SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1977.07/09 R.45 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Benon Miśkiewicz - Nauka - celem życia.

dzin profesora dra hab. Gerarda Labudy. Stefan K o z a r s k i i Stanisław S o ł t Y s i ń s ki Mickiewicza gospodarce narodowej w latach tuty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Sześćdziesiąta rocznica uro

.5

Uniwersytet im. Adama 1971-1975. An e k s: Insty

.21

MATERIAŁY

Marek P r z y b y l s ki - Dwadzieścia lat Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" (1957-1977). An e k s: Nagrody i wyróżnienia .31 Jerzy P e r t e k - Pół wieku dziejów s/s "Poznań" (1927 - 1977). An e k s : Dane techniczno-eksploatacyjne "Poznania". .4 7 Marceli K o s m a n - Rola Biblioteki Kórnickiej w życiu naukowym środowiska poznańskiego XIX i pierwszej połowy XX w. Aneks: Projekt przeniesienia zbiorów kórnickich do Poznania (1923 - 1926) . 65

KRONIKA

Laureaci nagród Jerzy M ań k o w s k i i Ireneusz S o 1 i ń s ki - Laureaci Nagród Wojewódzkich za rok 1976. Dokończenie (Stefan Bączyk, Leonard Frąckowiak, Zdzisław Kośmicki, Antoni Kukieła, Bolesław Kuraszkiewicz, Władysław Machowiak, Józef Ratajczak, Mirosław Rutkowski, Stefan Seidel, Jan Stankowski, Maurycy Śmidowicz, Jacek Trojanek, Marian Waśko, Stanisław Wylegaiski, Tadeusz Zalewski). .85

Jubileusze

Wojciech Kro l o p p - Poznański Chór Chłopięcy i Jerzy Kurczewski (1945-1975). A n e k s: Podróże zagraniczne Poznańskiego Chóru Chłopięcego w latach 1949 - 1976. .106 Marian G e n o w e fi ak (22 stycznia 1977 r.).

Wydarzenia w Poznaniu w Kronikarz - 50 lat temu

Sesja budżetowa Miejskiej

Rady Narodowej

1976 roku. Część czwarta "Kronika" pisała

.137 149 .191

ZDJĘCIA Witolda Czarneckiego, Zenona Dmochowskiego, Teresy Fitzner, Aleksandra Jałosińskiego, Henryka Kabata, Jana Kaczmarka, Henryka Kamzy, Aleksandry Konarskiej, Tadeusza Lejczaka, Czesława Maćkowiaka, Dany Matuszewskiej, Jerzego Micińskiego, Jana Misiornego, Zdzisława Nowickiego, Stanisława Osowskiego, J erzego Poprawskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Zbigniewa Staszyszyna, Romana S. Ulatowskiego, Stanisława Wiktora, Andrzeja Wilaka

RYSUNKI

Franciszka Burkiewicza, Józefa N eubauera, Elżbiety Ostrowickiej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1977.07/09 R.45 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry