SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1977.10/12 R.45 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Bohdan G r u c h m a n - Akademia Ekonomiczna gospodarce narodowej w latach 1971-1976. An e k s: Wydziały, instytuty i zakłady Akademii Ekonomicznej.

MATERIAŁY

Ireneusz R u t k o w s k i - Kształtowanie się struktury ludnościowej Poznania w latach 1950-1970. .13 Jan M ark o w s ki - Kazimierz Nowakowski, W dwudziestą piątą rocznicę śmierci. Aneks: Wykaz prac Kazimierza Nowakowskiego 31 Tadeusz Ś w i t a ł a - Zapiski z działalności Rady Miejskiej w latach 1919-1921. Część pierwsza .45

ZYCIE KULTURALNE

Eugeniusz Cofta - Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne w latach 1975 - 1976.

An e k s: Wystawy w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego w latach 1975-1976. .59

KRONIKA

Jubileusze

Jan W ą s i c ki - Prof. dr hab. Zdzisław Kaczmarczyk .67 Witold Siniecki - Chór Męski Politechniki Poznańskiej (1951-1976). An e k s : Podróże zagraniczne; Lista Odznaczeń, nagród i wyróżnień 7 3

Sprawozdania

Marian G e n o w e fi ak - Miejska Rada Narodowa uchwaliła Plan Społeczno-Gospodarezy Poznania na lata 1976-1980. An e k s: Nowe ulice, parki i place; Ocena stanu wykonania Programu Rozwoju Kultury w Wielkopolsce do roku 1980 (fragmenty). .87 Urszula P r z e s t a c k a - Wykonanie Planu Społeczno-Gospodarczego Rozwoju i budżetu Poznania za rok 1976. .104 taje". Rok 1973. .110 Wydarzenia w Poznaniu w 1977 roku. Część pierwsza .121 Kronikarz - 50 lat temu "Kronika" pisała .149

ZDJĘCIA

Leszka Adamczewskiego, Witolda Czarneckiego, Henryka Drygasa, Henryka Kamzy, Jacka Kulma, Tadeusza Lejczaka, Dany Matuszewskiej, Mariana Mielcarskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Stanisława Schnotalego, Stanisława Ossowskiego, Jerzego Uinierzyskiego, Stanisława Wiktora, Grażyny Wyszomirskiej.

RYSUNKI

Franciszka Burkiewicza, Józefa N eubauera, Elżbiety Ostrowickiej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1977.10/12 R.45 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry