WYDARZENIA W POZNANIU W 1976 ROKU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1977.07/09 R.45 Nr3

Czas czytania: ok. 65 min.

Częśćczwarta

1. 10. Inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Gawrońskiego. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew. Gości i profesorów powitał rektor, prof. dr hab. Benon Miśkiewicz. Po uroczystej immatrykulacji studentów pierwszego roku, wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr Jerzy Szweykowski, wręczono medale "Za zasługi dla UAM", a także nagrody za osiągnięcia naukowe. Obchody Międzynarodowego Dnia Muzyki. Przybyła delegacja muzyków Kuby i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Inauguracja nastąpiła w Sali Białej Urzędu Miejskiego przy pi. Kolegiackim. Zjazd absolwentów Akademii Ekonomicznej z okazji jubileuszu plęCdziesięciolecia. Podczas obrad w sali Opery Poznańskiej, wojewoda poznański Stanisław Cozaś wręczył Akademii sztandar ufundowany przez władze wojewódzkie. W auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej i Chóru Chłopięco- Męskiego pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Jako soliści wystąpili: Zofia J anukowicz (sopran), Barbara Figas (alt), Krystyna Szostek - Radkowa (mezzosopran), Kazimierz Pustelak (tenor), Piotr Liszkowski (bas).

Wojewódzkie przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przystąpiło do rozruchu technologicznego poznańskich kotłowni. N ajwcześniej ogrzewano osiedla mieszkaniowe na Ratajach i Winogradach. W dojrzewalni bananów przy ul.

Druskiennickiej 8/10 rozpoczął się proces dojrzewania pierwszej partii tych owoców wagi 30 ton.

W salonie wystawowym Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę malarstwa i rysunku pt. "Portrety" Jadwigi Łubowskiej.

Jadwiga Łubowska: Portret Marychny Steindl-Gąsiewicz. (Ravensbruck 30 XI 1944)

Palmiarnia Poznańska zamknięta została na czas remontów. Obejmują one prace zabezpieczające konstrukcje nośną niektórych pawilonów. Funkcję trenera I-ligowego zespołu piłkarskiego Kolejowego Klubu Sportowego "Lech" objął Jerzy Kopa.

Występy zespołu wokalno-muzycznego "Hraczi" z Brna (Czechosłowacja). W wieku sześćdziesięciu ośmiu lat zmarł doc. dr Mieczysław Suchocki, członek-założyciel Instytutu Zachodniego; w latach 1945 -1965 redaktor naczelny wydawnictw Instytutu; kierownik Zakładu Kultury; laureat Ze

Wydarzenia w Poznaniu (1 - 2.10.)społowej N agrody Naukowej Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1964, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 2. 10. Inauguracja nowego roku w Akademii Ekonomicznej połączona była z obchodami półwiecza uczelni, u zbiegu ulic Kościuszki i Powstańców Wielkopolskich wmurowano akt erekcyjny pod nowy gmach Akademii. W uroczystości wzięli udział: sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Pińkowski; pierwsi sekretarze Komitetów Wojewódzkich w Poznaniu J erzy Zasada i Koninie Tadeusz Grabski; I zastępca przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów Józef Pajestka; wiceminister prof. dr hab. Janusz Górski; wojewoda poznański Stanisław Cozaś, prezydent Poznania Władysław Śleboda. N astępnie wszyscy zebrani udali się do sali Opery Poznańskiej, gdzie odbyła się inauguracja. Historię uczelni przypomniał rektor, prof. dr hab. Ryszard Domański. Podczas inauguracji wojewoda Stanisław Cozaś odczytał uchwałę Rady Państwa o nadaniu Akademii Ekonomicznej Orderu Sztandaru Pracy II klasy. Józef Pińkowski udekorował tym odznaczeniem sztandar uczelni. Najbardziej zasłużeni pracownicy Akademii udekorowani zostali wysokimi odznaczeniami państwowymi. Sztandar Pracy II klasy otrzymał prof. dr hab. Władysław Rusiński, w uroczystościach półwiecza Akademii Ekonomicznej

uczestniczyła liczna grupa zagranicznych naukowców. Tytuł doktora honoris causa nadano: prof. drowi Jozefowi Górskiemu (Poznań), prof. drowi Walterowi Isardowi (Filadelfia) i prof. drowi Leo H. Klaassenowi (Rotterdam) . Inauguracja nowego roku akademickiego na Politechnice Poznańskiej. Rektor prof. dr hab. Bolesław Wojciechowicz powitał gości: sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Waiigórskiego, wicewojewodę poznańskiego Romualda Zysnarskiego oraz przedstawicieli współpracującej z poznańską uczelnią Politechniki w Charkowie (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) i Wyższej Szkoły Technicznej w Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna). Odbyła się także dekoracja zasłużonych pracowników odznaczeniami państwowymi. Przybyła czteroosobowa delegacja Towarzystwa Finlandia- Polska z prezesem Heikki Hosia na czele. Goście byli podejmowani przez Oddział Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Fińskiej. W obecności przewodniczącego Zarządu Głównego prof. dra Jerzego Jodłowskiego odbyło się spotkanie w siedzibie Wydawnictwa Poznańskiego. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbył się zjazd absolwentów Technikum Geodezyjno- Drogowego zorganizowany z okazji CWlerCWlecza Technikum. Wręczono sztandar ufundowany przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych. Szkoła udekorowana została Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Zasłużonym pracownikom Technikum wręczono Złote Krzyże Zasługi, odznaki honorowe miasta i województwa, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaki resortowe. W siedzibie Technikum otwarto wystawę ukazującą dorobek szkoły. Otwarcie wystawy specjalistycznej związanej z dwudziestopięcioleciem Biura Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego "Merazet" , W sali Izby Rzemieślniczej otwarto wspólną wystawę rzemiosła poznańskiego i rzemieślników z Karl Marx- Stadt (Niemiecka Republika Demokratyczna) . W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę fotograficzną pt.' "Ty" Marka' Rutkowskiego (Bydgoszcz).

Pałac Kultury przygotował na wolną sobotę szereg ciekawych imprez, m. in. kiermasz eksponatów wykonanych w pracowniach Pałacu.

Zawody modeli latających przed Pałacem Kultury

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" na Ratajach zorganizowała imprezy rozrywkowe dla mieszkańców tzw. górnego tarasu: gry w kometkę i ringo; giełdę, odznak, plakietek i proporczyków; program rozrywkowy dla dzieci z udziałem iluzjonisty i marionetkarza. III Rajd Stomilowski zorganizowany przez Klub Motorowy Ligi Obrony Kraju. Funkcję honorowego startera pełnił wicewojewoda Romuald Zysnarski. Zwyciężył Wojciech Smorawiński. W wieku sześćdziesięciu czterech lat zmarł Alfred Lewandowski, sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego, kierownik biura oddziału Towarzystwa w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Był odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari.

3. 10. Zakończenie XXV Rajdu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Na mecie rajdu w Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński w towarzystwie wicewojewody poznańskiego Zofii Dąbrowskiej dokonał odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew. Uczestnicy Rajdu zasadzili w Parku dwadzieścia pięć dębów.

Kwestarze zebrali ok. 25 (XX) zł na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Najwięcej na Starym Mieście - ok. 11 (XX) zł.

Na Woli rozegrane zostały III Wyścigi Motocyklowe o Memoriał Jerzego Mielocha. U czestniczyli zawodnicy z Czechosłowacji, Holandii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republik Federalnej Niemiec, Polski, Szwecji i Szwajcarii. Zwyciężył Ernst Wolff (Niemiecka Republika Demokratyczna) . 4. 10. W sali Wielkiej Pałacu Kultury Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna i Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych zainaugurowały nowy rok akademicki. U czestniczyli: prezydent miasta Władysław Sleboda, kierownik Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Filipiak, przedstawiciele władz kulturalnych województwa i Poznania, reprezentanci środowisk twórczych. Kilkunastu pedagogów obu szkół udekorowano Odznakami Honorowymi Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Wykład inauguracyjny pt. Problematyka wartości w polityce kulturalnej wygłosił dr Włodzimierz Kaczocha. W hallu Pałacu Kultury otwarto wystawę prac dyplomowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych.

Inauguracja Studium Doskonalenia Mistrzów na Uniwersytecie Robotniczym Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Wizyta lektorów z Plowdiw (Bułgaria) Dymitra Radułowa i Georgi Fetrowa oraz Karela J eliczka i J iri Vitka z Brna (Czechosłowacja). Inauguracja Miesiąca Oszczędności.

Poznański Teatr Aktora i Lalki pod kierownictwem Wojciecha Wieczorkiewicza wyjechał w podróż artystyczną do Hamburga (Niemiecka Republika Federalna) .

Rozpoczęcie "Dni Książki Technicznej" , otwarcie wystawy książki techtechnicznej w Fabryce Obrabiarek Specjalnych "Ponar".

Recital piosenkarski Haliny Kunickiej w Operze Poznańskiej. 5. 10. Gunnar Hoppe, wybitny specjalista w dziedzinie fizyki i geofizyki, rektor U niwersytetu w Sztokholmie otrzymał tytuł doktora honoris causa U niwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Obecni byli przedstawiciele U niwersytetów Warszawskiego i Łódzkiego. Obecny był także sekretarz Ambasa

Wydarzenia w Poznaniu (5 - 6.10.)dy Szwecji w Polsce, Per Anderman. Część przemówienia nowo mianowany doktor wygłosił w języku polskim. Inauguracja roku akademickiego w Akademii "Wychowania Fizycznego.

Przybyli: wiceprzewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Bogusław Ryba, kierownik Wydziału Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Scibisz i I wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. Wykład inauguracyjny wygłosiła doc. dr hab. med. Kazimiera Milanowska. Podczas inauguracji wręczono odznaczenia państwowe, regionalne i resortowe. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: doc. dr hab. Jerzy Gaj i ppłk. Władysław Jabłoński.

W auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego Akademii Medycznej. Na uroczystość przybyli m. in. wiceminister zdrowia i opieki społecznej Ryszard Brzozowski, członek Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Franciszek N owak, przedstawiciele władz województw współpracujących z uczelnią, władz Poznania, reprezentanci uczelni poznańskich i zagranicznych. Po przemówieniu rektora, prof. dra Romana Górala, wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr Przemysław Gabryel. Immatrykulację poprzedziło wręczenie pracownikom Akademii odznaczeń państwowych. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został prof. dr Włodzimierz Kędzia. Inauguracja Dni Kultury Węgierskiej. Usługowa Spółdzielnia Inwalidów zainstalowała sto parkometrów produkcji szwedzkiej, większość przy ul. Czerwonej Armii - 47 szt. i ul. Ratajczaka - 24 szt.

W Pałacu Działyńskich odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Medycznej: profesorowi med. Wernerowi J aenischowi - dyrektorowi Instytutu Patologii, prorektorowi Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle- Wittemberg (Niemiecka Repubfika Demokratyczna) oraz prof. drowi na uk farmaceutycznych Bogusławowi Berkowskiemu dyrektorowi Instytutu Leków w Warszawie.

W Sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarto wystawę prac Bernharda Heisiga, rektora Wyższej Szkoły Artystycznej w Lipsku i wiceprezesa Związku Artystów Plastyków Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Ekspozycja obejmowała kilkadziesiąt dzieł z dziedziny malarstwa i grafiki, powstałych w łatach 1958 - 1976. N arada aktywu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w sprawach gospodarki żywnościowej, z udziałem sekretarza Naczelnego Komitetu Edwarda Dudy. Zakończyła się Krajowa Giełda Odzieży Roboczej zorganizowana przez Zrzeszenie Producentów Odzieży Roboczej i Służbowej w pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich. >.10. w sali Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego Akademii Rolniczej. Przybyli: kierownik Wydziału Rolnego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Wojtecki, wiceminister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki Henryk Burczyk, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Poznaniu Czesław Gałgan i I sekretarz Komitetu Woje.

wódzkiego w Koninie Tadeusz Grabski. Przedstawiciele Zjednoczenia Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej wręczyli Akademii sztandar ufundowany przez Zjednoczenie. Grupa zasłużonych pracowników uczelni otrzymała odznaczenia państwowe. N a zakończenie odbyła się promocja doktorów honoris causa: emerytowanej prof. mgr Heleny Nieć, specjalisty ogrodnictwa i warzywnictwa, i prof. dra Wasilija F. Wierziłowa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), botanika, kierownika pracowni fizjologii roślin w Głównym Ogrodzie Botaniczym Akademii Nauk Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Moskwie.

Uroczystość jubileuszowa dwudziestopięciolecia Przedsiębiorstwa Zaopa

trzenia W eterynaryjno- Zootechnicznego "Centrowet" z udziałem sekretarza Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnych Amelii Wronieckiej i wicewojewody poznańskiego Bolesława Stachowiaka. Wręczono proporzec przechodni Ministerstwa Rolnictwa i Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnych za zdobycie I miejsca w krajowym współzawodnictwie międzyzakładowym w 1975 r. N a Politechnice Poznańskiej odbyła się uroczystość wręczenia dwudziestu sześciu nagród indywidualnych i sześciu zespołowych Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, w trzech dziedzinach: badań naukowych, zasług dydaktyczno-wychowawczych i osiągnięć w kształceniu młodych kadr. Z okazji 32 rocznicy powołania Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa odbyła się w Domu Kultury Milicji Obywatelskiej uroczysta dekoracja wysokimi odznaczeniami państwowymi i resortowymi zasłużonych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i służby bezpieczeństwa oraz grupy oficerów Wojska Polskiego. Aktu dekoracji dokonali: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński i komendant wojewódzki Milicji Obywatelskiej płk. Henryk Zaszkiewicz. Wieczorem w sali widowiskowej Domu Kultury odbył się uroczysty koncert. W obecności ministra przemysłu maszynowego Aleksandra Kopecia i I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady nastąpiło oddanie do użytku nowych obiektów produkcyjnych Fabryki Obrabiarek "Ponar". Składają się one z hali produkcyjnej, sprężarkowni, magazynu, krajalni oraz warsztatów przyzakładowej szkoły zawodowej. Obiekty zbudowała załoga Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr_. l. W nowej sali koncertowej w Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Solnej, o którą wzbogacił się Poznań, odbył się recital fortepianowy i wokalny Krzysztofa Słowińskiego (fortepian) i Hanny Januszewskiej (sopran). Akompaniował Stanisław Koty czka. Inauguracja cyklu koncertów "Prezentacje Młodych" w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej7. 10. Wspólne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Omówiono aktualną sytuację społeczno-gospodarczą województwa oraz zadania wynikające ze wskazań IV Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dużo uwagi poświęcono sposobom przezwyciężania trudności w zaopatrzeniu. Posłowie zapoznali się także z głównymi kierunkami długofalowego programu rozwoju służby zdrowia oraz podsumowali swoją działalność pozaparlamentarną w pierwszym półroczu. W ramach Dni Kultury Węgierskiej w Klubie Empiku otwarto wystawę pn. "Hungarica ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej". Prelekcję o Franciszku II Rakoczym wygłosił red. Tadeusz Olszański. Przemawiał także dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie Daniel Hegediis. Na otwarcie przybyli przedstawiciele władz miejskich z I wiceprezydentem Andrzejem Wituskim.

W Sali Kominkowej Pałacu Kultury odbył się wieczór poezji i muzyki węgierskiej. Na scenie Domu Drukarza rozpoczęły się przedstawienia rapsodu teatralnego Aliny N owak Oratorium oświęcimskie w wykonaniu grupy "Theatrum": Danuta Alczewska- Klus (śpiew); Maria Wańkowska (aktorka); Ewa Lebecka (pantomima).

W wieku siedemdziesięciu siedmiu lat zmarła aktorka poznańskich teatrów dramatycznych Stanisława Mazarek - Zółkiewska.

Wydarzenia w Poznaniu (8 - 11.10.)

8. 10. Przybyli do Poznania kierownik Zakładu Historii Bułgarskiej Partii Komunistycznej z Plowdiw Georgi Pietrow i wykładowca szkoły Partyjnej Dymitr Radułow.

W auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej oraz Chóru Chłopięcego pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Wykonano Oratorium Mesjasz Jerzego F. Haendla. Solistami byli: Zofia J anukowicz (sopran), Barbara Figas (alt), Kazimierz Puste lak (tenor), Piotr Liszkowski (bas). 9. 10. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci poległych i pomordowanych w latach 1939 -1945 harcerzy wildeckich. Tablica umieszczona została na zewnątrz siedziby Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego przy ul. Prądzyńskiego 57; wartę honorową zaciągnęli harcerze i żołnierze Ludowego Wojska Polskiego. Odsłonięcia tablicy dokonał wiceprezydent Poznania Włodzimierz J uskowiak.

Obchody dwudziestolecia Stowarzyszenia Księgarzy Polskich zainaugurowała III Sesja popularnonaukowa w poznańskim Klubie Księgarza. Otwarcie centrum kulturalnego "Orbita" na Osiedlu Kosmonautów w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady". Budynek ma powierzchnię 1100 m 2 . Znajdują się w nim m. in.

ognisko muzyczne i pomieszczenia dla zespołów muzycznych i teatralnych, nauki języków obcych. N a inaugurację działalności centrum wystawę swoich prac malarskich przygotowała artysta-plastyk Stefania Cholewczyńska- Derwłchowa.

Zespół artystyczny Opery Poznańskiej powrócił z podróży artystycznej do Plowdiw (Bułgaria). 10. 10. Rozpoczęło się dwudniowe sympozjum lekarzy zajmujących się operacyjnym leczeniem urazów ręki. Przybyli specjaliści z całego kraju, a także zaproszeni goście z Bułgarii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Stu pięćdziesięciu studentów uczelni krajowych oraz z Czechosłowacji, Holandii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich wzięło udział w Międzynarodowej Studenckiej Sesji Naukowej, zorganizowanej z okazji pięćdziesięciolecia Akademii Ekonomicznej. Poznański Teatr Aktora i Lalki pod kierownictwem Wojciecha Wieczorkiewicza powrócił z podróży artystycznej do Hamburga (Republika Federalna Niemiec). VII Mistrzostwa Poznania w kulturystyce odbyły się w Domu Kultury na Osiedlu Piastowskim. Zwyciężył mistrz Polski Henryk Szczepański (Akademia Wychowania Fizycznego).

11. 10. z okazji Dnia Nauczyciela w małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie nauczycieli akademickich z przedstawicielami władz wojewódzkich. Wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski udekorował Orderem Sztandaru Pracy II klasy prof. dra Macieja Wiewiórowskiego ; Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski prof. dra Jerzego Topolskiego; Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski: prof. dr hab. Izabelę Dąmbską, prof. dra hab. Floriana Domkę, prof. dra hab. Zdzisława Dudzika, prof. dra Franciszka Kaczmarka, prof. dra hab.

Stanisława Kielicha, prof. dra hab.

Teodora Krajewskiego, prof. dra hab.

Teresę Rabską, prof. dra hab. Walentego Szczepaniaka, prof. dra hab. Romana Taberskiego, prof. dra Jerzego Ziomka.

Z okazji Dnia Wojska Polskiego odbył się uroczysty koncert zorganizowany przez Dowództwo Wojsk Lotniczych. Obecni byli przedstawiciele Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, stronnictw politycznych i władz administracyjnych. W części artystycznej ze specjalnym programem wystąpił zespół Śląskiej Estrady Wojskowej. Przedstawiciele władz i zakładów pracy złożyli wieńce i wiązanki kwiatów na Cmentarzu Bohaterów na Cytadeli, a także pod pomnikiem Karola Świerczewskiego i w miejscach martyrologii Polaków. Na zaproszenie Akademii Rolniczej przybył prof. dr hab. Walter Liese z Uniwersytetu w Hamburgu (Republika Federalna Niemiec), pełniący obowiązki prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizacji Badawczych Leśnictwa. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie finalistów konkursu na najlepszy zmodernizowany budynek inwentarski roku 1976. Turniej "Wierzbowego Liścia" w Empiku poświęcony poezji węgierskiej. Gościem imprezy była aktorka filmowa Pola Raksa.

Polski Teatr Tańca - Balet Poznański pod kierownictwem Konrada Drzewieckiego wyjechał w podróż artystyczną do Jugosławii i Grecji. 12. 10. Z okazji Dnia Wojska Polskiego odbyło się spotkanie w siedzibie Wielkopolskiego Pułku Obrony Terytorialnej Kraju im. Franciszka Bartoszka. U czestniczyli w nim m. in. I sekretarze Komitetów Wojewódzkich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu - Jerzy Zasada i w Koninie - Tadeusz Grabski; sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Poznaniu Bogdan Gawroński, wojewoda poznański Stanisław Cozaś. Obecny był również konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew. Po przemówieniu szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego gen. bryg. Andrzej Poraj skiego wręczono akty nominacyjne na wyższe stopnie oficerskie i podoficerskie. Tradycyjnym już zwyczajem na Starym Rynku odbyła się odprawa wart garnizonu poznańskiego. W Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Arsenale odbył się pokaz audiowizualny pt. "Świat uczuć" Zofii Rydet (Gliwice).

W sali Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego przy ul. Roboczejodbyło się zebranie konstytucyjne Klubu Sympatyków "Lecha". Kolejowy Klub Sportowy "Lech" reprezentowali prezes zarządu Mirosław Sadowski i trener Jerzy Kopa. Prezesem Klubu Sympatyków został Bogdan Szubert. W skład zarządu weszli: Ryszard Dąbrowski, Tomasz Grześkowiak, Jacek Hałasik, Henryk Polański, Józef Przybysz i Jerzy Ziółkowski. 1S 10. Dzień Nauczyciela. Z tej okazji odbyło się spotkanie grupy przodujących nauczycieli z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdanem Gawrońskim oraz wojewodą poznańskim Stanisławem Cozasiem. W imieniu władz partyjnych i administracyjnych województwa poznańskiego za pracę dydaktyczną i wychowawczą podziękował nauczycielom Bogdan Gawroński. Grupie nauczycieli wręczono odznaczenia państwowe. Honorowy tytuł "Zasłużony Nauczyciel PRL" nadano Franciszkowi Krajewskiemu, b. dyrektorowi Ośrodka Metodycznego, i dr hab. Antoniemu Maćkowiakowi, b. profesorowi Studium Nauczycielskiego Nr l. W Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbyło się spotkanie przedstawicieli władz partyjnych, administracyjnych i kulturalnych z nauczycielami poznańskich szkół artystycznych. Grupę zasłużonych nauczycieli odznaczono i wyróżniono nagrodami. W siedzibie T owarzystwa Wiedzy Powszechnej odbyło się spotkanie aktywu Ligi Ochrony Przyrody z pracownikami naukowymi Instytutu Przyrodniczego w Budapeszcie, poświęcone problemom nauk przyrodniczych. 14. 10. W hallu Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyła się inauguracja nowego roku kulturalno-oświatowego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele aktywu kulturalno-oświatowego miasta i zakładów. Otwarto wystawę akwarel i drzeworytów artystów chilijskich przebywających na emigracji w Rumunii: Mercedes Judith Barahona Ojeda i Luisa N ibaldo Sanchez Venegas.

Obrady zarządu Wielkopolskiego Tawarzystwa Kulturalnego z udziałem przedstawicieli władz politycznych i administracyjnych województwa poznańskiego. Kierownik Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczone]

Wydarzenia w Poznaniu (14 - 16.10)

Partii Robotniczej Marian J akubowicz przedstawił zadania nakreślone na ostatnim plenarnym posiedzeniu Komitetu Wojewódzkiego. W części organizacyjnej na stanowisko dyrektora Biura Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego powołano Stanisława Stopienia.

« a n» .

W Sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego dziesięć par udekorowano m«dalami "Za długoletnie pożycie małżeńskie": Aniela i Piotr Dudziakowie, Ewa i Florian Garsteccy, Anna i Stanisław Kujawowie, Anna i Marian Lesiakowie, Władysława i Jan Lesińscy, Pelagia i Stanisław Rutkowscy, Marianna i Ignacy Radomowie , Pelagia i Marian Skrzyp czako wie, Anna i Józef Stachowscy, Teodozja i Jan Wojtaszkowie. Dekoracji dokonał wiceprezydent Andrzej Wituski. W Akademii Wychowania Fizycznego wręczono pierwszy w kraju (i być może na świecie) dyplom magistra turystyki. Otrzymał go Jerzy Grabowski. Chór Chłopięcy i Męski oraz orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod kierownictwem Stefana Stuligrosza wyruszyły w podróż artystyczną do Włoch.

15. 10. Przybyła delegacja Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii związku Radzieckiego: Borys N. Morelow - zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego Komitetu Centralnego, Władymir A. Rodionow - sekretarz saratowskiego Komitetu Obwodowego, Aleksander Ł. Łazawiew - I sekretarz wołżańskiego Komitetu Rejonowego Obwodu Kujbyszewskiego oraz pracownicy Komitetu Centralnego Kim N. Kiryłow i Wiktor S. Bondarczuk. Goście złożyli wieńce pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli.

Odbyło się też spotkanie z Sekretariatem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Goście zapoznali się także z pracą organizacji partyjnej Poznańskiej Fabryki Maszyn żniwnych. Uroczyste zasadzenie klonu kanadyjskiego w Szkole Podstawowej Nr 14 na Osiedlu Piastowskim 65.

Włączenie do ruchu ulicznego nowo zbudowanej jezdni łączącej ul. Urbanowską z ul. Słowiańską. Przebicia ul. Słowiańskiej w Urbanowską dokonały brygady Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Wodno- Kanalizacyj nych.

Otwarcie wystawy gobelinów i malarstwa Krystyny Fintzel w salonie wystawowym Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania.

16. 10. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" - z okazji jubileuszu stutrzydziestolecia - z przedstawicielami dwudziestotysięcznej załogi spotkali się członkowie władz partyjnych i państwowych: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski, minister przemysłu maszyn ciężkich i rolniczych Franciszek Adamkiewicz, wicewojewoda Romuald Zysnarski, wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został dyrektor naczelny Zakładów, Edward Idziak. Krzyże Kawalerskie przyznano dziesięciu długoletnim pracownikom, a ponadto: czterdzieści siedem Złotych, Srebrnych i Brązowych Krzyży Zasługi. Honorowe Odznaki "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" otrzymało trzydzieści osiem osób, czterdzieści jeden - Odznakę Honorową Miasta Poznania. Za dowody uznania załogi podziękował sekretarz Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zenon Jaśkowiak.

Stu dziewięćdziesięciu szeSClU słuchaczom Szkoły Chorążych Pożarnictwa oraz Medycznego Studium Zawodowego Ministerstwa Komunikacji

wręczono legitymacje Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Obchody Dnia Nauczyciela. Jednym z naj ciekawszych momentów było otwarcie pierwszej w kraju szkolnej sali komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym Nr 5, której elektroniczną maszynę cyfrową starszego typu "Mińsk 22" ofiarował Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "Zeto" . Posłuży ona do nauczania informatyki, która jest przedmiotem programowym w klasach licealnych. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital chopinowski Jana Ekiera; recytacje Aleksandra Bardiniego. W "Arsenale" odbyło się otwarcie wystawy Jacka Sienickiego (Warszawa). 17. 10. Recital chopinowski Jana Ekiera w Białej Sali Urzędu Miejskiego, w której ongiś koncertował Chopin. W nawiązaniu do tego koncertu zainaugurowano cykl "Spotkań Chopinowskich". Aleksander Bardini recytował fragmenty korespondencji Fryderyka Chopina wybrane przez Stanisławę Szeligowską.

W Pałacu Kultury odbyły się tzw.

otrzęsiny, czyli "wpoznańczanie się" nowych aktorów. Ceremonii tej poddali się: Piotr Binder, Jacek Dzisiewicz, Krystyna Feldman, Anna Musiał i Zinaida Zagner z Teatru Polskiego; Edwin Borkowski z Opery Poznańskiej i bas Jerzy Chlebowski z Teatru Muzycznego. Mistrzami ceremonii byli Zenon Laskowik i Janusz Rewiński . W Teatrze Polskim wystąpił Daniel Olbrychski w monodramie Ireneusza Iredyńskiego Crysta miłość.

18. 10. Z inicjatywy Wielkopolskiego Klubu Dobrej Roboty przy Oddziale Wojewódzkim Naczelnej Organizacji Technicznej rozpoczęły się Wielkopolskie Dni Jakości. Celem tej imprezy było pobudzenie aktywności załóg dla polepszenia jakości produkcji. 32 "Koncert Poznański" dedykowany działaczom i pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" w Sali Wielkiej Pałacu Kultury. Oklaskiwano występy Chóru Dziewczęcego "Poznańskie Skowronki" pod dyrekcją Mirosławy Wróblewskiej.

Chórem Dziewczęcym "Poznańskie Skowronki" dyryguje Mirosława Wróblewska

Otwarcie wystawy fotografików skandynawskich pt. "Życie i krajobraz północy" w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego.

W Galerii N owej otwarta została wystawa grafiki i rysunku Andrzeja Załeckiego.

W sali Biura Wystaw Artystycznych otwarto wystawę prac poplenerowych studentów I roku architektury Politechniki Poznańskiej. 19. 10. Z dworca głównego wyruszył na trasę Kijów - Charków (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) młodzieżowy "Pociąg Przyj aźni" . Odjeżdżających żegnał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, Bogdan Gawroński. Obecny był konsuI generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew. Obradowała konferencja sprawozdawczo-wyborcza Oddziału Wojewódzkiego N aczelnej Organizacji Technicznej, w której wzięło udział stu pięćdziesięciu przedstawicieli śro

Wydarzenia w Poznaniu (19-21.10.)dowisk naukowo-technicznych. W obradach uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski oraz sekretarz generalny Zbigniew Siekierski. W czasie konferencji wybrano nowe władze Oddziału. Przewodniczącym Rady Oddziału Wojewódzkiego wybrany został ponownie dr inż. Lechosław Gruszczyński.

N a gosclnne występy przybył zespół "Deutsches Theater" bawiący w Polsce z okazji "Dni Teatru Niemieckiej Republiki Demokratycznej". Otwarcie wystawy pt. "N arodziny pasji" - młodzi bibliofile w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego.

N arada informatorów współpracujących z Ośrodkiem Informacji Początek kiermaszu rzyw na pi. Wolnościi działaczy Wojewódzkim Turystycznej.

owoców i wa

Stragan Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo- Pszczelarskiej

20. 10. Przed Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli odbyło się uroczyste powitanie trzystapięćdziesięcioosobowej grupy z Charkowa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), przybyłej do Poznania "Młodzieżowym Pociągiem Przyj aźni". Goście złożyli wieńce pod pomnikiem żołnierzy i oficerów radzieckich poległych w walkach o wyzwolenie Poznania w roku 1945. Gości powitał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew. Pierwszy występ zespołu "Deutsches Theater" z Berlina (Niemiecka Kepublika Demokratyczna) na scenie Opery Poznańskiej. Przedstawiono dwa dramaty Henryka Kleista Książę Homburg i Rozbity dzban w reżyserii Adolfa Dresena. Pracownicy Instytutu Kształcenia N auczycieli i Badań Oświatowych spotkali się z konsulem generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, ministrem pełnomocnym Nikołajem Gusjewem.

W salonie Empiku otwarto wystawę rysunków i szkiców Wandy Burzyńskiej - Pazdowej.

21. 10. Do Poznania przybył wiceminister Kultury Niemieckiej Republiki Demokratycznej Kurt Loeffler. Jego pobyt wiązał się z Dniami Teatru Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Polsce.

Drugi gosclnny występ zespołu "Deutsches Theater" z Berlina (Niemiecka Republika Demokratyczna). N a scenie Teatru Polskiego przedstawiono Jarmark w Pluderswe , ilern współczesnego dramaturga Petera Hacksa.

Odbyło się krajowe seminarium spółdzielczości mieszkaniowej pOSWlęcone funkcjom osiedlowych placówek społeczno -wychowawczych. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego na "Czwartku Literackim" spotkał się z czytelnikami prozaik i publicysta, autor wielu słuchowisk radiowych i audycji telewizyjnych, Aleksander Małachowski. W wieku sześćdziesięciu czterech lat zmarł Henryk N owak, członek prezydium Krajowej Rady i przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu Pracowniczych Ogródków Działkowych. Zmarły był działaczem partyjnym i związkowym, pełnił m. in. funkcje I sekretarza Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, .przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych i przewodniczącego Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Łączności, radnego Miejskiej Rady Narodowej. Za aktywną działalność odznaczony był m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 22. 10. XIV Sesja Miejskiej Rady Narodowej, podczas której dokonano oceny bezpieczeństwa publicznego, ładu i porządku oraz ustalono wynikające z oceny zadania. Podczas sesji dokonano wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Poznaniu oraz członków Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Poznania.

Trzeci gosclnny występ zespołu "Deutsches Theater" z Berlina (Niemiecka Republika Demokratyczna). N a scenie Teatru Polskiego Niemcy. Baśń zimowa Henryka Heinego recytował Eberhard Esche.

Na zaproszenie Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych przybyła trzyosobowa delegacja związkowców z Charkowa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) z Tatianą M. Konyszewą, sekretarzem Rady Obwodowej Związków Zawodowych.

Goście z Charkowa zwiedzili miasto, złożyli wiązankę kwiatów u stóp Pomnika Bohaterów na Cytadeli, zapoznali się z działalnością wychowawczo-kulturalną w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" oraz Pałacu Kultury. Gościł w Poznaniu przewodniczący Międzynarodowego Systemu Informacyjnego Nauk Społecznych Akademii N auk krajów socjalistycznych, proi. dr Władimir A. Winogradów. Zapoznał się z podstawowymi kierunkami działalności poznańskiego Zakładu Informacji N aukowej Polskiej Akademii Nauk oraz pracami, które wykonuje ta placówka na rzecz międzynarodowej współpracy w naukach społecznych. W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego odbyła się ogólnowojskowa inauguracja roku szkolenia Państwowego Zaocznego Studium Kultury i Oświaty Dorosłych, w uroczystości uczestniczył zastępca szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, gen. bryg. Albin Zyto. W Sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarto wystawę malarstwa art y - sty łotewskiego Edgara Iltnera.

(21-23.10.)

W salach Muzeum Archeologicznego rozpoczęło się trzydniowe seminarium metodyki oprowadzania wycieczek po muzeach. W auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertowała Orkiestra Kameralna Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego pod dyrekcją Agnieszki Duczmal i Poznański Zdspół Perkusyjny pod dyrekcją Jerzego Zgodzińskiego. W Osiedlowym Domu Kultury "Pod Lipami" otwarto wystawę Ryszarda Skupina pt. "Wspomnienia z podróży" . W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł zasłużony weteran ruchu robotniczego, Piotr Gelert, b. działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, poseł na Sejm w latach 1947 -1952, radny Miejskiej Rady N arodowej, ofiarny działacz Związku Zawodowego Kolejarzy, przewodniczący Komisji Historycznej Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych, udekorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

I. 10. W auli Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej odbył się koncert galowy Chóru Męskiego Politechniki Poznańskiej, którym dyrygował Janusz Dzięcioł. Za swe osiągnięcia artystyczne i popularyzację polskiej kultury muzycznej w kraju i za granicą zespół udekorowany został zbiorową Odznaką Honorową Miasta Poznania. Minister kultury i sztuki Józef Tejchma wystosował do zespołu list gratulacyjny. Pismo podobnej treści przekazał rektorowi Politechniki Poznańskiej minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki - Sylwester Kaliski. W uroczystościach uczestniczyli m. in.

wicewojewoda poznański - Romuald Zysnarski oraz wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. Przybyły delegacje chórów z Bułgarii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Niemieckiej Republiki Federalnej, Norwegii i Włoch.

Przybyli wiceprezesi Akademii Nauk krajów socjalistycznych odpowiedzialni za rozwój nauk społecznych w tych placówkach. Goście zwiedzili placówki poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Komitet Wykonawczy Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej ogłosił "Tydzień czynów młodzieży województwa poznańskiego". Jako pierwsi do czynów młodzieży przystąpili człon

kowie Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w zakładach Metalurgicznych "Pomet", w liczbie dwustu osób. Porządkowali oni plac budowy nowej hali fabrycznej. Odbył się XIV Zjazd Delegatów · Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".

Wzięli w nim udział wiceprezes Zarządu Głównego Centralnego Związku Spółdzielni Rolniczych Tadeusz Szelążek, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Czesław Gałgan, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Walenty Kołodziejczyk i wicewojewoda poznański Bolesław Stachowiak, zjazd dokonał wyboru władz. Przewodniczącym pięćdziesięcioosobowej Rady N adzorczej został Edmund Borowiak. W Domu Drukarza odbył się "chrzest drukarski" zorganizowany przez Radę Zakładową Poznańskich Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka. Mistrzem ceremonii byt Stefan Wyrzykiewicz. Stanęło przed nim trzydziestu dwóch adeptów czarnej sztuki. W nocy z 22 na 23 października powrócił z podróży artystycznej do Jugosławii i Grecji Polski Teatr Tańca - Balet Poznański pod kierownictwem artystycznym Konrada Drzewieckiego. Balet występował dwukrotnie w Belgradzie i Skopje (Jugosławia) i sześciokrotnie w Salonikach (Grecja).

W Domu Technika odbyło się sympozjum pt. "Społeczne oddziaływanie na jakość". "Tydzień czynów młodzieży województwa poznańskiego". W Zakładach Metalurgicznych "Pomet" trzystu robotników produkowało mażnice. W Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych - siedemdziesiąt osób produkowało części do maszyn rolniczych. W Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych - trzysta sześćdziesiąt osób produkowało łożyska kulkowe dla kolejnictwa. Dziewczęta z Fabryki "Lechia" pakowały kosmetyki. Pracownicy" Polfy" wyprodukowali leki wartości 200 (XX) zł.

Pracownicy Oddziału II "Transbudu" przy ul. Wałbrzyskiej ustawiali bezpłatnie światła w samochodach wszystkich · typów, badano również sprawność hamulców. Stoiska diagnostyczne były dosłownie oblężone. Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo- Pszczelarska uruchomiła sezono

we punkty sprzedaży drzewek i krzewów. N a Osiedlu Jagiellońskim odbyła się giełda staroci i osobliwości. 25. 10. W rektoracie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie kierownictwa uczelni z prezesem poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk prof. drem hab. Gerardem Labudą obchodzącym jubileusz sześćdziesięciolecia urodzin, w uroczystościach udział wzięli; I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, dyrektor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab.

Czesław Madajczyk, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. dr hab. Marian Biskup, przedstawiciele nauki, uczniowie i przyjaciele profesora. O zasługach Jubilata mówił rektor Uniwersyte tu, prof. dr Benon Miśkiewicz. Wyrazem uznania dla osiągnięć Profesora było przyznanie przez Radę Państwa Orderu Sztandaru Pracy I klasy. Aktu dekoracji dokonał J erzy Zasada, który także złożył Gerardowi Labudzie serdeczne gratulacje

Gerard Labuda dziękuje za uznanie. Obok małżonka Profesora, Alberta Labudowa

W małej auli Collegium Minus odbyło się - związane z jubileuszem sześćdziesięciolecia urodzin prof. dra hab. Gerarda Labudy, otwarte posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Po wystąpieniu dyrektora Instytutu prof. dra. hab. Czesława

Łuczaka i przewodniczącego Rady N aukowej Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk prof. dra hab. Aleksandra Gieysztora, prof. dr hab. Henryk Łowmiański wręczył Jubilatowi księgę pamiątkową pt. Ars Historica jeszcze jeden dowód uznania dla wybitnych osiągnięć poznańskiego uczonego. W sali Urzędu Wojewódzkiego zainaugurowano " Tydzień Medycyny PRL- NRD". Obecni byli ministrowie zdrowia: Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej prof. dr Marian Śliwiński i Niemieckiej Republiki Demokratycznejprof. dr Ludwig Mecklinger. U czestnicy Młodzieżowego Pociągu Przyjaźni z Charkowa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) po sześciu dniach pobytu w Foznaniu opuścili miasto i udali się w drogę powrotną do kraju. Posiedzenie kierownictwa Kuratori um Oświaty i Wychowania oraz prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, na którym omówiono rezultaty współpracy w dziedzinie patriotycznego wychowania. W sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbył się recital wokalny Zdzisława Krzywickiego (bas- baryton). Akompaniowała Krystyna Hussar-Moczulska.

O godz. 15.35 na skrzyżowaniu ulic Gwardii Ludowej i Dzierżyńskiego, z winy motorniczego tramwaju linii 7, który wymusił pierwszeństwo przejazdu, doszło do groźnego zderzenia tego tramwaju z wozem linii 9. Dwunastu pasażerów z obrażeniami ciała, jednego spośród nich z bardzo groźnymi, przewieziono karetkami ratunkowymi do szpitali. 26. 10. W Instytucie Zachodnim rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa zorganizowana wespół z Fundacją im. Fryderyka Eberta z Bonn (Republika Federalna Niemiec), poświęcona problemom i perspektywom rozwoju stosunków Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Republiki Federalnej Niemiec w świetle wyników wizyty I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka w Republice Federalnej Niemiec w czerwcu 1976 r.

Inauguracja VIII sezonu oświatowego w Muzeum Archeologicznym. Inauguracyjny wykład wygłosił dr Zenon Kosidowski.

27. lo. Obrady V Plenum Wojewódzkiego

11 Kronika miasta poznania z. 3/77

Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. Przewodniczył Zbigniew Kmieciak. Omówiono udział wojewódzkiej organizacji Stronnictwa w realizacji programu żywnosclowego. Rozpoczął się "Tyjzieri propagandy trzeźwości" organizowany przez Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się okolicznościowy koncert. W Domu Technika odbyło się sympozjum na temat wyrobów azbestowo - cementowych (eternit) i ich zastosowania w budownictwie. 28. lo. Konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, minister pełnomocny Nikołaj Gusjew spotkał się z dziennikarzami prasy, radia i telewizji. Rozpoczęto kolejny etap modernizacji śródmieścia i budowy centrum handlowego w obrębie Czerwonej Armii Lampego Mielżyńskiego - pi. Młodej Gwardii - Ratajczaka.

Polega on na wyburzeniu budynku mieszkalnego przy ul. 27 Grudnia 14 i budowie podziemnego basenu przeciwpożarowego oraz ewakuacyjnej klatki schodowej Powszechnego Domu Towarowego. Projektantami są mgr inż. arch. Zdzisław Hirsch i mgr inż. arch. Jan J aeger.

I Ir.

Inauguracj a dyżurów opieki nad dziećmi w wieku powyżej czterech lat w Klubie Ligi Kobiet przy pi. Wolności 9.

Otwarcie wystawy monograficznej Piotra Potworowskiego w Muzeum Narodowym.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert dyplomowy. Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygował Bohdan Jarmołowicz. Solistą był Zenon Białas (fortepian). W Klubie Stowarzyszenia Księgarzy Polskich wiceprzewodniczący Woje

Wydarzenia u> Poznaniu (28 - 29.10.)wódzkiej Rady Narodowej Kazimierz N owakowski udekorował Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski seniora księgarstwa polskiego, długoletniego kierownika antykwariatu Mieczysława Szymańskiego a Złotym Krzyżem Zasługi Zygmunta Skrzypczaka.

Wykopy pod tory tramwajowe

23. 10. Sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej, na której debatowano nad zadaniami w zakresie dalszej poprawy ochrony zdrowia ludności województwa poznańskiego. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. Obecny był wiceminister Zdrowia i Opieki Społecznej Stanisław Marcinkowski.

N a dworcu głównym odbyło się powitanie Pociągu Przyjaźni powracającego ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

N arada aktywu wojewódzkiego i miejskiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Przewodniczył prezes Zarządu Wojewódzkiego Marian J akubowicz, uczestniczył sekretarz Zarządu Głównego Józef Szkuta.

Początek skupu rekwizytów do wystawienia dramatu Gorkiego Letnicy w Teatrze Nowym. Poszukiwano m. in. bałałajki, gitar i mandolin oraz garderoby pradziadków. Brygady Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Wodno- Kanalizacyjnych rozpoczęły przebudowę skrzyżowania Garbary- Małe Garbary, połączoną z modernizacją ulicy Małe Garbary na odcinku od ul. Garbary do pi. Wielkopolskiego.

Około godz. 14.50 u zbiegu Trasy Hetmańskiej i ul. Starołęckiej samochód ciężarowy wiozący koparkę zawadził o słup trakcji tramwajowej, przewracając go i zrywając przewody. N a skutek tego nastąpiła wielogodzinna przerwa w ruchu tramwajowym od Rataj oraz od ulicy Dzierżyńskiego do Starołęki. W wieku pięćdziesięciu lat zmarł Zygmunt Mahlik, dyrektor i kierownik artystyczny Wielkopolskiej Symfoniczne] Orkiestry im. Karola Kurpińskiego, ceniony dyrygent, kompozytor i aranżer, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, laureat Nagród Kulturalnych Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego - zespołowej za rok 1965 i indywidualnej za rok 1974.

30. 10. Zakończył się "Tydzień czynów młodzieży" . Doroczny turniej warcabowy w Pałacu Kultury. W wieku siedemdziesięciu czterech lat zmarł Stanisław Banach, ostatni dorożkarz poznański. 31. 10. Harcerze ze szczepu przy Szkole Podstawowej Nr 64 razem z dziećmi z Przedszkola Nr 21 na Osiedlu Lecha uporządkowali przed Dniem Zmarłych mogiły bohaterów na cmentarzu na Cytadeli. N astępnie przed Pomnikiem Bohaterów przy zapalonych zniczach odbył się uroczysty apel. Teatr "Ósmego Dnia" wyjechał w podróż artystyczną do Belgii. Premiera Operetki Witolda Gombrowicza na scenie Teatru Folskiego w reżyserii Józefa Grudy, scenografii Izabelli Gustowskiej i Wojciecha Mullera, choreografii Rajmunda Sobiesiaka. Muzykę skomponował Piotr Moss. W premierowej obsadzie wystąpili: Zbigniew Szczapiński (Mistrz Fior), Włodzimierz Kłopocki (Książę Himalaj), Irena Grzonka (Księżna Himalaj), Jacek Dzisiewicz (Hrabia Szarm), Piotr Binder (Baron Firulet), Gabriela Sarnecka (Albertynka), Janina Ratajska (Matka Albertynki; Dama I; Żebraczka), Stanisław Owoc (Ojciec Albertynki; Żebrak), Marzena Trybała-Dąbrowska (Złodziejaszek I), Zinaida Zagner (Złodziejaszek II), Jacek Flur (Proboszcz), Aleksander Błaszyk

Kostium projektu Izabelli Gustowskiej i Woj ciecha Mullera

11'

(Prezes), Zdzisław Krauze (General), Helena Krauze (Markiza), Józef Jachowicz (Profesor), Janusz Greber (Hrabia Hufnagiel) , Piotr Wypart (Bankier), Krystyna Feldman (Lokaj Władysław), Cecylia Pu tro (Lokaj Stanisław), Anna Musiałówna (Lokaj Lutek), Jarosław Jordan (Lokaj Ludwik), Andrzej Bogusz (Lokaj Franciszek), Danuta Wiłowicz (Walentowa; Dama II)) oraz Teatr Pantomimy "Nuot" studenci Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Gośćmi p remierowego widowiska byli pracownicy Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

1. 11. Święto Zmarłych. Do późnego zmierzchu płonęły znicze na wszystkich cmentarzach poznańskich. Bawiąca w Poznaniu delegacja Frontu Narodowego Niemieckiej Republiki Demokratycznej zwiedziła Muzeum Wyzwolenia m. Poznania.

Goście zasadzili drzewka w Parku Braterstwa Broni i rrzYJazni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli.

W komunikacji miejskiej wprowadzono bilety przejazdowe ważne w całym kraju (poza Warszawą). Spółdzielnia Pracy Lekarsko-Specjalistyczna uruchomiła przy ul. Piekary 22/23 p oradnię andrologiczną. Rozstrzygnięcie Konkursu Introligatorskiego na najpiękniej oprawioną książkę. N adesł ano czterdzieści trzy prace. Sąd konkursowy przyznał I nagrodę Leopoldowi Gorzelanemu (Gdańsk) za oprawę alubmu Aleksander Gierymski. 2. 11. N owo wybrani na lata 1977 -1980 członkowie Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Poznania uczestniczyli w inauguracyjnym spotkaniu, które odbyło się w Sali Reprezentacyjnej Izby Rzemieślniczej. Członkowie Kolegium złożyli ślubowanie; następnie wzięli udział w szkoleniu s pecj alistycznym . Z okazji Międzynarodowego Tygodnia Studenta w Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" otwarto ekspozycję olakatu politycznego. Pamięci zmarłego poety Stanisława Grochowiaka poświęcona była "Godzina poezji" w Sali Kominkowej Pałacu Kultury. Na Cmentarzu Komunalnym na Junik owi e odbył się pogrzeb założyciela i dyrektora Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych Ptaszkowo, działacza Polskiej Zjednoczonej Partii Ro botniczej Grzegorza Brzóski, ude

Wydarzenia w i

korowanego Orderem Sztandaru Pracy I i I I ki. Jubileusz tysiąca występów na scenie operowej obchodził solista Opery Poznańskiej, Marian Kondella. Artysta wystąpił w partii Germonta w operze Verdiego Traviata.

. jwligają

3. 11. Komitet Dzielnicowy Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Wilda, wspólnie z Komitetem Zakładowym Zakładów Przemysłu Metalowego "H.

Cegielski", zorganizował w zakładowym Domu Kultury spotkanie z weteranami ruchu robotniczego. Po zwiedzeniu muzeum zakładowego wysłuchano koncertu. Spotkanie kierownictwa Komitetu Dzielnicowego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto z weteranami ruchu robotniczego w Zakładowym Domu Kultury "Stomil". Zebrani zapoznali się z życiem podstawowej organizacji partyjnej, historią fabryki i perspektywami jej rozwoju. Uroczysta inauguracja XXX Dni Filmu Radzieckiego w kinie "Apollo".

Dano słynny film Oni walcryli za ojcryzną Sergiusza Bondarczuka. W inauguracji udział wzięli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Bogdan Gawroński oraz konsul Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Genadij Podlipniak. Przemówienie wygłosił I wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. Śpiewał Poznański

(2-4.11.)

Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego.

Spotkanie aktywu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z konsulem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Ninelem Tarnawskim. Przybyli żołnierze-ochotnicy Międzynarodowych Brygad w Hiszpanii. O znaczeniu Rewolucji Październikowej mówił prezes Zarządu Wojewódzkiego Marian J akubowicz. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę fotogramów Hedy L6ffler (Rumunia).

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę plastyków amatorów pt. "Krajobraz l architektura Wielkopolski".

W wieku pięćdziesięciu jeden lat zmarł pułkownik Tadeusz Podgórski, długoletni działacz partyjny Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jeżyce i Frontu Jedności N arodu, udekorowany Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

4. 11. W pałacu Działyńskich odbyła się sesja sprawozdawcza Zakładu Genetyki Człowieka poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Podczas obrad, które otworzył prof. dr Antoni Horst, wygłoszono dziesięć referatów, podsumowujących dorobek poznańskich naukowców.

Wydarzenia w

(4-5.11.)

W Domu Kultury "Orbita" na Osie.dlu Kosmonautów odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych zasłużonym dla spółdzielczości mieszkaniowej działaczom i pracownikom poznańskich spółdzielni. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Stefania Górnicka, pracująca dwadzieścia pięć lat w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, oraz Henryk Wrześniacki ze Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych".

W Zespole Szkół Budowlanych Nr l przy ul. Rybaki 17 w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru ufundowanego przez przedsiębiorstwo patronackie, tj. Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr l 23 Szczepowi Związku Harcerstwa Polskiego im.

Szarych Szeregów. "Wręczenia sztandaru dokonali przedstawiciele kierownictwa polityczno-administracyjnego Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr l na ręce komendantki Szczepu Danuty Paplaczyk.

Andrzej Korsaków

5. 11. Uroczysty koncert w Sali Wielkiej Pałacu Kultury z okazji rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą, weterani ruchu robotniczego, dzir.łacze Towarzystwa

Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, organizacji społecznych, młodzieżowych i Wojska Polskiego. Obecny był minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusjew. Referat wygłosił wojewoda poznański Stanisław Cozaś. W części artystycznej wystąpił m. in. skrzypek radziecki Andrzej Korsaków i balet Opery Poznańskiej.

Z okazji 59 rocznicy wybuchu Rewolucji Październikowej minister pełnomocny i konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Nikołaj Gusjew z małżonką podejmowali gości w Sali Marmurowej Pałacu Kultury. W przyjęciu udział wzięli przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych kilku województw; członkowie korpusu dyplomatycznego; przedstawiciele Północnej Grupy Wojsk Radzieckich i Wojska Polskiego; organizacji politycznych i społecznych; działacze kultury; dziennikarze. Z udziałem ponad stu specjalistów krajowych oraz z Bułgarii, Jugosławii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich rozpoczęła się w Domu Technika konferencja naukowo- techniczna poświęcona osiągnięciom oraz obecnemu stanowi geodezji satelitarnej. W auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się jubileuszowy koncert Chóru Męskiego Folitechmki Poznańskiej pod dyrekcją Janusza Dzięcioła. Z chórem wystąpiła orkie

Wydarzenia w Poznaniu (J - 6.11.)

stra symfoniczna Państwowej Wyższej Szkoły M uzycznej oraz soliści: Danuta Kaźmlerska (sopran) i Krzysztof Szaniecki (baryton). Przy ul. Ratajczaka otwarto nową księgarnią wydawnictw radzieckich i krajów demokracji ludowej "Przyjaźń", w uroczystości wzięli m in. udział: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Bogdan Gawroński i prezydent Poznania Władysław Sleboda.

Stoisko wydawnictw krajów socjalistycznych obsługują (od lewej) Elżbieta Dobrowolska i Iwona Łapszewicz

o godzinie 21.50 u zbiegu ulic Dzierżyńskiego Marchlewskiego samochód ciężarowy Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa "Transbud" uderzył w słup trakcji elektrycznej, powodując zerwanie sieci tramwajowej. Przybyłe na miejsce wypadku ekipy naprawcze pracowały nad usunięciem awarii do godzin rannych dnia następnego. W związku z nasileniem tempa robót przy przebudowie Małych Garbar od godziny 9.00 rano zaczęły obowiązywać w tym rej onie nowe zasady organizacji ruchu. Cały ruch z ul. Solnej i Małe Garbary skierowany został w ulice Stalingradzką i Północną do Garbar. Przystanki linii autobusowych nr 60, 105, 109, 110 i 111 zostały przeniesione na Chwaliszewo i Działową.

Rozpoczęto rozbiórkę domu przy zbiegu ulic Małe Garbary i Bóżniczej

6. 11. Delegacje organizacji politycznych, społecznych, kombatantów, zakładów pracy i młodzieży złożyły wieńce na Cmentarzu Bohaterów na Cytadeli oraz w Miłostowie.

134 Koncert Poznański w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zorganizowany z okazji pięćdziesiątej dziewiątej rocznicy wybuchu Rewolucji Październikowej. Wystąpili: Chór Politechniki Poznańskiej pod dyrek

cją Janusza Dzięcioła, Poznański Zespół Perkusyjny pod kierownictwem Jerzego Zgodzińskiego, soliści baletu Opery Poznańskiej, aktorzy Teatru N owego. Reżyserował Tomasz Szymański. Dwadzieścia lat nauczania języków obcych w Empiku. Otwarto okolicznościową wystawę. Najbardziej zasłużeni wykładowcy wyróżnieni zostali Odznakami Honorowymi Miasta poznania.

Oficjalne otwarcie rejonowej przychodni zdrowia na Osiedlu Przyjaźni (pawilon 133) należącej do Zespołu Opieki Zdrowotnej Stare Miasto.

Dwukondygnacyjny budynek (ok.

2(XX) m 2 ) składa się z poradni ogólnych, gabinetu stomatologicznego, poradni dla kobiet i dzieci. Pierwsi pacjenci byli przyjmowani już dwa tygodnie wcześniej.

Odbyła się uroczystość wręczenia indeksów i ślubowania nowego rocznika Chorążych Pożarnictwawręcza indeksy

Premiera prasowa Operetki Witolda Gombrowicza w Teatrze Polskim.

Chuligańskie wybryki miały miejsce na widowni podczas meczu koszykówki "Lech" - "Polonia" (Warszawa) w sali sportowo-widowiskowej "Arena" .

Zmarła stujednoletnia mieszkanka Poznania Stanisława Piwońska zamieszkała przy Hetmańskiej 44 m. 4. Urodziła się w dniu 29 września 1876 r. 1. 11. Na gościnne występy w kawiarni hotelu "Merkury" przybył Jerzy Ofierski, popularny sołtys Kierdziołek z Chlapkowic.

8. 11. Dwa miesiące przed planowanym terminem budowlani ukończyli rozbudowę i modernizację Wielkopolskich Zakładów Teletechnicznych "Telkom - - Teletra". Odbyło się oficjalne przekazanie do użytku pomieszczeń produkcyjnych oraz zaplecza technicznego. Dzięki rozbudowie powstała hala montażu elektronicznych central systemu E-lO, a także wieżowiec usługowo-techniczny dla służb technologicznych i konstrukcyjnych. W uroczystości przekazania obiektów udział wzięli: minister łączności Edward Kowalczyk oraz I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada; sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski, prezydent Poznania Władysław Sleboda. Goście zwiedzili zakłady i uczestniczyli w akcie dekoracji zasłużonych pracowników "Telkom- Teletra" oraz budowlanych wysokimi odznaczeniami. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano naczelnego dyrektora inż. Jana Kołodziejczaka, pracownika Działu Konstrukcyjnego Gwidona Stachowiaka oraz mistrza budowy z Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Feliksa Wechtę.

Na konferencji prasowej w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poinformowano o planach Przedsiębiorstwa Wdrażania i Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego "Posteor" . W halach nr l, 2 i 12 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto trzy międzynarodowe wystawy specjalistyczne. Prawie trzystu pięćdziesięciu wystawców z szesnastu krajów prezentowało: maszyny do obróbki drewna; obrabiarki i narzędzia oraz urządzenia audiowizualne, pomiarowe, automatyki i do badań naukowych.

Wydarzenia w Poznaniu (8 - 10.11.)

Z okazji wystaw zorganizowano dwadzieścia dwa różnorakie sympozja. W małej auli Collegium Minus U niwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się inauguracja nowego roku działalności Młodzieżowego Studium Marksizmu. Po immatrykulacji stu sześćdziesięciu słuchaczy, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr Seweryn Dziamski wygłosił wykład inauguracyjny. Dom Kultury Kolejarza obchodził dwudziestopięciolecie działalności oraz pięćdziesięciopięciolecie swej Biblioteki im. Władysława Reymonta. Z tej okazji odbył się w Teatrze Polskim okolicznościowy koncert. W imprezie udział wzięły kolejarskie zespoły amatorskie oraz soliści estradowi i artyści Opery Poznańskiej. Turniej recytatorski "Wierzbowego Liścia" w sali Empiku pOSWlęcony rocznicy Rewolucji Październikowej. Publiczność uznała, że wiersze najciekawiej interpretowała uczennica V Liceum Ogólnokształcącego Kamila Sammler. Gościem imprezy była aktorka Irena J un

9. 11. Odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej pOSWlęcone uchwałom III Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W obradach, którym przewodniczył prezes Zarządu Wojewódzkiego, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński, uczestniczył wicekonsul Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Igor Baszarin. Zasłużonym działaczom Towarzystwa wręczono Odznaki Honorowe Miasta Poznania. Przybyła delegacja Komitetu Okręgowego Bułgarskiej Partii Komunistycznej z Plowdiw: Georgi Bo ysow i Dobrynka Kilewa, którzy spotkali się z aktywem Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" i sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Fobotniczej Bogdanem Gawrońskim.

Brygady Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 2 zakończyły budowę pierwszego w Poznaniu szesnastokondygnacyjnego wieżowca .mieszkalnego na Osiedlu Piastowskim w N owej Dzielnicy Mieszkanowej "Rataje".

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji Roku Bibliotek i Czytelnictwa. Jury pod przewodnictwem Tadeusza Cypriana przyznało I nagrodę Zbigniewowi Staszyszynowi. Jubileusz stopiętnastolecia Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. N a okolicznościowym spotkaniu, jakie odbyło się z okazji nadania tej placówce tytułu Zakładu Pracy Socjalistycznej, sekretarz Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnych Stanisław Moczulski udekorował czterdziestu wyróżniających się pracowników honorowymi odznakami związkowymi. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital radzieckiego skrzypka Edwarda Tatewosjana, laureata Międzynarodowego Konkursu skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego (1972). Artyście akompaniował J ewgienij Kalmanowicz.

W Osiedlowym Domu Kultury "Orbita" odbyła się akademia z okazji pięćdziesiątej dziewiątej rocznicy Rewolucji Październikowej. 10. 11. W Poznaniu przebywał członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Babiuch.

W towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady i · wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia - Edward Babiuch zapoznał się z inicjatywami inżynierów i techników Poznańskiej Fabryki Maszyn Żniwnych. Odbyło się także spotkanie aktywu partyjno-gospodarczego województwa poznańskiego. Edward Babiuch zwiedził też plac budowy Trasy Katowickiej.

Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych. Od lewej: Edward Babiuch, Jerzy Zasada, główny specjalista do spraw rozwoju produkcji Zygmunt Frąckowiak, Stanisław Cozaś

Rozpoczęły się obchody Międzynarodowego Tygodnia Studenta. Przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich oraz Środowiskowego Komitetu Studentów Zagranicznych złożyli wieńce pod pomnikiem studentów, którzy zginęli z rąk hitlerowskiego okupanta, znajdującym się w Palędziu pod Poznaniem. W Instytucie Ortopedii i Rehabilitacji Akademii Medycznej rozpoczęło się spotkanie lekarzy, zorganizowane przez Komisję Rehabilitacji w Komitecie Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk oraz sekcję spondylologii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

W Domu Technika rozpoczęło się X Międzynarodowe Sympozjum poświęcone technologii ks- tałcenia. Przybyli przedstawiciele świata naukowego dziewiętnastu krajów europejskich. W Ratuszu Poznańskim - z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Sztuki, Zarządu Głównego Pracowni Konserwacji Zabytków oraz władz wojewódzkich i miejskich odbyła się uroczystość podsumowująca dwudziestopięciolecie działalności poznańskiej Pracowni Konserwacji Zabytków. Placówka wyróżniona została zbiorową Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego"; długoletnim pracownikom wręczono odznaczenia państwowe oraz odznaki honorowe. Sesja popularnonaukowa, zorganizowana przez Wojewódzką Radę Kobiet przy Wojewódzkim Komitecie Frontu Jedności Narodu, poświęcona aspektom wychowawczym w rodzinie i szkole, osobowości człowieka w epoce rozwiniętego socjalizmu oraz przemianom we współczesnej rodzinie polskiej. W " Arsenale" otwarta została wystawa Klubu Laureatów Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie.

MBG

KLUB LAUREATÓW

11. 11. Rozpoczął się VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej poświęcony aktualnym problemom zawodowym. Uroczystość dekoracji osiemnastu par Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie odbyła się w sali Odrodzenia Poznańskiego Ratusza. U dekorowani zostali Irena i Włodzimierz Baczyńscy, Cecylia i Jan Baranowscy, Janina i Tomasz Bekasowie, Stanisława i Jan Brzezińscy, Stefania i Józef Capryccy, Zuzanna i Władysław Czajkowie, Ewa i Emilian Demecowie, Leokadia i Andrzej Hojnaccy, Pelagia i Franciszek J anyszkowie, Leokadia i Marian Jaskulscy, Marianna i Leon Madajczykowie, Marianna i Franciszek Marczakowie , Władysława i Wincenty Piechowiakowie, Marianna i Jan Pukowie, Stanisława i Edward Szernerowie, Marta i Józef Wojciechowscy, Marianna i Kazimierz Wojtkowiakowie, Marianna i Maksymilian Wysoc

Wydarzenia w Poznaniu (11 - 14.11.)cy. Medale wręczał wiceprezydent Zbigniew Kmieciak.

Spotkanie załogi z Dyrekcją Okręgową Dróg Publicznych. Wręczono odznaczenia państwowe, regionalne i resortowe. Rodziny drogowców zwiedziły zachodni odcinek Trasy E-8 i obejrzały przedstawienie w Teatrze Muzycznym. W sali kina "Grunwald" koncertowała popularna krakowska kapela Old Metropolitan Band i poznańska grupa rockowa Heam. 12. 11. W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich odbyło się uroczyste posiedzenie z okazji jubileuszu Akademii Rolniczej. Wzięli w nim udział m. in.: kierownik Wydziału Rolnego i Gospodarki Żywnościowej Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Wojtecki, minister przemysłu spożywczego i skupu Emil Kołodziej oraz wiceministrowie kilku resortów, z którymi Akademia współpracuje, sekretarze komitetów wojewódzkich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z Leszna, Konina i Poznania, wojewodowie: gorzowski, leszczyński, koniński i poznański, a także liczne grono absolwentów. Podczas posiedzenia przewodniczący Rady Akademii I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koninie Tadeusz Grabski omówił wkład uczelni w rozwój regionu i kraju, natomiast rektor Akademii prof. dr hab. Jerzy Zwoliński przedstawił aktualny stan i perspektywy jej rozwoju, okolicznościowe przemówienia wygłosili także I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu Jerzy Zasada i wiceminister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki Roman N ey. Dwudziestu siedmiu absolwentom wręczono medale "Zasłużony dla Akademii Rolniczej". Minister pełnomocny i konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusjew i konsul Igor Baszarin spotkali się z poznańskimi literatami w ich siedzibie przy ul. N oskowskiego. Zakończyła się międzynarodowa konferencja poświęcona problemom technologii kształcenia w szkołach wyższych. Inauguracja poznańskich spotkań jazzowych czyli I Ogólnopolskiego Konkursu Big-Bandów w Pałacu Kultury.

13. 11. w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich nr 19 - 21 oraz 24 nastąpiło otwarcie XIII Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych zorganizowanej przez poznański oddział Związku Kynologicznego.

Z udziałem dziewięciuset lekarzy analityków, farmaceutów, chemików, biologów i biochemików zakończył się VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Uroczystości jubileuszowe dwudziestopięciolecia Akademii Rolniczej. Wmurowane zostały tablice pamiątkowe, poświęcone pamięci dwóch wybitnych profesorów: Tadeusza Vetulaniego i Stanisława Prosińskiego. Odbyły się sesje naukowe, na których prezentowano dorobek naukowców Akademii Rolniczej. Odbył się Zjazd Absolwentów Wydziału Ogrodniczego połączony z sesją naukową. W Studium Wojskowym przy ul. Niestachowskiej otwarto wystawę dorobku uczelni, zaś w gablotach przy ul. Czerwonej Armii przedstawiono sylwetki laureatów nagród państwowych, "wojewódzkich i miasta Poznania.

W salonie wystawowym Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę akwarel i rysunków Wandy Boguszewskiej i Anny Bednarczuk pn. "Przyroda i architektura Wielkopolski"smsmw« i mmmm * mmmmiMi W AKMRStMB I Kf$łi»M»

Start do Międzynarodowego Rajdu Samochodowego Wielkiego Października przy ul. Za Cytadelą. N a starcie stanęły 82 samochody z czterech państw. 14. 11. W sali Teatru Polskiego odbył się koncert galowy VI Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego Prozy "Czerwony Mak". Jury pod przewodnictwem Feliksa Fornalczyka przyznało I nagrodę w kategorii prozy artystycznej Krzysztofowi Żylińskiemu (Gdańsk), a w kategorii prozy publicystycznej Alicji Lisieckiej (Szczecin). Galowy koncert I Ogólnopolskiego Konkursu Big-Bandów w sali sportowo-widowiskowej "Arena" był popisem amerykańskiego saksofonisty Charlie'go ventury, norweskiej wokalistki Magni Wentzel, Kurta Edelhagena (Republika Federalna Niemiec) oraz Marianny Wróblewskiej, zespołu "N ovi Singers" i orkiestry Studia S-l Polskiego Radia i Telewizji prowadzonej przez Andrzeja Trzaskowskiego. Nagrodę główną Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego i puchar redakcji "Expressu Poznańskiego" zdobył Big-Band "Puls" z Katowic.

W klubie studenckim "Aspirynka" odbyła się giełda płyt i plakatów o tematyce muzycznej. W sali Izby Rzemieślniczej odbył się pokaz fryzur damskich i męskich na sezon "Jesień - Zima 76". W Sali Kominkowej Pałacu Kultury odbyło się "Spotkanie przy samowarze" przyniesionym z domu. Pierwszą nagrodę za oryginalny samowar na węgiel drzewny otrzymał Marian Gumiński. Występowały laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej, siostry Małgorzata, Elżbieta i Krystyna Poczekajówny.

Od lewej: Krystyna, Elżbieta i Małgorzata Poczekajówny (Gniezno)

Koncert w wykonaniu artystów scen poznańskich, zorganizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Grunwald" w Klubie Raszyn na zakończenie "Tygodnia Seniora". Zakończył się VI Samochodowy Rajd Wielkiego Października organizowany przez Klub Motorowy "Winogrady". Startujący w nim kierowcy mieli za zadanie przebyć trasę według szkicu długości ok. 150 km. Podczas jazdy wykonywali szereg zadań specjalnych. Do rajdu przystąpiły 82 samochody z Czechosłowacji, N iemiecki ej Republiki Demokratycznej, Polski i Węgier. Zwyciężył reprezentant "Odry" Wrocław Roman Chrzanowski, jadący na fiacie 125p. Zamknięcie XIII Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zaprezentowano około tysiąca pięciuset psów ponad stu ras.

(14-15.11.)

Z podróży artystycznej do Belgii powrócił Teatr Ósmego Dnia, gdzie wystawiał spektakl Musimy poprzestać na tym, co nazwano rajem na ziemi. . . ? W drodze powrotnej zatrzymał się w Kolonii (Republika Federalna Niemiec) i wystąpił w tamtejszym Teatrze Miejskim. W hali Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczął się świąteczny kiermasz prezentów pod choinkę.

15. 11. VII plenarne zebranie zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej z udziałem sekretarza Zarządu Głównego Jerzego N owaka, kierownika Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Mariana Jakubowicza, przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Tadeusza Kurasia. Wybrano nowe władze: sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego został Andrzej Sobociński. W Politechnice Poznańskiej odbyła się konferencja naukowa pn. "Organizacja studencka w szkole wyższej" W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" otwarto wystawę obrazów Barbary Kamyczek.

Podczas plenum Zarządu Dzielnicowego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Wilda czterdziestodwuosobowej grupie wręczono legitymacje kandydackie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Otwarcie giełd tkanin bawełnianych, dekoracyjnych, lniarskIch i dywanów w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z zasłużonymi działaczami i członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Wicewojewoda poznański Bolesław Stachowiak udekorował dwadzieścia osób odznaczeniami państwowymi. Gościnne występy Elżbiety Jodłow

Wydarzenia w Poznaniu (15 - 17.11.)skiej i Macieja Zembatego na scenie kabaretu "Tey" przy ul. Widnej. 16. 11. W sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej rozpoczęły się przesłuchania utworów nadesłanych na IV Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Henryka Wieniawskiego. Publiczny finał tej imprezy rozpoczął się koncertem Poznański go Chóru Chłopięcego pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. Przed koncertem uczestników Konkursu i wykonawców powitał w imieniu władz miasta I wiceprezydent Andrzej Wi tusld. Kompozycje oceniało międzynarodowe jury pod przewodnictwem Włodzimierza Kotońskiego.

W Komitecie AWojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie z grupą uczestników walk w Hiszpanii, udających się do Warszawy na obchody czterdziestolecia powstania brygad międzynarodowych. Obradowało plenum Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.

W T sali konferencyjnej U rzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Gawrońskiego z grupą członków Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Około stu spośród nich otrzymało legitymacje kandydackie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się narada sekretarzy propagandy komitetów dzielnicowych, miejsko-gminnych i gminnych, w czasie której omówiono aktualne zadania ideologiczne w świetle uchwał VI Plenum Komitetu Centralnego. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto "Salon Jesienny - 76".

W wieku pięćdziesięciu pięciu lat zmarł Wacław Lica, dyrektor Zasadniczej Szkoły Mechaniki Precyzyjnej im. Beli Kuna i Liceum Zawodowego Nr l i w latach 1954 -1955 dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego; odznaczony

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W Domu Łowieckim otwarto wystawę trofeów wielkopolskich myśliwych.

17. 11. Poznańską Fabrykę Łożysk Tocznych odwiedził minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Nikołaj Gusjew.

Przedstawiciele poznańskich studen - tów a także młodzieży zrzeszonej w Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej spotkali się w Zakładowym Domu Kultury "Stomil" na wiecu solidarności z narodami Afryki Południowej. Podczas wiecu wystąpił sekretarz generalny Centralnego Komitetu Wykonawczego Związku Studentów Afrykańskich w Polsce, N estory Ngulla. U czestnicy manifestacji uchwalili rezolucję. Początek kiermaszu towarów rumuńskich w Powszechnym Domu Towarowym. Zamknięcie Muzeum Narodowego z powodu kradzieży autoportretu Jacka Malczewskiego {Portret własny w czapce futrzanej} z galerii Malarstwa Polskiego. Włamywacz przedostał się do wnętrza ze strychu poprzez szklany dach.

W poznańskim "Dniu z pisarzami" uczestniczyli: , Czesław Chruszczewski, Bogdan Drozdowski, Jerzy Grzymkowski, Edward Hałda, Bogusław Kogut, i Eugeniusz Paukszta. Przed południem zwiedzili oni Muzeum oraz Fabrykę Obrabiarek i Fabrykę Silników Okrętowych Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", natomiast po południu każdy z pisarzy odbył po dwa spotkania autorskie w różnych środowiskach. 18. 11. Narada aktywu robotniczego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-RadzieckIej z województwa poznańskiego. Uczestniczyli w niej m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Bogdan Gawroński, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Czesław Kończai i I wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. Przybył również minister pełnomocny i konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Nikołaj Gusjew. Referat wygłosił wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Jerzy Męczyński. Przed naradą odbyło się wręczenie odznaczeń przyznanych zasłużonym działaczom Towarzystwa. Leon Masłowski otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

X Aukcja książek rzadkich i poszukiwanych w salach pałacu Działyńskich. 19. 11, W przededniu ogólnopolskiej inauguracji Dni Książki "Człowiek-Świat- Polityka", otwarto w Pałacu Kultury wystawę książki społeczno-politycznej przygotowaną przez Dom Książki i Pałac Kultury. Na otwarciu wystawy obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdanem Gawrońskim. Wyróżniającym się w popularyzowaniu książki społeczno-politycznej wręczono Odznaki Honorowe "Za zasługi w rozwoju "województwa poznańskiego" oraz Odzna· ki Honorowe Miasta Poznania.

"Nasza Trybuna", gazeta Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", z okazji jubileuszu trzydziestolecia zorganizowała dwudniowe Ogólnopolskie Seminarium Dziennikarzy Prasy Zakładowej. Przybyło na nie osiemdziesięciu przedstawicieli czasopism, a także liczne grono prasoznawców. W inauguracji seminarium wzięli m.

in. udział: sekretarz Komitetu Woje

(17-20.11.)

wódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Jerzy Męczyński, naczelny dyrektor Zakładów Edward Idziak.

W Sali Tradycji Ruchu Młodzieżowego w Pałacu Kultury odbyło się spotkanie działaczy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdanem Gawrońskim i szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego gen. bryg. Witoldem Wereszyńskim oraz prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marianem Jakubowiczem.

Podczas spotkania Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Jerzy Andrzejewski, Władysław Chilomer, Bernard Gawrych, Stanisław Kluziak, Ignacy Koniuszaniec, Marian Kurzyński, Irena Szydłowska, Jan Twaróg i Bolesław Wojtaszewski.

Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygował gościnnie Enrico de Mori (Włochy). Solistą wieczoru był czeski skrzypek Zdenek Broż.

Otwarcie wystawy pn. "Henryk Sienkiewicz - w 60 rocznicę śmierci" w hallu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego. 11. Zakończenie IV Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Henryka Wieniawskiego. Spośród stu dwudziestu siedmiu kompozycji nadesłanych z dwudziestu jeden Krajów, do finału weszło dwadzieścia pięć kompozycji z czternastu krajów. Jury pod przewodnictwem Włodzimierza Kotońskiego przyznało I nagrodę kompozycji Sonata na skrzypce solo (godło "Nina"). Jej autorem jest Ivo Petrić (Jugosławia), kompozytor i dyrygent, założyciel i kierownik orkiestry w Ljubljanie. Jury postanowiło nie przyznać II nagrody. Dwie równorzędne III nagrody uzyskały kompozycje: Sestina na skrzypce i fortepian oraz Stlchomythias 1 na skrzypce i fortepian twórców argentyńskich:

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 22.11.)

Iv o Petrić

Geillermo Graetzera i Louisa J orge Gonzalesa.

Spotkanie przedstawicieli władz wojewódzkich i miejskich z honorowymi krwiodawcami i działaczami Polskiego Czerwonego Krzyża. Zasłużeni krwiodawcy wyróżnieni zostali Odznakami Honorowymi Miasta Poznania. Z załogą Państwowej Komunikacji Samochodowej spotkali się I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada i wojewoda poznański Stanisław Cozaś. Jerzy Zasada podziękował załodze za jej osiągnięcia w pracy i życzył dalszych sukcesów. Wyróżniających się pracowników udekorowano odznaczeniami państwowymi. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: Józef Drzewiecki, Tadeusz Szewczyk, Antoni Warguła i Bolesław Włodarski. Przedstawieniem opery Don Carlos Verdiego w Operze Poznańskiej dyrygował gościnnie naczelny dyrektor ateńskiej orkiestry symfonicznej Andreas Paradis. Odbyło się seminarium młodzieżowe poświęcone zadaniom wynikaj ącym z postanowień czerwcowego Europejskiego Zgromadzenia Młodzieży i Studentów w Warszawie. Odbył się okręgowy zjazd sprawozdawczo-wyborczy Społecznego Komitetu Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc. Na czele Komitetu stanął ponownie Józef Kowalczyk.

W sali sportowo-widowiskowej "Arena" zmierzyły się reprezentacje piłkarskie "Gazety Zachodniej" i "Głosu Wielkopolskiego". Wygrała reprezentacja "Gazety Zachodniej" 7: 4. 21. 11. W sali koncertowej Zespołu Szkól Muzycznych przy ul. Solnej rozpoczął się Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków im. Zdzisława Jahnkego.

N a inauguracji koncertował Chór Chłopięco- Męski Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Sądowi konkursowemu przewodniczył Zenon Płosząj. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbyły się eliminacje strefowe turnieju wiedzy pn. "Polska dziś i jutro". Do finału ogólnopolskiego zakwalifikowało się czterech zawodników: Tomasz Gniatkowski, Marek Kamiński, Eugeniusz Krupa i Włodzimierz Olejniczak. Przedstawieniem opery Cyganeria Pucciniego w Operze Poznańskiej dyrygował gościnnie Enrico de Mori (Włochy).

W Operze Poznańskiej odbył się koncert z cyklu "Po dobrej pracy - dobra rozrywka", poświęcony działaczom masowej kultury fizycznej. Rada Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej zaprosiła wszystkich kandydatów na studia elektryczne. Akcja "otwartych drzwi" obejmowała spotkania z naukowcami oraz zwiedzanie pracowni. 22. 11. Odbyło się ostatnie w kadencji 1973-1976 posiedzenie plenarne Rady Kultury Fizycznej i Turystyki Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych. Wzięli w nim udział m. in.: przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków zawodowych Czesław Kończai oraz wiceprzewodniczący Związkowej Rady Kultury Fizycznej i Turystyki Centralnej Rady Związków Zawodowych Włodzimierz Wilczek. Sprawozdanie z działalności złożył przewodniczący Tadeusz Piątek.

Otwarcie wystawy obrazów Wiesława Szamborskiego w Galerii N owej. Maciej Cwierzyk, rzeźbiarz-samouk z Podhala osiadły w Poznaniu, zaprezentował w salonie Empiku nową kolekcję swoich dzieł.

Ośrodek Naukowo-Oświatowy Muzeum Archeologicznego zorganizował "Jedenasty Tydzień Archeologii". Rozpoczął się on porankiem filmowym. Pierwszy tej jesieni śnieg spadł na miasto. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbył się koncert murzyńskiej piosenkarki Robert y Flack. 23. 11. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza odbyła się konferencja poświęcona upowszechnianiu zmian zachodzących w systemie edukacji narodowej. Referat wygłosił prof. dr Maksymilian Maciaszek, dyrektor Instytutu Programów Szkolnych Ministerstwa Oświaty i Wychowania. W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka przy współudziale Muzeum Historii Ruchu Robotniczego w Brnie (Czechosłowacja) otwarto wystawę "Klement Gottwald w osiemdziesiątą rocznicę urodzin" .

KLEMOTT GOTTWALO

N a gościnne występy w sali sportowo-widowiskowej "Arena" przybył Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze".

24. 11. Doświadczenia w upowszechnianiu kultury wśród młodzieży były tematem VI Plenum Rady do Spraw Wychowania przy prezesie Rady Ministrów, na które przybyli m. in.: minister oświaty i wychowania Jerzy Kuberski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński, wojewoda poznański Stanisław Cozaś, prezydent Poznania Władysław Śleboda. Wiceminister Tadeusz Kaczmarek przedstawił raport Ministerstwa Kultury i Sztuki o tworzeniu warunków do aktywnego udziału młodzieży w życiu kulturalnym oraz lepszego oddziaływania na młodzież instytucji kulturalnych. Wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski zapoznał zebranych z doświadczeniami w zakresie upowszechniania kultury wśród dzieci i młodzieży, w godzinach popołudniowych naukowcy, pedagodzy, przedstawiciele świi ta kultury uczestniczący w plenum zapoznali się z działalnością klubów "Pro sinfonika", "Proscenium" i "Pro librIs" w szkołach podstawowych ovaz średnich. Na Akademii Ekonomłi iznej członkom Młodzieżowego Tow* ,'zystwa Przyjaciół Nauk

wręczono nagrody kuratora. W Zespole Szkół Muzycznych odbył się koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcegc pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. Chór wyróżniony został Medalem Pamiątkowym Komisji Edukacji N arodowej. Rozstrzygnięcie konkursu na projekt "Ex librisu" dla bibliotek miasta Poznania i województwa. Nadesłano siedemdziesiąt cztery projekty. Jury pod przewodnictwem Krystyny Wróblewskiej (Kraków) przyznało I nagrodę poznańskiemu grafikowi J erzemu Rybarczykowi. W nocy powróciła z Afryki Studencka Wyprawa Naukowa Akademii Rolniczej pod kierownictwem mgra inż. Jana Śmiełowskiego. 25. 11. Brygady remontowe Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego zakończyły remont kapitalny torów w ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do Rynku J eżyckiego a brygady Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Wodociągowo- Kanalizacyjnych zakończyły modernizację ul. Marchlewskiego na odcinku od Dzierżyńskiego do Mostu Marchlewskiego. M. in. poszerzono perony przystanków tramwajowych.

Z udziałem czołowych specjalistów uprawy ziemniaka odbyła się w Domu Technika konferencja naukowo-techniczna, zorganizowana przez poznański Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia N aukowo- Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa. Omawiano stan i perspektywy hodowli ziemniaka w Polsce. Rozpoczęły się przesłuchania II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Skrzypków im. Zdzisława J ahnkego. Jury pod przewodnictwem doc. Zenona Płoszaja zakwalifikowało do udziału dwudziestu pięciu spośród czterdziestu uczestników. W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyły się wybory nowego Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

Prezesem został ponownie Bogdan Zeidler.

Podczas Czwartku Literackiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego wystąpił

Wydarzenia w Poznaniu (25 - 28.11.)

poeta, prozaik, publicysta oraz tłumacz literatury niemieckiej Wilhelm Szewczyk.

Obchody Dnia Dziadka proklamowanego przez dziatwę poznańskich przedszkoli. 26. 11. Z okazji dwudziestopięciolecia Państwowej Średniej Szkoły Baletowej odbyła się uroczysta akademia. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych województwa i miasta oraz licznie zgromadzeni pedagodzy, absolwenci, uczniowie i przyjaciele Szkoły z reprezentacją Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki jako patrona Szkoły. I Wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski udekorował Szkołę za jej zasługi pedagogiczne i artystyczne Odznaką Honorową Miasta Poznania. Oiznakl Honorowe "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" z rąk wicewojewody Romualda Zysnarskiego otrzymali dyrektor Edmund Jaworowicz i dyrektor artystyczny Konrad Drzewiecki. W drugiej części akademii w bogatym programie artystycznym wystąpili uczniowie Szkoły. W Sali Kominkowej Pałacu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia artyście-malarzowi Stanisławowi Teisseyre Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Walne zebranie poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Prezesem zarządu wybrany został doc. arch. Jerzy Schmidt. Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Poznańskiej podczas koncertu w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza dyrygował gościnnie J osef Halperin (Szwecja). Solistką wieczoru była skrzypaczka Teresa Głąbówna. 27. 11. Zakończył się Ogólnopolski Konkurs Skrzypków im. Zdzisława J ahnkego.

Do ostatniego etapu zakwalifikowano dziewięciu skrzypków. Pierwszą nagrodę przyznaną przez ministra Kultury i Sztuki otrzymał Piotr Milewski, uczeń III klasy poznańskiego Państwowego Liceum Muzycznego. Obrady XI Zjazdu Delegatów Okręgu Polskiego Związku Niewidomych. Aktorsko-lalkową wersję Don Kichota opartą na motywach powieści Cervantesa przedstawiła Scena Młodych Poznańskiego Teatru Aktora i Lalki. Widowisko przygotowali czescy realizatorzy z Teatru "Drak" w Hradec Kralove: Józef Krofta (scenariusz, inscenizacja i reżyseria), Frantisek Vitek (dekoracje i lalki), Vera Ricarowa (kostiumy) i Jiri Vysohlid (muzyka). Wystąpili: Krzysztof Deszczyński, Teresa Gąsiorowska, Jerzy Goldbeck, Maciej Lejman, Wanda Łobodzińska, Stanisław Słomka- Rakowski, Bożena Tychanicz, Alojzy Zwierzyński. Uroczysty koncert z okazji jubileuszu dwudziestopięciolecia Państwowej Średniej Szkoły Baletowej w Operze Poznańskiej.

28. 11. W halach targowych otwarty został zorganizowany po raz pierwszy Międzynarodowy Salon Techniki Biurowej "Interbiuro - 76". Otwarcia dokonał prezes Polskiej Izby. Handlu Zagranicznego Włodzimierz Wiśniewski. Ekspozycja zawierała maszyny i urządzenia do zmechanizowanego wykonywania podstawowych prac biurowych. W ramach" Interbiura - 76" rozpoczęło się międzynarodowe sympozjum naukowe nt. postępu technicznego w pracy biurowej, zorganizowane przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Wzięło w nim udział ponad sześćset osób.

W przeddzień sto czterdziestej szóstej rocznicy "N ocy Listopadowej" podchorążowie pierwszego rocznika

Wyższej Szkoły Oficerskiej' Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego, a także kadeci obu szkół chorążych i żołnierze służby zasadniczej złożyli przysięgę wojskową.

Przysięga wojskowa w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego

29. 11. W Komitecie Woj ewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Hobotniczej w Poznaniu odbyła się narada aktywu polityczno - gospodarczego. Omówiono na niej wyniki, jakie osiągnął w ciągu minionych dziesięciu miesięcy przemysł województwa. W sali posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół N auk otwarto wystawę pn. "Francuskie audiowizualne metody nauczania języków obcych" . W Galerii N owej odbył poetycki upamiętniający rocznicę powstania grupy " Wierzb ak"się koncert dwudziestą poetyckiej

U zbiegu ulic Kościuszki i Powstańców Wielkopolskich rozpoczęły się roboty budowlane związane z budową nowego 22 piętrowego gmachu Akademii Ekonomicznej i Biblioteki Głównej.

30. 11. w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertowała Poznańska Orkiestra Kameralna kierowana przez solistę wieczoru, skrzypka Zbigniewa Słowika.

Spotkanie seniorów piłkarzy Klubu Sportowego "Warta" , członków mistrzowskiej drużyny z 1947 r. N a naszym zdjęciu stoją od lewej: Stanisław Kaźmierczak, Bolesław Smólski, Bolesław Gendera, Michał Dusik, Marian Skrzypczak, Kazimierz Groński. Feliks Krystkowiak.

12 Kronika miasta Poznania z. 3/77

Od lewej: Stanisław Kaźmierczak, Bolesław Smólski, Bolesław Gendera, Michał Dusik, Marian Skrzypczak, Kazimierz Groński, Feliks Krystkowiak

1. 12. W sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego obradowała VII Wielkopolska Konferencj a Kulturalna, w której uczestniczyli delegaci poznańskich stowarzyszeń regionalnych, przedstawiciele środowisk twórczych i naukowych oraz reprezentanci towarzystw społeczno-kulturalnych z województw: kaliskiego, konińskiego i leszczyńskiego. Obecny był sekretarz Komite - tu Woj ewódzkiego Polskiej Zj ednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński. Konferencja dokonała podsumowania osiągnięć w latach 1974-1976 w oparciu o referat wiceprezesa Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, wicewojewody poznańskiego Romualda Zysnarskiego. Wyrazem uznania dla działalności Towarzystwa było przyznanie mu Odznaki Honoro

Delegacja Zespołu Pieśni i Tańca "Wielkopolska" po odebraniu Nagrody. Od lewej: Lucyna Kolasińska, Henryk Kujawa, Janina Gulczyńska

wej "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Uczestnicy konferencji dokonali wyboru nowego zarządu oraz prezydium Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Przewodniczącym został pisarz Eugeniusz Paukszta. Przed rozpoczęciem obrad kilkudziesięciu zasłużonych aktywistów otrzymało odznaczenia honorowe. Nagrodę główną Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za rok 1976 otrzymał b. prezes Jerzy Męczyński. Puchar Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za popularyzację kultury polskiej i folkloru wielkopolskiego za granicą wręczono Zespołowi Pieśni i Tańca "Wielkopolska" .

W Pałacu Działyńskich odbyła się sesja pOSWlęcona zagadnieniom upowszechniania nauki w działalności Polskiej Akademii Nauk. w obradach uczestniczyli: I zastępca sekretarza naukowego Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Tadeusz Orłowski, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr Szczepan Pieniążek, przedstawiciele władz miasta, rektorzy uczelni wyższych, reprezentanci towarzystw naukowych oraz Oddziałów Polskiej Akademii Nauk z całego świata.

Orkiestrą operową podczas przedstawienia Cyrulika sewilskiego Rossiniego dyrygował gościnnie Michaił Popov z Burgas (Bułgaria). Solistami gościnnie śpiewającymi byli Maiden Bodzijev (Almaviva), Rajczo Todorow (Figaro) i Ivan Arabov (Don Basilio).

W kinie studyjnym "Muza" projekcją radzieckiego filmu Premia zainaugurowano II Przegląd Filmów Społeczno- Politycznych. Z udziałem sekretarza Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu - Danuty Marszał oraz kierownika Zespołu do Spraw Samorządów, sekretarza krajowych konkursów Frontu Jedności Narodu - Jerzego Breitkopfa odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim spotkanie aktywu miast i gmin, województwa poznańskiego, wyróżnionych w kraj owym współzawodnictwie o tytuły "Mistrz gospodarności" oraz "Gmina - mistrz gospodarności". W obecnolci przedstawicieli władz politycznych i administracyjnych województwa wręczono nagrody zdobyte przez miasta: Czerniejewo, Grodzisk, Nowy Tomyśl i Pniewy oraz przez gminy: Dominowo, Mieleszyn, Niechanowo, Nowe Miasto i Stęszew. W hali nr 20 Międzynarodowych

Targów Poznańskich zakończył się Międzynarodowy Salon Techniki Biurowej "Interbiuro - 76". U czestniczyło czterdzieści osiem firm z dziesięciu krajów europejskich. Salon zwiedziło ok. 7(0) specjalistów. Odbyło się dwudniowe sympozjum na temat "Postęp techniczny i organizacyjny w pracy biurowej". W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji, w czasie której dokonano wyboru nowych władz. Przewodniczącym zarządu został ponownie doc. dr hab. Stanisław Sołtysiński. Wręczono ponad pięćdziesiąt odznaczeń "Za zasługi w rozwoju wynalazczości dla Wielkopolski". W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę pokonkursową pt. "Rok bibliotek i czytelnictwa" .

Jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej prof. dra hab. Zdzisława Kaczmarczyka, dyrektora Instytutu Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza. Uroczystość odbyła się w małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w obecności poznańskiego świata naukowego. Przemawiali prof. dr hab. Witold Maisel, prof. dr hab. Jan Wąsicki. Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Benon Miśkiewicz wręczył Jubilatowi Księgę Pamiątkową. Prof, dr hab. Zdzisław Kaczmarczyk otrzymał tytuł honorowy "Zasłużony N auczyciel PRL".

Orkiestrą Opery Poznańskiej podczas przedstawienia Trubadura Verdiego dyrygował gościnnie Michaił Popov (Bułgaria). Śpiewali bułgarscy soliści Rajczo Todorov (Luna) i Ivan Arabov (Ferrando) .

3. 12. Budowniczy Polski Ludowej - prof.

dr Wiktor Dega obchodził osiemdziesiąte urodziny. Na spotkaniu z tej okazji w gmachu Urzędu Wojewódzkiego gratulacje składali Jubilatowi: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, wiceminister zdrowia i opiekispołecznej Józef Grenda i wojewoda poznański Stanisław Cozaś. Nadeszły gratulacje od I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka, przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego oraz prezesa Rady Ministrów Piotra Jaroszewicza. Decyzją Rady Państwa przyznano profesorowi honorowy tytuł "Zasłużonego N auczyciela PRL". W Wojewódzkim Komitecie Stronnictwa Demokratycznego odbyło się spotkanie przewodniczącego Centralnego Komitetu Tadeusza W. Młyńczaka z wojewódzkim aktywem Stronnictwa. W sali Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczysta sesja Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, podczas której wiceprezes Zarządu Głównego, zastępca przewodniczącego Rady Państwa Tadeusz Młyńczak udekorował poznański oddział Honorową Odznaką Stowarzyszenia. W Domu Technika odbyła się narada środowiskowa poświęcona "Melioracjom i gospodarce wodnej w realizacji programu rozwoju rolnictwa". Wzięli w niej udział specjaliści z trzynastu województw leżących w makroregionie środkowo-zachodnim.

W sali konferencyjnej Akademii Wychowania Fizycznego odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Historii Medycyny oraz Komitetu Badań Naukowych oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego poświęcone nadaniu godności członków honorowych Towarzystwa prof. dr hab. Michałowi Ćwirko-Godyckiemu i dr Edwardowi Stockiemu. Po wręczeniu im dyplomów przez przewodniczącego Zarządu Głównego, obaj naukowcy wygłosili prelekcje. Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu kompozytorskiego na utwór chóralny o tematyce związanej z przyjaźnią polsko-radziecką. Jury pod przewodnictwem Franciszka Woźniaka przyznało II nagrodę (pierwszej - nie przyznano) kompozycji Rok czterdziesty piąty - do wiersza Tadeusza Różewicza, której autorem jest Eugeniusz Głowski z Gdańska.

Partię Pinkertona w operze Mada

me Butteifly Pucciniego śpiewał gościnnie tenor bułgarski Maiden Borodzij ev . Koncert symfoniczny Orkiestry Filharmonii Poznańskiej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Solistą był pianista Witold Małcużyński. 4. 12, W Instytucie Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej odbyło się II sympozjum poświęcone epidemiologii i diagnostyce nowotworów jajnika. U czestniczyło około trzystu specjalistów z wszystkich ośrodków krajowych oraz z Czechosłowacji, Jugosławii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Węgier. Referat wprowadzający wygłosił doe. dr hab. Tadeusz Pisarski. Biuro Wystaw Artystycznych i Miejska Biblioteka Publiczna im. Edwarda Raczyńskiego zorganizowały całodzienną imprezę pod nazwą "Zimowy festyn plastyki". W Domu Kultury "Pod Lipami" otwarto interesującą wystawę-kiermasz prac czołowych poznańskich artystów-plastyków. Dużym zainteresowaniem cieszyła się mini -giełda plakatów i projekcja filmów o sztuce. W godzinach popołudniowych zorganizowano kiermasz - aukcję prac studentów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych i spotkanie z artystą-grafikiem Stanisławem Mrowińskim oraz pokaz mody karnawałowej. Koncert Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Wrocław", na który zaproszono solenizantki - Barbary. W hali nr 21 Międzynarodowych Targów Poznańskich Łódzkie Zjednoczone Przedsiębiorstwo Rozrywkowe otwarło lunapark zorganizowany przy pomocy szwedzkich firm Lingren i June Muskiner. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Grunwald" i Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Raszyn" zorganizowały giełdę sportowego sprzętu zimowego. W sali Domu Kultury "Stomil" przy ul. Starołęckiej odbyła się okręgowa wystawa gołębi pocztowych. W Osiedlowym Domu Kultury "Orbita" sobotnie imprezy rozpoczęły się przedstawieniem teatru lalkowego. O 18.00 rozpoczął się wieczór taneczny w stylu retro. W zespole sportowo-rekreacyjnym przy ul. Słowiańskiej od godziny 14.00 rozpoczął się festyn sportowy. 5. 12. Do Afryki Zachodniej wyruszyła wyprawa naukowo-badawczą zorganizowana przez studenckie Koło Naukowe

Wydarzenia w Poznaniu (5 - 10.12.)

Etnografów, kierowana przez mgra Tadeusza Schramma. Próbne obciążenie nowego wiaduktu, zbudowanego na ul. Nowoostrowskiej przez brygady Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych Nr 10. Pracami badawczymi kierował dr inż. Witold Wołowicki. W Pałacu Kultury zainaugurowano cykliczną imprezę rozrywkową pn. "Poznańskie muzykalia".

U ruchomienie sygnalizacji świetlnej w rejonie ulic Nad Wierzbakiem i Grudzieniec. 6. 12. W Domu Technika odbyła się krajowa konferencja poświęcona problemom adaptacyjnym dokumentacji licencyjnej W zakresie normalizacji.

Inauguracja "Dni techniki duńskiej w rolnictwie i przemyśle spożywczym", zorganizowanych przez Ambasadę Królestwa Danii w Warszawie i Ośrodek Postępu Technicznego Naczelnej Organizacji Technicznej. W ramach tej imprezy rozpoczęło się w Domu Technika dwudniowe sympozjum poświęcone osiągnięciom duńskim w produkcji maszyn i sprzętu dla przemysłu spożywczego, obróbce cieplnej produktów spożywczych i otrzymywaniu koncentratu białka z liści. Jubileusz trzydziestolecia Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Franciszka Bartoszka w sali Pałacu Kultury. Otwarto wystawę prac uczniów Liceum. W kinie "Apollo" nastąpił finał Dni Filmu Radzieckiego. Odbył się quiz młodzieżowy pn. "Czy znasz film radziecki". Zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej Nr 20.

7. 12. Jury pod przewodnictwem Alojzego A. Łuczaka przyznało medale Galerii Nowej za rok 1976: Joannie Orzeszkowskiej - Kotarbińskiej - za całokształt dokonań aktorskich, ze szczególnym uwzględnieniem roli Antolki w Wijunach Teresy Lubkiewicz- Urbanowicz; Agnieszce Duczmal - za działalność dyrygencką, a szczególnie za artystyczny rozwój prowadzonej przez nią Orkiestry Kameralnej; poecie Wincentemu Różańskiemu za tomik Przed czerwonymi słońca drzwiami; Włodzimierzowi Dudkowiakowi - za osiągnięcia w dziedzinie plastyki; Emilowi Weso

łowskiemu - za osiągnięcia w dziedzinie sztuki baletowej, ze szczególnym podkreśleniem kreacji w balecie Stabat Ma ter; Jackowi Jaroszykowi, założycielowi i kierownikowi klubu "Ikonosfera" - za popularyzacje kultury filmowej. Prokurator Leonard Przybylczak w imieniu prokuratora wojewódzkiego wręczył pismo dziękczynne i upominek za obywatelską postawę mieszkańcowi Osiedla Piastowskiego - Zenonowi Wosiowi. Zenon Woś we wrześniu 1976 r. ujął i oddał w ręce Milicji Obywatelskiej sprawcę wielu gwałtów na nieletnich. 8. 12. Ponad stu przedstawicieli wielu ośrodków kraj owych wzięło udział w sympozjum pod nazwą "Fizjologia i psychologia pracy zmianowej", zorganizowanym w Pałacu Działyńskich. W sympozjum wzięło udział także kilkunastu przedstawicieli firm farmaceutycznych z Jugosławii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn., Szwajcarii, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Z okazji "Dnia Odlewnika" w' Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki otwarta została wystawa pt. "Pometowcy - ich praca i wypoczynek". 9. 12. W Naramowicach rozpoczęła się dwudniowa narada robocza dyrektorów okręgowych stacji chemiczno-rolniczych z całego kraju. Problemy ćwiczeń rehabilitacyjnych stosowanych w chorobach wewnętrznych i zawodowych były tematem ogólnopolskiego sympozjum. W Wojskowym Szpitalu Rejonowym odbył się finał XIV konkursu "Bądźmy zdrowi" . W "Arsenale" otwarto wystawę prac Franciszka Kubiaka.

10. 12. Spotkanie delegatów na Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdanem Waligórskim i wojewodą poznańskim Stanisławem Cozasiem. W nowym Wojewódzkim Szpitalu Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej przy ul. Dojazd otwarto nowoczesny oddział urologiczny, którym kieruje dr med. Stanisław Kozłowski. Zespół poznański Telewizji Polskiej emitował program przygotowany z okazji jubileuszu stutrzydziestolecia Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" w reżyserii Stefana Mroczkowskiego. Uczestniczyli popularni i łubia

Zespół "Arabeska", śpiewaczka estradowa rockaw środku Irena J a

sympozjum środowiskowe, którego tematem były niektóre aspekty fizykochemii nieorganicznej . Jubileusz dwudziestopięciolecia Klubu Wysokogórskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, w Pałacu Działyńskich na uroczystym zebraniu Klubu dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego Jerzy Kiszyński udekorował Klub Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Premiera dramatu Maksyma Gorkiego Letnicy w Teatrze Nowym w reżyserii Janusza Nyczaka. Scenografię projektował Jerzy Kowarski a muzykę napisał Jerzy Satanowski, w premierowej obsadzie wystąpili: Stefan Czyżewski (Siergiej Wasiliewicz Basów, adwokat); Halina Łabonarska (Warwara Michajłowna, jego żona); Sława Kwaśniewska (Kaleria, siostra Basowa); Wiesław Komasa (Włas, brat żony Basowa); Tadeusz Drzewiecki (Piotr Iwanowicz Susłow, inżynier); Urszula Lorenz (Julia Filipowna, jego żona); Leszek Dąbrowski (Kirył Akimowicz Dudakow, doktor); Elżbieta Jarosik (Olga Aleksiejewna, jego żona); Michał Grudziński (Jakub Pietrowicz Szalimow, literat); Janusz Michałowski (Paweł Siergiejewicz Riumin); Wanda Ostrowska (Maria Lwowna, lekarka); J oanna Orzeszkowska (Sonia, jej córka); Wojciech Rajewski (Siemion Siemionowicz Dwukropek); Andrzej Lajborek (Nikołaj Pietrowicz Zamysłów, aplikant Basowa); Lech Łotocki (Zimin, student); Henryk Abbe (Pustobajka, dozorca letniska) ; Jacek Różański (Kropiłkin); Bożena Janiszewska (Sasza);s '5ni aktorzy i piosenkarze: Henryk Bąk, Magda Bielecka, Irena J arocka, Jerzy O ierski, Urszula Sipińska i Zdzisława Sośnicka.

, *ttjJSetOi. ,s«t«

-. »15t»«**!««

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne zorganizowało w Pałacu Kultury dyskusję o tradycjach lokalnych i regionalnych jako źródle działalności społeczno- kulturalnej w województwie poznańskim. Zagajenie dyskusji stanowił wykład prof. dra Józefa Burszty. Koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod gościnną dyrekcją Joachima Wunderlicha (Republika Federalna Niemiec). Solistką była pianistka Regina Smendzianka. 11. 12. Obchody "Dnia Odlewnika". W Zakładach Metalurgicznych "Pomet" odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego wyróżniający się pracownicy otrzymali wysokie odznaczenia państwowe. Orderem Sztandaru Pracy I Klasy udekorowano Czesława Pankaua, kierownika modelarni i narzędziowni, a Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Czesław Frąckowiak, Józef Przedwojski i Franciszek Stachowiak.

W Collegium Chemicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się

Od lewej: Halina Łabonarska (Warwara Michajłowna) i Wanda Ostrowska (Maria Lwowna)

Wydarzenia w Poznaniu (11 - 13.12.)

Barbara Drogorób (Kobieta z obwiązaną twarzą); Edward Warzecha (Siemionów) ; Janina Marisówna (Pani w żółtej sulmi) ; Bolesław Idziak (Młodzieniec); Edmund Pietryk (Pan w cylindrze); Marian Nowakowski (żebrak).

Premiera komedii Jurija Milutina Pocatunek Czanity w reżyserii Stanisława Olejniczaka. Scenografię zaprojektowała Barbara Wolniewicz, a choreografię - Zygmunt Kamiński. Kierownictwo muzyczne spoczywało w rękach Stefana Rudki, w premierowej obsadzie wystąpili: Katarzyna Góralczyk (Czana), Jarosław Stempowski (Pablo), Sławomir Pietraszewski (Ramon), Rajmund Wolff (Diego), Jerzy Dzianysz (Cesare), Barbara Biskupska (Angela), Rajmund Jakubowicz (Underwood), Zdzisław Zachariasz (Cavalcados), Teresa Bogdanowicz (Anita), Aleksander Kondratiew (Filipe), Bogdan Kamiński (Micael), Maria Tomaszewska (Emma), Irena Kamińska (Rozalia), Barbara Pawlaczyk (Lactoeleftipa), Maria Hoffman (Cleopatricos), Karol Koszela (Sierżant policji), Barbara Błaszyk (Marcelina), Tadeusz Dobrowolski Błażej Liczmański, Janusz Peda, Marian Wojciechowski (Policjanci). W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto XII Biennale Fotografii Przyrodniczej Krajów Socjalistycznych.

W studenckim klubie "Nurt" trzymilionowego bywalca nagrodzono pluszowym misiem. Nagrodę prezentuje studentka Akademii Rolniczej Bronisława Wójcikli

W Domu Kultury Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego przy ul. Roboczej odbyło się wręczenie sztandaru ufundowanego przez Komitet Honorowy i Spółdzielnię Mieszkaniową "Osiedle Młodych" Artystycznej Drużynie Harcerskiej Rataje "Słoneczna pięciolinia" przy Szkole Podstawowej Nr 3. Wręczenia sztandaru dokonał dyrektor i prezes Spółdzielni Ryszard Witkowski.

N a estradzie w dniu uroczystości, grupa dziewcząt ze "Słonecznej pięciolinii"

12. 12. Do Polski przybyła osiemdziesięciopięcioosobowa delegacja mieszkańców Moskwy, Leningradu, Noworosyjska i nadbałtyckich republik Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Część delegacji przybyła do Poznania zwiedziła miasto, oddała hołd poległym żołnierzom radzieckim i polskim. W godzinach popołudniowych radzieccy goście spotkali się z aktywem Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan - Gawroński oraz minister pełnomocny" konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusjew. W związku z Międzynarodowym Dniem Pszczelarza, bartnicy z koła poznańskiego otwarli przy ul. Mickiewicza 33 wystawę sprzętu i produktów pasiecznych. 13. 12. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się uroczyste ślubowanie siedmiuset pięćdziesięciu ławników Sądu Rejonowego w Poznaniu, którzy będą pełnić swoje funkcje w latach 1977 - 1980.

Gościnne występy Teatru "Ateneum" z Warszawy, na scenie Teatru Nowego, który zaprezentował poznańskiej publiczności Taniec śmierci Augusta Strindberga w reżyserii Jana Swiderskiego i Zdzisława Tobiasza. W przedstawieniu udział brali: Jan Swiderski, Aleksandra Śląska i Jerzy Kamas.

Turniej "Wierzbowego Liścia" w salonie Empiku. W programie znalazły się wiersze i fragmenty prozy Białoszewskiego, Baczyńskiego, Gałczyńskiego, Norwida. W plebiscycie laureatką wybrana została Anna Maćkowiak z Technikum im. Marii Skłodowskiej-Curie. Na zakończenie odbyło się spotkanie z aktorem Leonardem Pietraszakiem.

14. 12. O godzinie 9.40 z peronu czwartego dworca głównego wyruszył przez Gniezno do Inowrocławia pierwszy pociąg elektryczny, który prowadził maszynista Szczepan Scheffs. Po uruchomieniu nowej trakcji między Poznaniem i Inowrocławiem, cała linia ze stolicy wielkopolski na Wybrzeże Gdańskie obsługiwana jest przez pociągi elektryczne. W Domu Kultury Zakładów Metalurgicznych "Pomet" odbyło się spotkanie działaczy Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, w którym uczestniczyli m. In. przewodniczący Wojewódzkiego Społecznego Komitetu Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski oraz komendant Wojewódzki Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej - Rajmund Goździerski. Po uroczystym ślubowaniu - sześćdziesięciu nowych członków otrzymało legitymacje. W Ośrodku Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk przebywali radzieccy specjaliści z dziedziny automatyzacji procesów informacji naukowej: Siergiej Piscalnikow z Instytutu Informacji Naukowej Nauk Społecznych oraz Borys Kristalnyj z Wszechzwiązkowsgo Instytutu Informacji N aukowej i Technicznej Akademii N a uk Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Od wczesnego rana do Pałacu Kultury przybywali mieszkańcy Poznania, którzy mieli na sprzedaż starocie z lat 1921 -1932. Akcję skupu zainicjowało kierownictwo filmu pt. Sprawa Gorgonowej.

15. 12. Rozpoczęła się ogólnopolska sesja naukowa na temat roli informacji w procesie badań naukowych, zorganizowana przez Oddział Poznański Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Bibliotekarstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu krajowych ośrodków naukowych oraz goście zagraniczni m. in. ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

W Sali Białej Urzędu Miejskiego spotkały się pary małżeńskie, którym wręczono przez Radę Państwa medale za długoletnie pożycie. Otrzymali je: za siedemdziesiąt lat wspólnego życia: Jadwiga i Antoni Miśkowiakowie; wiktoria i Walenty Gierkowie obchodzący jubileusz sześćdziesięciopięciolecia; natomiast z racji pięćdziesięciu pięciu

Jadwiga i Antoni Miśkowiakowie obchodzili jubileusz siedemdziesięciolecia pożycia małżeńskiego w dniu 25 września 1976 r. Doczekali się trojga dzieci, jedenastu wnuków, czternastu prawnuków i jednej praprawnuczki

Wiktoria i Walenty Gierkowie obchodzili jubileusz sześćdziesięciopięciolecia pożycia małżeńskiego

Wydarzenia w Poznaniu ( 15 - 11.12)wspólnych lat Maria i Walenty Dybscy. A ponadto: Marianna i Andrzej Andrzejewscy, Maria i Jan Błotni, Pelagia i Antoni Frydryczakowie , Józefa i Leon Gawareccy, Pelagia i Marcin Gołębiewscy, Róża i Jan Kęsowie, Helena i Zygmunt Komorniccy, Józefa ł Jan Mareccy, Helena i Tadeusz Marcinkowscy, Marianna i Stanisław Noskowiakowie, Weronika i Edmund Obstowie, Helena i Wawrzyn Piątkowie , Józefa i Stefan Piotrowscy, Józefa i Franciszek Pocztowi, Pelagia i Jan Rudzi, Antonina i Franciszek Sierczyńscy, Pelagia i Aleksander Smólowie, Jadwiga i Bolesław Szyperscy, Stanisława i Jan Szulcowie, Helena i Michał Szurkowie, Janina i Ludwik Tarczyńscy, Irena i Leon Wochelscy, Marianna i Józef Zumkowscy.

Sześćdziesięciu aktywistom Związku Socjalistycznego Młodzieży Polskiej z dzielnicy N owe Miasto wręczono legitymacje Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Większość z nich to działacze młodzieżowi z Zakładów Metalurgicznych "Pomet", Fabryki Ogniw i Baterii "Centra" i Fabryki Kosmetyków "Pollena- Lechia". W sali kameralnej Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbył się kameralny koncert kompozytorski utworów Mirosława Bukowskiego, Floriana Dąbrowskiego, Waleriana Gniotą, J erzego Młodziejowskiego, Aleksandra Szeligowskiego, Franciszka Woźniaka i Barbary Zakrzewskiej - N ikiporczyk. Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Edwarda Raczyńskiego zorganizowały I Ogólnopolski Konkurs Introligatorski na najpiękniej oprawioną książkę. W siedzibie Biblioteki otwarto wystawę - plon konkursu. N a konkurs nadesłano czterdzieści trzy prace introligatorskie z Bydgoszczy, Gdańska, Piły, Poznania i Warszawy. Jury obradujące pod przewodnictwem Adama Kochanowskiego przyznało medale. W kategorii opraw niepowtarzalnych I nagrodę zdobył album Aleksander Gierymski, dzieło Leopolda Gorzelanego z Gdańska. W kategorii opraw dających się powielać I nagrodę przyznano Władysławie Kwietniewskiej z Poznania. O godz. 9.05 uruchomiony został zegar świetlny zainstalowany na budynku poczty u zbiegu ulic Krysiewicza i Szymańskiego. 16. 12. Sprawom dalszego rozwoju pracowni

czych ogrodów działkowych poświęcane było spotkanie sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Waligórskiego, wicewojewody Zofii Dąbrowskiej oraz przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Czesława Kończala z przedstawicielami Zarządu Wojewódzkiego Pracowniczych Ogródków Działkowych, Biura Planowania Przestrzennego i Wojewódzkiej Komisji Planowania.

Do Charkowa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) udała się delegacja U niwersytetu im. Adama Mickiewicza, na czele z rektorem, prof.

dr hab. Benonem Miśkiewiczem w celu podpisania umowy o współpracy na lata 1977 - 1978 pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetem Państwowym im. Maksyma Gorkie go. Załoga Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr l rozpoczęła budowę kombinatu piekarniczego przy ul. Obotryckiej. Rozstrzygnięcie IV Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Spychalskiego. N apłynęło sześćset dwadzieścia sześć obrazów. Główną nagrodę zdobył Czesław Tumielewlcz (Gdańsk), a dwie drugie Stanisław Kuskowski (Nowy Targ) i Jan Stokfisz (Poznań).

"Czwartek Literacki" w Miejskiej Biblitece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego. Gościła Halina Auderska - autorka powieści, sztuk teatralnych i słuchowisk radiowych. W wieku sześćdziesięciu trzech lat zmarł prof. dr Wacław Kontek, b. kierownik Katedry Technologii Meblarstwa i Stolarki Budowlanej, profesor Instytutu Mechanicznej Technologii Drewna Akademii Rolniczej, organizator i b. dyrektor Instytutu Technologii Drewna. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 17. 12. w Ośrodku Tradycji Ruchu Młodzieżowego z przedstawicielami władz wojewódzkich spotkali się aktywiści Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz osoby zasłużone dla organizacji kombatanckiej. Zebranych powitał prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian Jakubowicz, dziękując za aktywną pracę w szeregach Związku oraz za wydatną pomoc, okazywaną kombatantom przez poznańskie instytucje i osoby prywatne. Podczas spotkania prof. dr med. Jan Haśik z Akademii Medycznej udekorowany został srebrnym medalem "Za zasługi dla obronności kraju", dziewiętnaście osób odznakami "Zasłużony Działacz Frontu Jedności Narodu", osiem Odznakami Honorowymi "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" i cztery Odznaką Honorową Miaita Poznania. Marian Jakubowicz wręczył również dyplomy uznania instytucj om współpracującym ze Związkiem Bojowników o Wolność i Demokrację, m. in. Wydawnictwu' Poznańskiemu, Zakładom Graficznym im. Marcina Kasprzaka, Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych" oraz grupie pozańskich lekarzy, od lat służących kombatantom pomocą i opieką medyczną. Gratulacje i podziękowania złożyli odznaczonym i wyróżnionym: kierownik Wydziału Administracyjnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Olgierd Samoliński i wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. W Szkole Podstawowej Nr 19 na Osiedlu Oświecenia w obecności grona pedagogicznego i uczniów nastąpiło podpisa.nie porozumienia o stałej współpracy i funkcjach opiekuńczych z Instytutem Obróbki Plastycznej. W gmachu wielkopolskiego Muzeum Wojskowego na Starym Rynku otwarto wystawę militariów pt. "Kawalerria polska XX wieku" . Zbiory udostępnił miłośnikom kolekcjoner Lesław Kukawski.

W sali wystawowej Instytutu Obróbki Plastycznej przy ul. Zamenhofa 2/4 otwarto wystawę czterdziestu pięciu fotogramów Andrzej Kupidury . Autor zaprezentował zdjęcia z podróży po Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się pierwszy na nowych organach recital organowy Johanensa E. Kohlera (Niemiecka Republika Demokratyczna). Oficjalny odbiór nowych organów zbudowanych w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przez firmę Sauer z Frankfurtu nad Odrą (Niemiecka Republika Demokratyczna). Światowej klasy instrument (podobny znajduje się w sali "Finlandia" w Helsinkach) o trzech manuałach składa się z czterdziestu siedmiu głosów i 3661 piszczałek. Posiadają fakturę mechaniczną przy elektropneumatycznym sterowaniu rejestrów. Jako materiał do piszczałek (dostosowany do obecnego

Odbiór techniczny organów. Za pulpitem siedzi doc. Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej Romuald Sroczyński. N a drugim planie od lewej: Jerzy Erdmann, dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego Andrzej Goćwinski, jego zastępca Alfred Laboga, Henryka Raczkowskacharakteru brzmienia rejestru) został użyty stop ołowiu, miedzi i mosiądzu. Tylko 236 piszczałek zostało wykonanych z mahoniu, limby, dębu i sosny. Państwowy Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze" zakończył gościnne wy;tępy. Przedstawienia obejrzało ok.

80 000 widzów, także z województw ościennych. 18. 12. W przededniu jubileuszu trzydziestolecia "Expressu Poznańskiego" do redakcji przybyła z życzenIamI (i krótkim koncertem) Kapela Dudziarzy Pałacu Kultury pod kierownictwem Stanisława Grocholskiego .

\W

Wydarzenia w Poznaniu ( 18 - 20.12.)

Zastępca redaktora naczelnego "Expressu Poznańskiego" Janusz Orzałkiewicz (z lewej) podejmuje dudziarzy

W Pałacu Kultury odbyło się zorganizowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne seminarium nt. "Instytucje kulturalne a kultura w gminie" .

»UJJ,Q», .!'x,."mm

W restauracji "Arkadia" przy placu Wolności otwarty został salon gier. Zastąpił on salon zlikwidowany w restauracji "Adria".

19. 12. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbył się recital chopinowski Haliny Czerny-Stefańskiej. Listy Chopina recytował Mieczysław V oitu B.W«j Seli

Rada Wydziałowa Socjalistycznego Związku Studentów Polskich przy Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej zorganizowała w sali wykładowej gmachu "B" przy ul. Piotrowo kolejny dzień "otwartych drzwi".

Z inicjatywy Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" odbyła się tzw. Zimowa giełda, dobry sposób na okazyjne kupienie i sprzedanie używanego sprzętu zimowego, a także zabawek. Złota niedziela.

Stoisko "Kryształy i porcelana" w "Okrąglaku" obsługują od lewej Grażyna Hojka i Leokadia Kasner

Trzydzieści lat "Expressu Poznańskiego ". 19 grudnia 1946 r. ukazał się pierwszy numer popularnego dziennika.

Na scenie Teatru Nowego zakończył gościnne występy zespół teatru warszawskiego "Ateneum" (Jan Swiderski, Aleksandra Śląska, Jerzy Kamas).

Dano osiem razy sztukę Augusta Strindberga Taniec śmierci.

20. 12. Posiedzenie plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej połączone z naradą aktywu społeczno-gospodarczego województwa poznańskiego, w którym uczestniczył członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego, prezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz.

Kierunki działania na rok 1977 i na lata następne przedstawił I sekretarz

] 87

Za stołem prezydialnym obrad od lewej: prezydent Poznania 'Władysław Sleboda, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski, wojewoda poznański Stanislaw Cozaś, premier Piotr Jaroszewicz, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Józef Świtaj, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej Franciszek N owak, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawrońskizwiązków zawodowych, organizacji młodzieżowych i społecznych, społeczeństwo województwa poznańskiego dołożą wszelkich starań, by z honorem wypełnić mobilizujące zadania w latach 1976 - 1980. Plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych, którego głównym tematem było omówienie udziału związkowców w realizacji planu społeczno-gospodarczego województwa w latach 1976 - 1980. Obradom przewodniczył Czesław KończaI. iv czasie obrad wręczono nagrody i wyróżnienia zwycięzcom II etapu konkursu pt. "Wynalazcy twórcami wyższej jakości pracy". I nagrodę przyznano Andrzejowi Frąckowiakowi (Zakłady Wytwórcze Głośników "Tonsil" we Wrześni), którego projekt pozwala m. in. zaoszczędzić materiały wartości około 5 min zł; drugą nagrodę - Janowi Nowakowi (Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski") za rozwiązanie umożliwiające produkcję dodatkowej energii cieplnej. Oddanie do użytku w ruchu kołowym miejskiego odcinka Trasy Katowickiej.

Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada. N a zakończenie dyskusji głos zabrał prezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz, który podziękował aktywowi społeczno-politycznemu województwa poznańskiego za dotychczasowe osiągnięcia w realizacji uchwał VI i vii Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Następnie Piotr Jaroszewicz omówił założenia polityki społeczno-gospodarczej, przedstawione na V Plenum Komitetu Centralnego i zatwierdzone przez Sejm. Na zakończenie mówca złożył w imieniu Biura Politycznego, osobiste od I sekretarza Komitetu Centralnego Edwarda Gierka i od prezydium Rządu życzenia dla poznańskiej organizacji partyjnej dalszych sukcesów w pracy dla dobra własnego i wszystkich Polaków. Plenum przyjęło uchwałę, w której stwierdza się m. in.: Plenum Komitetu Wojewódzkiego zwraca się do klasy robotniczej, rolników, wszystkich ludzi pracy województwa poznańskiego o dalszą zwiększoną aktywność w wykonywaniu zadań kończącego się roku oraz w całej obecnej pięciolatce. Wyraża przekonanie, że wszystkie instancje i organizacje partyjne, cały aktyw i członkowie partii, sojuszniczych stronnictw,

W Dzielnicowym Domu Dziecka przy ul. Pamiątkowej odbyła się uroczystość przekazania upominków w ramach gwiazdkowej akcji "Expressu Poznańskiego" - ,.Radość pod choinkę". Osiemdziesięcioro dzieci tego Domu otrzymało prezenty ufundowane przez junaków Stacjonarnych Ochotniczych Hufców Pracy woj. poznańskiego.

21. 12. Podchorążowie pierwszego roku Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego odwiedzili wychowanków Domu Dziecka przy ul. Pamiątkowej i przekazali jego kierownictwu 4000 zł z przeznaczeniem na podarki noworoczne dla dzieci. W Szkole Podstawowej Nr 75 im.

Powstańców Wielkopolskich odbyła się uroczystość związana z piętnasto le - ciem istnienia szkoły. W Teatrze N owym przed spektaklem *Letników nastąpiło "wręczenie medali (autorstwa rzeźbiarki Zuzanny Pawlickiej), przyznanych twórcom przez G alerię N ową za rok 1976. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Piotra Warzechy. Solistami na organach byli Romuald Sroczyński i Joachim Grubich.

22. 12. W salach Ratusza Poznańskiego odbyła się uroczystość złożenia obietnicy przez czterdziestu zuchów z 23 Szczepu Związku Harcerstwa Polskiego im. gen. Józefa Bema ze Szkoły Podstawowej Nr 23.

W "Arsenale" otwarto wystawę pn.

"Kształtowanie plastyczne środowiska pracy" . Niecodzienny wypadek w historii złodziejstwa samochodowego. Ok. godz. 22.30 na Osiedlu Oświecenia skradziono karetkę reanimacyjną Pogotowia Ratunkowego, której obsługa udała się do chorego czteroletniego dziecka. 23. 12. Najlepszego polskiego tenisistę Wojciecha Fibaka, jego małżonkę, Ewę i ojca, doc. dra Jana Fibaka podejmował I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. W spotkani u uczestniczył sekretarz Komite - tu Woj ewódzkiego Józef Świtaj. Jerzy Zasada złożył tenisiście serdeczne gratulacje. Otwarcie palmiarni po remoncie zabezpieczającym, rozpoczętym w dniu 1 października 1976 r.

Po 25 latach występów na korcie Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia" tenisistka Krystyna Filipówna zakończyła karierę zawodniczą. Z wyj ątkiem początkowego okresu spędzonego w Krakowie, przez cały czas była wierna poznańskiemu klubowi, przyczynIając się walnie do jego największych sukcesów. W swoim doro bku ma tytuły mistrzowskie wicemistrzowskie w kategorii juniorów i seniorów.

Krystyna Filipówna

25. 12. W wieku sześćdziesięciu sześciu lat zmarła Kazimiera W ojtasiak, magister farmacji, harc mistrzyni związku Harcerstwa Polskiego, zasłużona działaczka, współzałożycielka pierwszej w Poznaniu drużyny harcerskiej żeglarek. 26. 12. Silna wichura była przyczyną szeregu awarii elektrycznych, zwłaszcza na peryferiach miasta 27. 12. w sali Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej grupa uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 spotkała się z członkami Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada i wojewoda Stanisław Cozaś udekorowali osiemnastu weteranów przyznanymi przez Radę Państwa Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenia otrzymali: Seweryn Durka, Francisze'k Falkiewicz, Henryk Gawęcki, Kazimierz Gryska, Jan Latanowicz, Stanisław Mieszała, Marcin Matuszewski, Jan Molik, Kazimierz Piekarek, Antoni Paszyk, Edward Smolibowski, Józef Szczepaniak, Bolesław Szwedek, Jan Tomaszewski, Jakub Tomiak, Stanisław U rbanek, Alojzy Ziółkowski i Antoni Cieśliński.

Z okazji 58 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 pod Pomnikiem Powstańców oraz w miejscach upamiętnionych walkami w latach 1918/1919 złożono wieńce wiązanki kwiatów.

W godzinach południowych w historycznym hotelu "B azar" odbyło się spotkanie prezydiów Krajowej Komisji Weteranów Powstania wielkopolskiego 1918/1919 Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność .i Demokrację, w którym uczestniczyli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Franciszek Szczerbal, prezydent Poznania Władysław Sleboda. Przemówienie wygłosił prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian J akubowicz. W czasie spotkania Krajowa Komisja Weteranów Powstania Wielkopolskiego udekorowana została Medalem "Za zasługi w rozwoju wojewódzkiej organizacji Związku Bojowników o Wolność i Demokrację", natomiast członkowie Komisji otrzymali medale pamiątkowe "Stąd nasz naród". Harcerze Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego przekazali Komisji Złotą Odznakę Harcerstwa "Służba Ziemi Poznańskiej". Za wyróżnienia podziękował przewodniczący Krajowej Komisji Weteranów Bernard Łuczewski, a w imieniu władz i organizacji społecznych serdeczne gratulacje złożył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński.

W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej spotkali się pracownicy placówek handlowych Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem". Za aktywność, rzetelność i ofiarną pracę podziękował w imieniu Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, urzędów Wojewódzkiego i Miejskiego - sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski. Kilkadziesiąt osób udekorowano Odznakami Honorowymi Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". W Domu Weterana przy ul. Ugory otwarto wystawę upamiętniającą Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 przygotowaną przez Zbyszka Trzeciakowskiego, ucznia Studium Medycznego. 28. 12. Punktem kulminacyjnym obchodów 58 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 było wręczenie sztandaru Poznańskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Do auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przybyli weterani Powstania, harcerze oraz przedstawiciele władz partyjnych i państwowych, sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Polskiej

Zjednoczonej Partii Robotniczej Czesław Gałgan i Bogdan Gawroński, wojewoda poznański Stanisław Cozaś i prezydent Poznania Władysław Sleboda. Zebranych powitał prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian J akubowicz, a okolicznościowe przemówienie wygłosił przewodniczący Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa Czesław Gałgan. Na podium wkroczyła delegacja harcerzy. Przedstawiciele weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 wnieśli uroczyście sztandar. Z ich rąk odebrał go wojewoda Stanisław Cozaś i wręczył sztandar harcerzom. Nastąpiło uroczyste ślubowanie młodzieży harcerskiej. Obecna na uroczystości zastępca naczelnika Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego Blandyna Kuchczyńska udekorowała sztandar Krzyżem "Za zasługi dla związku Harcerstwa Polskiego". W części artystycznej śpiewał Poznański Chór Chłopięcy.

Konferencja instruktorów Poznańskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego z udziałem zastępcy naczelnika Głównej Kwatery, harcmistrza Blandyny Kuchczyńskiej.

29. 12. Sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej, na której uchwalono Plan Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Województwa Poznańskiego i budżet na rok 1977. Przyjęty został również plan pracy Wojewódzkiej Rady Narodowej. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. Program działań Urzędu Wojewódzkiego, zapewniający realizację przedłożonego Radzie projektu planu i budżetu, przedstawił wojewoda Stanisław Cozaś. Budżet wyraża się kwotą 7 279 070 (XX) zł po stronie przychodów i rozchodów. W świetlicy Poznańskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Modena" odbyło się rozszerzone posiedzenie Egzekutywy Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, podczas którego wręczono szesnaście legitymacji kandydackich oraz szesnaście członkowskich Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie władz politycznych, administracyjnych i sportowych miasta i województwa z zasłużonymi działaczami i trenerami sportowymi. W spotkaniu uczestniczyli sekretarz Ko

Wydarzenia w Poznaniu (29 - 31.12.)

Grupa odznaczonych działaczy i trenerów. Stoją od lewej: Andrzej Wiśniewski, Kazimierz Kurtyka, Janina Kwaśniewska, Aleksander Rosada i Józef Ślusarek

mitetu Wojewódzkiego Polskiej zjedl}oczonej Partii Robotniczej Józef Switaj i przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Czesław KończaI. Sześciu działaczy udekorowano Złotymi Krzyżami Zasługi. W XIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Stalingradzkiej w obecności młodzieży, dyrekcji szkoły i przedstawiciela Kuratorium, zastępca prokuratora wojewódzkiego Michał Dębski wręczył Mariuszowi Ganske list gratulacyjny i upominek rzeczowy od szefa Prokuratury Wojewódzkiej. Odważny chłopiec działając solidarnie z pracownikiem Przedsiębiorstwa Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa "Elektromontaż" Czesławem Jankowskim ujęli w dniu 3 grudnia 1976 r. sprawcę napadu na kobietę w bramie domu przy ul. Solnej. 30. 12. Oddanie do eksploatacji nowego obiektu Poznańskich Zakładów Elektrochemicznych "Centra" przy ul. Gdyńskiej. W przekazaniu nowych obiektów uczestniczył m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski. W nowej fabryce będą produkowane akumulatory starterowe do samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników. Oprócz głównej hali powstała centralna sprężarkownia, stacja uzdatniania wody, neutralizator ścieków, stołówka i inne obiekty to

warzyszące. Głównym wykonawcą było Foznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr l. Powołana została Orkiestra Rozrywkowa Polskiego Radia i Telewizji pod kierownictwem Janusza Hojana. 31. 12. Koncert sylwestrowy w Muzeum N arodowym. Utwory dawnych mistrzów odtwarzał zespół Collegium Muslc rum Posnanlensium: Jadwiga Gałęska, Aleksandra Hanasz, Jadwiga Kaliszewska, Wojciech Maliński, Andrzej Murawski, Barbara Rapczewska, Anna Ulrich-Skalska, Wojciech Wrotkowski.

"Express Poznański" ogłosił wyniki XIX Plebiscytu na dziesięciu najlepszych sportowców i trenerów Wielkopolski w roku 1976. Do redakcji napłynęło 8731 kuponów. Czytelnicy "Expressu" wybrali: Wojciecha Fibaka (tenis) - 83 282 pkt; Władysława Stecyka (zapasy) - 48 349 pkt; Henryka Rozmiarka (piłka ręczna) 44 927 pkt; Tadeusza Wojtkowiaka i Bronisława Dziurlę (gimnastyka akrobatyczna) 41458 pkt; Ryszarda Oborskiego (kajaki) - 35 121 pkt; J anusza Kowalskiego (kolarstwo) 34 868 pkt; Elżbietę Gumowską (koszykówka) - 32 5)2 pkt; Cezarego Śmiglaka (pływanie) - 27 736 pkt; Leszka Kałka (lekka atletyka) - 24 025 pkt; Kazimierza Olejniczaka (rugoy) 23 972 pkt. Do dziesiątki najlepszych trenerów wybrano: Andrzeja Daszkiewicza (pływanie), Wiesława Gąsiorka (tenis), Edwarda Lermera (boks), Marię Majewską (lekka atletyka), Mariana Matłokę (kajaki), Mirosława Panfila (lekka atletyka), Andrzeja Pogorzelskiego (żużel), Ryszarda Stachowskiego (łucznictwo) , Józefa Ślusarka (akrobatyka sportowa), Bronisława Wiśniewskiego (koszykówka).

Ekipa fachowców z Mostostalu pod kierunkiem brygadzisty Czesława Borowiaka przystąpiła do osadzania segmentów pokrycia dachowego nowej hali targowej przy ul. Roosevelta budowanej dla kontrahenta angielskiego. Każdy z elementów ważył 20 ton N owy Rok witali poznaniacy na blisko dwustu balach sylwestrowych. Zebrał: Kronikarz

UUJUUU "tWllWJIWJIWJIUJŁ WJIUJlw;

5 O lAT TEMU KRONIKA MIASTA POZNANIA PISAŁA.

. .

W zeszycie trzecim 1927 r. redakcja zajęła się sprawami bardzo odległymi od współczesnych dziejów miasta. Np. Marceli Szarota zamieścił szeroko rozbudowany przyczynek do biografii Mierosławskiego, oparty na korespondencji bohatera narodowego z rodziną i przyjaciółmi politycznymi, w grucie rzeczy chodziło o czteromiesięczny pobyt Ludwika Mierosławskiego we Francji, pod koniec r. 1848, po zwolnieniu go przez Prusaków z twierdzy poznańskiej. Kolejny odcinek rozprawy pt. "Poznań w czasach Księstwa Warszawskiego" Andrzej Wojtkowski poświęcił kilku pobytom w Poznaniu cesarza Napoleona. Pierwszy z nich 27 listopada 18(x) r. obfitował w nieprawdopodobne perypetie. Wszystko bowiem odbyło się nie tak, jak planowano. Spodzietoano sią go od rana - pisze Wojtkowski - Juz o b. wczesnej porze zapanowało wśród polskich mieszkańców Poznania niebywałe poruszenie i podniecenie. Panowie i panie w strojach uroczystych, ruszYli wśród wielkiej niepogody naprzeciw cesarza, ai do domu młynarza, aby go tam uroczYście powitać. Ale czekano na niego daremnie cały dzień. O pół do 7 godz. wieczorem, straciwszY nadzieje, na przYbycie Napoleona, przeniesiono Z powrotem do miasta sztandary, wśród bicia w dzwony, wśród odgłosu trąb i kotłów. Gdy sie. już wszyscy rozeszli do domów, niespodziewanie o godzinie 9 ujrzano pochód Z pochodniami; cesarz wjechał do miasta, które natychmiast iluminowano. . . Napoleon bawił w Poznaniu trzy tygodnie. Stąd kierował armią oraz zajęty był usilną "pracą dyplomatyczną". Wszak w Poznaniu doszedł do skutku pokój pomiędzy nim a elektorstwem saskim oraz Księstwem Sasko-Weimarskim. Tu toczyły się pertraktacje pokojowe z przedstawicelami Prus rozpoczęte w Charlottenburgu. Wśród wielkiej niepogody, dnia 16 grudnia (1806 r.) wyjechał Napoleon Z Poznania. Iluminacje na jego cześć w czasie jego 3 tygodniowego pobytu w Poznaniu pochłonęły wiele pieniędzy. Wynika to Z aktów dotyczących sporu zarządu fary poznańskiej Z magistratem o zwrot kosztów iluminacji kościoła [. . .] Zygmunt Zaleski zajął się pochodzeniem Sródki. Według obecnego stanu nauki - pisał autor - przyjąć należy, że gród poznański znajdował sią na obecnym Ostrowie Tumskim, a podgrodzie leżało po wschodniej stronie Zamku, głównie na terytorium Sródki. Osiedle to nazYwają źródła Sródką (Srzotka), Środą, niekiedy Starym Miastem (Antiqua civltas) albo ogólnie "miastem poznańskiem" ("civltas Posnaniensis''). Nazwa Sródka dochowała sią do dni naszych i próbowano ją kilkakrotnie wytłumaczyć. Łukaszewicz autor "Obrazu historyczno-statystycznego miasta Poznania ': wywodził, że Sródka zawdzięcza nazwę swą położeniu środkowemu między Ostrówkiem a przedmieściem św. Jana. Stanisław Kozierowskl autor "Najdawniejszego Poznania l jego okolic" akceptuje tłumaczenie Łukaszewicza, dodając jednak, że "nazwa Sródka powstała niezawodnie wówczas, gdy Mieszko Stary osadził w XII w. krzYżowników na św. Janie, skutkiem czego Sródka stała się ośrodkowym osiedlem podgrodzia poznańskiego". Przeciwko interpretacji Łukaszewicza wystąpił Henryk Likowski autor "Miasta książęcego Sródka". Dowodził on, że przed 1353 r. nie było oddzielnego osiedla Ostrów, a podgrodzie stanowiła gródka, łącząca w sobie późniejszy Ostrówek.

"Stwierdzamy więc - pisze dalej Zaleski - że ani Ostrówek ani Sw. Jan nie stanowiły takich osiedli, które by można stawiać na równi Z właściwym podgrodziem Sródką, wobec czego łu dn ość nie mogła odczuwać "środkowego" położenia Sródki i stąd wziąć nazwę"lIF€

Ulica Cybińska na Sródce. W głębi Katedra Poznańska. Zdjęcie wykonane w 1925 r.

Ulica Ostrówek, widok w kierunku mostu na Cybinie. Zdjęcie wykonane w 1925 r.

Jf mmmmmmmmmmmmmmmmmEmmmm mmmBEmmmn

W dziale kronikarskim nieco mIejSCa pOswIęcono sprawom ogródków działkowych, a to na marginesie zjazdu przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych i społecznych zainteresowanych w tworzeniu ogródków, które odbyło się w Poznaniu w dniu 3 sierpnia 1927 r. zjazd wysłuchał referatów radcy Tadeusza Szulca i dyrektora władysława Marcińca oraz uchwalił rezolucję w której czytamy m. in.: Powołać do życia związek towarzystw ogródków działkowych; Zwrócić się do Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej o ustawowe uregulowanie kwestii ogródków działkowych; Zwrócić się do zarządów miast w całej Rzeczypospolitej z apelem organizowania stałych kolonii ogródków działkowych i usilnego popierania tej doniosłej dla szerokich mas miejskiego społeczeństwa idei. Zjazd uznał za konieczne, aby korzystanie z działek było przez użytkownika opłacane, lecz nie może to być źródłem wyzysku wydzierżawiającego; ogródki winy być tworzone dla wszystkich warstw społecznych a w pierwszym rządzie dla warstw pracujących; w każdej kolonii winno być urządzone boisko dla dzieci możliwie Z plażą piaszczYstą i basenem do kąpieli dla celów półkolonii wakacyjnych; ze wzglądu na wielkie znaczenie zdrowotne ogródków działkowych, przy ich zakładaniu szczególnie przy wyborze miejsca, należy zasięgnąć opinii urzędowo-lekarskiej. W "Kronice wydarzeń" odnotowano: 22 czerwca - otwarcie wystawy pożarniczej i zjazd związku straży pożarnych; 27 czerwiec - zjazd higienistów polskich; 3 lipca - zjazd przedstawicieli instytucji zainteresowanych w tworzeniu ogródków działkowych; uroczysty obchód 500-lecia Wolnego Cechu Krawieckiego; 9 lipca - zmarł dr med. Antoni Chłapowski, a 5 sierpnia zmarł dr Teodor Tyc, "drugi wielki talent historyczny z Ziem Zachodnich, którego za wcześnie zabrała śmierć, jak niedawno temu zabrała młodziutkiego Cichowicza".

Zebrał: Kronikarz Miejską przy ul. Wiankowej na osi ul. Ratuszowej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1977.07/09 R.45 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry