhoffa, Bolesława Koreywy, Emila Zegadłowicza, Macieja Wierzbińskiego. Przy ustalaniu kandydatów eliminowano kandydaturę Emila Zegadłowicza, stawianą przez dra Stefana Papee, Komitet bowiem uznał, że za podstawę formalną przyjąć należy datę l stycznia 1927 i datę tę stosować także w kwestii siedziby (mieszkania) autora, ponieważ zaś Emil Zegadłowicz sprowadził się do Poznania później, kandydatura jego nie odpowiadała wymogom formalnym. Z ustalonych kandydatur wywołały bardzo żywą i rozległą dyskusję kandydatury Stanisława Przybyszewskiego, stawiona i uzasadniona przez Zygmunta Zaleskiego oraz kandydatura Romana Dmowskiego, stawiona przez kanonika Walentego Dymka. W wyniku głosowania padło na kandydaturę Romana Dmowskiego 6 głosów, na kandydaturę Stanisława Przybyszewskiego 3 głosy.

mi

Pierwszą Nagrodę Literacką stołecznego miasta Poznania im. Jana Kasprowicza otrzymał Roman Dmowski za całkowitą działalność na polu piśmiennictwa politycznego.

Uroczyste wręczenie nagrody nastąpiło w dniu 6 grudnia 1927 r. w sali Odrodzenia Starego Ratusza. Prezydent miasta wykazał zasługi literackie tudzież społeczne Romana Dmowskiego i wręczył mu akt nadania Nagrody Literakciej wykonany przez Adama Wronieckiego. Laureat dziękując za uznanie i wyróżnienie, podniósł znaczenie miasta Poznania jako ostoi polskiej myśli narodowej, złożył hołd pamięci Jana Kasprowicza i oświetlił główne linie swej pracy pisarskiej. Uroczystość zakończyła się śniadaniem, wydanym przez pp. Ratajskich w ich mieszkaniu na cześć Romana Dmowskiego. Odnotowano także odsłonięcie pomnika 15. Pułku Ułanów Poznańskich, powstałego na samym początku Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Projekt przedstawił architekt Adam Ballenstedt. Model, a następnie pomnik wykonał rzeźbiarz Mieczysław Lubelski. Miejsce pod pomnik przeznaczono na ulicy Ludgardy przy Franciszkanach. Uroczystość odsłonięcia odbyła się w dniu 22 października 1927 r. 2 innych wydarzeń Kronikarz odnotował: 18 września - otwarcie Domu Katolickiego na Sródce; Jubileusz piętnastolecia Towarzystwa Wioślarskiego "Tryton"; 24 września - jubileusz pięćdziesięciolecia pracy pedagogicznej inspektora szkolnego Poprawskiego ; 21 października - Zjazd Przedstawicieli Kół Miast Zachodniej Polski; IX Ogólny Zjazd Związku Miast Polskich. Obchód dziesięciolecia Związku; 10 listopada - Obchód dwudziestopięciolecia Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. Bez wskazania bliższej daty odnotowano rozstrzygnięcie konkursu na przeistoczenie wschodniej części pi. Wolności oraz założenie cmentarza centralnego w Junikowie. Z działalności Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania odnotowano: Na listę członków wpisano: redaktora Szymona Nawrockiego (242) - redaktora Karola Tadeusza Prausmullera (243); nauczycielkę Helenę Szafranównę (244), fotografa Romana S. Ulatowskiego (245), kupca Marcina N owaka (246), kupca Stanisława Milachowskiego (247).

KronikarzimmmMUUMMmuuMWMmwMUMUMMmmBWMmMun

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1977.10/12 R.45 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry